Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentatie driestar educatief

Ad

Presentatie Driestar Educatief

     21 juni 2012
     Gerard Dümmer

Ad

Wat gaan we doen?
A.  Introductie
B.  Voorstellen
C.  Voorbeeldopdracht
D.  Model voor ICT-integratie in de opleiding
...

Ad

A. INTRODUCTIE

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 85 Ad
1 of 85 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Presentatie driestar educatief

 1. 1. Presentatie Driestar Educatief 21 juni 2012 Gerard Dümmer
 2. 2. Wat gaan we doen? A. Introductie B. Voorstellen C. Voorbeeldopdracht D. Model voor ICT-integratie in de opleiding E. Opleidingsdidactieken F. Praktische voorbeelden
 3. 3. A. INTRODUCTIE
 4. 4. B. VOORSTELLEN
 5. 5. Voorstellen Twitter: @gerarddummer LinkedIn: www.linkedin.com/in/gerarddummer Diigo: www.diigo.com/user/gerarddummer
 6. 6. Voorstellen
 7. 7. Voorstellen
 8. 8. Voorstellen
 9. 9. Voorstellen
 10. 10. Voorstellen
 11. 11. Voorstellen
 12. 12. C. VOORBEELDOPDRACHT
 13. 13. Competentie diamant Kennisbasis TPACK ICT Voorbeeld- opdracht Kennisbasis Vier in leraren- Balans opleiders
 14. 14. Voorbeeldopdracht In hoeveel minuten loop je van Amersfoort Centraal naar de HUA?
 15. 15. Voorbeeldopdracht
 16. 16. Voorbeeldopdracht • Hoe weet je zeker dat de informatie die Google Maps geeft klopt? • Kun je echt 850 meter lopen in 11 minuten?
 17. 17. TPACK-competent Mishra en Koehler (2006)
 18. 18. TPACK-competent Digitale Routeplanners Gecijferd- Snelheid heid
 19. 19. Competentiediamant Brochure ICT in het basisonderwijs
 20. 20. Competentiediamant
 21. 21. Competenties leerling • Over welke competenties moet je als leerling beschikken om deze vraag te kunnen beantwoorden?
 22. 22. Competenties leerling 1. Ik weet dat er websites zijn waarmee je routes kunt uitrekenen; 2. Ik kan informatie invoeren op websites zodat ik antwoord krijg op mijn zoekvraag; 3. Ik kan achterhalen hoe je een adres van een instelling vindt; 4. Ik kan op basis van gegevens informatie uitrekenen hoeveel kilometer per uur iemand loopt; 5. Ik weet wat de gangbare loopsnelheid is; 6. Ik weet dat ik kritisch met internetinformatie moet omgaan.
 23. 23. Kennisbasis ICT • Attitude • Instrumentele vaardigheden • Algemene didactiek – Presenteren – Samenwerken en communiceren – Individueel werken – Begeleiden en evalueren • Toetsen • Arrangeren en ontwikkelen ADEF, 2009
 24. 24. Ict bekwaamheid gedefinieerd ‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’
 25. 25. Ict bekwaamheid gedefinieerd ‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’
 26. 26. Ict bekwaamheid gedefinieerd ‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’
 27. 27. Ict bekwaamheid gedefinieerd ‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’
 28. 28. Hoe? De leraar toont aan dat hij ict bekwaam is in drie kerntaken:
 29. 29. Pedagogisch-didactisch handelen De leraar ondersteunt zijn onderwijs met ict-hulpmiddelen. Hij past zijn kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, didactiek en technologie in samenhang toe (TPACK model). Hij is daarbij in staat om: • de verbinding te leggen tussen leerdoelen, werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen; • uit te leggen welke meerwaarde ict heeft in het uitvoeren van zijn taak.
 30. 30. Werken in de schoolcontext De leraar organiseert en verantwoordt zijn werk met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij gebruikt de ict-systemen van zijn school voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s én voor het verantwoorden van zijn eigen handelen. Hij is daarbij in staat om: • administratieve zaken digitaal vast te leggen en te beheren; • digitaal te communiceren.
 31. 31. Professionele ontwikkeling De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij is daarbij in staat om: relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen; informatie en ervaringen uit te wisselen via digitale platforms.
 32. 32. Competenties leraar • Over welke competenties moet je als leraar in opleiding beschikken om deze vraag te stellen?
 33. 33. Competenties leraar 1. Ik weet wat de informatievaardigheden zijn van mijn leerlingen; 2. Ik kan mijn opdracht afstemmen op de informatievaardigheden van mijn leerlingen; 3. Ik weet wat de beginsituatie is van mijn leerlingen op het gebied van rekenen; 4. Ik kan mijn rekenopdracht afstemmen op het rekenniveau van mijn leerlingen; 5. Ik ben me bewust van het feit dat informatie op internet niet altijd betrouwbaar is en kan dit uitleggen aan leerlingen; 6. Ik kan het digibord gebruiken om informatie van internet te gebruiken en om een interactieve nabespreking op te houden.
 34. 34. Kennisbasis lerarenopleiders
 35. 35. Kennisbasis lerarenopleiders • Over welke competenties moet je als opleidingsdocent beschikken om dit rekenkundige probleem te bespreken met je studenten?
 36. 36. Competenties opleider 1. Ik weet dat leerlingen op internet met rekenkundige problemen te maken krijgen; 2. Ik kan voorbeelden noemen van websites waar leerlingen te maken krijgen met rekenkundige problemen; 3. Ik kan studenten bewust maken van de rekenkundige problemen die leerlingen op internet tegen komen; 4. Ik weet wat informatievaardigheden zijn en wat mediawijsheid is; 5. Ik kan studenten duidelijk maken wat het niveau is van informatievaardigheden en mediawijsheid bij leerlingen; 6. Ik kan studenten uitleggen op welke manier ze het digibord kunnen gebruiken bij instructie met behulp van internet; 7. Ik kan studenten uitleggen hoe ze in een interactieve nabespreking houden op het digibord.
 37. 37. Drieslag
 38. 38. Vier in Balans
 39. 39. Vier in Balans
 40. 40. Voorbeeldopdracht •Welke meervoudige intelligenties kun je bij deze opdracht inzetten? •Hoe kun je inspelen op de leerstijlen zoals geformuleerd door Kolb? •Wat zijn kenmerken van de lipdub?
 41. 41. D.MODEL VOOR ICT INTEGRATIE IN DE OPLEIDING
 42. 42. ICT-vaardigheden ICT-Opleidingsvaardigheden ICT in de opleiding Opleidingsdidactiek TPACK-competent
 43. 43. Tondeur et al (2011)
 44. 44. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 1: maken we leraren in opleiding door middel van theoretische achtergronden duidelijk hoe ze bepaalde ICT-middelen in het onderwijs kunnen inzetten?
 45. 45. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 2: fungeren onze lerarenopleiders en onze praktijkopleiders als rolmodel voor het gebruik van ICT in het onderwijs?
 46. 46. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 3: bespreken we met onze leraren in opleiding wat hun houding is ten opzichte van het gebruik van ICT in het onderwijs?
 47. 47. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 4: laten we onze leraren in opleiding lessen ontwerpen waarbij ze ICT moeten integreren?
 48. 48. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 5: laten we onze leraren in opleiding samenwerken met elkaar bij het nadenken over het gebruik van ICT in het onderwijs?
 49. 49. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 6: ondersteunen we onze leraren in opleiding voldoende bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen waarbij ze ICT inzetten?
 50. 50. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 7: toetsen we losse opdrachten of brengen we in beeld hoe een leraar in opleiding zich door de loop van de jaren heen ontwikkeld?
 51. 51. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 8: is er een bepaalde visie op het gebruik van ICT in het onderwijs en hoe is die tot stand gekomen?
 52. 52. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 9: werken we binnen de opleiding samen en werken we samen met het werkveld?
 53. 53. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 10: zijn onze lerarenopleiders voldoende geprofessionaliseerd?
 54. 54. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 11: hebben onze lerarenopleiders en leraren in opleiding voldoende bronnen/ materialen tot hun beschikking?
 55. 55. 12 vragen naar aanleiding van het model • vraag 12: heeft er een systematische en systeemverandering plaatsgevonden om ICT in het opleidingsonderwijs te integreren?
 56. 56. E. OPLEIDINGSDIDACKTIEKEN
 57. 57. Opleidingsdidactieken • Vermunt: 1. traditionele didactiek 2. casusgerichte didactiek 3. concerngestuurde didactiek 4. leergemeenschappen 5. meesterschapgerichte didactiek 6. informeel leren 7. opleiden in de school
 58. 58. Concerngerichte didactiek • Pre-teaching concerns • Concerns om te overleven • Teaching situation concerns • Concerns over leerlingen en het leren van de leerlingen • Concerns op meso-niveau Fuller en Brown (1975) in Korthagen en Buitink (2011)
 59. 59. Concerngerichte didactiek • Pre-teachingconcerns: – Vooral identificatie met leerlingen – In fantasie slechts met leraarschap • Mogelijke opdrachten: – Geef aan hoe je zelf ICT gebruikt in je dagelijks leven. – Maak duidelijk wat je beelden zijn bij ICT in het onderwijs. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 60. 60. Concerngerichte didactiek • Concerns om te overleven: – Hoe red ik het als leraar in de klas? • Mogelijke opdracht: – Maak een multimediale presentatie waarbij je laat zien dat je vaardig bent om tekst, beeld en video met elkaar te combineren om een verhaal te vertellen. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 61. 61. Concerngerichte didactiek • Teaching situationconcerns: – Lesstof goed uitleggen – Gericht op het onderwijzen • Mogelijke opdrachten: – Gebruik het digibord om je informatie op een beeldende en interactieve manier te presenteren. – Gebruik een ICT-middel om een vakdidactisch principe samen met de leerlingen uit te voeren. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 62. 62. Concerngerichte didactiek • Concerns over leerlingen en het leren van de leerlingen • Mogelijke opdracht: – Selecteer geschikte ICT-middelen om aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen tegemoet te komen. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 63. 63. Concerngerichte didactiek • Concerns op meso-niveau: – Organisatie van de school als geheel • Mogelijke opdracht: – Formuleer je visie op het gebruik van ICT in het onderwijs op basis van je ervaringen en kennis. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 64. 64. PRAKTISCHE VOORBEELDEN
 65. 65. Programma Jaar 1 – thema 1
 66. 66. Programma Jaar 1 – thema 2
 67. 67. Programma Jaar 1 – thema 3
 68. 68. Programma Jaar 1 – thema 4
 69. 69. Programma Jaar 2 – thema 5
 70. 70. Programma Jaar 2 – thema 6
 71. 71. Programma Jaar 2 – thema 7
 72. 72. Programma Jaar 2 – thema 8
 73. 73. Programma Jaar 3 thema 9
 74. 74. Programma Jaar 3 thema 10
 75. 75. Programma Jaar 3 thema 11
 76. 76. Programma Jaar 3 thema 12
 77. 77. Programma Jaar 4
 78. 78. Bronnen • Leroweb (2009). Kennisbasis ICT. Opgehaald op 14 februari 2012 van http://www.leroweb.nl/docs/lero/kennisbasis-ict.pdf • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. Michigan State University. Opgehaald op 18 juni 2012 van http://mkoehler.educ.msu.edu/OtherPages/Koehler_Pubs/TECH_BY_DESI GN/TCRecord/mishra_koehler_tcr2006.pdf • Onderwijs.Vlaanderen.be (2007). Computer in de klas. Ben je klaarvoor de ICT-eindtermen? Opgehaald op 18 juni2012 van: http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/299.pdf • Tondeur, J., et al., Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence, Computers & Education (2011), doi:10.1016/j.compedu.2011.10.009

×