Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parnassys presentatie hu

Presentatie gemaakt door Parnassys als introductie op het werken met Parnassys binnen het handelingsgericht werken.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Parnassys presentatie hu

 1. 1. ParnasSysHandelingsgericht werken en de groepskaart 1
 2. 2. Doelen• Inzicht in visie ParnasSys• Tonen van de groepskaart• Relatie HGW en groepskaart 2
 3. 3. Visie ParnasSys• Zelf inrichten!• Eigen visie vormgeven in ParnasSys• Dus ook: Eigen interpretatie van HGW vormgeven 3
 4. 4. groepskaart 4
 5. 5. Uitgangspunten HGW• Onderwijsbehoeften kind centraal• Interactionisme/systeemdenken• Positieve benutten• Constructief samenwerken• Doelgericht werken• Systematisch en transparant werken 5
 6. 6. Onderwijsbehoeften 6
 7. 7. -Interactionisme/systeemdenken - Constructief samenwerken 7
 8. 8. Positieve benutten 8
 9. 9. Doelgericht werken Doelgericht werken: Doelen worden opgenomen in plannen 9
 10. 10. Groepsplan:-Inrichten op drie niveaus- filteren voor het maken van groepjes 10
 11. 11. Voordelen:• Zelf inrichten van de elementen van HGW• Alle info bij elkaar• Filteren kan helpen bij het vormen van groepen• Als een plan verlopen is wordt dat aangegeven• Je kunt meerdere plannen in één keer maken 11
 12. 12. Klikken:• Voor groepskaart: groep > klik desbetreffende groep > groepskaart• Voor inrichting notitiecategorie: school > beheer > notitiecategorieën leerling > categorie toevoegen• Voor inrichting plannen: school > beheer > plancategorieën leerling > plancategorie toevoegen 12

×