Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal septembrie 2018 ed maramures

13 views

Published on

Jurnal CDIMM nr. 9 / 2018

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal septembrie 2018 ed maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 9/ Septembrie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ STAREA UNIUNII EUROPENE Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker Înfiecare an, în luna septembrie, președintele Comisi- ei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul său privind starea Uniunii, în care face un bilanț al realizărilor din cursul ultimului an și anunță prioritățile pentru anul următor. Președintele prezintă, de asemenea, modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provo- cări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Discursul este urmat de o dezbatere în plen, care lansează dialogul cu Parla- mentul European și Consiliul în vederea elaborării programu- lui de lucru al Comisiei pentru anul următor. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a prezentat cel de al patrulea discurs al său privind starea Uniunii la data de 12 septembrie 2018. Discursul din acest an se înscrie în perspectiva alegerilor europene din 2019 și a dezbaterii actuale cu privire la viitorul Uniunii Europene cu 27 de state membre. Înaltul oficial european a prezentat prioritățile sale pentru anul viitor, subliniind viziunea sa despre modul în care Uniunea Europeană poate continua să construiască o „Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică”. În esență, discursul a fost structurat pe 3 mari capitole, primul rezumând starea curentă, al doilea reprezentând prioritățile Uniunii pentru anul viitor, iar al treilea subliniind direcția de viitor a Uniunii. România a fost și ea menționată în toa- te instanțele discursului, având astfel oportunitatea de a-și revizui amprenta pe care și-a pus-o de-a lungul acestui an asupra Uniunii, dar și de a cugeta la responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume în calitate de membru UE. Președintele a trecut în revistă principalele realizări ale Uniunii, începând cu revigorarea economiei Uniunii Europene, la 10 ani după criza economică. Uniunea a realizat o creștere ce a depășit-o pe cea a Statelor Unite din ultimii 2 ani, iar rata șomajului este în scădere pentru al 9-lea an consecutiv datorită celor 8 milioane de locuri de muncă create, UE având momentan o forță de muncă de 235 milioane oameni. Planul European de investiții a avut un succes major, iar deficitul public a scăzut de la 6.6% la 1.6% datorită aplicării inteligente a Pactului de stabilitate și de creștere. Juncker a reiterat nevoia de a continua imple- mentările și eforturile depuse în ultimul an, menționând că 80% dintre propunerile promise la începutul mandatului au fost deja înaintate de Comi- sie și trebuie transformate în legi și puse în practi- că. Prioritățile principale au fost Uniunea Energetică, Uniunea de Securitate, Uniunea piețelor de capital, o Uniune bancară și o piață unică digitală, urmând ca restul de 20% de inițiative să fie supuse discuțiilor până în mai 2018. Progresele punctuale privind îndeplinirea ce- lor 10 priorități ale Comisiei Europene pot fi consultate la următorul link: https://ec.europa.eu/ romania/sites/romania/files/docs/soteu2018-broc- hure_ro.pdf „În contextul geopolitic actual, a venit vremea Europei: a sosit momentul suveranității europene. E timpul ca Europa să își ia destinul în propriile mâini. Această convingere că „unitatea înseamnă putere” este chiar chintesența apartenenței la Uniunea Europeană. Prin partaja- rea suveranității, atunci și acolo unde este necesar, fiecare dintre statele noastre națiune devine mai puternic”, a declarat președintele Comisiei Europe- ne, Jean-Claude Juncker. „Pentru că numai o Euro- pă puternică și unită își poate proteja cetățenii de amenințările interne și externe, de la terorism la schimbările climatice. Numai o Europă puternică și unită poate menține locurile de muncă într-o lume deschisă și interconectată. Numai o Europă puterni- că și unită poate ține pasul cu provocările digitalizării globale.”, a continuat președintele Comisiei. „În contextul geopolitic actual, a venit vremea Europei: a sosit momentul suveranității europene. E timpul ca Europa să își ia destinul în propriile mâini. Această convingere că „unitatea înseamnă putere” este chiar chintesența Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 9/2018 apartenenței la Uniunea Europeană. Prin partaja- rea suveranității, atunci și acolo unde este necesar, fiecare dintre statele noastre națiune devine mai puternic”, a declarat președintele Comisiei Europe- ne, Jean-Claude Juncker. „Pentru că numai o Euro- pă puternică și unită își poate proteja cetățenii de amenințările interne și externe, de la terorism la schimbările climatice. Numai o Europă puternică și unită poate menține locurile de muncă într-o lume deschisă și interconectată. Numai o Europă puterni- că și unită poate ține pasul cu provocările digitalizării globale.”, a continuat președintele Comisiei. Referitor la respectarea statului de drept, deși nu le numește, Juncker arată indirect cu degetul către Ungaria și Polonia pentru derapajele repetate de la statul de drept din ultima perioadă, dar și înspre Slovacia pentru respingerea sentinței Curții Euro- pene de Justiție în cazul relocării refugiaților. „Uni- unea Europeană este gardianul păcii. Ar trebui să fim recunoscători că trăim pe un continent pașnic care cunoaște pacea datorită Uniunii Europene. Ar trebui să arătăm mai mult respect Uniunii Europene, să nu-i pătăm imaginea și să ne apărăm modul nos- tru de viață și ceea ce ne definește. Să îmbrățișăm patriotismul care nu se îndreaptă împotriva altora. Să respingem naționalismul găunos care proiectează ură față de ceilalți, care înseamnă distrugere, care arată cu degetul înspre ceilalți în loc să caute soluții care să ne permită să trăim mai bine împreună”, a declarat președintele Juncker. Pentru a contribui la garantarea faptului că ale- gerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, o se- rie de măsuri concrete în acest sens. Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private.” Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele pu- blicitare cu caracter politic postate online și posibi- litatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiec- tul unor companii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoane- lor. În plus, atacurile împotriva infrastructurilor elec- torale și a sistemele informatice utilizate în contextul campaniilor electorale constituie amenințări hibride care trebuie contracarate. Setul de măsuri concrete pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte poate fi consultat la următorul link: https://ec.europa.eu/romania/news/20180912_ starea_uniunii_2018_masuri_asigurare_alegeri_eu- ropene_libere_si_corecte_ro La șase săptămâni după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și cu două săptămâni înaintea alegerilor europene (23-26 mai 2019), li- derii UE se vor întâlni în România la Sibiu, pe 9 mai 2019, pentru a reflecta cu privire la noua agendă strategică ce va orienta activitatea Uniunii Europene pentru următorii cinci ani. Care sunt rezultatele ce pot fi obținute până la Summitul de la Sibiu? 1. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia UE ar trebui să ratifice Acordul de parteneriat din- tre UE și Japonia. Acesta este un acord bun din punct de vedere economic, precum și un semnal puternic că Uniunea Europeană promovează deschiderea și respectarea normelor și a standardelor la nivel mon- dial. UE și Japonia reprezintă deja aproape o treime din produsul intern brut mondial. Acest acord ar pu- tea duce la o creștere a exporturilor anuale ale UE către Japonia cu 13,2 % (sau 13,5 miliarde EUR). 2. Cadrul financiar multianual De asemenea, până la Summitul de la Sibiu, sta- tele membre, Parlamentul European și Comisia ar trebui să fi ajuns la un acord de principiu privind bugetul UE de după 2020. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim la timp promisiunile în materie de politici făcute cetățenilor, în special ca 12 milioane de tineri să poată participa la schimburile Erasmus, să sprijinim direct 5 000 de locuri de muncă în cerceta- re și alte 7 000 în întreaga economie în fiecare lună, să majorăm cheltuielile pentru apărare și gestiona- rea migrației, precum și să demonstrăm că luăm în serios noul parteneriat cu Africa, pentru care este prevăzută o creștere de cel puțin 23 % în viitorul buget al UE 3. Uniunea economică și monetară Înainte de Summitul de la Sibiu ar trebui abordat și rolul internațional al monedei euro. Aceasta este a doua cea mai utilizată monedă mult pentru ca mo- neda noastră unică să își poată îndeplini în totalitate rolul pe scena internațională. Acest lucru ne va per- mite să plătim mai multe importuri în euro în loc de dolari și ne va oferi o mai mare independență eco- nomică. Nu are sens ca Europa să își plătească 80 % din importurile de energie – în valoare de 300 de miliarde EUR pe an – în dolari americani, în condițiile în care numai aproximativ 2 % din importurile re- spective provin din Statele Unite. 4. O politică externă mai puternică Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze vizibil politica externă și să devină un veritabil actor la nivel mondial. Ar trebui să poată, în mai mare măsură, să modeleze evenimentele mondiale și să își asume responsabilitățile internaționale Discursul președintelui Juncker în Parlamentul European a fost însoțit de prezentarea a 18 inițiative concrete ale Comisiei Europene privind migrația și frontierele, securitatea, alegerile libere și sigure, parteneriatul Uniunii Europene cu Africa și nu în ul- timul rând UE ca actor global. Aceste propuneri au scopul de a contribui la obținerea de rezultate po- zitive pentru cetățeni până la summitul de la Sibiu, din mai 2019, și înaintea alegerilor europene de anul viitor. Pentru disursul complet privind starea națiunii, în limba română se poate accesa linkul: https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/ files/docs/soteu2018_discurs_ro.pdf Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Summitul Celor Trei Mări 17-18 SEP 2018 Președintele Jean-Claude Juncker: Trebuie să folosim o limbă comună între Vest şi Est; investiţiile nu au sens fără respectarea statului de drept Europa trebuie să respire cu doi plămâni, unul în est şi altul în vest, şi trebuie pus tot mai mult accentul pe cooperare, pe folosirea unei limbi comune, a declarat marţi, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cea de-a doua zi a Summit-ului „Iniţiativa celor Trei Mări”. „Ceea ce faceţi aici este complet pe li- nia a ceea ce încearcă să facă Uniu- nea Europeană.(...) Europa trebuie să respire cu doi plămâni, unul de est şi altul de vest. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va rămâne fără suflare şi am senzaţia că Uniunea noastră începe să rămână fără suflare. Aşadar trebu- ie să punem mai mult decât oricând accent pe virtuţile cooperării, în sensul de a folosi o limba comună pentru est şi pentru vest. Spri- jinim această iniţiativă şi vă încurajăm să des- chideţi noi căi de comunicare între cei doi plă- mâni ai continentului şi, de asemenea, între nord şi sud, pentru că numai astfel vom putea îndeplini şi pune în aplicare un proiect drag tuturor europenilor, indiferent unde trăiesc, în est, vest, nord sau sud. Conectivitatea euro- peană este de o importanţă capitală. Spriji- nim toate lucrurile, toate iniţiativele adoptate aici şi toate ideile”, a spus Junker. Oficialul european a subliniat că UE alo- că bani pentru dezvoltarea infrastruc- turii, pentru a putea călători „mai iute şi mai uşor”, pentru alimentarea cu energie şi gaze naturale, dar şi pentru alte proiecte de inves- tiţii. „Încurajăm proiectele. De exemplu, între Polonia şi Lituania, avem un proiect finanţat printr-un mecanism special. Acest proiect considerăm că ulterior poate fi folosit ca model de legături între ţări ale UE. Avem 150 miliarde euro investiţii între cele două mări, între Marea Adriatică şi Marea Neagră. Trebuie să profităm. Doamna comisar Corina Creţu răspunde de această chestiune. Avem o gamă largă de proiecte. De exemplu, 2,5 miliarde euro alocaţi numai pentru infra- structură, mai ales în zona dumneavoastră. La fel pentru alimentarea cu energie şi gaze naturale. Aceste proiecte trebuie încurajate. Şi conducta de gaze între Austria, Bulgaria, Ungaria şi România (BRUA). Şi Planul Junker. Din nefericire se vorbeşte foarte puţin despre el. E un plan e investiţii european. Am dori să punem la dispoziţie toate mijloacele financi- are de care aveţi nevoie, toate posibilităţile financiare pe care le are UE vor va fi puse la dispoziţie”, a explicat Junker. El a subliniat însă că este absolut ne- cesară respectarea statului de drept, deoarece „investiţiile nu au niciun sens în ab- senţa respectării statului de drept”. Preşedintele Klaus Iohannis a găzduit, luni şi marţi (17-18.09.2018), la Pala- tul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Ini- ţiativei celor Trei Mări, la care participă nouă şefi de stat, doi preşedinţi de Parlamente naţi- onale, un prim-ministru şi un ministru al Afa- cerilor Externe. Iniţiativa celor Trei Mări este o platfor- mă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state mem- bre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Li- tuania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două summituri ale Iniţiati- vei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Var- şovia, în 2017. În marja summitului de la Bucureşti are loc prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, co-organizat de Administraţia Prezidenţială a României şi Ca- mera de Comerţ şi Industrie a României, în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Uni- te şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Ad- ministrative. ȘTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG Răzvan MANȚA Vlad PASCU ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1, Operaţiunea B) Obiectivul programului: Creşterea ino- vării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă Solicitanți eligibili: Componenta investiţională aferentă ajuto- rului de stat regional se acordă parteneriatu- lui dintre membrii asocierii în participaţiune constituite în vederea creării parcului ştiinţific şi tehnologic (instituţie de învăţământ supe- rior acreditată şi/ sau o unitate de cercetare dezvoltare, pe de o parte şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, ad- ministraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini) Componenta de servicii aferentă ajutorului de minimis se acordă exclusiv membrului aso- cierii desemnat să implementeze activităţile de transfer tehnologic Activități eligibile: a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţi- fice şi tehnologice, respectiv construcţia, ex- tinderea şi dotarea cu echipamente şi softwa- re necesare; b) Achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific (altele decât cele oferite de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice) Valoarea grantului: Minim 100.000 euro și maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel Pentru componenta de minimis: maximum de 200.000 euro Contribuția beneficiarului: 50% Termen limita: 13 februarie 2019, ora 12:00 • Infrastructura de inovare și transfer tehnologic (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A) Obiectivul programului: Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale Solicitanți eligibili: Unităţi şi instituţii de drept public Unităţi şi insituţii de drept privat Forme asociative între acestea Solicitantul/ liderul de parteneriat/ mem- brul parteneriatului trebuie să fi depus scri- soarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel. Activități eligibile: • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu echipa- mente și software necesare • achiziționarea de servicii de transfer teh- nologic specifice (altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer teh- nologic) Valoarea grantului: Minim 100.000 euro Maxim 3.000.000 euro În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis: Minim 100.000 euro Maxim 200.000 euro Contribuția beneficiarului: 10 - 50% Termen limita: 20 februarie 2019, ora 12:00 Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×