Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Matleena Laakso (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22

 1. 1. Johdanto hybridipedagogiikkaan TAMK: Hybridipedagogiikka 2 op Areenalla erityistä tukea –hankkeen osio Etäopetus ja erityinen tuki Webinaari 7.11.2022 (1/3) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso
 2. 2. Areenalla erityistä tukea Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. • Koordinaattori: Ammattiopisto Luovi. • Yhteistyökumppaneina Ammattiopistot Live, Kiipula ja Spesia, Optima samkommun, HAMK ja TAMK, joka järjestää tämän koulutuksen. • Koulutuksia tarjolla vielä koko ensi vuoden: luovi.fi/hankkeet/areenalla-erityista-tukea
 3. 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Tervetuloa • Johdanto hybridiopetukseen • Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hybridiopetuksen käytäntöjä ja suunnittelu Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista!
 4. 4. Koulutuksen rakenne Koulutuksessa perehdytään hybridipedagogiikkaan ja tilanteisiin, missä osa ryhmästä osa on lähinä ja osa etänä. Saat valmiuksia tällaisten opetustilanteiden pedagogiseen suunnitteluun, erityistä tukea tarvitsevien huomioimiseen, vuorovaikutukseen ja hyviin menetelmiin. • Ennakkotehtävä: Esittäytyminen ja tavoitteet • Ma 7.11. Johdanto hybridipedagogiikkaan –webinaari • Oppimistehtävä: Tutustu hyviin lähteisiin ja jaa parhaat opit • Ke 23.11. Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa -webinaari • Oppimistehtävät: Soveltaminen ja oma huoneentaulu • To 8.12. Menetelmiä ja työkaluja hybridiopetukseen -webinaari
 5. 5. Mitä lisäarvoa haet hybridistä? Etenkin etäopetukseen verrattuna tai lähi- ja etätyöskentelyn vuorotteluun Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 6. 6. Hybridiopetus vai opetustilanteen striimaus? Kuva:Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
 7. 7. Mitä on hybridiopetus? Hybridiopetuksella tarkoitetaan synkronista opetustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne. • Kaikki läsnä • Ope läsnä, opiskelijat etänä • Ope läsnä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä • Kaikki etänä Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 8. 8. Kuka olet? Miksi sinä opetat hybridisti? (tai oppilaitoksesi) Mitä hyvää saavutat hybridin avulla?
 9. 9. Hybriditoteutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja Lähi- tai etäopetus sekä hybriditoteutus voivat vuorotella • oppijan valinnasta/tilanteesta riippuen • opettajan valinnasta/tilanteesta riippuen • opittavasta teemasta riippuen • vuoroviikoin • lukukausittain HyFlex-malli (Hybrid Flexibility) • Oppija voi valita lähi- tai hybridi- osallistumisen välillä tai osallistua jälkikäteen tallenteen ja tehtävien avulla. Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 10. 10. Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hyvä suunnittelu. • Mielellään kouluttajapari, digitutor tai opiskelija apuna. • Tilat, tekniset laitteet ja tuki. • Verkon sovellusten hyödyntäminen työskentelyssä. • Erityishuomio vuorovaikutukseen, jotta etäosallistujat eivät jää sivuun! Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 11. 11. Hybridiopetus eri kouluasteilla Suomen eOppimiskeskus: Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen –soittolista (CC BY) • Perusopetuksessa poikkeuksellista – Sairaana ja matkalla olevan oppilaan osallistuminen. – Yhteistyö naapurikoulujen kanssa tai kansainvälisesti. – Tukee laaja-alaista osaamista. • Lukio-opetus – Pääosin vapaavalintaisilla kursseilla. – Esim. oppilaitosrajat ylittävät kurssit ja kv-yhteistyö. – Usein käytössä muutenkin paljon käytetyt tutkiva-, ilmiö- tai projektioppiminen. – Tukee laaja-alaista osaamista, mm. vuorovaikutustaitoja, demokratiataitoja, digitaitoja, työelämätaitoja ja kv-projekteissa globaali- ja kulttuuriosaamista. • Ammatillinen koulutus – Sopii moniin tilanteisiin, esim. yritys-, oppilaitosrajat ylittävät ja kv-yhteistyöhön. – Tukee työelämätaitoja: vuorovaikutus, digitaidot, itseohjautuvuus,.. • Vapaa sivistystyö – Lisää saavutettavuutta. – Tukee elinikäistä oppimista ja kehittää mm. digitaitoja.
 12. 12. Mitä hyvää hybridi mahdollistaa? answergarden.ch
 13. 13. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 14. 14. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot- oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia. Hybridissä on tärkeää, että opettaja ja oppijat osaavat käyttää verkon työkaluja oppimisen tukena.
 15. 15. JAMK: Hybridiopetus Onnistuneen hybridiopetuksen elementit 1. Sisällöt ja pedagogiset ratkaisut 2. Opetukseen liittyvät käytännöt 3. Teknologia ja sen hallinta sekä tilat 4. Opettajan identiteetti oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus (Ahlgren, Häkkinen, Koskinen, Laakso & Selkivuori 2020, CC BY-NC-SA)
 16. 16. 1. Sisällöt ja pedagogiset ratkaisut oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus • Tarkka sisältöjen valinta (must know). • Tarkka harkinta miten opettaa ja mikä toimii hybridisti. → Tarkempi suunnittelu. → Kokonaisuus oppijoillekin johdonmukaisempi (sisällöt + peda). • Tasavertaisuuden kokemus tärkeä. ”Kun sekä opettajalla että opiskelijoilla on selkeä käsitys tilanteen tavoitteista, sisällöistä ja etenemisestä, on siihen asettautuminen rennompaa ja oppimista edistävää.”
 17. 17. 2. Opetukseen liittyvät käytännöt oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus • Ryhmäkoko • Esim. 20-30 henkeä, mielellään pääosa läsnä. • Pariopettajuus! • Kaksi opettajaa läsnä TAI toinen ope verkossa, toinen etänä. • Opettaja ja tekninen tuki / digitutor / opiskelija verkkovastaavana. • Selkeät ohjeet ja yhteiset pelisäännöt. • Opettaja, joka sanoittaa tekemistään. ”Varsinkin hybridiopetuksen alkuvaiheessa yhteisten periaatteiden läpikäynti joka kerran alussa koettiin hyväksi.”
 18. 18. Sanoita tekemisiäsi ja ohjeista taustakanavan käyttöä Hetkinen, avaan selaimen ja näytän teille, miten… Päästän vielä pari osallistujaa mukaan ja sitten… Seuraavaksi näytän videon. Sen linkki löytyy myös verkkoympäristöstämme. Seuraavaksi katsotaan 3 min video. Kun se loppuu, kirjoita chattiin, Flingaan tms. mikä oli tärkein siitä oppimasi asia. Kerro ääneen tai kirjoita chattiin/Padletiin tms, mikä on…
 19. 19. Ryhmän pelisäännöt • Opettajan määrittelemät vai yhdessä tehdyt? • Osallistava pyramidiharjoitus pelisääntöjen tekemisessä ja sisällöllisten teemojen käsittelyssä: www.matleenalaakso.fi/2019/03/osallistava-pyramidi-harjoitus.html • Sähköisessä versiossa voi hyödyntää esim. kyselylomakkeita tai Flinga Wallia.
 20. 20. 3. Teknologia ja tilat oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus • Onko käytössäsi hybridiluokka tai –salkku? Konferenssimikki? • Osaatko käyttää luokan tekniikkaa? Mistä saat apua? • Usein sähköisen oppimisympäristön merkitys korostuu, sillä tarvitaan yhteinen tila ohjeille, materiaaleille, linkeille ym. Opettajilla tarve oman teknisen osaamisen kehittämiseen ja pedagogisten ratkaisujen yhteiseen pohdintaan.
 21. 21. 4. Opettajan identiteetti oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus • Mitä osaan, mitä osaamista tarvitsen lisää? – Ensin tekniikka haltuun, sitten hybridiopetuksen pedagogiikka. – Monilla työn painopiste siirtyi ennakkovalmisteluun. • Opettajan epävarmuutta siedettiin huonosti. • Opiskelijoilla itseohjautuvuuden vaatimus lisääntyi. Hybridiopetus on vuorovaikutuksen kannalta vaativa tilanne. Opettajan on tehtävä töitä sen onnistumisen eteen.
 22. 22. wordart.com Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. Lataa itselle Download-kohdasta. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/2020/10/25/sanapilvet-suomen-kielella-oikein IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 23. 23. Kuka olet? Mitkä asiat koet tällä hetkellä hybridin suurimmiksi haasteiksi? Luokaa keskustelun pohjalta yhteinen sanapilvi haasteista ja tuokaa se PNG- tai JPEG-tiedostona Padlettiin tämän webinaarin sarakkeeseen.
 24. 24. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten koko kurssin tai sen yksittäisen hybriditapaamisen oppimisprosessi ja –työskentely vaiheistetaan. • Kertoo, mitä tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään rakenteen ja kokonaisuuden. Kuvissa PowerPointin SmartArt-malleja
 25. 25. Samanaikainen opettaminen useassa tilassa on haastavaa • Ohjeista etukäteen: ohjelma, materiaalit, osallistumisen tavat,.. • Ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista. • Huolehdi, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa. • Verkko-osallistujien osallistuminen on haastavampaa – aloita heistä. • Suunnitellaanko seurattavaksi myös tallennettuna? • Ongelmatilanteiden ennakointi ja varasuunnitelma. Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 26. 26. Pienryhmät yhdessä vai erikseen? Ryhmätyöskentely erikseen lähi- ja etäryhmissä • Teknisesti helpompaa. • Kun opettaja on lähinä, hänen kannattaa siirtyä etäryhmien breakout-tiloihin kännykän kautta. Lähi- ja etäosallistujien sekoittaminen • tutustuttaa ryhmän paremmin toisiinsa • lisää etäosallistujien osallisuutta. • varmistaa, että etänä olevatkin saavat saman informaation eivätkä unohdu. • Koronan tässä vaiheessa monille opiskelijoillekin teknisesti helppoa. – Tilan koko ja laitteet vaikuttavat, miten hyvin pienryhmän äänet kuuluvat lähi- ja etäryhmien kesken.
 27. 27. Hybridiopetuksen tarkistuslista Kuva: © TUNIn vinkkipankki: sites.tuni.fi/vinkkipankki/opetuksen-suunnittelu-ja- menetelmat/hybridiopetus-hybridiopetuksen-tarkistuslista
 28. 28. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

×