SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
LUYỆN CÁCHHỎI
DuongTrongTan.com| 11.2016.
Câu hỏi hay đáp án, cái nào quan
trọng hơn?
“Khi miệng nói thì tâm trí dừng
tiếp thu?”
Các câu hỏi có giống nhau?
• Đóng vs. Mở
• Tu từ
• Định hướng
• Điều tra/Thăm dò
• Làm rõ khái niệm/vấn đề/mụcđích
• Điều tra nguồn gốc và tính xác thực của thông tin
• Điều tra các giả định
• Điều tra lý do, nguyênnhânvà bằng chứng
• Đặt câu hỏi về quan điểmvà lập trường
• Điều tra ý nghĩa và hậu quả
Socratic
Questions
Socrates,471-399BC
Có thậtlà biếtkhông?
Vấn đềGettier
http://duongtrongtan.com/co-that-la-biet-khong/
Câu hỏi làm rõ khái niệm/vấn đề/công việc
• Tại sao lại bạn/Sếp/chúlại nói như vậy?
• Điều bạn/Sếp đang nói thực ra có nghĩagì?
• Điều này có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói chuyện
không?
• Bản chất của …. là gì?
• Những điều chúng ta biết về … là gì?
• Bạn đang nói rằng …….. hay ………?
• Bạn có thể lấy ví dụ?
• Bạn nhắc lại điều đó bằng cách khác được không?
Điều tra các giả định
• Chúng ta có thể giả định những gì khác không?
• Bạn dường như đang giả định … ?
• Bạn đã chọn những giả định đó như thế nào?
• Xin vui lòng giải thích tại sao / làm thế nào … ?
• Làm thế nào bạn có thể xác minh hay bác bỏ giả định?
• Điều gì sẽ xảy ra nếu … ?
• Bạn có đồng ý hay không đồng ý với … ?
Điều tra lý do, nguyên nhân và bằng chứng
• Tại sao điều đó xảy ra?
• Làm thế nào để bạn biết điều này?
• Chỉ cho tôi … ?
• Bạn có thể cho tôi một ví dụ về
điều đó?
• Bạn nghĩ gì về nguyên nhân … ?
• Bản chất của việc này là gì?
• Những lý do này có đủ tốt?
• Điều đó có đứng vững được
không?
• Làm thế nào nó có thể bị bác bỏ?
• Làm thế nào tôi có thể chắc chắn
về những gì bạn đang nói?
• Tại sao … xảy ra?
• Tại sao? (hỏi nó – bạn sẽ không
bao giờ có được qua một vài lần)
• Có bằng chứng hỗ trợ những gì
bạn đang nói không?
• Dựa vào đâu để bạn nói như thế?
Kĩthuật:Hỏi 5lần tạisao(5WHYs)nối tiếpnhauđểtìmra nguyênnhân
sâuxa của vấnđề.
Đặt câu hỏi về quan điểm và lập trường
• Một cách khác để soi rọi điều này là …, điều này có hợp lý không?
• Có những cách nào khác để nhìn vào đó không?
• Tại sao nó lại cần thiết?
• Ai được lợi từ điều này?
• Sự khác biệt giữa …. và …. là gì?
• Tại sao nó lại tốt hơn so với …?
• Những điểm mạnh và điểm yếu của ….. là gì?
• Việc …….. và ……….. giống nhau ở điểm nào?
• Bạn có thể so sánh ….. và ……. như thế nào?
• Bạn có thể nói gì về điều đó?
• Có góc nhìn nào khác về vấn đề này không?
Điều tra ý nghĩa và hậu quả
• Sau đó, những gì sẽ xảy ra?
• Hậu quả của việc giả định rằng ….. là gì?
• Làm thế nào …… được sử dụng để ……..?
• Ý nghĩa của …….. là gì?
• Làm thế nào để … ảnh hưởng đến … ?
• Làm thế nào để … phù hợp với những gì chúng ta học được trước
đây?
• Tại sao … lại quan trọng?
• Đâu là điều tốt nhất để … ? Tại sao?
Điều tra nguồn gốc thông tin
• Dữ liệu/thông tin này đến từ
đâu?
• Thông tin này có đáng tin
không? Bằng chứng?
• Liệu có thể kiểm chứng/kiểmtra
chéo thông tin này?
• Có thể lặp lại việc tạo ra thông
tin đó không (Bug)?
Kĩ thuật: 5W1H –cóthể vậndụng cho rấtnhiều tính huống khác
nhau.
• Aiđã nói? (Who)
• Họ nóinhững gì? (What)
• Họ nóiở đâu? (Where)
• Họ nóivào lúc nào? (When)
• Tại sao họ lạinóithế? (Why)
• Họ đãnóinhư thế nào? (How)
Hãy thận trọng với thời đại 3 Giật !
(Giật tít, Giật gân, Giật minh)
Nghi vấn về câu hỏi
• Vậy thực ra bạn đang muốn hỏi điều gì?
• Tại sao bạn nghĩ rằng tôi hỏi câu hỏi này?
• Tôi có lí không? Tại sao không?
• Tôi có thể hỏi điều gì khác không?
• Điều đó có nghĩa là gì?
Phương pháp Socrates
1. Xác định một tuyên bố là “lẽ thường” (có thể nghi vấn)
2. Tìm những điều kiện hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố đó là sai
3. Nếu tìm thấy ngoại lệ, thì tuyên bố đó là sai hoặc ít nhất là không
chính xác
4. Tuyên bố ban đầu phải được làm mềm đi để tính tới các ngoại lệ
5. Lặp lại các bước nếu tiếp tục thấy các ngoại lệ với tuyên bố đã
điều chỉnh
6. Sản phẩm của tư duy luôn ưu việt hơn sản phẩm của trực giác
Alain	de	Bolton,	Sự	an	ủi	của	triết	học,	tr.34
Nếu đã biết, vậy thì bao nhiêu?
Mức độ
hiểu biết
theo Bloom
Mứcđộ Ví dụ
Biết(Nhớđược) • Việc ______ xảy rakhinào?
• Bạncó thểliệt kêbathànhphầnchínhcủamáy tính?
• Bạncó thểnhắclại kháiniệm“thôngtin” đượckhông?
Hiểu(Giảithíchđược/Lấyví dụđược) • Bạnphânloại nhưthếnào?
• Bạnsosánhnhưthếnào?
• Bạncó thểgiảithíchnhữnggìđangxảyra?
Ápdụng(Dùngđược) • Bạncó thểvậndụngcáckiếnthức đượchọc để giảiquyếtbàitoánnàykhông?
• Cách tiếpcận bạnsẽsử dụnglàgì?
• Bạncó thểdùngdữliệunàyvàoviệc gì?
Phântích(Táchra được) • Các thànhphầncủaquytrìnhsảnxuất là gì?
• Bạncó thểcan thiệpvàothànhphầnnàonàocủa quytrình?
Mối quanhệgiữa………. và……… là gì?
Tổng hợp(Gộp lạiđược) • Bạnsẽ thayđổiđiềugìđể giảiquyết…….?
• Bạnsẽ kếthợp nhữnggìđểđểcảithiện(thayđổi)?
• Bạncó thểxây dựngmột lýthuyếtcho….. không?
Đánhgiá(BiếtHay/Dở) • Bạncó đồngývới hànhđộngđókhông?
• Dựa vàonhữnggìbạnbiết,bạnsẽđánhgiáđiềuđónhưthếnào?
• Tại saonólại tốt hơn?
Môi trường hỏi đáp
• An toàn (tâm lí)
• Lắng nghe
• Thấu hiểu
• Chấp nhận ý kiến trái chiều
• Tranh luận bằng lí lẽ, kiểm soát cảm xúc
• Hỏi về vấn đề, không phán xét/tấn công cá nhân
• Tinh thần sẵn sàng hỏi/giải quyết vấn đề
“Quy trình” hỏi
• Mụcđíchcủacâuhỏi làgì?
• Ai sẽ làngười trảlời?
• Cácphản ứngnàolà phùhợp?
• Câuhỏi xoáytiếptheolàgì?
• Khi nàothì hỏi câuhỏi này?
• Hỏi câuấy kiểugì?
• Người đượchỏi cóđủthôngtinvà
thời gianđểtrảlời câuhỏi ấy
không?
Chuẩn	bị
• Xácđịnhvấn đề và câuhỏi tương
ứng
• Xácđịnhđối tượngcầnhỏi
• Xácđịnhcácphản ứngcóthểxảy ra
• Xácđịnhcáccâuhỏi bám đuổi
• Đặt câuhỏi
Hỏi
• Nhắclại ý chínhnếucầnthiết
• Xácnhận đã hiểuhay chưa
• Hỏi bám đuổi đểlàmrõthêm ý
hoặchỏi câutiếptheo
Phản	hồi	và	
hỏi	tiếp
http://duongtrongtan.com/hỏi/
Khi nào dùng câu hỏi gì?
Tình huống Kĩ thuật/Công	cụ
Đọc/Học bài SQ3R,	Bloom
Nghe	giảng/Hội	thoại Các	câu	hỏi	Socrates
Làm thân/Tạo	quan	hệ Các câu	hỏi	Socrates,	điều	tra	nhân	thân,	sở	thích,	mối	
quan	tâm,	điểm	chung,	 quan	điểm,	sự	khác	biệt.	
Lập kế	hoạch	 5W1H
Gặp lỗi/Vấn	đề 5WHYs, Các	câu	hỏi	Socrates
Coaching/Mentoring Các	câu	hỏi	Socrates
Nhận nhiệm	vụ/Giao	nhiệm	vụ Các câu	hỏi	điều	tra	mục	đích,	khái	niệm,	tiêu	chuẩn
Kết	hợp	SMART
Họp cải	tiến 5W1H, 5WHYs
Thuyết phục Điều tra	phương	án	tốt	hơn,	Điều	tra	lí	do/Nguyên	
nhân
Để kiểm	tra/Đánh	giá Thang	trí năng	Bloom
“Tôi chỉ biết một điều duy nhất
là tôi không biết gì cả”
Socrates
DuongTrongTan.com

More Related Content

What's hot

02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổiMai Xuan Tu
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂNĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂNMinh Chanh
 
Hvtc ts-hong-hanh
Hvtc ts-hong-hanhHvtc ts-hong-hanh
Hvtc ts-hong-hanhRang Truong
 
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung ĐộtEbook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung ĐộtNhân Nguyễn Sỹ
 
05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyện05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyệnMai Xuan Tu
 
Sử dụng nhân sự
Sử dụng nhân sựSử dụng nhân sự
Sử dụng nhân sựqueen_vit
 
Kỹ năng tự học
Kỹ năng tự họcKỹ năng tự học
Kỹ năng tự họcGia Hoc Phung
 
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISC
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISCCÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISC
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISCNgocLy18
 
Kỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viênTạ Minh Tân
 
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)kudos21
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxngTunAnh19
 
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết vấn đềDuong Hoang
 
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhânChiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhânLê Thanh Trông
 
Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
 Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũhieu anh
 
Tu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan BienTu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan Bienhuuthangvu
 
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phánKỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phánTim Trang
 
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụĐề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụSương Tuyết
 

What's hot (20)

Ebook Kỹ Năng Đàm Phán
Ebook Kỹ Năng Đàm PhánEbook Kỹ Năng Đàm Phán
Ebook Kỹ Năng Đàm Phán
 
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂNĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
 
Hvtc ts-hong-hanh
Hvtc ts-hong-hanhHvtc ts-hong-hanh
Hvtc ts-hong-hanh
 
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung ĐộtEbook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
 
05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyện05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyện
 
Sử dụng nhân sự
Sử dụng nhân sựSử dụng nhân sự
Sử dụng nhân sự
 
Phong cách lãnh đạo của CEO Đặng Lê Nguyên Vũ tại tập đoàn Trung Nguyên
Phong cách lãnh đạo của CEO Đặng Lê Nguyên Vũ tại tập đoàn Trung NguyênPhong cách lãnh đạo của CEO Đặng Lê Nguyên Vũ tại tập đoàn Trung Nguyên
Phong cách lãnh đạo của CEO Đặng Lê Nguyên Vũ tại tập đoàn Trung Nguyên
 
Kỹ năng tự học
Kỹ năng tự họcKỹ năng tự học
Kỹ năng tự học
 
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISC
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISCCÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISC
CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH DISC
 
Kỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viên
 
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)
Quản trị học: Chức năng tổ chức ( Hutech)
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
 
Chuong 6 phan hoi
Chuong 6 phan hoiChuong 6 phan hoi
Chuong 6 phan hoi
 
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết vấn đề
 
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhânChiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
 
Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
 Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Phong cách lãnh đạo của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
 
Tu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan BienTu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan Bien
 
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phánKỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phán
 
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụĐề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
 

Viewers also liked

Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhCoder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhDUONG Trong Tan
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoDUONG Trong Tan
 
Building a Learning Organization
Building a Learning OrganizationBuilding a Learning Organization
Building a Learning OrganizationDUONG Trong Tan
 
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)DUONG Trong Tan
 
A reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationA reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationDUONG Trong Tan
 
Giáo dục hiện đại là gì?
Giáo dục hiện đại là gì?Giáo dục hiện đại là gì?
Giáo dục hiện đại là gì?canhbuomeducation
 
Training is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamTraining is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamDUONG Trong Tan
 
Dependency Inversion
Dependency InversionDependency Inversion
Dependency InversionDao Quang Anh
 
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiVì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiDUONG Trong Tan
 
Android supporting multiple screen
Android supporting multiple screenAndroid supporting multiple screen
Android supporting multiple screenDao Quang Anh
 
Luan an tien si Nguyen Vu Hung
Luan an tien si Nguyen Vu HungLuan an tien si Nguyen Vu Hung
Luan an tien si Nguyen Vu HungVu Hung Nguyen
 
Scrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityScrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityDUONG Trong Tan
 
Tiki marketing Test
Tiki marketing TestTiki marketing Test
Tiki marketing TestHa Nguyen
 
Các nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcCác nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcDUONG Trong Tan
 
Practices of an agile developer
Practices of an agile developerPractices of an agile developer
Practices of an agile developerDUONG Trong Tan
 
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?DUONG Trong Tan
 

Viewers also liked (20)

Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhCoder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
 
Building a Learning Organization
Building a Learning OrganizationBuilding a Learning Organization
Building a Learning Organization
 
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)
 
A reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationA reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering education
 
Agile mindset
Agile mindsetAgile mindset
Agile mindset
 
Giáo dục hiện đại là gì?
Giáo dục hiện đại là gì?Giáo dục hiện đại là gì?
Giáo dục hiện đại là gì?
 
Training is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamTraining is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile team
 
Dependency Inversion
Dependency InversionDependency Inversion
Dependency Inversion
 
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiVì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏi
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
Android supporting multiple screen
Android supporting multiple screenAndroid supporting multiple screen
Android supporting multiple screen
 
B4.1 kynangdatcauhoi
B4.1 kynangdatcauhoiB4.1 kynangdatcauhoi
B4.1 kynangdatcauhoi
 
Cac ky thuat dat cau hoi
Cac ky thuat dat cau hoiCac ky thuat dat cau hoi
Cac ky thuat dat cau hoi
 
Luan an tien si Nguyen Vu Hung
Luan an tien si Nguyen Vu HungLuan an tien si Nguyen Vu Hung
Luan an tien si Nguyen Vu Hung
 
Scrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityScrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agility
 
Tiki marketing Test
Tiki marketing TestTiki marketing Test
Tiki marketing Test
 
Các nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcCác nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dục
 
Practices of an agile developer
Practices of an agile developerPractices of an agile developer
Practices of an agile developer
 
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
 

Similar to Luyện cách hỏi

Critical thinking for student april 2017
Critical thinking for student april 2017Critical thinking for student april 2017
Critical thinking for student april 2017Vu Dung
 
Thay đổi tư duy để thành công
Thay đổi tư duy để thành côngThay đổi tư duy để thành công
Thay đổi tư duy để thành côngĐặng Phương Nam
 
Chien luoc su pham thanh cong
Chien luoc su pham thanh congChien luoc su pham thanh cong
Chien luoc su pham thanh congNguyen Chien
 
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích HạnhCâu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnhclbsongvoidamme
 
14 phung hien tu van [compatibility mode]
14 phung hien tu van [compatibility mode]14 phung hien tu van [compatibility mode]
14 phung hien tu van [compatibility mode]Dinh_phuong_nga
 
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
 
8 just-ask-vietnamese
8 just-ask-vietnamese8 just-ask-vietnamese
8 just-ask-vietnamesePhi Phi
 
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptx
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptxNhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptx
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptxLThanhPhc4
 
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuMục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuPhap Tran
 
6. ntxdbch
6. ntxdbch6. ntxdbch
6. ntxdbchPhi Phi
 
7845 ky nang_giao_tiep
7845 ky nang_giao_tiep7845 ky nang_giao_tiep
7845 ky nang_giao_tiepDiep Nhu Huynh
 
Bandura sinh vien
Bandura sinh vienBandura sinh vien
Bandura sinh vienNhat Nguyen
 
Ky nang dat cau hoi
Ky nang dat cau hoiKy nang dat cau hoi
Ky nang dat cau hoiHoàng Rù
 
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quaBat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quakhoahocseo
 
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLL
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLLGiao Tiếp Thuyết Phục - NLL
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLLĐào Tạo Nll
 

Similar to Luyện cách hỏi (20)

Critical thinking for student april 2017
Critical thinking for student april 2017Critical thinking for student april 2017
Critical thinking for student april 2017
 
Thay đổi tư duy để thành công
Thay đổi tư duy để thành côngThay đổi tư duy để thành công
Thay đổi tư duy để thành công
 
Chien luoc su pham thanh cong
Chien luoc su pham thanh congChien luoc su pham thanh cong
Chien luoc su pham thanh cong
 
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích HạnhCâu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
 
14 phung hien tu van [compatibility mode]
14 phung hien tu van [compatibility mode]14 phung hien tu van [compatibility mode]
14 phung hien tu van [compatibility mode]
 
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
 
Trắc nghiệm MBTI là gì? Trắc nghiệm Tính Cách chọn Nghề Chuẩn
Trắc nghiệm MBTI là gì? Trắc nghiệm Tính Cách chọn Nghề ChuẩnTrắc nghiệm MBTI là gì? Trắc nghiệm Tính Cách chọn Nghề Chuẩn
Trắc nghiệm MBTI là gì? Trắc nghiệm Tính Cách chọn Nghề Chuẩn
 
8 just-ask-vietnamese
8 just-ask-vietnamese8 just-ask-vietnamese
8 just-ask-vietnamese
 
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptx
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptxNhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptx
Nhóm 2- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 5E (1).pptx
 
Những kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp hiệu quả
Những kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp hiệu quảNhững kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp hiệu quả
Những kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp hiệu quả
 
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuMục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
 
6. ntxdbch
6. ntxdbch6. ntxdbch
6. ntxdbch
 
7845 ky nang_giao_tiep
7845 ky nang_giao_tiep7845 ky nang_giao_tiep
7845 ky nang_giao_tiep
 
Bandura sinh vien
Bandura sinh vienBandura sinh vien
Bandura sinh vien
 
Ky nang dat cau hoi
Ky nang dat cau hoiKy nang dat cau hoi
Ky nang dat cau hoi
 
Customer development
Customer development Customer development
Customer development
 
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quaBat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
 
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLL
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLLGiao Tiếp Thuyết Phục - NLL
Giao Tiếp Thuyết Phục - NLL
 
CRITICAL THINKING.pptx
CRITICAL THINKING.pptxCRITICAL THINKING.pptx
CRITICAL THINKING.pptx
 
14 phung hien tu van
14 phung hien tu van14 phung hien tu van
14 phung hien tu van
 

More from DUONG Trong Tan

Trở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachTrở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachDUONG Trong Tan
 
Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)DUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanDUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - QuangScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - QuangDUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiDUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungDUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.Vinh
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.VinhScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.Vinh
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.VinhDUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)DUONG Trong Tan
 
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -TanScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -TanDUONG Trong Tan
 
FOSS and agile software development
FOSS and agile software developmentFOSS and agile software development
FOSS and agile software developmentDUONG Trong Tan
 
Tài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo ScrumTài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo ScrumDUONG Trong Tan
 

More from DUONG Trong Tan (15)

Trở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachTrở thành Agile Coach
Trở thành Agile Coach
 
Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - QuangScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
 
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.Vinh
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.VinhScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.Vinh
ScrumDay Vietnam 2012 - Software project estimation for Scrum - Dr.Vinh
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)
ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)
 
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -TanScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
 
Agile Learning
Agile LearningAgile Learning
Agile Learning
 
Agile Education
Agile EducationAgile Education
Agile Education
 
FOSS and agile software development
FOSS and agile software developmentFOSS and agile software development
FOSS and agile software development
 
Simple design
Simple designSimple design
Simple design
 
Agile values
Agile valuesAgile values
Agile values
 
Tài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo ScrumTài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo Scrum
 

Recently uploaded

Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...
Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...
Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdf
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdfTiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdf
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdfchimloncamsungdinhti
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1mskellyworkmail
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh AnPhân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh Anlamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (20)

Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...
Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...
Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bà...
 
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
 
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdf
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdfTiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdf
Tiểu luận triết học_Nguyễn Gia Nghi_QHCCCLC_11230120.pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
 
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Xây dựng mô hình ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện an toàn lao động điện công ty trách nhiệm hữu h...
 
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro môi trường từ ô nhiễm hữu cơ nước thải các...
 
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...
Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam D...
 
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – t...
 
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌCLuận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh AnPhân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 

Luyện cách hỏi

 • 2. Câu hỏi hay đáp án, cái nào quan trọng hơn?
 • 3. “Khi miệng nói thì tâm trí dừng tiếp thu?”
 • 4. Các câu hỏi có giống nhau? • Đóng vs. Mở • Tu từ • Định hướng • Điều tra/Thăm dò • Làm rõ khái niệm/vấn đề/mụcđích • Điều tra nguồn gốc và tính xác thực của thông tin • Điều tra các giả định • Điều tra lý do, nguyênnhânvà bằng chứng • Đặt câu hỏi về quan điểmvà lập trường • Điều tra ý nghĩa và hậu quả Socratic Questions Socrates,471-399BC
 • 5. Có thậtlà biếtkhông? Vấn đềGettier http://duongtrongtan.com/co-that-la-biet-khong/
 • 6. Câu hỏi làm rõ khái niệm/vấn đề/công việc • Tại sao lại bạn/Sếp/chúlại nói như vậy? • Điều bạn/Sếp đang nói thực ra có nghĩagì? • Điều này có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói chuyện không? • Bản chất của …. là gì? • Những điều chúng ta biết về … là gì? • Bạn đang nói rằng …….. hay ………? • Bạn có thể lấy ví dụ? • Bạn nhắc lại điều đó bằng cách khác được không?
 • 7. Điều tra các giả định • Chúng ta có thể giả định những gì khác không? • Bạn dường như đang giả định … ? • Bạn đã chọn những giả định đó như thế nào? • Xin vui lòng giải thích tại sao / làm thế nào … ? • Làm thế nào bạn có thể xác minh hay bác bỏ giả định? • Điều gì sẽ xảy ra nếu … ? • Bạn có đồng ý hay không đồng ý với … ?
 • 8. Điều tra lý do, nguyên nhân và bằng chứng • Tại sao điều đó xảy ra? • Làm thế nào để bạn biết điều này? • Chỉ cho tôi … ? • Bạn có thể cho tôi một ví dụ về điều đó? • Bạn nghĩ gì về nguyên nhân … ? • Bản chất của việc này là gì? • Những lý do này có đủ tốt? • Điều đó có đứng vững được không? • Làm thế nào nó có thể bị bác bỏ? • Làm thế nào tôi có thể chắc chắn về những gì bạn đang nói? • Tại sao … xảy ra? • Tại sao? (hỏi nó – bạn sẽ không bao giờ có được qua một vài lần) • Có bằng chứng hỗ trợ những gì bạn đang nói không? • Dựa vào đâu để bạn nói như thế? Kĩthuật:Hỏi 5lần tạisao(5WHYs)nối tiếpnhauđểtìmra nguyênnhân sâuxa của vấnđề.
 • 9. Đặt câu hỏi về quan điểm và lập trường • Một cách khác để soi rọi điều này là …, điều này có hợp lý không? • Có những cách nào khác để nhìn vào đó không? • Tại sao nó lại cần thiết? • Ai được lợi từ điều này? • Sự khác biệt giữa …. và …. là gì? • Tại sao nó lại tốt hơn so với …? • Những điểm mạnh và điểm yếu của ….. là gì? • Việc …….. và ……….. giống nhau ở điểm nào? • Bạn có thể so sánh ….. và ……. như thế nào? • Bạn có thể nói gì về điều đó? • Có góc nhìn nào khác về vấn đề này không?
 • 10. Điều tra ý nghĩa và hậu quả • Sau đó, những gì sẽ xảy ra? • Hậu quả của việc giả định rằng ….. là gì? • Làm thế nào …… được sử dụng để ……..? • Ý nghĩa của …….. là gì? • Làm thế nào để … ảnh hưởng đến … ? • Làm thế nào để … phù hợp với những gì chúng ta học được trước đây? • Tại sao … lại quan trọng? • Đâu là điều tốt nhất để … ? Tại sao?
 • 11. Điều tra nguồn gốc thông tin • Dữ liệu/thông tin này đến từ đâu? • Thông tin này có đáng tin không? Bằng chứng? • Liệu có thể kiểm chứng/kiểmtra chéo thông tin này? • Có thể lặp lại việc tạo ra thông tin đó không (Bug)? Kĩ thuật: 5W1H –cóthể vậndụng cho rấtnhiều tính huống khác nhau. • Aiđã nói? (Who) • Họ nóinhững gì? (What) • Họ nóiở đâu? (Where) • Họ nóivào lúc nào? (When) • Tại sao họ lạinóithế? (Why) • Họ đãnóinhư thế nào? (How) Hãy thận trọng với thời đại 3 Giật ! (Giật tít, Giật gân, Giật minh)
 • 12. Nghi vấn về câu hỏi • Vậy thực ra bạn đang muốn hỏi điều gì? • Tại sao bạn nghĩ rằng tôi hỏi câu hỏi này? • Tôi có lí không? Tại sao không? • Tôi có thể hỏi điều gì khác không? • Điều đó có nghĩa là gì?
 • 13. Phương pháp Socrates 1. Xác định một tuyên bố là “lẽ thường” (có thể nghi vấn) 2. Tìm những điều kiện hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố đó là sai 3. Nếu tìm thấy ngoại lệ, thì tuyên bố đó là sai hoặc ít nhất là không chính xác 4. Tuyên bố ban đầu phải được làm mềm đi để tính tới các ngoại lệ 5. Lặp lại các bước nếu tiếp tục thấy các ngoại lệ với tuyên bố đã điều chỉnh 6. Sản phẩm của tư duy luôn ưu việt hơn sản phẩm của trực giác Alain de Bolton, Sự an ủi của triết học, tr.34
 • 14. Nếu đã biết, vậy thì bao nhiêu?
 • 15. Mức độ hiểu biết theo Bloom Mứcđộ Ví dụ Biết(Nhớđược) • Việc ______ xảy rakhinào? • Bạncó thểliệt kêbathànhphầnchínhcủamáy tính? • Bạncó thểnhắclại kháiniệm“thôngtin” đượckhông? Hiểu(Giảithíchđược/Lấyví dụđược) • Bạnphânloại nhưthếnào? • Bạnsosánhnhưthếnào? • Bạncó thểgiảithíchnhữnggìđangxảyra? Ápdụng(Dùngđược) • Bạncó thểvậndụngcáckiếnthức đượchọc để giảiquyếtbàitoánnàykhông? • Cách tiếpcận bạnsẽsử dụnglàgì? • Bạncó thểdùngdữliệunàyvàoviệc gì? Phântích(Táchra được) • Các thànhphầncủaquytrìnhsảnxuất là gì? • Bạncó thểcan thiệpvàothànhphầnnàonàocủa quytrình? Mối quanhệgiữa………. và……… là gì? Tổng hợp(Gộp lạiđược) • Bạnsẽ thayđổiđiềugìđể giảiquyết…….? • Bạnsẽ kếthợp nhữnggìđểđểcảithiện(thayđổi)? • Bạncó thểxây dựngmột lýthuyếtcho….. không? Đánhgiá(BiếtHay/Dở) • Bạncó đồngývới hànhđộngđókhông? • Dựa vàonhữnggìbạnbiết,bạnsẽđánhgiáđiềuđónhưthếnào? • Tại saonólại tốt hơn?
 • 16. Môi trường hỏi đáp • An toàn (tâm lí) • Lắng nghe • Thấu hiểu • Chấp nhận ý kiến trái chiều • Tranh luận bằng lí lẽ, kiểm soát cảm xúc • Hỏi về vấn đề, không phán xét/tấn công cá nhân • Tinh thần sẵn sàng hỏi/giải quyết vấn đề
 • 17. “Quy trình” hỏi • Mụcđíchcủacâuhỏi làgì? • Ai sẽ làngười trảlời? • Cácphản ứngnàolà phùhợp? • Câuhỏi xoáytiếptheolàgì? • Khi nàothì hỏi câuhỏi này? • Hỏi câuấy kiểugì? • Người đượchỏi cóđủthôngtinvà thời gianđểtrảlời câuhỏi ấy không? Chuẩn bị • Xácđịnhvấn đề và câuhỏi tương ứng • Xácđịnhđối tượngcầnhỏi • Xácđịnhcácphản ứngcóthểxảy ra • Xácđịnhcáccâuhỏi bám đuổi • Đặt câuhỏi Hỏi • Nhắclại ý chínhnếucầnthiết • Xácnhận đã hiểuhay chưa • Hỏi bám đuổi đểlàmrõthêm ý hoặchỏi câutiếptheo Phản hồi và hỏi tiếp http://duongtrongtan.com/hỏi/
 • 18. Khi nào dùng câu hỏi gì? Tình huống Kĩ thuật/Công cụ Đọc/Học bài SQ3R, Bloom Nghe giảng/Hội thoại Các câu hỏi Socrates Làm thân/Tạo quan hệ Các câu hỏi Socrates, điều tra nhân thân, sở thích, mối quan tâm, điểm chung, quan điểm, sự khác biệt. Lập kế hoạch 5W1H Gặp lỗi/Vấn đề 5WHYs, Các câu hỏi Socrates Coaching/Mentoring Các câu hỏi Socrates Nhận nhiệm vụ/Giao nhiệm vụ Các câu hỏi điều tra mục đích, khái niệm, tiêu chuẩn Kết hợp SMART Họp cải tiến 5W1H, 5WHYs Thuyết phục Điều tra phương án tốt hơn, Điều tra lí do/Nguyên nhân Để kiểm tra/Đánh giá Thang trí năng Bloom
 • 19. “Tôi chỉ biết một điều duy nhất là tôi không biết gì cả” Socrates DuongTrongTan.com