Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012) (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

ScrumDay Vietnam 2012 - Open company (talk on scrumday 9 dec2012)

  1. 1. Open Company The chance for every staff give hand to build Fsoft Inspired by Eric Raymond The Cathedral and The Bazar
  2. 2. Challenges for Fsoft • Quản lý và phát triển một số lượng lớn cán bộ kỹ thuật cao với tốc độ tăng trưởng nóng. Dự kiến sẽ tăng tới hàng ngàn cán bộ hàng năm • Tổ chức bộ máy thực hiện dự án đáp ứng được những yêu cầu chất lượng khắt khe nhất từ những khách hàng rất đa dạng về văn hoá và lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại chúng ta đang có hơn 100 khách hàng từ khắp các châu lục • Điều hành và hỗ trợ mạng lưới các công ty thành viên ở 11 nước ngoài, bảo đảm kinh doanh thành công trong những môi trường kinh doanh hoàn toàn khác biệt so với Việt nam.
  3. 3. Source of creative solution • Mạng lưới khách hàng với đẳng cấp quốc tế • Hàng ngàn cán bộ được lựa chọn tôi luyện trong một môi trường hết sức cạnh tranh • Thực tiễn phong phú của tập đoàn FPT
  4. 4. Open Company Question • Làm thế nào để tất cả có thể tham gia vào giải quyết các vấn đề của Fsoft? Solution • Run-able and testable of company’s as a root project – FSOFT’s management system is gone through a time and has not reached to a stable system • Build common communication environment: Internet, financial, intranet, facebook • Have common knowledge base and deploy knowledge registry • Implement multi-role
  5. 5. System of Assumptions • START AND FINISH YOUR CAREER • DESIGN AND EXECUTE YOUR PLAN • SET YOUR ATTITUDE • ROLE OF MASS & COMMUNICATION
  6. 6. START AND FINISH YOUR CAREER 1. Người khởi đầu một công việc tốt phải là người tìm cách giải quyết vấn đề của chính mình. Every good work of software starts by scratching a developer's personal itch. 2. Để có lời giải hay, hãy đi tìm vấn đề mà bạn thấy hay. To solve an interesting problem, start by finding a problem that is interesting to you. 3. Khi đã mất hứng với một công việc, nghĩa vụ cuối cùng là tìm và bàn giao lại cho người có hứng thú và năng lực làm việc đó When you lose interest in a program, your last duty to it is to hand it off to a competent successor.
  7. 7. DESIGN AND EXECUTE YOUR PLAN 4. Đừng nói về kế hoạch hành động, hãy demo sơ đồ tổ chức và targeted numbers Smart data structures and dumb code works a lot better than the other way around. 5. Lãnh đạo giỏi là lãnh đạo biết mình tìm kiếm gì. Lãnh đạo tuyệt vời là người biết mình có gì để áp dụng Good programmers know what to write. Great ones know what to rewrite (and reuse). 6. Nếu đã có kế hoạch vứt cái gì đi, thì coi như là cái đó đã được vứt đi rồi ``Plan to throw one away; you will, anyhow.'' (Fred Brooks, ``The Mythical Man-Month'', Chapter 11) 7. Một thiết kế hoàn thiện không phải là một thiết kế không thể thêm gì vào được, mà là thiết kế không có gì để vứt đi nữa. ``Perfection (in design) is achieved not when there is nothing more to add, but rather when there is nothing more to take away.'' 8. Công cụ tốt là công cụ làm đúng cái mà ta chờ đợi. Công cụ tuyệt vời làm được những cái mà ta không bao giờ nghĩ đến. Any tool should be useful in the expected way, but a truly great tool lends itself to uses you never expected.
  8. 8. SET YOUR ATTITUDE 9. Ý tưởng tốt nhất là chấp nhận ý tưởng tốt của người khác The next best thing to having good ideas is recognizing good ideas from your users. Sometimes the latter is better. 10. Nếu làm mãi không được thì có thể việc đó không nên làm Often, the most striking and innovative solutions come from realizing that your concept of the problem was wrong. 11. Nếu có một thái độ đúng, bạn sẽ tìm được một công việc thú vị. If you have the right attitude, interesting problems will find you. 12. Lãnh đạo trong một tổ chức mở cần buộc phải có kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người A bazaar project coordinator or leader must have good people and communications skills.
  9. 9. ROLE OF MASS & COMMUNICATION 13. Hãy coi khách hàng là những người đồng nghiệp Treating your users as co-developers is your least-hassle route to rapid code improvement and effective debugging. 14. Thông tin sớm, Thông tin thường xuyên và lắng nghe feedback Release early. Release often. And listen to your customers. 15. Nếu có đủ số lượng người giải, thì bài toán khó nào cũng trở nên dễ Given a large enough beta-tester and co-developer base, almost every problem will be characterized quickly and the fix obvious to someone. 16. Nếu bạn tin nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất, họ sẽ trở thành người quan trọng nhất. If you treat your beta-testers as if they're your most valuable resource, they will respond by becoming your most valuable resource.
  10. 10. ROLE OF MASS & COMMUNICATION 17. Khi truyền đạt thông tin, đừng vứt đi những cái mình không hiểu, trừ khi người nhận yêu cầu vứt đi. When writing gateway software of any kind, take pains to disturb the data stream as little as possible - and *never* throw away information unless the recipient forces you to! 18. Nói hay không bằng nói dễ hiểu When your language is nowhere near Turing-complete, syntactic sugar can be your friend. 19. Ổ khoá nào cũng không thể an toàn hơn cái chìa khoá. Tránh bí mật nửa vời! A security system is only as secure as its secret. Beware of pseudo-secrets. 20. Bảo đảm một trường thông tin thông suốt và minh bạch như Internet, đám đông sẽ trở nên thông minh Provided the development coordinator has a medium at least as good as the Internet, and knows how to lead without coercion, many heads are inevitably better than one.

×