SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầu.pdf

More Related Content

More from Học viện Kstudy

Marketing cho sản phẩm quần áo dịp hè 2023 của thương hiệu Hydrangea - Trịn...
Marketing cho sản phẩm quần áo  dịp hè 2023 của thương hiệu  Hydrangea - Trịn...Marketing cho sản phẩm quần áo  dịp hè 2023 của thương hiệu  Hydrangea - Trịn...
Marketing cho sản phẩm quần áo dịp hè 2023 của thương hiệu Hydrangea - Trịn...
Học viện Kstudy
 
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
Học viện Kstudy
 

More from Học viện Kstudy (20)

Kế hoạch Marketing tổng thể Haidilao Hotpot - Bài cuối môn Enter Digital - Họ...
Kế hoạch Marketing tổng thể Haidilao Hotpot - Bài cuối môn Enter Digital - Họ...Kế hoạch Marketing tổng thể Haidilao Hotpot - Bài cuối môn Enter Digital - Họ...
Kế hoạch Marketing tổng thể Haidilao Hotpot - Bài cuối môn Enter Digital - Họ...
 
Mẫu thiết kế Brochure Apartment, Homestay, Hotel - Học viện Kstudy
Mẫu thiết kế Brochure Apartment, Homestay, Hotel - Học viện KstudyMẫu thiết kế Brochure Apartment, Homestay, Hotel - Học viện Kstudy
Mẫu thiết kế Brochure Apartment, Homestay, Hotel - Học viện Kstudy
 
Thiết kế menu nhà hàng Nhật Bản Sushi - Mr.Vu Restaurante Carta - Học viện Ks...
Thiết kế menu nhà hàng Nhật Bản Sushi - Mr.Vu Restaurante Carta - Học viện Ks...Thiết kế menu nhà hàng Nhật Bản Sushi - Mr.Vu Restaurante Carta - Học viện Ks...
Thiết kế menu nhà hàng Nhật Bản Sushi - Mr.Vu Restaurante Carta - Học viện Ks...
 
Bộ nhận diện thương hiệu & Logo TTGlobal - Học viện Kstudy
Bộ nhận diện thương hiệu & Logo TTGlobal - Học viện KstudyBộ nhận diện thương hiệu & Logo TTGlobal - Học viện Kstudy
Bộ nhận diện thương hiệu & Logo TTGlobal - Học viện Kstudy
 
Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu ETI - Học viện Kstudy
Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu ETI - Học viện KstudyThiết kế logo & nhận diện thương hiệu ETI - Học viện Kstudy
Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu ETI - Học viện Kstudy
 
Bộ nhận diện thương hiệu lĩnh vực Cafe - Giảng Coffee - Học viện Kstudy
Bộ nhận diện thương hiệu lĩnh vực Cafe - Giảng Coffee - Học viện KstudyBộ nhận diện thương hiệu lĩnh vực Cafe - Giảng Coffee - Học viện Kstudy
Bộ nhận diện thương hiệu lĩnh vực Cafe - Giảng Coffee - Học viện Kstudy
 
Thiết kế nhận diện thương hiệu CTCP Nông Nghiệp Moshav Farm - Học viện Kstudy
Thiết kế nhận diện thương hiệu CTCP Nông Nghiệp Moshav Farm - Học viện KstudyThiết kế nhận diện thương hiệu CTCP Nông Nghiệp Moshav Farm - Học viện Kstudy
Thiết kế nhận diện thương hiệu CTCP Nông Nghiệp Moshav Farm - Học viện Kstudy
 
Marketing cho sản phẩm quần áo dịp hè 2023 của thương hiệu Hydrangea - Trịn...
Marketing cho sản phẩm quần áo  dịp hè 2023 của thương hiệu  Hydrangea - Trịn...Marketing cho sản phẩm quần áo  dịp hè 2023 của thương hiệu  Hydrangea - Trịn...
Marketing cho sản phẩm quần áo dịp hè 2023 của thương hiệu Hydrangea - Trịn...
 
Ứng dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu NHÀ SÁCH FROGGIE - Minh...
Ứng dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu NHÀ SÁCH FROGGIE - Minh...Ứng dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu NHÀ SÁCH FROGGIE - Minh...
Ứng dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu NHÀ SÁCH FROGGIE - Minh...
 
Phát triển thương hiệu giày chạy bộ GOYA - Từ Bá Phúc - Digital Marketing - H...
Phát triển thương hiệu giày chạy bộ GOYA - Từ Bá Phúc - Digital Marketing - H...Phát triển thương hiệu giày chạy bộ GOYA - Từ Bá Phúc - Digital Marketing - H...
Phát triển thương hiệu giày chạy bộ GOYA - Từ Bá Phúc - Digital Marketing - H...
 
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
 
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
Áp dụng Digital Marketing vào phát triển thương hiệu ISMART EDUCATION -...
 
Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm mới - Phạm Trung Hiếu - Digital Market...
Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm mới - Phạm Trung Hiếu - Digital Market...Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm mới - Phạm Trung Hiếu - Digital Market...
Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm mới - Phạm Trung Hiếu - Digital Market...
 
Kế hoạch phát triển thương hiệu PUB BUNGALOW - Trần Nam Kỳ - Digital Marketin...
Kế hoạch phát triển thương hiệu PUB BUNGALOW - Trần Nam Kỳ - Digital Marketin...Kế hoạch phát triển thương hiệu PUB BUNGALOW - Trần Nam Kỳ - Digital Marketin...
Kế hoạch phát triển thương hiệu PUB BUNGALOW - Trần Nam Kỳ - Digital Marketin...
 
Phát triển thương hiệu Đạt Casio - Lê Công Đạt - Digital Marketing - Học viện...
Phát triển thương hiệu Đạt Casio - Lê Công Đạt - Digital Marketing - Học viện...Phát triển thương hiệu Đạt Casio - Lê Công Đạt - Digital Marketing - Học viện...
Phát triển thương hiệu Đạt Casio - Lê Công Đạt - Digital Marketing - Học viện...
 
Kế hoạch marketing ra mắt thương hiệu Breath&Relax - Lê Phương Linh - Digital...
Kế hoạch marketing ra mắt thương hiệu Breath&Relax - Lê Phương Linh - Digital...Kế hoạch marketing ra mắt thương hiệu Breath&Relax - Lê Phương Linh - Digital...
Kế hoạch marketing ra mắt thương hiệu Breath&Relax - Lê Phương Linh - Digital...
 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU X-STAY FLOATING HOUSE - Đặng Đình Hồng - Digital Marke...
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU X-STAY FLOATING HOUSE - Đặng Đình Hồng - Digital Marke...PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU X-STAY FLOATING HOUSE - Đặng Đình Hồng - Digital Marke...
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU X-STAY FLOATING HOUSE - Đặng Đình Hồng - Digital Marke...
 
Enter Digital - Áp dụng Marketing phát triển thương hiệu BACHI - BAKERY - Ngu...
Enter Digital - Áp dụng Marketing phát triển thương hiệu BACHI - BAKERY - Ngu...Enter Digital - Áp dụng Marketing phát triển thương hiệu BACHI - BAKERY - Ngu...
Enter Digital - Áp dụng Marketing phát triển thương hiệu BACHI - BAKERY - Ngu...
 
Phát triển thương hiệu StarBuck tại Việt Nam - Nguyễn Văn Quyền - Digital mar...
Phát triển thương hiệu StarBuck tại Việt Nam - Nguyễn Văn Quyền - Digital mar...Phát triển thương hiệu StarBuck tại Việt Nam - Nguyễn Văn Quyền - Digital mar...
Phát triển thương hiệu StarBuck tại Việt Nam - Nguyễn Văn Quyền - Digital mar...
 
Ứng dụng Digital marketing phát triển thương hiệu - Tô Linh Linh - Design Ful...
Ứng dụng Digital marketing phát triển thương hiệu - Tô Linh Linh - Design Ful...Ứng dụng Digital marketing phát triển thương hiệu - Tô Linh Linh - Design Ful...
Ứng dụng Digital marketing phát triển thương hiệu - Tô Linh Linh - Design Ful...
 

Recently uploaded

sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
TunQuc54
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
nguyendoan3122102508
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
LinhV602347
 

Recently uploaded (20)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxBÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
 
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLSĐồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...