Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Đường vào agile - 2013

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 69 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Đường vào agile - 2013 (20)

More from DUONG Trong Tan (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Đường vào agile - 2013

 1. 1. Agile đường vào Dương Trọng Tấn tandt@fpt.edu.vn @FU HL/2013
 2. 2. Nội dung Agile là gì? Trở nên agile? Tại sao Agile? Tư duy Các Phương pháp Kĩ thuật XP Cộng tác Scrum Lean & Lean Startup Công cụ Kanban
 3. 3. NHÓM SCRUM TẠO RA PHẦN MỀM NHƯ THẾ NÀO
 4. 4. Có vài người nghĩ là phải làm phần mềm gì đấy để phục vụ việc gì đấy Rồi đổ tiền vào Giao nhiệm vụ cho (vài) người nào đấy Rồi nghĩ ra vài chức năng cần phải có, được gọi là YÊU CẦU (REQUIREMENTS)
 5. 5. Công việc xây dựng phần mềm được quẳng cho Đội sản xuất Bọn này ngồi lại với nhau để Lập kế hoạch Tháng tới làm gì Để có được (vài) chức năng nào đó hoàn chỉnh để “show hàng” vào cuối tháng
 6. 6. Kết quả của buổi họp lập kế hoạch là một Bản kế hoạch Gồm mục tiêu và những việc cần làm trong tháng
 7. 7. Dựa trên Bản kế hoạch ấy Đội sản xuất hì hụi ai có việc người ấy làm cộng tác chặt chẽ với nhau Ngày nào cũng Họp  15 phút mỗi ngày Để đồng bộ hóa công việc của nhau, nắm tiến độ và phát hiện trở ngại
 8. 8. Nếu có việc gì phải làm thêm, hoặc bớt đi vài việc không cần làm nữa Thì cập nhật luôn vào Bản Kế hoạch
 9. 9. Cứ như thế cho đến khi hết Khung thời gian
 10. 10. Phần Mềm Chạy Tốt Sẽ Tòi Ra
 11. 11. Chúng ta có gì rồi? DEMO Phần mềm Chạy tốt
 12. 12. Chưa xong, còn phải ngồi lại xem thời gian vừa rồi làm việc có ỔN không, có thể làm tốt hơn không? Cố tìm cho bằng được cái gì đó để CẢI TIẾN cho tháng tiếp theo
 13. 13. Rồi ta lại như thế …
 14. 14. Scrum Framework Đồ họa: Demer et al.
 15. 15. Những Cách Khác Agile XP Lean Software Development Scrum Crystal DSDM AgileUP FDD
 16. 16. eXtreme Programming Phát triển những phần mềm với chất Nguyên lý lượng cao nhất, với chi phí thấp nhất, ít • Phản hồi nhanh (Rapid lỗi nhất, siêu năng suất và tối đa hóa lợi Feedback) nhuận đầu tư • Giả định Đơn giản (Assume Simplicity) Giá trị • Thay đổi tăng trưởng • Giao tiếp (Incremental Change) (Communication) • Sống chung với Thay • Tính đơn giản (Simplicity) đổi (Embracing Change) • Phản hồi (Feedback) • Công việc chất lượng • Tôn trọng (Respect) • Can đảm (Courage) cao (Quality Work) Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/167
 17. 17. Kĩ thuật XP Xem thêm: http://www.slideshare.net/duongtrongtan/practices-of-an-agile-developer-16001474
 18. 18. Lean Software Development Sử dụng Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking) 7 Nguyên lý cho lĩnh vực phát triển phần mềm 1. Loại bỏ lãng phí 2. Khuếch trương việc học 22 Công cụ 3. Quyết định càng muộn 11. Lý thuyết Hàng đợi 12. Giá của Trì hoãn càng tốt 1. Nhìn ra Lãng phí 13. Tự-Xác-định 2. Ánh xạ Dòng Giá trị 4. Chuyển giao càng 14. Động viên 3. Phản hồi 15. Lãnh đạo 4. Phân đoạn nhanh càng tốt 16. Chuyên môn 5. Đồng bộ hóa 17. Toàn vẹn Nhận thức 5. Trao quyền cho nhóm 6. Phát triển theo lô 18. Toàn vẹn Khái niệm 7. Tư duy Lựa chọn 6. Tạo ra tính toàn vẹn tự 19. Tái cấu trúc 8. Trách nhiệm Phút cuối 20. Kiểm thử 9. Ra quyết định thân 21. Đo lường 10. Hệ thống kéo 22. Hợp đồng 7. Thấy toàn cảnh Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/168-agilemethod3-lean-software-development
 19. 19. Kanban Phương pháp luận Cải tiến Quy trình theo cách thức 5 Đặc điểm tiến hóa và tăng trưởng 1. Trực quan hóa Luồng công việc 2. Giới hạn Việc-đang-làm ‘Complex Adaptive System for Lean’ 3. Đo lường và Quản lí Luồng 4. Công khai Chính sách Quy trình Không cần Phân đoạn? Bỏ luôn! 5. Dùng Mô hình để nhận biết Không cần Ước lượng? Bỏ luôn! các cơ hội Cải tiến
 20. 20. Lean Startup | Khởi nghiệp Tinh gọn Vấn đề: chưa rõ Giả định, thử nghiệm Giải pháp: chưa rõ Dữ liệu, phản hồi
 21. 21. Build-Measure-Learn
 22. 22. Minimum Viable Product Gồm những tính năng tối giản đủ để học từ Build sớm nhất có thể • Tránh làm ra chức năng không ai dùng • Mỗi đồng bỏ ra đều thu được bài học quý
 23. 23. Chung | Riêng Ảnh: Hendrik Kniberg
 24. 24. PHÍA SAU CÁNH GÀ ...
 25. 25. Agile | Agility | Linh hoạt • Ken Schwaber: 1. flexibility, the capacity and capability of rapidly and efficiently adapting to change. 2. ability to take advantage of opportunities while controlling risk. Wiki: Agile Software Development: một họ các phương pháp phát triển phần mềm dựa trên các nguyên lí tăng trưởng (incremental) và lặp (iterative), trong đó các yêu cầu và giải pháp tiến hóa thông qua sự cộng tác giữa các nhóm liên chức năng (cross-functional) tự tổ chức (self-organizing).
 26. 26. Triết lí Agile • Định nghĩa các giá trị cốt lõi • Định hướng các phương pháp Agile • Mô tả trong Tuyên ngôn Agile (Manifesto) và 12 Nguyên lí Agile.
 27. 27. Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt Chúng tôi đã phát hiện ra cách tốt hơn để phát triển phần mềm thông qua việc thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao: Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ; Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ; Cộng tácvới khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng; Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. Mặc dù các thứ bên phải vẫn còn giá trị, chúng tôi đánh giá cao hơn các mục ở bên trái. Dịch từ: AgileManifesto.org 27 Xem thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/145-agileprincipleandvalues
 28. 28. Tuần tự và Chồng lấp Phát triển tuần tự Nhóm Scrum làm mỗi thứ một ít ở mọi thời điểm, tập trung đưa ra các chức năng [chạy tốt] sớm nhất. Nguồn: “The New New Product Development Game” của Takeuchi và Nonaka. Harvard Business Review, tháng Giêng 1986. 28
 29. 29. Chồng lấp: cùng làm, từng tí một Nguồn: Mike Kohn
 30. 30. Sprint | Iteration | Phân đoạn Vòng đời phản hồi ngắn Khuyến khích việc học Gia tăng Visibility Thích ứng với thay đổi
 31. 31. Thực nghiệm | Empiricism Chim di cư bay hàng chục nghìn km mỗi năm
 32. 32. Just-in-time | Tức thì Cập nhật Hằng ngày Kế hoạch động, thích ứng liên tục Daily Standup
 33. 33. Nhóm Tự tổ chức Self-organized Team
 34. 34. Hướng đến Mục tiêu chung • Tập trung vào Mục tiêu, công phải Task • Giới hạn việc-đang-làm 34
 35. 35. Nhóm liên chức năng Cross-functional Team Ảnh: suitcaseorchestra.com
 36. 36. Retrospective | Kaizen Cải tiến liên tục Image: Rachel Davies & Liz Sedley
 37. 37. Độ trực quan Khả năng thay đổi Giá trị mang lại Rủi ro Tại sao Agile? Nguồn: Ken Schwaber
 38. 38. Công cụ hỗ trợ • Index Card, Miếng giấy dán (sticky notes) • Planning Poker • Task Board|Kanban Board|Scrum Board| Các loại bảng • Công cụ giao tiếp (Skype, Hangout,Yammer …) • Các công cụ soạn thảo cộng tác: wiki, online office suites, mindmapping … • Các hệ ALM( Application Lifecycle Management) của MS, IBM, HP, Rally, CollabNet, VersionOne, Atlassian, Redmine ... • Các phần mềm tự động hóa: CI (continuous integration), các test automation framework (xUnit, Cucumber, FitNess, Robots …) • Và nhiều nữa …
 39. 39. User Story & Backlogs Image: iqupi.wordpress.com mountaingoatsoftware.com agilemodeling.com agilistapm.com
 40. 40. Sprint Burndown Release Release Burndown Ảnh: mountaingoat.com
 41. 41. Ảnh: pages.kiva.org | Atlassian | Quang NB
 42. 42. Học và hành Học thông qua … Thực hành • Ghép cặp (Pairing) • Thực học là để làm, làm • Cộng đồng thực hành được mới được coi là học (Coding Dojo, Interest được Group …) • Pilot project • Hội thảo chuyên ngành • Các bài tập lớn (assignment) (AgileTour, ScrumDay …) • Các Dự án|Đồ án (Project) • Đọc sách • Quản lí công việc cá nhân • Các tài nguyên online (Personal Kanban, Personal (video) Scrum, Lean …) • Thuyết trình|Dạy lại người khác
 43. 43. Học tập cũng cần chiến lược SHU HA RI Bám sát Quy tắc Nghĩ lại về Quy tắc Quên đi Quy tắc Tìm kiếm ngoại lệ, Phá vỡ Quy tắc 43
 44. 44. Expert Competent Proficient Tới Bruce Lee - bậc thầy Kungfu Advanced Beginner Novice 10.000 Giờ leo núi Cậu bé bắt đầu học Vịnh Xuân Image: http://goo.gl/1RzEE 44
 45. 45. Đọc thêm nữa 45
 46. 46. Tài nguyên online • HanoiScrum.net • AgileAtlas.org • ScrumAlliance.org • AgileAlliance.org • InfoQ.com/process-practices/ • Các hội thảo Agile Conference, Scrum Gathering, Agile Tour, ScrumDay … • Tool Vendors (MSDN, IBM, VersionOne …)
 47. 47. Cộng đồng HanoiScrum.net AgileVietnam.org
 48. 48. :-) THANK YOU!
 49. 49. BACKUP SLIDES
 50. 50. Độ phức tạp của dự án Scrum Nguồn: Ken Schwaber
 51. 51. Quy tắc Làm việc Đội Y ************* 1. Thời gian Daily Scrum: 9:00 2. Phạt đến muộn: 2 $ 3. Mọi người đều tích hợp liên tục 4. Tái cấu trúc lại mã bẩn 5. Hỏi nếu không rõ 6. Sử dụng Lập trình cặp và TDD 7. Thực hiện đúng chuẩn viết mã 8. Kiểm tra lại Định nghĩa Hoàn thành trước khi commit. Đã ký 51
 52. 52. Một tình huống phát triển $ $ Collaboration: PO DevTeam PO UI Mocking Design Draft Code the Refactoring Steps: Requirement Coding in Build the • Customer • Design Discussion skeleton to and Analysis team increment discussion test the design Refinement Interface IDo{ //TODO … A Interface IDo{ } //TODO … Class A{ IDo } method1(){ As a super user, Class A{ //Mr. A codes here Artifacts: I want to … //TODO … } } B } Class B:IDo{ Class B:IDo{ //TODO … method1(){ } //Mrs. B codes here } } Note: Class C{ TDD|BDD|AMDD can be used or not } 52
 53. 53. User Story • User story là các yêu cầu linh hoạt (agile requirement) • Đảm bảo sự cân bằng của các bên tham gia phát triển sản phẩm: khách hàng, người dùng và nhà phát triển – Thể hiện bằng một ngôn ngữ hướng-người-dùng và các nhà phát triển có thể hiểu được • Hướng tới người dùng và nghiệp vụ, không chứa các đặc tính về hệ thống 53
 54. 54. INVEST – các tiêu chuẩn cho một user story tốt Independent – Độc lập Negotiable – Đàm phán được Valuable – Đáng giá Estimatable – Ước tính được Sized appropriately – Kích thước phù hợp Testable – Kiểm thử được 54
 55. 55. Tập hợp các user story Chuẩn bị các Quan sát câu hỏi Phỏng vấn Viết user story người dùng 55
 56. 56. Họp xây dựng user story • Người tham gia: nhà phát triển, người dùng, khách hàng, thành phần khác (được gọi là những “chú lợn”) • Thảo luận để đưa ra các story • Mục tiêu là viết được càng nhiều story càng tốt – Một số sẽ “sẵn sàng triển khai” – Một số khác sẽ là “epic” • Không xác định độ ưu tiên trong buổi hội thảo này • Product Owner và những người có liên quan được tham gia nhưng không bắt buộc. 56
 57. 57. Lập trình cặp Pair-Programming • Có 2 vai trò: Ngườilái • Hai LTV cùng chia sẻ một vấn đề, với một máy tính, một (Driver) và Hoa tiêu bàn phím và với mục tiêu: (Navigator): giải quyết vấn đề đó. – Người lái không quan tâm tới bức tranh toàn cảnh • Sử dụng sự ĐỒNG THUẬN, – Người lái nên “rời bàn phím nhưng thông qua TRANH trong giây lát” LUẬN! – Hoa tiêu có xu hướng sử dụng tư • Một ví dụ về “luồng một sản duy mẫu trong giải quyết vấn đề phẩm” • Chậm hơn nhưng hiệu quả hơn & chất lượng hơn 57
 58. 58. Tích hợp Liên tục • Tích hợp Liên tục (Continuous integration - CI) triển khai liên tục các tiến trình để đảm bảo việc quản lý chất lượng — từng phần nhỏ hiệu quả, áp dụng thường xuyên. • Được hỗ trợ bởi một hệ thống CI với rất nhiều các kiểm thử tự động, build và các thành phần khác. • Lợi ích: – Tăng cường sự minh bạch – Tăng cường sự hợp tác và truyền thông – Cho phép mọi người cùng làm việc trên một mã nguồn 58
 59. 59. Hệ thống Tích hợp liên tục CI Systems 59
 60. 60. Thiết kế tiến hóa Incremental Design Thiết kế Luôn có Nhiều phức tạp những thứ những thứ hơn mức cần phức tạp có thay đổi bất thiết. Khó khăn khả năng linh ngờ trong việc bảo hoạt trên trì giấy hoặc công cụ Dễ dàng thích Luôn có nghi. ID thay những thứ đổi dễ dàng. Thiết kế tiến Giảm bớt phức hóa thay đổi bất ngờ tạp 60
 61. 61. Làm Bản mẫu • Bản mẫu có sớm sẽ giúp người dùng dễ hình dung ra Xác định các yêu cầu cơ bản sản phẩm sau khi hoàn thành Phát triển bản mẫu đầu • Khuyến khích sự tham gia tích cực của người dùng và nhà phát triển Xem xét • Tăng tốc độ phát triển hệ thống Kiểm tra và cải tiến bản mẫu 61
 62. 62. Phát triển Hướng-Kiểm-thử Test-Driven Development • Không viết mã nguồn cho tới khi các kiểm thử đã được thiết kế hoàn chỉnh! • Chiến lược – Làm cho Thất bại • Không có mã nguồn nào mà không có kiểm thử thất bại – Làm cho Thành công • Đơn giản nhất có thể – Làm cho Tốt hơn • Cải tiến (mã nguồn, thiết kế, kiểm thử, tài liệu) – Tin tưởng vào việc kiểm thử 62
 63. 63. Các bước trong TDD Nguồn ảnh: Excirial (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/Test-driven_development.PNG) 63
 64. 64. Cái giá của bug
 65. 65. Ba nhân tố RGB Thất bại Thành Cải tiến công 65
 66. 66. Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) • Một kỹ thuật dành cho tự động kiểm thử chấp nhận • Chiến lược 3D – Thảo luận (Discuss) trong hội thảo về xác định yêu cầu • Để xây dựng các thư viện kiểm thử – Phát triển (Develop) với sự đồng thuận • Để tạo ra nhiều tính năng đạt kiểm thử hơn – Cung cấp (Deliver) các chấp nhận • Để đạt được định nghĩa hoàn thành, cần sự chấp nhận của người dùng Kiểm thử Định nghĩa Yêu cầu Chấp nhận Tự Hoàn thành động hóa TDD 66
 67. 67. Phát triển Hướng-Hành-vi Behavior-Driven Development • Phát triển phần mềm được chỉ dẫn trực tiếp bởi các mô tả hành vi và các tính năng (và mô phỏng). • Hơi giống với ATDD, nhưng khác về tư duy • Chất lượng phần mềm cao hơn, tính tự tổ chức tốt hơn Các mô Xác nhận Xác nhận Phát tả hành với mô lại hành triển vi phỏng UI vi 67
 68. 68. Tái cấu trúc Refactoring • Bạn thực hành “viết mã một ít, sửa lỗi một ít” => kết quả là code bẩn và thiết kế tồi. • Tái cấu trúc để code tốt hơn, có thiết kế tốt hơn, vẫn giữ nguyên chức năng của hệ thống • Giữ cho mã nguồn: – Dễ bảo trì – Dễ mở rộng – Tính gắn kết cao (High Cohesion) – Ít phụ thuộc (Low Coupling) – Loại bỏ trùng lặp • Database cũng cần được tái cấu trúc cho phù hợp 68
 69. 69. Các kỹ thuật tái cấu trúc • Trừu tượng hóa (Abstraction) – Bao gói các trường – Dùng kiểu khái quát (generic) – Thay thế mã kiểm tra (check) với State/Strategy – Thay thế các điều kiện bằng đa hình • Phân tách mã – Tạo mới phương thức, thay thế một phần lớn mã trong một phương thức bằng phương thức khác – Tạo thêm lớp mới • Chuẩn hóa mã – Chuyển phương thức hoặc trường – Đổi tên phương thức, trường – Đẩy lên lớp cấp trên hoặc lớp cha – Đẩy xuống lớp cấp dưới hoặc lớp con 69

×