SlideShare a Scribd company logo

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf

F
Fred Hub

NCXH

1 of 12
Download to read offline
KHẢO SÁT VÀ PHỎNG VẤN
1. Khảo sát
Khảo sát là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để thu thập dữ liệu trong
nghiên cứu xã hội định lượng (mặc dù chúng cũng được sử dụng trong nghiên cứu định tính).
Một cuộc khảo sát bao gồm việc đặt ra danh sách các câu hỏi cho người trả lời thông qua một
cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc bằng bảng câu hỏi tự điền. Hai hình thức trên được thực hiện
bằng bảng hỏi cấu trúc, là bảng hỏi tuân theo kế hoạch chặt chẽ và soạn sẵn nhiều lựa chọn
để trả lời câu hỏi.
Các cuộc khảo sát có thể đo lường quan điểm, niềm tin, trải nghiệm và thu thập những thông
tin cơ bản/nhân khẩu học như tuổi, giới tính và nơi sinh. Chúng hữu ích trong việc thu thập
thông tin chính xác, đặc biệt là trong nghiên cứu thu thập dữ liệu của một nhóm/cỡ mẫu lớn
vì chúng được thực hiện và hoàn thành một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ví dụ, khách sạn sử
dụng khảo sát để lấy phản hồi từ khách hàng. Các tổ chức phi chính phủ sử dụng các cuộc
khảo sát để lấy thông tin về những người họ hỗ trợ.
Phỏng vấn có cấu trúc là nghiên cứu viên
hỏi người tham gia các câu từ một bảng
câu hỏi soạn sẵn và ghi lại các câu trả lời.
Việc này có thể được thực hiện trên các
phần mềm thu thập dữ liệu nhằm giảm bớt
các khâu nhập liệu, làm sạch và xử lý dữ
liệu sau này như phần mềm REDCap. Mỗi
người tham gia đều được hỏi những câu hỏi
giống nhau theo thứ tự.
Phỏng vấn trực tiếp tuy có thể giúp làm
sáng tỏ câu trả lời bằng các câu hỏi mở sau
đó, tuy nhiên việc hỏi và ghi nhận lại cũng
phải nên dựa vào bảng câu hỏi đóng theo
cấu trúc doạn sẵn.
Ưu điểm
• Phù hợp với người có trình độ thấp
• Tỷ lệ trả lời cao
• Thu thập đủ thông tin, người trả lời
đi theo thứ tự
• Làm sáng tỏ câu hỏi
• Nắm bắt các tình huống mà người
tham gia nghiên cứu từ chối trả lời
Nhược điểm
• Tốn kém
• Sai lệch do người phỏng vấn
• Thông tin chi tiết kém đầy đủ hơn
việc quan sát để thu thập dữ liệu
• Thông tin riêng có thể bị sai lệch
Bảng câu hỏi tự điền là danh sách các
câu hỏi mà người tham gia nghiên cứu tự
hoàn thành, được thực hiện trên giấy
hay trực tuyến và được thiết kế để người
trả lời tự điền. Vì vậy, các hướng dẫn để
thực hiện bảng câu hỏi này khá đơn giản.
Bảng câu hỏi tự điền thường gồm những
câu hỏi đóng – những câu trả lời được
đưa ra cũng bị giới hạn (nghĩa là hạn chế
phạm vi trả lời). Người trả lời tự đọc câu
hỏi và viết câu trả lời (hoặc chọn câu trả
lời được gợi ý sẵn). Sau khi hoàn thành,
họ gửi lại bảng câu hỏi cho nhà nghiên
cứu để phân tích.
Ưu điểm
• Ít tốn kém
• Không cần nhiều người thu thập
• Tránh sai lệch do người phỏng
vấn
• Đảm bảo tính vô danh
• Có thể dùng Internet, email
Nhược điểm
• Tỷ lệ trả lời thấp
• Không phù hợp người trình độ
thấp
• Hiểu lầm câu hỏi
• Kiểm soát kém câu trả lời
• Khó khêu gợi câu trả lời chi tiết
THIẾT KẾ KHẢO SÁT
Những điểm cần xem xét:
• Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu
• Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu
• Biến số cần thu thập (*)
• Cỡ mẫu (*)
• Kỹ thuật thu thập dữ liệu (*)
• Tổng quan tài liệu
(*) (xem thêm ở phần phân tích định lượng)
Cơ cấu khảo sát:
Chủ đề câu hỏi khảo sát:
Các bước thiết kế:
Một trong những vai trò của nghiên cứu là quyết định loại câu hỏi cần hỏi. Các loại câu hỏi
khác nhau có thể được sử dụng để thu thập các loại dữ liệu khác nhau. Các nhà nghiên cứu
cũng sẽ chọn các câu hỏi khảo sát dựa trên lượng thời gian và nguồn lực mà họ có. Ví dụ: việc
thu thập dữ liệu cho năm câu hỏi đóng sẽ nhanh hơn so với năm câu hỏi mở.
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐẶT CÂU HỎI
Câu hỏi hai hay nhiều nội dung
“Bạn có thích cách đối xử của bác sĩ hay y tá trong bệnh viện này không?”
-> Câu hỏi 2 nội dung có thể dẫn đến câu trả lời không phù hợp. Mỗi câu hỏi chỉ nên chứa 1
khái niệm
Các câu hỏi đóng giới hạn về số câu trả lời
được chọn . Chúng dễ dàng định lượng vì
các câu trả lời có thể được chuyển đổi thành
số. Ví dụ, câu hỏi ‘có – không’ là một câu hỏi
đóng có thể được chuyển đổi thành “1”
là có và “2” là không. Các ví dụ:
• Bạn có bao nhiêu chị và em?
• Bạn đã hoàn thành chương trình tiểu
học chưa? Rồi/Chưa
• Môn học yêu thích của bạn ở trường
là gì? Toán/Tiếng Anh/Lịch sử/Địa
lý/Kinh tế/Khác
Ưu điểm
• Có tính cấu trúc cao
• Dễ mã hóa câu trả lời
• Tiết kiệm thời gian
Nhược điểm
• Thông tin ít chi tiết hơn câu hỏi mở
• Có thể gây cảm giác khó chịu cho
người được hỏi
Các câu hỏi đóng giới hạn về số câu trả
lời được chọn . Chúng dễ dàng định
lượng vì các câu trả lời có thể được
chuyển đổi thành số. Ví dụ, câu hỏi ‘có
– không’ là một câu hỏi đóng có thể
được chuyển đổi thành “1” là có và “2”
là không. Các ví dụ:
• Bạn có bao nhiêu chị và em?
• Bạn đã hoàn thành chương
trình tiểu học chưa? Rồi/Chưa
• Môn học yêu thích của bạn ở
trường là gì? Toán/Tiếng
Anh/Lịch sử/Địa lý/Kinh tế/Khác
Ưu điểm
• Khai thác được nhiều thông tin
chi tiết hơn
Nhược điểm
• Tính cấu trúc thấp
• Tốn nhiều thời gian hơn
• Khó trả lời những vấn đề nhạy
cảm
• Khó mã hóa câu trả lời
• Có tính tự phát
Ad

Recommended

Kỹ năng điều tra thị trường
Kỹ năng điều tra thị trườngKỹ năng điều tra thị trường
Kỹ năng điều tra thị trườngCat Van Khoi
 
Nghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi kyNghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi kymisa.chan91
 
4624 tai lieu_tap_huan_tu_danh
4624 tai lieu_tap_huan_tu_danh4624 tai lieu_tap_huan_tu_danh
4624 tai lieu_tap_huan_tu_danhNguyen Kim Loan
 
Nghien cuukhoahoc2
Nghien cuukhoahoc2Nghien cuukhoahoc2
Nghien cuukhoahoc2Phạm Hân
 
Ppnckh chu de1_nhom7
Ppnckh chu de1_nhom7Ppnckh chu de1_nhom7
Ppnckh chu de1_nhom7ImDang
 
Nc định tính
Nc định tínhNc định tính
Nc định tínhNga Linh
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 

More Related Content

Similar to 4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf

6. ntxdbch
6. ntxdbch6. ntxdbch
6. ntxdbchPhi Phi
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng nataliej4
 
Workshop thiết kế survey hiệu quả
Workshop  thiết kế survey hiệu quảWorkshop  thiết kế survey hiệu quả
Workshop thiết kế survey hiệu quảPhan Phương Đạt
 
Marketing research ngo minh tam chapter 5
Marketing research ngo minh tam chapter 5Marketing research ngo minh tam chapter 5
Marketing research ngo minh tam chapter 5Tống Bảo Hoàng
 
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏi
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏiKĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏi
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏiKhoa Nguyen
 
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuMục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuPhap Tran
 
Phat trien ban huong dan phong van
Phat trien ban huong dan phong vanPhat trien ban huong dan phong van
Phat trien ban huong dan phong vanPhap Tran
 
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tính
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tínhPhân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tính
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tínhPhap Tran
 
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trìnhKỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trìnhquan tran
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocDuy96
 
Phieudieutra bai4
Phieudieutra bai4Phieudieutra bai4
Phieudieutra bai4Tuan Tran
 
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung uds
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung udsKy+nang+phong+van+tuyen+dung uds
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung udsXuan Le
 
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngEbook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngNhân Nguyễn Sỹ
 
Ky nang phong van
Ky nang phong vanKy nang phong van
Ky nang phong vanNhi Lan
 

Similar to 4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf (20)

6. ntxdbch
6. ntxdbch6. ntxdbch
6. ntxdbch
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng
bài giảng phương pháp nghiên cứu định lượng
 
Workshop thiết kế survey hiệu quả
Workshop  thiết kế survey hiệu quảWorkshop  thiết kế survey hiệu quả
Workshop thiết kế survey hiệu quả
 
Marketing research ngo minh tam chapter 5
Marketing research ngo minh tam chapter 5Marketing research ngo minh tam chapter 5
Marketing research ngo minh tam chapter 5
 
Phương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 1: Thiết kế điều tra
Phương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 1: Thiết kế điều traPhương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 1: Thiết kế điều tra
Phương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 1: Thiết kế điều tra
 
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏi
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏiKĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏi
Kĩ năng giao tiếp đặt và trả lời câu hỏi
 
PPNCKT_Chuong 3 p1
PPNCKT_Chuong 3 p1PPNCKT_Chuong 3 p1
PPNCKT_Chuong 3 p1
 
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứuMục tiêu và biến trong nghiên cứu
Mục tiêu và biến trong nghiên cứu
 
Phat trien ban huong dan phong van
Phat trien ban huong dan phong vanPhat trien ban huong dan phong van
Phat trien ban huong dan phong van
 
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tính
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tínhPhân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tính
Phân tích xử lý thông tin nghiên cứu định tính
 
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trìnhKỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
Phieudieutra bai4
Phieudieutra bai4Phieudieutra bai4
Phieudieutra bai4
 
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung uds
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung udsKy+nang+phong+van+tuyen+dung uds
Ky+nang+phong+van+tuyen+dung uds
 
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngEbook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
 
Ky nang phong van
Ky nang phong vanKy nang phong van
Ky nang phong van
 

More from Fred Hub

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
 
4. Đạo đức nghiên cứu.pdf
4. Đạo đức nghiên cứu.pdf4. Đạo đức nghiên cứu.pdf
4. Đạo đức nghiên cứu.pdfFred Hub
 
3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
 
2. Phân tích định lượng.pdf
2. Phân tích định lượng.pdf2. Phân tích định lượng.pdf
2. Phân tích định lượng.pdfFred Hub
 
1. Điểm luận tài liệu.pdf
1. Điểm luận tài liệu.pdf1. Điểm luận tài liệu.pdf
1. Điểm luận tài liệu.pdfFred Hub
 
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
 
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
 
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
 
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
 
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình Fred Hub
 
Buổi 8.pdf
Buổi 8.pdfBuổi 8.pdf
Buổi 8.pdfFred Hub
 
Buổi 7.pdf
Buổi 7.pdfBuổi 7.pdf
Buổi 7.pdfFred Hub
 
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắt
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắtBuổi 6 - Kỹ năng tóm tắt
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắtFred Hub
 
Buổi 5 - Kỹ năng viết
Buổi 5 - Kỹ năng viếtBuổi 5 - Kỹ năng viết
Buổi 5 - Kỹ năng viếtFred Hub
 
Buổi 5 Luyện viết.pptx
Buổi 5 Luyện viết.pptxBuổi 5 Luyện viết.pptx
Buổi 5 Luyện viết.pptxFred Hub
 
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứu
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứuBuổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứu
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứuFred Hub
 
Chân dung của chính mình.pdf
Chân dung của chính mình.pdfChân dung của chính mình.pdf
Chân dung của chính mình.pdfFred Hub
 
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdf
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdfBuổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdf
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdfFred Hub
 

More from Fred Hub (18)

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
 
4. Đạo đức nghiên cứu.pdf
4. Đạo đức nghiên cứu.pdf4. Đạo đức nghiên cứu.pdf
4. Đạo đức nghiên cứu.pdf
 
3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
 
2. Phân tích định lượng.pdf
2. Phân tích định lượng.pdf2. Phân tích định lượng.pdf
2. Phân tích định lượng.pdf
 
1. Điểm luận tài liệu.pdf
1. Điểm luận tài liệu.pdf1. Điểm luận tài liệu.pdf
1. Điểm luận tài liệu.pdf
 
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
 
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
 
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
 
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
 
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình
Buổi 9 - Kỹ năng thuyết trình
 
Buổi 8.pdf
Buổi 8.pdfBuổi 8.pdf
Buổi 8.pdf
 
Buổi 7.pdf
Buổi 7.pdfBuổi 7.pdf
Buổi 7.pdf
 
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắt
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắtBuổi 6 - Kỹ năng tóm tắt
Buổi 6 - Kỹ năng tóm tắt
 
Buổi 5 - Kỹ năng viết
Buổi 5 - Kỹ năng viếtBuổi 5 - Kỹ năng viết
Buổi 5 - Kỹ năng viết
 
Buổi 5 Luyện viết.pptx
Buổi 5 Luyện viết.pptxBuổi 5 Luyện viết.pptx
Buổi 5 Luyện viết.pptx
 
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứu
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứuBuổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứu
Buổi 4_Kỹ năng đọc bài nghiên cứu
 
Chân dung của chính mình.pdf
Chân dung của chính mình.pdfChân dung của chính mình.pdf
Chân dung của chính mình.pdf
 
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdf
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdfBuổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdf
Buổi 3_KNNT_Kỹ năng đọc tin tức.pdf
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf

 • 1. KHẢO SÁT VÀ PHỎNG VẤN 1. Khảo sát Khảo sát là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để thu thập dữ liệu trong nghiên cứu xã hội định lượng (mặc dù chúng cũng được sử dụng trong nghiên cứu định tính). Một cuộc khảo sát bao gồm việc đặt ra danh sách các câu hỏi cho người trả lời thông qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc bằng bảng câu hỏi tự điền. Hai hình thức trên được thực hiện bằng bảng hỏi cấu trúc, là bảng hỏi tuân theo kế hoạch chặt chẽ và soạn sẵn nhiều lựa chọn để trả lời câu hỏi. Các cuộc khảo sát có thể đo lường quan điểm, niềm tin, trải nghiệm và thu thập những thông tin cơ bản/nhân khẩu học như tuổi, giới tính và nơi sinh. Chúng hữu ích trong việc thu thập thông tin chính xác, đặc biệt là trong nghiên cứu thu thập dữ liệu của một nhóm/cỡ mẫu lớn vì chúng được thực hiện và hoàn thành một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ví dụ, khách sạn sử dụng khảo sát để lấy phản hồi từ khách hàng. Các tổ chức phi chính phủ sử dụng các cuộc khảo sát để lấy thông tin về những người họ hỗ trợ.
 • 2. Phỏng vấn có cấu trúc là nghiên cứu viên hỏi người tham gia các câu từ một bảng câu hỏi soạn sẵn và ghi lại các câu trả lời. Việc này có thể được thực hiện trên các phần mềm thu thập dữ liệu nhằm giảm bớt các khâu nhập liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu sau này như phần mềm REDCap. Mỗi người tham gia đều được hỏi những câu hỏi giống nhau theo thứ tự. Phỏng vấn trực tiếp tuy có thể giúp làm sáng tỏ câu trả lời bằng các câu hỏi mở sau đó, tuy nhiên việc hỏi và ghi nhận lại cũng phải nên dựa vào bảng câu hỏi đóng theo cấu trúc doạn sẵn. Ưu điểm • Phù hợp với người có trình độ thấp • Tỷ lệ trả lời cao • Thu thập đủ thông tin, người trả lời đi theo thứ tự • Làm sáng tỏ câu hỏi • Nắm bắt các tình huống mà người tham gia nghiên cứu từ chối trả lời Nhược điểm • Tốn kém • Sai lệch do người phỏng vấn • Thông tin chi tiết kém đầy đủ hơn việc quan sát để thu thập dữ liệu • Thông tin riêng có thể bị sai lệch Bảng câu hỏi tự điền là danh sách các câu hỏi mà người tham gia nghiên cứu tự hoàn thành, được thực hiện trên giấy hay trực tuyến và được thiết kế để người trả lời tự điền. Vì vậy, các hướng dẫn để thực hiện bảng câu hỏi này khá đơn giản. Bảng câu hỏi tự điền thường gồm những câu hỏi đóng – những câu trả lời được đưa ra cũng bị giới hạn (nghĩa là hạn chế phạm vi trả lời). Người trả lời tự đọc câu hỏi và viết câu trả lời (hoặc chọn câu trả lời được gợi ý sẵn). Sau khi hoàn thành, họ gửi lại bảng câu hỏi cho nhà nghiên cứu để phân tích. Ưu điểm • Ít tốn kém • Không cần nhiều người thu thập • Tránh sai lệch do người phỏng vấn • Đảm bảo tính vô danh • Có thể dùng Internet, email Nhược điểm • Tỷ lệ trả lời thấp • Không phù hợp người trình độ thấp • Hiểu lầm câu hỏi • Kiểm soát kém câu trả lời • Khó khêu gợi câu trả lời chi tiết
 • 3. THIẾT KẾ KHẢO SÁT Những điểm cần xem xét: • Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu • Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu • Biến số cần thu thập (*) • Cỡ mẫu (*) • Kỹ thuật thu thập dữ liệu (*) • Tổng quan tài liệu (*) (xem thêm ở phần phân tích định lượng) Cơ cấu khảo sát:
 • 4. Chủ đề câu hỏi khảo sát:
 • 5. Các bước thiết kế: Một trong những vai trò của nghiên cứu là quyết định loại câu hỏi cần hỏi. Các loại câu hỏi khác nhau có thể được sử dụng để thu thập các loại dữ liệu khác nhau. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ chọn các câu hỏi khảo sát dựa trên lượng thời gian và nguồn lực mà họ có. Ví dụ: việc thu thập dữ liệu cho năm câu hỏi đóng sẽ nhanh hơn so với năm câu hỏi mở.
 • 6. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐẶT CÂU HỎI Câu hỏi hai hay nhiều nội dung “Bạn có thích cách đối xử của bác sĩ hay y tá trong bệnh viện này không?” -> Câu hỏi 2 nội dung có thể dẫn đến câu trả lời không phù hợp. Mỗi câu hỏi chỉ nên chứa 1 khái niệm Các câu hỏi đóng giới hạn về số câu trả lời được chọn . Chúng dễ dàng định lượng vì các câu trả lời có thể được chuyển đổi thành số. Ví dụ, câu hỏi ‘có – không’ là một câu hỏi đóng có thể được chuyển đổi thành “1” là có và “2” là không. Các ví dụ: • Bạn có bao nhiêu chị và em? • Bạn đã hoàn thành chương trình tiểu học chưa? Rồi/Chưa • Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì? Toán/Tiếng Anh/Lịch sử/Địa lý/Kinh tế/Khác Ưu điểm • Có tính cấu trúc cao • Dễ mã hóa câu trả lời • Tiết kiệm thời gian Nhược điểm • Thông tin ít chi tiết hơn câu hỏi mở • Có thể gây cảm giác khó chịu cho người được hỏi Các câu hỏi đóng giới hạn về số câu trả lời được chọn . Chúng dễ dàng định lượng vì các câu trả lời có thể được chuyển đổi thành số. Ví dụ, câu hỏi ‘có – không’ là một câu hỏi đóng có thể được chuyển đổi thành “1” là có và “2” là không. Các ví dụ: • Bạn có bao nhiêu chị và em? • Bạn đã hoàn thành chương trình tiểu học chưa? Rồi/Chưa • Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì? Toán/Tiếng Anh/Lịch sử/Địa lý/Kinh tế/Khác Ưu điểm • Khai thác được nhiều thông tin chi tiết hơn Nhược điểm • Tính cấu trúc thấp • Tốn nhiều thời gian hơn • Khó trả lời những vấn đề nhạy cảm • Khó mã hóa câu trả lời • Có tính tự phát
 • 7. Câu hỏi mơ hồ • Người nhiễm HIV sẽ có những biểu hiện gì? • Bạn có cảm thấy buồn không? -> Nên nêu rõ nội dung cần hỏi với mốc thời gian cho từng vấn đề, tránh hỏi quá bao quát Câu hỏi gợi ý • Mỗi năm bạn đi khám răng mấy lần? • Cháu A bị ho, ông đã đưa cháu đi khám ở đâu? -> Câu hỏi khiến cho người được hỏi có cảm giác rằng mọi người đều phải đi khám và cảm thấy khó chịu khi trả lời “không bao giờ”. Nên có 1 câu hỏi phụ trước những câu hỏi dạng này Câu hỏi giả định • Nếu bạn gái anh có thai, anh sẽ làm gì? • Anh có đồng ý là không thể hòa nhập cộng đồng dù có sự giúp đỡ của gia đình? (hỏi người có HIV)? -> Giả định không áp dụng cho người trả lời. Giả định người trả lời có trong tình huống đó, điều này dễ gây khó chịu cho người được hỏi Câu hỏi chuyên môn • Trong nhà bà có ai bị bệnh Trisomy 21 không? • Ông có thường xuyên sử dụng kháng viêm non-corticoid hay không? -> Gây khó chịu cho người được hỏi. Không nên dùng từ quá chuyên môn Câu hỏi phủ định hoặc câu hỏi phủ định của phủ định • Bạn có không nghĩ rằng uống thuốc ngừa thai là một trong những biện pháp tránh thai? • Bạn có cho rằng trẻ không tiêm BCG không phải là vấn đề y tế đáng quan tâm hiện nay? Câu trả lời không phù hợp câu hỏi • Đôi khi tôi bị trầm cảm [ ] Đồng ý [ ] Không đồng ý ->Sử dụng câu hỏi về mức độ thường xuyên kết hợp với các lựa chọn về tần suất • Trong tuần qua bạn có bị đau hay không? [ ] Không bao giờ [ ] Ít khi -> Ngữ pháp câu hỏi không phù hợp
 • 8. 2. Phỏng vấn Phỏng vấn là cuộc nói chuyện được tiến hành theo kế hoạch nhất định thông qua cách thức hỏi- đáp trực tiếp giữa người phỏng vấn và người cung cấp thông tin (người được phỏng vấn). Đây là phương pháp quan trọng để thu thập dữ liệu và phát hiện thông tin, đặc biệt là các thông tin liên quan đến ý kiến của người được phỏng vấn. Phỏng vấn thường được sử dụng trong hai trường hợp: phát hiện vấn đề nghiên cứu hoặc kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu. Dữ liệu được tạo ra thông qua việc ghi chép, ghi âm hoặc ghi hình cuộc phỏng vấn. Thông thường đoạn ghi âm của cuộc phỏng vấn sẽ được ghi chép lại. Gỡ băng là quá trình viết xuống những nội dung được nói trong bản ghi âm của cuộc phỏng vấn. Việc làm này có thể mất nhiều thời gian. Ưu điểm • Thông tin thu được phong phú, đa dạng và có chất lượng cao Nhược điểm • Thông tin thu được mang tính chủ quan, có thể có nhiều sai lệch • Đòi hỏi người phỏng vấn có trình độ, kĩ năng và kinh nghiệm cao • Tốn thời gian và tốn kém • Xử lý thông tin phức tạp • Khó tiếp cận đối tượng phỏng vấn PHÂN LOẠI PHỎNG VẤN Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà người nghiên cứu có thể lựa chọn các hình thức phỏng vấn cho phù hợp.
 • 9. Theo cấu trúc phỏng vấn: • Phỏng vấn theo cấu trúc: Là hình thức phỏng vấn có sử dụng bảng câu hỏi mẫu trong quá trình phỏng vấn. Người phỏng vấn đọc từng câu hỏi và ghi lại câu trả lời theo một cấu trúc nhất định. Vai trò của điều tra viên là giải thích cho người được phỏng vấn về câu hỏi và mục đích của buổi phỏng vấn. Chúng thường được sử dụng trong các cuộc khảo sát cho các nghiên cứu định lượng. • Phỏng vấn không cấu trúc (phỏng vấn tự do): Là hình thức phỏng vấn chỉ có các câu hỏi khung là cố định, điều tra viên có thể thay đổi các câu hỏi thăm dò cho phù hợp với người được hỏi và ngữ cảnh thực hiện. Kiểu phỏng vấm này mang tính đối thoại nhiều hơn. • Phỏng vấn bán cấu trúc: kết hợp giữa hai loại trên Theo nội dung phỏng vấn: • Phỏng vấn thường: phỏng vấn được thực hiện trên quy mô diện rộng với nhiều đối tượng trả lời • Phỏng vấn sâu: phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia hoặc đi sâu và một vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội phức tạp nào đó. Phỏng vấn sâu yêu cầu người phỏng vấn có kĩ năng và kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu. Theo số lượng người tham gia phỏng vấn: • Phỏng vấn nhóm • Phỏng vấn cá nhân Theo hình thức phỏng vấn: • Phỏng vấn trực tiếp • Phỏng vấn qua điện thoại • Phỏng vấn qua internet
 • 10. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI PHỎNG VẤN PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN CUỘC PHỎNG VẤN Cuộc phỏng vấn thường phải thực hiện qua một số khâu: chọn mẫu, tiếp xúc sơ khởi, tạo không khí thông cảm và sự họp tác, ghi chép dữ liệu và phân tích kết quả. Mẫu phỏng vấn phải là mẫu đại diện cho nhóm người ta muốn tìm hiểu. Sau khi lựa chọn mẫu, ta phải tiếp xúc với mỗi người trong mẫu. Cuộc tiếp xúc sơ khởi với người được phỏng vấn nhằm mục đích trình bày mục tiêu của cuộc phỏng vấn, ấn định thời gian và ngày giờ thuận tiện cho việc phỏng vấn. Trong trường hợp cuộc phỏng vấn cần chiếm nhiều thời gian thì cuộc phỏng vấn chính thức có thể diễn ra ngay sau cuộc tiếp xúc sơ khởi.
 • 11. Nếu ngay trong cuộc tiếp xúc sơ khởi, người phỏng vấn bị từ chối, thì điều cần thiết là làm sao xác định được ngay bây giờ lý do vì sao người được tiếp xúc lại từ chối. Vấn đề quan trọng là làm sao xác định được sự thiên vị nào đó có thể xảy ra phân biệt những người chịu phỏng vấn với những người không chịu phỏng vấn. Ta phải cố gắng thuyết phục người được tiếp xúc trả lời cho ta một câu nào đó phản ánh được mục tiêu chính yếu của cuộc nghiên cứu. Do các câu trả lời ấy, ta có thể ước lượng được mức độ thiên vị có thể xảy ra do việc ta phải loại người không trả ra khỏi mẫu nghiên cứu. Người phỏng vấn phải có kiên nhẫn. Nếu có thể, ta lại tiếp xúc một lần thứ hai nữa vào một thời gian khác thuận lợi hơn. Nên nhớ rằng ta cần tiếp xúc được tất cả hay hầu hết người đã đuợc chọn trong mẫu thì cuộc nghiên cứu mới có giá trị. Cũng có khi ta buộc phải thay thế một số ít người nào đó trong mẫu nghiên cứu nguyên thủy những sự thay thế này chỉ có thể thực hiện khi nào ta chứng minh được rõ rệt rằng sự thay thế ấy không làm thay đổi những đặc tính của mẫu nguyên thủy. Việc sử dụng máy ghi âm xách tay là phương pháp chính xác, đáng tin cậy nhất, nhưng cũng là phương pháp ít trung thực nhất vì ảnh hưởng của máy đối với người được phỏng vấn. Người phỏng vấn nên xin phép trước khi sử dụng và giải thích lý do vì sao phải sử dụng máy, điều này có thể làm giảm bớt sự e ngại của người được phỏng vấn. Trong trường hợp dùng máy ghi âm, người phỏng vấn nên ghi chép thêm những nhận xét về thái độ hay cử chỉ của người đối thoại. Như đã nói ở trên, tính đáng tin cậy và giá trị của các dữ kiện có thể được tăng lên nếu có một người làm công việc phỏng vấn, ghi chép nhận xét và người khác phân tích và giải thích dữ kiện. Những dữ kiện hay thông tin thiếu sót có thể được bổ túc bằng một cuộc tiếp xúc thứ hai. Nhưng các kết quả phân tích nội dung sẽ đề cập trong một phần khác để có thể được sử dụng để phân loại các dự kiện thu thập được bằng lối phỏng vấn tự do.
 • 12. MỘT SỐ QUY TẮC CHO VIỆC THỰC HIỆN PHỎNG VẤN • Lựa chọn người phù hợp cho việc thực hiện phỏng vấn như giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn. • Chọn các ngữ cảnh phỏng vấn phải tiêu chuẩn hóa: Cố gắng sao cho môi trường đảm bảo tương đối đồng đều, có một bầu không khí tin cậy, trung thực, nghiêm túc, vui vẻ. • Cần nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp, cách ứng xử khi gặp tình huống như thế nào. • Cần nghiên cứu nội dung phỏng vấn bao gồm: Lập các câu hỏi riêng biệt hoặc viết các câu hỏi trả lời cho đến sắp xếp và trình bày nội dung đó một cách khoa học sao cho đạt hiệu quả thông tin cao nhất.