SlideShare a Scribd company logo
CÁC HÌNH THỨC CÔNG BỐ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-
Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh
Viện Đào tạo YHDP & YTCC
Mục tiêu
1. Trình bày được vai trò của công bố kết quả
nghiên cứu khoa học
2. Trình bày được các hình thức công bố kết quả
nghiên cứu khoa học
3. Phân biệt được đặc điểm và yêu cầu của từng
hình thức công bố
Tại sao cần công bố
kết quả nghiên cứu?
Công bố kết quả NCKH
Công bố kết quả NCKH
1. Khẳng định giá trị khoa học của công trình nghiên cứu
2. Lan tỏa kết quả nghiên cứu đến nhiều người, đóng góp vào y văn
3. Thể hiện năng lực học thuật, năng lực nghiên cứu khoa học của nhà
nghiên cứu
4. Thuận lợi cho quá trình xin học bổng, xin tài trợ, phát triển sự nghiệp
Các hình thức công bố
kết quả nghiên cứu
Các hình thức công bố
1. Bài báo khoa học
2. Khóa luận tốt nghiệp
3. Báo cáo hội nghị
Bài báo
Nội dung của một công trình
nghiên cứu được đăng tải trên tạp
chí khoa học (trong nước/quốc tế)
Tạp chí khoa học
Ấn phẩm công bố các công trình
nghiên cứu
- Có bình duyệt (peer-review)
- Xuất bản định kỳ
Bài báo khoa học
Quy trình xuất bản bài báo
Bài báo khoa học
Cấu trúc IMRAD
Bài báo khoa học
Phân loại bài báo – Theo thiết kế nghiên cứu
Bài báo khoa học
Phân loại bài báo – Theo thiết kế nghiên cứu
Bài báo khoa học
Phân loại bài báo – Theo phân loại của tạp chí
1. Nghiên cứu gốc (Original Research)
2. Bài báo tổng quan (Review Articles)
3. Nghiên cứu truờng hợp (Case Study)
4. Thư gửi ban biên tập (Letters to Editor)
5. Bình luận (Commentary / Correspondence)
6. Phương pháp (Methodologies / Methods)
7. Quan điểm (Perspective / Opinion)
8. Báo cáo dữ liệu (Data Report)
9. Bài xã luận (Editorial)
10. Quy trình nghiên cứu (Protocol)
Bài báo khoa học
1. Nghiên cứu gốc (Original Research)
• Hình thức công bố phổ biến nhất
• Các tên gọi: Original Article,
Research Article, Research, Article
• Cấu trúc IMRAD
2. Bài báo tổng quan (Review Articles)
• Nghiên cứu tổng quan
• Có thể theo cấu trúc IMRAD hoặc
không, tùy thuộc vào quy định của
tạp chí
• Lưu ý: một số tạp chí có thể không
nhận đăng nghiên cứu tổng quan
3. Nghiên cứu truờng hợp (Case Study)
• Lâm sàng (Case report) / Cộng đồng
4. Thư gửi ban biên tập (Letter to Editor)
• Thảo luận về một nghiên cứu gốc hoặc một chủ đề nghiên cứu mà ban
biên tập nhận thấy có thể có giá trị nhiều nhà nghiên cứu, và có khả năng
thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực
• Còn gọi là Brief communications, thường có giới hạn độ dài dưới 1000 từ
5. Bình luận (Commentary / Correspondence)
• Bài bình luận về các bài báo đã
xuất bản.
• Tác giả của bài báo được bình luận
cũng có thể phản hồi bài bình luận
và đăng tải trên tạp chí
6. Phương pháp (Methodologies / Methods)
• Trình bày một phương pháp thí nghiệm, hoặc quy trình nghiên cứu mới
• Phương pháp được miêu tả có thể hoàn toàn mới hoặc là phiên bản cải
tiến của một phương pháp hiện có.
7. Quan điểm (Perspective / Opinion)
• Tác giả đóng góp quan điểm
về một chủ đề
• Không chứa dữ liệu gốc hoặc
chưa công bố
• Giới hạn số từ ít hơn bài báo
nghiên cứu gốc
8. Báo cáo dữ liệu (Data Report)
• Trình bày mô tả về bộ dữ liệu nghiên cứu.
• Bộ dữ liệu phải được đăng tải vào một
nền tảng lưu trữ dữ liệu, không thay đổi
và phải được công khai khi xuất bản báo
cáo.
• Mọi phân tích chi tiết hoặc kết quả khoa
học mới liên quan đến bộ dữ liệu trong
báo cáo đều có thể được gửi dưới dạng
bài báo nghiên cứu độc lập.
9. Bài xã luận (Editorial)
• Một bài xã luận có thể được viết bởi người biên tập hoặc chuyên gia do
ban người biên tập mời.
• Mục đích: phê bình các bài báo gốc đã được xuất bản, các bài phê bình
ngắn gọn về các chủ đề nghiên cứu và các chủ đề khác về những phát
triển rất gần đây được biên tập viên coi là quan trọng đối với độc giả của
tạp chí và cộng đồng.
10. Quy trình nghiên cứu (Protocol)
• Quy trình nghiên cứu trình bày thiết kế của
nghiên cứu tiền cứu, tạo điều kiện phổ biến
các nghiên cứu đang diễn ra và thúc đẩy tính
minh bạch.
• Bài báo protocol không được xem xét nếu các
bài báo khác liên quan đến nghiên cứu đã
được xuất bản hoặc đang được bình duyệt,
báo cáo bất kỳ dữ liệu nào từ nghiên cứu,
hoặc là quy trình dành cho cho bất kỳ nghiên
cứu thử nghiệm / nghiên cứu tính khả khả thi.
Tạp chí trong nước
Bài báo khoa học
Tạp chí quốc tế
Bài báo khoa học
Khóa luận
• Là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi sinh
viên sắp tốt nghiệp.
• Cần vận dụng kiến thức chuyên ngành và kỹ năng NCKH đã
tích lũy được.
• Sản phẩm giúp đánh giá được năng lực và trình độ của sinh
viên 1 cách khách quan.
Khóa luận
Yêu cầu
• Thể hiện tính cần thiết, ý nghĩa khoa học
• Độ tin cậy và tính thực tiễn
• Phù hợp với chuyên ngành
• Không trùng lặp, đạo đức nghiên cứu
• Kết quả nghiên cứu có đóng góp khoa học và/hoặc thực tiễn
Khóa luận
• Nội dung đầy đủ, chi tiết
• Trình bày mạch lạc, logic
• Bố cục, format trình bày theo yêu
cầu nhà trường
Nội dung cơ bản bao gồm:
• Tóm tắt nghiên cứu
• Chương 1: Tổng quan
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 3: Kết quả
• Chương 4: Bàn luận
• Kết luận
• Khuyến nghị
• Tài liệu tham khảo
Báo cáo hội nghị
Toàn văn
1
Abstract
2 Bài thuyết
trình
3
Poster
4
Các hình thức báo cáo hội nghị
1. Toàn văn
• Một số Hội nghị yêu cầu nộp toàn văn
• Bản đầy đủ, chi tiết của báo cáo khoa học
• Cấu trúc và format theo yêu cầu của Hội nghị
2. Abstract (bản tóm tắt)
• Được coi là phiên bản thu nhỏ của bài báo/báo cáo khoa học.
• Cấu trúc IMRAD
• Ngắn gọn, đủ ý (độ dài khoảng 250 từ)
• Viết cụ thể, không viết ý tưởng khái quát
• Kiểm tra tính phù hợp của chủ đề nghiên cứu với chủ đề của Hội nghị
• Làm theo quy định về cấu trúc, format của Ban tổ chức
3. Bài thuyết trình (Slide)
• Tóm tắt ngắn gọn, trình bày các ý chính nhất
• Câu từ gãy gọn, tránh rườm rà
• Hình ảnh màu sắc bắt mắt
• Ưu tiên sử dụng hình vẽ, bảng, biểu đồ
3. Bài thuyết trình (Slide)
Cấu trúc 1 bài trình bày:
• Tiêu đề (1 slide): Tên đề tài nghiên cứu, tên tác giả, logo đơn vị
• Bối cảnh: Tóm tắt, lý do thực hiện nghiên cứu, khoảng trống nghiên cứu
• Mục tiêu (1 slide)
• Phương pháp nghiên cứu: Sắp xếp logic, nêu rõ thông tin về phương pháp thu
thập, phân tích, xử lý số liệu.
• Kết quả: Ưu tiên sử dụng bảng, biểu đồ, hình ảnh. Trình bày ý chính
• Kết luận: Đưa ra các kết luận chính, hạn chế NC, hướng NC tiếp theo
• Đề xuất và ứng dụng (nếu có)
• Hỏi đáp (nếu có)
4. Poster
• Poster nghiên cứu khoa học có đầy
đủ tính năng như một poster quảng
cáo thông thường.
• Trong đó, điểm khác biệt nằm ở nội
dung mà nó truyền tải là bản trình
bày và báo cáo kết quả đạt được của
một nghiên cứu khoa học về chủ đề
nào đó.
4. Poster
• Thiết kế màu sắc bắt mắt, phù hợp với nội dung và đối tượng xem.
• Nội dung truyền tải ngắn gọn, xúc tích
• Ưu tiên bảng, biểu đồ, hình vẽ.
• Bố cục mạch lạc, rõ ràng
Hội nghị khoa học
• Hội nghị Khoa học Nghiên cứu và Ứng dụng trong Y tế
• Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế
• Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
• Hội nghị khoa học Kỹ thuật trường Đại học Y Dược Thành phố HCM
Trân trọng cảm ơn!
Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và
Thống kê y sinh
bmtk@spmph.edu.vn

More Related Content

Similar to Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc

Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên Phạm Nam
 
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCHƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌClamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa họcThực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa họcHo Chi Minh University of Pedagogy
 
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
 
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKH
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKHCác phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKH
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKHNguynThyHuynTrn
 
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .Nguyễn Bá Quý
 
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPCÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSoM
 
Dai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDinh43
 
PPNC Slide - National Economics University.pdf
PPNC Slide - National Economics University.pdfPPNC Slide - National Economics University.pdf
PPNC Slide - National Economics University.pdfTrnGiaTrung
 
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011Phuoc Tran Huu
 
Cách đọc tài liệu tham khảo
Cách đọc tài liệu tham khảoCách đọc tài liệu tham khảo
Cách đọc tài liệu tham khảoSoM
 
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.docLuận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.docsividocz
 
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptx
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptxGROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptx
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptxterpublic
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)nataliej4
 
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptx
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptxKỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptx
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptxPhamLong70
 
Thao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhThao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhHoa Bang
 
Thao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhThao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhHoa Bang
 

Similar to Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc (20)

Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
Buổi 1 - Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên
 
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCHƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VÀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa họcThực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
 
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
 
Các bước làm bài Nghiên cứu Khoa học
Các bước làm bài Nghiên cứu Khoa họcCác bước làm bài Nghiên cứu Khoa học
Các bước làm bài Nghiên cứu Khoa học
 
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKH
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKHCác phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKH
Các phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm đề cương NCKH
 
PPNCKT_Chuong 2 p1
PPNCKT_Chuong 2 p1PPNCKT_Chuong 2 p1
PPNCKT_Chuong 2 p1
 
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .
 
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPCÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CÁC VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 
CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.docx
CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.docxCẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.docx
CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.docx
 
Dai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.ppt
 
PPNC Slide - National Economics University.pdf
PPNC Slide - National Economics University.pdfPPNC Slide - National Economics University.pdf
PPNC Slide - National Economics University.pdf
 
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011
Huongdan viet khoaluan-qtkd-02-08-2011
 
Cách đọc tài liệu tham khảo
Cách đọc tài liệu tham khảoCách đọc tài liệu tham khảo
Cách đọc tài liệu tham khảo
 
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.docLuận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học.doc
 
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptx
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptxGROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptx
GROUP 4_PRESENT RESEARCH_16.......78.pptx
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)
Phương pháp nghiên cứu khoa học (scientific research methodology)
 
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptx
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptxKỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptx
Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu.pptx
 
Thao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhThao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckh
 
Thao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckhThao luan phuong phap nckh
Thao luan phuong phap nckh
 

Recently uploaded

DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfthanhluan21
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGMeiMei949309
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptxNguynThnh809779
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxduongchausky
 
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfLngHu10
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfĐiện Lạnh Bách Khoa Hà Nội
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbhoangphuc12ta6
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (18)

DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
 
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 

Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc

 • 1. CÁC HÌNH THỨC CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh Viện Đào tạo YHDP & YTCC
 • 2. Mục tiêu 1. Trình bày được vai trò của công bố kết quả nghiên cứu khoa học 2. Trình bày được các hình thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học 3. Phân biệt được đặc điểm và yêu cầu của từng hình thức công bố
 • 3. Tại sao cần công bố kết quả nghiên cứu?
 • 4. Công bố kết quả NCKH
 • 5. Công bố kết quả NCKH 1. Khẳng định giá trị khoa học của công trình nghiên cứu 2. Lan tỏa kết quả nghiên cứu đến nhiều người, đóng góp vào y văn 3. Thể hiện năng lực học thuật, năng lực nghiên cứu khoa học của nhà nghiên cứu 4. Thuận lợi cho quá trình xin học bổng, xin tài trợ, phát triển sự nghiệp
 • 6. Các hình thức công bố kết quả nghiên cứu
 • 7. Các hình thức công bố 1. Bài báo khoa học 2. Khóa luận tốt nghiệp 3. Báo cáo hội nghị
 • 8. Bài báo Nội dung của một công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học (trong nước/quốc tế) Tạp chí khoa học Ấn phẩm công bố các công trình nghiên cứu - Có bình duyệt (peer-review) - Xuất bản định kỳ Bài báo khoa học
 • 9. Quy trình xuất bản bài báo Bài báo khoa học
 • 10. Cấu trúc IMRAD Bài báo khoa học
 • 11. Phân loại bài báo – Theo thiết kế nghiên cứu Bài báo khoa học
 • 12. Phân loại bài báo – Theo thiết kế nghiên cứu Bài báo khoa học
 • 13. Phân loại bài báo – Theo phân loại của tạp chí 1. Nghiên cứu gốc (Original Research) 2. Bài báo tổng quan (Review Articles) 3. Nghiên cứu truờng hợp (Case Study) 4. Thư gửi ban biên tập (Letters to Editor) 5. Bình luận (Commentary / Correspondence) 6. Phương pháp (Methodologies / Methods) 7. Quan điểm (Perspective / Opinion) 8. Báo cáo dữ liệu (Data Report) 9. Bài xã luận (Editorial) 10. Quy trình nghiên cứu (Protocol) Bài báo khoa học
 • 14. 1. Nghiên cứu gốc (Original Research) • Hình thức công bố phổ biến nhất • Các tên gọi: Original Article, Research Article, Research, Article • Cấu trúc IMRAD
 • 15. 2. Bài báo tổng quan (Review Articles) • Nghiên cứu tổng quan • Có thể theo cấu trúc IMRAD hoặc không, tùy thuộc vào quy định của tạp chí • Lưu ý: một số tạp chí có thể không nhận đăng nghiên cứu tổng quan
 • 16. 3. Nghiên cứu truờng hợp (Case Study) • Lâm sàng (Case report) / Cộng đồng
 • 17. 4. Thư gửi ban biên tập (Letter to Editor) • Thảo luận về một nghiên cứu gốc hoặc một chủ đề nghiên cứu mà ban biên tập nhận thấy có thể có giá trị nhiều nhà nghiên cứu, và có khả năng thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực • Còn gọi là Brief communications, thường có giới hạn độ dài dưới 1000 từ
 • 18. 5. Bình luận (Commentary / Correspondence) • Bài bình luận về các bài báo đã xuất bản. • Tác giả của bài báo được bình luận cũng có thể phản hồi bài bình luận và đăng tải trên tạp chí
 • 19. 6. Phương pháp (Methodologies / Methods) • Trình bày một phương pháp thí nghiệm, hoặc quy trình nghiên cứu mới • Phương pháp được miêu tả có thể hoàn toàn mới hoặc là phiên bản cải tiến của một phương pháp hiện có.
 • 20. 7. Quan điểm (Perspective / Opinion) • Tác giả đóng góp quan điểm về một chủ đề • Không chứa dữ liệu gốc hoặc chưa công bố • Giới hạn số từ ít hơn bài báo nghiên cứu gốc
 • 21. 8. Báo cáo dữ liệu (Data Report) • Trình bày mô tả về bộ dữ liệu nghiên cứu. • Bộ dữ liệu phải được đăng tải vào một nền tảng lưu trữ dữ liệu, không thay đổi và phải được công khai khi xuất bản báo cáo. • Mọi phân tích chi tiết hoặc kết quả khoa học mới liên quan đến bộ dữ liệu trong báo cáo đều có thể được gửi dưới dạng bài báo nghiên cứu độc lập.
 • 22. 9. Bài xã luận (Editorial) • Một bài xã luận có thể được viết bởi người biên tập hoặc chuyên gia do ban người biên tập mời. • Mục đích: phê bình các bài báo gốc đã được xuất bản, các bài phê bình ngắn gọn về các chủ đề nghiên cứu và các chủ đề khác về những phát triển rất gần đây được biên tập viên coi là quan trọng đối với độc giả của tạp chí và cộng đồng.
 • 23. 10. Quy trình nghiên cứu (Protocol) • Quy trình nghiên cứu trình bày thiết kế của nghiên cứu tiền cứu, tạo điều kiện phổ biến các nghiên cứu đang diễn ra và thúc đẩy tính minh bạch. • Bài báo protocol không được xem xét nếu các bài báo khác liên quan đến nghiên cứu đã được xuất bản hoặc đang được bình duyệt, báo cáo bất kỳ dữ liệu nào từ nghiên cứu, hoặc là quy trình dành cho cho bất kỳ nghiên cứu thử nghiệm / nghiên cứu tính khả khả thi.
 • 24. Tạp chí trong nước Bài báo khoa học
 • 25. Tạp chí quốc tế Bài báo khoa học
 • 26. Khóa luận • Là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi sinh viên sắp tốt nghiệp. • Cần vận dụng kiến thức chuyên ngành và kỹ năng NCKH đã tích lũy được. • Sản phẩm giúp đánh giá được năng lực và trình độ của sinh viên 1 cách khách quan.
 • 27. Khóa luận Yêu cầu • Thể hiện tính cần thiết, ý nghĩa khoa học • Độ tin cậy và tính thực tiễn • Phù hợp với chuyên ngành • Không trùng lặp, đạo đức nghiên cứu • Kết quả nghiên cứu có đóng góp khoa học và/hoặc thực tiễn
 • 28. Khóa luận • Nội dung đầy đủ, chi tiết • Trình bày mạch lạc, logic • Bố cục, format trình bày theo yêu cầu nhà trường Nội dung cơ bản bao gồm: • Tóm tắt nghiên cứu • Chương 1: Tổng quan • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu • Chương 3: Kết quả • Chương 4: Bàn luận • Kết luận • Khuyến nghị • Tài liệu tham khảo
 • 29. Báo cáo hội nghị Toàn văn 1 Abstract 2 Bài thuyết trình 3 Poster 4 Các hình thức báo cáo hội nghị
 • 30. 1. Toàn văn • Một số Hội nghị yêu cầu nộp toàn văn • Bản đầy đủ, chi tiết của báo cáo khoa học • Cấu trúc và format theo yêu cầu của Hội nghị
 • 31. 2. Abstract (bản tóm tắt) • Được coi là phiên bản thu nhỏ của bài báo/báo cáo khoa học. • Cấu trúc IMRAD • Ngắn gọn, đủ ý (độ dài khoảng 250 từ) • Viết cụ thể, không viết ý tưởng khái quát • Kiểm tra tính phù hợp của chủ đề nghiên cứu với chủ đề của Hội nghị • Làm theo quy định về cấu trúc, format của Ban tổ chức
 • 32. 3. Bài thuyết trình (Slide) • Tóm tắt ngắn gọn, trình bày các ý chính nhất • Câu từ gãy gọn, tránh rườm rà • Hình ảnh màu sắc bắt mắt • Ưu tiên sử dụng hình vẽ, bảng, biểu đồ
 • 33. 3. Bài thuyết trình (Slide) Cấu trúc 1 bài trình bày: • Tiêu đề (1 slide): Tên đề tài nghiên cứu, tên tác giả, logo đơn vị • Bối cảnh: Tóm tắt, lý do thực hiện nghiên cứu, khoảng trống nghiên cứu • Mục tiêu (1 slide) • Phương pháp nghiên cứu: Sắp xếp logic, nêu rõ thông tin về phương pháp thu thập, phân tích, xử lý số liệu. • Kết quả: Ưu tiên sử dụng bảng, biểu đồ, hình ảnh. Trình bày ý chính • Kết luận: Đưa ra các kết luận chính, hạn chế NC, hướng NC tiếp theo • Đề xuất và ứng dụng (nếu có) • Hỏi đáp (nếu có)
 • 34. 4. Poster • Poster nghiên cứu khoa học có đầy đủ tính năng như một poster quảng cáo thông thường. • Trong đó, điểm khác biệt nằm ở nội dung mà nó truyền tải là bản trình bày và báo cáo kết quả đạt được của một nghiên cứu khoa học về chủ đề nào đó.
 • 35. 4. Poster • Thiết kế màu sắc bắt mắt, phù hợp với nội dung và đối tượng xem. • Nội dung truyền tải ngắn gọn, xúc tích • Ưu tiên bảng, biểu đồ, hình vẽ. • Bố cục mạch lạc, rõ ràng
 • 36. Hội nghị khoa học • Hội nghị Khoa học Nghiên cứu và Ứng dụng trong Y tế • Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế • Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội • Hội nghị khoa học Kỹ thuật trường Đại học Y Dược Thành phố HCM
 • 37. Trân trọng cảm ơn! Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh bmtk@spmph.edu.vn