SlideShare a Scribd company logo
REUNIÓ DE PARES I MARES P3
CURS 2021-2022
BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA !!!
Escola Les Fonts
Argentona
Ed. Infantil i Primària
P3
TEMES A TRACTAR
• EQUIP DE MESTRES
• QUÈ PRIORITZEM A P3
• SORTIDES
• RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
• ALTRES
EQUIP DE MESTRES
• MESTRES DE P3:
Tutora P3 SONIA DELGADO
TEI: ELI MARTÍN
PROCÉS D’ADAPTACIÓ
▪ El fet de començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i les nenes de
3 anys. És un període en què l’infant crea vincles afectius amb els mestres i amb
altres nens i nenes.
▪ Davant d’aquesta nova situació cada nen o nena pot reaccionar d’una manera diferent
(canvis en el menjar i en el dormir, es poden mostrar enfadats i en actituds diferents a
les normals, voldran estar més amb vosaltres...)
▪ A l’escola també poden actuar diferent, estar més sensibles, barallar-se més...
▪ Cada nen és diferent i per tant tindrà un procés diferent d’adaptació.
▪ Intentem posar-nos en el seu lloc i entendre’ls.
▪ El mestre és qui acompanya i consola per ajudar que l’infant se senti estimat, escoltat,
a partir d’activitats, propostes motivadores i engrescadores amb una actitud alegre i
tranquil·la.
ELS INFANTS NECESSITEN
PUNTUALITAT
• La puntualitat és un valor de respecte vers els
altres que treballem des de l'escola i per al qual
us demanem la vostra col·laboració. I per tant,
preguem PUNTUALITAT en les entrades i
sortides de l'escola.
QUE PRIORITZEM A P3
• Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat
afectiva i emocional.
• Hàbits:
- D’autonomia.
- De socialització.
- De treball.
• L’observació, la manipulació i l’experimentació.
• Joc simbòlic.
• El llenguatge com a mitjà d’expressió i de
comunicació.
LES EMOCIONS A P3
A la classe ha arribat un PERSONATGE
MÀGIC, una fada. Aquesta, serà qui ens anirà
preparant activitats i qui el divendres
escollirà el protagonista de la setmana, activitat
molt important per l’infant, on es confeccionarà
un llibre que s’anirà completant al llarg de P4 i P5.
“PERQUÈ UN INFANT FACI UN BON PROCÉS D’ADAPTACIÓ A
L’ESCOLA I PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE
CONTENT I FELIÇ”
Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims coneixeran el conte
de la tortugueta.
A aquestes edats, cal ajudar-los i a la classe tindrem les cadires de
resolució de conflictes on els infants seuen i parlen de què ha passat,
mentre l’un escolta l’altra explica i després es canvien, el mestre és qui
els supervisa i, si és necessari ajuda. També penjarem el plafó de les
emocions “com em sento avui?” on els nens/es posaran la seva foto
en l’emoció amb la que es trobin més identificats.
CONTE DE LA
TORTUGUETA
LES CADIRES PER RESOLDRE
CONFLICTES.
HÀBITS D’AUTONOMIA
- PENGEM LA MOTXILLA
- ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari)
(BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA
PER TAL QUE L’HA PUGUIN PENJAR BÉ)
- ENS RENTEM LES MANS
- ANEM SOLS AL LAVABO
Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat
de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA,
ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i
l’ajudem a créixer.
L’HORA D’ESMORZAR
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un
petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar fins
l’hora de dinar.
- REPARTIM UN TROS DE PAPER QUE FARÀ DE TOVALLÓ.
- ANEM A BUSCAR L’ESMORZAR.
- SOM ESCOLA VERDA, EMBOLCALLS ECOLÒGICS (evitar paper d’alumini).
- CANTEM LA CANÇÓ PER COMENÇAR: “nyam, nyam”
- ESMORZEM ASSEGUTS A TAULA.
- BEBEM AIGUA I ENS RENTEM LES MANS.
- ABANS D’ANAR AL PATI ANEM A FER PIPÍ.
- DIJOUS: DIA DE LA FRUITA.
▪ NO LÀCTICS
▪ NO SUCS
▪ EVITAR PASTISSERIA INDUSTRIAL
▪ S’ACONSELLA PA DE BARRA PER TAL D’EFORTIR LA
MANDÍBUL·LA, II CADA VEGADA, SER MÉS CAPAÇOS D’ANAR
ARTICULANT BÉ TOTS ELS SONS DE LA PARLA.
HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ
- SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON
DIA!
- MIREM QUIN DIA ÉS AVUI
- MIREM EL TEMPS QUE FA.
- FEM CONVERSA.
- PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS
ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT.
- IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET
ANTICIPAR.
L’ESBARJO
- AQUEST CURS, PER LA SITUACIÓ QUE ENCARA ESTEM
VISQUENT, ELS INFANTS DELS DIFERENTS CURSOS D’EDUCACIÓ
INFANTIL NO ENS BARREGEM AL PATI, CADA DIA TENIM
ASSIGNAT UNS ESPAIS DIFERENTS.
- CADA GRUP JUGA AMB EL SEU GRUP ESTABLE.
- SORTIM A JUGAR A LES TERRASSETES AMB MATERIAL LÚDIC I
DOS DIES ANEM AL PATI DE SORRA, DELIMITEM EL PATI EN DOS
ZONES: SORALL I ESPAI CASETA / TOBOGAN.
- UN COP AL TRIMESTRE, ANIREM AMB EL GRUP ESTABLE A LA
FONT PICANT, EN EL MOMENT DE L’ESBARJO.
METODOLOGIA DE TREBALL
• INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES (partim dels interessos dels infants i dels
mestres) TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA
ÉS EL MEDI AMBIENT, ENTRE TOTS TRIAREM UN NOM.
• INNOVAMAT: PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN
ACONSEGUIR UN APRENENTATGES MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS
INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
(la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI és durà a terme en gran grup)
• CONVERSA EN GRAN GRUP.
• OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
• TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP.
• TREBALL SOBRE PAPER.
PSICOMOTRICITAT
• HORARI: DIMARTS A LA TARDA
• MESTRA:
Almudena Gómez i Eli Martin
.
• ESPAI:
AL PATI I TERRASSETES, I A L’AULA DE PSICOMOTRICITAT
D’INFANTIL.
• CAL PORTAR:
-SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA,
AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM.
-ROBA CÒMODA.
-SABATES AMB VELCRO, FÀCILS DE CORDAR I DESCORDAR.
LES ACTIVITATS DE PSICOMOTRICITAT SÓN SESSIONS D’EXPRESSIÓ
LLIURE AMB DIFERENTS MATERIALS O D’ACTIVITAT DIRIGIDA.
MÚSICA
• HORARI: DILLUNS A LA TARDA
• MESTRE:
XAVIER D’ANGLA
• ESPAI:
L’AULA DE MÚSICA D’ED.INFANTIL
• CAL PORTAR:
ROBA CÒMODA
PLÀSTICA
• MESTRES:
SONIA DELGADO I LAURA GARRIGA
• ESPAI:
AULA ORDINÀRIA.
• TÈCNIQUES QUE TREBALLEM:
PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR,
ESQUINÇAR, RETALLAR...
El llenguatge plàstic ajuda els infants a comunicar-se amb els altres a través de
manifestacions artístiques quan encara no han desenvolupat el llenguatge verbal.
L’expressió plàstica està íntimament lligada al desenvolupament de l’infant:
desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.
RACONS DE TREBALL
RACONS DE
MATEMÀTIQUES
RACONS DE LLENGUA
DUES PERSONES A L’AULA
TUTORA I TEI
RACONS DE JOC SIMBÒLIC
• ELS NENS/ES JUGUEN ENTRE ELLS, LA
MESTRA OBSERVA I INTERACTUA.
PROTAGONISTA
-EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA ÉS UN TREBALL QUE ES FA AL LLARG
D’EDUCACIÓ INFANTIL ON DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.
A P3 ES COMENÇA LA PRIMERA PART DE LA MEVA HISTÒRIA QUE FA REFERÈNCIA A
L’INFANT I ENS PRESENTA A LA SEVA FAMÍLIA.
-EL DIVENDRES A LA TARDA LA FADA TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA
SEGÜENT (ÉS SORPRESA!!! El nen/a no ha de saber quan li tocarà)
-EL DIVENDRES L’INFANT S’EMPORTARÀ EL LLIBRE DE PROTAGONISTA A CASA DINS
D’UNA BOSSA QUE L’HAURÀ DE RETORNAR, SENS FALTA, EL DILLUNS AL MATÍ PER
PODER-LO EXPLICAR A TOTS ELS SEUS AMICS I AMIGUES DE LA CLASSE.
- A MÉS, EL DILLUNS MATÍ, DINS LA BOSSA DE PROTAGONISTA HAURÀ DE PORTAR:
- LA SEVA CANÇÓ PREFERIDA (escrit el títol en un paper).
- EL SEU CONTE PREFERIT PERQUÈ LA MESTRA EL PUGUI
EXPLICAR A LA CLASSE.
AL LLARG DE LA SETMANA ANIREM FENT ACTIVITATS A LA CLASSE PER ANAR
COMPLETANT EL LLIBRE.
CALENDARI PROTAGONISTES P3 CURS 2021-2022
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, LA FADA ÉS QUI
EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
SORTIDES
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
10/12/21
Anem a buscar el Tió
Font Picant
24/02/22
Dijous llarder
Plaça dels enamorats
7/04/22
Granja Can Plana
RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
• REUNIONS GENERALS
• ENTREVISTES INDIVIDUALS
– DIMECRES DE 12:30 A 13:30 TELEMÀTICAMENT.
– S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA
FAMÍLIA.
• INFORMES
– S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS:
- FEBRER: INFORME D’HÀBITS
- JUNY: INFORME D’HÀBITS I APRENENTATGES
• LLIBRETA VIATGERA
• DELEGATS/DES DE CLASSE
• AMPA
• TELÈFONS
– EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO
VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS.
• CORREU
– SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A
SECRETARIA.
LLIBRETA VIATGERA
• MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA-
FAMÍLIA.
• SÓN COMUNICATS PUNTUALS.
• EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA
DIA A L’ESCOLA:
- SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI
A LA MÀ.
-SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA
TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA.
• NO PASSA RES SI LA LLIBRETA
QUEDA BUIDA.
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
-UNA MILLOR COMUNICACIÓ
ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I
L’ESCOLA
-PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT
I COL·LECTIVAMENT
-COHESIONAR ELS COL·LECTIUS
DE L’ESCOLA
TASQUES
-POTENCIAR LA COMUNICACIÓ
ESCOLA-FAMÍLIA
- ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP
DIRECTIU PER TRACTAR
ASPECTES DE LA VIDA
ESCOLAR.
NECESSITEM
DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM
A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE
DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
MALALTIES
• MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES
– L’infant no pot venir a l’escola.
– Si no ve a l’escola cal avisar per telèfon o al correu de l’escola.
• MEDICACIÓ
– Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar.
– Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament
– Autorització impresa i signada.
POLLS
• COMUNICAR-HO A L’ESCOLA
- L’infant no pot venir a l’escola
• INICIAR EL TRACTAMENT
- El nen/a s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el
problema
L’escola lliurarà una circular orientativa del tractament a seguir i de la
previsió necessària
GRÀCIES PER CONFIAR EN
NOSALTRES

More Related Content

What's hot

AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
ceiplesfonts1
 
Reunió p5 2019 2020
Reunió p5  2019 2020Reunió p5  2019 2020
Reunió p5 2019 2020
Escola
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
mmatarin
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Escola
 
Presentacio colonies
Presentacio coloniesPresentacio colonies
Presentacio coloniesformaciotic
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
Escola
 
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Escola
 
Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5
EscoladeLlicadAmunt
 
Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5
Escola
 
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Escola
 
Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15 Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15
Escola
 
Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011vaquers
 
Wassily Kandinsky
Wassily KandinskyWassily Kandinsky
Wassily KandinskyLaia
 
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
Escola
 
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Escola
 
Reunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anysReunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anys
MAITE
 

What's hot (19)

AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
 
Reunió p5 2019 2020
Reunió p5  2019 2020Reunió p5  2019 2020
Reunió p5 2019 2020
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5
 
Presentacio colonies
Presentacio coloniesPresentacio colonies
Presentacio colonies
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
 
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
 
Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5
 
Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5
 
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
 
Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15 Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15
 
Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011
 
Wassily Kandinsky
Wassily KandinskyWassily Kandinsky
Wassily Kandinsky
 
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
 
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
 
Reunio p5
Reunio p5Reunio p5
Reunio p5
 
Reunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anysReunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anys
 

Similar to AULA P3 2021

POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola
 
.
..
.
lm
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013p4b
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
MartaFor
 
Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15
cicleinfantil
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
Escola
 
Power point p4
Power point p4Power point p4
Power point p4
ojedabea
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
lm
 
Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18
Escola
 
Powerpoint p5 curs 2010 2011
Powerpoint p5 curs 2010 2011Powerpoint p5 curs 2010 2011
Powerpoint p5 curs 2010 2011sheyshes
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3 Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
Escola
 
Reunio 18 19
Reunio 18 19Reunio 18 19
Reunio 18 19
pepita godia
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
mediasinguerlin
 
Reunio 17 18
Reunio 17 18Reunio 17 18
Reunio 17 18
pepita godia
 
Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4
mediasinguerlin
 

Similar to AULA P3 2021 (20)

POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
 
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
 
.
..
.
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
 
Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
 
Power point p4
Power point p4Power point p4
Power point p4
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
 
Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18
 
Powerpoint p5 curs 2010 2011
Powerpoint p5 curs 2010 2011Powerpoint p5 curs 2010 2011
Powerpoint p5 curs 2010 2011
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3 Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
 
Reunio 18 19
Reunio 18 19Reunio 18 19
Reunio 18 19
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
 
Reunio 17 18
Reunio 17 18Reunio 17 18
Reunio 17 18
 
Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
Escola
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
Escola
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
Escola
 

More from Escola (19)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

AULA P3 2021

 • 1. REUNIÓ DE PARES I MARES P3 CURS 2021-2022 BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA !!! Escola Les Fonts Argentona Ed. Infantil i Primària
 • 2. P3
 • 3. TEMES A TRACTAR • EQUIP DE MESTRES • QUÈ PRIORITZEM A P3 • SORTIDES • RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • ALTRES
 • 4. EQUIP DE MESTRES • MESTRES DE P3: Tutora P3 SONIA DELGADO TEI: ELI MARTÍN
 • 5. PROCÉS D’ADAPTACIÓ ▪ El fet de començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i les nenes de 3 anys. És un període en què l’infant crea vincles afectius amb els mestres i amb altres nens i nenes. ▪ Davant d’aquesta nova situació cada nen o nena pot reaccionar d’una manera diferent (canvis en el menjar i en el dormir, es poden mostrar enfadats i en actituds diferents a les normals, voldran estar més amb vosaltres...) ▪ A l’escola també poden actuar diferent, estar més sensibles, barallar-se més... ▪ Cada nen és diferent i per tant tindrà un procés diferent d’adaptació. ▪ Intentem posar-nos en el seu lloc i entendre’ls. ▪ El mestre és qui acompanya i consola per ajudar que l’infant se senti estimat, escoltat, a partir d’activitats, propostes motivadores i engrescadores amb una actitud alegre i tranquil·la.
 • 7. PUNTUALITAT • La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola.
 • 8. QUE PRIORITZEM A P3 • Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat afectiva i emocional. • Hàbits: - D’autonomia. - De socialització. - De treball. • L’observació, la manipulació i l’experimentació. • Joc simbòlic. • El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació.
 • 9. LES EMOCIONS A P3 A la classe ha arribat un PERSONATGE MÀGIC, una fada. Aquesta, serà qui ens anirà preparant activitats i qui el divendres escollirà el protagonista de la setmana, activitat molt important per l’infant, on es confeccionarà un llibre que s’anirà completant al llarg de P4 i P5. “PERQUÈ UN INFANT FACI UN BON PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA I PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
 • 10. Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims coneixeran el conte de la tortugueta. A aquestes edats, cal ajudar-los i a la classe tindrem les cadires de resolució de conflictes on els infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta l’altra explica i després es canvien, el mestre és qui els supervisa i, si és necessari ajuda. També penjarem el plafó de les emocions “com em sento avui?” on els nens/es posaran la seva foto en l’emoció amb la que es trobin més identificats. CONTE DE LA TORTUGUETA LES CADIRES PER RESOLDRE CONFLICTES.
 • 11. HÀBITS D’AUTONOMIA - PENGEM LA MOTXILLA - ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari) (BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA PER TAL QUE L’HA PUGUIN PENJAR BÉ) - ENS RENTEM LES MANS - ANEM SOLS AL LAVABO Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i l’ajudem a créixer.
 • 12. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar fins l’hora de dinar. - REPARTIM UN TROS DE PAPER QUE FARÀ DE TOVALLÓ. - ANEM A BUSCAR L’ESMORZAR. - SOM ESCOLA VERDA, EMBOLCALLS ECOLÒGICS (evitar paper d’alumini). - CANTEM LA CANÇÓ PER COMENÇAR: “nyam, nyam” - ESMORZEM ASSEGUTS A TAULA. - BEBEM AIGUA I ENS RENTEM LES MANS. - ABANS D’ANAR AL PATI ANEM A FER PIPÍ. - DIJOUS: DIA DE LA FRUITA. ▪ NO LÀCTICS ▪ NO SUCS ▪ EVITAR PASTISSERIA INDUSTRIAL ▪ S’ACONSELLA PA DE BARRA PER TAL D’EFORTIR LA MANDÍBUL·LA, II CADA VEGADA, SER MÉS CAPAÇOS D’ANAR ARTICULANT BÉ TOTS ELS SONS DE LA PARLA.
 • 13. HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ - SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON DIA! - MIREM QUIN DIA ÉS AVUI - MIREM EL TEMPS QUE FA. - FEM CONVERSA. - PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT. - IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET ANTICIPAR.
 • 14. L’ESBARJO - AQUEST CURS, PER LA SITUACIÓ QUE ENCARA ESTEM VISQUENT, ELS INFANTS DELS DIFERENTS CURSOS D’EDUCACIÓ INFANTIL NO ENS BARREGEM AL PATI, CADA DIA TENIM ASSIGNAT UNS ESPAIS DIFERENTS. - CADA GRUP JUGA AMB EL SEU GRUP ESTABLE. - SORTIM A JUGAR A LES TERRASSETES AMB MATERIAL LÚDIC I DOS DIES ANEM AL PATI DE SORRA, DELIMITEM EL PATI EN DOS ZONES: SORALL I ESPAI CASETA / TOBOGAN. - UN COP AL TRIMESTRE, ANIREM AMB EL GRUP ESTABLE A LA FONT PICANT, EN EL MOMENT DE L’ESBARJO.
 • 15. METODOLOGIA DE TREBALL • INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES (partim dels interessos dels infants i dels mestres) TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS EL MEDI AMBIENT, ENTRE TOTS TRIAREM UN NOM. • INNOVAMAT: PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN APRENENTATGES MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. (la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI és durà a terme en gran grup) • CONVERSA EN GRAN GRUP. • OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. • TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP. • TREBALL SOBRE PAPER.
 • 16. PSICOMOTRICITAT • HORARI: DIMARTS A LA TARDA • MESTRA: Almudena Gómez i Eli Martin . • ESPAI: AL PATI I TERRASSETES, I A L’AULA DE PSICOMOTRICITAT D’INFANTIL. • CAL PORTAR: -SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA, AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM. -ROBA CÒMODA. -SABATES AMB VELCRO, FÀCILS DE CORDAR I DESCORDAR. LES ACTIVITATS DE PSICOMOTRICITAT SÓN SESSIONS D’EXPRESSIÓ LLIURE AMB DIFERENTS MATERIALS O D’ACTIVITAT DIRIGIDA.
 • 17. MÚSICA • HORARI: DILLUNS A LA TARDA • MESTRE: XAVIER D’ANGLA • ESPAI: L’AULA DE MÚSICA D’ED.INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA
 • 18. PLÀSTICA • MESTRES: SONIA DELGADO I LAURA GARRIGA • ESPAI: AULA ORDINÀRIA. • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR... El llenguatge plàstic ajuda els infants a comunicar-se amb els altres a través de manifestacions artístiques quan encara no han desenvolupat el llenguatge verbal. L’expressió plàstica està íntimament lligada al desenvolupament de l’infant: desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.
 • 19. RACONS DE TREBALL RACONS DE MATEMÀTIQUES RACONS DE LLENGUA DUES PERSONES A L’AULA TUTORA I TEI
 • 20. RACONS DE JOC SIMBÒLIC • ELS NENS/ES JUGUEN ENTRE ELLS, LA MESTRA OBSERVA I INTERACTUA.
 • 21. PROTAGONISTA -EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA ÉS UN TREBALL QUE ES FA AL LLARG D’EDUCACIÓ INFANTIL ON DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. A P3 ES COMENÇA LA PRIMERA PART DE LA MEVA HISTÒRIA QUE FA REFERÈNCIA A L’INFANT I ENS PRESENTA A LA SEVA FAMÍLIA. -EL DIVENDRES A LA TARDA LA FADA TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA SEGÜENT (ÉS SORPRESA!!! El nen/a no ha de saber quan li tocarà) -EL DIVENDRES L’INFANT S’EMPORTARÀ EL LLIBRE DE PROTAGONISTA A CASA DINS D’UNA BOSSA QUE L’HAURÀ DE RETORNAR, SENS FALTA, EL DILLUNS AL MATÍ PER PODER-LO EXPLICAR A TOTS ELS SEUS AMICS I AMIGUES DE LA CLASSE. - A MÉS, EL DILLUNS MATÍ, DINS LA BOSSA DE PROTAGONISTA HAURÀ DE PORTAR: - LA SEVA CANÇÓ PREFERIDA (escrit el títol en un paper). - EL SEU CONTE PREFERIT PERQUÈ LA MESTRA EL PUGUI EXPLICAR A LA CLASSE. AL LLARG DE LA SETMANA ANIREM FENT ACTIVITATS A LA CLASSE PER ANAR COMPLETANT EL LLIBRE.
 • 22. CALENDARI PROTAGONISTES P3 CURS 2021-2022 CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, LA FADA ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
 • 23. SORTIDES 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 10/12/21 Anem a buscar el Tió Font Picant 24/02/22 Dijous llarder Plaça dels enamorats 7/04/22 Granja Can Plana
 • 24. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • REUNIONS GENERALS • ENTREVISTES INDIVIDUALS – DIMECRES DE 12:30 A 13:30 TELEMÀTICAMENT. – S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA FAMÍLIA. • INFORMES – S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS: - FEBRER: INFORME D’HÀBITS - JUNY: INFORME D’HÀBITS I APRENENTATGES • LLIBRETA VIATGERA • DELEGATS/DES DE CLASSE • AMPA • TELÈFONS – EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS. • CORREU – SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A SECRETARIA.
 • 25. LLIBRETA VIATGERA • MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA- FAMÍLIA. • SÓN COMUNICATS PUNTUALS. • EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA A L’ESCOLA: - SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI A LA MÀ. -SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA. • NO PASSA RES SI LA LLIBRETA QUEDA BUIDA.
 • 26. DELEGATS/DES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR. NECESSITEM DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
 • 27. MALALTIES • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES – L’infant no pot venir a l’escola. – Si no ve a l’escola cal avisar per telèfon o al correu de l’escola. • MEDICACIÓ – Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar. – Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament – Autorització impresa i signada.
 • 28. POLLS • COMUNICAR-HO A L’ESCOLA - L’infant no pot venir a l’escola • INICIAR EL TRACTAMENT - El nen/a s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el problema L’escola lliurarà una circular orientativa del tractament a seguir i de la previsió necessària
 • 29. GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES