SlideShare a Scribd company logo
ESCOLA LES FONTS
ARGENTONA
ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA LES
FONTS
ARGENTONA
REUNIÓ D’AULA P5
Curs 2022-2023
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
1. EQUIP DE MESTRES
2. QUÈ PRIORITZEM A P5
3. METODOLOGIA
4. EL DIA A DIA DE L’AULA
5. SORTIDES
6. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
7. MALALTIES
TEMES A TRACTAR
TUTORES:
P5 A SALUD BURGOS
P5 B ENCARNA TORRENTE
ESPECIALISTES:
- ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL
- MÚSICA: XAVIER DANGLA
- PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ
- MESTRA D’EE: ISABEL SÁNCHEZ
1.EQUIP DE MESTRES
• La puntualitat és un valor de respecte vers
els altres que treballem des de l'escola i per
al qual us demanem la vostra col·laboració. I
per tant, preguem PUNTUALITAT en les
entrades i sortides de l'escola.
PUNTUALITAT
3.QUÈ PRIORITZEM A P5
• Treball de les emocions
• Els hàbits d’autonomia personal, de treball i de
sociabilitat
• L’observació i experimentació a través dels
sentits.
• El raonament, aprendre a pensar i a reflexionar
• El procés de la lectura i l’escriptura
• El joc
2. QUÈ PRIORITZEM A P5?
● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL
És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a
reaccionar de forma positiva davant d’elles i sàpiguen com expressar-les.
Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb
un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica.
Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a
treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de
conflictes.
● COM HO TREBALLEM
Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música.
Aquest curs tenim al MAG com a personatge màgic
“PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA
SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
LES EMOCIONS A P5
EL MAG
A l’aula de P5 un dia ens va arribar un
PERSONATGE MÀGIC, un MAG. Aquest és
qui ens prepara diferents activitats i qui el
divendres escollirà el protagonista de la
setmana, activitat molt important per l’infant
on es completarà el llibre que ja vam
començar a P3 i P4.
CONTE DE LA
TORTUGUETA
Per tal de poder gestionar els seus
estats d’ànims, continuarem amb el
conte de la tortugueta.
A aquestes edats cal ajudar-los a saber
gestionar-se els seus problemes i
canalitzar les emocions.
LES CADIRES PER RESOLDRE
CONFLICTES
AVUI EM SENTO…
A P5 també tenim el plafó “com em sento”,
ja que és molt important reconèixer i
identificar les pròpies emocions i aprendre a
posar paraules a allò que els hi passa.
A la classe tenim les cadires de
resolució de conflictes on els infants
seuen i parlen de què ha passat,
mentre l’un escolta l’altra parla i després
es canvien. La mestra és qui els
supervisa i si és necessari ajuda.
HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL
• SABER EXPRESSAR LES SEVES
NECESSITATS I ESTATS D’ÀNIM.
• POSAR-SE I TREURE’S LES PECES DE
ROBA I PENJAR-LES AL SEU LLOC.
• RENTAR-SE I EIXUGAR-SE LES MANS.
• MENJAR COM CAL.
• ANAR SOLS AL LAVABO, APRENDRE
A NETEJAR-SE SOLS
HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL
• ACOSTUMAR-SE A SEURE CORRECTAMENT
• POSAR INTERÈS EN TREBALLAR BÉ I NET
• TRACTAR BÉ EL MATERIAL
• TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
HÀBITS DE TREBALL
• CONVERSA A LA ROTLLANA
• COMUNICAR-SE AMB CORTESIA
• RESPECTAR ELS ALTRES I L’ENTORN
• ACCEPTAR I COMPLIR LES NORMES
• APRENDRE A DEMANAR PERDÓ I
SABER DISCULPAR-SE
• DIR GRÀCIES, BON DIA, BONA TARDA
HÀBITS DE SOCIABILITAT
3. METODOLOGIA
• CONTINUACIÓ AMB EL TREBALL PER PROJECTES
- EL NOM DE LA CLASSE
- L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS UBUNTU.
- COL·LABORACIÓ FAMÍLIA
• INNOVAMAT
• CONVERSA EN GRAN GRUP.
• OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
• TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP.
• TREBALL SOBRE PAPER.
APRENEM AMB ELS 5 SENTITS
L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ
CAL AJUDAR A L’INFANT A DESENVOLUPAR LA SEVA CAPACITAT DE RAONAMENT I
DONAR RESPOSTA, CAL FER-LO PENSAR I REFLEXIONAR
-QUÈ ÉS AIXÒ?
-A ON EL PODEM TROBAR?
-DE QUIN COLOR ÉS?
-FA SOROLL?
-PESA?
-COM HO PODEM SABER?
-QUÈ PODEM FER AMB TOT
AQUEST MATERIAL?...
RAONAMENT APRENDRE A PENSAR I
A REFLEXIONAR
4. EL DIA A DIA DE L’AULA
• ESMORZAR
• ESBARJO
• TREBALL PER PROJECTES
• PSICOMOTRICITAT
• MÚSICA
• ENGLISH
• PLÀSTICA
• LECTOESCRIPTURA
• GRAFISME
• RACONS DE TREBALL
• RACONS DE JOC
• INNOVAMAT
• AMBIENTS
• PROTAGONISTA
• SORTIDES
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola poden portar un
petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar.
• VARIATS (evitar pastisseria industrial)
• SÒLIDS (no sucs, no làctics)
• EMBOLCALLS ECOLÒGICS
• EL DIJOUS ÉS EL DIA DE LA FRUITA
CADA INFANT PORTA EL SEU GOT
L’HORA D’ESMORZAR
● ESPAIS
- PATI DE SORRA
- TERRASSETES
• MATERIAL
- SEGONS EL DIA: PALES I GALLEDES, CAMIONS, CUINETA, MATERIAL
REBUIG, BIBLIOPATI, GUIXOS...
L’ESBARJO
• TREBALL GLOBALITZAT (Interrelacionant totes les àrees del currículum)
• PARTIM DELS INTERESSOS DELS NENS I LES NENES.
• CONVERSA SOBRE EL QUE SABEM I EL QUE VOLEM SABER.
• COL·LABORACIÓ DE LA FAMÍLIA PER PORTAR INFORMACIÓ DE CASA.
- EL NOM DE LA CLASSE eix transversal de l’escola: UBUNTU.
- PICASSO.
- PROJECTE TRIAT PELS INFANTS.
TREBALL PER PROJECTES
HORARI: P5 A: DIMECRES MATÍ
P5 B: DIMARTS MATÍ
MESTRA: Almudena
ESPAI: - A l’aire lliure
- Al gimnàs.
CAL PORTAR:
- xandall
- sabates fàcils de treure i posar
- sabatilles “xines” en una bosseta de roba i
marcades amb el nom (es quedaran a escola).
ACTIVITATS DIRIGIDES I LLIURES
PSICOMOTRICITAT
HORARI: P5 A: DIMARTS MATÍ
P5 B: DIMECRES MATÍ
MESTRE: Xavier
ESPAI: Aula de música d’educació
infantil
CAL PORTAR: Roba còmoda
• Cançons, danses...
• Qualitats del so.
• Ritmes...
MÚSICA
HORARI: P5 A: DILLUNS TARDA
(1/2 grup cada 15 dies)
DIMECRES TARDA
(1/2 grup + 1/2 grup)
P5 B: : DIMARTS TARDA
(1/2 grup cada 15 dies)
DIJOUS TARDA
(1/2 grup + 1/2 grup
MESTRA: Maria Rosa
ESPAI: Aula d’anglès
Aprenen vocabulari mitjançant jocs, cançons
i activitats orals.
ENGLISH
HORARI: P5 A + P5 B: DIVENDRES MATÍ
MESTRA: Tutores + reforç Laura
ESPAI: Aula ordinària i espais
d’aprenentatge
Treballem les diferents tècniques plàstiques
Durem a terme diferents activitats que ajuden a
l’infant a desenvolupar la seva:
• IMAGINACIÓ
• CREATIVITAT
• EXPRESSIVITAT...
CARPETA DE PLÀSTICA
Es queda a casa. Servirà per anar guardant les seves produccions plàstiques.
PLÀSTICA
• ÉS UN PROCÉS VIU QUE DURA TOTA LA VIDA.
• INTERVENEN MÚLTIPLES FACTORS.
• CAL RESPECTAR EL PROCÉS INDIVIDUAL.
• TREBALLEM:
Expressió i comprensió oral.
Expressió i comprensió escrita.
Fonètica, lèxic i gramàtica.
Iniciació al traç de la lletra lligada.
• CASA “Gaudim dels contes”
• BIBLIOTECA D’AULA I DE L’ESCOLA
Cal animar els nostres infants a agafar un llibre i a deixar volar la seva imaginació.
La lectura ens enriqueix, ens fa millors com a persones i també ens fa més lliures.
LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
• DIFERENTS TRAÇOS
• LLETRA LLIGADA
• NÚMEROS
GRAFISME
• RAC0NS (rotatius) DE MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I
DE LLENGUA
• MESTRA: Tutora i mestra de reforç
• ESPAI: Aula ordinària
RACONS DE TREBALL
ELS NENS/ES JUGUEN ENTRE ELLS, LA MESTRA OBSERVA I INTERACTUA
RACONS DE JOC SIMBÒLIC
TALLERS
● PLANTEJAMENT. HISTÒRIES ANIMADES O IMATGES COM ELEMENT MOTIVADOR
● NUS. ACTIVITATS I JOCS
● DESENLLAÇ. ALGUNES SOBRE PAPER
ESPAIS
● BLOCS CONTINGUTS
- Numeració i càlcul
- Espai i forma
- Mesura
- Relacions i canvi
- Estadística i atzar
● REPTES
VIDA D’AULA
INNOVAMAT
PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN
APRENENTATGE MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS.
La plataforma amb l’ús de l’ordinador es durà a terme amb la PDI en gran grup fins
mitjans del 2n trimestre
ELS AMBIENTS SÓN ESPAIS TEMÀTICS ON L’INFANT INTERACTUA
LLIURAMENT AMB EL MATERIAL.
ELS NENS I NENES DE DIFERENTS EDATS TENEN LA POSSIBILITAT
D’OBSERVAR, MANIPULAR, EXPERIMENTAR... LLIUREMENT I CONSTRUIR I
COMPARTIR CONEIXEMENTS AMB LA RESTA DE COMPANYS I AMB ELS
ADULTS
.
HORARI:
DIJOUS MATÍ
ES COMENÇARAN AL LLARG DEL SEGON TRIMESTRE
JUNTAMENT AMB ELS ALUMNES DE P3 I P4.
MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ
AMBIENTS
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ.
ÉS UNA SORPRESA!!!
Cada setmana el personatge màgic de la classe: el Mag
triarà a un nen/a per ser el protagonista de la setmana següent.
DILLUNS MATÍ: L’INFANT HA DE PORTAR A L’ESCOLA:
- el llibre de protagonista
- un conte
- el seu tresor preferit
AQUEST CURS SI PODREM FER LES TROBADES A L’ESCOLA
AMB LES FAMÍLIES PROTAGONISTES DEL TRIMESTRE.
PROTAGONISTA DE LA SETMANA
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ.
ÉS UNA SORPRESA!!!
CALENDARI PROTAGONISTES P5 A
CALENDARI PROTAGONISTES P5 B
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ.
ÉS UNA SORPRESA!!!
1r TRIMESTRE
8/11/22 TEATRE LA SALA “Pintamúsica””
7/12/22 TIÓ A LA FONT PICANT, matí
2n TRIMESTRE
31/1/23 AUDITORI DE BARCELONA “ Pica-so”
FEBRER MUSEU DEL CÀNTIR (Argentona), matí Picasso
16/2/23 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí
22/3/23 TEATRE LA SALA “Terra”
28 i 29/3/23 COLÒNIES LA LLOBETA (Aiguafreda) El circ
3r TRIMESTRE
11/5/23 TEATRE LA SALA
“La rateta Martina i el ratolí
Serafí
6/6/23 CAMINA DESCALÇ
El sender dels sentitsdels
sentits
5. CALENDARI DE SORTIDES
-REUNIONS GENERALS
-ENTREVISTES INDIVIDUALS
DIMECRES DE 12:35 A 13:30 TELEMÀTICAMENT I/O PRESENCIALS
S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA
FAMÍLIA.
-INFORMES
S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS: FEBRER I JUNY
-LLIBRETA VIATGERA:
EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA: - Dins la motxilla si no té nota.
- A la mà si en té.
-DELEGATS/DES DE CLASSE
-AMPA
-CORREU
SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A
SECRETARIA. SERIA CONVENIENT QUE TINGUESSIU UN COMPTE GMAIL.
6. RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
• MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES
- L’infant no pot venir a l’escola
• MEDICACIÓ
- Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar
- Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament.
- Autorització
7. MALALTIES
• COMUNICAR-HO A L’ESCOLA
- L’infant no pot venir a l’escola.
• INICIAR EL TRACTAMENT
- El nen/a s’ha de quedar a casa fins que s’hagi
solucionat el problema.
L’ESCOLA LLIURARÀ UNA CIRCULAR ORIENTATIVA DEL
TRACTAMENT A SEGUIR I DE LA PREVISIÓ NECESSÀRIA.
POLLS
GRÀCIES PER CONFIAR
EN NOSALTRES!!!

More Related Content

Similar to POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx

.
..
.
lm
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
Escola
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reuniópares
sheyshes
 
Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013
paucasalsrubi
 
Presentación p5 2015 16
Presentación p5 2015 16Presentación p5 2015 16
Presentación p5 2015 16
meridelfi
 
Presentación p5 b hipos
Presentación p5 b hiposPresentación p5 b hipos
Presentación p5 b hipos
meridelfi
 
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
Núria Muns
 
Reunió d'aula P5 2016 2017
Reunió d'aula P5 2016 2017Reunió d'aula P5 2016 2017
Reunió d'aula P5 2016 2017
Escola
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5
Escola
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
mmatarin
 
Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014
paucasalsrubi
 
Reunió p3 octubre 2012 2013
Reunió p3 octubre 2012 2013Reunió p3 octubre 2012 2013
Reunió p3 octubre 2012 2013
andreulaia
 
Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19
Escola
 
Reunió p4
Reunió p4Reunió p4
Reunió p4
Mamen Enseñat
 
Reunió p4
Reunió p4Reunió p4
Reunió p4
Mamen Enseñat
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
Reunió inici de curs 2012 13
Reunió inici de curs 2012 13Reunió inici de curs 2012 13
Reunió inici de curs 2012 13
consolferre
 
Reunió 3 anys
Reunió 3 anys Reunió 3 anys
Reunió 3 anys
infantilsantagertrudis
 

Similar to POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx (20)

.
..
.
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reuniópares
 
Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013
 
Presentación p5 2015 16
Presentación p5 2015 16Presentación p5 2015 16
Presentación p5 2015 16
 
Presentación p5 b hipos
Presentación p5 b hiposPresentación p5 b hipos
Presentación p5 b hipos
 
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
REUNIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS -19 20
 
Reunió d'aula P5 2016 2017
Reunió d'aula P5 2016 2017Reunió d'aula P5 2016 2017
Reunió d'aula P5 2016 2017
 
planificacióanual_13_14_
 planificacióanual_13_14_ planificacióanual_13_14_
planificacióanual_13_14_
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
 
Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014
 
Reunió p3 octubre 2012 2013
Reunió p3 octubre 2012 2013Reunió p3 octubre 2012 2013
Reunió p3 octubre 2012 2013
 
Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19
 
Reunió p4
Reunió p4Reunió p4
Reunió p4
 
Reunió p4
Reunió p4Reunió p4
Reunió p4
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
Reunió inici de curs 2012 13
Reunió inici de curs 2012 13Reunió inici de curs 2012 13
Reunió inici de curs 2012 13
 
Reunió 3 anys
Reunió 3 anys Reunió 3 anys
Reunió 3 anys
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
 

POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx

 • 1. ESCOLA LES FONTS ARGENTONA ED. INFANTIL I PRIMÀRIA ESCOLA LES FONTS ARGENTONA REUNIÓ D’AULA P5 Curs 2022-2023
 • 3. 1. EQUIP DE MESTRES 2. QUÈ PRIORITZEM A P5 3. METODOLOGIA 4. EL DIA A DIA DE L’AULA 5. SORTIDES 6. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 7. MALALTIES TEMES A TRACTAR
 • 4. TUTORES: P5 A SALUD BURGOS P5 B ENCARNA TORRENTE ESPECIALISTES: - ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL - MÚSICA: XAVIER DANGLA - PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ - MESTRA D’EE: ISABEL SÁNCHEZ 1.EQUIP DE MESTRES
 • 5. • La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola. PUNTUALITAT
 • 6. 3.QUÈ PRIORITZEM A P5 • Treball de les emocions • Els hàbits d’autonomia personal, de treball i de sociabilitat • L’observació i experimentació a través dels sentits. • El raonament, aprendre a pensar i a reflexionar • El procés de la lectura i l’escriptura • El joc 2. QUÈ PRIORITZEM A P5?
 • 7. ● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a reaccionar de forma positiva davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica. Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de conflictes. ● COM HO TREBALLEM Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música. Aquest curs tenim al MAG com a personatge màgic “PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ” LES EMOCIONS A P5
 • 8. EL MAG A l’aula de P5 un dia ens va arribar un PERSONATGE MÀGIC, un MAG. Aquest és qui ens prepara diferents activitats i qui el divendres escollirà el protagonista de la setmana, activitat molt important per l’infant on es completarà el llibre que ja vam començar a P3 i P4. CONTE DE LA TORTUGUETA Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims, continuarem amb el conte de la tortugueta. A aquestes edats cal ajudar-los a saber gestionar-se els seus problemes i canalitzar les emocions.
 • 9. LES CADIRES PER RESOLDRE CONFLICTES AVUI EM SENTO… A P5 també tenim el plafó “com em sento”, ja que és molt important reconèixer i identificar les pròpies emocions i aprendre a posar paraules a allò que els hi passa. A la classe tenim les cadires de resolució de conflictes on els infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta l’altra parla i després es canvien. La mestra és qui els supervisa i si és necessari ajuda.
 • 10. HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL • SABER EXPRESSAR LES SEVES NECESSITATS I ESTATS D’ÀNIM. • POSAR-SE I TREURE’S LES PECES DE ROBA I PENJAR-LES AL SEU LLOC. • RENTAR-SE I EIXUGAR-SE LES MANS. • MENJAR COM CAL. • ANAR SOLS AL LAVABO, APRENDRE A NETEJAR-SE SOLS HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL
 • 11. • ACOSTUMAR-SE A SEURE CORRECTAMENT • POSAR INTERÈS EN TREBALLAR BÉ I NET • TRACTAR BÉ EL MATERIAL • TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES HÀBITS DE TREBALL
 • 12. • CONVERSA A LA ROTLLANA • COMUNICAR-SE AMB CORTESIA • RESPECTAR ELS ALTRES I L’ENTORN • ACCEPTAR I COMPLIR LES NORMES • APRENDRE A DEMANAR PERDÓ I SABER DISCULPAR-SE • DIR GRÀCIES, BON DIA, BONA TARDA HÀBITS DE SOCIABILITAT
 • 13. 3. METODOLOGIA • CONTINUACIÓ AMB EL TREBALL PER PROJECTES - EL NOM DE LA CLASSE - L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS UBUNTU. - COL·LABORACIÓ FAMÍLIA • INNOVAMAT • CONVERSA EN GRAN GRUP. • OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. • TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP. • TREBALL SOBRE PAPER.
 • 14. APRENEM AMB ELS 5 SENTITS L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ
 • 15. CAL AJUDAR A L’INFANT A DESENVOLUPAR LA SEVA CAPACITAT DE RAONAMENT I DONAR RESPOSTA, CAL FER-LO PENSAR I REFLEXIONAR -QUÈ ÉS AIXÒ? -A ON EL PODEM TROBAR? -DE QUIN COLOR ÉS? -FA SOROLL? -PESA? -COM HO PODEM SABER? -QUÈ PODEM FER AMB TOT AQUEST MATERIAL?... RAONAMENT APRENDRE A PENSAR I A REFLEXIONAR
 • 16. 4. EL DIA A DIA DE L’AULA • ESMORZAR • ESBARJO • TREBALL PER PROJECTES • PSICOMOTRICITAT • MÚSICA • ENGLISH • PLÀSTICA • LECTOESCRIPTURA • GRAFISME • RACONS DE TREBALL • RACONS DE JOC • INNOVAMAT • AMBIENTS • PROTAGONISTA • SORTIDES
 • 17. Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola poden portar un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar. • VARIATS (evitar pastisseria industrial) • SÒLIDS (no sucs, no làctics) • EMBOLCALLS ECOLÒGICS • EL DIJOUS ÉS EL DIA DE LA FRUITA CADA INFANT PORTA EL SEU GOT L’HORA D’ESMORZAR
 • 18. ● ESPAIS - PATI DE SORRA - TERRASSETES • MATERIAL - SEGONS EL DIA: PALES I GALLEDES, CAMIONS, CUINETA, MATERIAL REBUIG, BIBLIOPATI, GUIXOS... L’ESBARJO
 • 19. • TREBALL GLOBALITZAT (Interrelacionant totes les àrees del currículum) • PARTIM DELS INTERESSOS DELS NENS I LES NENES. • CONVERSA SOBRE EL QUE SABEM I EL QUE VOLEM SABER. • COL·LABORACIÓ DE LA FAMÍLIA PER PORTAR INFORMACIÓ DE CASA. - EL NOM DE LA CLASSE eix transversal de l’escola: UBUNTU. - PICASSO. - PROJECTE TRIAT PELS INFANTS. TREBALL PER PROJECTES
 • 20. HORARI: P5 A: DIMECRES MATÍ P5 B: DIMARTS MATÍ MESTRA: Almudena ESPAI: - A l’aire lliure - Al gimnàs. CAL PORTAR: - xandall - sabates fàcils de treure i posar - sabatilles “xines” en una bosseta de roba i marcades amb el nom (es quedaran a escola). ACTIVITATS DIRIGIDES I LLIURES PSICOMOTRICITAT
 • 21. HORARI: P5 A: DIMARTS MATÍ P5 B: DIMECRES MATÍ MESTRE: Xavier ESPAI: Aula de música d’educació infantil CAL PORTAR: Roba còmoda • Cançons, danses... • Qualitats del so. • Ritmes... MÚSICA
 • 22. HORARI: P5 A: DILLUNS TARDA (1/2 grup cada 15 dies) DIMECRES TARDA (1/2 grup + 1/2 grup) P5 B: : DIMARTS TARDA (1/2 grup cada 15 dies) DIJOUS TARDA (1/2 grup + 1/2 grup MESTRA: Maria Rosa ESPAI: Aula d’anglès Aprenen vocabulari mitjançant jocs, cançons i activitats orals. ENGLISH
 • 23. HORARI: P5 A + P5 B: DIVENDRES MATÍ MESTRA: Tutores + reforç Laura ESPAI: Aula ordinària i espais d’aprenentatge Treballem les diferents tècniques plàstiques Durem a terme diferents activitats que ajuden a l’infant a desenvolupar la seva: • IMAGINACIÓ • CREATIVITAT • EXPRESSIVITAT... CARPETA DE PLÀSTICA Es queda a casa. Servirà per anar guardant les seves produccions plàstiques. PLÀSTICA
 • 24. • ÉS UN PROCÉS VIU QUE DURA TOTA LA VIDA. • INTERVENEN MÚLTIPLES FACTORS. • CAL RESPECTAR EL PROCÉS INDIVIDUAL. • TREBALLEM: Expressió i comprensió oral. Expressió i comprensió escrita. Fonètica, lèxic i gramàtica. Iniciació al traç de la lletra lligada. • CASA “Gaudim dels contes” • BIBLIOTECA D’AULA I DE L’ESCOLA Cal animar els nostres infants a agafar un llibre i a deixar volar la seva imaginació. La lectura ens enriqueix, ens fa millors com a persones i també ens fa més lliures. LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
 • 25. • DIFERENTS TRAÇOS • LLETRA LLIGADA • NÚMEROS GRAFISME
 • 26. • RAC0NS (rotatius) DE MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I DE LLENGUA • MESTRA: Tutora i mestra de reforç • ESPAI: Aula ordinària RACONS DE TREBALL
 • 27. ELS NENS/ES JUGUEN ENTRE ELLS, LA MESTRA OBSERVA I INTERACTUA RACONS DE JOC SIMBÒLIC
 • 28. TALLERS ● PLANTEJAMENT. HISTÒRIES ANIMADES O IMATGES COM ELEMENT MOTIVADOR ● NUS. ACTIVITATS I JOCS ● DESENLLAÇ. ALGUNES SOBRE PAPER ESPAIS ● BLOCS CONTINGUTS - Numeració i càlcul - Espai i forma - Mesura - Relacions i canvi - Estadística i atzar ● REPTES VIDA D’AULA INNOVAMAT PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN APRENENTATGE MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS. La plataforma amb l’ús de l’ordinador es durà a terme amb la PDI en gran grup fins mitjans del 2n trimestre
 • 29. ELS AMBIENTS SÓN ESPAIS TEMÀTICS ON L’INFANT INTERACTUA LLIURAMENT AMB EL MATERIAL. ELS NENS I NENES DE DIFERENTS EDATS TENEN LA POSSIBILITAT D’OBSERVAR, MANIPULAR, EXPERIMENTAR... LLIUREMENT I CONSTRUIR I COMPARTIR CONEIXEMENTS AMB LA RESTA DE COMPANYS I AMB ELS ADULTS . HORARI: DIJOUS MATÍ ES COMENÇARAN AL LLARG DEL SEGON TRIMESTRE JUNTAMENT AMB ELS ALUMNES DE P3 I P4. MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ AMBIENTS
 • 30. CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!! Cada setmana el personatge màgic de la classe: el Mag triarà a un nen/a per ser el protagonista de la setmana següent. DILLUNS MATÍ: L’INFANT HA DE PORTAR A L’ESCOLA: - el llibre de protagonista - un conte - el seu tresor preferit AQUEST CURS SI PODREM FER LES TROBADES A L’ESCOLA AMB LES FAMÍLIES PROTAGONISTES DEL TRIMESTRE. PROTAGONISTA DE LA SETMANA
 • 31. CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!! CALENDARI PROTAGONISTES P5 A
 • 32. CALENDARI PROTAGONISTES P5 B CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
 • 33. 1r TRIMESTRE 8/11/22 TEATRE LA SALA “Pintamúsica”” 7/12/22 TIÓ A LA FONT PICANT, matí 2n TRIMESTRE 31/1/23 AUDITORI DE BARCELONA “ Pica-so” FEBRER MUSEU DEL CÀNTIR (Argentona), matí Picasso 16/2/23 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí 22/3/23 TEATRE LA SALA “Terra” 28 i 29/3/23 COLÒNIES LA LLOBETA (Aiguafreda) El circ 3r TRIMESTRE 11/5/23 TEATRE LA SALA “La rateta Martina i el ratolí Serafí 6/6/23 CAMINA DESCALÇ El sender dels sentitsdels sentits 5. CALENDARI DE SORTIDES
 • 34. -REUNIONS GENERALS -ENTREVISTES INDIVIDUALS DIMECRES DE 12:35 A 13:30 TELEMÀTICAMENT I/O PRESENCIALS S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA FAMÍLIA. -INFORMES S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS: FEBRER I JUNY -LLIBRETA VIATGERA: EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA: - Dins la motxilla si no té nota. - A la mà si en té. -DELEGATS/DES DE CLASSE -AMPA -CORREU SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A SECRETARIA. SERIA CONVENIENT QUE TINGUESSIU UN COMPTE GMAIL. 6. RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
 • 35. • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES - L’infant no pot venir a l’escola • MEDICACIÓ - Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar - Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament. - Autorització 7. MALALTIES
 • 36. • COMUNICAR-HO A L’ESCOLA - L’infant no pot venir a l’escola. • INICIAR EL TRACTAMENT - El nen/a s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el problema. L’ESCOLA LLIURARÀ UNA CIRCULAR ORIENTATIVA DEL TRACTAMENT A SEGUIR I DE LA PREVISIÓ NECESSÀRIA. POLLS
 • 37. GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES!!!