SlideShare a Scribd company logo
REUNIÓ FAMÍLIES 6è
Curs 2022-2023
ELS TUTORS:
Anna Alibés - 6èA
Alberto Pulido - 6èB
MESTRES DE 6è
ELS ESPECIALISTES:
Francesc Espadero (Anglès)
Xavier Dangla (Música)
Isabel Sànchez (Aula Impuls)
Oriol Cussó (Ed.Física)
El nou currículum: conceptes importants
Els 6 vectors de l’educació
Aprenentatges competencials bàsica: primària
i secundària
QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS?
Lectura en les
tres llengües
Dedicant dues franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i autònoma
Corre-corre i reforç de lectura per millorar la velocitat lectora
Escriptura en
les tres
llengües
Farem codocència per poder atendre més individualitzadament a l’hora de treballar les diferents
tipologies textuals
Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles
Dictats preparats i no preparats
QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS?
Expressió oral Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula
Pluja d’idees sobre els coneixements previs que tenen dels projectes
Activitats diverses (dramatitzacions, ponències,...)
Exposicions dels projectes
Treball de recerca
QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS?
Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents temàtiques
relacionades amb el treball de l’aula
Comprensió escrita Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies i temàtiques
Bon dia Melodia
Resolució de problemes
Enigmes matemàtics
English Reading
Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul
Raonament i lògica matemàtica (Resolució de problemes)
Plataforma digital matemàtica
Escacs
QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS?
Medi Social Fets i aconteixements de l’Edat Moderna
Medi Natural Éssers vius
Màquines
Mescles i dissolucions
Matèria
Llum i color
Tècniques d’estudi Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques
Organització del temari en dossiers de treball
QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS?
Creixement Personal
Meditació
Esperit Crític
Educació Emocional
Pensament Positiu
Resiliència
Empatia
ENGLISH
Els alumnes tenen tres sessions d’anglès setmanals:
● Una de mig grup que es dedicarà a la comunicació oral i l’expressió escrita.
● Les altres dues, amb grup sencer, s’aprofitaran per treballar la comprensió lectora, el
vocabulari i el llibre de text.
Feina setmanal de l’alumnat a casa:
● Aprendre 10 paraules noves.
● Realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom d’anglès.
MÚSICA
Els alumnes tenen una sessió setmanal amb l’especialista de música (Xavier Dangla)
Es treballarà:
● Llenguatge musical
● Audició i educació de l’oïda
● Ritmes i Danses / Percussió Corporal
● Cançó i instruments de placa Orff
● Flauta de bec
● Realització d’activitats a Google Classroom de Música
QUINS SERAN ELS HÀBITS DE TREBALL A L’ESCOLA?
● Ordre i cura dels propis materials.
● Àlbums trimestrals.
● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes.
● Treball de les TAC.
● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i dossier d’activitats.
● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment del seu propi
procés d’aprenentatge.
I DES DE CASA… QUÈ PODEM FER?
● Ser responsables i fer els deures: Càlcul setmanal, comprensió lectora i comprensió oral
en format digital (setmanalment); 2 dictats preparats durant el mes i feines per acabar
puntuals. Els deures seran anotats a l’agenda individual i al calendar de la classe.
● Llegir cada dia a casa durant una estona.
● Veure notícies infantils: InfoK.
● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula.
● Habituar una zona de treball tranquil·la: Ben il·luminada i amb els estris necessaris per
treballar.
DEURES SETMANALS
- Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la setmana)
- Càlcul setmanal (dilluns)
- ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral o altres tasques (dimecres)
- English ClassRoom (dilluns)
- English Vocabulary
DEURES QUINZENALS
- Dictat preparat català (primer de mes)
- Dictat preparat castellà (final de mes)
APLICACIONS QUE FAREM SERVIR:
CLASSROOM, MAIL I DRIVE
L’escola treballa amb un domini propi: @lesfontsescola.cat
Això ens proporciona tant a alumnes com a docents:
★ Correu corporatiu (e-mail)
★ Drive
★ Google Classroom
★ Meet
★ Google Calendar
★ Aplicacions Google (documents,
fulls de càlcul, presentacions…)
TUTORIALS
Google Classroom | Fer servir Classroom per L’ ALUMNAT
TUTORIALS
Com fer servir Google Classroom per les FAMÍLIES
ALTRES INFORMACIONS
● Des de l’àrea d’educació visual i plàstica es realitzaran tres tallers: plàstica,
ceràmica i audiovisuals. El taller de ceràmica es farà a l’edifici de l’antiga
Velcro i per a realitzar el taller caldrà portar una bata o una samarreta
vella.
● Cal que els nens/es portin l’ equipació adequada per a realitzar la sessió
d’educació física. Hi haurà dutxa al finalitzar l’activitat.
● Enguany treballarem l’Eix Transversal a l’escola: “Ubuntu”.
Ubuntu és una filosofia sud-africana que està vinculada als valors de lleialtat,
solidaritat i bé comú. La pacifista i activista Leymah Gbowee va crear aquesta
actitud que significa “jo sóc perquè nosaltres som”, és a dir, dos sumen més que
un, i va cercar allunyar-se de l’individualisme i proclamar l’atenció i el suport vers
els altres. Només així, les persones es construeixen i es troben a si mateixes.
TREBALL DE RECERCA
● Com ja és tradició a l’escola, el treball de recerca es durà a terme al llarg del segon
trimestre.
● Aquest any ha de ser en castellà i el tema és voluntari.
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Entrevistes amb els tutors:
Es fa, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguiment del procés evolutiu i
d’aprenentatge del vostre fill/a i una altra en acabar el curs per lliurar l’informe final (que no és
obligatòria).
L’horari d’entrevista serà els dimecres de 12:30 a 13:30h.
A tenir en compte:
● Les informacions han de ser a través de l’agenda.
● És molt important que es justifiquin les faltes d’assistència.
● Preguem a les entrades la màxima puntualitat.
TUTORIAL
TUTORIAL MEET PER FAMÍLIES I ALUMNES
SORTIDES
- 1r. trimestre:
3 de novembre 2022: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
8 de novembre 2022: Sortida al Museu de la Tècnica de Terrassa. Realitzarem un taller relacionat amb les
màquines i els invents.
- 2n. trimestre:
17 de gener 2023: Anem al Palau de la Música de Barcelona.
26 de gener 2023: Sortida al CosmoCaixa. Realitzarem un taller sobre el món de la cèl·lula.
7 de març 2023: Anem al teatre Monumental de Mataró.
- 3r. trimestre:
20 d’abril 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
DELEGATS I DELEGADES
OBJECTIUS
● Comunicació entre les
famílies, l'AMPA i l’escola.
● Poder actuar més ràpidament
i col·lectivament.
● Cohesionar els col·lectius de
l’escola.
TASQUES
● Tenen la funció de
potenciar la comunicació
escola-família.
● Es reuneixen amb l’Equip
Directiu per tractar aspectes
de la vida escolar.
ALGÚ S’ANIMA?
“La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar”.
Ernest Renan

More Related Content

What's hot

El correu electrònic el bosc de la pabordia
El correu electrònic el bosc de la pabordiaEl correu electrònic el bosc de la pabordia
El correu electrònic el bosc de la pabordia
Maria Codina
 
Fitxa aprendre vocabulari
Fitxa aprendre vocabulariFitxa aprendre vocabulari
Fitxa aprendre vocabulariLaia Lila
 
Unitats i desenes
Unitats i desenesUnitats i desenes
Unitats i desenes
Monica Roige Sedo
 
La localitat
La localitatLa localitat
La localitat
rodolfoaltet2b
 
Recital poètic Joana Raspall
Recital poètic Joana RaspallRecital poètic Joana Raspall
Recital poètic Joana RaspallMariaRF
 
Jocs d'expressió oral i escrita
Jocs d'expressió oral i escritaJocs d'expressió oral i escrita
Jocs d'expressió oral i escritasilvia
 
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
Escola Àngel Serafí Casanovas
 
Refor i ampliació coneiximent del med i3r
Refor i ampliació coneiximent del med i3rRefor i ampliació coneiximent del med i3r
Refor i ampliació coneiximent del med i3r
Santiago Campos zurano
 
La carta
La cartaLa carta
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUREXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
Monica Roige Sedo
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
MariaJose Ariño
 
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_M T
 
Ordinals i cardinals
Ordinals i cardinalsOrdinals i cardinals
Ordinals i cardinals
marclia
 
Perímetres i àrees
Perímetres i àreesPerímetres i àrees
Perímetres i àrees
Mprof
 
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
muntsamuntsa
 
ORTOGRAFIA: R/RR
ORTOGRAFIA: R/RRORTOGRAFIA: R/RR
ORTOGRAFIA: R/RR
Monica Roige Sedo
 
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
M T
 
Experiments amb aigua
Experiments amb aiguaExperiments amb aigua
Experiments amb aiguaplametller
 
Mars i oceans
Mars i oceansMars i oceans
Mars i oceans
primer1415
 

What's hot (20)

El correu electrònic el bosc de la pabordia
El correu electrònic el bosc de la pabordiaEl correu electrònic el bosc de la pabordia
El correu electrònic el bosc de la pabordia
 
Fitxa aprendre vocabulari
Fitxa aprendre vocabulariFitxa aprendre vocabulari
Fitxa aprendre vocabulari
 
Unitats i desenes
Unitats i desenesUnitats i desenes
Unitats i desenes
 
La localitat
La localitatLa localitat
La localitat
 
Recital poètic Joana Raspall
Recital poètic Joana RaspallRecital poètic Joana Raspall
Recital poètic Joana Raspall
 
Jocs d'expressió oral i escrita
Jocs d'expressió oral i escritaJocs d'expressió oral i escrita
Jocs d'expressió oral i escrita
 
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
 
Refor i ampliació coneiximent del med i3r
Refor i ampliació coneiximent del med i3rRefor i ampliació coneiximent del med i3r
Refor i ampliació coneiximent del med i3r
 
La carta
La cartaLa carta
La carta
 
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUREXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
EXERCICIS PER TREBALLAR ELS CONCEPTES DE POSSIBLE, IMPOSSIBLE I SEGUR
 
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu
Tècniques d'aprenentatge cooperatiuTècniques d'aprenentatge cooperatiu
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
 
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
 
Ordinals i cardinals
Ordinals i cardinalsOrdinals i cardinals
Ordinals i cardinals
 
Perímetres i àrees
Perímetres i àreesPerímetres i àrees
Perímetres i àrees
 
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
 
ORTOGRAFIA: R/RR
ORTOGRAFIA: R/RRORTOGRAFIA: R/RR
ORTOGRAFIA: R/RR
 
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6
 
Experiments amb aigua
Experiments amb aiguaExperiments amb aigua
Experiments amb aigua
 
Mars i oceans
Mars i oceansMars i oceans
Mars i oceans
 

Similar to REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx

AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
ceiplesfonts1
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
ceiplesfonts1
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
AULA 4 2021
AULA 4 2021AULA 4 2021
AULA 4 2021
ceiplesfonts1
 
Reunió inici de curs
Reunió inici de cursReunió inici de curs
Reunió inici de curs
Roser Mascaró
 
INFORMACIONS 4t 22-23.pptx
INFORMACIONS 4t 22-23.pptxINFORMACIONS 4t 22-23.pptx
INFORMACIONS 4t 22-23.pptx
NatliaCastellsSnchez
 
Reunio 3r. curs 2016 17
Reunio 3r. curs 2016 17Reunio 3r. curs 2016 17
Reunio 3r. curs 2016 17
EscolaMasPrats
 
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Escola
 
Reunió d'aula 6è curs 2014 15
Reunió d'aula 6è curs 2014 15Reunió d'aula 6è curs 2014 15
Reunió d'aula 6è curs 2014 15
escolalesfonts
 
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
Escola
 
Inicial guió reunió inici curs .pptx
Inicial guió reunió inici curs .pptxInicial guió reunió inici curs .pptx
Inicial guió reunió inici curs .pptx
davidmanx
 
Reunió pares 4t
Reunió pares 4tReunió pares 4t
Reunió pares 4t
Bisbat d'Ègara
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
mmmescola
 
Reunió pare segon (primer trimestre)
Reunió pare segon (primer trimestre)Reunió pare segon (primer trimestre)
Reunió pare segon (primer trimestre)ariquelme
 
Reunió pares primer (segon trimestre)
Reunió pares primer (segon trimestre)Reunió pares primer (segon trimestre)
Reunió pares primer (segon trimestre)ariquelme
 
Reunio aula 13_14
Reunio aula 13_14Reunio aula 13_14
Reunio aula 13_14
education
 
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
mambla
 

Similar to REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx (20)

AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
AULA 4 2021
AULA 4 2021AULA 4 2021
AULA 4 2021
 
Reunió inici de curs
Reunió inici de cursReunió inici de curs
Reunió inici de curs
 
INFORMACIONS 4t 22-23.pptx
INFORMACIONS 4t 22-23.pptxINFORMACIONS 4t 22-23.pptx
INFORMACIONS 4t 22-23.pptx
 
Reunio 3r. curs 2016 17
Reunio 3r. curs 2016 17Reunio 3r. curs 2016 17
Reunio 3r. curs 2016 17
 
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
 
Reunió d'aula 6è curs 2014 15
Reunió d'aula 6è curs 2014 15Reunió d'aula 6è curs 2014 15
Reunió d'aula 6è curs 2014 15
 
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
 
Inicial guió reunió inici curs .pptx
Inicial guió reunió inici curs .pptxInicial guió reunió inici curs .pptx
Inicial guió reunió inici curs .pptx
 
Reunió pares 4t
Reunió pares 4tReunió pares 4t
Reunió pares 4t
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
 
Reunió pare segon (primer trimestre)
Reunió pare segon (primer trimestre)Reunió pare segon (primer trimestre)
Reunió pare segon (primer trimestre)
 
Reunió pares primer (segon trimestre)
Reunió pares primer (segon trimestre)Reunió pares primer (segon trimestre)
Reunió pares primer (segon trimestre)
 
Reunio aula 13_14
Reunio aula 13_14Reunio aula 13_14
Reunio aula 13_14
 
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
 

More from Escola

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 

Recently uploaded

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx

 • 2. ELS TUTORS: Anna Alibés - 6èA Alberto Pulido - 6èB MESTRES DE 6è ELS ESPECIALISTES: Francesc Espadero (Anglès) Xavier Dangla (Música) Isabel Sànchez (Aula Impuls) Oriol Cussó (Ed.Física)
 • 3. El nou currículum: conceptes importants Els 6 vectors de l’educació Aprenentatges competencials bàsica: primària i secundària
 • 4. QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS? Lectura en les tres llengües Dedicant dues franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i autònoma Corre-corre i reforç de lectura per millorar la velocitat lectora Escriptura en les tres llengües Farem codocència per poder atendre més individualitzadament a l’hora de treballar les diferents tipologies textuals Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles Dictats preparats i no preparats
 • 5. QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS? Expressió oral Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula Pluja d’idees sobre els coneixements previs que tenen dels projectes Activitats diverses (dramatitzacions, ponències,...) Exposicions dels projectes Treball de recerca
 • 6. QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS? Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents temàtiques relacionades amb el treball de l’aula Comprensió escrita Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies i temàtiques Bon dia Melodia Resolució de problemes Enigmes matemàtics English Reading Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul Raonament i lògica matemàtica (Resolució de problemes) Plataforma digital matemàtica Escacs
 • 7. QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS? Medi Social Fets i aconteixements de l’Edat Moderna Medi Natural Éssers vius Màquines Mescles i dissolucions Matèria Llum i color Tècniques d’estudi Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques Organització del temari en dossiers de treball
 • 8. QUÈ PRIORITZAREM AQUEST CURS? Creixement Personal Meditació Esperit Crític Educació Emocional Pensament Positiu Resiliència Empatia
 • 9.
 • 10.
 • 11. ENGLISH Els alumnes tenen tres sessions d’anglès setmanals: ● Una de mig grup que es dedicarà a la comunicació oral i l’expressió escrita. ● Les altres dues, amb grup sencer, s’aprofitaran per treballar la comprensió lectora, el vocabulari i el llibre de text. Feina setmanal de l’alumnat a casa: ● Aprendre 10 paraules noves. ● Realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom d’anglès.
 • 12. MÚSICA Els alumnes tenen una sessió setmanal amb l’especialista de música (Xavier Dangla) Es treballarà: ● Llenguatge musical ● Audició i educació de l’oïda ● Ritmes i Danses / Percussió Corporal ● Cançó i instruments de placa Orff ● Flauta de bec ● Realització d’activitats a Google Classroom de Música
 • 13. QUINS SERAN ELS HÀBITS DE TREBALL A L’ESCOLA? ● Ordre i cura dels propis materials. ● Àlbums trimestrals. ● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes. ● Treball de les TAC. ● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i dossier d’activitats. ● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment del seu propi procés d’aprenentatge.
 • 14. I DES DE CASA… QUÈ PODEM FER? ● Ser responsables i fer els deures: Càlcul setmanal, comprensió lectora i comprensió oral en format digital (setmanalment); 2 dictats preparats durant el mes i feines per acabar puntuals. Els deures seran anotats a l’agenda individual i al calendar de la classe. ● Llegir cada dia a casa durant una estona. ● Veure notícies infantils: InfoK. ● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula. ● Habituar una zona de treball tranquil·la: Ben il·luminada i amb els estris necessaris per treballar.
 • 15. DEURES SETMANALS - Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la setmana) - Càlcul setmanal (dilluns) - ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral o altres tasques (dimecres) - English ClassRoom (dilluns) - English Vocabulary DEURES QUINZENALS - Dictat preparat català (primer de mes) - Dictat preparat castellà (final de mes)
 • 17. CLASSROOM, MAIL I DRIVE L’escola treballa amb un domini propi: @lesfontsescola.cat Això ens proporciona tant a alumnes com a docents: ★ Correu corporatiu (e-mail) ★ Drive ★ Google Classroom ★ Meet ★ Google Calendar ★ Aplicacions Google (documents, fulls de càlcul, presentacions…)
 • 18. TUTORIALS Google Classroom | Fer servir Classroom per L’ ALUMNAT
 • 19. TUTORIALS Com fer servir Google Classroom per les FAMÍLIES
 • 20. ALTRES INFORMACIONS ● Des de l’àrea d’educació visual i plàstica es realitzaran tres tallers: plàstica, ceràmica i audiovisuals. El taller de ceràmica es farà a l’edifici de l’antiga Velcro i per a realitzar el taller caldrà portar una bata o una samarreta vella. ● Cal que els nens/es portin l’ equipació adequada per a realitzar la sessió d’educació física. Hi haurà dutxa al finalitzar l’activitat. ● Enguany treballarem l’Eix Transversal a l’escola: “Ubuntu”. Ubuntu és una filosofia sud-africana que està vinculada als valors de lleialtat, solidaritat i bé comú. La pacifista i activista Leymah Gbowee va crear aquesta actitud que significa “jo sóc perquè nosaltres som”, és a dir, dos sumen més que un, i va cercar allunyar-se de l’individualisme i proclamar l’atenció i el suport vers els altres. Només així, les persones es construeixen i es troben a si mateixes.
 • 21. TREBALL DE RECERCA ● Com ja és tradició a l’escola, el treball de recerca es durà a terme al llarg del segon trimestre. ● Aquest any ha de ser en castellà i el tema és voluntari.
 • 22. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA Entrevistes amb els tutors: Es fa, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguiment del procés evolutiu i d’aprenentatge del vostre fill/a i una altra en acabar el curs per lliurar l’informe final (que no és obligatòria). L’horari d’entrevista serà els dimecres de 12:30 a 13:30h. A tenir en compte: ● Les informacions han de ser a través de l’agenda. ● És molt important que es justifiquin les faltes d’assistència. ● Preguem a les entrades la màxima puntualitat.
 • 23. TUTORIAL TUTORIAL MEET PER FAMÍLIES I ALUMNES
 • 24. SORTIDES - 1r. trimestre: 3 de novembre 2022: Anem al teatre La Sala d’Argentona. 8 de novembre 2022: Sortida al Museu de la Tècnica de Terrassa. Realitzarem un taller relacionat amb les màquines i els invents. - 2n. trimestre: 17 de gener 2023: Anem al Palau de la Música de Barcelona. 26 de gener 2023: Sortida al CosmoCaixa. Realitzarem un taller sobre el món de la cèl·lula. 7 de març 2023: Anem al teatre Monumental de Mataró. - 3r. trimestre: 20 d’abril 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona. Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
 • 25. DELEGATS I DELEGADES OBJECTIUS ● Comunicació entre les famílies, l'AMPA i l’escola. ● Poder actuar més ràpidament i col·lectivament. ● Cohesionar els col·lectius de l’escola. TASQUES ● Tenen la funció de potenciar la comunicació escola-família. ● Es reuneixen amb l’Equip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar.
 • 27. “La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar”. Ernest Renan