SlideShare a Scribd company logo
OBRIM EL TELÓ!
REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
L’EQUIP DE MESTRES
EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS?
METODOLOGIA DE TREBALL
ACTIVITATS
PROTAGONISTA DE LA SETMANA
SORTIDES
RECORDEM...
ASSISTÈNCIA
DELEGATS/DES
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
SERVEIS ESCOLARS
I PER ACABAR...
L’EQUIP DE MESTRES
Tutores: Pilar Albó I4-A i Salud Burgos I4-B
Especialistes: Mary Rose Raméntol (Anglès), Almudena Gómez (Psicomotricitat),
Xavier Dangla (Música), Adrià Coll (NEE).
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
Espectacle 4 Cordes
Nova estrena
Teatre i música
Noms de les aules
Transversalitat amb totes
les àrees
Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
● Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat afectiva i
emocional.
● Hàbits:
- D’autonomia.
- De socialització. Pautes de convivència.
- De treball.
● L’observació i experimentació a través dels sentits.
● Joc simbòlic.
● El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació.
LES EMOCIONS A I4...
“PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE
NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL
És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves
emocions, a reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les.
Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen
autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els
altres de forma empàtica.
Treballant les emocions es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a
escoltar i a treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als
nens en la resolució de conflictes.
● COM HO TREBALLEM
Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i
la música.
Aquest curs tenim al FOLLET com a personatge màgic.
LES EMOCIONS A I4
LA TORTUGUETA LES CADIRES DE
RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES
COM EM SENTO
AVUI?
HÀBITS D’AUTONOMIA
● ENS SALUDEM
● PENGEM LA MOTXILLA
● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari)
● ENS RENTEM LES MANS
● ANEM SOLS AL LAVABO. COMENCEM A NETEJAR-NOS SOLS
Hem d’intentar que a casa també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols,
SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom
i l’ajudem a créixer.
L’HORA D’ESMORZAR
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar
(fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar.
CAL QUE SIGUI:
● QUANTITAT ADIENT
● VARIATS (NO pastisseria industrial)
● SÒLIDS (no sucs, ni làctics)
● EMBOLCALLS ECOLÒGICS
Esmorzem asseguts a taula. Per començar cantem una cançó.
DIJOUS DIA DE LA FRUITA.
HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ
ASPECTES QUE TREBALLEM:
● SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA I ENS DIEM: BON DIA!
● MIREM QUIN DIA ÉS AVUI.
● MIREM EL TEMPS QUE FA.
● FEM CONVERSA.
● PLANIFIQUEM EL DIA PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I
TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT.
ESBARJO
● ÉS L’ESTONA DE JOC LLIURE.
● TOTS ELS ALUMNES D’INFANTIL JUGUEN JUNTS.
● HI HA DUES ZONES D’ESBARJO: PATI DE SORRA I TERRASSETES (UNA PER A
JOCS TRANQUILS I L’ALTRE PER A MÉS MOGUTS)
HÀBITS DE TREBALL
• SEURE CORRECTAMENT
• ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR-NE CURA
• CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT
• TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
METODOLOGIA DE TREBALL
● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. (COL·LABORACIÓ AMB LES
FAMÍLIES)
Treballarem el nom de la classe. L’eix transversal d’aquest curs de l’escola
és AMINA, que ens ajudarà a treballar valors de solidaritat, acceptació dels
altres…
● INNOVAMAT:
Proposta didàctica de les matemàtiques que pretén aconseguir un
aprenentatge més manipulatiu i significatiu per als infants.
(la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup)
● CONVERSA EN GRAN GRUP.
● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
● TREBALL COL.LECTIU, INDIVIDUAL I EN PETIT GRUP.
L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ
APRENEM AMB ELS 5 SENTITS
Aprenem amb els cinc sentits
ESPAIS DE JOC SIMBÒLIC
ESPAIS DE TREBALL
Espais de llengua Espais de matemàtiques
Dues persones a l’aula
● GRAFISME
● PSICOMOTRICITAT
● MÚSICA
● ENGLISH
● ART
● GAUDIM DELS CONTES
● AMBIENTS
● PROTAGONISTA DE LA SETMANA
ACTIVITATS
GRAFISME
● DIFERENTS TRAÇOS
● LLETRES
● NÚMEROS
PSICOMOTRICITAT
• MESTRA:
ALMUDENA GÓMEZ
• ESPAI:
AULA DE PSICOMOTRICITAT
• CAL PORTAR:
- SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA.
AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM.
- PORTAR DE CASA ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE POSAR I TREURE.
DIJOUS AL MATÍ I4A I I4B
MÚSICA
• MESTRE:
XAVIER DANGLA
• ESPAI:
AULA DE MÚSICA D’INFANTIL
• CAL PORTAR:
ROBA CÒMODA.
DIMARTS TARDA I4A DIMECRES TARDA I4B
ENGLISH
● MESTRA:
MARY ROSE RAMÉNTOL
● ESPAI:
AULA ORDINÀRIA
● ES TREBALLA A PARTIR DE:
- CONTES
- CANÇONS
- JOCS...
DIMECRES TARDA I4A DILLUNS TARDA I4B
ART
• TÈCNIQUES QUE TREBALLEM:
PINTAR, MODELAR, COLLAGE,
PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR...
L’art ens ajuda a comunicar-nos.
Contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat.
Està íntimament lligat al desenvolupament integral de l’infant (afectiu,
psicomotor, cognitiu, etc.)
GAUDIM DELS CONTES
● L’infant es portarà a casa un conte dins d’una carpeta, que prèviament
haurà triat.
L’HAURÀ DE RETORNAR EL DILLUNS.
● A casa es troba una estona per dedicar al treball del conte.
A mesura que van aprenent van identificant lletres i es van endinsant en el
món de la lectura.
● L’infant (al principi amb la família) còpia el títol al full de registre i, de mica
en mica, cal animar-lo que intenti copiar-lo tot sol.
DIJOUS TARDA
AMBIENTS
Els ambients són espais temàtics on l’infant interactua lliurement amb el
material.
Els nens i les nenes d’Educació Infantil, tenen la possibilitat d’observar,
manipular, experimentar…lliurement.
Construeixen i comparteixen coneixements amb la resta de companys i amb
els adults.
MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ
DIMECRES MATÍ
PROTAGONISTA DE LA SETMANA
• EL DIVENDRES A LA TARDA EL FOLLET TRIA EL PROTAGONISTA DE LA
SETMANA.
• DILLUNS AL MATÍ L’INFANT HA DE PORTAR:
- El llibre del protagonista degudament emplenat.
- Un conte.
- Dos o tres jocs cooperatius per poder-los compartir amb els companys/es
L’ACTIVITAT AMB LA FAMÍLIA DEL PROTA ES FARÀ
L’ACTIVITAT ESTARÀ RELACIONADA AMB L’OFICI DELS PARES O MARES.
Divendres tarda a l’aula
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL FOLLET
ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
CALENDARI PROTAGONISTES I4-A
CALENDARI PROTAGONISTES I4-B
SORTIDES
1r TRIMESTRE
16/10/23 EL XARAGALL, tot el dia La verema.
3/11/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Sotabosc”
05/12/23 TIÓ A LA FONT PICANT, matí
2n TRIMESTRE
8/02/24 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí
Dijous llarder
5/03/24 TALLER MIRÓ A L’ESCOLA
19/03/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Contes de Binomi”
3r TRIMESTRE
14/05/23 CAN PARCALA, tot el dia Primavera
29/05/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Plancton”
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
És una escola oberta a la participació de les famílies:
● Reunió d’aula a inici de curs.
● Llibreta viatgera (D’I3 a I5). Quan hi hagi alguna nota escrita cal donar-la
en mà a la mestra i retornar-la signada.
● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a.
● Lliurament, per correu electrònic, de dos informes pedagògics al curs.
● Activitat del protagonista de la setmana.
● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola.
● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola.
● Pares i mares delegats/des d’aula.
● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
Important!
● Cal que els infants vinguin a l’escola amb roba còmoda (xandalls,
pantalons amb goma...), evitant “petos”, cinturons i botons que no
sàpiguen cordar i descordar sols.
● Tota la roba d’abric ha d’anar amb una beta per penjar i amb el nom. Les
betes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems.
Recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons.
És imprescindible que tot estigui ben marcat amb el nom i cognom de
l’alumne.
RECORDEM...
• L’assistència és necessària i obligatòria.
• Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la
resta de l’alumnat.
• Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic
de l’escola).
• Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable.
• Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del carrer Nadal. La
porta s’obre uns minuts abans.
ASSISTÈNCIA
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
-UNA MILLOR COMUNICACIÓ
ENTRE LES FAMÍLIES, L'AFA I
L’ESCOLA
-PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT
I COL·LECTIVAMENT
-COHESIONAR ELS COL·LECTIUS
DE L’ESCOLA
TASQUES
-POTENCIAR LA COMUNICACIÓ
ESCOLA-FAMÍLIA
- ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP
DIRECTIU PER TRACTAR
ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR.
NECESSITEM
DOS MEMBRES del grup classe que s’ofereixin com a representants i que
exerceixin les funcions de delegats o delegades del curs.
PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS
RESPONSABLE SANED SANED AFA
HORARI Matí de
8 a 9h
Tarda de
16:30 a 17:30h
Setembre
de 12:30 a 15h
A partir de les
16:30h
SERVEIS ESCOLARS
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB ALTRES
CAPACITATS
I PER ACABAR…
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!

More Related Content

Similar to REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx

Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
MartaFor
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
mediasinguerlin
 
Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013paucasalsrubi
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparessheyshes
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
mmatarin
 
Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15
cicleinfantil
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
lm
 
Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014paucasalsrubi
 
.
..
.
lm
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Escola
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
LauraGR
 
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4 REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
novesarrels
 
P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11susannavisa
 
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.pptReunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
mogent
 
AULA 2 2021
AULA 2 2021AULA 2 2021
AULA 2 2021
ceiplesfonts1
 
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3rReunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
novesarrels
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13marblocs
 
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
mediasinguerlin
 

Similar to REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx (20)

Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
 
Reunio infantil
Reunio infantilReunio infantil
Reunio infantil
 
Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013Reunió famílies p5 2012 2013
Reunió famílies p5 2012 2013
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reuniópares
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
 
Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15Reunió p5 inici de curs 14-15
Reunió p5 inici de curs 14-15
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
 
Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014Reunió famílies p5 2013 2014
Reunió famílies p5 2013 2014
 
.
..
.
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
 
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4 REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
REUNIÓ PEDAGÒGICA P3-P4
 
P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11
 
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.pptReunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
Reunió d'inici de curs 1r 2017 18.ppt
 
AULA 2 2021
AULA 2 2021AULA 2 2021
AULA 2 2021
 
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3rReunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13
 
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 

Recently uploaded

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 

Recently uploaded (9)

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 

REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx

 • 2. REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ L’EQUIP DE MESTRES EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? METODOLOGIA DE TREBALL ACTIVITATS PROTAGONISTA DE LA SETMANA SORTIDES RECORDEM... ASSISTÈNCIA DELEGATS/DES RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA SERVEIS ESCOLARS I PER ACABAR...
 • 3. L’EQUIP DE MESTRES Tutores: Pilar Albó I4-A i Salud Burgos I4-B Especialistes: Mary Rose Raméntol (Anglès), Almudena Gómez (Psicomotricitat), Xavier Dangla (Música), Adrià Coll (NEE).
 • 4. EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA Espectacle 4 Cordes Nova estrena Teatre i música Noms de les aules Transversalitat amb totes les àrees Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
 • 5. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ● Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat afectiva i emocional. ● Hàbits: - D’autonomia. - De socialització. Pautes de convivència. - De treball. ● L’observació i experimentació a través dels sentits. ● Joc simbòlic. ● El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació.
 • 6. LES EMOCIONS A I4... “PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ” ● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica. Treballant les emocions es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de conflictes. ● COM HO TREBALLEM Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música. Aquest curs tenim al FOLLET com a personatge màgic.
 • 7. LES EMOCIONS A I4 LA TORTUGUETA LES CADIRES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES COM EM SENTO AVUI?
 • 8. HÀBITS D’AUTONOMIA ● ENS SALUDEM ● PENGEM LA MOTXILLA ● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari) ● ENS RENTEM LES MANS ● ANEM SOLS AL LAVABO. COMENCEM A NETEJAR-NOS SOLS Hem d’intentar que a casa també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i l’ajudem a créixer.
 • 9. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar. CAL QUE SIGUI: ● QUANTITAT ADIENT ● VARIATS (NO pastisseria industrial) ● SÒLIDS (no sucs, ni làctics) ● EMBOLCALLS ECOLÒGICS Esmorzem asseguts a taula. Per començar cantem una cançó. DIJOUS DIA DE LA FRUITA.
 • 10. HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ ASPECTES QUE TREBALLEM: ● SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA I ENS DIEM: BON DIA! ● MIREM QUIN DIA ÉS AVUI. ● MIREM EL TEMPS QUE FA. ● FEM CONVERSA. ● PLANIFIQUEM EL DIA PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT.
 • 11. ESBARJO ● ÉS L’ESTONA DE JOC LLIURE. ● TOTS ELS ALUMNES D’INFANTIL JUGUEN JUNTS. ● HI HA DUES ZONES D’ESBARJO: PATI DE SORRA I TERRASSETES (UNA PER A JOCS TRANQUILS I L’ALTRE PER A MÉS MOGUTS)
 • 12. HÀBITS DE TREBALL • SEURE CORRECTAMENT • ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR-NE CURA • CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT • TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
 • 13. METODOLOGIA DE TREBALL ● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. (COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES) Treballarem el nom de la classe. L’eix transversal d’aquest curs de l’escola és AMINA, que ens ajudarà a treballar valors de solidaritat, acceptació dels altres… ● INNOVAMAT: Proposta didàctica de les matemàtiques que pretén aconseguir un aprenentatge més manipulatiu i significatiu per als infants. (la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup) ● CONVERSA EN GRAN GRUP. ● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. ● TREBALL COL.LECTIU, INDIVIDUAL I EN PETIT GRUP.
 • 14. L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ APRENEM AMB ELS 5 SENTITS Aprenem amb els cinc sentits
 • 15. ESPAIS DE JOC SIMBÒLIC
 • 16. ESPAIS DE TREBALL Espais de llengua Espais de matemàtiques Dues persones a l’aula
 • 17. ● GRAFISME ● PSICOMOTRICITAT ● MÚSICA ● ENGLISH ● ART ● GAUDIM DELS CONTES ● AMBIENTS ● PROTAGONISTA DE LA SETMANA ACTIVITATS
 • 18. GRAFISME ● DIFERENTS TRAÇOS ● LLETRES ● NÚMEROS
 • 19. PSICOMOTRICITAT • MESTRA: ALMUDENA GÓMEZ • ESPAI: AULA DE PSICOMOTRICITAT • CAL PORTAR: - SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA. AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM. - PORTAR DE CASA ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE POSAR I TREURE. DIJOUS AL MATÍ I4A I I4B
 • 20. MÚSICA • MESTRE: XAVIER DANGLA • ESPAI: AULA DE MÚSICA D’INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA. DIMARTS TARDA I4A DIMECRES TARDA I4B
 • 21. ENGLISH ● MESTRA: MARY ROSE RAMÉNTOL ● ESPAI: AULA ORDINÀRIA ● ES TREBALLA A PARTIR DE: - CONTES - CANÇONS - JOCS... DIMECRES TARDA I4A DILLUNS TARDA I4B
 • 22. ART • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR... L’art ens ajuda a comunicar-nos. Contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat. Està íntimament lligat al desenvolupament integral de l’infant (afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.)
 • 23. GAUDIM DELS CONTES ● L’infant es portarà a casa un conte dins d’una carpeta, que prèviament haurà triat. L’HAURÀ DE RETORNAR EL DILLUNS. ● A casa es troba una estona per dedicar al treball del conte. A mesura que van aprenent van identificant lletres i es van endinsant en el món de la lectura. ● L’infant (al principi amb la família) còpia el títol al full de registre i, de mica en mica, cal animar-lo que intenti copiar-lo tot sol. DIJOUS TARDA
 • 24. AMBIENTS Els ambients són espais temàtics on l’infant interactua lliurement amb el material. Els nens i les nenes d’Educació Infantil, tenen la possibilitat d’observar, manipular, experimentar…lliurement. Construeixen i comparteixen coneixements amb la resta de companys i amb els adults. MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ DIMECRES MATÍ
 • 25. PROTAGONISTA DE LA SETMANA • EL DIVENDRES A LA TARDA EL FOLLET TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA. • DILLUNS AL MATÍ L’INFANT HA DE PORTAR: - El llibre del protagonista degudament emplenat. - Un conte. - Dos o tres jocs cooperatius per poder-los compartir amb els companys/es L’ACTIVITAT AMB LA FAMÍLIA DEL PROTA ES FARÀ L’ACTIVITAT ESTARÀ RELACIONADA AMB L’OFICI DELS PARES O MARES. Divendres tarda a l’aula CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL FOLLET ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
 • 28. SORTIDES 1r TRIMESTRE 16/10/23 EL XARAGALL, tot el dia La verema. 3/11/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Sotabosc” 05/12/23 TIÓ A LA FONT PICANT, matí 2n TRIMESTRE 8/02/24 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí Dijous llarder 5/03/24 TALLER MIRÓ A L’ESCOLA 19/03/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Contes de Binomi” 3r TRIMESTRE 14/05/23 CAN PARCALA, tot el dia Primavera 29/05/23 TEATRE “LA SALA”, matí “Plancton”
 • 29. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA És una escola oberta a la participació de les famílies: ● Reunió d’aula a inici de curs. ● Llibreta viatgera (D’I3 a I5). Quan hi hagi alguna nota escrita cal donar-la en mà a la mestra i retornar-la signada. ● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. ● Lliurament, per correu electrònic, de dos informes pedagògics al curs. ● Activitat del protagonista de la setmana. ● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola. ● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola. ● Pares i mares delegats/des d’aula. ● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
 • 30. Important! ● Cal que els infants vinguin a l’escola amb roba còmoda (xandalls, pantalons amb goma...), evitant “petos”, cinturons i botons que no sàpiguen cordar i descordar sols. ● Tota la roba d’abric ha d’anar amb una beta per penjar i amb el nom. Les betes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems. Recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons. És imprescindible que tot estigui ben marcat amb el nom i cognom de l’alumne. RECORDEM...
 • 31. • L’assistència és necessària i obligatòria. • Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat. • Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic de l’escola). • Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable. • Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del carrer Nadal. La porta s’obre uns minuts abans. ASSISTÈNCIA
 • 32. DELEGATS/DES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AFA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR. NECESSITEM DOS MEMBRES del grup classe que s’ofereixin com a representants i que exerceixin les funcions de delegats o delegades del curs.
 • 33. PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS RESPONSABLE SANED SANED AFA HORARI Matí de 8 a 9h Tarda de 16:30 a 17:30h Setembre de 12:30 a 15h A partir de les 16:30h SERVEIS ESCOLARS
 • 36. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!