SlideShare a Scribd company logo
REUNIÓ DE PARES I MARES
Curs 2021-2022 P4-B
ESCOLA LES FONTS
ARGENTONA
ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA LES FONTS
TEMES A TRACTAR
1.EQUIP DE MESTRES
2. QUÈ PRIORITZEM A P4
3. METODOLOGIA DE TREBALL
4. ACTIVITATS
5. SORTIDES
6. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
7. ALTRES
• La puntualitat és un valor de respecte vers els
altres que treballem des de l'escola i per al qual
us demanem la vostra col·laboració. I per tant,
preguem PUNTUALITAT en les entrades i
sortides de l'escola.
PUNTUALITAT
TUTORA:
ENCARNA TORRENTE
ESPECIALISTES:
- ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL
- MÚSICA: XAVIER DANGLA
- PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ
1. EQUIP DE MESTRES
● Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat
afectiva i emocional
● Hàbits:
- D’autonomia.
- De socialització. Pautes de convivència.
- De treball.
● L’observació i experimentació a través dels sentits
● Joc simbòlic
● El llenguatge com a mitjà d’expressió i de
comunicació
2. QUÈ PRIORITZEM A P4?
● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL
És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a
reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les.
Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom,
amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma
empàtica.
Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a
treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de
conflictes.
● COM HO TREBALLEM
Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música.
Aquest curs tenim al FOLLET com a personatge màgic
“PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA
SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
LES EMOCIONS A P4...
COM EM SENTO
AVUI?
LES CADIRES DE
RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES
LA TORTUGUETA
...
HÀBITS D’AUTONOMIA
● ENS SALUDEM
● PENGEM LA MOTXILLA
● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui
necessari)
(BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA
LLARGA PER TAL QUE LA PUGUIN PENJAR
BÉ)
● ENS RENTEM LES MANS
● ANEM SOLS AL LAVABO. COMENCEM A
NETEJAR-NOS SOLS
Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat
de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA,
ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i
l’ajudem a créixer.
HÀBITS DE SOCIABILITZACIÓ
ASPECTES QUE TREBALLEM:
⚫ SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA
(TREN) I ENS DIEM BON DIA!
⚫ MIREM QUIN DIA ÉS AVUI
⚫ MIREM EL TEMPS QUE FA.
⚫ FEM CONVERSA.
⚫ PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ
ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I
TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT.
⚫ IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE
ELS PERMET ANTICIPAR.
HÀBITS DE TREBALL
• SEURE CORRECTAMENT
• ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA
• CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT
• TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ
APRENEM AMB ELS 5 SENTITS
RACONS DE JOC SIMBÒLIC
3. METODOLOGIA DE TREBALL
● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES.
TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS EL MEDI AMBIENT, ENTRE
TOTS TRIAREM UN NOM. (Col·laboració de la família)
● INNOVAMAT:
PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN APRENENTATGE MÉS
MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA.
(la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup)
● CONVERSA EN GRAN GRUP.
● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
● TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP.
● TREBALL SOBRE PAPER.
4. ACTIVITATS
⚫ ESMORZAR
⚫ ESBARJO
⚫ PSICOMOTRICITAT
⚫ MÚSICA
⚫ PLÀSTICA
⚫ ENGLISH
⚫ RACONS DE TREBALL
⚫ RACONS DE JOC SIMBÒLIC
⚫ GAUDIM DELS CONTES
⚫ PROTAGONISTA DE LA SETMANA
L’HORA D’ESMORZAR
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un
petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar.
CAL QUE SIGUI:
⚫ QUANTITAT ADIENT
⚫ VARIATS (evitar pastisseria industrial)
⚫ SÒLIDS (no sucs, ni làctics)
⚫ EMBOLCALLS ECOLÒGICS
Esmorzem asseguts a taula. Per començar cantem una cançó.
Ens rentem les mans, bevem aigua i fem pipí
⚫ DIJOUS DIA DE LA FRUITA. CAL QUE AQUEST DIA PORTIN
FRUITA PER ESMORZAR
L’ESBARJO
⚫ ÉS L’ESTONA DE JOC LLIURE
⚫ CADA GRUP JUGA AMB EL SEU GRUP ESTABLE
⚫ SORTIM A JUGAR A LES TERRASSETES AMB MATERIAL LÚDIC I
DOS DIES ANEM AL PATI DE SORRA, DELIMITEM EL PATI EN DUES
ZONES: SORRAL I ESPAI CASETA / TOBOGAN.
⚫ UN COP AL TRIMESTRE, ANIREM AMB EL GRUP ESTABLE A LA
FONT PICANT, EN EL MOMENT DE L’ESBARJO.
PSICOMOTRICITAT
• HORARI:
DIMECRES AL MATÍ
• MESTRA:
ALMUDENA
• ESPAI:
GIMNÀS
• CAL PORTAR:
- SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA,
AMBDUES COSES MARCADES AMB
EL NOM.
- PORTAR DE CASA ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE POSAR I TREURE.
MÚSICA
• HORARI:
DIMECRES A LA TARDA
• MESTRA:
XAVIER DANGLA
• ESPAI:
L’AULA DE MÚSICA D’ED. INFANTIL
• CAL PORTAR:
ROBA CÒMODA
PLÀSTICA
• MESTRES:
ENCARNA TORRENTE I LAURA GARRIGA
• ESPAI:
AULA ORDINÀRIA.
• TÈCNIQUES QUE TREBALLEM:
PINTAR, MODELAR, COLLAGE,
PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR...
El llenguatge plàstic ajuda els infants a comunicar-se.
L’expressió plàstica contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat. A més, està
íntimament lligada al desenvolupament integral de l’infant (afectiu, psicomotor, cognitiu,
etc.)
ENGLISH
• HORARI:
DIMARTS AL MATÍ
• MESTRA:
MARIA ROSA
• ESPAI:
CLASSE
● ES TREBALLA A PARTIR DE:
- CONTES
- CANÇONS
- JOCS...
RACONS DE TREBALL
RACONS DE MATEMÀTIQUES
(INNOVAMAT)
RACONS DE LLENGUA
DUES PERSONES A L’AULA
INNOVAMAT
TALLERS
És una dinàmica guiada en gran grup.
És l’activitat introductòria i motivadora que
parteix d’una història protagonitzada pels uns
personatges que són els Crics.
RACONS
En petits grups, practiquen de manera autònoma el
que han après.
A cada racó hi ha 3 nivells amb propostes de
dificultat creixent. D’aquesta manera respectem el
ritme de cada alumne.
RUTINES
Aplicació dels conceptes apresos a la realitat quotidiana
PLATAFORMA DIGITAL
En gran grup
GAUDIM DELS CONTES
• DIJOUS TARDA A PARTIR DEL 2n TRIMESTRE :
EL NEN TRIA UN CONTE I SE L’EMPORTA A
CASA FINS AL DILLUNS
• A CASA ES LLEGEIX EL CONTE AMB EL NEN/A
- LECTURA D’IMATGES
- A MESURA QUE VAN APRENENT PODEN
IDENTIFICAR LLETRES, LES PARAULES DEL TÍTOL,
PERSONATGES…
• EL NEN (AL PRINCIPI POTSER ELS PARES) CÒPIA EL
TÍTOL AL FULL DE REGISTRE I DIBUIXA UNA CARA
CONTENTA O ENFADADA SEGONS SI LI HA
AGRADAT O NO.
EN TOT CAS L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS GAUDIR
DEL MOMENT DE LA LECTURA
• EL DIVENDRES A LA TARDA EL FOLLET TRIA EL PROTAGONISTA DE LA
SETMANA.
• DILLUNS AL MATÍ L’INFANT HA DE PORTAR:
- El llibre del protagonista
- Un conte
- La seva cançó preferida
AQUEST ANY, A CAUSA DE LA SITUACIÓ ACTUAL, TAMPOC NO ES PODRÀ
FER L’ACTIVITAT AMB LES FAMÍLIES
PROTAGONISTA DE LA
SETMANA
CALENDARI PROTAGONISTES P4 CURS 2021-2022
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL FOLLET ÉS QUI EL
TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
5. CALENDARI DE SORTIDES
1R TRIMESTRE
05/10/21
LA VEREMA, AL XARAGALL (Llinars del Vallès), tot el
dia
La verema
10/12/19 TIÓ A LA FONT PICANT, matí
2N TRIMESTRE
17/03/22 LA GRANJA DE PALAUTORDERA Les emocions
24/02/22 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí Dijous llarder
3R TRIMESTRE
PER CONCRETAR
* UN COP PER TRIMESTRE ANIREM A LA FONT PICANT
6. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
• REUNIONS GENERALS
• ENTREVISTES INDIVIDUALS
– DIMECRES DE 12:30 A 13:30 TELEMÀTICAMENT.
– S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA
FAMÍLIA.
• INFORMES
– S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS (INCLOU HÀBITS I
APRENENTATGES):
- FEBRER
- JUNY
• LLIBRETA VIATGERA
• DELEGATS/DES DE CLASSE
• AMPA
• TELÈFONS
– EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO
VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS.
• CORREU
– SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A
SECRETARIA.
LLIBRETA VIATGERA
• MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA-
FAMÍLIA.
• SÓN COMUNICATS PUNTUALS.
• EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA
DIA A L’ESCOLA:
- SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI
A LA MÀ.
-SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA
TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA.
• NO PASSA RES SI LA LLIBRETA
QUEDA BUIDA.
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
-UNA MILLOR COMUNICACIÓ
ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I
L’ESCOLA
-PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT
I COL·LECTIVAMENT
-COHESIONAR ELS COL·LECTIUS
DE L’ESCOLA
TASQUES
-POTENCIAR LA COMUNICACIÓ
ESCOLA-FAMÍLIA
- ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP
DIRECTIU PER TRACTAR
ASPECTES DE LA VIDA
ESCOLAR.
NECESSITEM
DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM
A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE
DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
MALALTIES
• MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES
– L’infant no pot venir a l’escola.
– Si no ve a l’escola, cal avisar per telèfon o al correu de l’escola.
• MEDICACIÓ
– Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar.
– Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament
– Autorització impresa i signada.
POLLS
⚫ COMUNICAR-HO A L’ESCOLA
- L’INFANT NO POT VENIR A L’ESCOLA
⚫ INICIAR EL TRACTAMENT
- EL NEN/A S’HA DE QUEDAR A CASA FINS QUE S’HAGI SOLUCIONAT
EL PROBLEMA
AULA P4B 2021

More Related Content

What's hot

Reunió aula 1r 2019-2020
Reunió aula 1r 2019-2020Reunió aula 1r 2019-2020
Reunió aula 1r 2019-2020
Escola
 
Reunió p5 2019 2020
Reunió p5  2019 2020Reunió p5  2019 2020
Reunió p5 2019 2020
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
ceiplesfonts1
 
Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15 Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15
Escola
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Escola
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
mmatarin
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
Escola
 
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
Escola
 
Presentacio colonies
Presentacio coloniesPresentacio colonies
Presentacio coloniesformaciotic
 
Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5
Escola
 
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Escola
 
Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5
EscoladeLlicadAmunt
 
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Escola
 
Reunió pares P5 2012-13
Reunió pares P5  2012-13Reunió pares P5  2012-13
Reunió pares P5 2012-13MDRCP3
 
Reunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anysReunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anys
MAITE
 
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicial
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle InicialReunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicial
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicialmediasinguerlin
 

What's hot (19)

Reunió aula 1r 2019-2020
Reunió aula 1r 2019-2020Reunió aula 1r 2019-2020
Reunió aula 1r 2019-2020
 
Reunió p5 2019 2020
Reunió p5  2019 2020Reunió p5  2019 2020
Reunió p5 2019 2020
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
AULA 5 2021
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
 
Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15 Dossier colònies 2014 15
Dossier colònies 2014 15
 
Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5Reunió d’aula p5
Reunió d’aula p5
 
Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5Reunio pares presentacio curs p 5
Reunio pares presentacio curs p 5
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
 
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
COLÒNIES P5 A LA LLOBETA D'AIGUAFREDA 4 I 5 MAIG 2020
 
Presentacio colonies
Presentacio coloniesPresentacio colonies
Presentacio colonies
 
Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5Reunió d’aula P5
Reunió d’aula P5
 
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
Reunió d'aula 3r curs 2017- 2018
 
Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5Reunió d’inici de curs P5
Reunió d’inici de curs P5
 
Reunio p5
Reunio p5Reunio p5
Reunio p5
 
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 4t (curs 2013 2014)
 
Presentació P3
Presentació P3Presentació P3
Presentació P3
 
Reunió pares P5 2012-13
Reunió pares P5  2012-13Reunió pares P5  2012-13
Reunió pares P5 2012-13
 
Reunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anysReunió inici de curs 3 anys
Reunió inici de curs 3 anys
 
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicial
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle InicialReunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicial
Reunió de pares d'Inici de curs - Cicle Inicial
 

Similar to AULA P4B 2021

POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3 Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
Escola
 
Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18
Escola
 
.
..
.
lm
 
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
MartaFor
 
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
Escola
 
Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4
mediasinguerlin
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
LauraGR
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
mediasinguerlin
 
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
mediasinguerlin
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
nuriabae
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013p4b
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famíliesReunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
escoladestivella
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13marblocs
 

Similar to AULA P4B 2021 (20)

POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3 Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
 
Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18Reunió d’aula p4 17 18
Reunió d’aula p4 17 18
 
.
..
.
 
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
 
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA P3 Curs 2016-2017
 
Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4Reunió Inici de Curs P-4
Reunió Inici de Curs P-4
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
 
Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5Reunió d'inici de curs P-5
Reunió d'inici de curs P-5
 
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015Reunió inici de curs P-3 2014-2015
Reunió inici de curs P-3 2014-2015
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3Reunió d’aula p3
Reunió d’aula p3
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famíliesReunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
Reunió principi de curs d'Educació Infantil amb les famílies
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
Escola
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
Escola
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
Escola
 

More from Escola (18)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
 

Recently uploaded

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 

Recently uploaded (7)

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 

AULA P4B 2021

 • 1. REUNIÓ DE PARES I MARES Curs 2021-2022 P4-B ESCOLA LES FONTS ARGENTONA ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
 • 3. TEMES A TRACTAR 1.EQUIP DE MESTRES 2. QUÈ PRIORITZEM A P4 3. METODOLOGIA DE TREBALL 4. ACTIVITATS 5. SORTIDES 6. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA 7. ALTRES
 • 4. • La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola. PUNTUALITAT
 • 5. TUTORA: ENCARNA TORRENTE ESPECIALISTES: - ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL - MÚSICA: XAVIER DANGLA - PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ 1. EQUIP DE MESTRES
 • 6. ● Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat afectiva i emocional ● Hàbits: - D’autonomia. - De socialització. Pautes de convivència. - De treball. ● L’observació i experimentació a través dels sentits ● Joc simbòlic ● El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació 2. QUÈ PRIORITZEM A P4?
 • 7. ● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica. Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de conflictes. ● COM HO TREBALLEM Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música. Aquest curs tenim al FOLLET com a personatge màgic “PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ” LES EMOCIONS A P4...
 • 8. COM EM SENTO AVUI? LES CADIRES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES LA TORTUGUETA ...
 • 9. HÀBITS D’AUTONOMIA ● ENS SALUDEM ● PENGEM LA MOTXILLA ● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari) (BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA PER TAL QUE LA PUGUIN PENJAR BÉ) ● ENS RENTEM LES MANS ● ANEM SOLS AL LAVABO. COMENCEM A NETEJAR-NOS SOLS Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i l’ajudem a créixer.
 • 10. HÀBITS DE SOCIABILITZACIÓ ASPECTES QUE TREBALLEM: ⚫ SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON DIA! ⚫ MIREM QUIN DIA ÉS AVUI ⚫ MIREM EL TEMPS QUE FA. ⚫ FEM CONVERSA. ⚫ PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT. ⚫ IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET ANTICIPAR.
 • 11. HÀBITS DE TREBALL • SEURE CORRECTAMENT • ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA • CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT • TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
 • 13. RACONS DE JOC SIMBÒLIC
 • 14. 3. METODOLOGIA DE TREBALL ● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS EL MEDI AMBIENT, ENTRE TOTS TRIAREM UN NOM. (Col·laboració de la família) ● INNOVAMAT: PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN APRENENTATGE MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. (la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup) ● CONVERSA EN GRAN GRUP. ● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. ● TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP. ● TREBALL SOBRE PAPER.
 • 15. 4. ACTIVITATS ⚫ ESMORZAR ⚫ ESBARJO ⚫ PSICOMOTRICITAT ⚫ MÚSICA ⚫ PLÀSTICA ⚫ ENGLISH ⚫ RACONS DE TREBALL ⚫ RACONS DE JOC SIMBÒLIC ⚫ GAUDIM DELS CONTES ⚫ PROTAGONISTA DE LA SETMANA
 • 16. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar. CAL QUE SIGUI: ⚫ QUANTITAT ADIENT ⚫ VARIATS (evitar pastisseria industrial) ⚫ SÒLIDS (no sucs, ni làctics) ⚫ EMBOLCALLS ECOLÒGICS Esmorzem asseguts a taula. Per començar cantem una cançó. Ens rentem les mans, bevem aigua i fem pipí ⚫ DIJOUS DIA DE LA FRUITA. CAL QUE AQUEST DIA PORTIN FRUITA PER ESMORZAR
 • 17. L’ESBARJO ⚫ ÉS L’ESTONA DE JOC LLIURE ⚫ CADA GRUP JUGA AMB EL SEU GRUP ESTABLE ⚫ SORTIM A JUGAR A LES TERRASSETES AMB MATERIAL LÚDIC I DOS DIES ANEM AL PATI DE SORRA, DELIMITEM EL PATI EN DUES ZONES: SORRAL I ESPAI CASETA / TOBOGAN. ⚫ UN COP AL TRIMESTRE, ANIREM AMB EL GRUP ESTABLE A LA FONT PICANT, EN EL MOMENT DE L’ESBARJO.
 • 18. PSICOMOTRICITAT • HORARI: DIMECRES AL MATÍ • MESTRA: ALMUDENA • ESPAI: GIMNÀS • CAL PORTAR: - SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA, AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM. - PORTAR DE CASA ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE POSAR I TREURE.
 • 19. MÚSICA • HORARI: DIMECRES A LA TARDA • MESTRA: XAVIER DANGLA • ESPAI: L’AULA DE MÚSICA D’ED. INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA
 • 20. PLÀSTICA • MESTRES: ENCARNA TORRENTE I LAURA GARRIGA • ESPAI: AULA ORDINÀRIA. • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR... El llenguatge plàstic ajuda els infants a comunicar-se. L’expressió plàstica contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat. A més, està íntimament lligada al desenvolupament integral de l’infant (afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.)
 • 21. ENGLISH • HORARI: DIMARTS AL MATÍ • MESTRA: MARIA ROSA • ESPAI: CLASSE ● ES TREBALLA A PARTIR DE: - CONTES - CANÇONS - JOCS...
 • 22. RACONS DE TREBALL RACONS DE MATEMÀTIQUES (INNOVAMAT) RACONS DE LLENGUA DUES PERSONES A L’AULA
 • 23. INNOVAMAT TALLERS És una dinàmica guiada en gran grup. És l’activitat introductòria i motivadora que parteix d’una història protagonitzada pels uns personatges que són els Crics. RACONS En petits grups, practiquen de manera autònoma el que han après. A cada racó hi ha 3 nivells amb propostes de dificultat creixent. D’aquesta manera respectem el ritme de cada alumne. RUTINES Aplicació dels conceptes apresos a la realitat quotidiana PLATAFORMA DIGITAL En gran grup
 • 24. GAUDIM DELS CONTES • DIJOUS TARDA A PARTIR DEL 2n TRIMESTRE : EL NEN TRIA UN CONTE I SE L’EMPORTA A CASA FINS AL DILLUNS • A CASA ES LLEGEIX EL CONTE AMB EL NEN/A - LECTURA D’IMATGES - A MESURA QUE VAN APRENENT PODEN IDENTIFICAR LLETRES, LES PARAULES DEL TÍTOL, PERSONATGES… • EL NEN (AL PRINCIPI POTSER ELS PARES) CÒPIA EL TÍTOL AL FULL DE REGISTRE I DIBUIXA UNA CARA CONTENTA O ENFADADA SEGONS SI LI HA AGRADAT O NO. EN TOT CAS L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS GAUDIR DEL MOMENT DE LA LECTURA
 • 25. • EL DIVENDRES A LA TARDA EL FOLLET TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA. • DILLUNS AL MATÍ L’INFANT HA DE PORTAR: - El llibre del protagonista - Un conte - La seva cançó preferida AQUEST ANY, A CAUSA DE LA SITUACIÓ ACTUAL, TAMPOC NO ES PODRÀ FER L’ACTIVITAT AMB LES FAMÍLIES PROTAGONISTA DE LA SETMANA
 • 26. CALENDARI PROTAGONISTES P4 CURS 2021-2022 CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL FOLLET ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
 • 27. 5. CALENDARI DE SORTIDES 1R TRIMESTRE 05/10/21 LA VEREMA, AL XARAGALL (Llinars del Vallès), tot el dia La verema 10/12/19 TIÓ A LA FONT PICANT, matí 2N TRIMESTRE 17/03/22 LA GRANJA DE PALAUTORDERA Les emocions 24/02/22 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí Dijous llarder 3R TRIMESTRE PER CONCRETAR * UN COP PER TRIMESTRE ANIREM A LA FONT PICANT
 • 28. 6. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • REUNIONS GENERALS • ENTREVISTES INDIVIDUALS – DIMECRES DE 12:30 A 13:30 TELEMÀTICAMENT. – S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA FAMÍLIA. • INFORMES – S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS (INCLOU HÀBITS I APRENENTATGES): - FEBRER - JUNY • LLIBRETA VIATGERA • DELEGATS/DES DE CLASSE • AMPA • TELÈFONS – EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS. • CORREU – SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A SECRETARIA.
 • 29. LLIBRETA VIATGERA • MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA- FAMÍLIA. • SÓN COMUNICATS PUNTUALS. • EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA A L’ESCOLA: - SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI A LA MÀ. -SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA. • NO PASSA RES SI LA LLIBRETA QUEDA BUIDA.
 • 30. DELEGATS/DES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR. NECESSITEM DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
 • 31. MALALTIES • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES – L’infant no pot venir a l’escola. – Si no ve a l’escola, cal avisar per telèfon o al correu de l’escola. • MEDICACIÓ – Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar. – Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament – Autorització impresa i signada.
 • 32. POLLS ⚫ COMUNICAR-HO A L’ESCOLA - L’INFANT NO POT VENIR A L’ESCOLA ⚫ INICIAR EL TRACTAMENT - EL NEN/A S’HA DE QUEDAR A CASA FINS QUE S’HAGI SOLUCIONAT EL PROBLEMA