SlideShare a Scribd company logo
OBRIM EL TELÓ!
REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
L’EQUIP DE MESTRES
EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ADAPTACIÓ I HÀBITS
METODOLOGIA DE TREBALL
ANGLÈS, MÚSICA I PSICOMOTRICITAT
PROTAGONISTA DE LA SETMANA
SORTIDES I COLÒNIES
RECORDEM...
ASSISTÈNCIA
DELEGATS/DES
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
SERVEIS ESCOLARS
I PER ACABAR...
L’EQUIP DE MESTRES
TUTORES:
ANA BELÉN FERNÁNDEZ
LAURA GARRIGA
ESPECIALISTES
- ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL
- MÚSICA: XAVIER DANGLA
- PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA
GÓMEZ
- MESTRA D’EE: ADRIÀ COLL
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
Espectacle 4 Cordes
Nova estrena
Teatre i música
Noms de les aules
Transversalitat amb totes
les àrees
Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS?
• Treball de les emocions.
• Els hàbits d’autonomia personal, de treball i de sociabilitat.
• L’observació i experimentació a través dels sentits.
• El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació.
• El procés de la lectura i l’escriptura.
• El joc.
LES EMOCIONS A I5.
“PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA
SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL
És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a reaccionar de
forma positiva davant d’elles i sàpiguen com expressar-les.
Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb un
bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica.
Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a treballar
de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de conflictes.
● COM HO TREBALLEM
Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música.
Aquest curs tenim al MAG com a personatge màgic.
EL MAG
A l’aula de I5 un dia ens va arribar un PERSONATGE MÀGIC, un
MAG. Aquest és qui ens prepara diferents activitats i qui el
divendres escollirà el protagonista de la setmana, activitat molt
important per l’infant on es completarà el llibre que ja vam
començar a I3 i I4.
CONTE DE LA TORTUGUETA
Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims, continuarem
amb el conte de la tortugueta.
A aquestes edats cal ajudar-los a saber gestionar-se els seus
problemes i canalitzar les emocions.
LES CADIRES PER RESOLDRE CONFLICTES
A la classe tenim les cadires de resolució de conflictes on els
infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta
l’altra parla i després es canvien. La mestra és qui els
supervisa i si és necessari ajuda.
AVUI EM SENTO…
A I5 també tenim el plafó “com em sento”, ja que és
molt important reconèixer i identificar les pròpies
emocions i aprendre a posar paraules a allò que els
hi passa.
HÀBITS D’AUTONOMIA
● ENS SALUDEM.
● PENGEM LA MOTXILLA.
● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari).
● ENS RENTEM LES MANS.
● ANEM AL LAVABO I APRENEM A NETEJAR-NOS SOLS.
Hem d’intentar que a casa també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols,
SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom
i l’ajudem a créixer.
L’HORA D’ESMORZAR
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar
(fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar.
CAL QUE SIGUI:
● QUANTITAT ADIENT
● VARIATS (NO pastisseria industrial)
● SÒLIDS (no sucs, ni làctics)
● EMBOLCALLS ECOLÒGICS
DIJOUS DIA DE LA FRUITA.
HÀBITS DE TREBALL
• ACOSTUMAR-SE A SEURE CORRECTAMENT.
• POSAR INTERÈS EN TREBALLAR BÉ I NET.
• ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA.
• TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES.
HÀBITS DE SOCIABILITAT
• CONVERSA A LA ROTLLANA.
• COMUNICAR-SE AMB CORTESIA.
• RESPECTAR ELS ALTRES I L’ENTORN.
• ACCEPTAR I COMPLIR LES NORMES.
• APRENDRE A DEMANAR PERDÓ I SABER DISCULPAR-SE.
• DIR GRÀCIES, BON DIA, BONA TARDA.
METODOLOGIA DE TREBALL
● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. (COL·LABORACIÓ AMB LES
FAMÍLIES)
Treballarem el nom de la classe. L’eix transversal d’aquest curs de l’escola
és AMINA, que ens ajudarà a treballar valors de solidaritat, acceptació dels
altres…
● INNOVAMAT:
Proposta didàctica de les matemàtiques que pretén aconseguir un
aprenentatge més manipulatiu i significatiu per als infants.
(la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup)
● CONVERSA EN GRAN GRUP I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA.
● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
● TREBALL COL.LECTIU, INDIVIDUAL I EN PETIT GRUP.
METODOLOGIA DE TREBALL
● ESPAIS DE TREBALL A L’AULA I DE JOC SIMBÒLIC FORA DE L’AULA.
● AMBIENTS.
● TREBALL SOBRE PAPER I DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA.
GAUDIM DELS CONTES
● L’infant es portarà a casa un conte dins d’una carpeta, que prèviament
haurà triat.
L’HAURÀ DE RETORNAR EL DILLUNS.
● A casa es troba una estona per dedicar al treball del conte.
- A mesura que van aprenent van identificant lletres i es van endinsant en el
món de la lectura.
● L’infant (al principi amb la família) còpia el títol al full de registre i de mica
en mica cal animar-lo que intenti copiar el títol tot sol.
DIJOUS TARDA
AMBIENTS
Els ambients són espais temàtics on l’infant interactua lliurement amb el
material.
Els nens i les nenes d’Educació Infantil, tenen la possibilitat d’observar,
manipular, experimentar…lliurement.
Construeixen i comparteixen coneixements amb la resta d’infants i amb els
adults.
MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ
DIMECRES MATÍ
ART
• TÈCNIQUES QUE TREBALLEM:
PINTAR, MODELAR, COLLAGE,
PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR...
L’art ens ajuda a comunicar-nos.
Contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat.
Està íntimament lligat al desenvolupament integral de l’infant (afectiu,
psicomotor, cognitiu, etc.)
ENGLISH
● HORARI:
DIJOUS TARDA
● MESTRA:
MARY ROSE RAMÉNTOL
● ESPAI:
AULA ORDINÀRIA
● ES TREBALLA A PARTIR DE:
- CONTES
- CANÇONS
- JOCS...
MÚSICA
• MESTRE:
XAVIER DANGLA
• ESPAI:
AULA DE MÚSICA D’INFANTIL
• CAL PORTAR:
ROBA CÒMODA.
DIVENDRES A LA
TARDA
PSICOMOMOTRICITAT
• HORARI:
DILLUNS MATÍ
• MESTRA
ALMUDENA GÓMEZ
• ESPAI:
GIMNÀS
• CAL PORTAR:
- SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA.
AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM.
- ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE TREURE I POSAR.
PROTAGONISTA DE LA SETMANA
Cada setmana el personatge màgic de la classe “El Mag” triarà a un infant per
ser el protagonista de la setmana següent.
DILLUNS MATÍ: L’INFANT HA DE PORTAR A L’ESCOLA:
- el llibre de protagonista: “LA MEVA ADREÇA” i “DE GRAN VULL
SER...”
- un conte.
- el seu tresor preferit.
A I5 es fa una trobada a finals de trimestre amb tots els infants que han estat
protagonistes.
Us convidarem una tarda del DIMARTS, ja concretada, a venir a la classe a dur a
terme JOCS COOPERATIUS. Els jocs cal que els organitzeu entre totes les
famílies del trimestre.
CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
SORTIDES I COLÒNIES
1r TRIMESTRE
16/10/23 CAN XARAGALL “La verema”
3/11/23 TEATRE “LA SALA” “Sotabosc”
05/12/23 ANEM A BUSCAR EL TIÓ A LA FONT PICANT (matí)
2n TRIMESTRE
8/02/24 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí Dijous llarder
15/02/24 MUSEU DEL CÀNTIR PICASSO (matí)
18 i 19 de març COLÒNIES A “LA LLOBETA” (Aiguafreda)
3r TRIMESTRE
17/04/23 TEATRE ROMEA BARCELONA
“El petit Dalí i el camí
cap als somnis”
29/05/23 TEATRE “LA SALA” “Plancton”
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
És una escola oberta a la participació de les famílies:
● Reunió d’aula a inici de curs.
● Llibreta viatgera (D’I3 a I5). Quan hi hagi alguna nota escrita cal donar-la
en mà a la mestra i retornar-la signada.
● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a.
● Lliurament, per correu electrònic, de dos informes pedagògics al curs.
● Activitat del protagonista de la setmana.
● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola.
● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola.
● Pares i mares delegats/des d’aula.
● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
Important!
● Cal que els infants vinguin a l’escola amb roba còmoda (xandalls,
pantalons amb goma...), evitant “petos”, cinturons i botons que no
sàpiguen cordar i descordar sols.
● Tota la roba d’abric ha d’anar amb una veta per penjar i amb el nom. Les
vetes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems.
Recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons de
les bates.
És imprescindible que tot estigui ben marcat amb el nom i cognom de
l’alumne.
RECORDEM...
• L’assistència és necessària i obligatòria.
• Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la
resta de l’alumnat.
• Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic
de l’escola).
• Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable.
• Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del carrer
Nadal/Plaça dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans.
ASSISTÈNCIA
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
-UNA MILLOR COMUNICACIÓ
ENTRE LES FAMÍLIES, L'AFA I
L’ESCOLA
-PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT
I COL·LECTIVAMENT
-COHESIONAR ELS COL·LECTIUS
DE L’ESCOLA
TASQUES
-POTENCIAR LA COMUNICACIÓ
ESCOLA-FAMÍLIA
- ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP
DIRECTIU PER TRACTAR
ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR.
NECESSITEM
DOS MEMBRES del grup classe que s’ofereixin com a representants i que
exerceixin les funcions de delegats o delegades del curs.
PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS
RESPONSABLE SANED SANED AFA
HORARI Matí de
8 a 9h
Tarda de
16:30 a 17:30h
Setembre
de 12:30 a 15h
A partir de les
16:30h
SERVEIS ESCOLARS
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE
AMB ALTRES CAPACITATS
I PER ACABAR…
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!

More Related Content

Similar to REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx

Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
lm
 
P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11susannavisa
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
MartaFor
 
.
..
.
lm
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparessheyshes
 
Reunió d’aula p4
Reunió d’aula p4Reunió d’aula p4
Reunió d’aula p4
Escola
 
Power Point P4 curs 17-18
Power Point P4 curs 17-18Power Point P4 curs 17-18
Power Point P4 curs 17-18
Dani Romero
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 
Reunió pares P3
Reunió pares P3Reunió pares P3
Reunió pares P3
Bisbat d'Ègara
 
Reunió de P3
Reunió de P3Reunió de P3
Reunió de P3
Anna
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013p4b
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13marblocs
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
Reunió famílies I-3 2015 2016
Reunió famílies I-3 2015 2016Reunió famílies I-3 2015 2016
Reunió famílies I-3 2015 2016
FEDACSANTANDREUINFANTIL
 
Reunió Inici de Curs P4
Reunió Inici de Curs P4Reunió Inici de Curs P4
Reunió Inici de Curs P4
consolferre2010
 
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3rReunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
novesarrels
 

Similar to REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx (20)

Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
 
P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11P3 pares 2010 11
P3 pares 2010 11
 
Reunió de famílies 14 15
Reunió de famílies 14 15Reunió de famílies 14 15
Reunió de famílies 14 15
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
 
.
..
.
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reuniópares
 
Reunió d’aula p4
Reunió d’aula p4Reunió d’aula p4
Reunió d’aula p4
 
Power Point P4 curs 17-18
Power Point P4 curs 17-18Power Point P4 curs 17-18
Power Point P4 curs 17-18
 
Reunió pares 2014 2015
Reunió pares 2014 2015Reunió pares 2014 2015
Reunió pares 2014 2015
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 
Reunió pares P3
Reunió pares P3Reunió pares P3
Reunió pares P3
 
Reunió de P3
Reunió de P3Reunió de P3
Reunió de P3
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013
 
Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13Reunió pares p3 2012 13
Reunió pares p3 2012 13
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
Reunió famílies I-3 2015 2016
Reunió famílies I-3 2015 2016Reunió famílies I-3 2015 2016
Reunió famílies I-3 2015 2016
 
Reuniop3
Reuniop3Reuniop3
Reuniop3
 
Reunió pares 2013 2014
Reunió pares 2013 2014Reunió pares 2013 2014
Reunió pares 2013 2014
 
Reunió Inici de Curs P4
Reunió Inici de Curs P4Reunió Inici de Curs P4
Reunió Inici de Curs P4
 
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3rReunio pedagogica2018 2019 2n 3r
Reunio pedagogica2018 2019 2n 3r
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
Escola
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (7)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx

 • 2. REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ L’EQUIP DE MESTRES EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ADAPTACIÓ I HÀBITS METODOLOGIA DE TREBALL ANGLÈS, MÚSICA I PSICOMOTRICITAT PROTAGONISTA DE LA SETMANA SORTIDES I COLÒNIES RECORDEM... ASSISTÈNCIA DELEGATS/DES RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA SERVEIS ESCOLARS I PER ACABAR...
 • 3. L’EQUIP DE MESTRES TUTORES: ANA BELÉN FERNÁNDEZ LAURA GARRIGA ESPECIALISTES - ANGLÈS: MARIA ROSA RAMÉNTOL - MÚSICA: XAVIER DANGLA - PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ - MESTRA D’EE: ADRIÀ COLL
 • 4. EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA Espectacle 4 Cordes Nova estrena Teatre i música Noms de les aules Transversalitat amb totes les àrees Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
 • 5. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? • Treball de les emocions. • Els hàbits d’autonomia personal, de treball i de sociabilitat. • L’observació i experimentació a través dels sentits. • El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació. • El procés de la lectura i l’escriptura. • El joc.
 • 6. LES EMOCIONS A I5. “PERQUÈ UN INFANT PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ” ● IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL És important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, a reaccionar de forma positiva davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-lo serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els altres de forma empàtica. Treballant les emocions, es pretén crear un clima escolar positiu, aprendre a escoltar i a treballar de forma cooperativa, fomentar l’assertivitat i ajudar als nens en la resolució de conflictes. ● COM HO TREBALLEM Aquest tema es treballarà a partir de la conversa, els contes, l’expressió plàstica i la música. Aquest curs tenim al MAG com a personatge màgic.
 • 7. EL MAG A l’aula de I5 un dia ens va arribar un PERSONATGE MÀGIC, un MAG. Aquest és qui ens prepara diferents activitats i qui el divendres escollirà el protagonista de la setmana, activitat molt important per l’infant on es completarà el llibre que ja vam començar a I3 i I4. CONTE DE LA TORTUGUETA Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims, continuarem amb el conte de la tortugueta. A aquestes edats cal ajudar-los a saber gestionar-se els seus problemes i canalitzar les emocions.
 • 8. LES CADIRES PER RESOLDRE CONFLICTES A la classe tenim les cadires de resolució de conflictes on els infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta l’altra parla i després es canvien. La mestra és qui els supervisa i si és necessari ajuda. AVUI EM SENTO… A I5 també tenim el plafó “com em sento”, ja que és molt important reconèixer i identificar les pròpies emocions i aprendre a posar paraules a allò que els hi passa.
 • 9. HÀBITS D’AUTONOMIA ● ENS SALUDEM. ● PENGEM LA MOTXILLA. ● ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari). ● ENS RENTEM LES MANS. ● ANEM AL LAVABO I APRENEM A NETEJAR-NOS SOLS. Hem d’intentar que a casa també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i l’ajudem a créixer.
 • 10. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar l’hora de dinar. CAL QUE SIGUI: ● QUANTITAT ADIENT ● VARIATS (NO pastisseria industrial) ● SÒLIDS (no sucs, ni làctics) ● EMBOLCALLS ECOLÒGICS DIJOUS DIA DE LA FRUITA.
 • 11. HÀBITS DE TREBALL • ACOSTUMAR-SE A SEURE CORRECTAMENT. • POSAR INTERÈS EN TREBALLAR BÉ I NET. • ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA. • TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES.
 • 12. HÀBITS DE SOCIABILITAT • CONVERSA A LA ROTLLANA. • COMUNICAR-SE AMB CORTESIA. • RESPECTAR ELS ALTRES I L’ENTORN. • ACCEPTAR I COMPLIR LES NORMES. • APRENDRE A DEMANAR PERDÓ I SABER DISCULPAR-SE. • DIR GRÀCIES, BON DIA, BONA TARDA.
 • 13. METODOLOGIA DE TREBALL ● INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. (COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES) Treballarem el nom de la classe. L’eix transversal d’aquest curs de l’escola és AMINA, que ens ajudarà a treballar valors de solidaritat, acceptació dels altres… ● INNOVAMAT: Proposta didàctica de les matemàtiques que pretén aconseguir un aprenentatge més manipulatiu i significatiu per als infants. (la plataforma amb l’ús de l’ordinador i la PDI es durà a terme en gran grup) ● CONVERSA EN GRAN GRUP I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. ● OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. ● TREBALL COL.LECTIU, INDIVIDUAL I EN PETIT GRUP.
 • 14. METODOLOGIA DE TREBALL ● ESPAIS DE TREBALL A L’AULA I DE JOC SIMBÒLIC FORA DE L’AULA. ● AMBIENTS. ● TREBALL SOBRE PAPER I DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA.
 • 15. GAUDIM DELS CONTES ● L’infant es portarà a casa un conte dins d’una carpeta, que prèviament haurà triat. L’HAURÀ DE RETORNAR EL DILLUNS. ● A casa es troba una estona per dedicar al treball del conte. - A mesura que van aprenent van identificant lletres i es van endinsant en el món de la lectura. ● L’infant (al principi amb la família) còpia el títol al full de registre i de mica en mica cal animar-lo que intenti copiar el títol tot sol. DIJOUS TARDA
 • 16. AMBIENTS Els ambients són espais temàtics on l’infant interactua lliurement amb el material. Els nens i les nenes d’Educació Infantil, tenen la possibilitat d’observar, manipular, experimentar…lliurement. Construeixen i comparteixen coneixements amb la resta d’infants i amb els adults. MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ DIMECRES MATÍ
 • 17. ART • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR... L’art ens ajuda a comunicar-nos. Contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat. Està íntimament lligat al desenvolupament integral de l’infant (afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.)
 • 18. ENGLISH ● HORARI: DIJOUS TARDA ● MESTRA: MARY ROSE RAMÉNTOL ● ESPAI: AULA ORDINÀRIA ● ES TREBALLA A PARTIR DE: - CONTES - CANÇONS - JOCS...
 • 19. MÚSICA • MESTRE: XAVIER DANGLA • ESPAI: AULA DE MÚSICA D’INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA. DIVENDRES A LA TARDA
 • 20. PSICOMOMOTRICITAT • HORARI: DILLUNS MATÍ • MESTRA ALMUDENA GÓMEZ • ESPAI: GIMNÀS • CAL PORTAR: - SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA. AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM. - ROBA CÒMODA I CALÇAT FÀCIL DE TREURE I POSAR.
 • 21. PROTAGONISTA DE LA SETMANA Cada setmana el personatge màgic de la classe “El Mag” triarà a un infant per ser el protagonista de la setmana següent. DILLUNS MATÍ: L’INFANT HA DE PORTAR A L’ESCOLA: - el llibre de protagonista: “LA MEVA ADREÇA” i “DE GRAN VULL SER...” - un conte. - el seu tresor preferit. A I5 es fa una trobada a finals de trimestre amb tots els infants que han estat protagonistes. Us convidarem una tarda del DIMARTS, ja concretada, a venir a la classe a dur a terme JOCS COOPERATIUS. Els jocs cal que els organitzeu entre totes les famílies del trimestre. CAL MANTENIR-LO EN SECRET I NO DIR -LI A L’INFANT, EL MAG ÉS QUI EL TRIARÀ. ÉS UNA SORPRESA!!!
 • 22.
 • 23. SORTIDES I COLÒNIES 1r TRIMESTRE 16/10/23 CAN XARAGALL “La verema” 3/11/23 TEATRE “LA SALA” “Sotabosc” 05/12/23 ANEM A BUSCAR EL TIÓ A LA FONT PICANT (matí) 2n TRIMESTRE 8/02/24 DIA DE LA TRUITA (entorn escola) matí Dijous llarder 15/02/24 MUSEU DEL CÀNTIR PICASSO (matí) 18 i 19 de març COLÒNIES A “LA LLOBETA” (Aiguafreda) 3r TRIMESTRE 17/04/23 TEATRE ROMEA BARCELONA “El petit Dalí i el camí cap als somnis” 29/05/23 TEATRE “LA SALA” “Plancton”
 • 24. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA És una escola oberta a la participació de les famílies: ● Reunió d’aula a inici de curs. ● Llibreta viatgera (D’I3 a I5). Quan hi hagi alguna nota escrita cal donar-la en mà a la mestra i retornar-la signada. ● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. ● Lliurament, per correu electrònic, de dos informes pedagògics al curs. ● Activitat del protagonista de la setmana. ● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola. ● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola. ● Pares i mares delegats/des d’aula. ● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
 • 25. Important! ● Cal que els infants vinguin a l’escola amb roba còmoda (xandalls, pantalons amb goma...), evitant “petos”, cinturons i botons que no sàpiguen cordar i descordar sols. ● Tota la roba d’abric ha d’anar amb una veta per penjar i amb el nom. Les vetes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems. Recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons de les bates. És imprescindible que tot estigui ben marcat amb el nom i cognom de l’alumne. RECORDEM...
 • 26. • L’assistència és necessària i obligatòria. • Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat. • Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic de l’escola). • Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable. • Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del carrer Nadal/Plaça dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans. ASSISTÈNCIA
 • 27. DELEGATS/DES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AFA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR. NECESSITEM DOS MEMBRES del grup classe que s’ofereixin com a representants i que exerceixin les funcions de delegats o delegades del curs.
 • 28. PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS RESPONSABLE SANED SANED AFA HORARI Matí de 8 a 9h Tarda de 16:30 a 17:30h Setembre de 12:30 a 15h A partir de les 16:30h SERVEIS ESCOLARS
 • 31. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!