SlideShare a Scribd company logo
OBRIM EL TELÓ!
1r Primària 23-24
REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
L’EQUIP DE MESTRES
NOU CURRÍCULUM
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES
ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
SORTIDES I COLÒNIES
DEURES
IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
DELEGATS/DES
HÀBITS
L’EQUIP DE MESTRES
TUTORA 1r A: Roser Quesada i Santamaria
TUTORA 1r B: Gloria Rojano Pachón
ESPECIALISTA ANGLÈS: Maria Rosa Ramentol
ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA: Almudena Gómez
ESPECIALISTA MÚSICA: Xavier Dangla Sensat
EDUCACIÓ ESPECIAL: Adrià
NOU CURRÍCULUM (CI)
AraArt
Música
Llengua
Català
Castellà
Anglès
Matemàtiques Innovamat
Medi
Experimentació
al laboratori
Sortides
d’entorn
Art
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
Espectacle 4 Cordes
Nova estrena
Teatre i música
Noms de les aules
Transversalitat amb totes
les àrees
Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS?
PRIORITZEM:
1r Mecànica de la lectura i l’escriptura.
2n Continuem treballant la lectura posant l’accent en la lectura
expressiva (interrogació, exclamacions, punts suspensius…) i la
comprensió, necessària en tots els aprenentatges.
RECURSOS DE LECTURA:
Suport de lectura individualitzat
Biblioteca d’aula
Lectura sistemàtica (fulls i dossier de lectura)
30 minuts de lectura diària (àudio-lectura, lectura preparada, lectura
autònoma, ...)
Tertulias dialógicas
ETAPES D’APRENENTATGE DE LA LECTURA
NIVELL DESCRIPTIU
INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA IMATGE
INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT I
INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT II
NIVELL DESCRIPTIU
La paraula depèn de la imatge. Les
paraules només poden dir el nom dels
objectes representats.
Fa hipòtesis a partir de la llargada de la
paraula. Reconeix alguna lletra.
INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA IMATGE
Reconeix visualment algunes lletres i
globalment paraules treballades.
Fa hipòtesis a partir de les lletres
conegudes.
INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT I
Llegeix lletrejant. Descodifica, però no
interpreta.
Fa una lectura convergent: fa una
interpretació aproximada del text, però no
exacta.
INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT II
Llegeix a “cop d’ull” i desxifra mots no
coneguts.
Comprèn el significat i pot explicar el que
ha llegit.
Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüística; assagista; ha
publicat recentment ‘El regal de la lectura’.
En aquest llibre explica que el múscul del cervell més difícil
d’exercitar, però també el més útil, és el de l’atenció: la
capacitat de concentrar-nos. I és una sort que per millorar-lo
l’exercici més fàcil de realitzar sigui llegir.
Ens diu que, durant la infància i adolescència determinades
estructures cerebrals no estan totalment construïdes i la
lectura superficial que es fa a través de les xarxes requereix
poc esforç i no és suficient per entendre textos exigents. La
seva conclusió és la següent: MENYS XARXES I MÉS LLIBRES.
“La lectura ens dona l’aliment que fa viure el cervell:
les paraules, els signes, les idees, … el pensament. Som
humans perquè tenim paraules i podem parlar amb
els altres i amb nosaltres mateixos.
Com més paraules tenim, més humans som” EMILI
TEIXIDOR
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES DE
TREBALL A L’AULA
Amb aquest projecte, la construcció del coneixement es fa
partint del diàleg matemàtic i la manipulació. D’aquesta
manera aconseguim que els infants aprenguin els continguts
i desenvolupin la seva competència matemàtica. Fomentem la
reflexió i la creativitat. Ens allunyem de la mecanització
d’algoritmes fomentant l’ús d’estratègies
PROJECTE INNOVAMAT
Tu també comptes
Les famílies formeu part del canvi a l'aula de matemàtiques,
donant suport i acompanyant el procés des de casa.
▶https://www.innovamat.com/ca/familias
Treball per projectes
OBJECTIUS:
• Organitzar els sabers des d’una perspectiva globalitzadora.
• Fer protagonistes als alumnes.
• Donar rellevància al treball cooperatiu.
• Activar la comunicació a través del petit grup de treball i portar les
idees i conclusions al gran grup.
• Avaluació conjunta i autoavaluació dels aprenentatges.
BENEFICIS:
• Motiva els alumnes a aprendre.
• Desenvolupa la seva autonomia.
• Treballa les capacitats socials mitjançant la col.laboració.
• Promou la creativitat.
• Atén la diversitat.
Treball cooperatiu
COM TREBALLEM:
• S’estructuren les tasques a fer, per a cada grup i també de
forma individual.
• Cada grup té uns rols a distribuir.
• Depenent de l’objectiu, s’organitzen diferents tipus de
treball amb diferents tècniques.
Requisits:
✔ que els alumnes siguin responsables a nivell individual,
per després assumir la responsabilitat del grup.
✔ que sàpiguen desenvolupar habilitats socials: escoltar,
intervenir, treballar a partir d’unes normes, etc.
✔ que siguin autònoms en les tasques i decisions.
Beneficis:
✔ Millora l’atenció.
✔ Incrementa la implicació.
✔ Potencia l’adquisició de coneixements.
Se trata de una dinámica donde los/as alumnos/as de forma colectiva
dialogan y expresan sus emociones, sentimientos y opiniones a partir de la
lectura de un clásico de la literatura universal.
¿CÓMO SE PREPARAN?
• Lectura del texto. El/la maestro/a en voz alta poniendo énfasis en la
correcta entonación, pausas …
Durante la lectura se resuelven las dudas de vocabulario que puedan
surgir y se comprueba que han comprendido el significado del texto
leído.
● Comentario de los aspectos que más les han llamado la atención.
● Construcción colectiva de una frase significativa del texto.
¿CÓMO SE ORGANIZAN EN CLASE?
● En cada sesión la maestra asume el rol de moderadora con la idea de
favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado. Se
abre la tertulia cuando ésta da el turno de palabra a una niño o niña
que quiere hacer un comentario y explicar al resto del grupo la
reflexión o aspecto que quiere destacar del mismo. Una vez explicado
al resto del grupo, se abre el turno de palabra para compartir
opiniones y reflexiones conjuntas sobre ese mismo párrafo.
● Beneficios: Aumenta el vocabulario. Mejora la expresión oral y escrita.
Tertulias dialógicas (Lengua Castellana)
• Es fa una sessió setmanal amb grup sencer i una de
quinzenal amb mig grup, d’una durada de 90 minuts
aproximadament.
• Treballem la llengua sobretot a nivell oral (comprensió
i expressió) i ens iniciem en la lecto-escriptura, tenint
en compte la no-correspondència entre so i grafia.
• No fem servir llibre. Sovint treballem l’Anglès a través
dels temes de Medi que fan amb la tutora (les aus
rapinyaires, les dents, etc.).
• Utilitzem recursos com ara: contes, cançons, jocs,
flashcards, etc.
ENGLISH
• Una sessió setmanal amb grup sencer
• No fem servir llibre
• Cançó i veu
• Iniciació al llenguatge musical
• Audicions, jocs i instruments
• Ritmes, moviment i danses
MÚSICA
● Una sessió de 1h 30m setmanal (dimarts matí)
● Imprescindible portar roba i calçat esportiu
● Treballarem:
- El cos: imatge i percepció
- Habilitats motrius
- Expressió corporal (Projecte “Fem dansa!”)
- El joc
- Activitat física i salut
EDUCACIÓ FÍSICA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
• L’assistència és necessària i obligatòria.
• Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa.
S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat.
• Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per
correu electrònic).
• Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és
indispensable.
• Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del
Carrer Nadal. La porta s’obre uns minuts abans.
ASSISTÈNCIA
SORTIDES
Consulteu el document d’escola de
“Bones pràctiques”
BONS HÀBITS
ESCOLA VERDA
QUÈ CAL PORTAR?
• Un estoig amb una beta per penjar.
• Una bata o samarreta vella per fer plàstica.
• Una bata per als infants que es quedin regularment a
dinar a l’escola.
• Una capsa de mocadors de sobretaula.
• Uns auriculars dins d’una bossa amb el nom.
• Educació Física:
- Sabatilles de psicomotricitat dins d’una bossa de
roba petita, tot amb el nom.
- Samarreta de recanvi, tovallola petita i pinta o
raspall.
Tota la roba d’abric ha d’anar amb una veta per penjar i amb el
nom. Les vetes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides
als extrems. Recordeu que de tant en tant s’han de repassar.
DEURES
● Dossier de lectura sistemàtica
(diàriament a partir de l’octubre).
● Treball de Matemàtiques.
● Llibre de la Biblioteca d’Aula
(setmanalment a partir del 2n
trimestre).
● Llibreta de vivències (quinzenalment
a partir del 2n trimestre) /
Recordeu que cada dia han de portar la
carpeta, el dossier de lectura i la llibreta
viatgera a l’escola.
IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LES TASQUES
ESCOLARS:
● Acompanyar els nens i nenes: llegir amb ells, mirar
què han fet per veure si han acabat i, si s’escau, fer
les correccions davant seu.
● Vetllar per la PRESENTACIÓ CORRECTA: bona
lletra, claredat, full net i sense taques, amb nom i
cognoms i data llarga... Les feines es fan AMB
LLAPIS i es PINTEN AMB COLORS, no amb
retoladors ni bolígrafs. No es pot donar per
finalitzada una tasca si no està pintada.
● Disposar d’un ESPAI DE TREBALL on pugui estar
tranquil/la, ben il·luminat i amb els estris
necessaris per realitzar-les (1ª tècnica d’estudi).
● Procureu un bon esmorzar abans de venir a l’escola
● Reguleu els horaris de son
● Ajudeu-los a saber estar en diferents situacions
● Informeu-los d’aquelles activitats que han de fer al llarg del dia
● Llegiu diàriament plegats a casa
● Animeu-los a escriure (llistats, avisos , recordatoris, correus
electrònics...)
● Aprofiteu situacions de la vida quotidiana per potenciar el seu
raonament ( problemes matemàtics, situació temporal, jocs de
taula...)
● Ajudeu-los a cercar informació sobre els Projectes
● Reviseu la Llibreta viatgera i feu-la servir com a element de
comunicació
● Ajudeu-los a ser respectuosos amb les pautes de convivència i
funcionament de l’escola
● Pregunteu-los si durant el dia s’han fet una pregunta interessant
ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES EN
ELS PROCESSOS D’APRENENTATGE:
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
És una escola oberta a la participació de les famílies:
● Reunió d’aula a inici de curs.
● Llibreta viatgera . Quan hi hagi alguna nota escritas cal
donar-la en mà a la mestra.
● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de
l’alumne/a. DIMECRES, de 12:30 a 13:30h. (presencial o
telemàtica).
● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes
pedagògics al curs.
● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web
de l’escola.
● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola.
● Pares i mares delegats/des d’aula.
● Pagaments de la quota de material i les sortides a través
de TPV.
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES
CAPACITATS
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els aporta com a persones
● créixer com a éssers socials
● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la
vida
● flexibilitat i capacitat d’adaptació
● habilitats i capacitats resolutives
● capacitat per superar situacions difícils
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els proporciona a la
QUALITAT de la seva socialització
● diversificació social
● enriquiment de les seves eines socials
● ajuda mútua
● solidaritat
● treball en equip
● capacitat per gestionar conflictes
Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL
de tots els nens i nenes
● aprendre a identificar les emocions
● capacitat per gestionar emocions
● tolerància i empatia
● resiliència
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS
RESPONSABLE SANED SANED AFA
HORARI Matí de
8 a 9h
Tarda de
16:30 a 17:30h
Setembre
(a partir de la
2a setmana)
de 12:30 a 15h
A partir de les
16:30h
SERVEIS ESCOLARS
I PER ACABAR… Clica a la imatge per veure el vídeo
“No hi pot haver una escola amb ideals
educatius si aquests no són compartits per pares
i mestres que facin possible l’existència d’una
comunitat educativa”.
Maria Rúbies (1932-1993)
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!

More Related Content

Similar to REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx

Informacions 1r 21-22.pptx
Informacions 1r 21-22.pptxInformacions 1r 21-22.pptx
Informacions 1r 21-22.pptx
escolalesfonts
 
Reunió 1r 2016 17
Reunió 1r 2016 17Reunió 1r 2016 17
Reunió 1r 2016 17
escolalesfonts
 
Reunió d'aula 6è curs 12 -13
Reunió d'aula 6è curs 12 -13Reunió d'aula 6è curs 12 -13
Reunió d'aula 6è curs 12 -13Escola
 
reunio pares
reunio paresreunio pares
reunio paresg830562
 
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptxREUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
escolalesfonts
 
Reunió aula 2n 17 18
Reunió aula 2n 17 18Reunió aula 2n 17 18
Reunió aula 2n 17 18
escolalesfonts
 
Informacions mares i pares 19 20
Informacions mares i pares 19 20Informacions mares i pares 19 20
Informacions mares i pares 19 20
escolalesfonts
 
Reunioinicidecurs1r
Reunioinicidecurs1rReunioinicidecurs1r
Reunioinicidecurs1rceipestacio
 
Un dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olisUn dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olis
classedelesllunes
 
Reunió pares 5è
Reunió pares 5èReunió pares 5è
Reunió pares 5è
Bisbat d'Ègara
 
Reunió famílies P3
Reunió famílies P3Reunió famílies P3
Reunió famílies P3
mediasinguerlin
 
Reunió de pares 1r final
Reunió de pares 1r finalReunió de pares 1r final
Reunió de pares 1r final
aymerigues
 
Reunio cs 1516
Reunio cs 1516Reunio cs 1516
Reunio cs 1516
SerradePrades
 
Reunio inici curs 15 16 quart
Reunio inici curs 15 16 quartReunio inici curs 15 16 quart
Reunio inici curs 15 16 quart
mmmescola
 
Reunió pares 2n
Reunió pares 2nReunió pares 2n
Reunió pares 2n
Bisbat d'Ègara
 
Reunió de pares 2n final
Reunió de pares 2n finalReunió de pares 2n final
Reunió de pares 2n finalaymerigues
 
Reunió 1r trimestre 4 anys
Reunió 1r trimestre 4 anysReunió 1r trimestre 4 anys
Reunió 1r trimestre 4 anys
infantilsantagertrudis
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
LauraGR
 

Similar to REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx (20)

Informacions 1r 21-22.pptx
Informacions 1r 21-22.pptxInformacions 1r 21-22.pptx
Informacions 1r 21-22.pptx
 
Reunió 1r 2016 17
Reunió 1r 2016 17Reunió 1r 2016 17
Reunió 1r 2016 17
 
Reunió pares 3r curs 12 13
Reunió pares 3r curs 12 13Reunió pares 3r curs 12 13
Reunió pares 3r curs 12 13
 
Reunió d'aula 6è curs 12 -13
Reunió d'aula 6è curs 12 -13Reunió d'aula 6è curs 12 -13
Reunió d'aula 6è curs 12 -13
 
reunio pares
reunio paresreunio pares
reunio pares
 
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptxREUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON.pptx
 
Reunió aula 2n 17 18
Reunió aula 2n 17 18Reunió aula 2n 17 18
Reunió aula 2n 17 18
 
Reunio cm1415bloc
Reunio cm1415blocReunio cm1415bloc
Reunio cm1415bloc
 
Informacions mares i pares 19 20
Informacions mares i pares 19 20Informacions mares i pares 19 20
Informacions mares i pares 19 20
 
Reunioinicidecurs1r
Reunioinicidecurs1rReunioinicidecurs1r
Reunioinicidecurs1r
 
Un dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olisUn dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olis
 
Reunió pares 5è
Reunió pares 5èReunió pares 5è
Reunió pares 5è
 
Reunió famílies P3
Reunió famílies P3Reunió famílies P3
Reunió famílies P3
 
Reunió de pares 1r final
Reunió de pares 1r finalReunió de pares 1r final
Reunió de pares 1r final
 
Reunio cs 1516
Reunio cs 1516Reunio cs 1516
Reunio cs 1516
 
Reunio inici curs 15 16 quart
Reunio inici curs 15 16 quartReunio inici curs 15 16 quart
Reunio inici curs 15 16 quart
 
Reunió pares 2n
Reunió pares 2nReunió pares 2n
Reunió pares 2n
 
Reunió de pares 2n final
Reunió de pares 2n finalReunió de pares 2n final
Reunió de pares 2n final
 
Reunió 1r trimestre 4 anys
Reunió 1r trimestre 4 anysReunió 1r trimestre 4 anys
Reunió 1r trimestre 4 anys
 
Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)Reunió 4t e.i. novembre (1)
Reunió 4t e.i. novembre (1)
 

More from Escola

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 

Recently uploaded

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (7)

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 

REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx

 • 1. OBRIM EL TELÓ! 1r Primària 23-24
 • 2. REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ L’EQUIP DE MESTRES NOU CURRÍCULUM EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA ORGANITZACIÓ HORÀRIA SORTIDES I COLÒNIES DEURES IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA ORIENTACIÓ EDUCATIVA DELEGATS/DES HÀBITS
 • 3. L’EQUIP DE MESTRES TUTORA 1r A: Roser Quesada i Santamaria TUTORA 1r B: Gloria Rojano Pachón ESPECIALISTA ANGLÈS: Maria Rosa Ramentol ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA: Almudena Gómez ESPECIALISTA MÚSICA: Xavier Dangla Sensat EDUCACIÓ ESPECIAL: Adrià
 • 4. NOU CURRÍCULUM (CI) AraArt Música Llengua Català Castellà Anglès Matemàtiques Innovamat Medi Experimentació al laboratori Sortides d’entorn Art
 • 5. EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA Espectacle 4 Cordes Nova estrena Teatre i música Noms de les aules Transversalitat amb totes les àrees Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
 • 6. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? PRIORITZEM: 1r Mecànica de la lectura i l’escriptura. 2n Continuem treballant la lectura posant l’accent en la lectura expressiva (interrogació, exclamacions, punts suspensius…) i la comprensió, necessària en tots els aprenentatges. RECURSOS DE LECTURA: Suport de lectura individualitzat Biblioteca d’aula Lectura sistemàtica (fulls i dossier de lectura) 30 minuts de lectura diària (àudio-lectura, lectura preparada, lectura autònoma, ...) Tertulias dialógicas
 • 7. ETAPES D’APRENENTATGE DE LA LECTURA NIVELL DESCRIPTIU INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA IMATGE INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT I INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT II
 • 8. NIVELL DESCRIPTIU La paraula depèn de la imatge. Les paraules només poden dir el nom dels objectes representats. Fa hipòtesis a partir de la llargada de la paraula. Reconeix alguna lletra.
 • 9. INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA IMATGE Reconeix visualment algunes lletres i globalment paraules treballades. Fa hipòtesis a partir de les lletres conegudes.
 • 10. INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT I Llegeix lletrejant. Descodifica, però no interpreta. Fa una lectura convergent: fa una interpretació aproximada del text, però no exacta.
 • 11. INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT II Llegeix a “cop d’ull” i desxifra mots no coneguts. Comprèn el significat i pot explicar el que ha llegit.
 • 12. Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüística; assagista; ha publicat recentment ‘El regal de la lectura’. En aquest llibre explica que el múscul del cervell més difícil d’exercitar, però també el més útil, és el de l’atenció: la capacitat de concentrar-nos. I és una sort que per millorar-lo l’exercici més fàcil de realitzar sigui llegir. Ens diu que, durant la infància i adolescència determinades estructures cerebrals no estan totalment construïdes i la lectura superficial que es fa a través de les xarxes requereix poc esforç i no és suficient per entendre textos exigents. La seva conclusió és la següent: MENYS XARXES I MÉS LLIBRES.
 • 13. “La lectura ens dona l’aliment que fa viure el cervell: les paraules, els signes, les idees, … el pensament. Som humans perquè tenim paraules i podem parlar amb els altres i amb nosaltres mateixos. Com més paraules tenim, més humans som” EMILI TEIXIDOR
 • 15. Amb aquest projecte, la construcció del coneixement es fa partint del diàleg matemàtic i la manipulació. D’aquesta manera aconseguim que els infants aprenguin els continguts i desenvolupin la seva competència matemàtica. Fomentem la reflexió i la creativitat. Ens allunyem de la mecanització d’algoritmes fomentant l’ús d’estratègies PROJECTE INNOVAMAT Tu també comptes Les famílies formeu part del canvi a l'aula de matemàtiques, donant suport i acompanyant el procés des de casa. ▶https://www.innovamat.com/ca/familias
 • 16. Treball per projectes OBJECTIUS: • Organitzar els sabers des d’una perspectiva globalitzadora. • Fer protagonistes als alumnes. • Donar rellevància al treball cooperatiu. • Activar la comunicació a través del petit grup de treball i portar les idees i conclusions al gran grup. • Avaluació conjunta i autoavaluació dels aprenentatges. BENEFICIS: • Motiva els alumnes a aprendre. • Desenvolupa la seva autonomia. • Treballa les capacitats socials mitjançant la col.laboració. • Promou la creativitat. • Atén la diversitat.
 • 17. Treball cooperatiu COM TREBALLEM: • S’estructuren les tasques a fer, per a cada grup i també de forma individual. • Cada grup té uns rols a distribuir. • Depenent de l’objectiu, s’organitzen diferents tipus de treball amb diferents tècniques. Requisits: ✔ que els alumnes siguin responsables a nivell individual, per després assumir la responsabilitat del grup. ✔ que sàpiguen desenvolupar habilitats socials: escoltar, intervenir, treballar a partir d’unes normes, etc. ✔ que siguin autònoms en les tasques i decisions. Beneficis: ✔ Millora l’atenció. ✔ Incrementa la implicació. ✔ Potencia l’adquisició de coneixements.
 • 18. Se trata de una dinámica donde los/as alumnos/as de forma colectiva dialogan y expresan sus emociones, sentimientos y opiniones a partir de la lectura de un clásico de la literatura universal. ¿CÓMO SE PREPARAN? • Lectura del texto. El/la maestro/a en voz alta poniendo énfasis en la correcta entonación, pausas … Durante la lectura se resuelven las dudas de vocabulario que puedan surgir y se comprueba que han comprendido el significado del texto leído. ● Comentario de los aspectos que más les han llamado la atención. ● Construcción colectiva de una frase significativa del texto. ¿CÓMO SE ORGANIZAN EN CLASE? ● En cada sesión la maestra asume el rol de moderadora con la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado. Se abre la tertulia cuando ésta da el turno de palabra a una niño o niña que quiere hacer un comentario y explicar al resto del grupo la reflexión o aspecto que quiere destacar del mismo. Una vez explicado al resto del grupo, se abre el turno de palabra para compartir opiniones y reflexiones conjuntas sobre ese mismo párrafo. ● Beneficios: Aumenta el vocabulario. Mejora la expresión oral y escrita. Tertulias dialógicas (Lengua Castellana)
 • 19. • Es fa una sessió setmanal amb grup sencer i una de quinzenal amb mig grup, d’una durada de 90 minuts aproximadament. • Treballem la llengua sobretot a nivell oral (comprensió i expressió) i ens iniciem en la lecto-escriptura, tenint en compte la no-correspondència entre so i grafia. • No fem servir llibre. Sovint treballem l’Anglès a través dels temes de Medi que fan amb la tutora (les aus rapinyaires, les dents, etc.). • Utilitzem recursos com ara: contes, cançons, jocs, flashcards, etc. ENGLISH
 • 20. • Una sessió setmanal amb grup sencer • No fem servir llibre • Cançó i veu • Iniciació al llenguatge musical • Audicions, jocs i instruments • Ritmes, moviment i danses MÚSICA
 • 21. ● Una sessió de 1h 30m setmanal (dimarts matí) ● Imprescindible portar roba i calçat esportiu ● Treballarem: - El cos: imatge i percepció - Habilitats motrius - Expressió corporal (Projecte “Fem dansa!”) - El joc - Activitat física i salut EDUCACIÓ FÍSICA
 • 24.
 • 25. • L’assistència és necessària i obligatòria. • Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat. • Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic). • Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable. • Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta del Carrer Nadal. La porta s’obre uns minuts abans. ASSISTÈNCIA
 • 27. Consulteu el document d’escola de “Bones pràctiques” BONS HÀBITS
 • 29. QUÈ CAL PORTAR? • Un estoig amb una beta per penjar. • Una bata o samarreta vella per fer plàstica. • Una bata per als infants que es quedin regularment a dinar a l’escola. • Una capsa de mocadors de sobretaula. • Uns auriculars dins d’una bossa amb el nom. • Educació Física: - Sabatilles de psicomotricitat dins d’una bossa de roba petita, tot amb el nom. - Samarreta de recanvi, tovallola petita i pinta o raspall. Tota la roba d’abric ha d’anar amb una veta per penjar i amb el nom. Les vetes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems. Recordeu que de tant en tant s’han de repassar.
 • 30. DEURES ● Dossier de lectura sistemàtica (diàriament a partir de l’octubre). ● Treball de Matemàtiques. ● Llibre de la Biblioteca d’Aula (setmanalment a partir del 2n trimestre). ● Llibreta de vivències (quinzenalment a partir del 2n trimestre) / Recordeu que cada dia han de portar la carpeta, el dossier de lectura i la llibreta viatgera a l’escola.
 • 31. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LES TASQUES ESCOLARS: ● Acompanyar els nens i nenes: llegir amb ells, mirar què han fet per veure si han acabat i, si s’escau, fer les correccions davant seu. ● Vetllar per la PRESENTACIÓ CORRECTA: bona lletra, claredat, full net i sense taques, amb nom i cognoms i data llarga... Les feines es fan AMB LLAPIS i es PINTEN AMB COLORS, no amb retoladors ni bolígrafs. No es pot donar per finalitzada una tasca si no està pintada. ● Disposar d’un ESPAI DE TREBALL on pugui estar tranquil/la, ben il·luminat i amb els estris necessaris per realitzar-les (1ª tècnica d’estudi).
 • 32. ● Procureu un bon esmorzar abans de venir a l’escola ● Reguleu els horaris de son ● Ajudeu-los a saber estar en diferents situacions ● Informeu-los d’aquelles activitats que han de fer al llarg del dia ● Llegiu diàriament plegats a casa ● Animeu-los a escriure (llistats, avisos , recordatoris, correus electrònics...) ● Aprofiteu situacions de la vida quotidiana per potenciar el seu raonament ( problemes matemàtics, situació temporal, jocs de taula...) ● Ajudeu-los a cercar informació sobre els Projectes ● Reviseu la Llibreta viatgera i feu-la servir com a element de comunicació ● Ajudeu-los a ser respectuosos amb les pautes de convivència i funcionament de l’escola ● Pregunteu-los si durant el dia s’han fet una pregunta interessant ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES EN ELS PROCESSOS D’APRENENTATGE:
 • 33. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA És una escola oberta a la participació de les famílies: ● Reunió d’aula a inici de curs. ● Llibreta viatgera . Quan hi hagi alguna nota escritas cal donar-la en mà a la mestra. ● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. DIMECRES, de 12:30 a 13:30h. (presencial o telemàtica). ● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes pedagògics al curs. ● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola. ● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola. ● Pares i mares delegats/des d’aula. ● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
 • 35. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els aporta com a persones ● créixer com a éssers socials ● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la vida ● flexibilitat i capacitat d’adaptació ● habilitats i capacitats resolutives ● capacitat per superar situacions difícils
 • 36. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els proporciona a la QUALITAT de la seva socialització ● diversificació social ● enriquiment de les seves eines socials ● ajuda mútua ● solidaritat ● treball en equip ● capacitat per gestionar conflictes
 • 37. Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL de tots els nens i nenes ● aprendre a identificar les emocions ● capacitat per gestionar emocions ● tolerància i empatia ● resiliència ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
 • 38. PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS RESPONSABLE SANED SANED AFA HORARI Matí de 8 a 9h Tarda de 16:30 a 17:30h Setembre (a partir de la 2a setmana) de 12:30 a 15h A partir de les 16:30h SERVEIS ESCOLARS
 • 39. I PER ACABAR… Clica a la imatge per veure el vídeo
 • 40. “No hi pot haver una escola amb ideals educatius si aquests no són compartits per pares i mestres que facin possible l’existència d’una comunitat educativa”. Maria Rúbies (1932-1993)
 • 41. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!