SlideShare a Scribd company logo
REUNIÓ DE FAMÍLIES DE P3
CURS 2022-2023
BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA !!!
Escola Les Fonts
Argentona
Ed. Infantil i Primària
P3
TEMES A TRACTAR
• EQUIP DE MESTRES
• FAMÍLIES DELEGADES DE CURS
• QUÈ PRIORITZEM A P3
• METODOLOGIA DE TREBALL
• SORTIDES
• RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
• ALTRES
EQUIP DE MESTRES
• MESTRES DE P3:
TUTORA P3A PILAR ALBÓ TUTORA P3B CRISTINA
ARMENGOL
TEI: PEPI PIZARRO
“EL CARGOL I L’HERBETA DE PONIOL”“DE QUÈ FA GUST LA
LLUNA?”
ESPECIALISTES:
- MÚSICA: XAVIER DANGLA
- PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ
FAMÍLIES DELEGADES
OBJECTIUS
-UNA MILLOR COMUNICACIÓ
ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I
L’ESCOLA
-PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT
I COL·LECTIVAMENT
-COHESIONAR ELS COL·LECTIUS
DE L’ESCOLA
TASQUES
-POTENCIAR LA COMUNICACIÓ
ESCOLA-FAMÍLIA
- ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP
DIRECTIU PER TRACTAR
ASPECTES DE LA VIDA
ESCOLAR.
NECESSITEM
DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM
A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE
DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
PROCÉS D’ADAPTACIÓ
▪ El fet de començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i les nenes de
3 anys. És un període en què l’infant crea vincles afectius amb els mestres i amb
altres nens i nenes.
▪ Davant d’aquesta nova situació cada nen o nena pot reaccionar d’una manera diferent
(canvis en el menjar i en el dormir, es poden mostrar enfadats i en actituds diferents a
les normals, voldran estar més amb vosaltres...)
▪ A l’escola també poden actuar diferent, estar més sensibles, barallar-se més...
▪ Cada infant és diferent i per tant tindrà un procés diferent d’adaptació.
▪ Intentem posar-nos en el seu lloc i entendre’ls.
▪ El mestre és qui acompanya i consola per ajudar que l’infant se senti estimat, escoltat,
a partir d’activitats, propostes motivadores i engrescadores amb una actitud alegre i
tranquil·la.
ELS INFANTS NECESSITEN
PUNTUALITAT
• La puntualitat és un valor de respecte vers els
altres que treballem des de l'escola i per al qual
us demanem la vostra col·laboració. I per tant,
preguem PUNTUALITAT en les entrades i
sortides de l'escola.
A P3 PRIORITZEM
• Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat
afectiva i emocional.
• Hàbits:
- D’autonomia.
- De socialització.
- De treball.
• L’observació, la manipulació i l’experimentació.
• Joc simbòlic.
• El llenguatge com a mitjà d’expressió i de
comunicació (verbal, musical, plàstic, corporal)
LES EMOCIONS A P3
A la classe ha arribat un PERSONATGE
MÀGIC, una fada. Aquesta, serà qui ens anirà
preparant activitats i qui el divendres
escollirà el protagonista de la setmana, activitat
molt important per l’infant, on es confeccionarà
un llibre que s’anirà completant al llarg de P4 i P5.
“PERQUÈ UN INFANT FACI UN BON PROCÉS D’ADAPTACIÓ A
L’ESCOLA I PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE
CONTENT I FELIÇ”
Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims coneixeran el conte
de la tortugueta.
A aquestes edats, cal ajudar-los en la gestió dels conflictes, per aquest
motiu, a la classe tenim les cadires de resolució de conflictes on els
infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta l’altra explica
i després es canvien, el mestre és qui els supervisa i, si és necessari
ajuda. També penjarem el plafó de les emocions “com em sento
avui?” on els nens/es posaran la seva foto en l’emoció amb la que es
trobin més identificats.
CONTE DE LA
TORTUGUETA
LES CADIRES PER
RESOLDRE CONFLICTES.
COM EM SENTO AVUI?
HÀBITS D’AUTONOMIA
- PENGEM LA MOTXILLA
- ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari)
(BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA
PER TAL QUE L’HA PUGUIN PENJAR BÉ I MARCAT AMB
EL NOM.
- ENS RENTEM LES MANS
- ANEM SOLS AL LAVABO
Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat
de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA,
ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i
l’ajudem a créixer.
L’HORA D’ESMORZAR
Els infants han d’esmorzar bé a casa. A
l’escola porten un petit esmorzar (fruita,
entrepà petit...) per esperar fins l’hora de
dinar.
- ENS RENTEM LES MANS
- ANEM A BUSCAR L’ESMORZAR.
- SOM ESCOLA VERDA, EMBOLCALLS ECOLÒGICS
(evitar paper d’alumini).
- CANTEM LA CANÇÓ PER COMENÇAR: “nyam, nyam”
- ESMORZEM ASSEGUTS A TAULA I BEBEM AIGUA.
- ABANS D’ANAR AL PATI ANEM A FER PIPÍ.
- DIJOUS: DIA DE LA FRUITA.
▪ NO LÀCTICS
▪ NO SUCS
▪ EVITAR PASTISSERIA INDUSTRIAL
▪ S’ACONSELLA PA DE BARRA PER TAL D’EFORTIR LA
MANDÍBUL·LA, I CADA VEGADA, SER MÉS CAPAÇOS D’ANAR
ARTICULANT BÉ TOTS ELS SONS DE LA PARLA.
HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ
- SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON
DIA!
- MIREM QUIN DIA ÉS AVUI
- MIREM EL TEMPS QUE FA.
- FEM CONVERSA.
- PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS
ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT.
- IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET
ANTICIPAR.
L’ESBARJO
● PATI DE SORRA : JUGUEM AMB PALES GALLEDES,
COTXES, MATERIAL DE REBUIG, TOBOGANT, RODES,
LA CASETA,...
● JOC LLIURE
● TERRASSETES: CUINETA, ANIMALS, CONTES,
CONSTRUCCIONS,...
● TOTS ELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL
HÀBITS DE TREBALL
• SEURE CORRECTAMENT
• ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA
• CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT
• TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN
APRENDRE COSES NOVES
L’OBSERVACIÓ I
L’EXPERIMENTACIÓ
APRENEM AMB ELS 5 SENTITS
RACONS DE JOC SIMBÒLIC
• ELS NENS I NENES JUGUEN ENTRE ELLS I LA MESTRA
OBSERVA I INTERACTUA.
• ELS RACONS SÓN: LA CUINETA, ELS METGES, EL MECÀNIC,
EL SUPERMERCAT, EL LEGO, I LA CALMA.
• DESPRÉS DEL JOC, FEM CONVERSA PER PRENDRE
CONSCIÈNCIA DE QUÈ HEM FET.
METODOLOGIA DE TREBALL
• INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES (partim dels interessos dels infants i dels
mestres) TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA
ÉS UBUNTU: TOTS SOM UN!
• INNOVAMAT: PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN
ACONSEGUIR UN APRENENTATGE MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS
INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
(la plataforma amb l’ús de l’ordinador és durà a terme en gran grup)
• CONVERSA EN GRAN GRUP.
• TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP.
• OBSERVACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ.
• RACONS DE TREBALL I DE JOC SIMBÒLIC.
• TREBALL SOBRE PAPER.
RACONS DE TREBALL
RACONS DE
MATEMÀTIQUES
RACONS DE LLENGUA
DUES PERSONES A L’AULA
PSICOMOTRICITAT
• HORARI: P3A: DIMARTS A LA TARDA
P3B: DIMECRES A LA TARDA
• MESTRA:
ALMUDENA GÓMEZ i PEPI PIZARRO.
• ESPAI:
A L’AULA DE PSICOMOTRICITAT D’INFANTIL I EN EL GIMNÀS
DE L’ESCOLA.
• CAL PORTAR:
-SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA,
AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM.
-ROBA CÒMODA.
-SABATES AMB VELCRO, FÀCILS DE CORDAR I DESCORDAR.
LES ACTIVITATS DE PSICOMOTRICITAT SÓN SESSIONS D’EXPRESSIÓ
LLIURE AMB DIFERENTS MATERIALS O D’ACTIVITAT DIRIGIDA.
MÚSICA
• HORARI: P3A:DILLUNS A LA TARDA
P3B: DIMARTS A
LA TARDA
• MESTRE:
XAVIER D’ANGLA I LA TUTORA DEL GRUP
• ESPAI:
L’AULA DE MÚSICA D’ED.INFANTIL
• CAL PORTAR:
ROBA CÒMODA
PLÀSTICA
• MESTRES:
TUTORA I UNA MESTRA DE REFORÇ
• ESPAI:
AULA ORDINÀRIA.
• TÈCNIQUES QUE TREBALLEM:
PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR,
ESQUINÇAR, RETALLAR...
El llenguatge plàstic ajuda els infants a expressar-se i comunicar-se amb els altres a
través de manifestacions artístiques. L’expressió plàstica està íntimament lligada al
desenvolupament de l’infant: desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, creatiu, etc.
AMBIENTS
ELS AMBIENTS SÓN ESPAIS GESTIONATS PER PRENDRE
DECISIONS, ON ELS INFANTS DE DIFERENTS EDATS TENEN LA
POSSIBILITAT D’OBSERVAR, MANIPULAR, EXPERIMENTAR...
LLIUREMENT I CONSTRUIR I COMPARTIR CONEIXEMENTS AMB LA
RESTA DE COMPANYS I AMB ELS ADULTS.
HORARI:
DIJOUS MATÍ
ES COMENÇARAN AL LLARG DEL SEGON TRIMESTRE
JUNTAMENT AMB ELS ALUMNES DE P4 I P5.
MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ
PROTAGONISTA
-EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA ÉS UN TREBALL QUE ES FA AL LLARG
D’EDUCACIÓ INFANTIL ON DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.
A P3 ES COMENÇA LA PRIMERA PART DE LA MEVA HISTÒRIA QUE FA REFERÈNCIA A
L’INFANT I ENS PRESENTA A LA SEVA FAMÍLIA.
- DIVENDRES LA FADA TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA SEGÜENT (ÉS
SORPRESA!!! El nen/a no ha de saber quan li tocarà) I L’INFANT S’EMPORTARÀ EL
LLIBRE DE PROTAGONISTA A CASA DINS D’UNA BOSSA QUE L’HAURÀ DE
RETORNAR, SENS FALTA, EL DILLUNS AL MATÍ PER PODER-LO EXPLICAR A TOTS
ELS SEUS AMICS I AMIGUES DE LA CLASSE.
- A MÉS, EL DILLUNS MATÍ, DINS LA BOSSA DE PROTAGONISTA HAURÀ DE PORTAR:
- LA SEVA CANÇÓ PREFERIDA (escrit el títol en un paper).
- EL SEU CONTE PREFERIT PERQUÈ LA MESTRA EL PUGUI EXPLICAR A LA
CLASSE.
- UN OBJECTE DE QUAN ERA UN NADÓ.
- I COM A CLOENDA DE LA SETMANA EL DIVENDRES A LA TARDA LA FAMÍLIA DE
L’INFANT PROTAGONISTA ESTARÀ CONVIDADA A L’AULA PER PRESENTAR UNA
ACTIVITAT ARTÍSTICA CREATIVA.
AL LLARG DE LA SETMANA ANIREM FENT ACTIVITATS A LA CLASSE PER ANAR
COMPLETANT EL LLIBRE.
CALENDARI PROTAGONISTES P3-A CURS 2022-2023
CALENDARI PROTAGONISTES P3-B CURS 2022-2023
SORTIDES
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
8/11/22
Teatre La Sala
“Pintamúsica” (matí)
7/12/22
Anem a buscar el Tió
Font Picant (matí)
16/02/23
Dijous llarder
Plaça dels enamorats
(matí)
22/3/23
Teatre La Sala
“Terra” (matí)
4/05/23
Granja Can Plana (tot
el dia)
11/5/23
Teatre La Sala
“La Rateta Martina i el
ratolí Serafí” (matí)
RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
• REUNIONS GENERALS
• ENTREVISTES INDIVIDUALS
– DIMECRES DE 12:30 A 13:30 PRESENCIALMENT O TELEMÀTICAMENT.
– S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA
FAMÍLIA.
• INFORMES
- S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS:
- FEBRER: INFORME D’HÀBITS
- JUNY: INFORME D’HÀBITS I APRENENTATGES
• LLIBRETA VIATGERA
• DELEGATS/DES DE CLASSE
• AMPA
• TELÈFONS
– EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO
VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS.
• CORREU
– SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A
SECRETARIA.
LLIBRETA VIATGERA
• MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA-
FAMÍLIA.
• SÓN COMUNICATS PUNTUALS.
• EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA
DIA A L’ESCOLA:
- SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI
A LA MÀ.
-SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA
TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA.
• NO PASSA RES SI LA LLIBRETA
QUEDA BUIDA.
MALALTIES
• MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES
– L’infant no pot venir a l’escola.
– Si no ve a l’escola cal avisar per telèfon o al correu de l’escola.
• MEDICACIÓ
– Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar.
– Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament
– Autorització impresa i signada.
POLLS
• COMUNICAR-HO A L’ESCOLA
- L’infant no pot venir a l’escola
• INICIAR EL TRACTAMENT
- L’infant s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el
problema
L’escola lliurarà una circular orientativa del tractament a seguir i de la
previsió necessària
GRÀCIES PER CONFIAR EN
NOSALTRES

More Related Content

Similar to POWER REUNIÓ AULA P3.pptx

AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
lm
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013p4b
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
Reunió pedagògica2016 p5
Reunió pedagògica2016 p5Reunió pedagògica2016 p5
Reunió pedagògica2016 p5
novesarrels
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparessheyshes
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
MartaFor
 
AMBIENTS.pdf
AMBIENTS.pdfAMBIENTS.pdf
AMBIENTS.pdf
HOME
 
Reunio p3
Reunio p3Reunio p3
Reunio p3
cicleinfantil
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
Escola
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
Escola
 
Dossier 1 er trimestre p5 complet
Dossier 1 er trimestre p5 completDossier 1 er trimestre p5 complet
Dossier 1 er trimestre p5 complet
Diana Torres Valverde
 
Reunió pares i mares 2013 14
Reunió pares i mares 2013 14Reunió pares i mares 2013 14
Reunió pares i mares 2013 14
Immaculada
 
Reunio pedagogica2019 2020 p51r
Reunio pedagogica2019 2020 p51rReunio pedagogica2019 2020 p51r
Reunio pedagogica2019 2020 p51r
novesarrels
 
Reunió 3 anys
Reunió 3 anys Reunió 3 anys
Reunió 3 anys
infantilsantagertrudis
 
Un dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olisUn dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olis
classedelesllunes
 

Similar to POWER REUNIÓ AULA P3.pptx (20)

AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20Reunio pares presentacio curs p4 19 20
Reunio pares presentacio curs p4 19 20
 
Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013Reunioinicidecurs2012 2013
Reunioinicidecurs2012 2013
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
Reunió pedagògica2016 p5
Reunió pedagògica2016 p5Reunió pedagògica2016 p5
Reunió pedagògica2016 p5
 
Powerpoint.reuniópares
Powerpoint.reunióparesPowerpoint.reuniópares
Powerpoint.reuniópares
 
Presentació del nou curs
Presentació del nou cursPresentació del nou curs
Presentació del nou curs
 
AMBIENTS.pdf
AMBIENTS.pdfAMBIENTS.pdf
AMBIENTS.pdf
 
Reunió de famílies 14 15
Reunió de famílies 14 15Reunió de famílies 14 15
Reunió de famílies 14 15
 
Reunio p3
Reunio p3Reunio p3
Reunio p3
 
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020
 
Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18 Reunió aula P5 2017-18
Reunió aula P5 2017-18
 
Dossier 1 er trimestre p5 complet
Dossier 1 er trimestre p5 completDossier 1 er trimestre p5 complet
Dossier 1 er trimestre p5 complet
 
Reunió pares i mares 2013 14
Reunió pares i mares 2013 14Reunió pares i mares 2013 14
Reunió pares i mares 2013 14
 
Reunio pedagogica2019 2020 p51r
Reunio pedagogica2019 2020 p51rReunio pedagogica2019 2020 p51r
Reunio pedagogica2019 2020 p51r
 
Classe pallassos
Classe pallassosClasse pallassos
Classe pallassos
 
Reunió 3 anys
Reunió 3 anys Reunió 3 anys
Reunió 3 anys
 
Un dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olisUn dia a la classe dels pa amb olis
Un dia a la classe dels pa amb olis
 

More from Escola

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
Escola
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
Escola
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
Escola
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
Escola
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
Escola
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
 
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
 
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 
5C POEMES 2021
5C POEMES 20215C POEMES 2021
5C POEMES 2021
 
5A POEMES 2021
5A POEMES 20215A POEMES 2021
5A POEMES 2021
 
5B POEMES 2021
5B POEMES 20215B POEMES 2021
5B POEMES 2021
 
FOTO MAT 6C
FOTO MAT 6CFOTO MAT 6C
FOTO MAT 6C
 
FOTO MAT 6B
FOTO MAT 6BFOTO MAT 6B
FOTO MAT 6B
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 

Recently uploaded (9)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 

POWER REUNIÓ AULA P3.pptx

 • 1. REUNIÓ DE FAMÍLIES DE P3 CURS 2022-2023 BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA !!! Escola Les Fonts Argentona Ed. Infantil i Primària
 • 2. P3
 • 3. TEMES A TRACTAR • EQUIP DE MESTRES • FAMÍLIES DELEGADES DE CURS • QUÈ PRIORITZEM A P3 • METODOLOGIA DE TREBALL • SORTIDES • RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • ALTRES
 • 4. EQUIP DE MESTRES • MESTRES DE P3: TUTORA P3A PILAR ALBÓ TUTORA P3B CRISTINA ARMENGOL TEI: PEPI PIZARRO “EL CARGOL I L’HERBETA DE PONIOL”“DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?” ESPECIALISTES: - MÚSICA: XAVIER DANGLA - PSICOMOTRICITAT: ALMUDENA GÓMEZ
 • 5. FAMÍLIES DELEGADES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR. NECESSITEM DOS MEMBRES DEL GRUP CLASSE QUE S’OFEREIXIN COM A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE DELEGATS O DELEGADES DE CURS.
 • 6. PROCÉS D’ADAPTACIÓ ▪ El fet de començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i les nenes de 3 anys. És un període en què l’infant crea vincles afectius amb els mestres i amb altres nens i nenes. ▪ Davant d’aquesta nova situació cada nen o nena pot reaccionar d’una manera diferent (canvis en el menjar i en el dormir, es poden mostrar enfadats i en actituds diferents a les normals, voldran estar més amb vosaltres...) ▪ A l’escola també poden actuar diferent, estar més sensibles, barallar-se més... ▪ Cada infant és diferent i per tant tindrà un procés diferent d’adaptació. ▪ Intentem posar-nos en el seu lloc i entendre’ls. ▪ El mestre és qui acompanya i consola per ajudar que l’infant se senti estimat, escoltat, a partir d’activitats, propostes motivadores i engrescadores amb una actitud alegre i tranquil·la.
 • 8. PUNTUALITAT • La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola.
 • 9. A P3 PRIORITZEM • Treball de les emocions. Anar adquirint seguretat afectiva i emocional. • Hàbits: - D’autonomia. - De socialització. - De treball. • L’observació, la manipulació i l’experimentació. • Joc simbòlic. • El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació (verbal, musical, plàstic, corporal)
 • 10. LES EMOCIONS A P3 A la classe ha arribat un PERSONATGE MÀGIC, una fada. Aquesta, serà qui ens anirà preparant activitats i qui el divendres escollirà el protagonista de la setmana, activitat molt important per l’infant, on es confeccionarà un llibre que s’anirà completant al llarg de P4 i P5. “PERQUÈ UN INFANT FACI UN BON PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA I PUGUI APRENDRE NECESSITA SENTIR-SE CONTENT I FELIÇ”
 • 11. Per tal de poder gestionar els seus estats d’ànims coneixeran el conte de la tortugueta. A aquestes edats, cal ajudar-los en la gestió dels conflictes, per aquest motiu, a la classe tenim les cadires de resolució de conflictes on els infants seuen i parlen de què ha passat, mentre l’un escolta l’altra explica i després es canvien, el mestre és qui els supervisa i, si és necessari ajuda. També penjarem el plafó de les emocions “com em sento avui?” on els nens/es posaran la seva foto en l’emoció amb la que es trobin més identificats. CONTE DE LA TORTUGUETA LES CADIRES PER RESOLDRE CONFLICTES. COM EM SENTO AVUI?
 • 12. HÀBITS D’AUTONOMIA - PENGEM LA MOTXILLA - ENS POSEM LA BATA (només quan sigui necessari) (BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA PER TAL QUE L’HA PUGUIN PENJAR BÉ I MARCAT AMB EL NOM. - ENS RENTEM LES MANS - ANEM SOLS AL LAVABO Hem d’intentar, que a casa, també tinguin l’oportunitat de poder-se espavilar sols, SI TOTS ANEM A L’UNA, ajudem a l’infant a ser cada vegada més autònom i l’ajudem a créixer.
 • 13. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. A l’escola porten un petit esmorzar (fruita, entrepà petit...) per esperar fins l’hora de dinar. - ENS RENTEM LES MANS - ANEM A BUSCAR L’ESMORZAR. - SOM ESCOLA VERDA, EMBOLCALLS ECOLÒGICS (evitar paper d’alumini). - CANTEM LA CANÇÓ PER COMENÇAR: “nyam, nyam” - ESMORZEM ASSEGUTS A TAULA I BEBEM AIGUA. - ABANS D’ANAR AL PATI ANEM A FER PIPÍ. - DIJOUS: DIA DE LA FRUITA. ▪ NO LÀCTICS ▪ NO SUCS ▪ EVITAR PASTISSERIA INDUSTRIAL ▪ S’ACONSELLA PA DE BARRA PER TAL D’EFORTIR LA MANDÍBUL·LA, I CADA VEGADA, SER MÉS CAPAÇOS D’ANAR ARTICULANT BÉ TOTS ELS SONS DE LA PARLA.
 • 14. HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ - SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON DIA! - MIREM QUIN DIA ÉS AVUI - MIREM EL TEMPS QUE FA. - FEM CONVERSA. - PLANIFIQUEM EL DIA, PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT. - IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET ANTICIPAR.
 • 15. L’ESBARJO ● PATI DE SORRA : JUGUEM AMB PALES GALLEDES, COTXES, MATERIAL DE REBUIG, TOBOGANT, RODES, LA CASETA,... ● JOC LLIURE ● TERRASSETES: CUINETA, ANIMALS, CONTES, CONSTRUCCIONS,... ● TOTS ELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • 16. HÀBITS DE TREBALL • SEURE CORRECTAMENT • ORGANITZAR-SE AMB EL MATERIAL I TENIR CURA • CONCENTRAR-SE EN EL QUE ESTEM FENT • TENIR CURIOSITAT I INTERÈS EN APRENDRE COSES NOVES
 • 18. RACONS DE JOC SIMBÒLIC • ELS NENS I NENES JUGUEN ENTRE ELLS I LA MESTRA OBSERVA I INTERACTUA. • ELS RACONS SÓN: LA CUINETA, ELS METGES, EL MECÀNIC, EL SUPERMERCAT, EL LEGO, I LA CALMA. • DESPRÉS DEL JOC, FEM CONVERSA PER PRENDRE CONSCIÈNCIA DE QUÈ HEM FET.
 • 19. METODOLOGIA DE TREBALL • INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES (partim dels interessos dels infants i dels mestres) TREBALLAREM EL NOM DE LA CLASSE, L’EIX TRANSVERSAL DE L’ESCOLA ÉS UBUNTU: TOTS SOM UN! • INNOVAMAT: PROPOSTA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES QUE PRETÉN ACONSEGUIR UN APRENENTATGE MÉS MANIPULATIU I SIGNIFICATIU PELS INFANTS, A L’ESCOLA ES DURÀ A TERME A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. (la plataforma amb l’ús de l’ordinador és durà a terme en gran grup) • CONVERSA EN GRAN GRUP. • TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP. • OBSERVACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ. • RACONS DE TREBALL I DE JOC SIMBÒLIC. • TREBALL SOBRE PAPER.
 • 20. RACONS DE TREBALL RACONS DE MATEMÀTIQUES RACONS DE LLENGUA DUES PERSONES A L’AULA
 • 21. PSICOMOTRICITAT • HORARI: P3A: DIMARTS A LA TARDA P3B: DIMECRES A LA TARDA • MESTRA: ALMUDENA GÓMEZ i PEPI PIZARRO. • ESPAI: A L’AULA DE PSICOMOTRICITAT D’INFANTIL I EN EL GIMNÀS DE L’ESCOLA. • CAL PORTAR: -SABATILLES EN UNA BOSSETA DE ROBA, AMBDUES COSES MARCADES AMB EL NOM. -ROBA CÒMODA. -SABATES AMB VELCRO, FÀCILS DE CORDAR I DESCORDAR. LES ACTIVITATS DE PSICOMOTRICITAT SÓN SESSIONS D’EXPRESSIÓ LLIURE AMB DIFERENTS MATERIALS O D’ACTIVITAT DIRIGIDA.
 • 22. MÚSICA • HORARI: P3A:DILLUNS A LA TARDA P3B: DIMARTS A LA TARDA • MESTRE: XAVIER D’ANGLA I LA TUTORA DEL GRUP • ESPAI: L’AULA DE MÚSICA D’ED.INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA
 • 23. PLÀSTICA • MESTRES: TUTORA I UNA MESTRA DE REFORÇ • ESPAI: AULA ORDINÀRIA. • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR... El llenguatge plàstic ajuda els infants a expressar-se i comunicar-se amb els altres a través de manifestacions artístiques. L’expressió plàstica està íntimament lligada al desenvolupament de l’infant: desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, creatiu, etc.
 • 24. AMBIENTS ELS AMBIENTS SÓN ESPAIS GESTIONATS PER PRENDRE DECISIONS, ON ELS INFANTS DE DIFERENTS EDATS TENEN LA POSSIBILITAT D’OBSERVAR, MANIPULAR, EXPERIMENTAR... LLIUREMENT I CONSTRUIR I COMPARTIR CONEIXEMENTS AMB LA RESTA DE COMPANYS I AMB ELS ADULTS. HORARI: DIJOUS MATÍ ES COMENÇARAN AL LLARG DEL SEGON TRIMESTRE JUNTAMENT AMB ELS ALUMNES DE P4 I P5. MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE REFORÇ
 • 25. PROTAGONISTA -EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA ÉS UN TREBALL QUE ES FA AL LLARG D’EDUCACIÓ INFANTIL ON DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. A P3 ES COMENÇA LA PRIMERA PART DE LA MEVA HISTÒRIA QUE FA REFERÈNCIA A L’INFANT I ENS PRESENTA A LA SEVA FAMÍLIA. - DIVENDRES LA FADA TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA SEGÜENT (ÉS SORPRESA!!! El nen/a no ha de saber quan li tocarà) I L’INFANT S’EMPORTARÀ EL LLIBRE DE PROTAGONISTA A CASA DINS D’UNA BOSSA QUE L’HAURÀ DE RETORNAR, SENS FALTA, EL DILLUNS AL MATÍ PER PODER-LO EXPLICAR A TOTS ELS SEUS AMICS I AMIGUES DE LA CLASSE. - A MÉS, EL DILLUNS MATÍ, DINS LA BOSSA DE PROTAGONISTA HAURÀ DE PORTAR: - LA SEVA CANÇÓ PREFERIDA (escrit el títol en un paper). - EL SEU CONTE PREFERIT PERQUÈ LA MESTRA EL PUGUI EXPLICAR A LA CLASSE. - UN OBJECTE DE QUAN ERA UN NADÓ. - I COM A CLOENDA DE LA SETMANA EL DIVENDRES A LA TARDA LA FAMÍLIA DE L’INFANT PROTAGONISTA ESTARÀ CONVIDADA A L’AULA PER PRESENTAR UNA ACTIVITAT ARTÍSTICA CREATIVA. AL LLARG DE LA SETMANA ANIREM FENT ACTIVITATS A LA CLASSE PER ANAR COMPLETANT EL LLIBRE.
 • 28. SORTIDES 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 8/11/22 Teatre La Sala “Pintamúsica” (matí) 7/12/22 Anem a buscar el Tió Font Picant (matí) 16/02/23 Dijous llarder Plaça dels enamorats (matí) 22/3/23 Teatre La Sala “Terra” (matí) 4/05/23 Granja Can Plana (tot el dia) 11/5/23 Teatre La Sala “La Rateta Martina i el ratolí Serafí” (matí)
 • 29. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • REUNIONS GENERALS • ENTREVISTES INDIVIDUALS – DIMECRES DE 12:30 A 13:30 PRESENCIALMENT O TELEMÀTICAMENT. – S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA FAMÍLIA. • INFORMES - S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS: - FEBRER: INFORME D’HÀBITS - JUNY: INFORME D’HÀBITS I APRENENTATGES • LLIBRETA VIATGERA • DELEGATS/DES DE CLASSE • AMPA • TELÈFONS – EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS. • CORREU – SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA, HO HAURÀ DE COMUNICAR A SECRETARIA.
 • 30. LLIBRETA VIATGERA • MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA- FAMÍLIA. • SÓN COMUNICATS PUNTUALS. • EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA A L’ESCOLA: - SI TÉ ALGUNA NOTA CAL QUE LA PORTI A LA MÀ. -SI LA MESTRA POSA UNA NOTA LA TROBAREU OBERTA DINS LA MOTXILLA. • NO PASSA RES SI LA LLIBRETA QUEDA BUIDA.
 • 31. MALALTIES • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES – L’infant no pot venir a l’escola. – Si no ve a l’escola cal avisar per telèfon o al correu de l’escola. • MEDICACIÓ – Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar. – Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom del medicament – Autorització impresa i signada.
 • 32. POLLS • COMUNICAR-HO A L’ESCOLA - L’infant no pot venir a l’escola • INICIAR EL TRACTAMENT - L’infant s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el problema L’escola lliurarà una circular orientativa del tractament a seguir i de la previsió necessària
 • 33. GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES