SlideShare a Scribd company logo
OBRIM EL TELÓ!
REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
L’EQUIP DE MESTRES
NOU CURRÍCULUM
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES
ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
SORTIDES I COLÒNIES
DEURES
IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
DELEGATS/DES
HÀBITS
L’EQUIP DE MESTRES
Tutores: Christina Grund (6è A) i Anna Alibés (6è B).
Especialistes: Francesc Espadero i MaryRose Raméntol (Anglès), Àlex Mas
(E.Física), Xavier Dangla (Música), Alberto Pulido (Escacs/Innovamat)
i Isabel Sánchez (EE i Aula Impuls).
NOU CURRÍCULUM (CS)
AraArt
Música
4 Cordes
Llengua
Català
Castellà
Anglès
Matemàtiques
Innovamat
Medi
Experimentació
al laboratori
Sortides
d’entorn
Art
Escacs
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
Espectacle 4 Cordes
Nova estrena
Teatre i música
Noms de les aules
Transversalitat amb totes
les àrees
Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Lectura en
les tres
llengües
Dedicació de franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i
autònoma
Lectura del llibre Matilda i comprensió lectora
Escriptura
en les tres
llengües
Codocència o grups reduïts per atendre més individualitzadament els
alumnes a l’hora de treballar les diferents tipologies textuals
Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles
Dictats preparats i no preparats
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Expressió
oral
Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula
Pluja d’idees sobre els coneixements previs que tenen dels
projectes
Activitats diverses (dramatitzacions, ponències,...)
Exposicions dels projectes
Treball de recerca
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents
temàtiques relacionades amb el treball de l’aula
Comprensió
escrita
Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies
i temàtiques
Bon dia Melodia
Resolució de problemes
Enigmes matemàtics
English Reading
Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul
Raonament i lògica matemàtica (Resolució de
problemes)
Plataforma digital matemàtica
Escacs
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Medi Social Fets i aconteixements de l’Edat Moderna
Medi Natural Éssers vius
Màquines
Mescles i dissolucions
Matèria
Llum i color
Tècniques
d’estudi
Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques
Organització del temari en dossiers de treball
ANGLÈS
Els alumnes tenen dues sessions d’anglès de 90 minuts cada setmana:
● Una amb dos mestres d’anglès que es dedicarà principalment a la
comunicació oral i l’expressió escrita.
● L’altra, amb grup sencer, que s’aprofitarà per treballar la comprensió
lectora, el vocabulari i el llibre de text.
Feina de l’alumnat a casa:
● Cada setmana aprendre 10 paraules noves.
● Setmanalment, realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom
d’anglès.
● Cada quinze dies, preparar una lectura per explicar-la a un
company.
● Acabar feines inacabades a l’aula.
Intercanvi de cartes amb l’escola ghanesa CIS.
Els alumnes tenen una sessió setmanal amb l’especialista de música
(Xavier Dangla)
Es treballarà:
● Llenguatge musical
● Audició i educació de l’oïda
● Ritmes i Danses / Percussió Corporal / Ball de Bastons
● Cançó i veu
● Instruments de placa Orff i Flauta de bec
MÚSICA
● Des de l’àrea d’educació visual i plàstica es realitzaran tres tallers: art,
ceràmica i audiovisuals, a càrrec de les dues tutores i la Isabel. El taller
de ceràmica es farà a l’edifici de l’antiga Velcro i per a realitzar el taller
caldrà portar una bata o una samarreta vella.
● Des de l’àrea d’educació física, cal recordar que els nens/es portin
l’equipació adequada per a realitzar la classe. Hi haurà dutxa al
finalitzar l’activitat i, per tant, cal que els alumnes portin els estris
d’higiene necessaris. Si teniu cap consulta, us podeu adreçar al mestre.
alexmas@lesfontsescola.cat
Si un alumne/a no pot fer
l’activitat, haurà de portar un
justificant del metge i dels pares.
ESPECIALITATS
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
6èA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:00 - 10:30
LECTURA
AUTÒNOMA
LECTURA
EXPRESSIVA
LECTURA
AUTÒNOMA
LECTURA
EXPRESSIVA
ENGLISH READING
Castellà E.Escrita Castellà Anglès Català (Reforç Isabel) Anglès (MaryRose)
10:30 - 11:00 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:00 - 12:30
Atenció plena Atenció plena Atenció plena Atenció plena Atenció plena
Medi
Problemes
matemàtics (EE
Isabel)
Art
Medi Experimentació
(reforç Alberto)
Matemàtiques
Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar
15:00 - 16:30
LECTURA
AUTÒNOMA
DICTAT
LECTURA
AUTÒNOMA
LECTURA MUSICAL
LECTURA EXP.
MESTRA
Educació Física Català E.Escrita Escacs i Innovamat Música Tutoria / Valors
HORARI 6è B
• L’assistència és necessària i obligatòria.
• Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar
per la resta de l’alumnat.
• Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu
electrònic).
• Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable.
• Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta de la Plaça
dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans.
ASSISTÈNCIA
SORTIDES
- 1r. trimestre:
24 d’octubre 2023: Sortida a la Colònia Vidal.
16 de novembre 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
- 2n. trimestre:
1 de febrer 2024: Museu d’història de Catalunya.
5 de març 2024: Palau de la Música: “Meravellós Mahler”.
14 de març 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
- 3r. trimestre:
17 de maig 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
Del 22 al 24 de maig: Colònies al Delta de l’Ebre.
Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
Lloc: Alberg Josepets (Delta de l’Ebre)
Dates : Del 22 al 24 de maig
COLÒNIES
HÀBITS
● Ordre i cura dels propis materials.
● Àlbums trimestrals.
● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes.
● Treball de les TAC.
● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i
dossier d’activitats.
● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment
del seu propi procés d’aprenentatge.
DEURES
FEINES SETMANALS:
● Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la setmana)
● Càlcul setmanal (divendres 6è A i dilluns 6è B)
● ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral o altres tasques
● virtuals (dimarts)
● English ClassRoom (dilluns)
● English Vocabulary
FEINES QUINZENALS:
● Dictat preparat de català (primer de mes)
● Dictat preparat de castellà (final de mes)
IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT
DE LES FAMÍLIES
● Els alumnes haurien de ser responsables, fer els deures i portar tots
els materials demanats per l’escola. Des de casa, es demana que es
revisin les feines i es tingui cura del que hi ha anotat a les agendes.
Recordeu que teniu una agenda virtual que podeu consultar.
● Llegir cada dia a casa durant una estona.
● Veure notícies infantils: InfoK.
● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula.
● Habituar una zona de treball tranquil·la.
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
És una escola oberta a la participació de les famílies:
● Reunió d’aula a inici de curs.
● Agenda escolar. Cal revisar les anotacions dels mestres i signar-les.
● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. La
reunió serà el dimecres de 12,30 a 13’30, amb prèvia notificació i
confirmació de la mateixa. Pot ser virtual o presencial.
● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes pedagògics al
curs.
● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola.
● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola.
● Pares i mares delegats/des d’aula.
● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES
CAPACITATS
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els aporta com a persones
● créixer com a éssers socials
● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la
vida
● flexibilitat i capacitat d’adaptació
● habilitats i capacitats resolutives
● capacitat per superar situacions difícils
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els proporciona a la
QUALITAT de la seva socialització
● diversificació social
● enriquiment de les seves eines socials
● ajuda mútua
● solidaritat
● treball en equip
● capacitat per gestionar conflictes
Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL
de tots els nens i nenes
● aprendre a identificar les emocions
● capacitat per gestionar emocions
● tolerància i empatia
● resiliència
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
● Establir la
comunicació entre
les famílies, l'AFA i
l’escola.
● Poder actuar més
ràpidament i
col·lectivament.
● Cohesionar els
col·lectius de l’escola.
TASQUES
● Tenen la funció de
potenciar la
comunicació escola-
família.
● Es reuneixen amb
l’Equip Directiu per
tractar aspectes de
la vida escolar.
PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS
RESPONSABLE SANED SANED AFA
HORARI Matí de
8 a 9h
Tarda de
16:30 a 17:30h
Setembre
(a partir de la
2a setmana)
de 12:30 a 15h
A partir de les
16:30h
SERVEIS ESCOLARS
I PER ACABAR…
Un petit detall per finalitzar la reunió. Endavant!
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!

More Related Content

Similar to 6 PARES INICI CURS 2023 .pptx

REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola
 
Reunió pares6è 2015 2016
Reunió pares6è 2015 2016Reunió pares6è 2015 2016
Reunió pares6è 2015 2016
Albert Pibernat
 
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
Escola
 
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
mmmescola
 
Reunio de pares.odp
Reunio de pares.odpReunio de pares.odp
Reunio de pares.odp
toniclar2
 
Reunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rEscola
 
Reunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rEscola
 
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Escola
 
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Escola
 
Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19
Escola
 
Reunió de pares 5è (2011-2012)
Reunió de pares 5è (2011-2012)Reunió de pares 5è (2011-2012)
Reunió de pares 5è (2011-2012)Escola
 
AULA 4 2021
AULA 4 2021AULA 4 2021
AULA 4 2021
ceiplesfonts1
 
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
mambla
 
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odpReunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
Progresinicial
 
Reunió d'aula 5è curs 14 15
Reunió d'aula 5è curs 14 15Reunió d'aula 5è curs 14 15
Reunió d'aula 5è curs 14 15
escolalesfonts
 
Reunió de famílies 3r
Reunió de famílies 3rReunió de famílies 3r
Reunió de famílies 3r
EscoladeLlicadAmunt
 
Reunió pares 5è
Reunió pares 5èReunió pares 5è
Reunió pares 5è
Bisbat d'Ègara
 
Reunió inici de 4t. curs 2015-16
Reunió inici de 4t. curs 2015-16Reunió inici de 4t. curs 2015-16
Reunió inici de 4t. curs 2015-16
Escola Guilleries
 
Reunió inici de curs
Reunió inici de cursReunió inici de curs
Reunió inici de curs
Roser Mascaró
 
Reunió de famílies 2 n
Reunió de famílies 2 nReunió de famílies 2 n
Reunió de famílies 2 n
EscoladeLlicadAmunt
 

Similar to 6 PARES INICI CURS 2023 .pptx (20)

REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
 
Reunió pares6è 2015 2016
Reunió pares6è 2015 2016Reunió pares6è 2015 2016
Reunió pares6è 2015 2016
 
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
REUNIÓ D'AULA 4t Curs 2016-2017
 
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat5è reunions inici de curs 15 16 revisat
5è reunions inici de curs 15 16 revisat
 
Reunio de pares.odp
Reunio de pares.odpReunio de pares.odp
Reunio de pares.odp
 
Reunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3r
 
Reunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3r
 
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
 
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
Reunió d'aula 4t (curs 2014 2015)
 
Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19
 
Reunió de pares 5è (2011-2012)
Reunió de pares 5è (2011-2012)Reunió de pares 5è (2011-2012)
Reunió de pares 5è (2011-2012)
 
AULA 4 2021
AULA 4 2021AULA 4 2021
AULA 4 2021
 
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
REUNIÓ PARES INICI DE CURS ESCOLA AURORA 15-16
 
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odpReunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
Reunió 2n pares 2016 E. PROGRÉS .odp
 
Reunió d'aula 5è curs 14 15
Reunió d'aula 5è curs 14 15Reunió d'aula 5è curs 14 15
Reunió d'aula 5è curs 14 15
 
Reunió de famílies 3r
Reunió de famílies 3rReunió de famílies 3r
Reunió de famílies 3r
 
Reunió pares 5è
Reunió pares 5èReunió pares 5è
Reunió pares 5è
 
Reunió inici de 4t. curs 2015-16
Reunió inici de 4t. curs 2015-16Reunió inici de 4t. curs 2015-16
Reunió inici de 4t. curs 2015-16
 
Reunió inici de curs
Reunió inici de cursReunió inici de curs
Reunió inici de curs
 
Reunió de famílies 2 n
Reunió de famílies 2 nReunió de famílies 2 n
Reunió de famílies 2 n
 

More from Escola

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
Escola
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
Escola
 

More from Escola (20)

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
 
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
 
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
 
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
 
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
 
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
 
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
 
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
 
biografia.docx
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P5 2021
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
 
AULA P3 2021
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
 
AULA P4B 2021
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
 
AULA P4A 2021
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
 
AULA 3 2021
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
 
POEMES 6C
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
 
POEMES 6B
POEMES 6BPOEMES 6B
POEMES 6B
 
POEMES 6A
POEMES 6APOEMES 6A
POEMES 6A
 

Recently uploaded

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 

6 PARES INICI CURS 2023 .pptx

 • 2. REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ L’EQUIP DE MESTRES NOU CURRÍCULUM EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA ORGANITZACIÓ HORÀRIA SORTIDES I COLÒNIES DEURES IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA ORIENTACIÓ EDUCATIVA DELEGATS/DES HÀBITS
 • 3. L’EQUIP DE MESTRES Tutores: Christina Grund (6è A) i Anna Alibés (6è B). Especialistes: Francesc Espadero i MaryRose Raméntol (Anglès), Àlex Mas (E.Física), Xavier Dangla (Música), Alberto Pulido (Escacs/Innovamat) i Isabel Sánchez (EE i Aula Impuls).
 • 4. NOU CURRÍCULUM (CS) AraArt Música 4 Cordes Llengua Català Castellà Anglès Matemàtiques Innovamat Medi Experimentació al laboratori Sortides d’entorn Art Escacs
 • 5. EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA Espectacle 4 Cordes Nova estrena Teatre i música Noms de les aules Transversalitat amb totes les àrees Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
 • 6. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Lectura en les tres llengües Dedicació de franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i autònoma Lectura del llibre Matilda i comprensió lectora Escriptura en les tres llengües Codocència o grups reduïts per atendre més individualitzadament els alumnes a l’hora de treballar les diferents tipologies textuals Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles Dictats preparats i no preparats
 • 7. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Expressió oral Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula Pluja d’idees sobre els coneixements previs que tenen dels projectes Activitats diverses (dramatitzacions, ponències,...) Exposicions dels projectes Treball de recerca
 • 8. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents temàtiques relacionades amb el treball de l’aula Comprensió escrita Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies i temàtiques Bon dia Melodia Resolució de problemes Enigmes matemàtics English Reading Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul Raonament i lògica matemàtica (Resolució de problemes) Plataforma digital matemàtica Escacs
 • 9. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Medi Social Fets i aconteixements de l’Edat Moderna Medi Natural Éssers vius Màquines Mescles i dissolucions Matèria Llum i color Tècniques d’estudi Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques Organització del temari en dossiers de treball
 • 10. ANGLÈS Els alumnes tenen dues sessions d’anglès de 90 minuts cada setmana: ● Una amb dos mestres d’anglès que es dedicarà principalment a la comunicació oral i l’expressió escrita. ● L’altra, amb grup sencer, que s’aprofitarà per treballar la comprensió lectora, el vocabulari i el llibre de text. Feina de l’alumnat a casa: ● Cada setmana aprendre 10 paraules noves. ● Setmanalment, realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom d’anglès. ● Cada quinze dies, preparar una lectura per explicar-la a un company. ● Acabar feines inacabades a l’aula. Intercanvi de cartes amb l’escola ghanesa CIS.
 • 11. Els alumnes tenen una sessió setmanal amb l’especialista de música (Xavier Dangla) Es treballarà: ● Llenguatge musical ● Audició i educació de l’oïda ● Ritmes i Danses / Percussió Corporal / Ball de Bastons ● Cançó i veu ● Instruments de placa Orff i Flauta de bec MÚSICA
 • 12. ● Des de l’àrea d’educació visual i plàstica es realitzaran tres tallers: art, ceràmica i audiovisuals, a càrrec de les dues tutores i la Isabel. El taller de ceràmica es farà a l’edifici de l’antiga Velcro i per a realitzar el taller caldrà portar una bata o una samarreta vella. ● Des de l’àrea d’educació física, cal recordar que els nens/es portin l’equipació adequada per a realitzar la classe. Hi haurà dutxa al finalitzar l’activitat i, per tant, cal que els alumnes portin els estris d’higiene necessaris. Si teniu cap consulta, us podeu adreçar al mestre. alexmas@lesfontsescola.cat Si un alumne/a no pot fer l’activitat, haurà de portar un justificant del metge i dels pares. ESPECIALITATS
 • 13. ORGANITZACIÓ HORÀRIA 6èA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9:00 - 10:30 LECTURA AUTÒNOMA LECTURA EXPRESSIVA LECTURA AUTÒNOMA LECTURA EXPRESSIVA ENGLISH READING Castellà E.Escrita Castellà Anglès Català (Reforç Isabel) Anglès (MaryRose) 10:30 - 11:00 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 11:00 - 12:30 Atenció plena Atenció plena Atenció plena Atenció plena Atenció plena Medi Problemes matemàtics (EE Isabel) Art Medi Experimentació (reforç Alberto) Matemàtiques Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 15:00 - 16:30 LECTURA AUTÒNOMA DICTAT LECTURA AUTÒNOMA LECTURA MUSICAL LECTURA EXP. MESTRA Educació Física Català E.Escrita Escacs i Innovamat Música Tutoria / Valors
 • 15. • L’assistència és necessària i obligatòria. • Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat. • Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic). • Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable. • Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta de la Plaça dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans. ASSISTÈNCIA
 • 16. SORTIDES - 1r. trimestre: 24 d’octubre 2023: Sortida a la Colònia Vidal. 16 de novembre 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona. - 2n. trimestre: 1 de febrer 2024: Museu d’història de Catalunya. 5 de març 2024: Palau de la Música: “Meravellós Mahler”. 14 de març 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona. - 3r. trimestre: 17 de maig 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona. Del 22 al 24 de maig: Colònies al Delta de l’Ebre. Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
 • 17. Lloc: Alberg Josepets (Delta de l’Ebre) Dates : Del 22 al 24 de maig COLÒNIES
 • 18. HÀBITS ● Ordre i cura dels propis materials. ● Àlbums trimestrals. ● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes. ● Treball de les TAC. ● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i dossier d’activitats. ● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment del seu propi procés d’aprenentatge.
 • 19. DEURES FEINES SETMANALS: ● Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la setmana) ● Càlcul setmanal (divendres 6è A i dilluns 6è B) ● ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral o altres tasques ● virtuals (dimarts) ● English ClassRoom (dilluns) ● English Vocabulary FEINES QUINZENALS: ● Dictat preparat de català (primer de mes) ● Dictat preparat de castellà (final de mes)
 • 20. IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES ● Els alumnes haurien de ser responsables, fer els deures i portar tots els materials demanats per l’escola. Des de casa, es demana que es revisin les feines i es tingui cura del que hi ha anotat a les agendes. Recordeu que teniu una agenda virtual que podeu consultar. ● Llegir cada dia a casa durant una estona. ● Veure notícies infantils: InfoK. ● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula. ● Habituar una zona de treball tranquil·la.
 • 21. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA És una escola oberta a la participació de les famílies: ● Reunió d’aula a inici de curs. ● Agenda escolar. Cal revisar les anotacions dels mestres i signar-les. ● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. La reunió serà el dimecres de 12,30 a 13’30, amb prèvia notificació i confirmació de la mateixa. Pot ser virtual o presencial. ● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes pedagògics al curs. ● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola. ● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola. ● Pares i mares delegats/des d’aula. ● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
 • 23. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els aporta com a persones ● créixer com a éssers socials ● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la vida ● flexibilitat i capacitat d’adaptació ● habilitats i capacitats resolutives ● capacitat per superar situacions difícils
 • 24. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els proporciona a la QUALITAT de la seva socialització ● diversificació social ● enriquiment de les seves eines socials ● ajuda mútua ● solidaritat ● treball en equip ● capacitat per gestionar conflictes
 • 25. Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL de tots els nens i nenes ● aprendre a identificar les emocions ● capacitat per gestionar emocions ● tolerància i empatia ● resiliència ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
 • 26. DELEGATS/DES OBJECTIUS ● Establir la comunicació entre les famílies, l'AFA i l’escola. ● Poder actuar més ràpidament i col·lectivament. ● Cohesionar els col·lectius de l’escola. TASQUES ● Tenen la funció de potenciar la comunicació escola- família. ● Es reuneixen amb l’Equip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar.
 • 27. PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS RESPONSABLE SANED SANED AFA HORARI Matí de 8 a 9h Tarda de 16:30 a 17:30h Setembre (a partir de la 2a setmana) de 12:30 a 15h A partir de les 16:30h SERVEIS ESCOLARS
 • 28. I PER ACABAR… Un petit detall per finalitzar la reunió. Endavant!
 • 29. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!