Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocování kampaní?(20)

Advertisement

More from Taste(19)

Advertisement

PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocování kampaní?

 1. Marketing mix modeling Budoucnost vyhodnocování kampaní?
 2. Vyhodnocování marketingu je čím dál těžší Chybějící consenty, ad blockery, problémy s trackingem, ...
 3. Vyhodnocování marketingu je čím dál těžší Chybějící consenty, ad blockery, problémy s trackingem, ... Věčné diskuse o tom, která atribuce je „správně“
 4. Vyhodnocování marketingu je čím dál těžší Chybějící consenty, ad blockery, problémy s trackingem, ... Věčné diskuse o tom, která atribuce je „správně“ Na řadu důležitých otázek ani nejlepší atribuční model neodpoví
 5. Co je MMM? K čemu to je? ● optimalizace marketing ROI a rozložení rozpočtů ● nepotřebuje uživatelská data ● jiný přístup než atribuce Měření efektivnosti
 6. Co je MMM? K čemu to je? ● optimalizace marketing ROI a rozložení rozpočtů ● nepotřebuje uživatelská data ● jiný přístup než atribuce ● využívali jej velcí inzerenti ● měření TV a offline kampaní ● prověřená metoda ● drahé a komplexní řešení Měření efektivnosti Historie MMM
 7. Co je MMM? K čemu to je? ● optimalizace marketing ROI a rozložení rozpočtů ● nepotřebuje uživatelská data ● jiný přístup než atribuce ● využívali jej velcí inzerenti ● měření TV a offline kampaní ● prověřená metoda ● drahé a komplexní řešení ● za poslední 2-3 roky ● chybí data pro atribuci ● dostupnější i pro menší a střední firmy ● kontinuální SW řešení Měření efektivnosti Historie MMM Nedávný vývoj
 8. Atribuce MMM MMM vs. ATRIBUCE - hlavní rozdíly ● agregovaná vstupní data - náklady, imprese, GRPs, celkový obrat po dnech/týdnech ● vhodnější pro celkové řízení budgetů a KPIs ● potřebná data od jednotlivých uživatelů ● z ne/konverzních cest se usuzuje na přínos jednotlivých kanálů ● vhodnější pro denní řízení/úpravy online kanálů
 9. Atribuce MMM MMM vs. ATRIBUCE - hlavní rozdíly ● agregovaná vstupní data - náklady, imprese, GRPs, celkový obrat po dnech/týdnech ● vhodnější pro celkové řízení budgetů a KPIs ● potřebná data od jednotlivých uživatelů ● z ne/konverzních cest se usuzuje na přínos jednotlivých kanálů ● vhodnější pro denní řízení/úpravy online kanálů Plusy ● Nezávislé na trackingu (iOS, cookies,..) ● Nepotřebuje prokliky k měření efektu ● Strategičtější pohled na marketing (ne jen online kanály) Plusy ● Granularita kanálů ● Menší nároky na uživatele ● Dnes už i zdarma :)
 10. Atribuce MMM MMM vs. ATRIBUCE - hlavní rozdíly ● agregovaná vstupní data - náklady, imprese, GRPs, celkový obrat po dnech/týdnech ● vhodnější pro celkové řízení budgetů a KPIs ● potřebná data od jednotlivých uživatelů ● z ne/konverzních cest se usuzuje na přínos jednotlivých kanálů ● vhodnější pro denní řízení/úpravy online kanálů Mínusy ● Omezená granularita: max. 20-25 kanálů ● Náročnější na interpretaci ● Náklady / zprovoznit MMM není triviální Mínusy ● Chybějící data = problém ● Jen online kanály ● Chybí koncept brand baseline
 11. S čím může MMM pomoci? Jaký je vliv konkurenčních aktivit na náš obrat? Jaká je optimální úroveň investic do jednotlivých kanálů? Kam bych měl investovat “next marketing dollar”? Jak ovlivňují slevové kupony náš obrat a profit? Jaký je přínos upper- funnel kanálů a aktivit? I těch bez prokliků Pokud potřebuji snížit marketing budget o X %, jak to nejefektivněji udělat? Kolik obratu vygeneroval každý marketingový kanál (online či offline)? Jak bych měl alokovat budget mezi kanály, abych maximalizoval své KPI? Které marketingové kanály jsou ještě škálovatelné? ?
 12. High-level princip jak MMM funguje Revenue by channel type
 13. High-level princip jak MMM funguje Svátky Roční sezonalita Trend + síla brandu Týdenní sezonalita 1) Baseline 2) Vliv marketingového spendu 3) Celkový rozpad obratu po kanálech
 14. Pro koho je MMM vhodné Investice do reklamy min. 200.000 Kč/měs
 15. Pro koho je MMM vhodné Investice do reklamy min. 200.000 Kč/měs Historie dat 2 roky
 16. Pro koho je MMM vhodné Investice do reklamy min. 200.000 Kč/měs Historie dat 2 roky Více marketingových kanálů
 17. Vstupy pro MMM - příklad
 18. Revenue, Cost and ROI by Channel Total Share of Revenue vs. Total Share of Cost Jak vypadají výstupy - příklad
 19. Jak vypadají výstupy - příklad
 20. Jak si MMM vyzkoušet? ● Pomocí open source knihoven ● Robyn - R od Meta/FB - aktivní projekt, hodně funkcionalit, přístup přes Ridge-regresi + evoluční algoritmy https://github.com/facebookexperimental/Robyn ● Lightweight MMM od Google - Python, méně aktivní, bayesovský přístup, méně pokročilý než Robyn https://github.com/google/lightweight_mmm ● Business Factory + MarketingIntelligence.io ● Velké data science agentury typu Ekimetrics, Analytic Edge ● Consulting firmy typu Accenture a Deloitte ● Velké mediální agentury/skupiny - Omnicom, Dentsu, WPP,... ● Výzkumné agentury Nielsen, Kantar, Ipsos,...
 21. Case study E-commerce projekt ve střední Evropě: ● přes 2 miliony uživatelů měsíčně ● bohatý media mix, 20+ marketingových kanálů ● Možný uplift revenue dle MMM: +14,6 % ● GAds Shopping/PMax zvýšit spend o 24 % ● Remarketing ve vybraných kanálech snížit o 20 % ● První změny na základě doporučení MMM ● po 3 týdnech odměřen nárůst revenue o 5,1 % ● při zachování stejného spendu
 22. Giveaway Pokud máte zájem si MMM zdarma vyzkoušet, pošlete zprávu na email mmm@b.cz, dáme vám přístup do demo aplikace Marketing Intelligence
 23. MOB: +420 778 741 619 EMAIL: tomas.beno@b.cz ADDRESS: Dornych 486/47b, Brno WWW: b.cz IG: @businessfactory PPC Team Leader & Strategist Tomáš Beňo
Advertisement