Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou(20)

Advertisement

More from Taste(19)

Advertisement

PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou

 1. AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
 2. I. Úvod
 3. II. Hype a realita
 4. “AI is one of the most important things humanity is working on. It is more profound than, I dunno, electricity or fire.” - Sundar Pichai, CEO Google
 5. Slabiny a přednosti AI Výhody AI ● predikce na základě vstupů ● rozpoznává datové vzorce ● adaptivní Nevýhody AI ● neřídí se explicitními instrukcemi ● nevede k deterministickým výsledkům ● není rigidní
 6. Slabiny a přednosti AI Machine Learning ● predikce na základě vstupů ● rozpoznává datové vzorce ● adaptivní “Tradiční” výpočty ● řídí se explicitními instrukcemi ● vedou k deterministickým výsledkům ● jsou rigidní
 7. Příklady využití AI ● Zdravotní péče: Diagnostika a léčba ● Finance: Odhalování podvodů a hodnocení rizik ● Maloobchod: Personalizovaná doporučení ● Doprava: Autonomní vozidla
 8. III. AI v PPC
 9. TOP využití AI v PPC ● Bidování ● Cílení reklamy a tvorba publik ● Vyhodnocení relevance KWs a vyhledávacích dotazů
 10. Další využití AI v PPC ● Psaní reklamních textů ○ hlavně nadpisy a popisy RSA ● Hledání nových klíčových slov ○ především jako inspirace, či kontrola ● Tvorba vstupních stránek ○ psaní textů a kódování html ● Analýza a automatizace ○ psaní skriptů a funkcí
 11. Hledání nových klíčových slov ● Pro inspiraci a hledání nových cest ● Nenahradí GAds keyword tool
 12. Tvorba vstupních stránek ● Vytvořte texty ○ nezapomínejte na bohaté podklady a detaily ○ specifikujte styl textu a cílovou skupinu ● Nechte si vygenerovat html ○ specifikujte styl
 13. Analýza a automatizace ● Psaní skriptů ● Funkce pro Google Sheets apod. ○ překvapivě dobrý
 14. Psaní reklamních textů ● Poskytněte AI brief ● Specifikujte podklady ● Specifikujte styl ● Automatizujte si práci ● Vytvářejte si univerzální prompty
 15. Jsi zkušený odborník na digitální marketing. Toto je popis produktu a cílové skupiny: Téma: [Doplň] Tón: [Doplň] Cílová skupina: [Doplň] Název obchodu: [Doplň] Unikátní prodejní argumenty: [Doplň] Brand produktu: [Doplň] Název produktu: [Doplň] Popis [Doplň]: [Doplň] Pečlivě si všechny informace prostuduj, zapamatuj si je a odpověz pouze "ano".
 16. Jako zkušený odborník na digitální marketing vytvoř poutavé RSA pro Google Ads. Napiš [počet nadpisů] různých nadpisů, každý maximálně [počet znaků] znaků dlouhý, a [počet popisů] popisy, každý maximálně [počet znaků] znaků dlouhý. RSA reklama by měla obsahovat praktické i emoční argumenty, aby vzbudila zájem a přivedla více prodejů. Také by měla [doplň další cíl]. RSA musí být vytvořena tak, aby se odlišila od ostatních reklam ve vyhledávání na Googlu. Buď co nejvíce kreativní a poutavý, abys přilákal cílové publikum a zvýšil míru prokliku. Pamatuj, že každý nadpis může mít nejvíce [počet znaků] znaků a každý popis může mít nejvíce [počet znaků] znaků.
 17. Další nástroje ● Midjourney ○ tvorba ilustračních fotek, stylových bannerů ● Dall-E 2 ○ dokreslení, úprava obrázků ● BigJpg.com ○ zvětšení obrázku v malém rozlišení ● Remove.bg ○ odstranění pozadí, objektů z obrázku
 18. III. Mýty a limitace
 19. Mýty a limitace ● Nezná kontext ● Preciznost a kalkulace mu dělají problémy ● Výstup je jen tak dobrý jako zadání ● Mění se každý den ● Ověřujte si!
 20. Slovo na konec ● Je to “jenom” nástroj. A je sakra dobrý. ● Nezapomínejte na jeho limitace a pracujte s nimi, nebo kolem nich. ● Pracujte s AI efektivně, vytvářejte si šablony ● Nezůstávejte jen u mainstreamových nástrojů ● Najděte svou budoucnost s AI.
 21. Nevěřte mýtům, buďte legendou! vitousladislav.cz info@vitousladislav.cz PPCtypek
Advertisement