Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pripadova studie implementace Omniture v CSOB Pojistovne

1,271 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Pripadova studie implementace Omniture v CSOB Pojistovne

 1. 1. Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně Aneb 5 reportů, které vám vyrazí dech Jiří Brázda 20. 10. 2010
 2. 2. Jak se dařilo ČSOB Pojišťovně plnit přes léto prodejní plán cestovního pojištění? A) 39 % B) 86 % C) 110 % D) 124 % Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 2
 3. 3. Skvělá sezóna – splněno na 124 % Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 3
 4. 4. Jak lze vytvořit takový report?  Naprosto jednoduše – stačí nahrát plán prodeje přes admin rozhraní Omniture  Plány lze vztáhnout k jakékoliv metrice  Lze zvolit libovolnou granularitu – den, týden, měsíc, kvartál, rok  Plnění plánu se sleduje v reálném čase, kdykoliv lze zjistit aktuální stav Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 4
 5. 5. Je efektivnější Sklik nebo Adwords z pohledu výnosnosti (příjem / náklady)? Počítal jste to už někdo? Jak jste to spočítali? Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 5
 6. 6. Sklik je o 30 % efektivnější než AdWords Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 6
 7. 7. Jak lze vytvořit takový report?  Tady už je to složitější  Musíte správně označkovat PPC kampaně  A pak pravidelně importovat data z PPC systémů (lze to více či méně automatizovat)  Budete také potřebovat kalkulované metriky (konverzní poměr, cena za pojistku, ROAS = return on ad spend atd.) Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 7
 8. 8. Kolik pojistek navíc vygeneruje PPC, pokud nepočítáte jen okamžité konverze, ale i tzv. konverze s časovým zpožděním (30 dní)? A) 0 % B) 7 % C) 15 % D) 20 % Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 8
 9. 9. PPC přináší až 20 % pojistek navíc  Měřeno v horizontu do 30 dní od prokliku – Často jsou potřeba 2 prokliky z PPC k akvizici jednoho zákazníka – PPC neexistuje ve vakuu, zákazníci jsou ve své podstatě multikanálové bytosti – Akviziční kanály se často reportují odděleně (různí dodavatelé) = to je špatně Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 9
 10. 10. Jak lze vytvořit takový report?  Omniture umožňuje pro konverzní proměnné libovolně určit jejich chování (tzv. alokaci a expiraci hodnoty proměnné ve vztahu k eventům, tj. událostem, které se často označují za konverzní cíl)  Potřebujete vytvořit více proměnných pro identifikátor kampaně a těm nastavit požadované chování – např. alokace na první hodnotu s expirací 30 dnů Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 10
 11. 11. Na kolik dní si online zákazníci nejčastěji sjednávají cestovní pojištění? Je nějaký rozdíl mezi ženami a muži? Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 11
 12. 12. Nejčastější je 4, 5 nebo 1 den Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 12
 13. 13. Jak lze vytvořit takový report?  Stačí správně sbírat všechna data z formulářů na webu do konverzních proměnných  Tato data pak lze křížově analyzovat… – např. jak se liší pojistná doba pojištění pro muže a ženy  … a různě segmentovat ve vztahu k důležitým metrikám – např. porovnávat průměrné kalkulované pojistné a průměrné skutečné pojistné Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 13
 14. 14. Kolik nejvíce kalkulací si udělal jeden zákazník, aniž by pojištění sjednal? Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 14
 15. 15. Mnoho zákazníků si spočítá cenu pojištění, ale produkt si nesjedná  Tyto zákazníky je nutné identifikovat a dále s nimi pracovat (follow-up z call centra, retargeting na webu apod.) – Od web analytiky k customer intelligence / CRM Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 15
 16. 16. Jak lze vytvořit takový report?  Stačí pro každého, i anonymního návštěvníka vygenerovat unikátní ID a uložit do konverzní proměnné  Jednotlivé reporty a metriky pak jsou k dispozici pro individuální ID (nebo specifikovanou množinu ID, tj. segment návštěvníků)  Sofistikované nástroje jsou postaveny na datovém modelu, který vylučuje agregaci nebo samplování dat – např. Google Analytics toto neumožňuje Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 16
 17. 17. Závěr – 3 hlavní výhody řešení
 18. 18. 3 hlavní výhody z pohledu ČSOB 1. Personifikovatelnost nástroje dle potřeb ČSOB Pojišťovny (úprava reportů na míru, upload dat typu obchodní plány, náklady a jejich porovnání s reálně odváděnou produkcí) 2. Možnost realizovat sofistikované kampaně a maximální výtěžnost kampaní pomocí Omniture 3. Rychlý přístup k datům, která nás zajímají (díky personifikaci) Michaela Beranová, Internet Marketing Specialist Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 18
 19. 19. 3 hlavní výhody z pohledu Optimics 1. Data v reálném čase bez nutnosti spoléhat se na méně pružný centrální BI pojišťovny 2. Kompletní reporting vč. akvizičních nákladů a výnosů, vše na jednom místě bez dodatečné manuální práce v Excelu 3. Webová data (pageviews apod.) jsou najednou méně důležitá než data o produktech a zákaznících Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 19
 20. 20. Adobe Online Marketing Suite Pokud chcete mít tak robustní reporting a analytiku jako ČSOB Pojišťovna, kontaktujte osobu z následujícího slajdu Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 20
 21. 21. Jiří Brázda  Web analytics & customer intelligence expert  5 let zkušeností jako konzultant i jako zástupce klienta (HVB Bank, DIRECT Pojišťovna)  Regionální manažer Web Analytics Association  Web Analytics Wednesday CZ  twitter.com/jiribrazda Případová studie implementace Omniture v ČSOB Pojišťovně | www.optimics.cz 21
 22. 22. Q / A jiri.brazda@optimics.cz (+420) 602 345 620

×