Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

More from Taste(19)

Advertisement

PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli dvojnásobný obrat?

 1. Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli dvojnásobný obrat? Lukáš Hvizdoš
 2. Škálovanie kampaní ● Zvyšovanie konverzií či obratu pri zachovaní rovnakej nákladovosti ● Zapojenie čo najviac produktov vo feede do aukcie (google shopping)
 3. Dôvod prečo dávať pozor č.1 PMAX / PLA Other Počet produktov s aspoň 1 klikom ● 1-4/2022 - 11 650 ● 1-4/2023 - 17 500
 4. Dôvod prečo dávať pozor č.2 PMAX / PLA Other Počet produktov s aspoň 1 klikom ● 1-5/2021 - 370 ● 1-5/2022 - 640
 5. Dôvod prečo dávať pozor č.3 PMAX / PLA Other Počet produktov s aspoň 1 klikom ● 1-4/2022 - 1376 ● 1-4/2023 - 2227 All
 6. Osnova ● Audience signals ● Assets ● Analýza dopadu zmien v kampaniach ● Štruktúra kampaní ● Testovanie product titles
 7. Audience Signals - Širšie publikum na škálovanie - Užšie publikum na škrtenie -> lepší ROAS Tip: Ak využívame GDN kampane, použiť insights z pmax ako inšpiráciu na nové cielenia Postup: 1. Na začiatok first party data 2. Cieľom je zabehnúť pmax, nech prejde cez learning fázu a zastabilizuje sa 3. Následne kampaň škálovať a pridávať ďalšie obecnejšie signály (mať už pripravenú kvalitnú kreatívu aj video)
 8. Assets ● Testovať feed only vs. plné assety
 9. Sledovanie a analýza zmien - 6ixWand
 10. Case 1 ● Zhoršuje sa výkon -> uvoľnenie (zníženie) tROAS ● Príčina: vypadlo nám veľa produktov zo štítku ● Pozorovaný výkyv v útrate
 11. Case 2 ● Kampaň prestala plniť ROAS ● Úpravy v SEA kampani spôsobili zobrazovanie DSA v PMAX
 12. Ako na to bez 6ixWand (1) - Skript ● Skript: Mike Rhodes ● Skript: 6clickz
 13. Ako na to bez 6ixWand (2) - Google Ads Video Video Cost: 6 142,72Kč Video Cost (%): 27,8% Shopping Shopping Cost (%): 62,76%
 14. Štruktúra kampaní ● Mať čo najmenej kampaní ● Niektoré produkty negatívne ovplyvňujú iné produkty v kampani ● Neexistuje jeden návod -> záleží to od cieľov, skladbe produktov a ich aktuálny výkon Základné piliere
 15. Krok č.1 Analyzovať business a vytvoriť správne custom labels Príklady ● Bestseller / Top product ● Expensive ● 0 clicks ● Low Price / Low Competition - label vytvorený na základe dát z bidding fox
 16. Krok č.2 Vybrať skupinu produktov, ktorá neplní ciele Scarabaeus
 17. Ako na to bez Scarabaeusa - Google ads
 18. Tip na začiatok ● Stiahnuť všetky produkty s 0 klikmi za posledných 30 dní ● Vytvoriť supplemental feed s custom label 0 clicks ● Vytvoriť osobitnú PMAX
 19. Testovanie Product Titles ● Prečo? Kedy? Čo? ● Ako testovať? Ako to vyhodnotiť? ● Next step po vyhodnotení testu
 20. Prečo je dobré testovať Product title ● Hlavný atribút pre zobrazenie v Google Shopping ● Efektívny nástroj pre škálovanie kampaní ● Sedliacky rozum
 21. Čo testovať? ● Pridanie relevantných kľúčových slov (obecné kw vs špecifické kw) ● Hranie sa s pozíciou daných atribútov (najdôležitejšie údaje dať na začiatok title) ● Testovanie dĺžky title (150 znakov vs 70 znakov)
 22. Ako testovať? - skupina produktov 1. Vybrať si skupinu produktov 2. Stanoviť hypotézu 3. Nájsť vhodné kľúčové slová 4. Vykonať zmenu ● Dlažby od výrobcu Imola ● Doplnenie product titlu o kľúčové slová spojené s miestom uloženia zvýšia počet klikov a impresií ● Dlažba do kuchyne ● Dlažba do kúpeľne ● Dlažba na terasu
 23. Ako testovať? - skupina produktov 4. Vykonať zmenu
 24. Ako test vyhodnotiť? Výhody ● Menšia časová náročnosť - možnosť naraz testovať tisíce produktov a viacero variánt ● Nezaujímajú ma iné faktory - porovnávam nielen s predošlým obdobím ale aj medzi sebou
 25. Ako na to bez Scarabaeusa ● Supplemental Feed, Scripts, Mergado + GMC ● Hodnotenie je ale náročnejšie ○ Vytvoriť report v Google Ads (GA4) ○ Následne uložiť to spreadsheetu a urobiť kontingenčnú tabuľku
 26. Ako na to bez Scarabaeusa
 27. Nájsť vhodné kľúčové slová
 28. Ďakujem za pozornosť lukas@6clickz.com lukashvizdos 6clickz.com/sk/blog
Advertisement