Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad stavbou účtu Google Ads(20)

Advertisement

More from Taste(20)

Advertisement

PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad stavbou účtu Google Ads

 1. SATO David a Honza Janouškovi aneb jak přemýšlet nad stavbou účtu Google Ads
 2. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Discovery Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) (YouTube - reach) Hagakure akvizice Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA YouTube RMK Display RMK DRMK Akvizice RMK Performance Max ance Max
 3. 383 % Transakce +64 % CPC 410 % Tržby -44 % PNO Výsledky po aplikaci nového způsobu optimalizace - E-shop 1
 4. v bSATO SATO by David and Honza Janouškovi
 5. Chapter I Hagakure a Hagakure RLSA
 6. Volná shoda 1. Klíčová slova. 2. Obsah dopadové stránky. 3. Historie vyhledávání.
 7. Campaign Structure Ad Groups Ad URLs Ad Formats Ad Extensions KWs + keywords +1… KWs + keywords +2… DSA Choose “Landing pages from standard ad groups” …/URL-1 …/URL-2 Automatically generated 2 ETAs & 1 RSA 2 ETAs & 1 RSA 3 DSAs Structured snippets Callout extensions Sitelinks Data Driven Attribution + Google Audiences + Ad customizers + Keyword insertions Campaign 1 Account Hagakure Smart bidding strategy
 8. Hagakure DSA feed Hagakure Feed Kampaň Kategorie Feed Sestava Dle Feedu Klíčové slovo Dle feedu Dopadová stránka Kategorie Hagakure Klíčové slovo 1 Klíčové slovo 2 Klíčové slovo 3 Dopadová stránka 1 Dopadová stránka 2 Dopadová stránka 3
 9. Hagakure DSA Hagakure Kampaň Stránka kategorie Sestava Stránka kategorie Klíčové slovo Stránka kategorie Dopadová stránka Kategorie Hagakure Klíčové slovo 1 Klíčové slovo 2 Klíčové slovo 3 Dopadová stránka 1 Dopadová stránka 2 Dopadová stránka 3
 10. Hagakure DSA feed Hagakure Feed Kampaň Kategorie Feed Sestava Dle Feedu Klíčové slovo Dle feedu Dopadová stránka Kolo Horská kola Silniční kola Elektrokolo Dopadová stránka 1 Dopadová stránka 2 Dopadová stránka 3
 11. Hagakure RLSA 1. Provedli konverzi. 2. Čas na stránce. 3. Navštívili stránku.
 12. Hagakure RLSA Hagakure Kampaň Stránka kategorie Sestava Stránka kategorie Klíčové slovo Stránka kategorie Dopadová stránka Kategorie Hagakure Klíčové slovo 1 Klíčové slovo 2 Klíčové slovo 3 Dopadová stránka 1 Dopadová stránka 2 Dopadová stránka 3
 13. Chapter II Royal Berl a Royal Shop
 14. Royal Berl 1. Volná shoda. 2. Maximalizace prokliků. 3. Maximální CPC. 20-40 % max CPC
 15. Royal Berl Hagakure Kampaň Kategorie stránka Sestava Kategorie stránka Klíčové slovo Kategorie stránka Dopadová stránka Kategorie Hagakure Klíčové slovo 1 Klíčové slovo 2 Klíčové slovo 3 Dopadová stránka 1 Dopadová stránka 2 Dopadová stránka 3
 16. Royal Berl - optimalizace 1. Zvyšovat CPC. 2. Přidávat negativní klíčová slova.
 17. „Záleží“ David a Honza Janouškovi (2022)
 18. Royal Shop
 19. Chapter III Keyword champions
 20. Keyword champions 1. TOP klíčová slova. 2. Možnost využití volné / přesné / frázové shody.
 21. Last chapter SATO
 22. „Záleží“ David a Honza Janouškovi (2022)
 23. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Discovery Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) (YouTube - reach) Hagakure akvizice Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA YouTube RMK Display RMK DRMK Akvizice RMK Performance Max ance Max
 24. Malý účet 1. Menší rozpočty. 2. Zaměření na výkon. 3. Nedostatek dat pro fungování automatických strategií. 4. Specifický druh kampaní. 5. Externí faktory (SEO, Produkt, Kreativa…).
 25. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Discovery Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) (YouTube - reach) Hagakure akvizice Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA YouTube RMK Display RMK DRMK Akvizice RMK Performance Max ance Max
 26. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Akvizice + RMK Performance Max ance Max
 27. Keyword Champions DSA Feed Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Akvizice + RMK Performance Max ance Max
 28. Střední účet 1. Záleží na vás :). 2. Stanovení rozpočtů. 3. Nejefektivnější alokace.
 29. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Discovery Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) (YouTube - reach) Hagakure akvizice Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA YouTube RMK Display RMK DRMK Akvizice RMK Performance Max ance Max
 30. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA Akvizice RMK Performance Max ance Max
 31. Velký účet 1. Spousta dat pro nejlepší fungování automatických strategií. 2. Využívání povědomostních kampaní. 3. Širší portfolio kampaní. 4. Cílení. 5. Využívání marketingového mixu.
 32. Hagakure DSA Feed Keyword Champions Discovery Search Royal Berl PLA / PLA - Royal Shop Brand (E/P) Brand (B) (YouTube - reach) Hagakure akvizice Hagakure DSA RLSA Keyword Champions RLSA YouTube RMK Display RMK DRMK Akvizice RMK Performance Max ance Max
 33. 383 % Transakce +64 % CPC 410 % Tržby -44 % PNO Výsledky po aplikaci nového způsobu optimalizace - E-shop 1
 34. 10 % Transakce -15 % CPC 33 % Tržby -47 % PNO Výsledky po aplikaci nového způsobu optimalizace - E-shop 2
 35. Je SATO vážně taková ?
 36. Záleží!!
 37. Napište nám David Janoušek Jan Janoušek
Advertisement