SlideShare a Scribd company logo
ammalu uqaqtuni, qanuiliuqsimaliqpisi? nipinga thy
nukangata auk qialluni uvannut nunaminngaaqsimanngittuq.
amma maanna sanaugait thou cursed from the Earth, taanna
qaninga matuilauqtuq thy brother's blood from thy hand;
Genesis 4:10-11
kisiani niqinga uumajuup niqinga, auk, niquaqattarniaqtuq.
amma inuusiqpit aunganik pijariaqarniaqtunga;
tigumiaqtaunilimaannit pijariaqarniaqtara, angutimullu
tigumiarlugu; angutilimaat aninga angutiup inuusinganik
pijariaqarniaqpunga. kinaup aungata aunga, angutiup aunga
sirluaqtauniaqpuq: guutiup ajjinnguangani angutiup
ajjinnguangani. Genesis 9:4-6
amma riipiin uqarłuni unto them, Shed no blood, kisiani cast it
into this pit-mut nunatuinnarmiilluni, ammalu agganga
tigunngiłługu; aggaminik piituinnariaqarmagu, ataataminut
agjakkannirluniuk. ammalu juuta uqaqtuni ningauminik,
qanuq kiinaujaliuqpappat aninga, ammalu aunga auk? ammalu
juusipiup aminganik pillutik, ammalu tuquttillutik kunigarmik
gaatsmik, ammalu ippakturlugu auk; Genesis 37:22,26,31
amma kiullunigit, uqaqtutik, sipaik, uqanngittunga,
akiraqtuqtailigit surusirmik; amma tusaagajanngilat?
taimaimmat, nuqqangatitaujuq, aungalu pijariaqarmijuq.
Genesis 42:22
juuta liaan uvingajaaqtuq: niqituqtinit, irnira, thou sanaugaq
quvvarialauqtuq: stooped,ched as a lion, ammalu pituqaulluni;
kina nuqqatinniaqpa? kangiigijaujuq juutamit
aullariaqanngilaq, uvvaluunniit maligalirijimit isigangit
akunninginnit, kisiani siulu qaikpat; amma ungituangit inuit
katiqattarniaqput. 1999-mit 2013-mut, 2014-mit 2014-mut,
2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut,
2014-mit uasarłunigit annuraangit vainimi, annuraangillu
aunginni iviks: ijingit aupaqtuuniaqput vainimut, kigutingillu
qaullurlutik immuqarluni. Genesis 49:9-12
ammalu kajusiniaqpuq, uppirusunngippata taakkuninga
marruunnik nalunaikkutaannik, tusaanngittut nipimik, kuup
imanganik kuvisilutik, ammalu kuvilugu paniqtillugu nuna:
ammalu imaq kuummiittuq kuummi auktaarajaqtuq
paniqtillugu nuna. Exodus 4:9
taimaimmat LORD-ngujuq, tavvani thou shalt-mi qaujimajuq
LORD-ngugama: nuqqangalunga, smitiniaqpunga rod-mik
imaagut kuungmiittut, ammalu aungmut
auktaaqtitaunialiqłutik. amma iqaluit kuungmiittut
tuquniaqput, amma kuunga stink−nguniaqpuq; ammalu
Egyptians-kut imattiavaqarjuarniaqput kuungmit. ammalu
LORD spake unto Moses, uqarlutit aaran, kulluujarlutit,
ammalu tasisarlutit tasijuarlutit imaanut Egypt, kuungitigut,
kuunginnut, ammalu tasirajanginnut, ammalu imalimaanganut,
aunngutuinnariaqarninginnut; ammalu
auktaqatuinnariaqarninganik nunainnarmi Egypt-mi, tamainni
umiarjuani qijungni, ammalu umiarjuani ujaqqani. amma
muusisi amma iuran taimailauqtuq, LORD commanded;
ammalu kivittilluni, ammalu imangit kuup imanginniilauqtut,
viuraoh-mi, ammalu takulluni iqqanaijaqtiminik; ammalu
imalimaangit kuummiittut auttaqtaulauqtut. amma iqaluit
kuungmiilauqtut tuqulauqtut; amma kuuk stank, amma
Egyptians imaqturunnalaunngittut kuungmi; ammalu
auktaqalauqtuq nunami Egypt-mi. Exodus 7:17-21
ammalu aungmik tigusilutik, ammalu piirlugu marruuk
saniraagut ammalu qulaani paangata igluup, niriniaqtanginnut.
aungiqsiniarivusi iglussinni tupiujannguami: amma aukkut
takugaangama, auk aniguqtinniaqpagit, amma auk
simiksimajjaanginnavit, mirialiraangama. amma ye−mik
piniaqpuq aup sukanganik, amma misuktarlugu aungmi
uviningniarvingmi, amma lintul−mi piirlugu amma marruuk
sanirangit aungmut aungmut; amma nallait anijariaqanngilatit
paangani iglungata ullaarurasuarningani. LORD−mut
agjaqtauniaqpuq igjiptians−mut; takugunilu aungmik
lintul−mik, marruungniglu saniraagut, taanna LORD−gijaujuq
kajusitittiniaqpuq paami, aksururnaqtuqsiuqtittijjaanngiłłunilu
suraksijimik iglussinnut isirasuglutit. Exodus 12:7,13,22-23
thief be found breaking, and be smitten that he die, there is no
blood be shed for him. siqiniq nangiqsikpat, auksiutitalik;
iluittumit utiqtittijarialik; pitaqangippat, niurrutaugajaqtuq
tittauninganut. Exodus 22:2-3
Thou shalt-kut aungmik pitittivanngillutik auksiutima
auksiutinganik; 1999-mit 2013-mut, 2014-15-mit 2014-15-
mut. Exodus 23:18
muusisilu auk nappanganik pilluni, ammalu
qattaarjungmuaqługu; amma avvanga auk miriarsilauqtuq
altar-mi. ammalu muusisi aungmik pilluni, ammalu
tivvuaqługu inungnut, uqaqłunilu, auk tigumiarlugu, taanna
LORD hath-ngujuq ilinnut pitjutillutit taakkuninga uqausirnik.
Exodus 24:6,8
ammalu thou shalt auk, ammalu ililugu angmaluqsisimajumut
altar-mut, ammalu kuvilugu auk ataata ataata. ammalu thou
shalt slay the ram, ammalu thou shalt auk, ammalu tillurlugu
altar-mut. siutinga siutingata isua tuquttilirmilugu, auk
tigulugu, ililugulu taliqpingaangani siutingata aaran, amma
taliqpingaangani siutingata siutingata, amma kullungata
taliqpiagut aggangata, amma isigangata isua taliqpiagut,
amma auk siutinga siutinga siutingata. ammalu thou shalt-mik
auksiutilik, ammalu uqsunga, ammalu milluarlugu aaranmut,
ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit,
ammalu irningit annuraangit: ammalu saluktitauniaqtuq,
ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit
annuraangit. Exodus 29:12,16,20-21
amma iuran nigaqtittiqattarniaqpuq angmaluqsiliraangat
atausiarluni arraagumi auqarluni sinarjunnguamik:
atausiarluni arraagumi mikłitiriqattarniaqpuq
kinguvaaksalimaassinni: LORD−mut auksimalaanguvuq.
Exodus 30:10
Thou shalt−kut aungmik pitittivanngillutik sacrifice−mik
nuqqangatillunga; naliatuinnaq nirivigjuarnamut
kajusititaujariaqanngilaq ullaakut. Exodus 34:25
ammalu tuquttiluni pangniit LORD-ngulauqtinnagu: ammalu
iksirarjuangit, iuran irningit, auk naksaqattangniaqtuq,
ammalu auk simiksiluni altar-mit paangagut. ammalu
tuquttiniarilluni saniraagut altar uannaqpasiani LORD-mi:
ammalu iksirarjuangit, iuran irningit, aungata takininga
tigliqattangniaqtuq altar-mit. ammalu iksirarjuanga
naksariaqaqtanga altar-mut, ammalu niaqunga piirlugu,
ammalu uullugu altar-mut; amma auk simikpallianiaqtuq altar:
Leviticus 1:5,11,15
aggangillu niaqurminut niaqurminut, tuqullugulu paangani
tabernacle−mi katinngatitautillugit: amma iuran irningit
iksirarjuangit simiksiqattarniaqput aungmik angmaluqsitillugu.
aggangillu niaqurminut niaqurminut, tuqullugulu
tangiqalaunnginninganit katinngatitautillugit: amma iuran
irningit tissiqattangniaqtut aungmit angmaluqsiluni altar−mit.
aggangalu niaqunga niaqunga tiguluniuk, tuqullugulu
tangingata tangingata saattiangani: irningillu iuranmi
miriaqtittiniaqput aungmik angmaluqsiliraangat.
maligauniaqpuq kinguvaariinut iglulimaarnit, tupiujarmit
nirivanngilluni uqsumit aungmilluunniit. livaikas 3:2,8,13,17
ammalu iksirarjuangujuq auksiutiup auk, ammalu naksarlugu
tabernacle-mut katinngatitaujumut: ammalu iksirarjuanga
agganga ippagiaqaqłuni aungmit, ammalu 7-ngiqtarlugu 7-
ngiqtarlugu LORD-ngulaunnginninganit,
qausilaunnginninganit. ammalu iksirarjuangujuq auk auk
simiksiqattangniaqtuq siirnanngittunik siirnanngittunik
nirrisinik, taannalu angmaluqsiluni; ammalu kuvisiluni
aunganik pangniup ataani ikititaup, paanganiiłłuni. livaikas
4:5-7
ammalu iksirarjuangujuq auk siquttauniaqpuq: ammalu
iksirarjuanga agganga ippagiaqaqłuniuk auk, ammalu 7-
ngiqtarlugu 7-ngiqtarlugu LORD-ngulauqtinnagu,
miriangugaluaqłuni. ammalu auk ataaguuqtinniitillugu, taanna
luttaaq saattianganiittuq, ammalu aungit kuvisilutik ataani
ikititaujuup, paanganiiłłuni. livaikas 4:16-18
ammalu iksirarjuanga auk siminga piirluni aggaminut,
ammalu ililugu angmaluqsitillugu ikitillugu, ammalu
aunganik kuvisiluni ataani altar ikitillugu. ammalu
iksirarjuanga auk ataaguurluni, ammalu aglunganut ililugu
ikititaujumut, ammalu kuvilugu auk ataaguungaluni. ammalu
iksirarjuanga auk sivaujaup auk ataaguurluni, ammalu
angmaluqsiluni 4:25,30,34-mit
ammalu tivvuaqattarluni aunganik sinarjuup sanimut; ammalu
asingit auk simiqattarniaqtut ataani altar: sin-ngujuq. livaikas
5:9
kisutuinnaq aktuqsiniaqpuq uumajuup puunganik
angmaluqsiluni: ammalu auk simiksimakpat naliangnituinnaq
garment-mik, kulluujarmik uasarluni simiksimavviujumik.
amma kiniqtirutitaqanngilluni, naliatuinnaq auk agjaqtaukpat
angmaluqsisimajumut katinngatitaujumut auksiutimut
angmaluqsisimajumut angmaluqsisimajumut, nirijauniaqtuq:
ikititauniaqtuq ikittumut. livaikas 6:27,30
inimit tuquttivvigijangani ikitittijjutiup tuquttiniaqpuq
aksaluanik: auklu takininga angmaluqsiluni altar−mut.
ammalu tunisiniaqtuq atausirmik atangirluni oblation-mik
heave-mut manimatillugu LORD-mut, ammalu
iksirarjuangujuq mikłitittiniaqtuq aunganik sailinirmut
manimatitanginnik. amma suli puktuqtiruti aungmi
niriqattajjaanngilaq, qungajaaraluaqpat uvvaluunniit
ippagaluaqpat, iglussinni. qanutuinnaq tallurniq auk
qanuittutuinnattiamik, taqtunga kipijauniaqtuq inuqutinginnik.
irningit irningit iuran, pitittijuq aunganik sailinirmut
pitittinirni, amma uqsunga, pijunnautiqarluni tuimik ilanganut.
livaikas 7:2,14,26,27,33
amma inguluksimalluni; amma muusisi aungmik pilluni,
ililluniuglu angmaluqsilirłuni aggaminut, ammalu auk
kuvilluniuk ataani altar, ammalu mikłitiqługu,
aaqqiqatigiigutaulluni. tuqułłuniuglu; amma muusisi aungmik
simiksilluni altar round−mit. amma inguluksimalluni; amma
muusisi aungani pilluni, ilillugulu aaran taliqpingaangani
siutingani, amma kullungata taliqpiagut aggangata, amma
taliqpingaangani isigangata. ammalu aaran irningit, ammalu
muusisi auksiutinganik siutingata isuagut, ammalu kullunga
taliqpingaangani aggangit, ammalu putugungit taliqpingitta
isigangit: ammalu muusisi auk simiksilluni. ammalu muusisi
uqsumik pilauqtuq, ammalu aunganik altar-miilauqtuq,
ammalu mirittuniuk iuranmut, ammalu annuraangit, ammalu
irningit, ammalu irningit annuraangit; ammalu iniqtiqsimajut
iuran, ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit
annuraangit. livaikas 8:15,19,23,24,30
irningit iuran auk, auk simikłuniuk, auk ataaguuqłuni: amma
auk simikłuniuk; amma iuran irningit tunisilauqtut aungmut,
angmaluqsilluni altar−mit. qarliktauq suungusaktuq amma
ullaksilluni sailinirmut, inungnut, amma iuran irningit
tunisillutik aungmut, miriaqsilluni altar−mit, livaitiks
9:9,12,18
tingmianut, tiguniaqpauk, amma qijuk, amma qungasiruq,
amma hyssop, amma ippaglugit amma tingmiaq aungani
tingmiap tuqutaulauqtuup imaagut: amma iksirarjuanga
auksiutingani piniaqpuq, amma iksirarjuanga siutingata
amma taliqpingaangani aggangata, amma isigangata
taliqpianiittuq: amma uqsuup ilanga aggangata
isituinnaqtillugu siutingata isua salummaqsaqtaujarialik,
amma kullunga taliqpiata aggangata, amma isigangata isua
taliqpingaangani, auktaqaliraangat: tuquttilunilu siutiup
siutinganik, ammalu iksirarjuanga auksiutinganuurlugu,
ililugulu siutingata isunganut salummaqsaqtaujarialik,
ammalu kullunga taliqpiata aggangata, ammalu
taliqpingaangani isigangata: ammalu iksirarjuangujuq
uqsumik ilisiniaqpuq aggangata isungani taliqpiata siutingata
salummaqsaqtauniarluni, ammalu kullungata taliqpiagut
aggangata, ammalu taliqpingaangani isigangata, auksiutingata
auk: ammalu qijungmik piniaqpuq, ammalu hyssop, ammalu
qungasiruq, ammalu tingmiaq, ammalu ippaglugit aungani
slain timmiap, ammalu imaanik, ammalu imirluni 7-
raaqtiqtuni: ammalu salummaqsainiaqtuq illumik aunganik
timmiap, ammalu imaqarluni, ammalu tingmiamik, ammalu
qijummik, ammalu hyssop-kut, ammalu qungasiruit: livaikas
14:6,14,17,25,28,51,52
ammalu aungiqsiniaqtuq pangniit, ammalu tiqtilluniuk
aggaminut issingata kanangnanganut; amma
iksivaattialaunginningani auk 7−ngiqsurlugu.
tuquttilirniaqpuq nirrisimik, inungnut, auk naksarluniuk, auk
auk saattiangani, amma mikłitirlugu issivautarmut, amma
iksivaarvigilaunnginnirni: amma aniluni altar−mut
LORD−mut, ammalu mikłitiriluni; ammalu aungiqsiluni
pangniit, ammalu aunganik gaat, ammalu ililugu
angmaluqsisimajumut altar angmaluqsisimajumut. ammalu
aungmik milluaqattarniarilluni 7-ngiqtarluni,
salummaqsarlugulu, sullukutaarlugulu nutarangit isriulmi.
amma pangniit sin−mut, amma gaat sin−mut, aungit
agjaqtaulauqtut nigaqtittijaqtuqłutik angmaluqsilutik,
agjaqtauniaqpuq tangmaaqsimanngilluni; ammalu
ikitittiniaqtut qisinginnik, ammalu niviqtinginnik, ammalu
mitinginnik. livaikas 16:14,15,18,19,27
ammalu iksirarjuanga aungmik simiksiniaqpuq LU-mit
paangani tabernacle-mit, ammalu uulluni uqsunga sweet-mut
tipinganut LORD-mut. ammalu qanutuinnaq angut
iglutaqaqpat isriulmi, uvvaluunniit aallanik auktaqaqpat, auk
qanuittutuinnattiamik auk; allaaluunniit kiinara aaqqinniaqtara
taqul tainna auk, ammalu kipijauniaqtuq inuqutinginnut.
uumanilimaanganut uumajuup aungmiippuq: ammalu
tunisimallugu ilinnut altar-mit milluaqtittiniarlunga tingnut:
aungmut milluarutausuuq taqtumut. taimaimmat
uqaqqauvunga surusirnut isriulmut, nirijassarigiaqanngitait
aummit, aallagijaugiaqanngilatit aummit niriguvit. ammalu
qanutuinnaq angut surusiqtaqaqpat isriulmi, uvvaluunniit
aallanik ivvit saniani, angunasuppattunik ammalu iqsinaqtunik
uvvaluunniit nigaqtunik nirijautuinnarialinnik; kuvisiniaqtuq
aungmit, matulugulu pujurmut. uumanilimaanganut
uumajulimaat; aungiqsijjutiujuq inuusinganut: taimaimmat
uqaqqauvunga surusirnut isriulmut, suli niriniaqtuq aunganik
niqiup niqinga: uumanilimaanganut niqiup aungujuq:
kinakkutuinnattiat itituinnaqtut nakataujarialiit. livaikas
17:6,10-14
kisiani sivulliit arnalluit, uvvaluunniit sivulliit quliruangit,
uvvaluunniit sivulliit gaat, kulluit miriat; angmaluqsisimajut:
thou shalt timmikaaqtittisuut aunginnik altar−mi, amma
niuqsilutik uqsunganik ikititanganut, siirnanngittumut
tipinganut LORD−mut. qassiuningit 18:17
amma iulasar iksirarjuanga auksiutingani piniaqpuq
aggaminut, amma aukkut tigligluni 7−ngiqsuqłuni: amma
atausiq uutittiniaqpuq heifer−mik takujaminik; uvininga,
amma niqinga, amma aunga, 19:4-5
amma thou shalt-mik uutittisuut, niqinga amma auk, altar of
the LORD thy God: amma auk thy sacrifices kuvijauniaqpuq
altar of the LORD thy God, amma thou shalt nirilutik
niqinganik. kigutinnguaq 12:27
taimali tuquttilauqtut pangniit, ammalu iksirarjuangit aungmik
pillutik, ammalu milluaqtutik altar-mi: suurlu, tuquttimmata
rams-mik, aungmik millualauqtut altar-mi:
tuquttilaurmijuttauq laambs-mik, ammalu aungmik
milluaqtutik altar-mi. ammalu iksirarjuarait tuqulauqtut,
ammalu aaqigiarutiqalauqtut aunginnik altar-mi, mikłitirillutik
isriulmut: kingmut ikititaujumut ammalu sin-mut
manimatitaujuq sanajaujarialik isriulmut. 2 akuqtujuq
29:22,24
ammalu nangilauqtutik, malittugu maligaq muusisiup
angutiup angutiup: iksirarjuangit aummi katattitsilauqtut,
pilauqtangat livaiup. 2 avungaujisimajut 30:16
ammalu tuquttillutik aqqummik, ammalu iksirarjuangit
aummik milluaqtutik aggaminik, ammalu livait ikititaullutik.
2 akuqtujuq 35:11
kisumik pijjutiqaqłutit ajjigiinngittunik atuqpakpat uvannut?
lord−gijaujuq, tataattiarama ikitittinirmik rams−nik,
uqsunginniglu nirititauvaktunik; ammalu quviasukpunga
auktaqanngitillugu, uvvaluunniit laams-miunngittuq,
uvvaluunniit gaats-mi. aisaija 1:11
uvannut uqarilluni, suun anguti, taimaimmat Lord GOD-mit;
taakkua atuqtaujunnaqtut altar−mut ulluutillugu
sananiaraangata, uutittiniarlutik taikani, ammalu auk
tigliktillugu. ammalu thou shalt auk pijauluni, ammalu ililugu
sitamanut angmaluqsijunut, ammalu sitamanut tiriqqunginnut,
ammalu killingata killingata mitsaanut: taimaimmat
salummaqsarlugu ammalu simillugu. Ezekiel 43:18,20
kisiani ajuririqsijut livaits, irningit Zadok, tainna
kamajigiinnalauqtara qiturngakka isriul uvannik, uvannut
qanilligiarniaqtut ministamut, ammalu nangirniaqtut uvannut
uqsumut ammalu aummut, ulaminga guat GUD: ijikiul 44:15
ammalu iksirarjuanga auksiutiup auksiutiup, ammalu
ilijauluni igluup saniraagut, ammalu tisamat tiriqqungit
tiriqquup, ammalu ilijaukpata iluup ilungani iqqaqtuiviup.
Ezekiel 45:19
niritillugit, jiisusi aqirrujualiulauqtuq, ammalu
saimmaqtiłłuniuk, ammalu kajuqsilluni, ammalu nirrisinut
tunilluniuk, ammalu uqaqłuni, pilugu, nirilluni; taanna timiga.
ammalu irngusiujannguamik pilluni, ammalu qujalilluni,
ammalu tunillunigit, uqaqtuni, imirluni qaiqqujilluni; taanna
auga nutaaq qaujisarutiga, sirluaq amisunut anisaalinirmut
sins-nut. maatiu 26:26-28
niritillugit, jiisusi aqirrujualiurłuni, saimmaqtitaullunilu,
kajuqtaullunilu, tunillunigillu, uqarłunilu, niriluni, niriluni:
taanna timiga. ammalu irngusiujannguamik pilluni, ammalu
qujannamiiramiuk, tunillunigit: ammalu imiqtuinnaullutik.
ammalu uqaqtuni taikkununga, tamanna augigakku
nutaangulluni qaujisaqtaujjutiujuq, sirluangujuq amisunut.
nalunaikkutaq 14:22-24
ammalu niaquujarmik pilluni, ammalu qujannamiiqtuni,
ammalu kajuqsilluni, ammalu tunillunigit, uqaqtuni, taanna
timiga tunijauqattaqtuq ilingnut: tamanna iqqaumajjutigivara.
taimaaktauq irngusiujannguaq nirianikkaangami, uqarluni,
taanna irngusiujannguaq nutaangulluni auk, ilingnut sirluaq.
luuk 22:19-20
taimali jiisusi uqalirilluni, viurili, uqaqpunga ivvinnuarlunga,
kisiani ye niriqattaqtut angutiup niqinganik, ammalu aunganik
imiqtuni, ye inuusiqanngilaq. kina auktaa, auk, auk, inuusira;
ammalu piruqtilaaqtugu kingulliqpaangani ullumi. niqiga
niqinga, ammalu auga imiqtuq. taanna niqiga, ammalu
imiqtuni uvanga aunganik, uvannik, ammalu uvanga. jaan
6:53-56
tamanna ye abstain−mik niqiminngaaqtunik manimatitaujunik
idols−nut, aungmiglu, kisutuinnaniglu taqanaqtunik, ammalu
nipitiqsimanirmik: uvanngat, qaigalaangniq
kajusiniqattiarniaqpuq. fare ye well. piqujat 15:29
amma atausirmik aungmik sanallutik kanatalimaami angutinik
nunaqjualimaami, amma hath−mik qaujillutik qanga
tikkuaqtaulaunngimmangaata, amma najuqpaktangit; piqujat
17:26
namutuinnaaqpagit titirarniarakkit ullumi, angutilimaat
aunginnik aungiqsisuungugama. uqalauqsimanngittunga
guutiup maligalirijilimaanganut. ivvillu ivvillu, ammalu
kukkingiijaqsimajulimaat, Holy Ghost hath-kut kamalauqtut,
niritillunigit tuksiarvik guutiup, niuvilauqtanga namminiq
aunganik. piqujat 20:26-28
aktuqtautillugit Gentiles−kut ukpirusuktut, titiraqsimavugut
qaujillutalu tautungninginnik taimaittumik, imminik
pittailituinnaqłutik kisutuinnanik manimatitaujunik
nalunaikkutarnut, aungmillu, taqangaliqsimallutiglu, amma
tusaumaqatigiigunniiqłutik. piqujat 21:25
isumaqsuqłuni nalunaiqtaulluni tigutuinnaqłuniuk kurist
jiisusimiiłłuni: guutiup hath−nga auk ukpirilluniuk,
nalunaiqsilluni tammannginninganik anisaalitittininganut,
guutiup miksanut; uqarlunga, uqaqpunga, maannaujuq
sulittiarninganut: taimaituinnariaqarninganik, ammalu
sulijurnarninga jiisusiup. qaliujaaqpait 3:24-26
taimali, aunganut nalunaiqtaulluni, aut piugunniiqtinniaqpavut.
qaliujaaqpait 5:9
taanna irngusiujannguaq saimmaqtitautillugu,
aungiqsiniunngittuq kuristmik? aqirrujuaq suraqattaqtavut,
timiunngilaq kuristmut? 1 kuurintians 10:16
taimannattainnaq pilaurivurlu irngusiujannguamik, milluarami,
uqarłuni, taanna irngusiujannguaq nutaangulluni
qaujisarutiujuq aunni: taanna tupiujaq, imirlugu, iqqaumallugu.
qaigalaaktut nirigajuktanga taanna aqirrujuaq, imirlugulu
irngusiujannguaq, qaigalaaktuq piluni Lord's
inuujunniirninganik qailuni. kinatuinnaq niriniaqtuq
taassuminga aqirrujuarmik, ammalu imirluni taassuminga
irngusirmik Lord-mi, atuutiqanngittumik, pasijaksauniaqtuq
timimik ammalu aunganik Lord-mi. 1 kuurintians 11:25-27
taimali uvattinnik tiguaqtuqaqtuminiutillugu jiisusi kuristmut,
malittugu quviagittiaqtanga, upigijauninganut nunaranga,
taikanilu quviasuttittilluni uvattinnik. aukkut
aungiqsijunnanngitilluta, isumagijunniirniq, maliglugu
pitaqattiarninga iluvingata; Ephesians 1:5-7
kisiani maanna kurist jiisusi tupiq ilaannikkut
ungasilualauqtuq ujurulianguvalauqtuq kristmut. Ephesians
2:13
qujannamiiqpavut ataataujuq, uvattinnik katititsilauqtuq
ilaujunik iqsinaqtunik, taaqtualunnik, ammalu hath-mik
tukiliurilluni uvattinnik nikagingitaminut,
aungiqsisimagaluaqtilluta aukkut, isumagijunniiraluaqtuniuk.
kuluujait 1:12-14
ammalu, sailitittilluni aukkut ikaaqtillugu, aaqqiksikkannirłuni
kisulimaanik ingmingnik; taassumungali, uqaqpunga,
kisutuinnaugaluaqpata nunarjuarmi, uvvaluunniit
kisutuinnaugaluaqpata. kuluit 1:20
taimali surusiujut ilagijautillugit ammalu aukkut, imminiktauq
ilauqataulaurmijuq, tuqunikkut suraituinnariaqaqtuq
tuqugunnarninganik, imaittuq, ivil; Hebrews 2:14
Hebrews 9
1-mik sivulliqpaulluni aqqaumaqattalauqpuq, amma
nunarjualimaamit.
2 tabernacle-mik sanasimajuqalauqtuq; sivulliq, nappaqtanik,
kipumillu, amma quliruangit; taanna taijaujuq.
3 amma kingullingani piruqtuq, tabernacle taijaujuq Holiest of
all;
4 guulumik sinarjulik, ammalu kuukuusiup
qaangaguungalluni guulumik, guulumik ukuktaalauqtuq
mannamik, ammalu iuran raatmik, ammalu saangit;
5−nik ungataanilu nigaqtittilluni miriaqsinirmik; maanna
uqausirijunnangitavut piluaqtumik.
6-nguliqtut tamakkua taimaitillugit, taikkua iksirarjuaraaluit
sivulliqpaullutik tabernacle-muunginnaqpalauqtut, guutimut
pijittirarninginnut.
7 kisiani aippanganut quttitummarimmi iksirarjuangulauqpuq
atausiaqtuni arraagutamaat, auqanngiłłuni, imminik
pitilauqtanga, amma tammaqtunut inungnut:
8 Holy Ghost-kut taanna nalunaiqsilauqtuq, angmaluqtuq suli
mikłitiqsimanngimmat, sivulliqpaulluni suli nangiqłuni:
9-ngujut naasautiulauqtut taissumaniutillugu, tunijaulauqtut
tamakkiinut tunniqqusianut ammalu saqqumigutaujunut,
tamanna pijittittiarutauttiarunnalaunngittuq, pijjutiqaqtillugu
qaujimanirmut;
10−nik niqini niuqqagarnilu, aqqaumajiniglu uasaivakłutik,
amma niqituqtunik, saqqitaullutik kisiani aaqqigiaqtaukpata.
11 kisiani kurist piujut qaijut, anginiqsamut ammalu
piuniqsamut, aggamut sanajaungilluni, uqarluni,
tavvaniunngittuq illumi;
12-ngujut auktaqarani gaats ammalu nurrait, kisiani namminiq
aungagut itilauqtanga atausiaqtuni, pilluni aupangagut
aattinirmit uvattinnut.
13 aungit pangniit amma gaats, amma auksiutingit tisijut
miriaqtillugit, nimiriarlugu niqinga:
14 qanutigi aungiqsikkannirniaqpit kuristmit, kinakkut
imiqqutailakkut spirit−kut imminik pitilauqpauk
iniqanngilluni guutimut, isumattiangniit tuqungajumit
pilirilutit guutiup inuujjutiginiarluniuk?
15 ammalu tamatumunga pijjutimut aajiiqtiujuq nutaamut
qaujisarutimut, tuqunikkut, utiqtittinirmut titiraqsimajunik
ataani sivulliup qaujisaqtauniup, taijaujut pituinnarialiit
suliniarnirarutimik.
16 qaujisaqtaunirmut, pijariaqarmijuq tuquluni qaujisaqti.
17-nik titiraqsimajunik angutinik tuqujuqalauqtillugu: asiagut
sannginiqanngittiaqpuq taanna qaujisaqti uumatillugu.
18-ngujut sivulliqpaami qaujisaqtaulauqtut auqanngiłłuni.
19-ngujut muusisi uqallaktillugit tamainnik inuit malikługit
maligaq, auktaanik pilauqtuq ammalu gaatsmik, imaqaqłuni,
ammalu qungasiruqaqłuni, ammalu hyssop-mik, ammalu
tivvuqłuni tamainnik uqalimaagarmik, ammalu inulimaanik,
20 uqarluni, taanna aungujuq qaujisaqtaunirmut guutiup hath
enjoined unto you.
21-nik sulikkanniaqtunik aungmik miluksilauqtuq tamainnik
tabernacle-mik, ammalu umiarjualimaat ministanut.
22 amma kisulimaakasait maligaqtigut aungiqsisimajut;
ammalu aungiqsinngilluni anijunnanngittuq.
23 taimaimmat pijariaqalauqtut tamakkua atuqtauqattaqtut
tulugarnit atuqtaujariaqarmata taakkununga; kisiani imminik
piniqsaujunnarniqsauvut tamakkuninga.
24 kurist ilijauqattanngittuq angmaluqsijunut aggamut,
taakkua sulillutik; kisiani heaven−mut, maanna saqqilirivuq
guutiup pitaqaqtillugu:
25−nik sulilu imminik manimatittigajugiaqarnirminik, taanna
quttiktumiittuq iksirarjuaraaluk isiqpakłuni holy place−mut
arraagutamaat auqarluni asinginnik;
26-ngujut aksuruqattaqtuksauvut taimanngat tunngavinganik
nunarjuap: kisiani maanna nunarjuaq isuliliqtillugu imminik
kataktittiqquujililauqtuq imminik.
27 amma tikkuaqtaulluni angutinut atausiarluni tuquluni,
kisiani kinguniagut taanna iqqaqtuiniq:
28−nik taima kurist pititaulauqsimavuq
nanuutitaulilauqsimalluni amisunut; amma qininngittut
aippangani saqqinniaqpuq sin-qanngilluni.
ajurnarmat auk pangniit amma gaats piiqsiqattalluarninginnik.
Hebrews 10:4
taimainninganullu, irniurniq, nikagusungniq isirniarluni
jiisusiup aunganut, Hebrews 10:19
qanutigi anullasiqtaunirmangaaq, tupiujaq, isumagijauniaqpaa,
kina hath trodden isigakkut guutiup ataani, ammalu hath
naasailluni aunganik, namituinnaaraluaqqat,
sujuqaqtuminiutillugu, ammalu hath-ngugaluaqtillugu
mitsiqanngikkaluaqtillugu? Hebrews 10:29
ukpirusungnikkut auksiutinga, amma auk miriaqtillugu, auk
surakłuniuk inuusaaqtillugu akturiaqaqtanga. Hebrews 11:28
suli auktaaqtailigit, sivaniqtillugu. Hebrews 12:4
ammalu jiisusimut aajiiqtiujuq nutaangujumut, ammalu
aunganut mirillinirmut, uqausiqarniqsaulluni aipulmik.
Hebrews 12:24
timinginnut taikkua minguit, auk agjaqtaulluni ininganut
iksirarjuamut sin-mut, ikititausuut tangmaaqsimanngiłłutik.
jiisusiup nanituinnaaqpattauq, inuit aungit
aungiqsijunnarniraqłunigit, paanga matuqanngiłłuni. Hebrews
13:11-12
taimali guutiup sailininga, tainna tuqungalilauqtuq lord
jiisusimik, tainna quliruangujuq, aukkut qalipaakkut,
pilirittiaqtualuuliravit, pilirittiarasulluni, ivvillu pilirilluni
takuttiarnaqtuni, jiisusi kurist-kut; kinamukukinnattiamut
amma taimangalimaaq. aman. Hebrews 13:20-21
niruaqtaujuq malikługu guutiup ataatangata ataatanga,
tarnikkut, quiniluarnikkut amma mikłitirinikkut jiisusiup
aunganik: guriis ilingnut, amma sailinirmut,
amisuruqtiqtaulutit. 1 piita 1:2
qaujimajutit ulavitaulaunginnavit, siuvu amma guulu,
uqamajagutaulauqtuq ataatangnit, kisiani auktaqattiaqtillugu
kuristmit, laamb−mit aungiqsinani amma takulaunngilluni. 1
piita 1:18-19
kisiani pisukkutta qaumajumik, qaumammat, piqatiqaqtugut,
ammalu jiisusiup aunganik salummarsarninga uvattinnik. 1
jaan 1:7
taanna imakkuulauqtuq aungmillu, jiisusi kuristluunniit;
imatuinnarmuunngittuq, kisiani imakkut aukkullu. ammalu
spirit-ngujuq taututtuq, upinnarani spirit sulimmat.
pingasuuvut nanuit titiraqtausimajut heaven-mi, ataata,
uqausiq, amma Holy Ghost: amma taakkua pingasut
atausiullutik. ammalu pingasuullutik nanurmik taututtut
nunaqjuarmi, Spirit, ammalu imaq, ammalu aut: ammalu
taakkua pingasut angiqatigiittut atausirmik. angutinik
taututtumik pigutta, guutiup taututtinga anginiqsauvuq:
taassumunga taututtiujuq guutiup irningata unikkaarilauqtanga.
1 jaan 5:6-9
ammalu jiisusi kurist, taututtiujuq, ammalu sivulliqpaujuq
puiguqtaulauqtuq tuqungalluni, ammalu iksirarjuanga
nunaqjuap. nagligijavut, uasalaurłunitigullu auttinnit, hathalu
kings−liurłuni iksirarjuaniglu guutimut ataatanganullu;
nunarjuarmut miriaqsiinnaqattarluni ammalu
miriaqsiinnaqtuni. aman. aaqqigiaqtauninga 1:5-6
ammalu inngiqtutik nutaamik inngiusirmik, uqaqtutik, tuu
sanaugait uqalimaagaliuqtutik, ammalu matuiqsillutik
nattirnik: thou-mut, ammalu uvattinnik tunisisimalluni
guutimut aukkut qanuruluujaaluk, ammalu uqakkut, ammalu
inuit, ammalu kanatami; aaqqigiaqtauninga 5:9
ammalu uqalauqtunga, suu, qaujimalaangujuq. ammalu
uvannut uqaqtuni, taakkua tavva saqqilauqtut
pingasuuliqqangallutik, ammalu uasaqsimallutik
qalipaanginnik, ammalu qaulluqtamik sanallutik aunganik
laam. aaqqigiaqtauninga 7:14
ammalu qaangiqsillutik aunganik laam, ammalu
uqausiqtangagut unikkaangitigut; ammalu nalligijaullutik
inuusiringitaminik tuqujumut. aaqqigiaqtauninga 12:11
takulauqtungalu heaven−mik matuiqtumik, ammalu
tigumiarlugu qaulluqtuq horse; ammalu tainna iksivaalauqtuq
taijaulluni faithful ammalu sulilluni, ammalu sulilluni
iqqaqtuijiulluni ammalu unataqtuni. ijingit ikititaullutik,
niaqungalu unuqtut kuin kiggaqtuqtingit; ammalu atiqaqtuni
titiraqsimajumik, angut qaujimalaunngittuq, kisiani namminiq.
ammalu annuraaqsimalauqtuq uasikuamik aukkut: atingalu
taijaulluni guutiup uqausinga. ammalu talingit heaven-
miilauqtut qaulluqtanik angmaluqsillutik, allarujjagaullutik
allittiangani, qaulluqtumi ammalu salumajumi. revelation
19:11-14
takulauqta steadfastly to the blood of Christ, ammalu takuluta
qanuq auk piutigimmangaaq guutiup taututtanga: sirluaq
nirritittinnut, pisimajuq iqsinaqtumik nunarjualimaamut. 1st
Epistle of Clement to the Corinthians 4:5
ammalu tunisilluni nalunaikkutarmik: iglungani
nivingajariaqarnirminik kappiasuktumik akłunaamik, sanimut,
auktigut Lord-mi, pitaqakkanniriaqaqtuq ukpirijaujunik
ammalu niriungniujunik guutimik. takuguvit, nagligusuklutit,
qanuq ukpirniqatuinnalaunngimmangaata, kisiani prophecy-
qalaurmijut tavvani arnami. 1st Epistle of Clement to the
Corinthians 6:10
taanna luat jiisusi kurist auk tunijaulauqtuq uvattinnut. 1st
10:60−mit 10:6−mut
ikajurnikkut Lord−kut uvattinnut ilaulilauqput;
nagligusungniraqłuni uvattinnut, luat jiisusi kurist nangminiq
auminik tunisilauqtuq uvattinnut, guutiup inuujunniirninganut;
nirijanga nirijatsamut; tallunga, tinginnut. 1st Epistle of
Clement to the Corinthians 21:7
taassumunga pijjutimut Lord vouchsafe−vut timiminik
surailluni, isumagijunniirlugu sins−vut
iniqtiqtautuinnariaqaqtugut; tamanna, aukkut miriarsilluni.
taimali Scripture-qalauqtuq: ikititaulauqtuq,
kigutisiuqtaulauqtuq, ammalu aunganut mamippalliajugut.
illaqtitaulauqtuq tuquraqtaulluni, ammalu quliruulluni
quliruangit minnguulauqtinnagu, qaninga matuililauqpauk.
4:1,300
qanuq tamanna maliqattarmangaaq guutiup, ammalu imminik
akupliqsilluni krist tupiup piliriarittiaqsimajanganik. 1:30-mit
1:30-mut
ignatias, taijauvammijuqtauq, tuksiarvimmut turuls aisami:
nalligillugu gaat ataatanga jiisusi kurist, niruaqtaulauqtuq
ammalu guutiup, saililluni ammalu auk, ammalu jiisusi kurist
niriunnivut, niruaqtaukkanniqtillugu: upigillugulu, upigillugu,
ammalu upigillugu, kajusilunipostolical character,
qanuinngittiaqulugit quviasuglutiglu quviasunngillutik. 1:1
namutuinnaarluni, nutaanguqtigiarlugu uppirniq, taanna,
niqinga Lord, ammalu kiinaujaliurasuarnikkut, taanna, auk
jiisusi kurist. 2:70-mit 2:70-mut
guutiup niaquujanga jiisusiup kurist,000-nguqujara taivitiup
piruqsianga; ammalu imiqpakługu auk, naglingniujuq. 1999-
mit 2015-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut
ignatias, taijauvammijuq guutiup tuksiarvinganut, ammalu
luat jiisusi kurist, vilatiulpiamiittuq aisami; tamanna pisimajuq
uvannut, aaqqitiaqsimalluni guutiup, ammalu niqtuilluni
quviagillugu Lord, ammalu kajusittiaqtuni isumainnaqinikkut
qanuiliukkannirninganut: ammalu upigillugu jiisusi kurist,
tamanna quviagittiaqpavut ammalu quvianarani; piluaqtumit
katinngaqatiqaqpata ajuriqsuijirjuarmit, amma singaijunit
piqatiqaqtunit, amma tisingit tikkuaqtausimajut maliglugu
jiisusi kurist; taanna namminiq aaqqilauqtanga, taanna holy
Spirit-nguniraqtani: tauvaniittuq kisiani atausiq jiisusi jiisusi
kurist; amma atausiq irngusiq auk katinngatillugu; atausiq
altar; 1:11-mi, 1:11-mi
qaujisimagama uppirniqattiaravit, suurlu jiisusiup
ikaarninganut, tamakkiik niriviminirni ammalu tarningagut;
nalunaiqtaulutiglu nagligusungninginnik kurist aungagut;
tamakkua aksuruuttiaqtutik aktuaniqaqtut lord-mut. 1:30-mit
1:30-mut
imminik pittaililavut; tamarmik kisutuinnat heaven−miittut
amma nunarjuarmiut ninngaumajut, amma princes,
takuksaugaluaqpata uvvaluunniit takuksaunngikkaluaqpata,
ukpirusukpata aungmiinngippata kurist−mi,
isumagijaulirajaqput. 2:12-mi 2:12-mut
upigivakka ajuriqsuijirjuaq, amma aniqtigaksaujut; amma
isumattianngitatit, iqqanaijaqatikka; tamassilimaarlu,
tamassittiarlu piluaqtumi, jiisusi kurist atiqaqłuni, amma
aungata aungalu auk; pijuksittiarninganut
niruaqtaukkannirninganullu tamainnik uumattiariktukkut
ukpirnikkullu; ammalu guutiup katinngaqatigillugu. 1999-mit
2015-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut
kikkulimaanut uqausiujunut, tamarmik heaven−miittut, amma
nunarjuarmiittut; kikkulimaat inuujut
tuksiariaqaqtuinnauniaqpat; kina iqqaqtuijiuniaqpa tuavirluni
tuqulunilu: aunga guutiup pijariaqaqtitanga ukpirusukluni
taassuminga. 1:70-mit 1:7-mut
kisiani angajuqqaaminik tigumiariaqanngilat,
qimaatuinnarlutik inuusirminik, amma
akaunngiliurutiginngimmagit. ammalu malittutik
angajuqqaaminik, imminik tuquqattaniarngata, ammalu
iluunatik pasijaksaulutik namminiq aunganik. pingajungat
uqalimaagaq Hermas 10:13
taimaimmat isumalilauqput asimik qimainiariaksaq ammalu
tamakkua piits-ngulutik. ammalu suli isumatillugit, tulugait
takujaukkanniqattaqtut matuirianga, ammalu angut qimaalluni
ammalu isirluni. 1000-nginniittillugu ammalu takugamigit
tamakkua, unnuanginnaq pilijaullutik, majuqtutik
takunnalauqtaminik, ammalu nalunaiqsillutik kisulimaanik
takulauqtaminik, aksuruqtummariullutik ammalu uqaqtutik,
guutiup irninga. pilate kiulluni uqarłunilu, auktaaluujunga
guutiup: kisiani ye kina qaujinnirmangaat taassuminga.
taimali 1900-nginniittuinnaulauqtut ammalu taikkua
unataqtiujut uqaqtutik takulauqtaminik: piuniqsaummat,
uqarlutik, uvagut pasijaksaujunnarniaratta guutimut, ammalu
tigutuinnangillugit inuit juruasmut ammalu qattaarjullutik.
1999-mit 1999-mut 1999-mit 1999-mut 1999-mit 1999-mut
1999-mit 1999-mut The Lost Gospel According to Peter 1:11
guutiup uqausinga tikiliqługu aatammut, uqaqłunilu, uu aatam,
thou hast-mik aungmik, taimali aunnik auktaaqtinniaqpara
thy-nguliraangama; ammalu thou didst die, O Adam,
tuquniarivungattauq. ammalu thou-kut sanatillugit altar-mik,
ammalu sananiarivunga altar-mik nunarjuarmi; ammalu thou-
kut aungmik tunisiqattaqtillugu, aunnik tunisiniarivunga altar-
mik nunarjuarmi. ammalu thou-kut sungiutillutik
isumagijunnaiqtaunikkut aukkut, ammalu aunnik
isumagijunniiqtinniaqpakka, ammalu milluaqattarlunga.
sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma Eve 24:4-5
ammalu, suli, pijjutigillugu imaq inuusiq qinirlugu,
tunijaujjaangittuq ullumi; kisiani ullungani auk auk auk
simigiaqalauqtara guulgutaami. aunnut imauniaqpuq
inuusinnut, taikani, inutuunngilluni, kisiani
taikkunungalimaaq piruqsianut uvannik ukpirusuktumut;
taqaiqsituinnarlutik. sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma
Eve 42:7-8
guuti uqarłuni aatammut, taimannalu taimailaarmijuq uvannut,
nunarjuarmut, auk ingirratillugu auk imarlu saninninngaarluni
aulalunilu timinni, sulilluni pitittijuq; ammalu
atuinnautitauniaqtuq altar-mi piuluni manimatillugu.
sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma iva 69:6
natilimaanga quaqtaqtuliqsimajuq ujaqqanik amma
sivingittunik taununga tikkuaqtausimajunut, imaq
uasaqtautuinnariaqaqtuq aunganik, amisualunnut 1000-nut
unigutaujunut nirivigjuarnautillugu. amisuuvut matuiqtut
imarmut tunngavingani altar takuksaunngittut tamainnut
kisiani taikkununga ilaujunut, aungit sagvingit katitauqattaqtut
angijut uasaqtausuut marruliralaakkut ijikkut. titiqqaq aaistas
4:12,17
ammalu taakkua angutiit, taimaimmat, imminik
pijunnailititaullutik guutiup, upigijautuinnaratik, kisianili
upigusuttutik taikkua pijunnarniqarunniilaurmata
inuqutittinnik, ammalu anullasiqtaullutik, ammalu kanatavut
anullasiqtaulluni, tamanna pikkumigijaulilauqtuq kanatami;
ammalu aungiqsinikkut taakkuninga angutinik ammalu
tuquninginnut, aqqaumaqattarniujuq aituriulmut aataulauqtuq.
tisamangat uqalimaagaq makpipis 8:15

More Related Content

Similar to Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxBarumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxTakele Dufera
 
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptxAfaan_Oromoo_2022n2b10.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptxTakele Dufera
 
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptxAfaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptxTakele Dufera
 
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxBarnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxTakele Dufera
 
Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kunKula Jilo
 

Similar to Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf (20)

Oromo - Dangers of Wine.pdf
Oromo - Dangers of Wine.pdfOromo - Dangers of Wine.pdf
Oromo - Dangers of Wine.pdf
 
Oromo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Oromo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfOromo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Oromo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdf
 
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdfINUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
 
Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxBarumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barumsa Sanbataa_Barnoota2ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
 
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptxAfaan_Oromoo_2022n2b10.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b10.pptx
 
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdfInuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
 
tajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaatajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaa
 
Inuktitut (Latin) - Testament of Zebulun.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Zebulun.pdfInuktitut (Latin) - Testament of Zebulun.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Zebulun.pdf
 
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
 
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptxAfaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
Afaan_Oromoo_2022n2b11.pptx
 
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
 
Boni
BoniBoni
Boni
 
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdfOromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
 
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdfInuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
 
Oromo - Judith.pdf
Oromo - Judith.pdfOromo - Judith.pdf
Oromo - Judith.pdf
 
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdfInuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
 
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptxBarnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
Barnoota_11ffaa_nuusa3ffaa_2022.pptx
 
Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kun
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxShona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
 
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSetswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
 
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfZulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
 
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

  • 1.
  • 2. ammalu uqaqtuni, qanuiliuqsimaliqpisi? nipinga thy nukangata auk qialluni uvannut nunaminngaaqsimanngittuq. amma maanna sanaugait thou cursed from the Earth, taanna qaninga matuilauqtuq thy brother's blood from thy hand; Genesis 4:10-11 kisiani niqinga uumajuup niqinga, auk, niquaqattarniaqtuq. amma inuusiqpit aunganik pijariaqarniaqtunga; tigumiaqtaunilimaannit pijariaqarniaqtara, angutimullu tigumiarlugu; angutilimaat aninga angutiup inuusinganik pijariaqarniaqpunga. kinaup aungata aunga, angutiup aunga sirluaqtauniaqpuq: guutiup ajjinnguangani angutiup ajjinnguangani. Genesis 9:4-6 amma riipiin uqarłuni unto them, Shed no blood, kisiani cast it into this pit-mut nunatuinnarmiilluni, ammalu agganga tigunngiłługu; aggaminik piituinnariaqarmagu, ataataminut agjakkannirluniuk. ammalu juuta uqaqtuni ningauminik, qanuq kiinaujaliuqpappat aninga, ammalu aunga auk? ammalu juusipiup aminganik pillutik, ammalu tuquttillutik kunigarmik gaatsmik, ammalu ippakturlugu auk; Genesis 37:22,26,31 amma kiullunigit, uqaqtutik, sipaik, uqanngittunga, akiraqtuqtailigit surusirmik; amma tusaagajanngilat? taimaimmat, nuqqangatitaujuq, aungalu pijariaqarmijuq. Genesis 42:22 juuta liaan uvingajaaqtuq: niqituqtinit, irnira, thou sanaugaq quvvarialauqtuq: stooped,ched as a lion, ammalu pituqaulluni; kina nuqqatinniaqpa? kangiigijaujuq juutamit aullariaqanngilaq, uvvaluunniit maligalirijimit isigangit akunninginnit, kisiani siulu qaikpat; amma ungituangit inuit katiqattarniaqput. 1999-mit 2013-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit uasarłunigit annuraangit vainimi, annuraangillu aunginni iviks: ijingit aupaqtuuniaqput vainimut, kigutingillu qaullurlutik immuqarluni. Genesis 49:9-12 ammalu kajusiniaqpuq, uppirusunngippata taakkuninga marruunnik nalunaikkutaannik, tusaanngittut nipimik, kuup imanganik kuvisilutik, ammalu kuvilugu paniqtillugu nuna: ammalu imaq kuummiittuq kuummi auktaarajaqtuq paniqtillugu nuna. Exodus 4:9 taimaimmat LORD-ngujuq, tavvani thou shalt-mi qaujimajuq LORD-ngugama: nuqqangalunga, smitiniaqpunga rod-mik imaagut kuungmiittut, ammalu aungmut auktaaqtitaunialiqłutik. amma iqaluit kuungmiittut tuquniaqput, amma kuunga stink−nguniaqpuq; ammalu Egyptians-kut imattiavaqarjuarniaqput kuungmit. ammalu LORD spake unto Moses, uqarlutit aaran, kulluujarlutit, ammalu tasisarlutit tasijuarlutit imaanut Egypt, kuungitigut, kuunginnut, ammalu tasirajanginnut, ammalu imalimaanganut, aunngutuinnariaqarninginnut; ammalu auktaqatuinnariaqarninganik nunainnarmi Egypt-mi, tamainni umiarjuani qijungni, ammalu umiarjuani ujaqqani. amma muusisi amma iuran taimailauqtuq, LORD commanded; ammalu kivittilluni, ammalu imangit kuup imanginniilauqtut, viuraoh-mi, ammalu takulluni iqqanaijaqtiminik; ammalu imalimaangit kuummiittut auttaqtaulauqtut. amma iqaluit kuungmiilauqtut tuqulauqtut; amma kuuk stank, amma Egyptians imaqturunnalaunngittut kuungmi; ammalu auktaqalauqtuq nunami Egypt-mi. Exodus 7:17-21 ammalu aungmik tigusilutik, ammalu piirlugu marruuk saniraagut ammalu qulaani paangata igluup, niriniaqtanginnut. aungiqsiniarivusi iglussinni tupiujannguami: amma aukkut takugaangama, auk aniguqtinniaqpagit, amma auk simiksimajjaanginnavit, mirialiraangama. amma ye−mik piniaqpuq aup sukanganik, amma misuktarlugu aungmi uviningniarvingmi, amma lintul−mi piirlugu amma marruuk sanirangit aungmut aungmut; amma nallait anijariaqanngilatit paangani iglungata ullaarurasuarningani. LORD−mut agjaqtauniaqpuq igjiptians−mut; takugunilu aungmik lintul−mik, marruungniglu saniraagut, taanna LORD−gijaujuq kajusitittiniaqpuq paami, aksururnaqtuqsiuqtittijjaanngiłłunilu suraksijimik iglussinnut isirasuglutit. Exodus 12:7,13,22-23 thief be found breaking, and be smitten that he die, there is no blood be shed for him. siqiniq nangiqsikpat, auksiutitalik; iluittumit utiqtittijarialik; pitaqangippat, niurrutaugajaqtuq tittauninganut. Exodus 22:2-3 Thou shalt-kut aungmik pitittivanngillutik auksiutima auksiutinganik; 1999-mit 2013-mut, 2014-15-mit 2014-15- mut. Exodus 23:18 muusisilu auk nappanganik pilluni, ammalu qattaarjungmuaqługu; amma avvanga auk miriarsilauqtuq altar-mi. ammalu muusisi aungmik pilluni, ammalu tivvuaqługu inungnut, uqaqłunilu, auk tigumiarlugu, taanna LORD hath-ngujuq ilinnut pitjutillutit taakkuninga uqausirnik. Exodus 24:6,8 ammalu thou shalt auk, ammalu ililugu angmaluqsisimajumut altar-mut, ammalu kuvilugu auk ataata ataata. ammalu thou shalt slay the ram, ammalu thou shalt auk, ammalu tillurlugu altar-mut. siutinga siutingata isua tuquttilirmilugu, auk tigulugu, ililugulu taliqpingaangani siutingata aaran, amma taliqpingaangani siutingata siutingata, amma kullungata taliqpiagut aggangata, amma isigangata isua taliqpiagut, amma auk siutinga siutinga siutingata. ammalu thou shalt-mik auksiutilik, ammalu uqsunga, ammalu milluarlugu aaranmut, ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit, ammalu irningit annuraangit: ammalu saluktitauniaqtuq, ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit annuraangit. Exodus 29:12,16,20-21 amma iuran nigaqtittiqattarniaqpuq angmaluqsiliraangat atausiarluni arraagumi auqarluni sinarjunnguamik: atausiarluni arraagumi mikłitiriqattarniaqpuq kinguvaaksalimaassinni: LORD−mut auksimalaanguvuq. Exodus 30:10 Thou shalt−kut aungmik pitittivanngillutik sacrifice−mik nuqqangatillunga; naliatuinnaq nirivigjuarnamut kajusititaujariaqanngilaq ullaakut. Exodus 34:25 ammalu tuquttiluni pangniit LORD-ngulauqtinnagu: ammalu iksirarjuangit, iuran irningit, auk naksaqattangniaqtuq, ammalu auk simiksiluni altar-mit paangagut. ammalu tuquttiniarilluni saniraagut altar uannaqpasiani LORD-mi: ammalu iksirarjuangit, iuran irningit, aungata takininga tigliqattangniaqtuq altar-mit. ammalu iksirarjuanga naksariaqaqtanga altar-mut, ammalu niaqunga piirlugu, ammalu uullugu altar-mut; amma auk simikpallianiaqtuq altar: Leviticus 1:5,11,15 aggangillu niaqurminut niaqurminut, tuqullugulu paangani tabernacle−mi katinngatitautillugit: amma iuran irningit iksirarjuangit simiksiqattarniaqput aungmik angmaluqsitillugu. aggangillu niaqurminut niaqurminut, tuqullugulu
  • 3. tangiqalaunnginninganit katinngatitautillugit: amma iuran irningit tissiqattangniaqtut aungmit angmaluqsiluni altar−mit. aggangalu niaqunga niaqunga tiguluniuk, tuqullugulu tangingata tangingata saattiangani: irningillu iuranmi miriaqtittiniaqput aungmik angmaluqsiliraangat. maligauniaqpuq kinguvaariinut iglulimaarnit, tupiujarmit nirivanngilluni uqsumit aungmilluunniit. livaikas 3:2,8,13,17 ammalu iksirarjuangujuq auksiutiup auk, ammalu naksarlugu tabernacle-mut katinngatitaujumut: ammalu iksirarjuanga agganga ippagiaqaqłuni aungmit, ammalu 7-ngiqtarlugu 7- ngiqtarlugu LORD-ngulaunnginninganit, qausilaunnginninganit. ammalu iksirarjuangujuq auk auk simiksiqattangniaqtuq siirnanngittunik siirnanngittunik nirrisinik, taannalu angmaluqsiluni; ammalu kuvisiluni aunganik pangniup ataani ikititaup, paanganiiłłuni. livaikas 4:5-7 ammalu iksirarjuangujuq auk siquttauniaqpuq: ammalu iksirarjuanga agganga ippagiaqaqłuniuk auk, ammalu 7- ngiqtarlugu 7-ngiqtarlugu LORD-ngulauqtinnagu, miriangugaluaqłuni. ammalu auk ataaguuqtinniitillugu, taanna luttaaq saattianganiittuq, ammalu aungit kuvisilutik ataani ikititaujuup, paanganiiłłuni. livaikas 4:16-18 ammalu iksirarjuanga auk siminga piirluni aggaminut, ammalu ililugu angmaluqsitillugu ikitillugu, ammalu aunganik kuvisiluni ataani altar ikitillugu. ammalu iksirarjuanga auk ataaguurluni, ammalu aglunganut ililugu ikititaujumut, ammalu kuvilugu auk ataaguungaluni. ammalu iksirarjuanga auk sivaujaup auk ataaguurluni, ammalu angmaluqsiluni 4:25,30,34-mit ammalu tivvuaqattarluni aunganik sinarjuup sanimut; ammalu asingit auk simiqattarniaqtut ataani altar: sin-ngujuq. livaikas 5:9 kisutuinnaq aktuqsiniaqpuq uumajuup puunganik angmaluqsiluni: ammalu auk simiksimakpat naliangnituinnaq garment-mik, kulluujarmik uasarluni simiksimavviujumik. amma kiniqtirutitaqanngilluni, naliatuinnaq auk agjaqtaukpat angmaluqsisimajumut katinngatitaujumut auksiutimut angmaluqsisimajumut angmaluqsisimajumut, nirijauniaqtuq: ikititauniaqtuq ikittumut. livaikas 6:27,30 inimit tuquttivvigijangani ikitittijjutiup tuquttiniaqpuq aksaluanik: auklu takininga angmaluqsiluni altar−mut. ammalu tunisiniaqtuq atausirmik atangirluni oblation-mik heave-mut manimatillugu LORD-mut, ammalu iksirarjuangujuq mikłitittiniaqtuq aunganik sailinirmut manimatitanginnik. amma suli puktuqtiruti aungmi niriqattajjaanngilaq, qungajaaraluaqpat uvvaluunniit ippagaluaqpat, iglussinni. qanutuinnaq tallurniq auk qanuittutuinnattiamik, taqtunga kipijauniaqtuq inuqutinginnik. irningit irningit iuran, pitittijuq aunganik sailinirmut pitittinirni, amma uqsunga, pijunnautiqarluni tuimik ilanganut. livaikas 7:2,14,26,27,33 amma inguluksimalluni; amma muusisi aungmik pilluni, ililluniuglu angmaluqsilirłuni aggaminut, ammalu auk kuvilluniuk ataani altar, ammalu mikłitiqługu, aaqqiqatigiigutaulluni. tuqułłuniuglu; amma muusisi aungmik simiksilluni altar round−mit. amma inguluksimalluni; amma muusisi aungani pilluni, ilillugulu aaran taliqpingaangani siutingani, amma kullungata taliqpiagut aggangata, amma taliqpingaangani isigangata. ammalu aaran irningit, ammalu muusisi auksiutinganik siutingata isuagut, ammalu kullunga taliqpingaangani aggangit, ammalu putugungit taliqpingitta isigangit: ammalu muusisi auk simiksilluni. ammalu muusisi uqsumik pilauqtuq, ammalu aunganik altar-miilauqtuq, ammalu mirittuniuk iuranmut, ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit annuraangit; ammalu iniqtiqsimajut iuran, ammalu annuraangit, ammalu irningit, ammalu irningit annuraangit. livaikas 8:15,19,23,24,30 irningit iuran auk, auk simikłuniuk, auk ataaguuqłuni: amma auk simikłuniuk; amma iuran irningit tunisilauqtut aungmut, angmaluqsilluni altar−mit. qarliktauq suungusaktuq amma ullaksilluni sailinirmut, inungnut, amma iuran irningit tunisillutik aungmut, miriaqsilluni altar−mit, livaitiks 9:9,12,18 tingmianut, tiguniaqpauk, amma qijuk, amma qungasiruq, amma hyssop, amma ippaglugit amma tingmiaq aungani tingmiap tuqutaulauqtuup imaagut: amma iksirarjuanga auksiutingani piniaqpuq, amma iksirarjuanga siutingata amma taliqpingaangani aggangata, amma isigangata taliqpianiittuq: amma uqsuup ilanga aggangata isituinnaqtillugu siutingata isua salummaqsaqtaujarialik, amma kullunga taliqpiata aggangata, amma isigangata isua taliqpingaangani, auktaqaliraangat: tuquttilunilu siutiup siutinganik, ammalu iksirarjuanga auksiutinganuurlugu, ililugulu siutingata isunganut salummaqsaqtaujarialik, ammalu kullunga taliqpiata aggangata, ammalu taliqpingaangani isigangata: ammalu iksirarjuangujuq uqsumik ilisiniaqpuq aggangata isungani taliqpiata siutingata salummaqsaqtauniarluni, ammalu kullungata taliqpiagut aggangata, ammalu taliqpingaangani isigangata, auksiutingata auk: ammalu qijungmik piniaqpuq, ammalu hyssop, ammalu qungasiruq, ammalu tingmiaq, ammalu ippaglugit aungani slain timmiap, ammalu imaanik, ammalu imirluni 7- raaqtiqtuni: ammalu salummaqsainiaqtuq illumik aunganik timmiap, ammalu imaqarluni, ammalu tingmiamik, ammalu qijummik, ammalu hyssop-kut, ammalu qungasiruit: livaikas 14:6,14,17,25,28,51,52 ammalu aungiqsiniaqtuq pangniit, ammalu tiqtilluniuk aggaminut issingata kanangnanganut; amma iksivaattialaunginningani auk 7−ngiqsurlugu. tuquttilirniaqpuq nirrisimik, inungnut, auk naksarluniuk, auk auk saattiangani, amma mikłitirlugu issivautarmut, amma iksivaarvigilaunnginnirni: amma aniluni altar−mut LORD−mut, ammalu mikłitiriluni; ammalu aungiqsiluni pangniit, ammalu aunganik gaat, ammalu ililugu angmaluqsisimajumut altar angmaluqsisimajumut. ammalu aungmik milluaqattarniarilluni 7-ngiqtarluni, salummaqsarlugulu, sullukutaarlugulu nutarangit isriulmi. amma pangniit sin−mut, amma gaat sin−mut, aungit agjaqtaulauqtut nigaqtittijaqtuqłutik angmaluqsilutik, agjaqtauniaqpuq tangmaaqsimanngilluni; ammalu ikitittiniaqtut qisinginnik, ammalu niviqtinginnik, ammalu mitinginnik. livaikas 16:14,15,18,19,27 ammalu iksirarjuanga aungmik simiksiniaqpuq LU-mit paangani tabernacle-mit, ammalu uulluni uqsunga sweet-mut tipinganut LORD-mut. ammalu qanutuinnaq angut iglutaqaqpat isriulmi, uvvaluunniit aallanik auktaqaqpat, auk qanuittutuinnattiamik auk; allaaluunniit kiinara aaqqinniaqtara taqul tainna auk, ammalu kipijauniaqtuq inuqutinginnut. uumanilimaanganut uumajuup aungmiippuq: ammalu tunisimallugu ilinnut altar-mit milluaqtittiniarlunga tingnut: aungmut milluarutausuuq taqtumut. taimaimmat
  • 4. uqaqqauvunga surusirnut isriulmut, nirijassarigiaqanngitait aummit, aallagijaugiaqanngilatit aummit niriguvit. ammalu qanutuinnaq angut surusiqtaqaqpat isriulmi, uvvaluunniit aallanik ivvit saniani, angunasuppattunik ammalu iqsinaqtunik uvvaluunniit nigaqtunik nirijautuinnarialinnik; kuvisiniaqtuq aungmit, matulugulu pujurmut. uumanilimaanganut uumajulimaat; aungiqsijjutiujuq inuusinganut: taimaimmat uqaqqauvunga surusirnut isriulmut, suli niriniaqtuq aunganik niqiup niqinga: uumanilimaanganut niqiup aungujuq: kinakkutuinnattiat itituinnaqtut nakataujarialiit. livaikas 17:6,10-14 kisiani sivulliit arnalluit, uvvaluunniit sivulliit quliruangit, uvvaluunniit sivulliit gaat, kulluit miriat; angmaluqsisimajut: thou shalt timmikaaqtittisuut aunginnik altar−mi, amma niuqsilutik uqsunganik ikititanganut, siirnanngittumut tipinganut LORD−mut. qassiuningit 18:17 amma iulasar iksirarjuanga auksiutingani piniaqpuq aggaminut, amma aukkut tigligluni 7−ngiqsuqłuni: amma atausiq uutittiniaqpuq heifer−mik takujaminik; uvininga, amma niqinga, amma aunga, 19:4-5 amma thou shalt-mik uutittisuut, niqinga amma auk, altar of the LORD thy God: amma auk thy sacrifices kuvijauniaqpuq altar of the LORD thy God, amma thou shalt nirilutik niqinganik. kigutinnguaq 12:27 taimali tuquttilauqtut pangniit, ammalu iksirarjuangit aungmik pillutik, ammalu milluaqtutik altar-mi: suurlu, tuquttimmata rams-mik, aungmik millualauqtut altar-mi: tuquttilaurmijuttauq laambs-mik, ammalu aungmik milluaqtutik altar-mi. ammalu iksirarjuarait tuqulauqtut, ammalu aaqigiarutiqalauqtut aunginnik altar-mi, mikłitirillutik isriulmut: kingmut ikititaujumut ammalu sin-mut manimatitaujuq sanajaujarialik isriulmut. 2 akuqtujuq 29:22,24 ammalu nangilauqtutik, malittugu maligaq muusisiup angutiup angutiup: iksirarjuangit aummi katattitsilauqtut, pilauqtangat livaiup. 2 avungaujisimajut 30:16 ammalu tuquttillutik aqqummik, ammalu iksirarjuangit aummik milluaqtutik aggaminik, ammalu livait ikititaullutik. 2 akuqtujuq 35:11 kisumik pijjutiqaqłutit ajjigiinngittunik atuqpakpat uvannut? lord−gijaujuq, tataattiarama ikitittinirmik rams−nik, uqsunginniglu nirititauvaktunik; ammalu quviasukpunga auktaqanngitillugu, uvvaluunniit laams-miunngittuq, uvvaluunniit gaats-mi. aisaija 1:11 uvannut uqarilluni, suun anguti, taimaimmat Lord GOD-mit; taakkua atuqtaujunnaqtut altar−mut ulluutillugu sananiaraangata, uutittiniarlutik taikani, ammalu auk tigliktillugu. ammalu thou shalt auk pijauluni, ammalu ililugu sitamanut angmaluqsijunut, ammalu sitamanut tiriqqunginnut, ammalu killingata killingata mitsaanut: taimaimmat salummaqsarlugu ammalu simillugu. Ezekiel 43:18,20 kisiani ajuririqsijut livaits, irningit Zadok, tainna kamajigiinnalauqtara qiturngakka isriul uvannik, uvannut qanilligiarniaqtut ministamut, ammalu nangirniaqtut uvannut uqsumut ammalu aummut, ulaminga guat GUD: ijikiul 44:15 ammalu iksirarjuanga auksiutiup auksiutiup, ammalu ilijauluni igluup saniraagut, ammalu tisamat tiriqqungit tiriqquup, ammalu ilijaukpata iluup ilungani iqqaqtuiviup. Ezekiel 45:19 niritillugit, jiisusi aqirrujualiulauqtuq, ammalu saimmaqtiłłuniuk, ammalu kajuqsilluni, ammalu nirrisinut tunilluniuk, ammalu uqaqłuni, pilugu, nirilluni; taanna timiga. ammalu irngusiujannguamik pilluni, ammalu qujalilluni, ammalu tunillunigit, uqaqtuni, imirluni qaiqqujilluni; taanna auga nutaaq qaujisarutiga, sirluaq amisunut anisaalinirmut sins-nut. maatiu 26:26-28 niritillugit, jiisusi aqirrujualiurłuni, saimmaqtitaullunilu, kajuqtaullunilu, tunillunigillu, uqarłunilu, niriluni, niriluni: taanna timiga. ammalu irngusiujannguamik pilluni, ammalu qujannamiiramiuk, tunillunigit: ammalu imiqtuinnaullutik. ammalu uqaqtuni taikkununga, tamanna augigakku nutaangulluni qaujisaqtaujjutiujuq, sirluangujuq amisunut. nalunaikkutaq 14:22-24 ammalu niaquujarmik pilluni, ammalu qujannamiiqtuni, ammalu kajuqsilluni, ammalu tunillunigit, uqaqtuni, taanna timiga tunijauqattaqtuq ilingnut: tamanna iqqaumajjutigivara. taimaaktauq irngusiujannguaq nirianikkaangami, uqarluni, taanna irngusiujannguaq nutaangulluni auk, ilingnut sirluaq. luuk 22:19-20 taimali jiisusi uqalirilluni, viurili, uqaqpunga ivvinnuarlunga, kisiani ye niriqattaqtut angutiup niqinganik, ammalu aunganik imiqtuni, ye inuusiqanngilaq. kina auktaa, auk, auk, inuusira; ammalu piruqtilaaqtugu kingulliqpaangani ullumi. niqiga niqinga, ammalu auga imiqtuq. taanna niqiga, ammalu imiqtuni uvanga aunganik, uvannik, ammalu uvanga. jaan 6:53-56 tamanna ye abstain−mik niqiminngaaqtunik manimatitaujunik idols−nut, aungmiglu, kisutuinnaniglu taqanaqtunik, ammalu nipitiqsimanirmik: uvanngat, qaigalaangniq kajusiniqattiarniaqpuq. fare ye well. piqujat 15:29 amma atausirmik aungmik sanallutik kanatalimaami angutinik nunaqjualimaami, amma hath−mik qaujillutik qanga tikkuaqtaulaunngimmangaata, amma najuqpaktangit; piqujat 17:26 namutuinnaaqpagit titirarniarakkit ullumi, angutilimaat aunginnik aungiqsisuungugama. uqalauqsimanngittunga guutiup maligalirijilimaanganut. ivvillu ivvillu, ammalu kukkingiijaqsimajulimaat, Holy Ghost hath-kut kamalauqtut, niritillunigit tuksiarvik guutiup, niuvilauqtanga namminiq aunganik. piqujat 20:26-28 aktuqtautillugit Gentiles−kut ukpirusuktut, titiraqsimavugut qaujillutalu tautungninginnik taimaittumik, imminik pittailituinnaqłutik kisutuinnanik manimatitaujunik nalunaikkutarnut, aungmillu, taqangaliqsimallutiglu, amma tusaumaqatigiigunniiqłutik. piqujat 21:25 isumaqsuqłuni nalunaiqtaulluni tigutuinnaqłuniuk kurist jiisusimiiłłuni: guutiup hath−nga auk ukpirilluniuk, nalunaiqsilluni tammannginninganik anisaalitittininganut, guutiup miksanut; uqarlunga, uqaqpunga, maannaujuq sulittiarninganut: taimaituinnariaqarninganik, ammalu sulijurnarninga jiisusiup. qaliujaaqpait 3:24-26
  • 5. taimali, aunganut nalunaiqtaulluni, aut piugunniiqtinniaqpavut. qaliujaaqpait 5:9 taanna irngusiujannguaq saimmaqtitautillugu, aungiqsiniunngittuq kuristmik? aqirrujuaq suraqattaqtavut, timiunngilaq kuristmut? 1 kuurintians 10:16 taimannattainnaq pilaurivurlu irngusiujannguamik, milluarami, uqarłuni, taanna irngusiujannguaq nutaangulluni qaujisarutiujuq aunni: taanna tupiujaq, imirlugu, iqqaumallugu. qaigalaaktut nirigajuktanga taanna aqirrujuaq, imirlugulu irngusiujannguaq, qaigalaaktuq piluni Lord's inuujunniirninganik qailuni. kinatuinnaq niriniaqtuq taassuminga aqirrujuarmik, ammalu imirluni taassuminga irngusirmik Lord-mi, atuutiqanngittumik, pasijaksauniaqtuq timimik ammalu aunganik Lord-mi. 1 kuurintians 11:25-27 taimali uvattinnik tiguaqtuqaqtuminiutillugu jiisusi kuristmut, malittugu quviagittiaqtanga, upigijauninganut nunaranga, taikanilu quviasuttittilluni uvattinnik. aukkut aungiqsijunnanngitilluta, isumagijunniirniq, maliglugu pitaqattiarninga iluvingata; Ephesians 1:5-7 kisiani maanna kurist jiisusi tupiq ilaannikkut ungasilualauqtuq ujurulianguvalauqtuq kristmut. Ephesians 2:13 qujannamiiqpavut ataataujuq, uvattinnik katititsilauqtuq ilaujunik iqsinaqtunik, taaqtualunnik, ammalu hath-mik tukiliurilluni uvattinnik nikagingitaminut, aungiqsisimagaluaqtilluta aukkut, isumagijunniiraluaqtuniuk. kuluujait 1:12-14 ammalu, sailitittilluni aukkut ikaaqtillugu, aaqqiksikkannirłuni kisulimaanik ingmingnik; taassumungali, uqaqpunga, kisutuinnaugaluaqpata nunarjuarmi, uvvaluunniit kisutuinnaugaluaqpata. kuluit 1:20 taimali surusiujut ilagijautillugit ammalu aukkut, imminiktauq ilauqataulaurmijuq, tuqunikkut suraituinnariaqaqtuq tuqugunnarninganik, imaittuq, ivil; Hebrews 2:14 Hebrews 9 1-mik sivulliqpaulluni aqqaumaqattalauqpuq, amma nunarjualimaamit. 2 tabernacle-mik sanasimajuqalauqtuq; sivulliq, nappaqtanik, kipumillu, amma quliruangit; taanna taijaujuq. 3 amma kingullingani piruqtuq, tabernacle taijaujuq Holiest of all; 4 guulumik sinarjulik, ammalu kuukuusiup qaangaguungalluni guulumik, guulumik ukuktaalauqtuq mannamik, ammalu iuran raatmik, ammalu saangit; 5−nik ungataanilu nigaqtittilluni miriaqsinirmik; maanna uqausirijunnangitavut piluaqtumik. 6-nguliqtut tamakkua taimaitillugit, taikkua iksirarjuaraaluit sivulliqpaullutik tabernacle-muunginnaqpalauqtut, guutimut pijittirarninginnut. 7 kisiani aippanganut quttitummarimmi iksirarjuangulauqpuq atausiaqtuni arraagutamaat, auqanngiłłuni, imminik pitilauqtanga, amma tammaqtunut inungnut: 8 Holy Ghost-kut taanna nalunaiqsilauqtuq, angmaluqtuq suli mikłitiqsimanngimmat, sivulliqpaulluni suli nangiqłuni: 9-ngujut naasautiulauqtut taissumaniutillugu, tunijaulauqtut tamakkiinut tunniqqusianut ammalu saqqumigutaujunut, tamanna pijittittiarutauttiarunnalaunngittuq, pijjutiqaqtillugu qaujimanirmut; 10−nik niqini niuqqagarnilu, aqqaumajiniglu uasaivakłutik, amma niqituqtunik, saqqitaullutik kisiani aaqqigiaqtaukpata. 11 kisiani kurist piujut qaijut, anginiqsamut ammalu piuniqsamut, aggamut sanajaungilluni, uqarluni, tavvaniunngittuq illumi; 12-ngujut auktaqarani gaats ammalu nurrait, kisiani namminiq aungagut itilauqtanga atausiaqtuni, pilluni aupangagut aattinirmit uvattinnut. 13 aungit pangniit amma gaats, amma auksiutingit tisijut miriaqtillugit, nimiriarlugu niqinga: 14 qanutigi aungiqsikkannirniaqpit kuristmit, kinakkut imiqqutailakkut spirit−kut imminik pitilauqpauk iniqanngilluni guutimut, isumattiangniit tuqungajumit pilirilutit guutiup inuujjutiginiarluniuk? 15 ammalu tamatumunga pijjutimut aajiiqtiujuq nutaamut qaujisarutimut, tuqunikkut, utiqtittinirmut titiraqsimajunik ataani sivulliup qaujisaqtauniup, taijaujut pituinnarialiit suliniarnirarutimik. 16 qaujisaqtaunirmut, pijariaqarmijuq tuquluni qaujisaqti. 17-nik titiraqsimajunik angutinik tuqujuqalauqtillugu: asiagut sannginiqanngittiaqpuq taanna qaujisaqti uumatillugu. 18-ngujut sivulliqpaami qaujisaqtaulauqtut auqanngiłłuni. 19-ngujut muusisi uqallaktillugit tamainnik inuit malikługit maligaq, auktaanik pilauqtuq ammalu gaatsmik, imaqaqłuni, ammalu qungasiruqaqłuni, ammalu hyssop-mik, ammalu tivvuqłuni tamainnik uqalimaagarmik, ammalu inulimaanik, 20 uqarluni, taanna aungujuq qaujisaqtaunirmut guutiup hath enjoined unto you. 21-nik sulikkanniaqtunik aungmik miluksilauqtuq tamainnik tabernacle-mik, ammalu umiarjualimaat ministanut. 22 amma kisulimaakasait maligaqtigut aungiqsisimajut; ammalu aungiqsinngilluni anijunnanngittuq. 23 taimaimmat pijariaqalauqtut tamakkua atuqtauqattaqtut tulugarnit atuqtaujariaqarmata taakkununga; kisiani imminik piniqsaujunnarniqsauvut tamakkuninga. 24 kurist ilijauqattanngittuq angmaluqsijunut aggamut, taakkua sulillutik; kisiani heaven−mut, maanna saqqilirivuq guutiup pitaqaqtillugu: 25−nik sulilu imminik manimatittigajugiaqarnirminik, taanna quttiktumiittuq iksirarjuaraaluk isiqpakłuni holy place−mut arraagutamaat auqarluni asinginnik; 26-ngujut aksuruqattaqtuksauvut taimanngat tunngavinganik nunarjuap: kisiani maanna nunarjuaq isuliliqtillugu imminik kataktittiqquujililauqtuq imminik. 27 amma tikkuaqtaulluni angutinut atausiarluni tuquluni, kisiani kinguniagut taanna iqqaqtuiniq: 28−nik taima kurist pititaulauqsimavuq nanuutitaulilauqsimalluni amisunut; amma qininngittut aippangani saqqinniaqpuq sin-qanngilluni. ajurnarmat auk pangniit amma gaats piiqsiqattalluarninginnik. Hebrews 10:4 taimainninganullu, irniurniq, nikagusungniq isirniarluni jiisusiup aunganut, Hebrews 10:19 qanutigi anullasiqtaunirmangaaq, tupiujaq, isumagijauniaqpaa, kina hath trodden isigakkut guutiup ataani, ammalu hath naasailluni aunganik, namituinnaaraluaqqat, sujuqaqtuminiutillugu, ammalu hath-ngugaluaqtillugu mitsiqanngikkaluaqtillugu? Hebrews 10:29 ukpirusungnikkut auksiutinga, amma auk miriaqtillugu, auk surakłuniuk inuusaaqtillugu akturiaqaqtanga. Hebrews 11:28 suli auktaaqtailigit, sivaniqtillugu. Hebrews 12:4
  • 6. ammalu jiisusimut aajiiqtiujuq nutaangujumut, ammalu aunganut mirillinirmut, uqausiqarniqsaulluni aipulmik. Hebrews 12:24 timinginnut taikkua minguit, auk agjaqtaulluni ininganut iksirarjuamut sin-mut, ikititausuut tangmaaqsimanngiłłutik. jiisusiup nanituinnaaqpattauq, inuit aungit aungiqsijunnarniraqłunigit, paanga matuqanngiłłuni. Hebrews 13:11-12 taimali guutiup sailininga, tainna tuqungalilauqtuq lord jiisusimik, tainna quliruangujuq, aukkut qalipaakkut, pilirittiaqtualuuliravit, pilirittiarasulluni, ivvillu pilirilluni takuttiarnaqtuni, jiisusi kurist-kut; kinamukukinnattiamut amma taimangalimaaq. aman. Hebrews 13:20-21 niruaqtaujuq malikługu guutiup ataatangata ataatanga, tarnikkut, quiniluarnikkut amma mikłitirinikkut jiisusiup aunganik: guriis ilingnut, amma sailinirmut, amisuruqtiqtaulutit. 1 piita 1:2 qaujimajutit ulavitaulaunginnavit, siuvu amma guulu, uqamajagutaulauqtuq ataatangnit, kisiani auktaqattiaqtillugu kuristmit, laamb−mit aungiqsinani amma takulaunngilluni. 1 piita 1:18-19 kisiani pisukkutta qaumajumik, qaumammat, piqatiqaqtugut, ammalu jiisusiup aunganik salummarsarninga uvattinnik. 1 jaan 1:7 taanna imakkuulauqtuq aungmillu, jiisusi kuristluunniit; imatuinnarmuunngittuq, kisiani imakkut aukkullu. ammalu spirit-ngujuq taututtuq, upinnarani spirit sulimmat. pingasuuvut nanuit titiraqtausimajut heaven-mi, ataata, uqausiq, amma Holy Ghost: amma taakkua pingasut atausiullutik. ammalu pingasuullutik nanurmik taututtut nunaqjuarmi, Spirit, ammalu imaq, ammalu aut: ammalu taakkua pingasut angiqatigiittut atausirmik. angutinik taututtumik pigutta, guutiup taututtinga anginiqsauvuq: taassumunga taututtiujuq guutiup irningata unikkaarilauqtanga. 1 jaan 5:6-9 ammalu jiisusi kurist, taututtiujuq, ammalu sivulliqpaujuq puiguqtaulauqtuq tuqungalluni, ammalu iksirarjuanga nunaqjuap. nagligijavut, uasalaurłunitigullu auttinnit, hathalu kings−liurłuni iksirarjuaniglu guutimut ataatanganullu; nunarjuarmut miriaqsiinnaqattarluni ammalu miriaqsiinnaqtuni. aman. aaqqigiaqtauninga 1:5-6 ammalu inngiqtutik nutaamik inngiusirmik, uqaqtutik, tuu sanaugait uqalimaagaliuqtutik, ammalu matuiqsillutik nattirnik: thou-mut, ammalu uvattinnik tunisisimalluni guutimut aukkut qanuruluujaaluk, ammalu uqakkut, ammalu inuit, ammalu kanatami; aaqqigiaqtauninga 5:9 ammalu uqalauqtunga, suu, qaujimalaangujuq. ammalu uvannut uqaqtuni, taakkua tavva saqqilauqtut pingasuuliqqangallutik, ammalu uasaqsimallutik qalipaanginnik, ammalu qaulluqtamik sanallutik aunganik laam. aaqqigiaqtauninga 7:14 ammalu qaangiqsillutik aunganik laam, ammalu uqausiqtangagut unikkaangitigut; ammalu nalligijaullutik inuusiringitaminik tuqujumut. aaqqigiaqtauninga 12:11 takulauqtungalu heaven−mik matuiqtumik, ammalu tigumiarlugu qaulluqtuq horse; ammalu tainna iksivaalauqtuq taijaulluni faithful ammalu sulilluni, ammalu sulilluni iqqaqtuijiulluni ammalu unataqtuni. ijingit ikititaullutik, niaqungalu unuqtut kuin kiggaqtuqtingit; ammalu atiqaqtuni titiraqsimajumik, angut qaujimalaunngittuq, kisiani namminiq. ammalu annuraaqsimalauqtuq uasikuamik aukkut: atingalu taijaulluni guutiup uqausinga. ammalu talingit heaven- miilauqtut qaulluqtanik angmaluqsillutik, allarujjagaullutik allittiangani, qaulluqtumi ammalu salumajumi. revelation 19:11-14 takulauqta steadfastly to the blood of Christ, ammalu takuluta qanuq auk piutigimmangaaq guutiup taututtanga: sirluaq nirritittinnut, pisimajuq iqsinaqtumik nunarjualimaamut. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 4:5 ammalu tunisilluni nalunaikkutarmik: iglungani nivingajariaqarnirminik kappiasuktumik akłunaamik, sanimut, auktigut Lord-mi, pitaqakkanniriaqaqtuq ukpirijaujunik ammalu niriungniujunik guutimik. takuguvit, nagligusuklutit, qanuq ukpirniqatuinnalaunngimmangaata, kisiani prophecy- qalaurmijut tavvani arnami. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 6:10 taanna luat jiisusi kurist auk tunijaulauqtuq uvattinnut. 1st 10:60−mit 10:6−mut ikajurnikkut Lord−kut uvattinnut ilaulilauqput; nagligusungniraqłuni uvattinnut, luat jiisusi kurist nangminiq auminik tunisilauqtuq uvattinnut, guutiup inuujunniirninganut; nirijanga nirijatsamut; tallunga, tinginnut. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 21:7 taassumunga pijjutimut Lord vouchsafe−vut timiminik surailluni, isumagijunniirlugu sins−vut iniqtiqtautuinnariaqaqtugut; tamanna, aukkut miriarsilluni. taimali Scripture-qalauqtuq: ikititaulauqtuq, kigutisiuqtaulauqtuq, ammalu aunganut mamippalliajugut. illaqtitaulauqtuq tuquraqtaulluni, ammalu quliruulluni quliruangit minnguulauqtinnagu, qaninga matuililauqpauk. 4:1,300 qanuq tamanna maliqattarmangaaq guutiup, ammalu imminik akupliqsilluni krist tupiup piliriarittiaqsimajanganik. 1:30-mit 1:30-mut ignatias, taijauvammijuqtauq, tuksiarvimmut turuls aisami: nalligillugu gaat ataatanga jiisusi kurist, niruaqtaulauqtuq ammalu guutiup, saililluni ammalu auk, ammalu jiisusi kurist niriunnivut, niruaqtaukkanniqtillugu: upigillugulu, upigillugu, ammalu upigillugu, kajusilunipostolical character, qanuinngittiaqulugit quviasuglutiglu quviasunngillutik. 1:1 namutuinnaarluni, nutaanguqtigiarlugu uppirniq, taanna, niqinga Lord, ammalu kiinaujaliurasuarnikkut, taanna, auk jiisusi kurist. 2:70-mit 2:70-mut guutiup niaquujanga jiisusiup kurist,000-nguqujara taivitiup piruqsianga; ammalu imiqpakługu auk, naglingniujuq. 1999- mit 2015-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut ignatias, taijauvammijuq guutiup tuksiarvinganut, ammalu luat jiisusi kurist, vilatiulpiamiittuq aisami; tamanna pisimajuq uvannut, aaqqitiaqsimalluni guutiup, ammalu niqtuilluni quviagillugu Lord, ammalu kajusittiaqtuni isumainnaqinikkut
  • 7. qanuiliukkannirninganut: ammalu upigillugu jiisusi kurist, tamanna quviagittiaqpavut ammalu quvianarani; piluaqtumit katinngaqatiqaqpata ajuriqsuijirjuarmit, amma singaijunit piqatiqaqtunit, amma tisingit tikkuaqtausimajut maliglugu jiisusi kurist; taanna namminiq aaqqilauqtanga, taanna holy Spirit-nguniraqtani: tauvaniittuq kisiani atausiq jiisusi jiisusi kurist; amma atausiq irngusiq auk katinngatillugu; atausiq altar; 1:11-mi, 1:11-mi qaujisimagama uppirniqattiaravit, suurlu jiisusiup ikaarninganut, tamakkiik niriviminirni ammalu tarningagut; nalunaiqtaulutiglu nagligusungninginnik kurist aungagut; tamakkua aksuruuttiaqtutik aktuaniqaqtut lord-mut. 1:30-mit 1:30-mut imminik pittaililavut; tamarmik kisutuinnat heaven−miittut amma nunarjuarmiut ninngaumajut, amma princes, takuksaugaluaqpata uvvaluunniit takuksaunngikkaluaqpata, ukpirusukpata aungmiinngippata kurist−mi, isumagijaulirajaqput. 2:12-mi 2:12-mut upigivakka ajuriqsuijirjuaq, amma aniqtigaksaujut; amma isumattianngitatit, iqqanaijaqatikka; tamassilimaarlu, tamassittiarlu piluaqtumi, jiisusi kurist atiqaqłuni, amma aungata aungalu auk; pijuksittiarninganut niruaqtaukkannirninganullu tamainnik uumattiariktukkut ukpirnikkullu; ammalu guutiup katinngaqatigillugu. 1999-mit 2015-mut, 2014-mit 2014-mut, 2014-mit 2014-mut kikkulimaanut uqausiujunut, tamarmik heaven−miittut, amma nunarjuarmiittut; kikkulimaat inuujut tuksiariaqaqtuinnauniaqpat; kina iqqaqtuijiuniaqpa tuavirluni tuqulunilu: aunga guutiup pijariaqaqtitanga ukpirusukluni taassuminga. 1:70-mit 1:7-mut kisiani angajuqqaaminik tigumiariaqanngilat, qimaatuinnarlutik inuusirminik, amma akaunngiliurutiginngimmagit. ammalu malittutik angajuqqaaminik, imminik tuquqattaniarngata, ammalu iluunatik pasijaksaulutik namminiq aunganik. pingajungat uqalimaagaq Hermas 10:13 taimaimmat isumalilauqput asimik qimainiariaksaq ammalu tamakkua piits-ngulutik. ammalu suli isumatillugit, tulugait takujaukkanniqattaqtut matuirianga, ammalu angut qimaalluni ammalu isirluni. 1000-nginniittillugu ammalu takugamigit tamakkua, unnuanginnaq pilijaullutik, majuqtutik takunnalauqtaminik, ammalu nalunaiqsillutik kisulimaanik takulauqtaminik, aksuruqtummariullutik ammalu uqaqtutik, guutiup irninga. pilate kiulluni uqarłunilu, auktaaluujunga guutiup: kisiani ye kina qaujinnirmangaat taassuminga. taimali 1900-nginniittuinnaulauqtut ammalu taikkua unataqtiujut uqaqtutik takulauqtaminik: piuniqsaummat, uqarlutik, uvagut pasijaksaujunnarniaratta guutimut, ammalu tigutuinnangillugit inuit juruasmut ammalu qattaarjullutik. 1999-mit 1999-mut 1999-mit 1999-mut 1999-mit 1999-mut 1999-mit 1999-mut The Lost Gospel According to Peter 1:11 guutiup uqausinga tikiliqługu aatammut, uqaqłunilu, uu aatam, thou hast-mik aungmik, taimali aunnik auktaaqtinniaqpara thy-nguliraangama; ammalu thou didst die, O Adam, tuquniarivungattauq. ammalu thou-kut sanatillugit altar-mik, ammalu sananiarivunga altar-mik nunarjuarmi; ammalu thou- kut aungmik tunisiqattaqtillugu, aunnik tunisiniarivunga altar- mik nunarjuarmi. ammalu thou-kut sungiutillutik isumagijunnaiqtaunikkut aukkut, ammalu aunnik isumagijunniiqtinniaqpakka, ammalu milluaqattarlunga. sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma Eve 24:4-5 ammalu, suli, pijjutigillugu imaq inuusiq qinirlugu, tunijaujjaangittuq ullumi; kisiani ullungani auk auk auk simigiaqalauqtara guulgutaami. aunnut imauniaqpuq inuusinnut, taikani, inutuunngilluni, kisiani taikkunungalimaaq piruqsianut uvannik ukpirusuktumut; taqaiqsituinnarlutik. sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma Eve 42:7-8 guuti uqarłuni aatammut, taimannalu taimailaarmijuq uvannut, nunarjuarmut, auk ingirratillugu auk imarlu saninninngaarluni aulalunilu timinni, sulilluni pitittijuq; ammalu atuinnautitauniaqtuq altar-mi piuluni manimatillugu. sivulliqpaaq uqalimaagaq aatam amma iva 69:6 natilimaanga quaqtaqtuliqsimajuq ujaqqanik amma sivingittunik taununga tikkuaqtausimajunut, imaq uasaqtautuinnariaqaqtuq aunganik, amisualunnut 1000-nut unigutaujunut nirivigjuarnautillugu. amisuuvut matuiqtut imarmut tunngavingani altar takuksaunngittut tamainnut kisiani taikkununga ilaujunut, aungit sagvingit katitauqattaqtut angijut uasaqtausuut marruliralaakkut ijikkut. titiqqaq aaistas 4:12,17 ammalu taakkua angutiit, taimaimmat, imminik pijunnailititaullutik guutiup, upigijautuinnaratik, kisianili upigusuttutik taikkua pijunnarniqarunniilaurmata inuqutittinnik, ammalu anullasiqtaullutik, ammalu kanatavut anullasiqtaulluni, tamanna pikkumigijaulilauqtuq kanatami; ammalu aungiqsinikkut taakkuninga angutinik ammalu tuquninginnut, aqqaumaqattarniujuq aituriulmut aataulauqtuq. tisamangat uqalimaagaq makpipis 8:15