Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gardermoen 13112006

2,545 views

Published on

Innlegg paa konferanse om digitale laeringsmiljoer Gardermoen 13112006

Published in: Education, Technology
 • Jeg skulle gjerne sett hvilke kravspesifikasjoner it's learning er bygget etter. Det nærmeste vi finner på nettsidene til it's learning er en opplisting av funksjonalitet, men det foreligger ingen funksjonsbeskrivelse eller hvilke metodiske mål man har for funksjonaliteten.

  Beskrivelsen om ligger på http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=14593 inneholder ii alle fall noen korte beskrivelser med noen mål. Det danner grunnlag for diskusjon og vurdering av funksjonalitet.

  Oppdater gjerne denne siden med litt mer informasjon: http://www.itsolutions.no/imaker.exe?id=2526&visdybde=2&aktiv=2526

  mvh Morten Fahlvik (HiB Mediesenteret)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kravspesifikasjoner har både opp- og nedsider, det er jeg enig i. Mitt anliggende her er skoleeiers mulighet til å utøve forbrukermakt som etterspørrer. Jeg har et pragmatisk forhold til kravspek'er og rammeverk.

  BECTA selv er fornøyd med kravspek'en, men det er de vel forpliktet til å mene.  Web 2.0-eksperiment: Ja, jeg var spent og litt 'hemmet' av formen sammenlignet med å kjøre PP fra egen PC, men det tekniske virket jo. Alle ressursene lå på nettet og var tilgjengelige.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hvis jeg kan få dra frem et (av flere) mulige paradoks mellom Web 2.0 og 'fri programvare': Et av det sterkeste kjennetegnene på web 2.0 (enten det er konsumentrettede applikasjoner eller 'enterprise' rettede applikasjoner) er at dette er programvare leveres som driftede tjenester (Software as a Service - SaaS). Det betyr at konsumenten eller kjøperen forholder seg til en 'pakket' tjeneste av programvare, driftstjenester, vedlikehold. I dette perspektivet er det funksjonalitet som tilbys og den totale kostnaden av tjenesten som er aktuell. I et slikt bilde av 'totale kostnader' kan faktisk 'fri programvare' være dyrere enn propreitær. I mitt hode er derfor Web 2.0 teknologi- , plattform- og rettighetsagnostisk. Mvh. John A. Berg, it's learning.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Poenget mitt er enkelt: Skal skoleeier i en innkjøpsprosess selv få formulere krav til sin plattform eller skal man sette nasjonale standarder? BECTA anbudet er ikke nødvendigvis bare et eksempel - det er muligens også en symtom på hva som skjer når krav formuleres av en organisasjon som kanskje sitter litt for langt unna skolehverdagen... (Ellers gratulerer med et vellykket web.2.0 eksperiment - 186 views og pågående debatt tre dager etter presentasjonen:-))
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Eksempelet fra BECTA har eksemplarisk karakter. Det er ikke ment so noe vi skal legge blåkopi på.

  ØysteinJ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gardermoen 13112006

 1. 1. Digitale læringsmiljøer: Status og veien videre Konferanse om digitale læringsmiljøer Gardermoen 13112006 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 13.11) <ul><li>Fra forrige konferanse og til nå </li></ul><ul><li>World 2.0 </li></ul><ul><li>Videre? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Rask spredning av LMS de siste 3-4 år i norsk utdanning. Moden teknologi og område med forventet vekst frem mot 2008 (Gartner). </li></ul><ul><li>Fravær av generisk, nasjonal kunnskapsdebatt om den pedagogiske (mer)verdi ved LMS </li></ul><ul><li>LMS har hatt betydning for digitalisering av norsk skole </li></ul>Bakgrunn Utdannings- og forskningsdepartementet Bakgrunn Program for digital kompetanse
 4. 4. Formål med analysen <ul><li>Øke den nasjonale kunnskapsbasen om bruk av LMSer og fremtidige utviklingstrekk ved slike systemer. </li></ul><ul><li>Bidra til bevisstgjøring og informerte valg ved fremtidige anskaffelser </li></ul>
 5. 5. Sagt på en annen måte Under hvilke betingelser og på hvilke(n) måte(r) virker LMS og annen læringsteknologi fremmende og hemmende på pedagogisk arbeid og tilretteleggende aktiviteter i denne forbindelse
 6. 6. http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/viewer/?cid=ebc35073-1f07-4be6-a4fe-4776daa2acd8
 7. 7. Nytt siden sist <ul><li>Soria Moria-erklæringen </li></ul><ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Gratis læremidler </li></ul><ul><li>50 mill til digitale læremidler i vg opplæring </li></ul><ul><li>Økt satsing på bredbånd og åpne standarder </li></ul><ul><li>Stortingsmelding om IKT-politikken i emning </li></ul>
 8. 8. Åpen kildekode og åpne standarder
 9. 9. Åpne standarder Stortingsmelding om IKT-politikken kommer på slutten av året!
 10. 10. Hvor nå?
 11. 11. Challenge I: Towards….World 2.0  <ul><li>Web 2.0 and social software give our students new tools for production, interaction and sharing online. -> Challenge to the educational system </li></ul><ul><li>Computer games : Engages children in complex learning situations requiring the ability to master different set of modalities (J P Gee 2005) </li></ul><ul><li>OECD 2006 (”New Millelium Learners”) and others: How will the gap between home and school use of ICT affect education? Risk of marginalisation? </li></ul><ul><li>New learners are more ICT-savvy than before. We have to grasp this challenge </li></ul>
 12. 12. Etter LMS-studien (i) <ul><li>Web 2.0 og sosial programvare åpner opp for flere muligheter og økt mangfold </li></ul><ul><li>Men: Skoleeierne har investert i og ønsker gevinst fra LMSene. </li></ul><ul><li>Funksjonelle krav til læringsplattformer? </li></ul><ul><ul><li>Fremmer utvikling? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sementerer utvikling? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bør fokuset rettes mot innholdsintegrasjon? </li></ul></ul><ul><li>http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=18298 </li></ul>
 13. 13. Etter LMS-studien (ii) <ul><li>Bør vi ha et videre og mer sammensatt fokus, ref Learning Services i UK </li></ul><ul><li>http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=14593 </li></ul>Veikart?
 14. 14. Strategic drivers The Edindburgh Scenarios and the ’Web of Confidence’: learner-centred, system Integrated, technology-enabled, socially positioned (choice, customer, personalisation, Portfolio etc) – not centrally controlled Environment Fast-changing world Shift in nature of knowledge, young people as knowledge creators Innovation and creativity Cognitive sciences Socio-cultural From mass to individual consumers Cyberculture Social networks, mobility, portfolio approch to learning and work, personal communities Technology Web 2.0, personal information and learning environments, blogs, social software, serious games, identifiers and matching technologies Policy From curriculum focus towards concern with how people learn Personlisation, collaboration, learning to learn
 15. 15. Størst av alt….. Barnas fremtid http://www.learnometer.net/trends_discussion.html
 16. 16. En kompleks verden krever sitt 

×