NDLA Utvidet ledergruppe HFK

1,002 views

Published on

Presentasjon for utvidet ledergruppe i Hordaland fylkeskommune

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,002
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • NDLA Utvidet ledergruppe HFK

  1. 1. ” Digital skole hver dag” Nasjonal Digital LæringsArena Utvida ledergruppe Hordaland fylkeskommune 19.03.2007 Frank Emil Moen, Avd. leder, www.dalane.vgs.no Fgautviklingsleder Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no
  2. 2. Presentasjon på www.slideshare.net (søk på ”HFK”)
  3. 3. <ul><li>Fra bla bla bla… til handling : </li></ul><ul><li>Stortingsmelding 30 (2003-2004) </li></ul><ul><li>Program for digital kompetanse 2004-2008 </li></ul><ul><li>” Digital skole hver dag ” (ITU – 2005) </li></ul><ul><li>Kunnskapløftet (2006 ) </li></ul>Bla bla bla…? <ul><li>St.meld. nr. 39 (1983-84) Datateknologi i skolen </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 37 (1987-88) Om datateknologi i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 14 (1989-90) Informasjonsteknologi i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 42 (1989-90) Organisering av IT i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.prp. nr. 125 (1991-92) Om visse sider med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen </li></ul><ul><li>IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99, Årsplaner for IT i norsk utdanning, 1996, 1997, 1998 og 1999 </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 28 (1998-99): “Mot rikare mål” </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 36 (1998-99): “Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning” </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 27 (2000-2001): ”Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning” </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 16 (2001-02): “Kvalitetsreformen, om ny lærerutdanning, mangfoldig – krevende – relevant” </li></ul><ul><li>IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003 </li></ul>
  4. 4. 2006 -> <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><ul><li>Bruk av digitale verktøy som basisferdighet </li></ul></ul><ul><li>IKT-basert eksamen </li></ul><ul><ul><li>Se forsøk ”Den digitale skole” (søk på www.udir.no ) </li></ul></ul>
  5. 5. Digital eksamen – regelen, ikke unntaket (vår 2008 ->) Utdanningsdirektoratet Skolen/ skoleadministrativt system Eksaminand Melding om eksamen Eksamensoppgave Eksamenskarakter Besvarelse Backup eksamens - oppgave Sensor inf. Eksamensoppgave Sensorer Før eksamen Eksamensdagen Etter eksamen Eksamensparti Karakterer til NVD Eksamensparti Eksamenskarakterer
  6. 6. Digital læringsbok til eksamen <ul><li>Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. </li></ul><ul><li>Kan inneholde: </li></ul><ul><ul><li>Egne oppgavebesvarelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Egne presentasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bearbeidet stoff fra eksterne kilder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Læreboknotater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kildeoversikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Materiale innhentet fra internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler og andre notiser </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Egentlig ”hva som helst” </li></ul></ul>
  7. 7. Ungenes (digitale) hverdag
  8. 8. www.olpc.org
  9. 9. ” World og Warcraft ” ”nettspillsamfunn” med 8 millioner brukere Nettverksbygging og samhandling gir bedre resultat Problembasert læring – svært motiverende
  10. 10. Flere internasjonale og nasjonale kapasiteter fremhever at avansert spillteknologi gir læringseffekter som vi langt på vei mangler i skolen. Spillerne innhenter og behandler informasjon i samhandling med andre i et svært motiverende læringsmiljø, for så å bruke informasjonen på nye områder . Kort sagt – man lærer å lære Et arsenal av relativt kompliserte funksjoner er tilgjengelige – og bare de som behersker disse godt – og samarbeider med andre (chatter), oppnår de beste resultatene: blir premiert gjennom tilgang til bedre ”verktøy” (våpen, beskyttelse, evne til å beskytte andre, kjæledyr / nyttedyr etc.)
  11. 11. http://images.businessweek.com/ss/06/04/avatar/index_01.htm ” Second Life” kombinerer sosiale nettverk, online-spill, ehandel og undervisning i en virtuell 3D-verden. - Åpen kildekode -> evolusjon ” Avatar” = alter ego Linden Lab: ”Vi tror at denne type virtuelle miljøer bare er på babystadiet i en overordnet prosess mot å skape samfunn og mer permanente oppholdssteder for oss mennesker”
  12. 12. http://earth.google.com Avansert karttjeneste med ”uendelig” mange informasjonslag
  13. 13. Zoom inn detaljerte satelittbilder
  14. 16. Brukerne kan selv legge inn informasjon – for eksempel stillbilder
  15. 18. http://met.no/radar/sorost.html Se regnbygene på met.no
  16. 19. Vi er ved et veiskille også i skolen!
  17. 20. Dalane vgs, 7,5 års praksis med bærbart
  18. 23. På nett ”hele” døgnet… Elevene er aktive brukere av MSN (de er pålogget!) – mens lærerne ikke er det (eksemplet er hentet fra kl. 10.30 en torsdag formiddag) Elever = ”online-generasjonen”! ” E-post er gammeldags og uinteressant”
  19. 24. Ungdom publiserer mer enn noen gang – Blogg - My Space – YouTube – Flickr – Facebook…
  20. 25. ALT HENGER SAMMEN! Arkitektur Organisering Pedagogikk Teknologi Økonomi
  21. 26. Erfaringer fra Dalane tilsier at ELEVENE BØR EIE PC’ene SELV <ul><li>Fordeler i forhold til: - systemvedlikehold /administrasjon - investeringskostnad / fornying - forsikring </li></ul><ul><li>Kan skolen/skoleeier finne løsninger som kompenserer for elevenes merutgift? </li></ul><ul><li>Skolen på sin side “sparer” penger på redusert systemvedlikehold, arealkrevende stasjonære løsninger, og stadig fornying og utvidelse av egen maskinpark </li></ul>
  22. 27. Noe historikk i forhold til PC-løsninger: 1999-2000 1 kl GK AA 30 elever m. bærbar 2000-2001 1 kl laptop, to med stasjonære 2001-2002 3 kl GK AA m. laptop 2002/2003: iBooks (= Bærbar Mac) 2003/2004: Toshiba 2004/2005: Acer 2005/2006: Alle bærbare maskiner som tilfredsstiller nærmere kravspesifikasjoner: må ha trådløst nettverkskort og Win XP installert, minimum 256 MB RAM 2006/2007: Følger modellen fra forrige skoleår – men uten kompensasjon… Programvare (minimum): OpenOffice, Mathcad, CabriII+, m.m. avhengig av studieretning. Antivirus! Ellers er kan elevene legge inn den programvare de ønsker (så lenge den ikke kommer i konflikt med skolens systemer).
  23. 28. SKOLEEIRS UTFORDRING! <ul><li>Skolen som strukturell enhet står foran store endringer. Teknologien er i ferd med å bryte ned de tradisjonelle grensene mellom klasserom, skoler, skoleslag, regioner og nasjoner </li></ul><ul><li>En av skoleeiers viktigste oppgave vil trolig være å tilrettelegge en infrastruktur og et skolesystem som bidrar til utstrakt produksjon, deling og samhandling på tvers av de tradisjonelle grensene. </li></ul>
  24. 29. Ønskede tilpasninger … <ul><li>Fleksibel timeplan med lærere i team som disponerer timene sammen med elevene. </li></ul><ul><li>Fokus på større elevaktivitet / deltagelse / valgfrihet – og legge til rette for ulike læringsstiler… (her er vi generelt dårlige i norsk skole) </li></ul><ul><li>Men, økt frihet skaper behov for tettere individuell oppfølging /kontroll – og det må stilles tydelige krav ! </li></ul><ul><li>Etablere tettere elev – lærerkontakt (på individnivå) </li></ul>
  25. 30. TIMEPLAN SYNKRONISERT MOT DET SKOLEADM. SYSTEM OG LAGT UT PÅ NETT FOR OPPSLAG FRITT TILGJENGELIG Bruk av studietimer
  26. 31. Alle innleveringer og ”all” skriftlig kommunikasjon skjer gjennom ITL Skolearena: føre fravær, karakter Meldingssystem i utstrakt bruk Men systemet er lukket… - stimulerer i liten grad til deling
  27. 32. Vi bruker MATHCAD i matematikk / realfagene
  28. 33. SPORADISK BRUK AV ULIKE NETTRESSURSER – Veldig mye bra, men det er tidkrevende å finne fram til og lage tilpassede undervisningsopplegg knytta til disse ressursene.
  29. 34. www.naturfag.no www.naturfag.no er et godt eksempel på gode, kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige fagressurser
  30. 35. www.viten.no
  31. 36. Eksempel på videotjenester med tilrettelagte undervisningsopplegg fritt tilgjengelig. Båndbreddekrevende!
  32. 38. www.NRK.no / for eksempel www.NRK.no/katta
  33. 39. Digitale læremidler er endelig i siget fra forlagene! Men, de er i hovedsak ”bare” supplement til læreboka
  34. 40. Gå til nettressurs
  35. 41. Forlagenes digitale læremidler inneholder mye bra – men de stimulerer i liten grad en dele- og samhandlingskultur.
  36. 43. http:// home.no.net / nikrisol / Noen få lærere har allerede – eller er i ferd med å kutte ut læreboka med egne sammensatte ressurser fritt tilgjengelig på nett.
  37. 44. www.vgskole.no OpenClass er et tilbud til elever, privatister, lærere og andre interesserte som ønsker enkel tilgang til frie læringsressurser på nettet . Grunnlaget for utvikling og organisering av ressursene vil alltid være gjeldende læreplan for videregående skole. Det første faget som tilrettelegges for OpenClass, er norsk , og i noen grad engelsk . Alt lærestoffet ligger på nettet! Det kan skrives ut! Det utvikles gradvis oppgavesett til hvert kapittel. Nytt lærestoff legges ut kontinuerlig. Lærestoffet vil ajourføres i hht. gjeldende læreplaner. Samtlige ressurser er gratis! (unntatt lærerstøtte). Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)
  38. 45. Wikipedia.org. Online leksikon som lages av brukerne. Engelsk utgave har nærmere 1,7 millioner artikler – 10 ganger mer informasjon enn det vi finner i analoge oppslagsverk Fra web 1.0 (statisk) til web 2.0 (dynamisk)
  39. 46. Elever har delt skolestoff lenge! Svenn som startet Svenns lille skoleside solgte den for 1 million kr året etter at han sluttet på videregående
  40. 47. Elever ved Dalane vgs har opprettet SKoleWiki.no – hvor elever samskriver artikler innenfor ulike fag Prosjektet begynte på vgs – men ungdomsskoleelever er nå også med.
  41. 48. Abonner på tjenester og verktøy og velg din egen visning
  42. 49. Kalendere på nett – delt med andre – lukket eller åpent -
  43. 50. Prosesskriving. Flere jobber i samme dokument Læreren kan bruke verktøyet i prosessorientert skriveveiledning Google docs /spreadsheets Online skriveverktøy
  44. 51. Kan med fordel brukes i prosjekter - som f-eks. NDLA
  45. 52. Stadig flere googletjenester legges til. Lagring og deling av mediafiler – 1 GB
  46. 56. Knytt tjenester sammen i egen blogg
  47. 57. http://home.c2i.net/havardhe/ ELEVPRODUKSJON ER VIKTIGST! Kvalitetsheving av ELEVproduksjon krever bevisste, faglig dyktige pedagoger som stiller TYDELIGE KRAV om innhold struktur, framgang og presentasjon! Elevene på sin side må ha sikker tilgang til kvalitetssikret innhold.
  48. 58. KOMPETANSEBERETNINGENE <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Fornuftig tilnærming til digitale læringsressurser gjennom bruk av ”WEB 2.0”-strategier er ett av flere virkemiddel for å endre dette! </li></ul>
  49. 59. Vi trenger systemer som hjelper lærere og elever til å bli digitalt kompetente! Elever og lærere trenger tilgang til kvalitetssikrede , tilpassede og varierte digitale læringsressurser!
  50. 60. Det går mot bærbart for alle… <ul><li>I år er det et stort antall elever ute i de enkelte fylker som møter med bærbar PC til ”første” skoledag (VG1). Fylkene har valgt ulike strategier… </li></ul><ul><li>Infrastrukturen er i ferd med å komme på plass </li></ul><ul><li>Det finnes et stort antall ” spredte forekomster ” av fritt tilgjengelige eller kommersielle digitale læringsressurser… - men disse er i liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling og dekker sjeldent et helt læringsforløp </li></ul>
  51. 61. <ul><li>50 millioner 2006 (digitale læremidler) </li></ul><ul><li>373 millioner 2007 (Gratis læremidler for elever i Vg2) </li></ul>Myndighetenes satsing
  52. 62. FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE : UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETTSTED SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREBØKER OG STIMULERE ELEV- OG LÆRERPRODUKSJON, SAMHANDLING OG DELING !
  53. 63. Nasjonal digital læringsarena
  54. 64. ETT fagnettsted per fag / fagområde
  55. 66. Uferdig utkast / eksempel! - 5 kommentarer NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig , - både for lærere og elever. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges et nettsted som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde) og dynamikk (tilpasning / videreutvikling).
  56. 67. Bokmetaforen… Kan WEB 2.0 (brukermedvirkning) styrke kvaliteten i en bok – fagartikkel?
  57. 68. Hvordan utnytte brukernes innsikt og kompetanse!? La de slippe til!
  58. 69. Aktivt publiserende elever og lærere… <ul><li>Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” </li></ul><ul><li>Lag 1 : Fagredaksjonelt , kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) </li></ul><ul><li>Lag 2 : FagWiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt. </li></ul><ul><li>Fagredaksjonene kan hente inn godt innhold fra FagWikien til lag 1. </li></ul>
  59. 70. NDLA ønsker å tilrettelegge aktiv gjenbruk, tilpasning og utvikling av innholdet gjennom å benytte rettighetsklarering tilsvarende ”CC-noncommercial ShareAlike attribution”
  60. 71. <ul><li>Mediabibliotek </li></ul><ul><li>ITL </li></ul>Mediabibliotek NRK!? LPF LPF LPF Leverandører av innhold forlagene / TV2 / andre Fagnettsteder med fagredaksjoner Egenproduksjon, tilpasning og frikjøp Internett Min Elevside Lærere Lærere Andre media- bibliotek Blått betales for Grønt er ”gratis”
  61. 72. På sikt ønsker vi å tilrettelegge for ”Min Elevside”
  62. 75. Skolen trenger kunnskapsrike, utviklingsvillige og samhandlende lærere! <ul><li>Teknologien legger til rette for samhandling og gjenbruk, fleksibilitet og differensiering </li></ul><ul><li>Utfordringen for lærerne og skolen som organisasjon er mange… kombinasjonen av solid faglig og pedagogisk dyktighet , evne til å tilegne seg stadig nye ferdigheter i bruk av digitale og multimediale verktøy, kombinert med vilje og evne til å samhandle både lokalt, regionalt og globalt (!) vil i økende grad være sentrale suksesskriterier for lærere i åra som kommer. </li></ul>

  ×