Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtidens læring - lærerutdanning

932 views

Published on

Innlegg på konferansen "Framtidens lärande - her och nu" 19. mai 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framtidens læring - lærerutdanning

 1. 1. Framtidens lärande IKT i norsk lærerutdanning: Status og veivalg Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Nacka Strand 19. mai 2009
 2. 2. Dagens tekst • Endringer i norsk lærerutdanning • IKT i norsk lærerutdanning: Status (foreløpige funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor) • Lærerutdanningen i deltakerkulturens tidsalder - utfordringer • Dokumentasjon: – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. • Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en for 5.-10. trinn. • Lærerrollen: Nytt pedagogikkfag og bedre praksis • Veiledning: Praksissjokket skal motvirkes ved at alle nye lærere skal få veiledning av mentor 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Stortingsmeldingen (propositionen) om lærerutdanning om IKT • Grunnleggende ferdigheter - å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy - skal integreres i arbeidet med alle fag. • Den raske teknologiske utviklingen gir skolen nye, og til dels ukjente, utfordringer. Skolen må legge til rette for god infrastruktur, integrere bruken av digitale medier i den etablerte undervisningspraksisen og på den måten sikre at utdanningen elevene får, dekker behovene barn og unge har i den quot;digitale hverdagenquot;. 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Fagansatte: Hvordan står det til med IKT i lærerutdanningene? 9 av 10 fagansatte er positive til IKT og mener lærerutdanninger: • bør være eksempel på godt integrert IKT- bruk • bør gi grundig opplæring i hvordan IKT kan brukes i undervisning • bør sørge for at fremtidige lærere blir trygge IKT-brukere
 6. 6. 3 av 4 fagansatte mener digital kompetanse er • integrert i faget de underviser i • integrert i fag og emne beskrivelser 1 av 4 fagansatte mener det kreves at praksisskoler legger til rette for bruk av IKT 33% av fagansatte på allmennlærerutdanningen mener det legges for mye vekt på IKT i læreryrket
 7. 7. Studenter: Hvordan står det til med IKT i lærerutdanningene? Jeg har lært hvordan IKT kan brukes i 40 undervisning Jeg har benyttet digitale bilder, lyd 27 eller film i praksisrapporter Jeg har anvendt det jeg har lært om bruk av IKT i undervisning i mine 38 praksisperioder i skolen 0 20 40 60 80 100 Påstanden passer meget eller ganske godt Spørsmålet er bare stilt til studenter ved allmennlærerutdanninger
 8. 8. Lærerutdanningens utfordringer i deltakerkulturens tidsalder 8 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. IKT i norsk lærerutdanning: Noen utfordringer • Integrering av grunnleggende ferdigheter i de enkelte fag • Kunnskapsdannelse og veiledning på lærestedene. Utvikle lærerutdannernes digitale kompetanse • Deltaker- og delingskultur: Pedagogisk potensial og utfordringer • IKT for bevaring eller endring av pedagogisk praksis? • Kan VFU fungere som en arena for utvikling av lærerutdanningens digitale kompetanse? 9 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Foto: Sveinung Bråthen 10 Kunnskapsdepartementet

×