Successfully reported this slideshow.

Fronter brukerkonferanse 28092011 pdf

1,028 views

Published on

Innlegg Fronter brukerkonferanse 28.9.2011
Venue: Oslo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fronter brukerkonferanse 28092011 pdf

 1. 1. Teknologi og innovasjon i skolen: Trender og utfordringer Fronter brukerkonferanse 28.9.2011 Øystein Johannessen Cerpus AS oysteinj@cerpus.com
 2. 2. Dagens tekst•  Teknologiutvikling: The 2012 Horizon Report K-12 Edition•  Teknologibasert innovasjon i skolen - fire akser•  Lærerutdanning•  Nye veier: Personlige læringsnettverk og "flipped classrooms”•  IKT-utfordringer i tiden•  Lysark: slideshare.net/oysteinj/
 3. 3. Egenpresentasjon•  Tromsø-gutt•  Verneverdig tyskfilolog•  20 år + i utdanningssektoren •  Høyere utd.: UiT, HiF, SOFF, Den norske filmskole •  Kunnskapsdepartementet 12 år •  OECD + nordisk, internasjonalt og globalt IKT-samarbeid•  I dag: Cerpus + Education Impact
 4. 4. The Horizon Report 2011 K-12 Edition•  Teknologier i emning•  Trender•  Utfordringer•  Metode
 5. 5. Horizon Report 2011 K-12 (2010)•  1 år eller mindre •  Cloud Computing (Cloud Computing) •  Mobiles (Collaborative Environments) •  2-3 år •  Game-Based Learning (Game-Based Learning) •  Open Content (Mobiles) •  4-5 år •  Learning Analytics (Augmented Reality) •  Personal Learning Environments (Flexible Displays)
 6. 6. Teknologi: 1 år eller mindre•  Cloud Computing •  Distribuert datalagring og kapasitet •  Lavterskel - lavkost •  Flere applikasjoner - institusjonell effektivitet •  Nye tilnærminger til "personlig bruk", ref 1-1 •  Mobiles •  Mobile telefoner, applikasjoner og nettverk •  Smartphones og iPads --> mer avanserte applikasjoner •  Lagring, dokumentasjon og feltarbeid
 7. 7. Teknologi: 2-3 år•  Spillbasert læring •  Lang historikk, langsomt gjennombrudd •  Mange subgenre, bl a MMO og Serious Games •  Mestring, problemløsning, samarbeid, rollespill, simulering •  Fagspesifikke spill på vei inn •  Open Content •  Konvergens av fri programvare, åpent innhold og re-mix- kulturen •  Deling og bearbeiding av innhold. Dele praksis •  Samme innhold kan understøtte ulike læringsstiler
 8. 8. Mobil matte i Sør-Afrika
 9. 9. Eksempel spillbasert læring
 10. 10. Teknologi: 4-5 år•  Learning Analytics •  Tolking av sammensatte datasett om elevers fremdrift (progresjon) i læringsløp •  Fra enkle til avanserte datasett, datafangst •  Tidlig innsats - tilpasset opplæring •  Personal Learning Environments •  Systemer som muliggjør individuell eller gruppebasert læring. •  Stor fleksibilitet. Design basert på individuelle behov •  Teknologibruk tilpasses individets preferanser og behov
 11. 11. Personal Learning Environments
 12. 12. Teknologibasert innovasjon i skolen: InnovasjonsakserKilde: OECD: Inspired by Technology, Driven by Pedagogy, 2010
 13. 13. Hva har vi lært om teknologibasert innovasjon i skolen?•  Kunnskapsintensiv og kunnskapsbasert? Tja… •  Teknologi ß------à Pedagogikk •  Helhet og sammenheng •  Translasjon •  Monitorering og evaluering er et ”must” •  Innovasjonsprosesser er sosiale prosesser •  Kilde: Inspired by Technology, Driven by Pedagogy, OECD 2010
 14. 14. Lærerutdanning: Formelle krav•  ”…kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag.”•  ” har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid”•  ”…forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer.”•  Kilde: Forskrift om grunnskolelærerutdanning
 15. 15. Lærerutdanning: NUVs monitor omhøyere utdanning (foreløpige 2011-funn)•  270 lærerstudenter deltar i monitor om høyere utdanning •  9 av 10 mener digitale medier er viktige hjelpemidler•  4 av 10 mener utdanningen bidrar til å øke studentens digitale kompetanse•  Halvparten mener de gjennom utdanningen får digital kompetanse som svarer til arbeidslivets behov•  Bruk av digitale medier er utbredt
 16. 16. Facebook i skolen?•  Sjekk monitoren
 17. 17. Facebook i skolen: NRK- innslag•  Sjekk monitoren
 18. 18. Personal Learning Networks
 19. 19. Flipped classroom
 20. 20. Utfordringer i tiden•  Store forskjeller!!•  Behov for profesjonalisering i alle ledd•  Teknologisk glasstak•  Helhetlige modeller for teknologi og læring•  Evne å fange opp nye tilnærminger (NB: Utprøving, kunnskapsdannelse)?•  Har vi tydelige nasjonale prioriteringer?•  IKT-bransjens rolle og flere lokomotiver for endring
 21. 21. Takk foroppmerksomheten

×