Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fronter brukerkonferanse 28092011

1,082 views

Published on

Innlegg Fronter brukerkonferanse 28.9.2011
Venue: Oslo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fronter brukerkonferanse 28092011

 1. 1. Teknologi og innovasjon i skolen: Trender og utfordringer <ul><li>Fronter brukerkonferanse </li></ul><ul><li>28.9.2011 </li></ul><ul><li>Øystein Johannessen </li></ul><ul><li>Cerpus AS </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Teknologiutvikling: The 2012 Horizon Report K-12 Edition </li></ul><ul><li>Teknologibasert innovasjon i skolen - fire akser </li></ul><ul><li>Lærerutdanning </li></ul><ul><li>Nye veier: Personlige læringsnettverk og &quot;flipped classrooms” </li></ul><ul><li>IKT-utfordringer i tiden </li></ul><ul><li>Lysark: slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 3. 3. Egenpresentasjon <ul><li>Tromsø-gutt </li></ul><ul><li>Verneverdig tyskfilolog </li></ul><ul><li>20 år + i utdanningssektoren </li></ul><ul><ul><li>Høyere utd.: UiT, HiF, SOFF, Den norske filmskole </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsdepartementet 12 år </li></ul></ul><ul><ul><li>OECD + nordisk, internasjonalt og globalt IKT-samarbeid </li></ul></ul><ul><li>I dag: Cerpus + Education Impact </li></ul>
 4. 5. The Horizon Report 2011 K-12 Edition <ul><li>Teknologier i emning </li></ul><ul><li>Trender </li></ul><ul><li>Utfordringer </li></ul><ul><li>Metode </li></ul>
 5. 6. Horizon Report 2011 K-12 (2010) <ul><ul><li>1 år eller mindre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cloud Computing (Cloud Computing) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mobiles (Collaborative Environments) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2-3 år </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Game-Based Learning (Game-Based Learning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open Content (Mobiles) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4-5 år </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Learning Analytics (Augmented Reality) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personal Learning Environments (Flexible Displays) </li></ul></ul></ul>
 6. 7. Teknologi: 1 år eller mindre <ul><li>Cloud Computing </li></ul><ul><ul><li>Distribuert datalagring og kapasitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lavterskel - lavkost </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere applikasjoner - institusjonell effektivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye tilnærminger til &quot;personlig bruk&quot;, ref 1-1 </li></ul></ul><ul><li>Mobiles </li></ul><ul><ul><li>Mobile telefoner, applikasjoner og nettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Smartphones og iPads --> mer avanserte applikasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Lagring, dokumentasjon og feltarbeid </li></ul></ul>
 7. 8. Teknologi: 2-3 år <ul><li>Spillbasert læring </li></ul><ul><ul><li>Lang historikk, langsomt gjennombrudd </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange subgenre, bl a MMO og Serious Games </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestring, problemløsning, samarbeid, rollespill, simulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagspesifikke spill på vei inn </li></ul></ul><ul><li>Open Content </li></ul><ul><ul><li>Konvergens av fri programvare, åpent innhold og re-mix-kulturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling og bearbeiding av innhold. Dele praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Samme innhold kan understøtte ulike læringsstiler </li></ul></ul>
 8. 9. Mobil matte i Sør-Afrika
 9. 10. Eksempel spillbasert læring
 10. 11. Teknologi: 4-5 år <ul><li>Learning Analytics </li></ul><ul><ul><li>Tolking av sammensatte datasett om elevers fremdrift (progresjon) i læringsløp </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra enkle til avanserte datasett, datafangst </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidlig innsats - tilpasset opplæring </li></ul></ul><ul><li>Personal Learning Environments </li></ul><ul><ul><li>Systemer som muliggjør individuell eller gruppebasert læring. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stor fleksibilitet. Design basert på individuelle behov </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologibruk tilpasses individets preferanser og behov </li></ul></ul>
 11. 12. Personal Learning Environments
 12. 13. Teknologibasert innovasjon i skolen: Innovasjonsakser Kilde: OECD : Inspired by Technology, Driven by Pedagogy , 2010
 13. 14. Hva har vi lært om teknologibasert innovasjon i skolen? <ul><li>Kunnskapsintensiv og kunnskapsbasert? Tja… </li></ul><ul><li>Teknologi  ------  Pedagogikk </li></ul><ul><li>Helhet og sammenheng </li></ul><ul><li>Translasjon </li></ul><ul><li>Monitorering og evaluering er et ”must” </li></ul><ul><li>Innovasjonsprosesser er sosiale prosesser </li></ul><ul><li>Kilde: Inspired by Technology, Driven by Pedagogy, OECD 2010 </li></ul>
 14. 15. Lærerutdanning: Formelle krav <ul><li>”… kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag.” </li></ul><ul><li>” har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid ” </li></ul><ul><li>”… forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer.” </li></ul><ul><li>Kilde: Forskrift om grunnskolelærerutdanning </li></ul>
 15. 16. Lærerutdanning: NUVs monitor om høyere utdanning (foreløpige 2011-funn) <ul><li>270 lærerstudenter deltar i monitor om høyere utdanning </li></ul><ul><li>9 av 10 mener digitale medier er viktige hjelpemidler </li></ul><ul><li>4 av 10 mener utdanningen bidrar til å øke studentens digitale kompetanse </li></ul><ul><li>Halvparten mener de gjennom utdanningen får digital kompetanse som svarer til arbeidslivets behov </li></ul><ul><li>Bruk av digitale medier er utbredt </li></ul>
 16. 17. Facebook i skolen? <ul><li>Sjekk monitoren </li></ul>
 17. 18. Facebook i skolen: NRK-innslag <ul><li>Sjekk monitoren </li></ul>
 18. 19. Personal Learning Networks
 19. 20. Flipped classroom
 20. 21. Utfordringer i tiden <ul><li>Store forskjeller!! </li></ul><ul><li>Behov for profesjonalisering i alle ledd </li></ul><ul><li>Teknologisk glasstak </li></ul><ul><li>Helhetlige modeller for teknologi og læring </li></ul><ul><li>Evne å fange opp nye tilnærminger (NB: Utprøving, kunnskapsdannelse)? </li></ul><ul><li>Har vi tydelige nasjonale prioriteringer? </li></ul><ul><li>IKT-bransjens rolle og flere lokomotiver for endring </li></ul>
 21. 22. Takk for oppmerksomheten

×