Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finvaag 2007

1,069 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finvaag 2007

 1. 1. Fra blogging til tilpasset opplæring: Den lange veien Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet Finvåg, 13. juni 2007 http://Slideshare.net/oysteinj
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>En powerblogger snuser på sine spor </li></ul><ul><li>Sosial programvare og personlige læringsomgivelser: Kaanans land? </li></ul><ul><li>The Real Thing: Utdan-ningspolitiske utfordringer </li></ul><ul><ul><li>” New Millenium Learners” </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Mainstreaming </li></ul></ul><ul><li>Finvåg-seminaret Revisited </li></ul>
 3. 3. En slags modell Blogg Sosial programvare PLEs Læring
 4. 4. Mine bloggopplevelser <ul><li>” Powerblogger” siden september 2006 </li></ul><ul><li>Innhold med referanse til IKT i utdanningen </li></ul><ul><li>Ujevn frekvens </li></ul><ul><li>Store krav til rolleforståelse og –utøvelse </li></ul><ul><li>Flyttet fra teria.no februar 2007 for at bloggen skal være uavhengig. </li></ul><ul><li>Takhøyde og jantelov? </li></ul>
 5. 5. Intermezzo I: Finnmarksopplevelser <ul><li>Konferansesystem (PORTACOM-basert) via oppringt samband (telefoni) </li></ul><ul><li>Asynkront eller synkront </li></ul><ul><li>Enkel filoverføring </li></ul><ul><li>Faglige og sosiale arenaer </li></ul><ul><li>Bærende element i opplæringsopplegg (fjernundervisning eller støtte i mer hybride opplegg) </li></ul>
 6. 6. Tankegodset anno 1992 <ul><li>Fleksibilitet i tid og rom </li></ul><ul><li>Åpne og lukkede konferanser </li></ul><ul><li>Enkel å bruke - krevde ikke store maskinressurser </li></ul><ul><li>Nettverkstenking (profesjonelle nettverk, kompetansenett, sosiale nett) </li></ul>
 7. 7. Blogging 2.0 <ul><li>Blogging rotfestet i menneskelig behov for å ytre seg. </li></ul><ul><li>Nye former for blogging (”Mikro-blogging”) på vei opp </li></ul><ul><li>Mange gir opp </li></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Dagens blogger dårlige på det </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikis er et mareritt mht brukeropplevelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeidsblogger har fremtiden foran seg </li></ul></ul><ul><li>Spam en trussel også her </li></ul><ul><li>(www.twopointouch.net) </li></ul>
 8. 8. Et samlet blikk på blogosfæren <ul><li>Fellestrekk med gamle dagers løsninger, men terskelen for deltakelse er senket. </li></ul><ul><li>Antall og variasjonsbredde er enorm. </li></ul><ul><li>Få kommentarer – liten interaksjon </li></ul><ul><li>Demokratisering og kakafoni: Eksponentiell økning i antall stemmer <-> moderat økning i antallet som tar ned disse signalene. </li></ul><ul><li>Gruppeblogger/kollaborative blogger stiller krav til rolleforståelse og forberedelse </li></ul><ul><li>Regi, regi, regi </li></ul>
 9. 9. Sosial programvare og læring: Viktige atributter <ul><li>Muliggjør kommunikasjon mellom grupper </li></ul><ul><li>Muliggjør kommunikasjon mellom mange mennesker </li></ul><ul><li>Gir mulighet for å samle og dele ressurser </li></ul><ul><li>Gir mulighet til å samle og indeksere informasjon gjennom felles innsats </li></ul><ul><li>Gir rom for syndikering og støtter personalisering av prioriteter </li></ul><ul><li>Har nye verktøy for kunnskapsaggrigering og utvikling av ny kunnskap </li></ul><ul><li>Leverer til mange plattformet tilpasset utvikler, mottaker og kontekst. </li></ul><ul><li>(Kilde: Futurelab , Social software and learning , 2006) </li></ul>
 10. 10. Sosial programvare: Typologi <ul><li>Tekstbasert sosial programvare </li></ul><ul><ul><li>Blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikis </li></ul></ul><ul><ul><li>Social bookmarking og tagging ->Folksonomier </li></ul></ul><ul><ul><li>Syndikering </li></ul></ul><ul><ul><li>Fan fiction </li></ul></ul><ul><li>Audio-visuell sosial programvare </li></ul><ul><li>Geografisk sosial programvare </li></ul><ul><li>” Finding like minds” </li></ul><ul><li>Sosial programvare for mobiltelefoner </li></ul><ul><li>(Kilde: Futurelab, Social software and learning , 2006) </li></ul>
 11. 11. Personlige læringsomgivelser: Definisjon og potensial (Lubinsky) <ul><li>Definisjon: A Personal Learning Environment is a facility for an individual to access, aggregate, configure and manipulate digital artefacts of their ongoing learning experiences. </li></ul><ul><li>Potensial avhenger av </li></ul><ul><ul><li>Brukervennlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperabilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillit fra de lærende og institusjoner </li></ul></ul>Ron Lubinsky, the present and future of personal learning environments
 12. 12. Personlige læringsomgivelser: Fellestrekk (Lubinsky) <ul><li>Kontrollert av den lærende og frakoblet institusjonelle portaler </li></ul><ul><li>Inkluderer digitale ressurser og referanser som den lærende vil bruke – nå og i fremtiden </li></ul><ul><li>Primærmålet med pers. læringsomg. er å bringe sammen alle ulike ressurser ”under ett tak” </li></ul><ul><li>Integrerer med de ulike digitale tjenestene den lærende abonnerer på </li></ul><ul><li>Spenner over de ulike læringsprosessene vi gjennomgår ->livslangt læringsløp </li></ul>
 13. 13. Personlige læringsomgivelser: Tangeringspunkt Ron Lubinsky, the present and future of personal learning environments
 14. 14. Personalisering som policy Harnessing Technology : Transforming Learning and Children’s Services , Departement for Education and Skills (UK), 2005
 15. 15. <ul><li>Åpen </li></ul><ul><li>Fri </li></ul><ul><li>” Empowering” </li></ul><ul><li>” Lett og lekkert” </li></ul>Selv- forherligelse? Reell main- streaming Sosial programvare og Personlige læringsomgivelser: Retorikk Videoklipp Avspill fra ca 31.00 og to min fremover
 16. 17. Situasjonsbeskrivelse: Sosiale forskjeller i læringsutbytte Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og læringsutbytte Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) ”..og ingen sto igjen”
 17. 18. Situasjonsbeskrivelse: Ulikhet i gjennomføring i videregående opplæring <ul><li>96% begynner i vgo </li></ul><ul><li>Sosial skjevrekruttering til ulike utdanningsprogrammer </li></ul><ul><li>En av fire har ikke gjennomført fem år etter start </li></ul><ul><li>Sosiale forskjeller i gjennomføring: </li></ul><ul><ul><li>78% av elever med foreldre med lang høyere utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>30% av elever med foreldre med grunnskoleutdanning </li></ul></ul><ul><li>Sosiale forskjeller har sammenheng med ulike karakterer fra grunnskolen </li></ul>(Stortingsmelding nr 16)
 18. 19. Om tilrettelagt opplæring <ul><li>Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i grunnopplæring. </li></ul><ul><li>Nedfelt i Opplæringslovens § 1-2, som også er lovens formålsbestemmelse </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring er ikke et mål, det er et virkemiddel. Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot. </li></ul><ul><li>Utfordringer: Felles forståelse og praksis (Haug 2006) </li></ul>
 19. 20. Kjennetegn ved tilpasset opplæring <ul><li>Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler med sikte på å fremme den enkeltes og fellesskapets læring. </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring dreier seg om lokalt å legge til rette betingelser og gi støtte som bidrar til at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen . </li></ul>
 20. 21. Den siste milen? <ul><li>Dokumentasjon og erfaringer som viser sosial programvare i praktisk bruk. Pedagogisk nytte må demonstreres. </li></ul><ul><li>Utfordring: Ref L Cuban : Lærere bruker primært IKT hvis det styrker eksisterende praksis. </li></ul><ul><li>Lærernes læring – hvordan styrke den? </li></ul><ul><li>Ta elevene på alvor – slippe dem til </li></ul><ul><li>Koble til Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Behov for testbed-prosjekt? </li></ul><ul><li>Søk mot etablerte programmer </li></ul>
 21. 22. Finvåg Revisited: Refleksjon ved milepælen mellom det ville og det vakre <ul><li>Har vist sin berettigelse </li></ul><ul><li>Vi har kanskje nørt opp under myten om takhøyde og at vi legger hattene igjen på fastlandet. </li></ul><ul><li>Sliter med ”Gutta på tur”-stempel. Det må det gjøres noe med. </li></ul><ul><li>Blod, svette og tårer – arrangeres annethvert år? </li></ul>Gaselle?

×