Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring

1,261 views

Published on

Foredraget "Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring" ble hold på Lynkursdagene ved Universitetet i Oslo våren 2008

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring

  1. 1. Ungdommen nå til dags Digital natives og læring Lynkursdagene 10. april 2008 Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring http://www.usit.uio.no/it/dlo/
  2. 2. Hvem er ”digital natives”? <ul><li>Myten sier at studentene ligger lysår foran lærerne </li></ul><ul><li>Norge har noen av de mest avanserte nettbrukerne i verden </li></ul><ul><li>Disse er både blant studenter og lærere </li></ul>
  3. 3. Mulighetene <ul><li>Verdens mest avanserte nett-brukere gir oss en unik mulighet til å: </li></ul><ul><ul><li>Tenke nytt pedagogisk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fra forelesninger til aktiv læring </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dra nytte av deres strategier for uformell læring i undervisningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelt støtte mange ulike behov og læringsstier </li></ul></ul>
  4. 4. Utfordringene <ul><li>Legge til rette for de mest nettvante, både studenter og ansatte </li></ul><ul><li>Øke den digitale kompetansen blant etternølerne </li></ul><ul><li>Styrke informasjons-kompetansen over hele linja </li></ul>
  5. 5. <ul><li>It is critical that the academic community as a whole embraces the potential of [these] technologies and practices […]. Experimentation must be encouraged and supported […] Scholars, researchers, and teachers must demonstrate its value by taking advantage of opportunities for collaboration and interdisciplinary work. </li></ul><ul><li>The Horizon Report 2008 </li></ul>Løsningen

×