Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring

1,274 views

Published on

Foredraget "Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring" ble hold på Lynkursdagene ved Universitetet i Oslo våren 2008

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring

  1. 1. Ungdommen nå til dags Digital natives og læring Lynkursdagene 10. april 2008 Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring http://www.usit.uio.no/it/dlo/
  2. 2. Hvem er ”digital natives”? <ul><li>Myten sier at studentene ligger lysår foran lærerne </li></ul><ul><li>Norge har noen av de mest avanserte nettbrukerne i verden </li></ul><ul><li>Disse er både blant studenter og lærere </li></ul>
  3. 3. Mulighetene <ul><li>Verdens mest avanserte nett-brukere gir oss en unik mulighet til å: </li></ul><ul><ul><li>Tenke nytt pedagogisk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fra forelesninger til aktiv læring </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dra nytte av deres strategier for uformell læring i undervisningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelt støtte mange ulike behov og læringsstier </li></ul></ul>
  4. 4. Utfordringene <ul><li>Legge til rette for de mest nettvante, både studenter og ansatte </li></ul><ul><li>Øke den digitale kompetansen blant etternølerne </li></ul><ul><li>Styrke informasjons-kompetansen over hele linja </li></ul>
  5. 5. <ul><li>It is critical that the academic community as a whole embraces the potential of [these] technologies and practices […]. Experimentation must be encouraged and supported […] Scholars, researchers, and teachers must demonstrate its value by taking advantage of opportunities for collaboration and interdisciplinary work. </li></ul><ul><li>The Horizon Report 2008 </li></ul>Løsningen

×