Seminar Uninett Abc 18062008

1,125 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar Uninett Abc 18062008

 1. 1. IKT for kvalitet i norsk utdanning: Status og utfordringer Seminar Uninett ABC Holmenkollen 18062008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Stortingsmelding om kvalitet i skolen </li></ul><ul><li>IKT-tilstanden i skolen </li></ul><ul><li>New Millenium Learners </li></ul><ul><li>Fem utfordringer for IKT for kvalitet i norsk skole </li></ul><ul><li>Dokumentasjon: </li></ul><ul><li>http://slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 3. 3. Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)
 4. 4. Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Høye mål for norsk skole
 5. 5. Tiltak for tidlig innsats <ul><li>En historisk satsing på barnehager </li></ul><ul><li>Utvidet timetall i norsk, matematikk og engelsk </li></ul><ul><li>Regjeringen vil i tillegg </li></ul><ul><li>Krav om forsterket opplæring i lesing og regning de første årene på skolen </li></ul><ul><li>1. mrd. til kommunene for å få flere lærere og annet fagpersonell på 1.-4. trinn </li></ul><ul><li>Obligatorisk kartlegging og oppfølging i lesing fra 1.-3. trinn </li></ul><ul><li>Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning på 1. trinn i videregående opplæring </li></ul>Innsatsområde 1: Tidlig innsats
 6. 6. Kompetanse er avgjørende <ul><li>Regjeringen vil: </li></ul><ul><li>etablere et varig system for videreutdanning for lærere på prioriterte områder </li></ul><ul><li>opprette skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og andre rektorer som mangler slik utdanning </li></ul><ul><li>Vurdere å opprette et kunnskapssenter for utdanning </li></ul>Innsatsområde 2: Kompetanse
 7. 7. Vi vil tette hull i Kunnskapsløftet <ul><li>Publisere eksempler på gode lokale læreplaner før skolestart høsten 2008 </li></ul><ul><li>Gi veiledning til det lokale arbeidet med læreplaner i kommuner og skoler </li></ul><ul><li>Lage veiledende læreplaner som er brutt ned på trinn i gjennomgående fag </li></ul><ul><li>Kun en av i alt 35 evalueringsrapporter så langt </li></ul><ul><li>Regjeringen vil følge nøye med </li></ul><ul><li>og korrigere kursen ved behov </li></ul>Innsatsområde 3: Tette hull i Kunnskapsløftet
 8. 8. Tiltak tettere oppfølging <ul><li>Mer tid til læring – jakt på tidstyvene </li></ul><ul><li>Kommuner og fylkeskommuner skal årlig utarbeide rapport om kvaliteten i skolen </li></ul><ul><li>Tilby gratis verktøy til bruk i lokal kvalitetsvurdering </li></ul><ul><li>Gi tilbud om veiledning fra dyktige ressurspersoner til skoler og skoleeiere med særskilte utfordringer </li></ul><ul><li>Nasjonale prøver på 9. trinn fra 2010 </li></ul><ul><li>Utvalgsprøver i fag og ferdigheter for kvalitetssjekk i ungdomskolen </li></ul><ul><li>Forbedre tilsynet med grunnopplæringen </li></ul>Innsatsområde 4: Styring
 9. 9. IKT i kvalitetsmeldingen <ul><li>Oppsummere Program for digital kompetanse. Komme tilbake til oppfølging av det. </li></ul><ul><li>Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 </li></ul><ul><li>IKT i underveis- og sluttvurdering </li></ul><ul><ul><li>Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Studere kjønnsforskjeller i effekter ved bruk av IKT ved eksamen (testbedstudie) </li></ul></ul><ul><li>Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser </li></ul><ul><li>EVU i IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen </li></ul>
 10. 10. Status – IKT i skolen <ul><li>FEIDE, går etter planen. </li></ul><ul><li>Digitale læringsplattformer (LMS) dekker hele vgo. I grunnskolen stiger dekningen. </li></ul><ul><li>Digitale læremidler i vekst. Dekningen best i store fellesfag. Ujevn situasjon i små fag. </li></ul><ul><li>ITU Monitor 2007 viser at IKT-bruken har økt noe, men at det er et godt stykke vei å gå. </li></ul>
 11. 11. Status – IKT i grunnopplæringen <ul><li>Infrastruktur i skolen </li></ul><ul><li>I et fugleperspektiv: Norge på topp internasjonalt </li></ul><ul><ul><li>Videregående – bedre situasjon enn grunnskolen </li></ul></ul><ul><li>Grunnskolen – fortsatt (for) store skiller mellom skoler/kommuner </li></ul><ul><ul><li>PC-tetthet: Fra ≈ 1 elev/PC til >30 elever/PC </li></ul></ul><ul><ul><li>Internett: Fra > 100Mb/s til ISDN </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT-kompetanse skoleeier: kommunestørrelsen viktig faktor </li></ul></ul><ul><li>Videregående opplæring – også skiller, men mindre enn GS </li></ul><ul><ul><li>PC-tetthet: 1,8  ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjennomgående god bredbåndstilgang, MEN … </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva med driftssikkerheten? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IKT-kompetanse skoleeier: gjennomgående bra </li></ul></ul>
 12. 12. Status – IKT i skolene <ul><li>IKT og Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Digitale ferdigheter/IKT i fagene - oppfølging </li></ul><ul><ul><li>Hva med de samfunnsmessige aspektene? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Informasjonssikkerhet, personvernhensyn ..) </li></ul></ul></ul><ul><li>IKT og eksamen </li></ul><ul><ul><li>Datatrøbbel – sentralt (Udir) og lokalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologi-nøytralitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Forholdet PAS/PGS og LMS’ene </li></ul></ul><ul><li>IKT-bruk – hjemme og på skolen </li></ul><ul><ul><li>IKT – ”bare plunder og heft” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan brukes PC – på skole og hjemme? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvordan er bruken organisert? </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Cognitive skills development Social values and lifestyles Educational achievement <ul><li>Visual-spatial skills </li></ul><ul><li>Non verbal intelligence </li></ul><ul><li>Lack of evidence in other areas </li></ul><ul><li>Media competition </li></ul><ul><li>Socialisation in the third space </li></ul><ul><li>Importance of videogames as threshold lowerers: </li></ul><ul><ul><li>Stereotypes </li></ul></ul><ul><ul><li>Violence/agression/authority? </li></ul></ul><ul><li>No conclusive evidence </li></ul><ul><li>Lack of appropriate methodologies: </li></ul><ul><ul><li>Large longitudinal studies </li></ul></ul><ul><ul><li>Large-scale experiments </li></ul></ul><ul><li>Unexplained phenomena </li></ul>
 14. 14. New Millenium Learners : Kunnskapsbasen <ul><li>Tidligere debut . Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) </li></ul><ul><li>15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) </li></ul>
 15. 16. Portaltvang versus gjenfinning/søk <ul><li>Stanger portaler og nettsteder i glasstaket? </li></ul><ul><li>Tese: Portaler gir struktur. Tilgang til ressurser basert på intelligente søk gir brukeren stor frihet. </li></ul><ul><li>Metadata: Modent og robust? </li></ul><ul><li>Semantisk web m.m. </li></ul><ul><ul><li>( Emerging Technologies for Learning III , Becta 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Semantisk web er tung å implentere </li></ul></ul><ul><ul><li>Lettere semantiske former i horisonten </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre søkeformer (Multimedia, sosial kontekst) på radarskjermen. </li></ul></ul><ul><li>Vi kan ikke detaljplanlegge utviklingen. Hybrid-regime de neste par årene. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Noen faktorer kan vi ikke gjøre noe med. </li></ul><ul><li>Staten kan sette rammer, f eks gjennom krav og standarder </li></ul><ul><li>Intervensjon, f eks økonomiske virkemidler </li></ul>
 17. 18. Fem utfordringer <ul><li>Kompetanse </li></ul><ul><li>Sikkerhet </li></ul><ul><li>Mangfold versus enhet (Uniformering) </li></ul><ul><li>Kunnskapsforvaltning </li></ul><ul><li>Web 2.0 + </li></ul>
 18. 20. Takk for oppmerksomheten <ul><li>http:// slideshare.net / oysteinj / </li></ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×