Å etablere lærende nettverk

938 views

Published on

Foredrag på Impulskonferansen 2010

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Digital nativesMarc PrenskyOm spill, simuleringer og læring
 • Skjer ikke bare i skolen, men andre steder i samfunnet også
 • Å etablere lærende nettverk

  1. 1. Å etablere <br />lærende<br />nettverk<br />Jan-Arve Overland, Kongsberg vgs.<br />Albertine Aaberge, Sogndal vgs.<br />twitter: jaoverlaalbaab<br />blogg: jao.typepad.com<br />Alb*Aab<br />Slideshare: slideshare.net/jaoverla<br />Impulskonferansen 2010<br />1<br />
  2. 2. Impulskonferansen 2010<br />Dagens meny<br />Hvordan komme fra informasjon til kunnskap?<br />De unges hverdag<br />Det andre digitale skille<br />Nettverksamfunnet<br />Informasjonskompetanse<br />Aktuelle digitale verktøy<br />Praktisk økt<br />
  3. 3. Impulskonferansen 2010<br />Den nye teknologien<br />3<br />
  4. 4. Impulskonferansen 2010<br />Blir du klokere lille venn?<br />`Blir du lønnsom lille venn?<br />4<br />
  5. 5. 5<br />elev 2.0 <br />Impulskonferansen 2010<br />
  6. 6. Ny teknologi skaper tre typer endringer<br />Endrede læremidler<br />Endrede læreprosesser<br />Endrede kommunikasjons-prosesser<br />Hvordan komme fra informasjon til kunnskap?<br />Kilde: Arne Krokan, professor ved NTNU: http://www.slideshare.net/arne<br />Impulskonferansen 2010<br />6<br />
  7. 7. Mister vi kontroll og tillit?<br />Impulskonferansen 2010<br />7<br />
  8. 8. Impulskonferansen 2010<br />”Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.”<br />-Marc Prensky<br />8<br />
  9. 9. Impulskonferansen 2010<br />Vi ungevilalltidforandreoss<br />Det er opp til dere lærere å gjøre<br />noe <br />bedre<br />mer<br />smartere<br />Og det krever mye arbeid.<br />9<br />
  10. 10. Impulskonferansen 2010<br />For mange av dere lærereder ute sier:<br />10<br />
  11. 11. Impulskonferansen 2010<br />“Vel, jeghardeltutdissesammearbeidsoppgaveneitredveår, oghvis de vargodenok for dem, såer de velgodenok for disseeleveneogså”<br />11<br />
  12. 12. Impulskonferansen 2010<br />Selv om<br />tidene har endret seg<br />12<br />
  13. 13. Impulskonferansen 2010<br />Vi unge i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier<br />13<br />
  14. 14. Impulskonferansen 2010<br />Det er mer enn det dobbelteav den tid vi bruker årlig på skolen<br />14<br />
  15. 15. Impulskonferansen 2010<br />Skolen er ikke den eneste læringsarenaen<br /> Informasjon er over alt<br />15<br />
  16. 16. Impulskonferansen 2010<br />Hva om dere ….<br />16<br />
  17. 17. Impulskonferansen 2010<br />…utfordret oss elever til å finne denne informasjonenog omdanne den til kunnskap?<br />17<br />
  18. 18. Impulskonferansen 2010<br />Hva om dere tok med dere disse digitale medieneinni klasserommene?<br />18<br />
  19. 19. Impulskonferansen 2010<br />Hva om dere kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på? <br />19<br />
  20. 20. Impulskonferansen 2010<br />Hva om dere fant spennende måter å engasjere oss elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som vi bruker allerede?<br />20<br />
  21. 21. Impulskonferansen 2010<br />Ville ikke det høres fornuftig ut?<br />21<br />
  22. 22. Impulskonferansen 2010<br />Undersøkelserviser at57 prosentavossungeharprodusertvideoerogtekstogdelt de online.<br />22<br />
  23. 23. Impulskonferansen 2010<br />Vi brukerallerededenneteknologien<br />23<br />
  24. 24. Det andre digitale skillet<br />Impulskonferansen 2010<br />24<br />
  25. 25. Nettverksamfunnet Castell/van Dijk<br /><ul><li>Nyteknologi
  26. 26. Innvirkningpå:
  27. 27. drift ogproduksjonsprosesser
  28. 28. maktfordeling
  29. 29. erfaringentil folk
  30. 30. kulturen</li></ul>http://en.wikipedia.org/wiki/Network_society<br />
  31. 31. Nettverksamfunnet  Castell/van Dijk<br />harinnvirkningoginnflytelsesomogsågjelder<br />skolesektoren<br />
  32. 32. http://bloggfor1b.blogspot.com/<br />
  33. 33.  <br />http://medieinfo.blogspot.com/<br />
  34. 34. Impulskonferansen 2010<br />29<br />Nettverkssamfunnet: Conntectivisme<br />
  35. 35.  <br />Redd?<br />
  36. 36.
  37. 37.  <br />Har vi noevalg?<br />
  38. 38.  <br />Mange muligheter<br />
  39. 39. http://marthl.wordpress.com/2010/04/12/vurdering-av-blogg/<br />
  40. 40. Utdrag fra bloggen<br />Å kommentere på andre sine bloggar gjere at ein sjølv lærer om tema bloggaren skriver om. Sjølv om me har jobba med informasjonskløfter på skulen, hjelper det å lese andre sine kommentarar og synspunkt. Det er veldig lærerrikt!<br />Ved å lese, men også kommentere på innlegget, lærer du mykje om korleis du skal skrive ein tekst. Ein kan bli inspiret av bloggaren, og ein lærer korleis han/ho byggjer opp teksten.<br />Impulskonferansen 2010<br />35<br />
  41. 41. Informasjonskompetanse<br />”Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap. ….<br />Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger?Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis?Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.”(Säljö, 2000, s 242) <br />Impulskonferansen 2010<br />36<br />
  42. 42. Impulskonferansen 2010<br />37<br />
  43. 43. Impulskonferansen 2010<br />38<br />
  44. 44. delicious.com<br />diigo.com<br />
  45. 45. http://groups.diigo.com/group/medie_-og-informasjonskunnskap2?view=popular<br />
  46. 46. Sentralgitt skriftlig eksamen i MIK2<br />Elevene får utdelt tema 24 timer før eksamen<br />De har tilgang til alle kilder og nett under forberedelsene<br />Under eksamen har de tilgang til alle kilder, men ikke Internett og kommunikasjon<br />Hovedutfordring:<br />Hvordan sikre at elevene har med seg kilder som er relevante og av høy kvalitet?<br />Hvordan få elevene til å dele og bygge faglige nettverk?<br />Impulskonferansen 2010<br />41<br />
  47. 47. Impulskonferansen 2010<br />42<br />
  48. 48. Impulskonferansen 2010<br />43<br />
  49. 49. Praktisk økt 1<br />Utfordringer:<br />Bli kjent med verktøyet<br />Vurdere det pedagogiske potensiale<br />Tilrettelegge for læring gjennom kommunikasjon og samarbeid<br />Kjør løs!<br />Impulskonferansen 2010<br />44<br />
  50. 50. Praktisk økt 2<br />Bruk dette samskrivingsverktøyet:<br />http://samskrive.ndla.no/impuls2010<br />Der vil dere få en praktisk oppgave<br />Gjør denne oppgaven<br />Diskusjon i plenum etterpå<br />Impulskonferansen 2010<br />43<br />
  51. 51. Impulskonferansen 2010<br />Takk for oss!<br />45<br />

  ×