Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Struktura národního jazyka

1,069 views

Published on

(pro předmět Jazykové praktikum)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Struktura národního jazyka

 1. 1. Kamil Kopecký kamil.kopecky@upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
 2. 2. Národní jazyk = čeština. Čeština nemá jedinou podobu – existuje celá řada útvarů národního jazyka, které se vzájemně překrývají a prolínají. Jazyk je dynamický (v pohybu), mimo jiné dochází k pohyby mezi jádrem a periferií. Základní dělení: A. Spisovná čeština B. Nespisovná čeština
 3. 3. Spisovná čeština je kodifikována - po stránce tvarové, grafické a výslovnostní. Úzus vs. norma vs. kodifikace.
 4. 4. Stručný přehled: 1. Neutrální čeština 2. Hovorová čeština 3. Knižní výrazy 4. Poetismy 5. Termíny 6. Klasifikace dle času – historismy, archaismy, neologismy... 7. Klasifikace dle expresivity – deminutiva, pejorativa
 5. 5. 1. Neutrální čeština - vychází ze středočeského nářečí, vznik v cca 14. století (např. legenda o sv. Kateřině) - slova bezpříznaková (nejsou zabarvená emočně, časově apod.)
 6. 6. 2. Hovorová čeština - jde o mluvenou podobu spisovného jazyka, využívá se spíše v neoficiálním styku - obsahuje slova vzniklá univerbizací. - často obsahuje slova původně vycházející z obecné češtiny Neutrální: OTEC, MATKA, BRATR Hovorová: TÁTA, MAMKA, BRÁCHA Hovorová: zlatíčko, hotovka, mazej, brečet... ale i neologismy: esemeskovat, mejlovat, googlit...
 7. 7. 3. Knižní výrazy - uplatňují se především v umělecké tvorbě, slavnostních projevech, uměleckých esejích apod. Příklady: odvětil, velebit, trýzeň, slzy kanuly, choť...
 8. 8. 4. Poetismy - slova básnická (především lyrická poezie) Příklady: bledé luny svit, vesna, oř, luzný, chrabrý, rov, lepá děva
 9. 9. 5. Termíny - terminologie, odborné názvosloví Příklady: scanner, laser, hřib satan, slunéčko sedmitečné, morfologie, subjekt, predikát...
 10. 10. 6. Klasifikace dle času A. Historismy – řemdich, halapartna, grešle, píď, palcát B. Archaismy (zastaralá slova) – šenkýř, regiment, anžto, býti, arci, kráčet, škamna, kabátec... C. Neologismy - notebook, wifina, mobil, hladovkář, billboard... www.neologismy.cz
 11. 11. 7. Klasifikace dle expresivity - v některých situacích jsou expresivní výrazy spisovné a někdy nespisovné Příklady spisovných: miminko, blbec, pitomec, miláček, lump, pejsek, hafan... Příklady nespisovných: hajzl, čuňas, čuně, čučet, vejrat...
 12. 12. Stručný přehled: 1. Dialekty 2. Interdialekty (obecná čeština) 3. Sociolekty - slang - argot - profesní mluva
 13. 13. 1. NÁŘEČÍ (dialekty) - regionálně omezené jazykové útvary - česká nářečí, moravská nářečí (např. středomoravské dialekty, východomoravské dialekty, slezské dialekty apod.)
 14. 14. Ukázka (Slezská nářečí -> Ostrava) Online: YouTube (klik)
 15. 15. Ukázka (Středomoravská nářečí-> Haná) Online: YouTube (klik)
 16. 16. Ukázka (Východomoravská n.-> Slovácko) Online: YouTube (klik)
 17. 17. Klasické ukázky: chodské [tuto habyste buli hu nás] hanácké [stréc vézli na vozéku móku] ostravské [stryk ves na vusku muku; gdo chce chovať doma kury, ten nesmi mjeť v plotě ďury] Uvedené transkripce jsou pouze orientační, neobsahují fonetické značky a neobsahují přesné přepisy hlásek. Správně bychom např. neuváděli Y ale I, TĚ = ŤE apod.
 18. 18. 2. OBECNÁ ČEŠTINA - jde o směs středočeského a dalších nářečí - rozšířena na celém území – velká města Příklady: a) protetické v (vokno, von, vona, voběd) b) –ej (krásnej, velkej, tejden) c) –ý (vysoký stromy, velký zahrady) d) flaška, mlíko, furt
 19. 19. 2. Interdialekty - vznikly stíráním rozdílů mezi jednotlivými nářečími a zachovávají jen jejich základní rysy, - obecná čeština, obecná hanáčtina, obecná moravská slovenština atd.
 20. 20. 3. SOCIOLEKTY SLANG - jazyk konkrétní zájmové skupiny (studentský, sportovní, sázkařský, hudebnický, trampský) Příklady: Bakalářka, bižule, dálkař, filda, pedák, pajdák, průmka, třídnice, úča,
 21. 21. 3. SOCIOLEKTY PROFESNÍ MLUVA - jazyk konkrétní profesní skupiny (lékaři, IT specialisté, zedníci, horníci, železničáři...) Příklady: ležák, exnout, áro, jipka, slepák, resetnout, šraňky...
 22. 22. 3. SOCIOLEKTY ARGOT - jazyk lidí z okraje společnosti, základním principem je utajení skutečnosti (prostitutky, pasáci, vrazi, narkomani...) Příklady: peří, brka, tráva, sníh (kokain)... káča (pokladna)...
 23. 23. Děkuji za pozornost! Kamil Kopecký KČJL PdF UP kamil.kopecky@upol.cz

×