SlideShare a Scribd company logo
1 of 68
Download to read offline
K možnostem zařazení
témat online bezpečnosti
do výuky na základní škole
Kamil Kopecký, René Szotkowski
Univerzita Palackého v Olomouci
2
Kdo jsme?
E-Bezpečí je projekt, zaměřený
na prevenci, vzdělávání, výzkum,
intervenci a osvětu v oblasti
internetové bezpečnosti
s dosahem na celé území ČR.
Projekt dlouhodobě realizuje
Centrum PRVoK, Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci (od roku 2008).
3
Témata
- Kyberšikana (různé formy kybernetických útoků
na děti a dospělé – vydírání, vyhrožování atd…),
- Kybergrooming (komunikace vedoucí k osobním
schůzkám),
- Kyberstalking a stalking (nebezpečné
pronásledování),
- Sexting (sdílení intimních materiálů v prostředí
internetu),
- Fake news, dezinformace, hoax,
- Online výzvy (challenges),
- Internetové podvody,
- Ochrana osobních údajů na internetu,
- Rizika sociálních sítí a sociálních služeb,
- Online závislosti, netolismus,
- Fenomén youtubering, museři, TikTok...
- Kybernemoci a další související oblasti.
4
Cílové skupiny
1. Žáci 1. stupně ZŠ
2. Žáci 2. a 3. stupně ZŠ/SŠ
3. Učitelé všech úrovní (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ...)
4. VŠ studenti – budoucí pedagogové
5. VŠ pedagogové
6. Rodiče
7. Psychologové a psychiatři
8. OSPOD + související profese
9. Pěstouni, mateřská centra
10. Policisté PIS, vyšetřovatelé
11. Senioři
12. Oběti kybernetické kriminality
5
Intervence
Projekt E-Bezpečí provozuje bezplatnou
poradnu určenou obětem trestné činnosti
v online prostředí.
320 případů/rok
3200 případů celkem
Cca 20-25 % případů přebírá Policie ČR.
www.napisnam.cz
6
Výzkum
A. České děti v kybersvětě (2019)
B. Rodič a rodičovství v digitálním světě (2018)
C. Starci na netu (2017-2018)
D. Fenomén Minecraft (2017)
E. Sexting a rizikové seznamování č. dětí v
kyberprostoru (2017)
F. Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016)
G. Výzkum České děti a Facebook (2015)
H. Analýza komunikace dětí a dospělých –
sexuálních abuzérů (2015)
I. Rizikové chování slovenských dětí v prostředí
internetu (2014) – komparativní výzkum
J. Rizikové chování českých dětí
v prostředí internetu (2010-2014),
ročně 28 000 dětí
7
Vzdělávání
Základem práce projektu E-Bezpečí
je vzdělávání (přednášky, workshopy,
projektové dny, roadshow a další aktivity).
Výcvikem E-Bezpečí prošlo
70 000 dětí
(od 2012).
Ročně realizujeme 250-400 akcí.
8
9
Škola pracuje s tématy online
bezpečnosti na několika úrovních,
které se vzájemně prolínají:
1. Témata spojená s online
bezpečností jsou součástí
prevence rizikového chování.
2. Témata spojená s online
bezpečností jsou součástí
běžné výuky a prostupují více
předměty.
10
Cílem je pak především:
1. Minimalizovat riziko vzniku
rizikového chování ve škole a snížit
dopad v situaci, když již probíhá.
2. Poskytovat dětem relevatní
informace = fakta, trénovat je.
3. Budovat jejich postoje a návyky
ke zdravému a bezpečnému
používání informačních a
komunikačních technologií.
11
Co nefunguje nebo je málo
efektivní?
1. Strašení
2. Preventivní videa jako
preventivní aktivity (bez diskuse,
bez rozboru situace, bez
vysvětlení)
3. Odmítání technologií
pedagogem (technologie=zlo)
4. Nedůsledný přístup (např. ve
škole jsou regulovány mobilní
telefony, ale pedagogové regulaci
nerespektují)
5. Klasický e-learning (LMS)
(text+obrázky)
12
Co funguje?
1. Badatelsky orientovaná výuka,
objevování, skupinové aktivity,
hry na detektivy...
2. Příběhy, které může dítě ovlivnit.
3. Preventivní videa propojená s
diskusí a dalšími aktivitami
4. Peer programy
(starší vs. mladší děti)
5. Učitel v roli žáka
(žáci odhalují učiteli svět
internetu)
6. Kreativní činnosti všeho druhu
13
Metodiky, samotné aktivity a znalostní báze k aktivitám
jsou k dispozici na webu www.o2chytraskola.cz a
www.e-bezpeci.cz.
Co si dnes představíme?
1. „Agresivní kluci“
2. „Youtuberka Katka“ & “Youtubeři / museři“
3. „Co se smí a nesmí na internetu“
4. „Odhal sexuálního útočníka“
5. „Kdo je na profilu?“
6. „Fake profily“
7. „Andělé a démoni“
8. „Co o nás ví sociální sítě?“
9. „Bezpečnostní zásady“
10. „Nebezpečné programy“
11. „Co o sobě sdílíme v kybersvětě?“
12.„Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“
14
Komplexní projekt zaměřený na oblast:
- počítačová bezpečnost
- online bezpečnost
- mediální gramotnost
- digitální technologie ve vzdělávání
Odborné a populárně
naučné texty
Metodiky pro pedagogy
Přehledové listy
Příručky
Testy
www.o2chytraskola.cz
O2 Chytrá škola (2019-2020)
15
Aktivita: „Agresivní kluci“
Čtyři žáci 7. třídy nesnášeli svoji spolužačku Marii. Založili si proto diskusní
skupinu na Facebooku s názvem „Nesnášíme Marii Novákovou“. Ve skupině
Marii uráželi, nadávali jí, zveřejňovali její fotografie. Postupně do skupiny
přidali celou třídu a nakonec skupinu zveřejnili. Čím více dětí se do
komunikace zapojilo, tím horší příspěvky se ve skupině objevovaly, kluci si
nakonec psali o tom, že Marii zavraždí, že jí rozřežou na kusy apod.
16
Aktivita: „Agresivní kluci“
Cílem aktivity je zamyslet se nad rozdíly mezi online světem a světem
reálným, navrhnout případná řešení situace z pohledu oběti, ale také
rodiče a učitele. Zároveň navrhnout vhodná opatření, jak v budoucnu
zamezit opakování této situace.
1. Myslíte si, že své výhrůžky mysleli kluci vážně?
2. Jak byste se cítili, kdybyste byli Marií? Co byste prožívali?
3. Mohou nadávky a výhrůžky v online světě lidem ublížit? Jak.
4. Jak byste situaci řešili – z pohledu Marie? (můžeme navést diskusi
k technickým řešením – blokace, oslovením dospělého – učitele,
rodiče, blokací obsahu na internetu, kontaktováním pachatelů atd.)
5. Představte si, že byste byli učitelem, kterému se Marie svěřila.
Jak byste danou situaci řešili?
6. Představte si, že byste byli rodiči, kteří na internetu narazili na
diskusní skupinu o vašem dítěti. Co byste dělali?
7. Myslíte si, že by bylo dobré v této situaci kontaktovat policii?
Jak byste to provedli? Co byste policii sdělili?
17
2. Někdo tě vyfotí svým mobilním
telefonem a fotku upraví tak, aby ho
zesměšňovala. Pak ji začne rozesílat
tvým spolužákům.
3. Někdo ti vytvoří falešný profil na
Facebooku a pomocí něj uráží,
pomlouvá a napadá další uživatele
internetu.
4. Někdo tě pomocí mobilního
telefonu natočí, jak sedíš na záchodě.
Video nahraje na YouTube.
5. Maminka ti zakázala internet,
protože jsi zlobil/a.
6. Někdo ti napsal na tvoji zeď na
Facebook, že tě nemá rád (nepoužil
nadávky).
7. Spolužáci o tobě na internetu
vytvořili veřejnou diskusní skupinu,
ve které o tobě rozšiřují lži a
pomluvy.
8. Spolužák tě vydírá, že pokud mu
nebudeš odevzdávat kapesné, rozšíří
o tobě na internetu, že jsi
homosexuál (gay/lesba).
9. Tvůj nejlepší kamarád ti na profil
napíše: „Ty jsi ale dobytek!“ a
doprovodí svůj vzkaz několika
smajlíky.
10. Kamarád tě ve škole urazil, a
proto jsi se rozhodl/a pomstít. Tajně
jsi ho ve škole vyfotil/a a začal/a jsi
jeho fotografii rozšiřovat internetem
s doprovodným komentářem, že je
zloděj.
1. Kamarád ti pošle ošklivou SMS
zprávu, ve které tě urazí, a pak už
to nikdy neudělá.
18
Aktivita: „Youtuberka Katka“
13letá Katka milovala youtubery a také
se chtěla youtuberkou stát. Na Youtube
si vytvořila svůj vlastní kanál, do kterého
pravidelně nahrávala videa zaměřená na
módu (oblast fashion – líčení, česání,
vzhled…). Některým dětem z její třídy se
líbila a snažili se jí napodobovat. Několik
spolužaček a spolužáků ji však začalo
urážet, nadávat jí, jak je ohavná, jak je
odpudivá, jak jí to nesluší.
Na Instagramu si proto vytvořili vlastní
profil, do kterého nahrávali různé
fotografie Kateřiny, které vulgárně
komentovali. Do profilu začalo přispívat
stále více spolužáků a spolužaček.
19
Aktivita: „Youtuberka Katka“
Žákům vytiskneme příběh včetně fotografie dítěte, která je důležitá
k podpoře emočního prožitku dětí a identifikací se s obětí. Následně
je necháme zodpovědět na položené otázky a rozvedeme diskusi na
téma, zda může verbální agrese v online prostředí člověku ublížit?
Otázky učitele (průvodce):
1. Kdo z vás sleduje Youtube? Jaká videa na Youtube sledujete?
2. Sledujete youtubery? Chtěli byste být jako youtubeři? Proč?
3. Myslíte si, že má youtuberství nějaká pozitiva?
4. Myslíte si, že má youtuberství také nějaká negativa?
5. Jak byste reagovali, kdybyste byli Katkou? Co byste dělali
na jejím místě?
6. Když je někdo na internetu slavný, má pouze své fanoušky,
nebo i tzv. hatery?
20
Aktivita: „Youtuberka Katka“
Aktivita: „Youtubeři“
Aktivita má tři základní části:
1. Rozpoznat oblíbeného youtubera
2. Zhodnotit jeho tvorbu + a –
3. Vysvětlit klady a zápory youtuberství
22
Aktivita: „Youtubeři“
23
24
25
Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“
26
Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“
Stahovat
z internetu filmy
(třeba DVD či BlueRayRip)
Stahovat z internetu
bez zaplacení
originály her
Vytvářet internetové
stránky
Používat vyhledávač
Google.
Hrát online hry.
Sdílet filmy s
ostatními kamarády.
Sdílet hudbu
s ostatními kamarády.
Posílat na internetu
jiným lidem
fotografie, na kterých
jsem nahatý.
Dostat se do cizí
emailové schránky a
číst si tam cizí poštu.
Zveřejňovat na
internetu
zesměšňující
fotografie svých
kamarádů
Vyhrožovat jiným
uživatelům internetu.
Hrát League of
Legends.
Dávat někomu
neznámému svoje
hesla.
Chatovat si
s kamarády ze školy.
27
Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“
Stahovat
z internetu filmy
(třeba DVD či BlueRayRip)
Stahovat z internetu
bez zaplacení
originály her
Vytvářet internetové
stránky
Používat vyhledávač
Google.
Hrát online hry.
Sdílet filmy s
ostatními kamarády.
Sdílet hudbu
s ostatními kamarády.
Posílat na internetu
jiným lidem
fotografie, na kterých
jsem nahatý.
Dostat se do cizí
emailové schránky a
číst si tam cizí poštu.
Zveřejňovat na
internetu
zesměšňující
fotografie svých
kamarádů Vyhrožovat jiným
uživatelům internetu.Hrát League of
Legends.
Dávat někomu
neznámému svoje
hesla.
Chatovat si
s kamarády ze školy.
28
Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“
Dochází k fixaci
správných vzorců
chování!
29
30
Aktivita: „Odhal sexuálního útočníka“
31
Aktivita: „Odhal sexuálního útočníka“
SANGVINIK MELANCHOLIK
FLEGMATIK
SILNÝ MUŽ SENIOR UMĚLEC
32
Aktivita: „Odhal sexuálního útočníka“
Stephen Walker, 22letý
pedofilní sexuální útočník
z Oxfordu, byl v roce 2011
odsouzen k trestu odnětí
svobody na 3,5 roku za
sexuální aktivity s dívkami
mladšími 13 let.
Je doživotně umístěn
v rejstříku sexuálních
delikventů…
34
35
Aktivita: „Kdo je na profilu?“
36
Aktivita: „Kdo je na profilu?“
37
Aktivita: „Kdo je na profilu?“
Peter Chapman byl v roce 2010 odsouzen na doživotí.
38
39
Aktivita: „Fake profily“
Rozpoznej reálné vs. fake profily známých osobností…
40
Aktivita: „Fake profily“
Rozpoznej reálné vs. fake profily známých osobností…
41
Aktivita: „Fake profily“
Další možnosti využití aktivity:
1. Najdi na internetu fake profil celebrity.
2. Popiš, podle čeho jsi poznal, že jde o podvod?
3. Dají se vytvořit nějaká pravidla pro rozpoznání fake profilu?
4. Co se dá dělat, když na fake profil narazíme?
5. Jaký je dopad fake profilů na uživatele? Co mohou ovlivnit,
způsobit?
6. Mohou mít fake profily i pozitivní dopad? (např. humoristické)
Někdy je velmi obtížné rozpoznat, zda jde o fake
profil, nebo ne. 
@jiriovcacekunofficial, 110 000 followerů (Facebook)
@schwarzenbergk, 293000 followerů (Twitter)
42
Aktivita: „Andělé a démoni“
Výrok 1:
Každý máme právo na svobodu slova,
proto můžeme na internetu psát
o komkoli cokoli.
Výrok 2:
Pokud na mě na internetu někdo zaútočí
– třeba mi nadává, vyhrožuje mi a uráží mě – mám právo mu toto
oplatit stejným způsobem.
Výrok 3:
Na internetu si můžeme dělat všechno, co chceme, protože nejde o
reálný svět, ale jednom svět virtuální, ve kterém neplatí to, co ve
světě reálném.
43
Aktivita: „Andělé a démoni“
Jde o trénink argumentace.
Třída se rozdělí na dvě poloviny a každá
z nich pak obhajuje protikladné názory.
Argumenty a protiargumenty se zapisují
na tabuli. Učitel celou situaci koriguje,
usměrňuje, dává prostor oběma stranám
atd..
Mimo jiného trénujeme
schopnost řešit konflikty.
44
Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“
15letá Zuzana chodila s Petrem již několik let, milovala ho, zbožňovala ho,
měla s ním sex. Sex si společně natáčeli videokamerou a fotili. Po dvou
letech se však spolu rozešli. Petr vytvořil falešnou webovou stránku
Zuzany, na kterou umístil její osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní
číslo, email, intimní fotografie a videa) a rozšířil odkaz na tuto stránku
mezi spolužáky Zuzany, učitele, rodiče Zuzany i rodiče spolužáků a
další uživatele sociálních sítí. Zuzana se o stránce dozvěděla po
několika dnech – podle počítadla stránku navštívilo více než 5000
uživatelů.
45
Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“
Cílem aktivity je uvědomit si, jako hodnotu mají naše osobní údaje a jak je
snadné je zneužít. Zejména upozornit na riziko tzv. sextingu. Aktivitu je
vhodné realizovat jako skupinovou práci. Žákům vytiskneme příběh včetně
fotografie partnerského páru, která je důležitá k podpoře emočního prožitku
žáků a identifikací se s obětí.
Otázky učitele (průvodce):
1. Co byste dělali být na místě Zuzany? Co se vlastně dá v také situaci dělat?
2. V našem případě spolu Petr a Zuzana provozovali sexting, tj. pořídili a
vzájemně sdíleli intimní materiály (fotografie, videa). Mohli sexting ale
skutečně legálně realizovat? (Ne, nebylo jim 18 let, mohli sice mít sex, ale
nesměli se u něj fotit.)
3. Poškodilo nějakým způsobem chování Petra Zuzanu? (Ano, dopad na
psychický stav, ale pravděpodobně i na stav fyzický – psychosomatické
projevy.)
4. Myslíte si, že Petr porušil zákon? (Ano, na jedné straně vyráběl a šířil
tvz. dětskou pornografii, dále se dopustil trestného činu pomluvy apod.)
5. Jak si myslíte, že příběh dopadl? Zkuste jej dokončit.
46
Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“
Výsledek lze zpracovat kreativně:
1. Preventivně zaměřené video
2. Preventivně zaměřený leták
3. Návrh komixu, návrh webu
4. Návrh strategie řešení sextingu
5. Návrh vlastní „legislativy“
6. Tematické dny, projektové dny
7. Hra (desková, počítačová)
47
Aktivita: „Na hory“
Při výuce zaměřené na sexting
lze využít např. film Na hory
s metodikou…
Vždy je důležité kombinovat
video a následné aktivity.
https://o.seznam.cz/na-hory/
48
49
Aktivita: „Bezpečnostní zásady“
Žáci rozhodují, co v kyberprostoru je a co není bezpečné.
1. Jirka se ve školní učebně připojil na svůj
účet na Facebooku, chatoval, vkládal zprávy
na svou zeď, lajkoval příspěvky kamarádů.
Poté zavřel prohlížeč a šel do další výuky…
2. Hance přišla na Facebooku zpráva od její
kamarádky Jany, která ji požádala o pomoc.
Jana zapomněla heslo do svého
facebookového účtu a potřebuje si ho obnovit
pomocí mobilního telefonu, vybil se jí ale
zrovna telefon. Prosí proto Hanku, zda by jí
neposlala kód, který jí dorazí na její mobilní
telefon. Hanka Janě kód poslala.
3. Honzovi přišel tzv. hoax (nepravdivá, často
poplašná zpráva) o tom, že se Bill Gates
z Microsoftu rozhodl podělit o své bohatství.
A pokud Honza email přepošle dalším lidem,
tak mu za každého člověka, který e-mail pošle
dál, zaplatí Microsoft 243 EUR. Honza e-mail
přeposlal všem svým kamarádům.
4. Kláře přišel e-mail: Gratulujeme, vyhrála jsi
IPhone X. Každé pondělí vybíráme 10
náhodných výherců. Nyní se štěstí usmálo na
tebe. Svou výhru potvrď odesláním SMS ve
tvaru GIFT 1133567 na číslo 90399. Klára
SMS odeslala.
5. Petr umí skvěle pracovat s počítačem, a
proto si vytvořit složité heslo obsahující
písmena, číslice i speciální znaky. Aby heslo
nezapomněl, napsal si ho na zadní část svého
notebooku.
50
Aktivita: „Bezpečnostní zásady“
V rámci aktivity využíváme několik situací, se kterými se děti v online
prostředí mohou setkat. Situace můžeme doplnit o jakékoli další,
v kterých figuruje zabezpečení počítače, mobilního telefonu apod.
Vyhodnocení:
1. Jirka se neodhlásil ze svého účtu na Facebooku, pouze zavřel
prohlížeč na počítači v počítačové učebně. Kdokoli, kdo si otevře
prohlížeč po Jirkovi, bude mít přístup do jeho účtu.
2. Náš příklad je ukázkou podvodu s tzv. m-platbou (mobilní
platbou) – pokud Hanka Janě odešle kód, který jí dorazil na mobilní
telefon, přijde o část kreditu, kód je potvrzením online platby za zboží
či službu. Pachatelé tohoto typu nejdříve zkopírují facebookový profil
vašeho přítele či přítelkyně a poté se vás pod falešnou identitou
pokusí oslovit a vylákat z vás potvrzující kód.
51
Aktivita: „Bezpečnostní zásady“
3. Přeposílání hoaxů podporuje šíření spamu a s každým
přeposláním se e-mailová adresa Honzy dostala k dalšími
neznámým lidem. Je pak snadné zařadit adresu do reklamní
spamové sítě a zaplavit ji nevyžádanou poštou, přeposláním totiž
Honza potvrdil, že jeho e-mailová schránka je skutečně aktivní a má
smysl ji zaplavit reklamou všeho druhu.
4. Jedná se opět o druh podvodu – odesláním SMS se na
telefonním čísle Kláry aktivovalo předplatné, které jí bude každý
týden odečítat z účtu 99,- Kč (poslední dvě číslice telefonního čísla).
V emailu, který jí přišel, budou někde ve spodní části definovány
drobným téměř neviditelným písmem obchodní podmínky, se
kterými odesláním SMS souhlasí. Předplatné je nutné zrušit
odesláním jiného kódu.
5. Heslo nepatří ani na zadní stranu notebooku, ani na spodní
stranu klávesnice či na lísteček přilepený na monitor.
Aktivita: „Nebezpečné programy“
Na první pohled vypadá jako
užitečný program, nicméně
umožňuje svému tvůrci otevřít do
počítače „zadní vrátka“ a
proniknout do něj.
Program, který z na počítači bez
souhlasu uživatele zobrazuje
reklamy (vyskakovací okna
v prohlížeči)
Nepotřebuje k šíření hostitelský
program. Jakmile napadne
počítač, začne své kopie bez
vědomí uživatele posílat na další
počítače a „prolézá“ tak
internetem.
Zablokuje vám počítač a nutí
zaplatit částku za odblokování.
Vyhrožuje vám např. tím, že jste
spáchali trestný čin a musíte
uhradit pokutu.
Program, který z počítače tajně
odesílá data – třeba vaše
soubory.
Aktivita: „Nebezpečné programy“
Na první pohled vypadá jako
užitečný program, nicméně
umožňuje svému tvůrci otevřít do
počítače „zadní vrátka“ a
proniknout do něj.
Program, který z na počítači bez
souhlasu uživatele zobrazuje
reklamy (vyskakovací okna
v prohlížeči)
Nepotřebuje k šíření hostitelský
program. Jakmile napadne
počítač, začne své kopie bez
vědomí uživatele posílat na další
počítače a „prolézá“ tak
internetem.
Zablokuje vám počítač a nutí
zaplatit částku za odblokování.
Vyhrožuje vám např. tím, že jste
spáchali trestný čin a musíte
uhradit pokutu.
Program, který z počítače tajně
odesílá data – třeba vaše
soubory.
54
Aktivita: „Co o sobě sdílíme v kybersvětě“
Aktivita je zaměřena na digistopy a kyberotisky, které po sobě uživatelé
internetu zanechají. Cílem je upozornit na roztříštěnost informací
v online prostředí a možnost profilování.
55
Aktivita: „Co o sobě sdílíme v kybersvětě“
56
Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální
gramotnost“
1. Odhalování dezinformací – fotografie, videa, text
2. Práce s online texty (titulky, perex)
3. Hledání primárních zdrojů (reverzní vyhledávání)
4. Principy manipulace
Albert Einstein odjíždí od exploze atomové bomby
Albert Einstein odjíždí od exploze atomové bomby
Jde o koláž, fotografie
výbuchu bomby byla
pořízena 7 let po jeho
smrti.
Medvěd honil fotografy časopisu
National Geographics
Medvěd honil fotografy časopisu
National Geographics
Fotografie medvěda
pochází z fotobanky,
jde o fotomontáž.
Fotografie raketoplánu vylétávajícího z mraků
Fotografie raketoplánu vylétávajícího z mraků
Jde o koláž.
To, co vidíme a čteme…
…nemusí vždy odrážet realitu.
65
Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální
gramotnost“
Budujeme nové části webu E-Bezpečí zaměřené především na
vizuální druhy dezinformací.
66
Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální
gramotnost“
67
Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální
gramotnost“
68
Díky za pozornost!
Kamil Kopecký &
René Szotkowski
Univerzita Palackého v Olomouci
www.e-bezpeci.cz
www.digidoupe.cz
www.prvok.upol.cz
facebook.com/ebezpeci
E-maily:
kamil.kopecky@upol.cz
rene.szotkowski@upol.cz

More Related Content

What's hot

Συζήτηση με έναν εξωγήινο
Συζήτηση με έναν εξωγήινοΣυζήτηση με έναν εξωγήινο
Συζήτηση με έναν εξωγήινοDimitra Mylonaki
 
πληροφοριες συσκευασιας
πληροφοριες συσκευασιαςπληροφοριες συσκευασιας
πληροφοριες συσκευασιαςIoanna Chats
 
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένουΕξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένουΓιάννης Φερεντίνος
 
Η εξέγερση του πολυτεχνείου
Η εξέγερση του πολυτεχνείου Η εξέγερση του πολυτεχνείου
Η εξέγερση του πολυτεχνείου Fotini Dim
 
To Βιβλίο της Γραμματικής
To Βιβλίο της ΓραμματικήςTo Βιβλίο της Γραμματικής
To Βιβλίο της ΓραμματικήςΗλιάδης Ηλίας
 
ασκησεις παραγωγης λογου
ασκησεις παραγωγης λογουασκησεις παραγωγης λογου
ασκησεις παραγωγης λογουSophie Roussou
 
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)Maniatis Kostas
 
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος evgeni45
 
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаря
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаряГанс Крістіан Андерсен. Анкета казкаря
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаряAdriana Himinets
 
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότητας
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότηταςκεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότητας
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότηταςIoanna Chats
 
Μιμή η Κουταλαυτου
Μιμή η ΚουταλαυτουΜιμή η Κουταλαυτου
Μιμή η ΚουταλαυτουTheodota69
 
Δόμνα Βισβίζη
Δόμνα ΒισβίζηΔόμνα Βισβίζη
Δόμνα ΒισβίζηManiatis Kostas
 
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει Giannis Vassiliadis
 
Література хх століття ( конспект)
 Література хх століття ( конспект) Література хх століття ( конспект)
Література хх століття ( конспект)Alina Oliynyk
 
Σχολικά Προγράμματα
Σχολικά Προγράμματα Σχολικά Προγράμματα
Σχολικά Προγράμματα ypourgeio paideias
 
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
Πιστοποίηση ΕλληνομάθειαςΠιστοποίηση Ελληνομάθειας
Πιστοποίηση ΕλληνομάθειαςGeorge Markatatos
 
Спрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихСпрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихDmytro Kryvenko
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσειςtheodora tz
 
πινακίδες τάξης
πινακίδες τάξηςπινακίδες τάξης
πινακίδες τάξηςtheodora tz
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουstamatiademogianni
 

What's hot (20)

Συζήτηση με έναν εξωγήινο
Συζήτηση με έναν εξωγήινοΣυζήτηση με έναν εξωγήινο
Συζήτηση με έναν εξωγήινο
 
πληροφοριες συσκευασιας
πληροφοριες συσκευασιαςπληροφοριες συσκευασιας
πληροφοριες συσκευασιας
 
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένουΕξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
 
Η εξέγερση του πολυτεχνείου
Η εξέγερση του πολυτεχνείου Η εξέγερση του πολυτεχνείου
Η εξέγερση του πολυτεχνείου
 
To Βιβλίο της Γραμματικής
To Βιβλίο της ΓραμματικήςTo Βιβλίο της Γραμματικής
To Βιβλίο της Γραμματικής
 
ασκησεις παραγωγης λογου
ασκησεις παραγωγης λογουασκησεις παραγωγης λογου
ασκησεις παραγωγης λογου
 
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)
Λόρδος Μπάιρον (Λόρδος Βύρωνας)
 
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος
κατασκευή μάσκας θεός Διόνυσος
 
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаря
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаряГанс Крістіан Андерсен. Анкета казкаря
Ганс Крістіан Андерсен. Анкета казкаря
 
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότητας
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότηταςκεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότητας
κεφάλαιο 16 επαναληψη 2ης ενότητας
 
Μιμή η Κουταλαυτου
Μιμή η ΚουταλαυτουΜιμή η Κουταλαυτου
Μιμή η Κουταλαυτου
 
Δόμνα Βισβίζη
Δόμνα ΒισβίζηΔόμνα Βισβίζη
Δόμνα Βισβίζη
 
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει
Η Αυλή του Σχολείου μας: την αλλάζουμε και μας αλλάζει
 
Література хх століття ( конспект)
 Література хх століття ( конспект) Література хх століття ( конспект)
Література хх століття ( конспект)
 
Σχολικά Προγράμματα
Σχολικά Προγράμματα Σχολικά Προγράμματα
Σχολικά Προγράμματα
 
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
Πιστοποίηση ΕλληνομάθειαςΠιστοποίηση Ελληνομάθειας
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
 
Спрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихСпрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголосних
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
 
πινακίδες τάξης
πινακίδες τάξηςπινακίδες τάξης
πινακίδες τάξης
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
 

Similar to K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéKamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruKamil Kopecky
 
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)Daniel Dočekal
 
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityKamil Kopecky
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornDaniel Dočekal
 
Safer Internet
Safer InternetSafer Internet
Safer InternetPohanka
 
Safer Internet
Safer InternetSafer Internet
Safer InternetPohanka
 
Skoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_mediaSkoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_mediaJiri Snitil
 
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachKISK FF MU
 
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linky
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linkyRodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linky
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linkyHorká linka
 
Úvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-BezpečíÚvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-BezpečíKamil Kopecky
 
S e twinningem bezpečně
S e twinningem bezpečněS e twinningem bezpečně
S e twinningem bezpečněJanabelka
 
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Michal Černý
 
Nebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVNebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVKamil Kopecky
 

Similar to K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
 
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
 
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Bezpečnost v projektu
Bezpečnost v projektuBezpečnost v projektu
Bezpečnost v projektu
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
 
Safer Internet
Safer InternetSafer Internet
Safer Internet
 
Safer Internet
Safer InternetSafer Internet
Safer Internet
 
Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013
 
Skoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_mediaSkoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_media
 
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
 
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linky
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linkyRodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linky
Rodičovská kavárna 2013 prezentace Horké linky
 
Facebook pro rodiče a děti
Facebook pro rodiče a dětiFacebook pro rodiče a děti
Facebook pro rodiče a děti
 
Úvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-BezpečíÚvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-Bezpečí
 
Sem online IV
Sem online IVSem online IV
Sem online IV
 
S e twinningem bezpečně
S e twinningem bezpečněS e twinningem bezpečně
S e twinningem bezpečně
 
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
 
Nebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVNebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IV
 

More from Kamil Kopecky

Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceKamil Kopecky
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLKamil Kopecky
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Kamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Kamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazykaKamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Kamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONKamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...Kamil Kopecky
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběKamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)Kamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Kamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLKamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
 

K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole

 • 1. K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole Kamil Kopecký, René Szotkowski Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2. 2 Kdo jsme? E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu v oblasti internetové bezpečnosti s dosahem na celé území ČR. Projekt dlouhodobě realizuje Centrum PRVoK, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2008).
 • 3. 3 Témata - Kyberšikana (různé formy kybernetických útoků na děti a dospělé – vydírání, vyhrožování atd…), - Kybergrooming (komunikace vedoucí k osobním schůzkám), - Kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování), - Sexting (sdílení intimních materiálů v prostředí internetu), - Fake news, dezinformace, hoax, - Online výzvy (challenges), - Internetové podvody, - Ochrana osobních údajů na internetu, - Rizika sociálních sítí a sociálních služeb, - Online závislosti, netolismus, - Fenomén youtubering, museři, TikTok... - Kybernemoci a další související oblasti.
 • 4. 4 Cílové skupiny 1. Žáci 1. stupně ZŠ 2. Žáci 2. a 3. stupně ZŠ/SŠ 3. Učitelé všech úrovní (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ...) 4. VŠ studenti – budoucí pedagogové 5. VŠ pedagogové 6. Rodiče 7. Psychologové a psychiatři 8. OSPOD + související profese 9. Pěstouni, mateřská centra 10. Policisté PIS, vyšetřovatelé 11. Senioři 12. Oběti kybernetické kriminality
 • 5. 5 Intervence Projekt E-Bezpečí provozuje bezplatnou poradnu určenou obětem trestné činnosti v online prostředí. 320 případů/rok 3200 případů celkem Cca 20-25 % případů přebírá Policie ČR. www.napisnam.cz
 • 6. 6 Výzkum A. České děti v kybersvětě (2019) B. Rodič a rodičovství v digitálním světě (2018) C. Starci na netu (2017-2018) D. Fenomén Minecraft (2017) E. Sexting a rizikové seznamování č. dětí v kyberprostoru (2017) F. Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016) G. Výzkum České děti a Facebook (2015) H. Analýza komunikace dětí a dospělých – sexuálních abuzérů (2015) I. Rizikové chování slovenských dětí v prostředí internetu (2014) – komparativní výzkum J. Rizikové chování českých dětí v prostředí internetu (2010-2014), ročně 28 000 dětí
 • 7. 7 Vzdělávání Základem práce projektu E-Bezpečí je vzdělávání (přednášky, workshopy, projektové dny, roadshow a další aktivity). Výcvikem E-Bezpečí prošlo 70 000 dětí (od 2012). Ročně realizujeme 250-400 akcí.
 • 8. 8
 • 9. 9 Škola pracuje s tématy online bezpečnosti na několika úrovních, které se vzájemně prolínají: 1. Témata spojená s online bezpečností jsou součástí prevence rizikového chování. 2. Témata spojená s online bezpečností jsou součástí běžné výuky a prostupují více předměty.
 • 10. 10 Cílem je pak především: 1. Minimalizovat riziko vzniku rizikového chování ve škole a snížit dopad v situaci, když již probíhá. 2. Poskytovat dětem relevatní informace = fakta, trénovat je. 3. Budovat jejich postoje a návyky ke zdravému a bezpečnému používání informačních a komunikačních technologií.
 • 11. 11 Co nefunguje nebo je málo efektivní? 1. Strašení 2. Preventivní videa jako preventivní aktivity (bez diskuse, bez rozboru situace, bez vysvětlení) 3. Odmítání technologií pedagogem (technologie=zlo) 4. Nedůsledný přístup (např. ve škole jsou regulovány mobilní telefony, ale pedagogové regulaci nerespektují) 5. Klasický e-learning (LMS) (text+obrázky)
 • 12. 12 Co funguje? 1. Badatelsky orientovaná výuka, objevování, skupinové aktivity, hry na detektivy... 2. Příběhy, které může dítě ovlivnit. 3. Preventivní videa propojená s diskusí a dalšími aktivitami 4. Peer programy (starší vs. mladší děti) 5. Učitel v roli žáka (žáci odhalují učiteli svět internetu) 6. Kreativní činnosti všeho druhu
 • 13. 13 Metodiky, samotné aktivity a znalostní báze k aktivitám jsou k dispozici na webu www.o2chytraskola.cz a www.e-bezpeci.cz. Co si dnes představíme? 1. „Agresivní kluci“ 2. „Youtuberka Katka“ & “Youtubeři / museři“ 3. „Co se smí a nesmí na internetu“ 4. „Odhal sexuálního útočníka“ 5. „Kdo je na profilu?“ 6. „Fake profily“ 7. „Andělé a démoni“ 8. „Co o nás ví sociální sítě?“ 9. „Bezpečnostní zásady“ 10. „Nebezpečné programy“ 11. „Co o sobě sdílíme v kybersvětě?“ 12.„Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“
 • 14. 14 Komplexní projekt zaměřený na oblast: - počítačová bezpečnost - online bezpečnost - mediální gramotnost - digitální technologie ve vzdělávání Odborné a populárně naučné texty Metodiky pro pedagogy Přehledové listy Příručky Testy www.o2chytraskola.cz O2 Chytrá škola (2019-2020)
 • 15. 15 Aktivita: „Agresivní kluci“ Čtyři žáci 7. třídy nesnášeli svoji spolužačku Marii. Založili si proto diskusní skupinu na Facebooku s názvem „Nesnášíme Marii Novákovou“. Ve skupině Marii uráželi, nadávali jí, zveřejňovali její fotografie. Postupně do skupiny přidali celou třídu a nakonec skupinu zveřejnili. Čím více dětí se do komunikace zapojilo, tím horší příspěvky se ve skupině objevovaly, kluci si nakonec psali o tom, že Marii zavraždí, že jí rozřežou na kusy apod.
 • 16. 16 Aktivita: „Agresivní kluci“ Cílem aktivity je zamyslet se nad rozdíly mezi online světem a světem reálným, navrhnout případná řešení situace z pohledu oběti, ale také rodiče a učitele. Zároveň navrhnout vhodná opatření, jak v budoucnu zamezit opakování této situace. 1. Myslíte si, že své výhrůžky mysleli kluci vážně? 2. Jak byste se cítili, kdybyste byli Marií? Co byste prožívali? 3. Mohou nadávky a výhrůžky v online světě lidem ublížit? Jak. 4. Jak byste situaci řešili – z pohledu Marie? (můžeme navést diskusi k technickým řešením – blokace, oslovením dospělého – učitele, rodiče, blokací obsahu na internetu, kontaktováním pachatelů atd.) 5. Představte si, že byste byli učitelem, kterému se Marie svěřila. Jak byste danou situaci řešili? 6. Představte si, že byste byli rodiči, kteří na internetu narazili na diskusní skupinu o vašem dítěti. Co byste dělali? 7. Myslíte si, že by bylo dobré v této situaci kontaktovat policii? Jak byste to provedli? Co byste policii sdělili?
 • 17. 17 2. Někdo tě vyfotí svým mobilním telefonem a fotku upraví tak, aby ho zesměšňovala. Pak ji začne rozesílat tvým spolužákům. 3. Někdo ti vytvoří falešný profil na Facebooku a pomocí něj uráží, pomlouvá a napadá další uživatele internetu. 4. Někdo tě pomocí mobilního telefonu natočí, jak sedíš na záchodě. Video nahraje na YouTube. 5. Maminka ti zakázala internet, protože jsi zlobil/a. 6. Někdo ti napsal na tvoji zeď na Facebook, že tě nemá rád (nepoužil nadávky). 7. Spolužáci o tobě na internetu vytvořili veřejnou diskusní skupinu, ve které o tobě rozšiřují lži a pomluvy. 8. Spolužák tě vydírá, že pokud mu nebudeš odevzdávat kapesné, rozšíří o tobě na internetu, že jsi homosexuál (gay/lesba). 9. Tvůj nejlepší kamarád ti na profil napíše: „Ty jsi ale dobytek!“ a doprovodí svůj vzkaz několika smajlíky. 10. Kamarád tě ve škole urazil, a proto jsi se rozhodl/a pomstít. Tajně jsi ho ve škole vyfotil/a a začal/a jsi jeho fotografii rozšiřovat internetem s doprovodným komentářem, že je zloděj. 1. Kamarád ti pošle ošklivou SMS zprávu, ve které tě urazí, a pak už to nikdy neudělá.
 • 18. 18 Aktivita: „Youtuberka Katka“ 13letá Katka milovala youtubery a také se chtěla youtuberkou stát. Na Youtube si vytvořila svůj vlastní kanál, do kterého pravidelně nahrávala videa zaměřená na módu (oblast fashion – líčení, česání, vzhled…). Některým dětem z její třídy se líbila a snažili se jí napodobovat. Několik spolužaček a spolužáků ji však začalo urážet, nadávat jí, jak je ohavná, jak je odpudivá, jak jí to nesluší. Na Instagramu si proto vytvořili vlastní profil, do kterého nahrávali různé fotografie Kateřiny, které vulgárně komentovali. Do profilu začalo přispívat stále více spolužáků a spolužaček.
 • 19. 19 Aktivita: „Youtuberka Katka“ Žákům vytiskneme příběh včetně fotografie dítěte, která je důležitá k podpoře emočního prožitku dětí a identifikací se s obětí. Následně je necháme zodpovědět na položené otázky a rozvedeme diskusi na téma, zda může verbální agrese v online prostředí člověku ublížit? Otázky učitele (průvodce): 1. Kdo z vás sleduje Youtube? Jaká videa na Youtube sledujete? 2. Sledujete youtubery? Chtěli byste být jako youtubeři? Proč? 3. Myslíte si, že má youtuberství nějaká pozitiva? 4. Myslíte si, že má youtuberství také nějaká negativa? 5. Jak byste reagovali, kdybyste byli Katkou? Co byste dělali na jejím místě? 6. Když je někdo na internetu slavný, má pouze své fanoušky, nebo i tzv. hatery?
 • 21. Aktivita: „Youtubeři“ Aktivita má tři základní části: 1. Rozpoznat oblíbeného youtubera 2. Zhodnotit jeho tvorbu + a – 3. Vysvětlit klady a zápory youtuberství
 • 23. 23
 • 24. 24
 • 25. 25 Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“
 • 26. 26 Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“ Stahovat z internetu filmy (třeba DVD či BlueRayRip) Stahovat z internetu bez zaplacení originály her Vytvářet internetové stránky Používat vyhledávač Google. Hrát online hry. Sdílet filmy s ostatními kamarády. Sdílet hudbu s ostatními kamarády. Posílat na internetu jiným lidem fotografie, na kterých jsem nahatý. Dostat se do cizí emailové schránky a číst si tam cizí poštu. Zveřejňovat na internetu zesměšňující fotografie svých kamarádů Vyhrožovat jiným uživatelům internetu. Hrát League of Legends. Dávat někomu neznámému svoje hesla. Chatovat si s kamarády ze školy.
 • 27. 27 Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“ Stahovat z internetu filmy (třeba DVD či BlueRayRip) Stahovat z internetu bez zaplacení originály her Vytvářet internetové stránky Používat vyhledávač Google. Hrát online hry. Sdílet filmy s ostatními kamarády. Sdílet hudbu s ostatními kamarády. Posílat na internetu jiným lidem fotografie, na kterých jsem nahatý. Dostat se do cizí emailové schránky a číst si tam cizí poštu. Zveřejňovat na internetu zesměšňující fotografie svých kamarádů Vyhrožovat jiným uživatelům internetu.Hrát League of Legends. Dávat někomu neznámému svoje hesla. Chatovat si s kamarády ze školy.
 • 28. 28 Aktivita: „Co se smí a nesmí na internetu“ Dochází k fixaci správných vzorců chování!
 • 29. 29
 • 31. 31 Aktivita: „Odhal sexuálního útočníka“ SANGVINIK MELANCHOLIK FLEGMATIK SILNÝ MUŽ SENIOR UMĚLEC
 • 32. 32 Aktivita: „Odhal sexuálního útočníka“ Stephen Walker, 22letý pedofilní sexuální útočník z Oxfordu, byl v roce 2011 odsouzen k trestu odnětí svobody na 3,5 roku za sexuální aktivity s dívkami mladšími 13 let. Je doživotně umístěn v rejstříku sexuálních delikventů…
 • 33.
 • 34. 34
 • 35. 35 Aktivita: „Kdo je na profilu?“
 • 36. 36 Aktivita: „Kdo je na profilu?“
 • 37. 37 Aktivita: „Kdo je na profilu?“ Peter Chapman byl v roce 2010 odsouzen na doživotí.
 • 38. 38
 • 39. 39 Aktivita: „Fake profily“ Rozpoznej reálné vs. fake profily známých osobností…
 • 40. 40 Aktivita: „Fake profily“ Rozpoznej reálné vs. fake profily známých osobností…
 • 41. 41 Aktivita: „Fake profily“ Další možnosti využití aktivity: 1. Najdi na internetu fake profil celebrity. 2. Popiš, podle čeho jsi poznal, že jde o podvod? 3. Dají se vytvořit nějaká pravidla pro rozpoznání fake profilu? 4. Co se dá dělat, když na fake profil narazíme? 5. Jaký je dopad fake profilů na uživatele? Co mohou ovlivnit, způsobit? 6. Mohou mít fake profily i pozitivní dopad? (např. humoristické) Někdy je velmi obtížné rozpoznat, zda jde o fake profil, nebo ne.  @jiriovcacekunofficial, 110 000 followerů (Facebook) @schwarzenbergk, 293000 followerů (Twitter)
 • 42. 42 Aktivita: „Andělé a démoni“ Výrok 1: Každý máme právo na svobodu slova, proto můžeme na internetu psát o komkoli cokoli. Výrok 2: Pokud na mě na internetu někdo zaútočí – třeba mi nadává, vyhrožuje mi a uráží mě – mám právo mu toto oplatit stejným způsobem. Výrok 3: Na internetu si můžeme dělat všechno, co chceme, protože nejde o reálný svět, ale jednom svět virtuální, ve kterém neplatí to, co ve světě reálném.
 • 43. 43 Aktivita: „Andělé a démoni“ Jde o trénink argumentace. Třída se rozdělí na dvě poloviny a každá z nich pak obhajuje protikladné názory. Argumenty a protiargumenty se zapisují na tabuli. Učitel celou situaci koriguje, usměrňuje, dává prostor oběma stranám atd.. Mimo jiného trénujeme schopnost řešit konflikty.
 • 44. 44 Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“ 15letá Zuzana chodila s Petrem již několik let, milovala ho, zbožňovala ho, měla s ním sex. Sex si společně natáčeli videokamerou a fotili. Po dvou letech se však spolu rozešli. Petr vytvořil falešnou webovou stránku Zuzany, na kterou umístil její osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, intimní fotografie a videa) a rozšířil odkaz na tuto stránku mezi spolužáky Zuzany, učitele, rodiče Zuzany i rodiče spolužáků a další uživatele sociálních sítí. Zuzana se o stránce dozvěděla po několika dnech – podle počítadla stránku navštívilo více než 5000 uživatelů.
 • 45. 45 Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“ Cílem aktivity je uvědomit si, jako hodnotu mají naše osobní údaje a jak je snadné je zneužít. Zejména upozornit na riziko tzv. sextingu. Aktivitu je vhodné realizovat jako skupinovou práci. Žákům vytiskneme příběh včetně fotografie partnerského páru, která je důležitá k podpoře emočního prožitku žáků a identifikací se s obětí. Otázky učitele (průvodce): 1. Co byste dělali být na místě Zuzany? Co se vlastně dá v také situaci dělat? 2. V našem případě spolu Petr a Zuzana provozovali sexting, tj. pořídili a vzájemně sdíleli intimní materiály (fotografie, videa). Mohli sexting ale skutečně legálně realizovat? (Ne, nebylo jim 18 let, mohli sice mít sex, ale nesměli se u něj fotit.) 3. Poškodilo nějakým způsobem chování Petra Zuzanu? (Ano, dopad na psychický stav, ale pravděpodobně i na stav fyzický – psychosomatické projevy.) 4. Myslíte si, že Petr porušil zákon? (Ano, na jedné straně vyráběl a šířil tvz. dětskou pornografii, dále se dopustil trestného činu pomluvy apod.) 5. Jak si myslíte, že příběh dopadl? Zkuste jej dokončit.
 • 46. 46 Aktivita: „Nezvládnutý rozchod“ Výsledek lze zpracovat kreativně: 1. Preventivně zaměřené video 2. Preventivně zaměřený leták 3. Návrh komixu, návrh webu 4. Návrh strategie řešení sextingu 5. Návrh vlastní „legislativy“ 6. Tematické dny, projektové dny 7. Hra (desková, počítačová)
 • 47. 47 Aktivita: „Na hory“ Při výuce zaměřené na sexting lze využít např. film Na hory s metodikou… Vždy je důležité kombinovat video a následné aktivity. https://o.seznam.cz/na-hory/
 • 48. 48
 • 49. 49 Aktivita: „Bezpečnostní zásady“ Žáci rozhodují, co v kyberprostoru je a co není bezpečné. 1. Jirka se ve školní učebně připojil na svůj účet na Facebooku, chatoval, vkládal zprávy na svou zeď, lajkoval příspěvky kamarádů. Poté zavřel prohlížeč a šel do další výuky… 2. Hance přišla na Facebooku zpráva od její kamarádky Jany, která ji požádala o pomoc. Jana zapomněla heslo do svého facebookového účtu a potřebuje si ho obnovit pomocí mobilního telefonu, vybil se jí ale zrovna telefon. Prosí proto Hanku, zda by jí neposlala kód, který jí dorazí na její mobilní telefon. Hanka Janě kód poslala. 3. Honzovi přišel tzv. hoax (nepravdivá, často poplašná zpráva) o tom, že se Bill Gates z Microsoftu rozhodl podělit o své bohatství. A pokud Honza email přepošle dalším lidem, tak mu za každého člověka, který e-mail pošle dál, zaplatí Microsoft 243 EUR. Honza e-mail přeposlal všem svým kamarádům. 4. Kláře přišel e-mail: Gratulujeme, vyhrála jsi IPhone X. Každé pondělí vybíráme 10 náhodných výherců. Nyní se štěstí usmálo na tebe. Svou výhru potvrď odesláním SMS ve tvaru GIFT 1133567 na číslo 90399. Klára SMS odeslala. 5. Petr umí skvěle pracovat s počítačem, a proto si vytvořit složité heslo obsahující písmena, číslice i speciální znaky. Aby heslo nezapomněl, napsal si ho na zadní část svého notebooku.
 • 50. 50 Aktivita: „Bezpečnostní zásady“ V rámci aktivity využíváme několik situací, se kterými se děti v online prostředí mohou setkat. Situace můžeme doplnit o jakékoli další, v kterých figuruje zabezpečení počítače, mobilního telefonu apod. Vyhodnocení: 1. Jirka se neodhlásil ze svého účtu na Facebooku, pouze zavřel prohlížeč na počítači v počítačové učebně. Kdokoli, kdo si otevře prohlížeč po Jirkovi, bude mít přístup do jeho účtu. 2. Náš příklad je ukázkou podvodu s tzv. m-platbou (mobilní platbou) – pokud Hanka Janě odešle kód, který jí dorazil na mobilní telefon, přijde o část kreditu, kód je potvrzením online platby za zboží či službu. Pachatelé tohoto typu nejdříve zkopírují facebookový profil vašeho přítele či přítelkyně a poté se vás pod falešnou identitou pokusí oslovit a vylákat z vás potvrzující kód.
 • 51. 51 Aktivita: „Bezpečnostní zásady“ 3. Přeposílání hoaxů podporuje šíření spamu a s každým přeposláním se e-mailová adresa Honzy dostala k dalšími neznámým lidem. Je pak snadné zařadit adresu do reklamní spamové sítě a zaplavit ji nevyžádanou poštou, přeposláním totiž Honza potvrdil, že jeho e-mailová schránka je skutečně aktivní a má smysl ji zaplavit reklamou všeho druhu. 4. Jedná se opět o druh podvodu – odesláním SMS se na telefonním čísle Kláry aktivovalo předplatné, které jí bude každý týden odečítat z účtu 99,- Kč (poslední dvě číslice telefonního čísla). V emailu, který jí přišel, budou někde ve spodní části definovány drobným téměř neviditelným písmem obchodní podmínky, se kterými odesláním SMS souhlasí. Předplatné je nutné zrušit odesláním jiného kódu. 5. Heslo nepatří ani na zadní stranu notebooku, ani na spodní stranu klávesnice či na lísteček přilepený na monitor.
 • 52. Aktivita: „Nebezpečné programy“ Na první pohled vypadá jako užitečný program, nicméně umožňuje svému tvůrci otevřít do počítače „zadní vrátka“ a proniknout do něj. Program, který z na počítači bez souhlasu uživatele zobrazuje reklamy (vyskakovací okna v prohlížeči) Nepotřebuje k šíření hostitelský program. Jakmile napadne počítač, začne své kopie bez vědomí uživatele posílat na další počítače a „prolézá“ tak internetem. Zablokuje vám počítač a nutí zaplatit částku za odblokování. Vyhrožuje vám např. tím, že jste spáchali trestný čin a musíte uhradit pokutu. Program, který z počítače tajně odesílá data – třeba vaše soubory.
 • 53. Aktivita: „Nebezpečné programy“ Na první pohled vypadá jako užitečný program, nicméně umožňuje svému tvůrci otevřít do počítače „zadní vrátka“ a proniknout do něj. Program, který z na počítači bez souhlasu uživatele zobrazuje reklamy (vyskakovací okna v prohlížeči) Nepotřebuje k šíření hostitelský program. Jakmile napadne počítač, začne své kopie bez vědomí uživatele posílat na další počítače a „prolézá“ tak internetem. Zablokuje vám počítač a nutí zaplatit částku za odblokování. Vyhrožuje vám např. tím, že jste spáchali trestný čin a musíte uhradit pokutu. Program, který z počítače tajně odesílá data – třeba vaše soubory.
 • 54. 54 Aktivita: „Co o sobě sdílíme v kybersvětě“ Aktivita je zaměřena na digistopy a kyberotisky, které po sobě uživatelé internetu zanechají. Cílem je upozornit na roztříštěnost informací v online prostředí a možnost profilování.
 • 55. 55 Aktivita: „Co o sobě sdílíme v kybersvětě“
 • 56. 56 Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“ 1. Odhalování dezinformací – fotografie, videa, text 2. Práce s online texty (titulky, perex) 3. Hledání primárních zdrojů (reverzní vyhledávání) 4. Principy manipulace
 • 57. Albert Einstein odjíždí od exploze atomové bomby
 • 58. Albert Einstein odjíždí od exploze atomové bomby Jde o koláž, fotografie výbuchu bomby byla pořízena 7 let po jeho smrti.
 • 59. Medvěd honil fotografy časopisu National Geographics
 • 60. Medvěd honil fotografy časopisu National Geographics Fotografie medvěda pochází z fotobanky, jde o fotomontáž.
 • 63. To, co vidíme a čteme…
 • 65. 65 Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“ Budujeme nové části webu E-Bezpečí zaměřené především na vizuální druhy dezinformací.
 • 66. 66 Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“
 • 67. 67 Aktivita: „Fake news, dezinformace a mediální gramotnost“
 • 68. 68 Díky za pozornost! Kamil Kopecký & René Szotkowski Univerzita Palackého v Olomouci www.e-bezpeci.cz www.digidoupe.cz www.prvok.upol.cz facebook.com/ebezpeci E-maily: kamil.kopecky@upol.cz rene.szotkowski@upol.cz