Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Skladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠ
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

More Related Content

Similar to Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ

 1. 1. SLOVNÍ DRUHY Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP TVAROSLOVÍ - Slovní druhy. - Tvary slov. 1. období - Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost. - Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. - Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podst. jm., příd. jm. a sloves. 2. období - Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 3. 3. SLOVA OHEBNÁ – NEOHEBNÁ, SLOVNÍ DRUHY 2. ročník - Vyjmenuje slovní druhy. 3. ročník - Rozezná slovo ohebné a slovo neohebné. - Určuje slovní druhy ohebné a neohebné ve větách. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 4. 4. Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Příslovce SLOVNÍ DRUHY
 5. 5. OPERACE S PŘÍSLOVCI  Vymezení příslovcí  Vyhledávání příslovcí  Aplikace příslovcí  Stupňování příslovcí podle předložených příkladů PŘÍSLOVCE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 6. 6. VYMEZENÍ PŘÍSLOVCÍ 3. ročník PŘÍSLOVCE vyjadřují BLIŽŠÍ OKOLNOSTI DĚJŮ (místo, čas, způsob…). Ptáme se na ně KDE? KAM? KDY? JAK?... PŘÍSLOVCE 1 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 1 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 7. 7. VYMEZENÍ PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Najdi 2 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘÍSLOVCE 2 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 8. 8. VYHLEDÁVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Najdi příslovce ve skupině slov, ve větě, v textu, na obrázku…  Najdi co nejvíc příslovcí odpovídajících na otázky Kde? Kam? Kdy? Jak?  Najdi příslovce ve vyjmenovaných slovech.  Patří - nepatří. 3 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 3. ročník základní školy, 2. díl. Olomouc: Prodos: 1997. PŘÍSLOVCE 3 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 9. 9. VYHLEDÁVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Bludiště. Kdo dojde do cíle? Ten, kdo přejde po cestě, kde jsou pouze příslovce. 4 PŘÍSLOVCE 4 JIRKŮ, Z. Český jazyk 5. Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. pololetí. Brno: Nová škola, 2006. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 10. 10. APLIKACE PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Vyber z nabídky vhodná příslovce a doplň je do vět.  Vytvoř věty s danými příslovci.  Doplň slova souznačná nebo protikladná. 5 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘÍSLOVCE 5 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 11. 11. APLIKACE PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Doplň odpovědi na otázku jedním slovem. 6 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘÍSLOVCE 6 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 12. 12. APLIKACE PŘÍSLOVCÍ ÚKOLY:  Doplň slova protikladná nebo souznačná. 7 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘÍSLOVCE 7 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 13. 13. PŘÍSLOVCE × PŘÍDAVNÁ JMÉNA ÚKOLY:  S PŘÍSLOVCE 8 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 8 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 14. 14. PŘÍSLOVCE × PŘÍDAVNÁ JMÉNA ÚKOLY:  S  Vepište do vagonů uvedená slova tak, aby se střídala příslovce a přídavná jména. PŘÍSLOVCE 9 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 10 JIRKŮ, Z. Český jazyk 5. Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. pololetí. Brno: Nová škola, 2006. 9 Leckterý, bratrovo, děkovali, zpátky, pátky, hravá, jejich, vzadu, marně, zadní, včas, zlost, zlý, široko, venkovské, proti. 10 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 15. 15. Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Předložky SLOVNÍ DRUHY
 16. 16. OPERACE S PŘEDLOŽKAMI  Vymezení předložek  Vyhledávání předložek  Aplikace předložek  Správné čtení předložek PŘEDLOŽKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 17. 17. VYMEZENÍ PŘEDLOŽEK 3. ročník PŘEDLOŽKY stojí před jmény a číslovkami a POMÁHAJÍ URČIT JEJICH PÁD. Předložky vyslovujeme dohromady se jmény, ale píšeme je zvlášť, jsou to samostatná slova. (Podobně jako příslovce vyjadřují různé okolnosti, vztahy (místo, čas, způsob, příčinu aj.), ale jejich význam se projevuje teprve ve spojení se jmény nebo číslovkami. Nemohou stát samostatně). Na 1. stupni pracujeme především s předložkami vlastními. PŘEDLOŽKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 18. 18. ČTENÍ PŘEDLOŽEK ÚKOLY:  Přečti správně předložky s podstatnými jmény. PŘEDLOŽKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 19. 19. APLIKACE PŘEDLOŽEK ÚKOLY:  Doplň vhodné předložky do vět. 11 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘEDLOŽKY 11 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 20. 20. APLIKACE PŘEDLOŽEK ÚKOLY:  Vytvoř slovní spojení /věty s danými předložkami. 12 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. PŘEDLOŽKY 12 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 21. 21. Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Spojky SLOVNÍ DRUHY
 22. 22. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP TVAROSLOVÍ - Slovní druhy. - Tvary slov. 1. období - Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost. - Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. - Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podst. jm., příd. jm. a sloves. 2. období - Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 23. 23. OPERACE SE SPOJKAMI  Vymezení spojek  Vyhledávání spojek  Aplikace spojek (spojování slov nebo vět spojkami) SPOJKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 24. 24. VYMEZENÍ SPOJEK 3. ročník SPOJKY SPOJUJÍ slova nebo věty. SPOJKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 25. 25. SPOJKY VYHLEDÁVÁNÍ A APLIKACE SPOJEK 3. ročník - Vyhledá spojky ve větě. 4. ročník - Ve svém projevu používá správných spojovacích výrazů a obměňuje je podle pokynů učitele. 5. ročník - Spojí věty vhodným spojovacím výrazem, oddělí věty v souvětí čárkou. - Upraví spojení vět v souvětí dle zadání. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 26. 26. VYHLEDÁVÁNÍ SPOJEK ÚKOLY:  Najdi spojky v textu, větě... 13 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1997. SPOJKY 13 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 27. 27. APLIKACE SPOJEK ÚKOLY:  Rozhodni, co spojují zvýrazněná slova (slova, nebo věty)?  Doplň spojky do vět nebo mezi slova.  Spojuj věty pomocí těchto spojek: Když ___________________, _______________________. _______________________, aby ____________________. _______________________, protože _________________. _______________________, avšak ___________________. _______________________, ale _____________________.  Nahraď vyznačenou spojku ve větě jinou spojkou. SPOJKY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 28. 28. Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Částice SLOVNÍ DRUHY
 29. 29. OPERACE S ČÁSTICEMI  Vymezení částic  Vyhledávání vybraných částic  Aplikace vybraných částic ČÁSTICE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 30. 30. VYMEZENÍ ČÁSTIC 3. ročník ČÁSTICE UVOZUJÍ věty přací. Jsou to např. slova AŤ, KÉŽ, NECHŤ. Částice jsou jediný slovní druh, který se žáci neučí aktivně poznávat. Jsou pouze seznámeni s několika konkrétními příklady částic a jejich využitím (viz výše uvedená poučka), a právě jen tyto částice pak rozlišují také ve větách. ČÁSTICE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 31. 31. VYHLEDÁVÁNÍ A APLIKACE ČÁSTIC ÚKOLY:  Najdi částice ve skupině slov, ve větě...  Utvoř věty s danými částicemi. ČÁSTICE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 32. 32. Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Citoslovce SLOVNÍ DRUHY
 33. 33. OPERACE S CITOSLOVCEMI  Vymezení citoslovcí  Vyhledávání citoslovcí  Aplikace citoslovcí CITOSLOVCE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 34. 34. VYMEZENÍ CITOSLOVCÍ 3. ročník CITOSLOVCE vyjadřují ZVUKY, CITY, POCITY, NÁLADY... CITOSLOVCE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 35. 35. VYHLEDÁVÁNÍ A APLIKACE CITOSLOVCÍ ÚKOLY:  Vyhledej citoslovce v souboru slov, ve větě, v textu...  Doplň do věty / k obrázku vhodná citoslovce.  Jak si povídají zvířátka? Doplň: Kočka mňouká: ______________ Pes štěká: ______________ Ovce bečí: ______________  Vyjádři citoslovcem: Jak vzdycháš _______________ Jak se směješ _______________ Jak tě něco bolí _______________ 14 JIRKŮ, Z. Český jazyk 5. Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. pololetí. Brno: Nová škola, 2006. 14 CITOSLOVCE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 36. 36. APLIKACE UČIVA NA PRAVOPIS  PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY  PŘEDLOŽKY × TVAROVĚ SHODNÉ PŘEDPONY  PŘEDLOŽKY S/Z (kdo s koho)  ROZDĚLOVÁNÍ VĚT ČÁRKOU; SPOJKY A, I, ANI, NEBO  Ú V CITOSLOVCÍCH SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 37. 37. SLOVNÍ DRUHY Mgr. Veronika Krejčí, , Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Děkuji za pozornost!

×