Rodina v kyberprostoru

Kamil Kopecky
Kamil Kopeckyassociate professor, IT security expert, E-Bezpečí CZ founder, language professional
Rodina v kyberprostoru
Kamil Kopecký
E-Bezpečí, Univerzita Palackého v Olomouci
2
Kdo jsme?
E-Bezpečí je projekt, zaměřený
na prevenci, vzdělávání, výzkum,
intervenci a osvětu v oblasti
internetové bezpečnosti
s dosahem na celé území ČR.
Projekt dlouhodobě realizuje
Centrum PRVoK, Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci (od roku 2008).
3
Témata
- Kyberšikana (různé formy kybernetických útoků
na děti a dospělé – vydírání, vyhrožování atd…),
- Kybergrooming (komunikace vedoucí k osobním
schůzkám),
- Kyberstalking a stalking (nebezpečné
pronásledování),
- Sexting (sdílení intimních materiálů v prostředí
internetu),
- Fake news, dezinformace, hoax,
- Online výzvy (challenges),
- Internetové podvody,
- Ochrana osobních údajů na internetu,
- Rizika sociálních sítí a sociálních služeb,
- Online závislosti, netolismus,
- Fenomén youtubering, museři, TikTok...
- Kybernemoci a další související oblasti.
4
Rodič a rodičovství
v digitálné éře
1093 rodičů
1. polovina 2018
Průměrný věk: 37 let
48,67 %: 2 děti
30,65 %: 1 dítě
Detaily:
www.e-bezpeci.cz
www.o2chytraskola.cz
5
Kontakt dítěte s mobilním telefonem
a tabletem
Rodiče dětem mobilní dotyková zařízení zapůjčují
již od 1 roku věku života.
Nejvíce dětí získává
mobilní telefon mezi
7-9 rokem života.
(v souvislosti s přechodem
na základní školu)
6
Limitování času dítěte v online prostředí
Přes 73 % rodičů odpovědělo, že svému dítěti
omezují čas trávený na internetu.
Nejčastějším způsobem limitování času dítěte v
online prostředí představuje ústní dohoda rodiče
a dítěte (67 %).
Další způsob: Poskytnutí techniky
rodičem v danou dobu na daný čas
(38 %).
Drtivá většina nepoužívá žádné
softwarové nástroje, které by
čas limitovaly.
7
Děti a online obsah
82 % rodičů odpovědělo, že vědí, jaké informace
na internetu jejich děti vyhledávají a jaké stránky
jejich děti na internetu navštěvují.
Pouze 37 % rodičů odpovědělo, že svým dětem
omezuje vyhledávání informací na internetu, 63 %
rodičů dětem vyhledávání neomezuje.
Pouze 47,52 % rodičů odpovědělo, že svým
dětem omezuje přístup ke konkrétním stránkám.
Omezování však logicky souvisí s věkem dětí,
čím mladší dítě, tím větší regulace.
8
Děti a online obsah
Omezování přístupu k obsahu vs. věk dětí
Vyhledávání má regulováno např:
36,9 % osmiletých, 27,66 % desetiletých, 7 % šestnáctiletých,
4 % sedmnáctiletých.
9
Který obsah rodiče dětem na internetu
omezují?
Sexuálně laděný obsah
Násilný nebo odpudivý obsah
Nenávistný nebo urážlivý obsah
Sebepoškozování
Propagace terorismu
Nebezpečné nebo škodu působíci činy
Týrání dětí
Seznamky
Sociální sítě
E-shopy
Videochat
Chat (textový)
Úložiště souborů
Online hry
52,7 %
51,6 %
43,3 %
42,5 %
41,4 %
39,6 %
39,5 %
39,5 %
37,3 %
35,3 %
35 %
26,4 %
21,9 %
19,2 %
10
Děti a online obsah
Základním nástrojem regulace obsahu v online
prostředí z pohledu rodiče je
ústní dohoda s dítětem:
43,64 % … s důslednou kontrolou
21,87 % … bez důsledné kontroly
20 % rodičů používá nastavení konkrétní služby
do režimu bezpečného vyhledávání.
19 % rodičů používá systémy softwarové
rodičovské kontroly
11
Rodiče a děti ve světě YouTube
Drtivá většina rodičů videa na YouTube sleduje
(87,65 %), většina rodičů (55,8 %) však uvedla,
že YouTube sledují méně než hodinu týdně.
85 % rodičů uvedlo, že nesleduje pravidelně
žádné youtubery. (více než 58 % dětí youtubery
pravidelně sleduje).
40 % rodičů uvedlo, že s dětmi občas sledují
youtubery společně (nepravidelně, občas).
58,55 % rodičů s dětmi nikdy youtubery nesledují
a neznají obsah, kteří youtubeři dětem prezentují.
12
Názory rodičů na youtubery
Výrok Četnost (n)
Relativní
četnost (%)
Nutí děti k zbytečnému trávení volného času na YouTube. 480 43,92
Jsou pro děti vhodnými vzory. 362 33,12
Nejsou pro děti vhodnými vzory. 343 31,38
Jsou to tvořiví lidé. 314 28,73
Jsou pouze nástrojem reklamy. 305 27,9
Jsou to jedinci, kteří nevytváří smysluplný obsah. 274 25,07
Motivují děti pro to stát se youtubery. 262 23,97
Podporují rozvoj závislosti (např. ve vztahu k počítačovým
hrám).
257 23,51
Navádí děti k rizikovým aktivitám (parkur, konzumace pálivých
jídel, sebepoškození apod.).
209 19,12
Vytvářejí zajímavé a poučné návody. 209 19,12
13
Rodiče a prevence
Většina rodičů (76 %) se
snaží děti různými způsoby
upozorňovat na rizika spojená
s internetem – základ je
rozhovor s dítětem.
51 % rodičů využívá výměny rolí,
dítě učí rodiče o tom, co se děje
na internetu.
13 % rodičů volí zhlédnutí
preventivně zaměřeného filmu,
12 % návštěvu přednášky, 12 %
webové stránky atd.
14
Téma Četnost (n) (%)
Komunikace s neznámými lidmi. 881 80,6
Ochrana osobních údajů v online světě 702 64,23
Agrese na internetu (kyberšikana, vyhrožování apod.). 606 55,44
Seznamování v online prostředí. 583 53,34
Youtube a youtubeři. 514 47,03
Nepravdivé informace na internetu (fake news). 494 45,2
Sexualita (pornografie apod.). 487 44,56
Nelegální obsah na internetu (filmy, audio obsah, programy
a hry) a softwarové pirátství).
348 31,84
Podvody spojené s online hrami. 290 26,53
Nenávist k národnostním menšinám v online prostředí. 276 25,25
Podvody spojené s nakupováním a dražbami. 275 25,16
Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě (parkour
apod.).
264 24,15
Sebepoškozování. 223 20,4
Autorská práva. 213 19,49
Negativní působení sekt. 213 19,49
Žádná témata s dětmi neřešíme. 202 18,48
Poruchy příjmu potravy. 186 17,02
Témata prevence v rodině
15
Jak nakládají rodiče s osobními údaji
svých dětí?
74 % oslovených rodičů umisťuje fotografie svých
dětí na internet, především na sociální sítě.
20 % oslovených rodičů má fotografie svých dětí v
emailu.
19 % oslovených rodičů
má fotografie svých dětí
v cloudu.
9 % rodičů na Rajče.net
16
Druhy fotografií dětí sdílené rodiči
Druh fotografie dítěte sdílené rodiči na internetu (n) (%)
Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale je možné rozpoznat jeho obličej. 893 81,70
Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo a je možné rozpoznat jeho
obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu zepředu). 221 20,22
Žádné. 129 11,80
Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale není možné rozpoznat jeho
obličej. 86 7,87
Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo, ale není možné rozpoznat
jeho obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu, u moře…). 63 5,76
Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho
obličej (dítě je v novorozeneckém či kojeneckém věku). 38 3,48
Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo, ale není možné rozpoznat jeho
obličej. 4 0,37
Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho
obličej (dítě je staršího věku). 0 0,00
Neuvedlo 25 2,29
17
Problém zvaný sharenting
Nadměrné sdílení fotografií, videí a dalších citlivých
údajů o dětech jejich rodiči.
Děti, které jsou na fotografiích zachyceny, se
dostávají do puberty... A nechtějí, aby jejich fotografie
či videa z dětského věku byly online, chtějí si budovat
online identitu bez zásahu rodičů.
Problém:
- roztomilé fotografie – nočníček, papání, slintání
apod.
- prenatální profily
- maminkovské blogy
- úložiště Rajče.net
18
Kampaň Toyah Diebelové
Kampaň německé blogerky Toyah Diebelové
upozorňuje na problém spojený se sharentingem.
Slogan:
Zveřejnili byste někdy
v životě takovou svoji
fotku?
Vaše dítě také ne.
www.yourkidswouldnt.org
19
Kampaň Toyah Diebelové
20
Kampaň Toyah Diebelové
21
Kampaň Toyah Diebelové
22
Kampaň Toyah Diebelové
23
Díky za pozornost!
Kamil Kopecký
Univerzita Palackého v Olomouci
www.e-bezpeci.cz
facebook.com/ebezpeci
www.o2chytraskola.cz
1 of 23

Recommended

K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole by
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeKamil Kopecky
7.6K views68 slides
Online bezpečnost v době postpandemické by
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéKamil Kopecky
238 views13 slides
Vybrané formy kybernetické kriminality by
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityKamil Kopecky
195 views13 slides
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn by
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornDaniel Dočekal
9.7K views13 slides
Nové směry ve vývoji e-learningu by
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
7.8K views43 slides
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO) by
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)
Nebojte se sociálních sítí (15. října 2014, konference KyberPSYCHO)Daniel Dočekal
20.6K views60 slides

More Related Content

What's hot

Safer Internet by
Safer InternetSafer Internet
Safer InternetPohanka
319 views11 slides
Safer Internet by
Safer InternetSafer Internet
Safer InternetPohanka
266 views11 slides
Skoleni b3 socialni_media by
Skoleni b3 socialni_mediaSkoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_mediaJiri Snitil
286 views104 slides
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach by
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachKISK FF MU
140 views23 slides
Cyberpsycho 2013 by
Cyberpsycho 2013Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013Borivoj Brdicka
899 views20 slides
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení by
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představeníTomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představeníPARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
663 views50 slides

What's hot(20)

Safer Internet by Pohanka
Safer InternetSafer Internet
Safer Internet
Pohanka319 views
Safer Internet by Pohanka
Safer InternetSafer Internet
Safer Internet
Pohanka266 views
Skoleni b3 socialni_media by Jiri Snitil
Skoleni b3 socialni_mediaSkoleni b3 socialni_media
Skoleni b3 socialni_media
Jiri Snitil286 views
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach by KISK FF MU
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
KISK FF MU140 views
NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na internetu a... by New Media Inspiration
NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na internetu a...NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na internetu a...
NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na internetu a...
Trendy v internetové bezpečnosti by Daniel Dočekal
Trendy v internetové bezpečnostiTrendy v internetové bezpečnosti
Trendy v internetové bezpečnosti
Daniel Dočekal445 views
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny by ÚISK FF UK
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
ÚISK FF UK107 views
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK) by Kamil Kopecky
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Kamil Kopecky645 views
Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí by Kamil Kopecky
Prevence kyberšikany pohledem E-BezpečíPrevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Kamil Kopecky2.5K views
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty... by Kamil Kopecky
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kamil Kopecky2.7K views
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze) by Kamil Kopecky
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Kamil Kopecky557 views
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu by Kamil Kopecky
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Kamil Kopecky3.1K views
Nebezpečí internetové komunikace IV by Kamil Kopecky
Nebezpečí internetové komunikace IVNebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IV
Kamil Kopecky2.7K views
Informacni bezpecnost Kovarova by NAKLIV
Informacni bezpecnost KovarovaInformacni bezpecnost Kovarova
Informacni bezpecnost Kovarova
NAKLIV640 views
Nové technologie ve vzdělávání by Michal Černý
Nové technologie ve vzděláváníNové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzdělávání
Michal Černý587 views
Zaverecny ukol KPI by Tereza_1
Zaverecny ukol KPIZaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPI
Tereza_1210 views

Similar to Rodina v kyberprostoru

Sem online IV by
Sem online IVSem online IV
Sem online IVTomáš Biheller
447 views15 slides
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 by
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Kamil Kopecky
2.2K views20 slides
Confidence digital - czech digi teens 2013 by
Confidence digital - czech digi teens 2013Confidence digital - czech digi teens 2013
Confidence digital - czech digi teens 2013Honza Beranek
408 views26 slides
Projekt bezpečně v kyberprostoru by
Projekt bezpečně v kyberprostoru Projekt bezpečně v kyberprostoru
Projekt bezpečně v kyberprostoru Pohanka
354 views16 slides
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?) by
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Josef Šlerka
958 views23 slides
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz) by
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)Kamil Kopecky
5.5K views19 slides

Similar to Rodina v kyberprostoru(16)

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 by Kamil Kopecky
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Kamil Kopecky2.2K views
Confidence digital - czech digi teens 2013 by Honza Beranek
Confidence digital - czech digi teens 2013Confidence digital - czech digi teens 2013
Confidence digital - czech digi teens 2013
Honza Beranek408 views
Projekt bezpečně v kyberprostoru by Pohanka
Projekt bezpečně v kyberprostoru Projekt bezpečně v kyberprostoru
Projekt bezpečně v kyberprostoru
Pohanka354 views
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?) by Josef Šlerka
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Josef Šlerka958 views
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz) by Kamil Kopecky
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)
Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz)
Kamil Kopecky5.5K views
Podvody s webkamerami - webcam trolling by Kamil Kopecky
Podvody s webkamerami - webcam trollingPodvody s webkamerami - webcam trolling
Podvody s webkamerami - webcam trolling
Kamil Kopecky7.6K views
David Šmahel: Psychologie a internet by KISK FF MU
David Šmahel: Psychologie a internetDavid Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internet
KISK FF MU1.9K views
Úvod do programu E-Bezpečí by Kamil Kopecky
Úvod do programu E-BezpečíÚvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-Bezpečí
Kamil Kopecky660 views
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu... by Kamil Kopecky
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Kamil Kopecky1.3K views
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce by Horká linka
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka323 views
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? by Michal Černý
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Michal Černý299 views

More from Kamil Kopecky

Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0) by
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Kamil Kopecky
128 views34 slides
Specifika jazyka elektronické komunikace by
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceKamil Kopecky
15.5K views19 slides
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST) by
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Kamil Kopecky
5.6K views21 slides
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL by
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLKamil Kopecky
310 views7 slides
Základy pravopisu (pro studenty) by
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Kamil Kopecky
16.9K views20 slides
PIGŽU projekt (verze 2) by
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)Kamil Kopecky
525 views29 slides

More from Kamil Kopecky(20)

Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0) by Kamil Kopecky
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Kamil Kopecky128 views
Specifika jazyka elektronické komunikace by Kamil Kopecky
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
Kamil Kopecky15.5K views
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST) by Kamil Kopecky
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Kamil Kopecky5.6K views
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL by Kamil Kopecky
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
Kamil Kopecky310 views
Základy pravopisu (pro studenty) by Kamil Kopecky
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
Kamil Kopecky16.9K views
PIGŽU projekt (verze 2) by Kamil Kopecky
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
Kamil Kopecky525 views
Struktura národního jazyka by Kamil Kopecky
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
Kamil Kopecky13.5K views
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION by Kamil Kopecky
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Kamil Kopecky357 views
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V... by Kamil Kopecky
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
Kamil Kopecky443 views
Nauka o slovní zásobě by Kamil Kopecky
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
Kamil Kopecky30.5K views
Základy morfologie by Kamil Kopecky
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
Kamil Kopecky28.7K views
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace) by Kamil Kopecky
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
Kamil Kopecky2K views
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014 by Kamil Kopecky
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Kamil Kopecky1.7K views
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL by Kamil Kopecky
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Kamil Kopecky30.3K views
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL by Kamil Kopecky
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Kamil Kopecky36.8K views
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ by Kamil Kopecky
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠÚvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Kamil Kopecky1.8K views
01. Mediální výchova - Úvod by Kamil Kopecky
01. Mediální výchova - Úvod01. Mediální výchova - Úvod
01. Mediální výchova - Úvod
Kamil Kopecky1.4K views

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
37 views38 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
18 views22 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
26 views60 slides
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
24 views48 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
32 views38 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
23 views22 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste37 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste18 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste26 views
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste24 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste32 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste23 views

Rodina v kyberprostoru

 • 1. Rodina v kyberprostoru Kamil Kopecký E-Bezpečí, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2. 2 Kdo jsme? E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu v oblasti internetové bezpečnosti s dosahem na celé území ČR. Projekt dlouhodobě realizuje Centrum PRVoK, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2008).
 • 3. 3 Témata - Kyberšikana (různé formy kybernetických útoků na děti a dospělé – vydírání, vyhrožování atd…), - Kybergrooming (komunikace vedoucí k osobním schůzkám), - Kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování), - Sexting (sdílení intimních materiálů v prostředí internetu), - Fake news, dezinformace, hoax, - Online výzvy (challenges), - Internetové podvody, - Ochrana osobních údajů na internetu, - Rizika sociálních sítí a sociálních služeb, - Online závislosti, netolismus, - Fenomén youtubering, museři, TikTok... - Kybernemoci a další související oblasti.
 • 4. 4 Rodič a rodičovství v digitálné éře 1093 rodičů 1. polovina 2018 Průměrný věk: 37 let 48,67 %: 2 děti 30,65 %: 1 dítě Detaily: www.e-bezpeci.cz www.o2chytraskola.cz
 • 5. 5 Kontakt dítěte s mobilním telefonem a tabletem Rodiče dětem mobilní dotyková zařízení zapůjčují již od 1 roku věku života. Nejvíce dětí získává mobilní telefon mezi 7-9 rokem života. (v souvislosti s přechodem na základní školu)
 • 6. 6 Limitování času dítěte v online prostředí Přes 73 % rodičů odpovědělo, že svému dítěti omezují čas trávený na internetu. Nejčastějším způsobem limitování času dítěte v online prostředí představuje ústní dohoda rodiče a dítěte (67 %). Další způsob: Poskytnutí techniky rodičem v danou dobu na daný čas (38 %). Drtivá většina nepoužívá žádné softwarové nástroje, které by čas limitovaly.
 • 7. 7 Děti a online obsah 82 % rodičů odpovědělo, že vědí, jaké informace na internetu jejich děti vyhledávají a jaké stránky jejich děti na internetu navštěvují. Pouze 37 % rodičů odpovědělo, že svým dětem omezuje vyhledávání informací na internetu, 63 % rodičů dětem vyhledávání neomezuje. Pouze 47,52 % rodičů odpovědělo, že svým dětem omezuje přístup ke konkrétním stránkám. Omezování však logicky souvisí s věkem dětí, čím mladší dítě, tím větší regulace.
 • 8. 8 Děti a online obsah Omezování přístupu k obsahu vs. věk dětí Vyhledávání má regulováno např: 36,9 % osmiletých, 27,66 % desetiletých, 7 % šestnáctiletých, 4 % sedmnáctiletých.
 • 9. 9 Který obsah rodiče dětem na internetu omezují? Sexuálně laděný obsah Násilný nebo odpudivý obsah Nenávistný nebo urážlivý obsah Sebepoškozování Propagace terorismu Nebezpečné nebo škodu působíci činy Týrání dětí Seznamky Sociální sítě E-shopy Videochat Chat (textový) Úložiště souborů Online hry 52,7 % 51,6 % 43,3 % 42,5 % 41,4 % 39,6 % 39,5 % 39,5 % 37,3 % 35,3 % 35 % 26,4 % 21,9 % 19,2 %
 • 10. 10 Děti a online obsah Základním nástrojem regulace obsahu v online prostředí z pohledu rodiče je ústní dohoda s dítětem: 43,64 % … s důslednou kontrolou 21,87 % … bez důsledné kontroly 20 % rodičů používá nastavení konkrétní služby do režimu bezpečného vyhledávání. 19 % rodičů používá systémy softwarové rodičovské kontroly
 • 11. 11 Rodiče a děti ve světě YouTube Drtivá většina rodičů videa na YouTube sleduje (87,65 %), většina rodičů (55,8 %) však uvedla, že YouTube sledují méně než hodinu týdně. 85 % rodičů uvedlo, že nesleduje pravidelně žádné youtubery. (více než 58 % dětí youtubery pravidelně sleduje). 40 % rodičů uvedlo, že s dětmi občas sledují youtubery společně (nepravidelně, občas). 58,55 % rodičů s dětmi nikdy youtubery nesledují a neznají obsah, kteří youtubeři dětem prezentují.
 • 12. 12 Názory rodičů na youtubery Výrok Četnost (n) Relativní četnost (%) Nutí děti k zbytečnému trávení volného času na YouTube. 480 43,92 Jsou pro děti vhodnými vzory. 362 33,12 Nejsou pro děti vhodnými vzory. 343 31,38 Jsou to tvořiví lidé. 314 28,73 Jsou pouze nástrojem reklamy. 305 27,9 Jsou to jedinci, kteří nevytváří smysluplný obsah. 274 25,07 Motivují děti pro to stát se youtubery. 262 23,97 Podporují rozvoj závislosti (např. ve vztahu k počítačovým hrám). 257 23,51 Navádí děti k rizikovým aktivitám (parkur, konzumace pálivých jídel, sebepoškození apod.). 209 19,12 Vytvářejí zajímavé a poučné návody. 209 19,12
 • 13. 13 Rodiče a prevence Většina rodičů (76 %) se snaží děti různými způsoby upozorňovat na rizika spojená s internetem – základ je rozhovor s dítětem. 51 % rodičů využívá výměny rolí, dítě učí rodiče o tom, co se děje na internetu. 13 % rodičů volí zhlédnutí preventivně zaměřeného filmu, 12 % návštěvu přednášky, 12 % webové stránky atd.
 • 14. 14 Téma Četnost (n) (%) Komunikace s neznámými lidmi. 881 80,6 Ochrana osobních údajů v online světě 702 64,23 Agrese na internetu (kyberšikana, vyhrožování apod.). 606 55,44 Seznamování v online prostředí. 583 53,34 Youtube a youtubeři. 514 47,03 Nepravdivé informace na internetu (fake news). 494 45,2 Sexualita (pornografie apod.). 487 44,56 Nelegální obsah na internetu (filmy, audio obsah, programy a hry) a softwarové pirátství). 348 31,84 Podvody spojené s online hrami. 290 26,53 Nenávist k národnostním menšinám v online prostředí. 276 25,25 Podvody spojené s nakupováním a dražbami. 275 25,16 Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě (parkour apod.). 264 24,15 Sebepoškozování. 223 20,4 Autorská práva. 213 19,49 Negativní působení sekt. 213 19,49 Žádná témata s dětmi neřešíme. 202 18,48 Poruchy příjmu potravy. 186 17,02 Témata prevence v rodině
 • 15. 15 Jak nakládají rodiče s osobními údaji svých dětí? 74 % oslovených rodičů umisťuje fotografie svých dětí na internet, především na sociální sítě. 20 % oslovených rodičů má fotografie svých dětí v emailu. 19 % oslovených rodičů má fotografie svých dětí v cloudu. 9 % rodičů na Rajče.net
 • 16. 16 Druhy fotografií dětí sdílené rodiči Druh fotografie dítěte sdílené rodiči na internetu (n) (%) Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale je možné rozpoznat jeho obličej. 893 81,70 Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo a je možné rozpoznat jeho obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu zepředu). 221 20,22 Žádné. 129 11,80 Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale není možné rozpoznat jeho obličej. 86 7,87 Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo, ale není možné rozpoznat jeho obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu, u moře…). 63 5,76 Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho obličej (dítě je v novorozeneckém či kojeneckém věku). 38 3,48 Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo, ale není možné rozpoznat jeho obličej. 4 0,37 Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho obličej (dítě je staršího věku). 0 0,00 Neuvedlo 25 2,29
 • 17. 17 Problém zvaný sharenting Nadměrné sdílení fotografií, videí a dalších citlivých údajů o dětech jejich rodiči. Děti, které jsou na fotografiích zachyceny, se dostávají do puberty... A nechtějí, aby jejich fotografie či videa z dětského věku byly online, chtějí si budovat online identitu bez zásahu rodičů. Problém: - roztomilé fotografie – nočníček, papání, slintání apod. - prenatální profily - maminkovské blogy - úložiště Rajče.net
 • 18. 18 Kampaň Toyah Diebelové Kampaň německé blogerky Toyah Diebelové upozorňuje na problém spojený se sharentingem. Slogan: Zveřejnili byste někdy v životě takovou svoji fotku? Vaše dítě také ne. www.yourkidswouldnt.org
 • 23. 23 Díky za pozornost! Kamil Kopecký Univerzita Palackého v Olomouci www.e-bezpeci.cz facebook.com/ebezpeci www.o2chytraskola.cz