SlideShare a Scribd company logo
Kamil Kopecký
kamil.kopecky@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci -
Pedagogická fakulta
A. Lexikální pravopis (psaní jednotlivých slov)
- princip fonologický (z grafické podoby lze
poznat znění slova, ale ne vždy přesně)
- princip etymologický a historický (tradice)
B. Morfologický pravopis
(koncovky ohebných slovních druhů)
C. Syntaktický pravopis
(vztahy mezi slovy, shoda podmětu s přísudkem,
interpunkce...)
A. Primitivní pravopis (pouze písmena latinské
abecedy, hlásky, které latina nemá, se
označovaly písmeny příbuznými) – c = c/k/č.
B. Spřežkový (pro označení hlásek, které
neexistují, se používá kombinace) - č = ch+z, ř
= r+s apod.
C. Diakritický (zavádění rozlišovacích znamének,
předpokládaný autor Jan Hus (Orthographia
Bohemica), systém punctus a virgula – tzv.
nabodeníčka (termín není ve spisu))
D. Bratrský pravopis (konec 16. století, 1533
Gramatika česká, v tisku např. v Bibli kralické,
kombinace diakritického pravopisu a spřežek,
tečky se nám mění na háčky)
E. Analogická úprava (Národní obrození, 18.-19.
století, Josef Dobrovský, tvaroslovné zásady pro
psaní i/y – např. rozdíly v 1. a 4. pádě = kosi/kosy.
F. Skladná úprava (19. století, nahrazení
některých hlásek – i místo j, j místo g, v místo w v
domácích slovech apod.)
G. Novodobý pravopis
Pravidla českého pravopisu (1993) + dodatek
- kodifikace pravopisu
- závazná pouze pro školy (preskripce), a to
pouze ta, jejich tvůrci jsou z ÚJČ.
- nemusí se podle nich řídit veřejnost
(např. obce, kraje apod.)
1. Pravopis S/Z u předpon a předložek
2. Pravopis u/ú/ů
3. Pravopis mě/mně
4. Vyjmenovaná slova
5. Změny v souhláskových skupinách při
odvozování (-ský)
6. Psaní velkých písmen
7. Psaní slov cizího původu
8. Interpunkce
9. a celá řada dalších jevů...
Český pravopis je těžký, obsahuje celou řadu
jevů, které vycházejí z tradice, ne z logiky...
V prostředí školy se trénuje od 2. období ZŠ.
Doporučení:
1. Budovat zájem o jazyk!
2. Neznechutit děti pravopisem!
3. Nereplikovat chyby svých
kolegů (drill).
4. Pro trénink využívat online zdroje...
Internetová jazyková příručka ÚJC
http://prirucka.ujc.cas.cz/
Moje čeština (www.mojecestina.cz)
Umíme česky (www.umimecesky.cz)
Pravopisne.cz (www.pravopisne.cz)
Facebook:
Grammar nazis – česká verze
Chudák čeština
Chudák čeština (bez pravidel)
Chudák čeština ale nechováme se jako pedantští čuráci
květy babyky, zvyky tamějších obyvatel, léčebná
kúra, zkroutit ruce za zády, hrálo se kdo s koho,
chutná mišpule, vyza velká (ryba), iniciály z Bible
kralické, piktogramy a hieroglyfy, jezuité a
františkáni, kikirikí (kykyryký) , visutá hrazda, Lužičtí
Srbové, výmyk na hrazdě, žena vinna, Krušné hory,
obec Bílá Hora, volyňští Češi, zmítat se a sípat,
nedělej cavyky, vymítat ďábla, lišaj a lišej, shnilé
jablko, Sídliště Míru, sídliště Černý Most,
Františkovy Lázně, Kašperské Hory, raná zelenina,
uluce Na Dlouhém lánu, dyslexie, sumýš, mistr Jan
Hus, fúrie, iglú, túje, cukrú cukrú.
sumýš, dyslexie, disharmonie, poliklinika,
polygamie, třída Politických vězňů, nábřeží Kapitána
Jaroše, Mistr vyšebrodský, husita, advent, Vánoce,
Libye, Rybitví, Tennessee, chinin, hyperbola, Kamýk,
lesní pych, nedělej cavyky, plytký talíř, Hod boží (i
Hod Boží), Habsburkové, medvídek Pú, Ferda
Mravenec, brouk Pytlík, Moravský Slovák, Blízký
východ, Hora Svaté Kateřiny (město), pražská
univerzita, divadlo Semafor, vymýtit les, rakouské
Alpy, mišpule, Severní Alpy, obec Výtoň, vymýtit les,
první světová válka.
Bylinářka, lýkožrout, na hladině plavala lyska, blahobyt, prostorný byt,
býložravec, dobré bydlo (bydlení), cavyky, Litomyšl, lýko, lyže, síření
sklepů, kobylí, dobré návyky, nevyzpytatelný, vybírat mýto, přesmyčka,
symetrický, syntax, pinč, biftek, vydra, sýpka, biřic, živobytí, siláž,
zvykat, zpychnout, vzlyk, pípot, sirota, pikola, pikolík, výše, vymýtit,
zboží šlo na odbyt, větve lísky, pipeta, obec Lysolaje, lýčený provaz,
zmýlená neplatí, auto dostalo smyk, síran, vyžle (pes), ryzec syrovinka,
přežvýkavec, mykaná příze, stěhovat nábytek na ližinách, povykovat,
siré dítě (osiřelé), kostelní vížka (věžička), brzičko, visutá hrazda, ptačí
pisk (pero), vymítat ďábla, vyza velká, sirup, pikýrování, lipan,
(protrhávání rostlin), piarista, sifon, síran, silo, černobýl, Volyně,
slynout (být proslulý), pomyje, pýchavka, Přepychy, Pyšely, Spytihněv,
pýřavka (tráva, pýr plazivý), syrý (tj. syrový či vlhký), libeček, sivý
stařec, Výtoň, jazylka, kecy, bíbr (plnovous), liána, libeček, lišaj a lišej,
mišpule, milíř, mim, pikle, sylabus, sýření mléka, vidlák, viklan, vilný
(chlípný).
Zvábit, sbalit, zpronevěřit, zkřivit, zděsit se, zpověď,
zpytovat, zpupný, stmelit, shrabat, sdílet, zcivilizovat,
ztichnout, ztemnět, smrštit se, sbratřit, zpeněžit,
zpestřit, skasat, svádět, zplnomocnit, sžírat se, shodit,
schovat se, skonat, zmírat, zhostit se, zříci se,
sbohem, zcela, zčásti, sžírat se, ztěžka, shánět,
zpověď, shon, shrnout, scvrkat se, zdola, schovat se,
skonat, skončit, slevit, spálit, spasit, spáchat, stěžovat
si, strávit, stvořit, stýskat si
Sídliště Českých legií (s velkým písmenem), moře Středozemní, mys
Dobré naděje, nábřeží Kapitána Jaroše, stanice Národní třída, alej
Svobody, Na Můstku, dům U Goliáše, výstavní síň U Hybernů, Učitel
národů (J. A. Komenský), Svatý otec (papež), Mnich sázavský, Mistr
Alois Jirásek (v oslovení), Přemyslovci, Cikán x cikán (ne jako
národnost), Hanák, Bůh, Pán Bůh, Vykupitel, Syn boží (Kristus), svatá
Trojice, děd Vševěd, Duch svatý, jidáš (Jidáš), černoch, indián,
mladočech, husita, jezuita, luterán, Velký vůz, sluneční soustava,
galaxie, jižní Evropa, Hornomoravský úval, Koněpruské jeskyně,
jeskyně Svobody, Niagarské vodopády, ulice Na Příkopě, Na Dlouhém
lánu, U Tržnice, nádraží Praha-Smíchov, nádraží Praha-Smíchov,
Loreta, Prašná brána, Slavín, dům U Minuty, dům Císařské lázně,
Vladislavský sál, Národní divadlo, koupaliště Džbán, Dekret
kutnohorský, Naše řeč, Nový rok, advent, masopust, Vánoce,
Velikonoce, Svatodušní svátky, Řád bílého lva, Nobelova cena míru,
Excelence, Vaše Magnificence.
Chudák Karel kýchal, kašlal a smrkal. Loajální mohou být jen lidé, a nikoliv
strany. Byl zdravý, avšak slabý. Ani mně, ani Petrovi se ještě nechtělo spát.
Tento film, natočený těsně po návratu z Nepálu, patří k jeho nejlepším.
Výrobky určené na export bývají kvalitnější než zboží pro domácí trh. Doba
určená k vysvětlení látky se neplánovaně protáhla. Ber kde ber. Řekni mi
proč. Ale to já nevím proč. Candáty lovíme podobně jako lososy. Ostatní
žáci postupovali stejně jako Pavel. Všechno bylo přesně tak jako
jindy. Zámecký pán, rovněž i jeho manželka a děti museli během hodiny
opustit hlavní město. Už jsme si to, Jano, vysvětlovali tisíckrát. Odpovězte
co nejrychleji, a to písemně. Dojat tleskal bravurnímu výkonu hlavního
představitele. Nostalgicky okouzlen koloniální minulostí své země, líčil
hrdinské skutky svých předků. Některé knihy, například Kniha džunglí,
Dobrodružství Toma Sawyera aj., jež jsme v mládí četli, se nám líbí dodnes.
Náš generál si s tím, tuším, neláme hlavu. Ve vašem případě(,) naštěstí(,)
není kam spěchat. Držela se zuby nehty. Byla široko daleko nejkrásnější.
1. Vyjmenovaná slova učíme vždy včetně
příbuzných slov, žáci přiřazují slovo na základě
příbuznosti, ne na základě „paměti“.
2. Využíváme dvojice slov s různým pravopisem
(homonyma).
3. Neznámá slova vždy vysvětlíme, provážeme s
kontextem, zafixujeme (obrázek, věta...).
4. Využíváme soutěživosti, opakujeme
soutěžením.
5. Pozor na nesmyslné klasifikační stupnice!
Na 1. stupni známkou také motivujeme.
Díky za pozornost.
A teď už je to na vás!

More Related Content

What's hot

Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠSlovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
VeronikaKrej
 
Morfologie
MorfologieMorfologie
Morfologie
VeronikaKrej
 
Jazykověda a obecné poučení o jazyce
Jazykověda a obecné poučení o jazyceJazykověda a obecné poučení o jazyce
Jazykověda a obecné poučení o jazyce
VeronikaKrej
 
Lexikologie
LexikologieLexikologie
Lexikologie
VeronikaKrej
 
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠKomunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
VeronikaKrej
 
Zvuková stránka jazyka
Zvuková stránka jazykaZvuková stránka jazyka
Zvuková stránka jazyka
VeronikaKrej
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
Kamil Kopecky
 
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠSlovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
VeronikaKrej
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
Kamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Kamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
Kamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Kamil Kopecky
 
Syntax
SyntaxSyntax
Syntax
VeronikaKrej
 
Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnostČtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost
VeronikaKrej
 
Grafická stránka jazyka
Grafická stránka jazykaGrafická stránka jazyka
Grafická stránka jazyka
VeronikaKrej
 
Europass Önéletrajz Minta Letöltés
Europass Önéletrajz Minta LetöltésEuropass Önéletrajz Minta Letöltés
Europass Önéletrajz Minta Letöltés
europassoneletrajzminta
 
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2brigita prstec
 
Aktivizační a poznávací metody
Aktivizační a poznávací metodyAktivizační a poznávací metody
Aktivizační a poznávací metody
VeronikaKrej
 
Variation PhonéTique
Variation PhonéTiqueVariation PhonéTique
Variation PhonéTique
kimo063
 
Konverzacione maksime i tekst
Konverzacione maksime i tekstKonverzacione maksime i tekst
Konverzacione maksime i tekst
Jelena Kostic-Tomovic
 

What's hot (20)

Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠSlovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
 
Morfologie
MorfologieMorfologie
Morfologie
 
Jazykověda a obecné poučení o jazyce
Jazykověda a obecné poučení o jazyceJazykověda a obecné poučení o jazyce
Jazykověda a obecné poučení o jazyce
 
Lexikologie
LexikologieLexikologie
Lexikologie
 
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠKomunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ
 
Zvuková stránka jazyka
Zvuková stránka jazykaZvuková stránka jazyka
Zvuková stránka jazyka
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠSlovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
 
Syntax
SyntaxSyntax
Syntax
 
Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnostČtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost
 
Grafická stránka jazyka
Grafická stránka jazykaGrafická stránka jazyka
Grafická stránka jazyka
 
Europass Önéletrajz Minta Letöltés
Europass Önéletrajz Minta LetöltésEuropass Önéletrajz Minta Letöltés
Europass Önéletrajz Minta Letöltés
 
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2
Europass-CV-20150813-Prstec-HR 2
 
Aktivizační a poznávací metody
Aktivizační a poznávací metodyAktivizační a poznávací metody
Aktivizační a poznávací metody
 
Variation PhonéTique
Variation PhonéTiqueVariation PhonéTique
Variation PhonéTique
 
Konverzacione maksime i tekst
Konverzacione maksime i tekstKonverzacione maksime i tekst
Konverzacione maksime i tekst
 

Similar to Základy pravopisu (pro studenty)

Čeština je vrozená vada
Čeština je vrozená vada Čeština je vrozená vada
Čeština je vrozená vada
wistariecz
 
Splav! 2014 / 2
Splav! 2014 / 2Splav! 2014 / 2
Splav! 2014 / 2
Šrámkova Sobotka
 
abeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptxabeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptx
savcenkoalena
 
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
savcenkoalena
 
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem… Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
Šrámkova Sobotka
 
Splav! 2014 / 3
Splav! 2014 / 3Splav! 2014 / 3
Splav! 2014 / 3
Šrámkova Sobotka
 
Splav! 2014 / 5
Splav! 2014 / 5Splav! 2014 / 5
Splav! 2014 / 5
Šrámkova Sobotka
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kamil Kopecky
 
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
Šrámkova Sobotka
 
Genealogie = rodopis
Genealogie = rodopisGenealogie = rodopis
Genealogie = rodopis
Michala Brožová
 
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
Michal Martoch
 
Splav! 2014 / 6
Splav! 2014 / 6Splav! 2014 / 6
Splav! 2014 / 6
Šrámkova Sobotka
 
Národní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvaryNárodní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvary
TomasPotociar
 
Národní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvaryNárodní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvary
Kateřina Kolařová
 
Kurz práce s informacemi kateřina uhrová
Kurz práce s informacemi  kateřina uhrováKurz práce s informacemi  kateřina uhrová
Kurz práce s informacemi kateřina uhrová
Kateřina Uhrová
 
Splav! 2014 / 1
Splav! 2014 / 1Splav! 2014 / 1
Splav! 2014 / 1
Šrámkova Sobotka
 
Splav! 2014 / 4
Splav! 2014 / 4Splav! 2014 / 4
Splav! 2014 / 4
Šrámkova Sobotka
 

Similar to Základy pravopisu (pro studenty) (17)

Čeština je vrozená vada
Čeština je vrozená vada Čeština je vrozená vada
Čeština je vrozená vada
 
Splav! 2014 / 2
Splav! 2014 / 2Splav! 2014 / 2
Splav! 2014 / 2
 
abeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptxabeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptx
 
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
Prezentace knihy "Česká abeceda s říkankami  o zajímavých zvířátkách".
 
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem… Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…
 
Splav! 2014 / 3
Splav! 2014 / 3Splav! 2014 / 3
Splav! 2014 / 3
 
Splav! 2014 / 5
Splav! 2014 / 5Splav! 2014 / 5
Splav! 2014 / 5
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
 
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
Splav! 2014 / 6 (příloha k večeru dílen)
 
Genealogie = rodopis
Genealogie = rodopisGenealogie = rodopis
Genealogie = rodopis
 
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
Příběhy z rodové cesty 2011 bílá verze strana 1-65
 
Splav! 2014 / 6
Splav! 2014 / 6Splav! 2014 / 6
Splav! 2014 / 6
 
Národní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvaryNárodní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvary
 
Národní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvaryNárodní jazyk-útvary
Národní jazyk-útvary
 
Kurz práce s informacemi kateřina uhrová
Kurz práce s informacemi  kateřina uhrováKurz práce s informacemi  kateřina uhrová
Kurz práce s informacemi kateřina uhrová
 
Splav! 2014 / 1
Splav! 2014 / 1Splav! 2014 / 1
Splav! 2014 / 1
 
Splav! 2014 / 4
Splav! 2014 / 4Splav! 2014 / 4
Splav! 2014 / 4
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
Kamil Kopecky
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
Kamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
Kamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
Kamil Kopecky
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
Kamil Kopecky
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
Kamil Kopecky
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
Kamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
Kamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
Kamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Kamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Kamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
Kamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Kamil Kopecky
 
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Kamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
 

Základy pravopisu (pro studenty)

 • 1.
 • 3. A. Lexikální pravopis (psaní jednotlivých slov) - princip fonologický (z grafické podoby lze poznat znění slova, ale ne vždy přesně) - princip etymologický a historický (tradice) B. Morfologický pravopis (koncovky ohebných slovních druhů) C. Syntaktický pravopis (vztahy mezi slovy, shoda podmětu s přísudkem, interpunkce...)
 • 4. A. Primitivní pravopis (pouze písmena latinské abecedy, hlásky, které latina nemá, se označovaly písmeny příbuznými) – c = c/k/č. B. Spřežkový (pro označení hlásek, které neexistují, se používá kombinace) - č = ch+z, ř = r+s apod. C. Diakritický (zavádění rozlišovacích znamének, předpokládaný autor Jan Hus (Orthographia Bohemica), systém punctus a virgula – tzv. nabodeníčka (termín není ve spisu))
 • 5. D. Bratrský pravopis (konec 16. století, 1533 Gramatika česká, v tisku např. v Bibli kralické, kombinace diakritického pravopisu a spřežek, tečky se nám mění na háčky) E. Analogická úprava (Národní obrození, 18.-19. století, Josef Dobrovský, tvaroslovné zásady pro psaní i/y – např. rozdíly v 1. a 4. pádě = kosi/kosy. F. Skladná úprava (19. století, nahrazení některých hlásek – i místo j, j místo g, v místo w v domácích slovech apod.)
 • 6. G. Novodobý pravopis Pravidla českého pravopisu (1993) + dodatek - kodifikace pravopisu - závazná pouze pro školy (preskripce), a to pouze ta, jejich tvůrci jsou z ÚJČ. - nemusí se podle nich řídit veřejnost (např. obce, kraje apod.)
 • 7.
 • 8.
 • 9. 1. Pravopis S/Z u předpon a předložek 2. Pravopis u/ú/ů 3. Pravopis mě/mně 4. Vyjmenovaná slova 5. Změny v souhláskových skupinách při odvozování (-ský) 6. Psaní velkých písmen 7. Psaní slov cizího původu 8. Interpunkce 9. a celá řada dalších jevů...
 • 10. Český pravopis je těžký, obsahuje celou řadu jevů, které vycházejí z tradice, ne z logiky... V prostředí školy se trénuje od 2. období ZŠ. Doporučení: 1. Budovat zájem o jazyk! 2. Neznechutit děti pravopisem! 3. Nereplikovat chyby svých kolegů (drill). 4. Pro trénink využívat online zdroje...
 • 11. Internetová jazyková příručka ÚJC http://prirucka.ujc.cas.cz/ Moje čeština (www.mojecestina.cz) Umíme česky (www.umimecesky.cz) Pravopisne.cz (www.pravopisne.cz) Facebook: Grammar nazis – česká verze Chudák čeština Chudák čeština (bez pravidel) Chudák čeština ale nechováme se jako pedantští čuráci
 • 12.
 • 13. květy babyky, zvyky tamějších obyvatel, léčebná kúra, zkroutit ruce za zády, hrálo se kdo s koho, chutná mišpule, vyza velká (ryba), iniciály z Bible kralické, piktogramy a hieroglyfy, jezuité a františkáni, kikirikí (kykyryký) , visutá hrazda, Lužičtí Srbové, výmyk na hrazdě, žena vinna, Krušné hory, obec Bílá Hora, volyňští Češi, zmítat se a sípat, nedělej cavyky, vymítat ďábla, lišaj a lišej, shnilé jablko, Sídliště Míru, sídliště Černý Most, Františkovy Lázně, Kašperské Hory, raná zelenina, uluce Na Dlouhém lánu, dyslexie, sumýš, mistr Jan Hus, fúrie, iglú, túje, cukrú cukrú.
 • 14. sumýš, dyslexie, disharmonie, poliklinika, polygamie, třída Politických vězňů, nábřeží Kapitána Jaroše, Mistr vyšebrodský, husita, advent, Vánoce, Libye, Rybitví, Tennessee, chinin, hyperbola, Kamýk, lesní pych, nedělej cavyky, plytký talíř, Hod boží (i Hod Boží), Habsburkové, medvídek Pú, Ferda Mravenec, brouk Pytlík, Moravský Slovák, Blízký východ, Hora Svaté Kateřiny (město), pražská univerzita, divadlo Semafor, vymýtit les, rakouské Alpy, mišpule, Severní Alpy, obec Výtoň, vymýtit les, první světová válka.
 • 15. Bylinářka, lýkožrout, na hladině plavala lyska, blahobyt, prostorný byt, býložravec, dobré bydlo (bydlení), cavyky, Litomyšl, lýko, lyže, síření sklepů, kobylí, dobré návyky, nevyzpytatelný, vybírat mýto, přesmyčka, symetrický, syntax, pinč, biftek, vydra, sýpka, biřic, živobytí, siláž, zvykat, zpychnout, vzlyk, pípot, sirota, pikola, pikolík, výše, vymýtit, zboží šlo na odbyt, větve lísky, pipeta, obec Lysolaje, lýčený provaz, zmýlená neplatí, auto dostalo smyk, síran, vyžle (pes), ryzec syrovinka, přežvýkavec, mykaná příze, stěhovat nábytek na ližinách, povykovat, siré dítě (osiřelé), kostelní vížka (věžička), brzičko, visutá hrazda, ptačí pisk (pero), vymítat ďábla, vyza velká, sirup, pikýrování, lipan, (protrhávání rostlin), piarista, sifon, síran, silo, černobýl, Volyně, slynout (být proslulý), pomyje, pýchavka, Přepychy, Pyšely, Spytihněv, pýřavka (tráva, pýr plazivý), syrý (tj. syrový či vlhký), libeček, sivý stařec, Výtoň, jazylka, kecy, bíbr (plnovous), liána, libeček, lišaj a lišej, mišpule, milíř, mim, pikle, sylabus, sýření mléka, vidlák, viklan, vilný (chlípný).
 • 16. Zvábit, sbalit, zpronevěřit, zkřivit, zděsit se, zpověď, zpytovat, zpupný, stmelit, shrabat, sdílet, zcivilizovat, ztichnout, ztemnět, smrštit se, sbratřit, zpeněžit, zpestřit, skasat, svádět, zplnomocnit, sžírat se, shodit, schovat se, skonat, zmírat, zhostit se, zříci se, sbohem, zcela, zčásti, sžírat se, ztěžka, shánět, zpověď, shon, shrnout, scvrkat se, zdola, schovat se, skonat, skončit, slevit, spálit, spasit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si
 • 17. Sídliště Českých legií (s velkým písmenem), moře Středozemní, mys Dobré naděje, nábřeží Kapitána Jaroše, stanice Národní třída, alej Svobody, Na Můstku, dům U Goliáše, výstavní síň U Hybernů, Učitel národů (J. A. Komenský), Svatý otec (papež), Mnich sázavský, Mistr Alois Jirásek (v oslovení), Přemyslovci, Cikán x cikán (ne jako národnost), Hanák, Bůh, Pán Bůh, Vykupitel, Syn boží (Kristus), svatá Trojice, děd Vševěd, Duch svatý, jidáš (Jidáš), černoch, indián, mladočech, husita, jezuita, luterán, Velký vůz, sluneční soustava, galaxie, jižní Evropa, Hornomoravský úval, Koněpruské jeskyně, jeskyně Svobody, Niagarské vodopády, ulice Na Příkopě, Na Dlouhém lánu, U Tržnice, nádraží Praha-Smíchov, nádraží Praha-Smíchov, Loreta, Prašná brána, Slavín, dům U Minuty, dům Císařské lázně, Vladislavský sál, Národní divadlo, koupaliště Džbán, Dekret kutnohorský, Naše řeč, Nový rok, advent, masopust, Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky, Řád bílého lva, Nobelova cena míru, Excelence, Vaše Magnificence.
 • 18. Chudák Karel kýchal, kašlal a smrkal. Loajální mohou být jen lidé, a nikoliv strany. Byl zdravý, avšak slabý. Ani mně, ani Petrovi se ještě nechtělo spát. Tento film, natočený těsně po návratu z Nepálu, patří k jeho nejlepším. Výrobky určené na export bývají kvalitnější než zboží pro domácí trh. Doba určená k vysvětlení látky se neplánovaně protáhla. Ber kde ber. Řekni mi proč. Ale to já nevím proč. Candáty lovíme podobně jako lososy. Ostatní žáci postupovali stejně jako Pavel. Všechno bylo přesně tak jako jindy. Zámecký pán, rovněž i jeho manželka a děti museli během hodiny opustit hlavní město. Už jsme si to, Jano, vysvětlovali tisíckrát. Odpovězte co nejrychleji, a to písemně. Dojat tleskal bravurnímu výkonu hlavního představitele. Nostalgicky okouzlen koloniální minulostí své země, líčil hrdinské skutky svých předků. Některé knihy, například Kniha džunglí, Dobrodružství Toma Sawyera aj., jež jsme v mládí četli, se nám líbí dodnes. Náš generál si s tím, tuším, neláme hlavu. Ve vašem případě(,) naštěstí(,) není kam spěchat. Držela se zuby nehty. Byla široko daleko nejkrásnější.
 • 19. 1. Vyjmenovaná slova učíme vždy včetně příbuzných slov, žáci přiřazují slovo na základě příbuznosti, ne na základě „paměti“. 2. Využíváme dvojice slov s různým pravopisem (homonyma). 3. Neznámá slova vždy vysvětlíme, provážeme s kontextem, zafixujeme (obrázek, věta...). 4. Využíváme soutěživosti, opakujeme soutěžením. 5. Pozor na nesmyslné klasifikační stupnice! Na 1. stupni známkou také motivujeme.
 • 20. Díky za pozornost. A teď už je to na vás!