Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Slovní druhy na 1. stupni ZŠ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Slovní druhy na 1. stupni ZŠ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Slovní druhy na 1. stupni ZŠ

 1. 1. SLOVNÍ DRUHY Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. SLOVNÍ DRUHY POJMY  Slovní druhy  Slova ohebná – neohebná  Ohýbání: skloňování – časování  Podstatná jména  Přídavná jména  Zájmena  Číslovky  Slovesa  Příslovce  Předložky  Spojky  Částice  Citoslovce © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 3. 3. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP TVAROSLOVÍ - Slovní druhy. - Tvary slov. 1. období - Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost. - Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. - Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podst. jm., příd. jm. a sloves. 2. období - Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 4. 4. SLOVA OHEBNÁ – NEOHEBNÁ, SLOVNÍ DRUHY 2. ročník - Vyjmenuje slovní druhy. 3. ročník - Rozezná slovo ohebné a slovo neohebné. - Určuje slovní druhy ohebné ve větách. - Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) a sloves (osoba, číslo, čas). 4. ročník - Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen (+ životnost) a jejich vzory (kromě vzorů předseda a soudce) a sloves (+ způsob). - Skloňuje a časuje slovní druhy. 5. ročník - Určuje mluvnické kategorie podstatných a sloves, vzory podstatných jmen a přídavných jmen, druhy zájmen a číslovek. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 5. 5. SLOVNÍ DRUHY 2. ročník Slova můžeme rozdělit do skupin podle toho, jaké skutečnosti označují. Těmto skupinám se říká SLOVNÍ DRUHY. V češtině máme 10 slovních druhů. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 6. 6. SLOVNÍ DRUHY 1. Podstatná jména Vyjadřují NÁZVY osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů. Ukazujeme na ně TEN, TA, TO, TI, TY, TA. 2. Přídavná jména Vyjadřují VLASTNOSI osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů. Ptáme se na ně JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? 3. Zájmena ZASTUPUJÍ jména nebo na ně UKAZUJÍ. 4. Číslovky Mají ČÍSELNÝ VÝZNAM. Ptáme se na ně KOLIK?, KOLIKÁTÝ?… 5. Slovesa Vyjadřují ČINNOST, nebo DĚJ. Ptáme se na ně CO DĚLÁ? 6. Příslovce Vyjadřují bližší OKOLNOSTI dějů (místo, čas, způsob…) Ptáme se na ně KDE? KAM? KDY? JAK? 7. Předložky Stojí před jmény, pomáhají URČIT PÁD. 8. Spojky SPOJUJÍ slova nebo věty. 9. Částice UVOZUJÍ věty PŘACÍ. Vyjadřují ZVUKY, CITY… © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 7. 7. SLOVA OHEBNÁ – NEOHEBNÁ, SLOVNÍ DRUHY 2. ročník SLOVA OHEBNÁ mohou měnit svůj tvar. Skloňují se, nebo se časují. SLOVA NEOHEBNÁ nemohou měnit svůj tvar. Nemůžeme je skloňovat ani časovat. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 8. 8. VYMEZENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Manipulativní činnosti: Spojování názvů slovních druhů s definicí.  Tabulky na doplňování názvů slovních druhů a definic, případně příkladů slov.  Odříkávání slovních druhů s odlišováním ohebných a neohebných slovních druhů (např. hlasitě a potichu, s dřepy a stojem). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 9. 9. VYMEZENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Doplň tabulku. SLOVNÍ DRUHY Názvy slovních druhů Co vyjadřují? Jak je poznáme? Příklady OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY SKLOŇUJEME 1 PODSTATNÁ JMÉNA 2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 3 ZÁJMENA 4 ČÍSLOVKY ČASUJEME 5 SLOVESA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 10. 10. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Urči slovní druhy. Uf, nemohu dnes pošťáckou tašku unést. Mám v ní určitě nejméně tisíc nedoručených dopisů a nesu je právě na toto podivuhodné náměstí Slov. Stojí tu jen deset malých domů, ale bydlí zde mnoho nezvyklých nájemníků. Ať spěchám, jak můžu, do večera psaníčka nestihnu roznést. Pomůžeš mi? 1 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 1 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 11. 11. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Najdi daný slovní druh (podstatné jméno, sloveso, předložku…) v textu.  Když uslyšíš daný slovní druh, zareaguj domluveným signálem (ťukni, tleskni, dupni…).  Omalovánky: 2 2 PAVLOVÁ, J. PIŠLOVÁ, S. Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN, 2005. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 12. 12. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Šifrovaná zpráva: před  osm dnes  přijde au + hezky + dobře skáče  třetí  zajíc včera + pomalu + mokrý + ale protože  čte + dopis náš  ujel + šifrovaný ať – nechť 0 A 1 Á 11 G 21 Ň 31 Ť 2 B 12 H 22 O 32 U 3 C 13 CH 23 Ó 33 Ú 4 Č 14 I 24 P 34 Ů 5 D 15 Í 25 Q 35 V 6 Ď 16 J 26 R 36 W 7 E 17 K 27 Ř 37 X 8 É 18 L 28 S 38 Y 9 Ě 19 M 29 Š 39 Ý 10 F 20 N 30 T 40 Z 41 Ž 1 PODSTATNÁ JMÉNA 6 PŘÍSLOVCE 2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 7 PŘEDLOŽKY 3 ZÁJMENA 8 SPOJKY 4 ČÍSLOVKY 9 ČÁSTICE 5 SLOVESA 10 CITOSLOVCE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 13. 13. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Urči slovní druh: Výukové programy. Online hry. Hra: Zmrzlík. 3 Klauni – test. Online na http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/klauni---test.html. 3 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 14. 14. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Přiřaď slovo k danému slovnímu druhu. Manipulativní činnosti: Soubory karet se slovy a názvy (příp. čísly) slovních druhů. Domino, Pexeso, Loto. podstatné jméno rodu mužského sloveso v přítomném čase zájmeno spojka předložka přídavné jméno tvrdé podstatné jméno vzor město příslovce podstatné jméno vzor soudce sloveso v neurčitku podstatné jméno ve 4. pádě sloveso ve způsobu podmiňovacím © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 15. 15. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Doplň příklady slovních druhů do tabulky.  Vypiš do tabulky všechny slovní druhy a ke každému napiš 2 příklady. Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Příslovce Body © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 16. 16. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Nakresli sluníčko s deseti paprsky. Ke každému paprsku napiš příklad jiného slovního druhu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 17. 17. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Nahraď daný slovní druh ve větě jiným příkladem.  Vymysli příklad daného slovního druhu. Hra s kostkou: 2–4 hráči postupně hází kostkou. Číslo na kostce označuje číslo slovního druhu, který musí dítě uvést (žádná slova se nesmějí opakovat, proto je hráči zapisují).  Vymysli větu. Místo čísel doplň slova (1 = podstatné jméno, 5 = sloveso, 7 = předložka). 1 5 7 1 (řešení: např. Pes zalezl do boudy.)  Vymysli větu, ve které budou zastoupeny všechny slovní druhy. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 18. 18. URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ ÚKOLY:  Hry. Na karty Každý si vyrobí 5 kartiček o rozměru 10–15cm. Na ně velkým písmem napíše jedno slovo od každého dosud probraného slovního druhu (později přidáváme další probrané slovní druhy). Všech pět karet si připraví do ruku. Zvolte babu a honička může začít. Baba zavolá třeba: Sloveso! Ten, kdo rychle najde ve svých kartách sloveso a zvedne je nad hlavu je zachráněn. Ty, kteří kartu nestihnou zvednout, bude baba honit tak dlouho, dokud někoho nechytí. Chycený babu vystřídá. Na losovanou Kartičky dejte do krabice, pořádně je promíchejte a pak si každý jednu vytáhne. Baba opět oznámí slovní druh, na který tentokrát nemá chuť, a vyrazí na lov. Kdo si vylosoval kartičku s hájeným slovním druhem, sedne si a zvedne ji nad hlavu. Ostatní musí utíkat. Chycený vystřídá v honění babu. 8 7 7, 8 TOPIL, Z. BIČÍKOVÁ, V. Český jazyk s Tobiášem. Stavba, tvoření a význam slova. Tvarosloví – druhy slov. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1999. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ DRUHY
 19. 19. SLOVNÍ ZÁSOBA Mgr. Veronika Krejčí, , Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Děkuji za pozornost!

×