Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…

812 views

Published on

Jaké vlivy působí na češtinu? Média, politika, sport, IT, jiné jazyky… to vše v ukázkách z pořadů Hezky česky

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Václav Víška: Současná čeština je pod vlivem…

 1. 1. Čeština pod vlivem… Mgr.  Václav  Víška,  Ph.D.   Katedra  českého  jazyka  a  literatury   Pedagogická  fakulta   Univerzita  Hradec  Králové   Tel.:  493  331  355   E-­‐mail:  vaclav.viska@uhk.cz  
 2. 2. Čeština pod vlivem… •  Český  jazyk  –  pravidla,  kodifikace,  úzus   •  Vlivy,  které  na  jazyk  působí:   •  Další  jazyky   •  Rodové  principy   •  Moderní  technologie   •  Mladá  generace  uživatelů   •  Sociální  sítě  
 3. 3. Další jazyky
 4. 4. Čeština pod vlivem… Cizí  jazyky   •  IT,  sport,  věda     •  AngličCna     •  již   od   19.   stol.   (průmyslová   revoluce)   –   do   češ]ny   se   dostaly   technické  výrazy  (tramway  –  tramvaj  apod.)   •  ve  20.  stol.  –  sportovní  terminologie   •  Němčina   •  RušCna     •  SlovenšCna  
 5. 5. Čeština pod vlivem… AngličCna     •  V  posledních  dvou  minutách  jsme  dostali  několik  laciných  košů.   Jirko,   ty   teď   budeš   toho   jejich   shootera   bránit   face   to   face.   Ostatní  klasika,  na  jednu  nahrávku  over  play,  jinak  boxing  out.     •  Dejte  si  pozor  na  jejich  backdoorové  přihrávky.   •  Pivotmani   pod   košem   si   pomáhají   jedině   způsobem  help   and   recover.   •  V  útoku,  když  budeme  hrát  one  in  one,  střídáme  inside  out  a   cross  over.   •  Když  to  nepůjde,  hrajeme  flex  nebo  phoenix.  
 6. 6. Čeština pod vlivem… Němčina   •  Následkem   dlouhodobého   soužif   –   velké   množství   slov   z  němčiny.       •  Řemeslnictví:  klempíř,  šichta,  fortel.     •  Oblast  stravování:  fazole,  dort.     •  Vojenství:  kaprál,  kasárna,  flinta.     •  Substandard:  fantazírovat,  lajsnout,  linýrovat.     •  Němčina   kromě   toho   zprostředkovávala   přejef   cizích   slov   z  jiných  jazyků:  brýle,  knedlík,  taška.      
 7. 7. Čeština pod vlivem… RušCna   -­‐  Z  ruských  reálií:  samohonka,  mužik,  piroh,  poéma.   -­‐  Geografické  a  přírodní  jevy  a  skutečnos]:  sobol,  kajka,  podzol.   -­‐  Výrazy   z   období   SSSR:   moskvič,   sputnik,   prověrka,   kolchoz,   spartakiáda,  politbyro.   -­‐  Vojenské  výrazy:  staršina,  kaťuše,  kadet.   -­‐  Ostatní  slova:  sopka,  maják,  mys,  strohý,  příbor,  paluba.  
 8. 8. Čeština pod vlivem… LaCna     •  Přijefm   katolicismu   se   do   češ]ny   dostalo   množství   náboženských   výrazů   z  la]ny:  advent,  funus,  kaple.       •  Oblas]  vědeckého  poznání:  herbář,  forma.       •  Ovšem  z  la]ny  češ]na  přejala  také  výrazy  i  z  jiných  séman]ckých  okruhů,   např.  oděvní  název:  kapsa.     •  Je   nutno   se   zmínit   i   o   existenci   v   češ]ně   internacionálních   komponentů,   které  jsou  původem  řecko-­‐la]nské  a  objevují  se  nejen  ve  struktuře  přejatých   slov,   nýbrž   i   ve   spojeních   s   domácími   morfémy:   monolog   –   monočlánek,   biomasa  –  biopotraviny,  fotoaparát  -­‐  fotosoutěž.        
 9. 9. Čeština pod vlivem… SlovenšCna   Jistě   vás   napadne   obrovské   množství   anglických   výrazů,   které   český   jazyk   obsahuje.   Avšak   je   možné   také   ukázat,   jak   ovlivňuje   češ]nu  jazyk  nejpříbuznější  a  češ]ně  nejbližší,  tedy  slovenš]na.       •  Slovenš]na   nám   pravděpodobně   nadělila   výraz   „z   mého   pohledu“.  Český  výraz  je  „z  mého  hlediska“.     •  Dále   výraz   konat,   ze   slovenského   konať.   V   češ]ně   máme   pro   tento  význam  slovo  jednat.     •  Anebo   výraz   zapříčinit   –   ze   slovenského   zapríčiniť.   Než   jsme   zapříčiňovali,  vystačili  jsme  se  způsobením.        
 10. 10. Čeština pod vlivem… SlovenšCna   •  Co  třeba  zákruta?  Její  zdomácnění  u  nás  má  zřejmě  na  svědomí   populární  rozhlasový  pořad  Pozor,  zákruta!  Dalším  slovakismem   je  výraz  nad  ránem.  V  češ]ně  je  vhodnější  použít  výraz  k  ránu.       •  Vezměme  si  v  letním  období  aktuální  výraz  dovolenka.  Důvod,   proč   se   dovolenka   v   jisté   míře   ustaluje   i   v   Čechách,   můžeme   odvodit  ze  skutečnos],  že  na  rozdíl  od  substan]va  dovolená,  od   kterého  se  neodvozují  další  deriváty,  slovo  dovolenka  deriváty   umožňuje.  Například  dovolenkový,  dovolenkovat,  dovolenkář.        
 11. 11. Čeština pod vlivem… SlovenšCna   •  Slovo   překabá]t   –   i   když   jde   o   slovakismus,   má   v   češ]ně   jiný   význam.   Slovenské   prekabá]ť   má   význam   oklamat,   přelsft   někoho   –   jistě   jste   postřehli  další  slovakismus  –  oklamat.  To  však  není  význam,  v  jakém  slovo   překabá]t  funguje  v  češ]ně,  kde  se  toto  slovo  používá  ve  významu  změnit   kabát,  ne  však  přesvědčení.     •  Také   slovo   natěšený   je   slovakismus.   I   tento   výraz   má   v   češ]ně   a   v  slovenš]ně  diferencovaný  význam.  Slovenské  natešený  má  význam  mající   radost,  šťastný,  natěšený  z  něčeho,  následkem  něčeho,  co  už  bylo.  V  českém   užif  je  někdo  natěšený  na  něco,  co  očekává,  nabuzený  na  něco,  co  bude.   Nedávno   jsem   si   zařizoval   kancelář   a   byl   jsem   natěšený   na   zařizování.   S  použiJm  slovakismu  jsem  pak  byl  natěšený  ze  zařizování.  
 12. 12. Čeština pod vlivem… SlovenšCna   •  Ve   zkratce   uveďme   další   slovakismy,   které   v   českém   jazyce   zdomácněly:     •  rozlučka,   výdobytek,   koupele,   kávička,   spolunažívání,   napředovat,   završit,   nárokovat   si,   namyšlený,   svojský,   strážit,   upokojit  se,  klamat,  zaobchádzet,  vlámat  se,  súrný,  vidno,  zoči  –   voči,       •  dále   pak  výraz  medový  ve  spojení   medové  týdny,  nahánět  ve   významu   honit,   sfhat,   střetnout   se   ve   významu   potkat   se,   a   mnoho  dalších.  
 13. 13. Rodové principy – gender v jazyce
 14. 14. Čeština pod vlivem… •  Hostkou   známé   moderátorky   Druláka   bude   její   registrovaná   partnerka,   věhlasná  odbornice  a  přednostka  kliniky  MUDr.  Novák?     •  Karel  je  osoba,  které  si  skutečně  vážím.  Pracuje  jako  výzkumný  pracovník  a   ve  svém  oboru  je  uznávána  kapacita.  Z  ]tulu  své  funkce  je  zván  na  celou   řadu  společenských  akcí  a  vystupuje  na  nich  tak  perfektně  a  nenuceně,  že   vypadá  jako  nějaká  celebrita......   •  Mordýřka  upírů/ek  má  ve  světě  početné  publikum  fanoušků  a  fanynek.  A   nejen  to  –  tento  americký  seriál,  v  mnoha  aspektech  unikátní,  se  stal  také   předmětem   celé   řady   akademických   studií   a   předmětem   bádání   kulturologů/žek,   sociologů/žek,   mediologů/žek   a   řady   dalších.   V   čem   je   seriál  a  samotná  postava  Buffy  tak  výjimečný/á?......    
 15. 15. Čeština pod vlivem… •  tzv.   genderové   korektnosC   (vyjadřování   rodové   rovnos]   v   jazyce)   brání   rozvinutá  flexe  –  ohebnost  češ]ny   •  č.  má  tři  rody  s  rozdílnými  sadami  koncovek  a  shodou  podmětu  s  přísudkem,   shodou  podstatného  jména  s  přídavným  jménem  (přívlastkem)   •  (v   médiích   se   diskutuje   hlavně   o   tzv.   generických   maskulinech   -­‐   označení   skupin   obojího   pohlaví   slovy,   kt.   se   současně   užívají   pro   skupiny   pouze   mužské  -­‐  divák,  pacient,  obyvatel,  student,  sportovec,  uživatel)     •  *  generický  -­‐  užitý  bez  aktuálního  vztahu  ke  skutečnos]  -­‐  neoznačující  určitý   objekt   nebo   objekty,   ale   objekt   vůbec,   druh   objektu   či   všechny   objekty   daného  druhu  
 16. 16. Čeština pod vlivem…   Sexismus  v  jazyce  –  diskriminace  v  jazyce  na  základě  pohlaví,  ve   většině  jazyků  včetně  češ]ny  se  týká  především  žen.       Generické  maskulinum  –  používání  mužského  rodu  v  případě,  že   se  jedná  o  muže  i  ženy.     Např.   „Vážení   diváci…“   (hovoří   moderátor   skutečně   pouze   k   mužům?),  „Voliči  se  rozhodli…“  (žádné  ženy  nevolily?)  
 17. 17. Čeština pod vlivem… 1.  zavést  tvary,  kt.  by  označovaly  skupinu  zástupců  obojího  pohlaví:   systémově  by  to  vedlo  k  tvarům  jako:  studentné,  divákné   2.  užívání  generického  maskulina  i  feminina  -­‐  ale  jak  to  systémově  udělat  u  slov   odvozených?              nahradit  spojení  učitelské  platy  spojením  učitelovy  a  učitelčiny  platy?   3.  užívání  jm.  hromadných:  (je  nekoncepční)            a)  obyvatelstvo  m.  obyvatelé  -­‐  pak  lékařstvo,  zubařstvo            b)  studující  m.  studen]  -­‐  pak  zubařstvo  nebo  zubní  léčící?   •  Systémově  problema]cké.     •  Hezky  česky                                                                                                                                                                          Ukázka    
 18. 18. Mladá generace, IT, sociální sítě
 19. 19. Čeština pod vlivem… Mobilní  telefony  apod.   •  Akronyma   –   zkratkové   vlastní   jméno   vzniklé   spojením   počátečních  písmen  několika  slov  (UNESCO)   •  Pro   potřeby   moderních   komunikačních   technologií   –   různé   zkratky  (písmenná,  alfanumerická).   Příklady:   BTW  –  mimochodem   RUOK?  –  are  you  OK?   F2F  –  face  to  face   4U  –  for  you   2U  –  to  you    
 20. 20. Literatura
 21. 21. Čeština pod vlivem… •  CVRČEK,  V.  a  kol.  Mluvnice  současné  češLny  1.  Jak  se  píše  a  jak   se  mluví.  Praha:  Karolinum  2010.   •  ČMEJRKOVÁ,  S.  a  kol.  ČešLna  jak  ji  znáte  i  neznáte.  Praha:   Academia  1996.   •  HUGO,  J.  s  kol.  Slovník  nespisovné  češLny.  Praha:  Maxdorf  2006.   •  JUST,  V.  Slovník  floskulí.  Praha:  Academia  2005.   •  LANGER,  A.  Úspěch  veřejné  promluvy.  Praha:  Fortuna  1993.   •  VÍŠKA,  V.;  LOUDOVÁ,  I.;  SLINTÁKOVÁ,  M.  Komunikace.  Hradec   Králové:  Gaudeamus  2009.   •  h€p://prirucka.ujc.cas.cz/   •  h€p://www.proequality.cz/res/data/003/000457.pdf   (genderová  příručka)  
 22. 22. Děkuji za pozornost

×