Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Skladba na 1. stupni ZŠ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 84 Ad

Skladba na 1. stupni ZŠ

Download to read offline

Věta
Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací a zvolací)
Uspořádání věty
Větné celky (věta jednoduchá a souvětí)
Větné členy základní a rozvíjející; řídící a závislé; holé a rozvité; několikanásobné
Podmět (vyjádřený, nevyjádřený)
Přísudek
Skladební dvojice základní a ostatní
Základ věty, věta základní a základová
Věta holá a rozvitá (část podmětná a přísudková ve větě)
Lineární grafický záznam věty
Vzorec souvětí
Spojovací výrazy
Řeč přímá a nepřímá

Věta
Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací a zvolací)
Uspořádání věty
Větné celky (věta jednoduchá a souvětí)
Větné členy základní a rozvíjející; řídící a závislé; holé a rozvité; několikanásobné
Podmět (vyjádřený, nevyjádřený)
Přísudek
Skladební dvojice základní a ostatní
Základ věty, věta základní a základová
Věta holá a rozvitá (část podmětná a přísudková ve větě)
Lineární grafický záznam věty
Vzorec souvětí
Spojovací výrazy
Řeč přímá a nepřímá

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Skladba na 1. stupni ZŠ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Skladba na 1. stupni ZŠ

 1. 1. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP SKLADBA - Věta jednoduchá a souvětí. - Základní skladební dvojice. 1. období - Spojuje jednodušší souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. - Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. 2. období - Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. - Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. - Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. SKLADBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 3. 3. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 1. Věta – stavba věty, grafická a zvuková podoba věty, druhy vět, větné celky 2. Věta jako jednotka textu 3. Stavba věty jednoduché – větné členy a jejich vztahy 4. Souvětí – skládání vět 5. Řeč přímá a nepřímá
 4. 4. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 1. Věta
 5. 5. POJMY  Věta  Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího (věta oznamovací – rozkazovací – tázací – přací)  Větný celek (věta jednoduchá – souvětí) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 6. 6. OPERACE S VĚTOU 1. ročník  Poznávání vět a tvoření vět  Opis a přepis vět s velkým písmenkem na začátku a tečkou na konci 2. ročník  Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího, jejich rozpoznávání, zápis a čtení se správnou modulací  Podle komunikačního záměru mluvčího zaznamená správně interpunkci na konci věty © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 7. 7. SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ VĚT 1. ročník VĚTA se skládá ze SLOV. Každé slovo píšeme zvlášť. 2. ročník SLOVA jsou ve větě uspořádána. Kdo chce napsat větu, která se má k světu, začne velkým písmenem, jinak musí z kola ven! Za větou je znaménko, pamatuj si, Helenko! Puntík, tečka, dost, dělej nám radost! © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 8. 8. ROZKLÁDÁNÍ VĚT ZE SLOV ÚKOLY:  Spočítej počet slov ve větě.  Najdi v testu větu s největším počtem slov.  Rozděl věty správně na slova. Kolik je řešení? VEPŘIJSOUVEPŘI.  . 1 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 2 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 1 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba 2
 9. 9. SKLÁDÁNÍ VĚT ZE SLOV ÚKOLY:  Uspořádej slova tak, aby vznikly věty (práce s textem, manipulace s lístečky se slovy). Věty napiš. Alík doma psa mám. Srst hebkou černou má. U vrátek boudu má na dvoře. Naši nejraději Míco prohání.  . 3, 4 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 4 3 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 10. 10. SKLÁDÁNÍ VĚT ZE SLOV ÚKOLY:  Us  Vytvoř věty s danými slovy, slovními spojeními. 5 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. VILDOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1992. 5 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 11. 11. SKLÁDÁNÍ VĚT ZE SLOV ÚKOLY:  Doplň slova, která ve větách chybí (práce s testem nebo poslechem – učitel čte test a vynechává určitá slova nebo konkrétní slovní druh, např. slovesa). 6 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 1. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 6 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 12. 12. SKLÁDÁNÍ VĚT ZE SLOV ÚKOLY:  Napiš věty o jedno slovo delší. Anežka přinesla košík. Sněží. Vlak zastavil ve stanici.  Adam měl domácí úkol. Měl napsat 10 vět do sešitu. Ale odpoledne šel s kamarády ven a na úkol zapomněl. Vrátil se až večer a všechny věty se mu popletly. Vzpomněl si jen na jednotlivá slova. Pomoz mu sestavit správně věty, nezapomeň na předložky. silnice jedou auta leze kočka strom pták Pavel kolo jede horské žijí voda ryby sladkovodní 7 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník. Olomouc: Prodos, 1997. 8 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 8 kino zítra půjdeme společně zajíc pes bouda vyletěl Pavlína mléko šla samoobsluha 7 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 13. 13. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího 2. ročník - Rozlišuje druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího, rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz, přání. Rozlišujeme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací: VĚTA OZNAMOVACÍ něco OZNAMUJE. Píšeme za ní tečku. VĚTOU TÁZACÍ se PTÁME (tážeme). Píšeme za ní otazník VĚTOU ROZKAZOVACÍ ROZKAZUJEME nebo někoho k něčemu vyzýváme. Obvykle za ní píšeme tečku. Za důrazným rozkazem píšeme vykřičník. VĚTOU PŘACÍ vyslovujeme PŘÁNÍ. Začíná slovy AŤ, KÉŽ, NECHŤ, KDYBY... Obvykle za ní píšeme tečku. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 14. 14. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího 2. ročník -Moduluje melodii výpovědi podle svého záměru, v krátké výpovědi opraví chybnou modulaci. 2./3. ročník Druhy vět Melodie hlasu Znaménko VĚTA OZNAMOVACÍ . VĚTA TÁZACÍ a) zjišťovací (ano / ne) ? b) doplňovací ? VĚTA ROZKAZOVACÍ . ! VĚTA PŘACÍ . ! © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 15. 15. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího ÚKOLY:  . 9 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 3. ročník, 1. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 9 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 16. 16. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího ÚKOLY:  Přečti správně dané věty. Jakou mají melodii?  Naznač melodii následujících vět. 10 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 3. ročník, 1. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 10 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 17. 17. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího ÚKOLY:  Vymysli otázky a odpovědi podle vzoru. 11 11 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 18. 18. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího 5. ročník OTÁZKY mohou být ZJIŠŤOVACÍ – Odpovídáme na ně ANO / NE. DOPLŇOVACÍ – Obsahují tázací slovo (Kolik? Jak? Kde?...) Vyžadují odpověď, která doplňuje informaci. Otázky zjišťovací a doplňovací se liší také v intonaci. VĚTA ROZKAZOVACÍ vyjadřuje žádost, nařízení, rozkaz, ale také mírnou nebo naopak usilovnou výzvu nebo prosbu. Jen když něco zjišťujeme, ano nebo ne, hlásek vzhůru pozvedneme, tím se zeptáme. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 19. 19. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího ÚKOLY:  Rozhodni, které z následujících vět jsou oznamovací, tázací, rozkazovací, nebo přací (barevné označování, manipulace s lístečky s napsanými větami...).  Vytvoř větu O / T / P / R.  Vyhledej a vyznač znaménko za větou.  Doplň správná znaménka za větami. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 20. 20. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA TÁZACÍ ÚKOLY:  O čem si povídají? Rozdělte si úlohy a rozhovory si zahrajte. Dávejte pozor na melodii vět.12 12 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy B. Úvaly: Jinan, 1993. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 21. 21. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA TÁZACÍ ÚKOLY:  Odpověz na otázky.  k 13 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 13 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 22. 22. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA TÁZACÍ ÚKOLY:  Vymysli otázky k následujícím odpovědím. Otázka: ___________________________ Odpověď: Nejmladší princezna byl nejkrásnější. 14 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy B. Úvaly: Jinan, 1993. 14 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 23. 23. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA TÁZACÍ ÚKOLY:  Utvoř věty tázací s danými slovy a napiš je. Kde __________? Kam __________? Kdy __________? Jak __________? Proč __________?  O čem si povídají osoby/zvířata na obrázku? Vytvoř otázky a odpovědi.  Vytvoř z vět oznamovacích větu tázací a naopak. (Např. Martin se ptal maminky, jestli pojedou k babičce. Má Mirek psa?)  K následujícímu vypravování vytvoř 3 otázky zjišťovací a 3 doplňovací. 15 15 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1997. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 24. 24. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA ROZKAZOVACÍ ÚKOLY:  Utvoř věty rozkazovací s danými slovy a napiš je: Dones _________________. Podej _________________. Nezapomeň _________________.  Jaké rozkazy / příkazy / zákazy často slyšíš doma, ve škole...  Hledejte tabule s příkazy a zákazy ve vašem okolí.  Utvoř věty rozkazovací z vět oznamovacích. (Např. Maminka mi řekla, abych umyl nádobí.) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 25. 25. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA ROZKAZOVACÍ ÚKOLY:  Která věta vyjadřuje žádost, nařízení, přísný rozkaz, výzvu nebo přátelskou prosbu? Alenko, prosím tě, půjč mi sešit z matematiky! Aleno a Mirku, okamžitě umyjte a utřete to nádobí! Připravte si pero a papír a podepište se v pravém horním rohu. Tati, prosím prosím, nech mě dívat se na ten fotbal až do konce.  Použij daná slovesa a utvoř žádost, prosbu, přísný zákaz: Přezouvat se, sbírat, nerušit, pomáhat...  Seřaďte příkazy podle naléhavosti: Mirku, nech mě na pokoji! Mirku, běž už konečně spát! Honzo, mohl bys zalít květiny? Honzíku, zalil bys květiny? Už ani slovo, Honzo, a zalij okamžitě květiny! Honzo, zalij květiny. Honzíku, zalil bys, prosím tě, květiny? Honzo, tak zaliješ už konečně ty květiny? 16, 17 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 5. ročník, 1. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 16 17 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 26. 26. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA PŘACÍ ÚKOLY:  Utvo 18 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. VILDOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1992. 18 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 27. 27. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího VĚTA PŘACÍ ÚKOLY:  k  Utvořte věty přací s danými slovy a napiš je: Ať ____________________. Kéž ____________________. Kdyby ____________________.  Vytvoř věty přací z následujících vět oznamovacích: Chceme, aby všichni chránili přírodu. 19 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 19 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 28. 28. DRUHY VĚT podle komunikačního záměru mluvčího 5. ročník Druh věty Použitá slovesa jsou obvykle ve způsobu: VĚTA OZNAMOVACÍ slovesa ve způsobu oznamovacím VĚTA TÁZACÍ slovesa ve způsobu oznamovacím VĚTA ROZKAZOVACÍ slovesa ve způsobu rozkazovacím, ale mohou být i ve způsobu oznamovacím: Žádáme naše zákazníky, aby při nákupu skládali zboží pouze do vozíků. Vstup povolen pouze zaměstnancům. VĚTA PŘACÍ slovesa ve způsobu podmiňovacím nebo oznamovacím © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA – grafická a zvuková podoba
 29. 29. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 2. Věta jako jednotka textu
 30. 30. OPERACE S VĚTOU VĚTA jako jednotka textu 2. ročník  Řazení vět v textu 3. ročník  Práce s větnými celky - věta jednoduchá × souvětí © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 31. 31. USPOŘÁDÁNÍ VĚT 2. ročník VĚTY jsou v textu USPOŘÁDANÉ. Pořádek vět nemůžeme libovolně měnit. VĚTA jako jednotka textu © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 32. 32. USPOŘÁDÁNÍ VĚT ÚKOLY:  Spočítej počet vět v textu.  Uspořádej věty tak, aby vytvořily příběh.  Rozděl text na věty a napiš je. Nezapomeň na velká písmena na začátku a znaménka za větami. VĚTA jako jednotka textu 20 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1997. 20 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 33. 33. VĚTNÉ CELKY 2. ročník TEXTY jsou buď psané, nebo mluvené. Jsou složeny z VĚTNÝCH CELKŮ. Konec větného celku poznáme v řeči podle koncové melodie a pauzy, v písmu podle tečky, otazníku nebo vykřičníku. Spojíme-li dvě nebo více vět do jednoho celku, vznikne SOUVĚTÍ. 3. ročník Větným celkům, které se skládají jen z jedné věty, říkáme VĚTA JEDNODUCHÁ. VĚTA jako jednotka textu © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 34. 34. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 3.Stavba věty jednoduché
 35. 35. POJMY  Tradiční syntax a valenční syntax  Větný člen základní a rozvíjející; řídící a závislý; holý a rozvitý; několikanásobný  Přísudek (predikát) slovesný (verbální) – slovesně-jmenný (verbonominální), jmenný (nominální)  Podmět (subjekt), Podmět vyjádřený a nevyjádřený; všeobecný podmět  Doplnění ve valenční syntaxi  Skladební dvojice (základní skladební dvojice, ostatní skladební dvojice)  Základní věta v tradiční syntaxi a základová věta ve valenční syntaxi  Věta holá a rozvitá , podmětná a přísudková část věty © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba
 36. 36. OPERACE S VĚTOU JEDNODUCHOU 4. ročník  Vyhledávání základní skladební dvojice ve dvojčlenné větě  Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní skladební dvojici za pomoci příslušných osobních zájmen  Ostatní skladební dvojice  Věta holá a rozvitá VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 37. 37. VĚTNÉ ČLENY 4. ročník VĚTNÝM ČLENEM je PLNOVÝZNAMOVÉ SLOVO, které je součástí věty. Větným členem může být: a) jedno plnovýznamové slovo, b) spojení jednoho plnovýznamového slova s jedním nebo více slovy gramatickými (předložky, pomocná a způsobová slovesa). Za jeden větný člen pokládáme: 1. spojení předložky a jména 2. zvratné sloveso (pokud je povinně zvratné) 3. složený slovesný tvar Mezi víceslovné větné členy může být vložen další větný člen. VĚTNÝMI ČLENY NEJSOU spojky a částice. (Nejsou ani jejich částmi.) VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba na poli pro mladé za ní na milion pil jsem bude pršet byl by přišel díval se stěžoval si na poli úrodném VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TS = tradiční syntax VS = valenční syntax
 38. 38. ZÁKLAD VĚTY 4. ročník Základ věty tvoří PŘÍSUDEK a PODMĚT . Najdeme je téměř ve všech větách. Dohromady tvoří ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI. V jedné větě může být jen jedna ZSD. PŘÍSUDEK je většinou SLOVESO v určitém tvaru. Ptáme se na něj CO DĚLÁ? PODMĚT je nejčastěji PODSTATNÉ JMÉNO nebo ZÁJMENO v 1. pádě. Ptáme se na něj KDO? CO? něco dělá? Divoká husa vyletěla z rákosí. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba Co dělala husa? Kdo? Co? vyletěla? PŘÍSUDEK PODMĚT TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 39. 39. ZÁKLAD VĚTY ÚKOLY:  Označ základní skladební dvojice v daných větách.  Spoj spolu podmět a přísudek, kteří k sobě patří a doplň větu.  Vymysli podmět k daným přísudkům / vymysli přísudky k daným podmětům. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 40. 40. ZÁKLAD VĚTY 4. ročník Základem věty je SLOVESO v určité tvaru. Spojení slov bez slovesa nelze považovat za větu. Sloveso a všechna slova, která k němu patří, tvoří ZÁKLADNÍ / ZÁKLADOVOU VĚTU (mluvnicky správnou a úplnou větu). Je to nejmenší část věty, která dává smysl a které rozumíme. ZÁKLADNÍ VĚTA je složena ze ZÁKLADNÍCH / ZÁKLADOVÝCH VĚTNÝCH ČLENŮ: PŘÍSUDEK PODMĚT DOPLNĚNÍ. Základem některých vět může být: pouze přísudek, přísudek a podmět, přísudek , podmět a doplnění, přísudek , podmět a několik doplnění. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS Prší. Hřmí. Blýská se. Tatínek spí. Lampa svítí. Maminka potkala tetu. Petr nedůvěřuje reklamám. Jana darovala kamarádce kotě. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 41. 41. ZÁKLAD VĚTY 4. ročník PŘÍSUDEK je SLOVESO v určitém tvaru. Ptáme se na něj CO DĚLÁ? PODMĚT je nejčastěji PODSTATNÉ JMÉNO nebo ZÁJMENO v 1. pádě. Ptáme se na něj KDO? CO? něco dělá? DOPLNĚNÍ je ten člen věty, který přísudkové sloveso (přísudek s podmětem) významově doplňuje. Teprve s ním vznikne mluvnicky správná a významově úplná věta. Ptáme se na něj pádovými otázkami a zbytkem věty nebo otázkami s tázacími slovy (KAM, JAK, JAKÝ). VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 42. 42. ZÁKLAD VĚTY ÚKOLY:  Naznač základní věty. Venku celý den prší. Nad vzdálenými vrcholky hor každý večer hřmí. Po bouřce se ještě dlouhou chvíli blýská v dálce. České a holandské růže na výstavě květin kvetou jako o závod. Náš dědeček v sobotu konečně posekal vysokou trávu na zahradě. Velké modré nákladní auto s plechovými sudy na korbě zamířilo k dálnici na Jihlavu. Po tom včerejším hokejovém zápasu vypadá brankář našeho týmu velmi unavený. Miroslavova sestra Eva darovala to černé kotě kamarádce Heleně.  Utvoř mluvnicky správné věty. Anežka vypadá _____________________ Vlak přivezl ________________________ Lékař navštívil ______________________ Sousedka potkala ___________________ 21, 22 HIRSCHOVÁ, M. MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1996. 21 Kočka nese _______________________ Prodavači obsluhují ________________ Auto zajelo _______________________ Petr se zdá _______________________ VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS 22 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 43. 43. VĚTNÉ ČLENY PŘÍSUDEK 4. ročník Přísudek je nejdůležitější větný člen. Spolu s podmětem je součástí základní skladební dvojice. Obvykle jej tvoří určité sloveso. Na 1. stupni ZŠ pracujeme pouze s přísudky jednoduchými. Nejprve začínáme se slovesnými přísudky v jednoduchém slovesném tvaru, potom přidáváme složené slovesné tvary. Zařazení přísudků jmenných se sponou je na 1. stupni ZŠ problematické. Problematická jsou také zvratná slovesa, neboť žáci na 1. stupni ZŠ nejsou schopni rozlišit povinně zvratná slovesa (kde je se/si součástí přísudku) od nepovinně zvratných sloves (kde je se/si předmětem). Zařazení těchto sloves je tak třeba velmi zvážit. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 44. 44. VS VĚTNÉ ČLENY PŘÍSUDEK (predikát) (není učivem 1. stupně ZŠ) VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba a) SLOVESNÝ (predikát verbální) – Je vyjádřeny určitým slovesem, případně ještě dále pomocným slovesem. – pomocné sloveso: BÝT, DÁT, NECHAT b) SE ZPŮSOBOVÝM (MODÁLNÍM) NEBO FÁZOVÝM SLOVESEM – způsobová (modální) slovesa: CHTÍT, MUSET, MOCI, MÍT (povinnost), SMĚT – fázová slovesa: ZAČÍT, PŘESTAT, ZŮSTAT... c) SLOVESNĚ-JMENNÝ (predikát verbonominální) / JMENNÝ SE SPONOU – Je složen ze spony a jména – spona: BÝT, STÁT SE / STÁVAT SE, MÍT d) NESLOVESNÝ (predikát nominální) / JMENNÝ BEZ SPONY – používá se především tam, kde je obvyklé zkratkovité vyjadřovaní (telegram, nadpis, heslo, přísloví) TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 45. 45. VĚTNÉ ČLENY PODMĚT 4. ročník a) VYJÁDŘENÝ – Je ve větě zastoupen. b) NEVYJÁDŘENÝ – Není ve větě přímo uveden, ale poznáme ho podle tvaru slovesa nebo podle kontextu. Nejprve pracujeme s podmětem vyjádřeným podstatným jménem v 1. pádě, poté přidáváme podmět vyjádřený zájmenem a nevyjádřený podmět. Nakonec doplňujeme podmět několikanásobný. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 46. 46. VĚTNÉ ČLENY PODMĚT (subjekt) (není učivem 1. stupně ZŠ) VŠEOBECNÝ PODMĚT – hovoříme o něm v případě, že podmět není vyjádřen a neznáme ho, protože jím nemyslíme konkrétní osobu, ale všeobecně lidi, člověka, někoho. GENITIVNÍ PODMĚT – zřídka se používá také podmět ve druhém pádu: V přehradě ubylo vody. Přibylo mi starostí. Napadlo hodně sněhu. – V číselném výrazu s číslovkou od pěti výše je také podmět genitivní: Cílovou čárou proběhlo najednou pět chlapců. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 47. 47. VĚTNÉ ČLENY PODMĚT (není učivem 1. stupně ZŠ) VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba . . 1 Podstatné jméno v 1. pádě Otec mi se vším pomohl. ve 2. pádě - GENITIVNÍ PODMĚT V přehradě ubylo vody. 2 Přídavné jméno Mladí dnes nepřijdou. 3 Zájmeno Já s tím nesouhlasím. 4 Číslovka Hned druhý odpověděl správně. 5 Sloveso v infinitivu Potkat úspěch není snadné. 6 Příslovce Každé proč má své proto. 7 Předložka Na je předložka. 8 Spojka Když je spojka podřadící. 9 Částice V uších nám znělo jeho kategorické ne. 10 Citoslovce Ze zubařovy ordinace se ozývalo zoufalé au. VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 48. 48. ROZVÍJENÍ VĚT 4./5. ročník Když mluvíme nebo píšeme, užíváme nejenom věty základní. V rozhovorech s lidmi, v knížkách nebo v časopisech často potřebujeme složitější věty. Na základních větných členech obvykle závisejí další slova. Říkají nám, jaké co je, jakým způsobem někdo něco dělá, kdy, kde nebo proč se něco stalo apod. Tím základní větné členy dále obohacují, rozvíjejí, proto jim říkáme VĚTNÉ ČLENY ROZVÍJEJÍCÍ. Rozvíjení vět je ve valenční syntaxi věnována velká pozornost (na rozdíl od tradiční syntaxe). Postupná syntéza vět (skládání vět ze slov), která bývá zahájena ve 2. ročníku ZŠ, je velmi důležitá pro analýzu vět, kterou provádíme při rozlišování větných členů a jejich vztahů. Žáci, kteří prošli výcvikem syntézy věty, zvládají rozbor vět obvykle mnohem lépe! VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 49. 49. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  Naznač 23 VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba 23 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 50. 50. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  Utvoř a napiš rozvité věty s určenými slovesy. běžel, kreslí, pomáhala, nechce, přinesli VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba 24 MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 3. ročník základního školství, 1. díl. Olomouc: Prodos, 1996. 24 1 VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 51. 51. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  Utvoř větu. Přiřaď otázky KUDY? KDO? KDY? JAK? k jednotlivým částem věty.  Doplň sloveso odpověďmi na otázky, aby vznikla srozumitelná věta. Musíš odpovědět na všechny otázky? VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba 25, 26 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 25 26 VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 52. 52. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  U VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS 27 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy B. Úvaly: Jinan, 1993. 27 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 53. 53. ZÁKLADNÍ / ZÁKLADOVÁ VĚTA ÚKOLY:  Nazn 28 MĚCHUROVÁ, A. HORÁČKOVÁ, K. ŽÁČEK, J. Český jazyk pro 5. ročník základní školy. Pracovní sešit. Praha: Fortuna, 1996. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba 28 VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 54. 54. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  Manipulativní činnost – sestavování základních vět a následně doplňování dalších slov, kterými by se dala věta rozvít.  Soutěž. Ze zásobníku slov sestav základní věty. Doplň je dalšími slovy. Na nejvyšším řádku bude základní věta, podřízené členy budou vždy o řádek níž než členy nadřazené. Skladební dvojice spojuj čarami. Vítězí ten, kdo nejdříve spotřebuje kartičky a sestaví gramaticky správné věty. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 29 HIRSCHOVÁ, M. MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1996. 29 VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 55. 55. SKLADEBNÍ DVOJICE 4. ročník Větné členy se spojují do SKLADEBNÍCH DVOJIC. Slova, která spolu tvoří skladební dvojici, poznáme otázkou. Jedním ze slov se můžeme zeptat tak, že si druhým odpovíme. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 56. 56. SKLADEBNÍ DVOJICE 4./5. ročník Člen skladební dvojice, kterým se ptáme, je ČLEN ŘÍDÍCÍ / NADŘÍZENÝ. Ten, kterým odpovídáme, je ČLEN ZÁVISLÝ / PODŘÍZENÝ. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba ČLEN ŘÍDÍCÍ ČLENY ZÁVISLÉ VS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 57. 57. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba Maminka vaří. Moje maminka vaří. Maminka vaří oběd. Moje maminka vaří oběd. ROZVÍJENÍ VĚT 4./5. ročník VĚTNÝ ČLEN HOLÝ je ten, na kterém už žádný další člen nezávisí. VĚTNÝ ČLEN ROZVITÝ je ten, na němž závisí alespoň jeden další větný člen. Pokud jsou ve větě všechny členy holé, pak se jedná o VĚTU HOLOU. Pokud je ve větě alespoň jeden větný člen rozvitý, pak jde o VĚTU ROZVITOU. TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 58. 58. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba Maminka vaří. Moje maminka vaří. Maminka vaří oběd. Moje maminka vaří oběd. ROZVÍJENÍ VĚT – část podmětová a přísudková 4./5. ročník Větné členy, jež rozvíjí podmět, tvoří PODMĚTOVOU ČÁST. Větné členy, které rozvíjí přísudek, tvoří PŘÍSUDKOVOU ČÁST. TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 59. 59. ROZVÍJENÍ VĚT ÚKOLY:  Vymysli větu s Hpo a Hpř, Hpo a Rpř, Rpo a Hpř, Rpo a Rpo.  Rozviňte holý podmět / přísudek v dané větě.  Uprav následující věty tak, aby byly rozvité.  Vytvoř a napiš rozvité věty s těmito slovesy: Běžel, kreslí, pomáhala, nechce, přinesli.  V daných větách určete část podmětovou a přísudkovou. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 60. 60. VĚTNÉ VZTAHY, SKLADEBNÍ DVOJICE 4./5. ročník VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba maminka umyla okna Naše ráno v bytě pečlivě velká základní větné členy rozvíjející větné členy ZÁKLADNÍ VĚTA Naše maminka umyla ráno v bytě pečlivě velká okna. TS VS TS VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 61. 61. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ 4./5. ročník VĚTNÉ ČLENY mohou být NĚKOLIKANÁSOBNÉ. Mezi členy několikanásobného větného členu může být: a) čárka, b) spojka, c) čárka a spojka. O PŘÍSUDKU NĚKOLIKANÁSOBNÉM hovoříme, pokud mají slovesa jeden společný rozvíjející člen. Jestliže je každé sloveso samostatně rozvito, jedná se o spojení několika vět – SOUVĚTÍ. Rozlišování několikanásobného přísudku je tak na 1. stupni ZŠ velmi problematické! Několikanásobný větný člen může být také ROZVITÝ. TS VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 62. 62. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ 4./5. ročník Petr kreslí, čte a píše. Několikanásobný podmět Několikanásobný přísudek Petr, Maruška a Honza kreslí. Petr, Maruška a Honza kreslí. Petr kreslí, čte a píše. Pavel potkal Honzu, Věru a Janu. Babička mi přivezla šálu a čepici. Několikanásobné doplnění TS VS VS VS VS TS TS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 63. 63. VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ ÚKOLY:  Sp  k 30, 31 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 30 31 TS VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba
 64. 64. VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ ÚKOLY:  Podtrhni ve větách několikanásobné větné členy.  Nahraď několikanásobné podměty jedním nadřazeným výrazem. Žito, pšenice a ječmen se sklízí kombajny. V sadu postupně rozkvetly třešně, jabloně a hrušně. VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba TS VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 65. 65. VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ ÚKOLY:  Rozhodni, zda se v následujících případech jedná o věty jednoduché s několikanásobným přísudkem nebo o souvětí. Naše babička každý den vaří oběd, umývá nádobí a uklízí celý byt. Naše babička celý rok opatruje a udržuje naši domácnost. Podzimní vichřice ohýbala a lámala větve stromů i keřů. Prudká vichřice ohýbala větve stromů, některé staré stromy vyvrátila. Malé děti vesele jásaly a radostně na sebe pokřikovaly. Malé děti jásaly, poskakovaly a výskaly na školní zahradě. Objednaní zahradníci prořezali a prostřihali okrasné keře. Objednaní zahradníci keře nejprve prořezali, potom je ještě prostřihali zahradnickými nůžkami. Hejno kachňat plavalo, čvachtalo se a potápělo v mělkém rybníce. Malá kachňata se nejprve čvachtala u břehu rybníka, ale pak se osmělila a potápěla se v hlubší vodě. 32 HIRSCHOVÁ, M. MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Olomouc: Prodos, 1993. 32 VĚTA JEDNODUCHÁ – stavba TS VS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 66. 66. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 4. Souvětí, spojování vět
 67. 67. POJMY  Vzorec souvětí  Věta hlavní – vedlejší  Souvětí souřadné – podřadné © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SOUVĚTÍ – spojování vět
 68. 68. OPERACE SE SOUVĚTÍM SOUVĚTÍ – spojování vět 2./3. ročník  Spojování vět spojkami 3. ročník  Spojování vět spojovacími výrazy  Větný vzorec – vytváření vzorců tvoření souvětí podle vzorců © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 69. 69. SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ 2./3. ročník - Spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné spojovací výrazy. - Obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo podle zadání učitele. TEXTY jsou buď psané, nebo mluvené. Jsou složeny z VĚTNÝCH CELKŮ. Konec větného celku poznáme v řeči podle koncové melodie a pauzy, v písmu podle tečky, otazníku nebo vykřičníku. Spojíme-li dvě nebo více vět do jednoho celku, vznikne SOUVĚTÍ. SOUVĚTÍ – spojování vět © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 70. 70. VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ ÚKOLY:  Spočítej počet vět v daných větných celcích.  Rozhodni, zda se jedná o věty jednoduché nebo souvětí.  Vypiš z textu větné celky, které jsou tvořeny jen jednou větou.  Vyjádři souvětí větou jednoduchou a napiš ji. např. Když se Ondra vrátil, šel na hřiště. Velmi mě překvapilo, když jsem dostal dárek. SOUVĚTÍ – spojování vět © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 71. 71. TVOŘENÍ SOUVĚTÍ ÚKOLY:  Dopiš neúplná souvětí: např. Každý den se učím, protože __________. __________, protože chci být zdravý.  Doplň souvětí. Děda vysadil na zahradě ořešák a ______________________________. , ale ____________________________. , protože _________________________. , ačkoli __________________________. , a proto _________________________. , aby ____________________________.  Dopiš souvětí a doplň čárky. např. Než začnou prázdniny _______ Když jsme potkali Petra ________ Než jdu večer spát _____ SOUVĚTÍ – spojování vět © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 72. 72. SOUVĚTÍ – spojování vět SPOJOVACÍ VÝRAZY 2./3. ročník Věty v souvětí bývají spojeny SPOJKAMI, ale někdy jsou jen postaveny vedle sebe. Mezi větami v souvětí píšeme čárku. Jsou-li spojeny spojkami A, I, ANI, NEBO, čárku zpravidla nepíšeme. 3./4. ročník SPOJOVACÍMI VÝRAZY mohou být SPOJKY nebo jiná slova (jaký, který, kde, kam, kdy, co...). 5. ročník SPOJOVACÍMI VÝRAZY jsou SPOJKY (a, ale, že, když, aby, poněvadž...), VZTAŽNÁ ZÁJMENA (kdo, co jaký, který, čí...) a VZTAŽNÁ PŘÍSLOVCE (kde, kam, kdy, jak, odkud...). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 73. 73. SPOJOVACÍ VÝRAZY ÚKOLY:  Podtrhni v textu spojky. Rozhodni, zda spojují slova nebo věty.  Spojky a další spojovací výrazy. 33 JIRKŮ, Z. Český jazyk 5. Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. pololetí. Brno: Nová škola, 2006. SOUVĚTÍ – spojování vět 33 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 74. 74. SPOJOVÁNÍ VĚT ÚKOLY:  Spoj následující věty do souvětí. Použij vhodné spojky: A, protože, i, ani, až, nebo jestliže, že, poněvadž, avšak, ale.  Doplň do vět znaménka. SOUVĚTÍ – spojování vět © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 75. 75. SOUVĚTÍ – spojování vět VĚTNÝ VZOREC 3. ročník STAVBU VĚTY můžeme vyjádřit VZORCEM: Jirka nakupuje Mirek zametá a . jsem se neučil protože . , Dostal jsem pětku rostliny se zazelenaly . Když se oteplilo a květiny rozkvetly , V1 a V2. Když V1, V2 a V3. V1, protože V2. V1 a V2 . V1 protože V2 . , V1 V2 . , a Když V3 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 76. 76. VĚTNÝ VZOREC ÚKOLY:  Zapiš vzorce daných souvětí.  Vymysli souvětí podle vzorce.  Tyto dvě věty lze pomocí daných 3 spojek spojit do 4 souvětí. Víš, jak? Napiš i vzorce utvořených souvětí. Dnes k nám přijede strýček. Zůstanu doma. a proto, neboť, protože SOUVĚTÍ – spojování vět © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 77. 77. SOUVĚTÍ – spojování vět SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ (není učivem 1. stupně ZŠ) SOUVĚTÍ je větný celek, který se skládá ze dvou a více vět. Věty v souvětí jsou HLAVNÍ nebo VEDLEJŠÍ. VĚTY HLAVNÍ nejsou mluvnicky ani významově závislé na jiné větě. Mohou stát samostatně. (Honza zvítězil ve všech disciplínách a získal zlatou medaili. Honza zvítězil ve všech disciplínách. Získal zlatnou medaili.) VĚTA VEDLEJŠÍ je závislá na jiné větě v souvětí (ta je pak větou řídící). (Děti utíkaly domů, protože se spustil prudký déšť.) SOUVĚTÍ PODŘADNÉ obsahuje jen jednu větu hlavní. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ obsahuje dvě a více vět hlavních. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 78. 78. SKLADBA Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci 5. Řeč přímá a nepřímá
 79. 79. OPERACE S ŘEČÍ PŘÍMOU A NEPŘÍMOU 5. ročník  Rozpoznání věty přímé a nepřímé, vyvození jejich funkce  Převádění věty nepřímé na přímou a naopak  Správný zápis věty přímé ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 80. 80. FUNKCE PŘÍMÉ ŘEČI Budka Adam prosil tatínka, aby pověsil na zahrádku ptačí budku. Jistě se tam na jaře nastěhuje nějaký pták a vyvede tam mladé. Tatínek řekl Adamovi, že žádnou budku nemají. Adam mu odpověděl, že by ji mohli udělat a že mu bude pomáhat. Tatínek přinesl prkýnka a Adam nářadí. Tatínek ho poprosil, aby mu podal pilku, protože musí nejdříve nařezat stejně dlouhá prkýnka. Potom... Adam měl z budky obrovskou radost. Řekl, že to je vlastně jejich první společný výrobek. Tatínek mu odpověděl, že příště spolu mohou vyrobit novou boudu pro Alíka. ÚKOLY:  Čím se od sebe tyto ukázky liší? ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ 34 34 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy B. Úvaly: Jinan, 1993. Budka Adam prosil tatínka: „Pověs na zahrádku ptačí budku. Jistě se tam na jaře nastěhuje nějaký pták a vyvede tam mladé.“ Tatínek řekl Adamovi: „Vždyť žádnou budku nemáme.“ „Tak ji uděláme, tati, já ti budu pomáhat!“ Tatínek přinesl prkýnka a Adam nářadí. „Podej mi pilku,“ požádal ho tatínek. „Nejdříve musíme nařezat prkýnka, aby byla stejně dlouho.“ Potom... Adam měl z budky obrovskou radost. „To je náš první společný výrobek, viď, tati,“ „Víš co, Adame,“ řekl tatínek, „příště spolu vyrobíme novou budku pro Alíka. A budeš mi zase pomáhat.“ „Huráááá! zakřičel Adam. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 81. 81. FUNKCE PŘÍMÉ ŘEČI 4. ročník PŘÍMÁ ŘEČ uvádí řeč mluvčího přímo, doslova. Opakuje to, co někdo řekl, nebo napsal. Píšeme ji do uvozovek. UVOZOVACÍ VĚTA stává před přímou řečí, za ní, nebo je do přímé řeči vložena. ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ U_________: Mikuláš řekl: „P_______________________________________________.!?“ „Když detektivové hledají stopy zločinců, potřebují baterky.“ „P_______________________________________________,!?“ „Když detektivové hledají stopy zločinců, potřebují baterky,“ u_________. řekl Mikuláš. „P________________________________,!?“ „Když detektivové hledají stopy zločinců,“ u_________, řekl Mikuláš, „p______________.“ „potřebují baterky.“ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 82. 82. PŘÍMÁ ŘEČ A JEJÍ STAVBA ÚKOLY:  Doplň uvozovací věty.  ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ 35 35 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy B. Úvaly: Jinan, 1993. 36 JIRKŮ, Z. Český jazyk 5. Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. pololetí. Brno: Nová škola, 2006. 36 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 83. 83. APLIKACE ŘEČI PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ ÚKOLY:  Převeď přímou řeč do řeči nepřímé a naopak. ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 84. 84. SKLADBA APLIKACE UČIVA O SKLADBĚ NA PRAVOPIS  VELKÁ PÍSMENA NA ZAČÁTKU VĚT  INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA ZA VĚTAMI (druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího)  KONCOVKY PŘÍČESTÍ MINULÉHO - shoda přísudku s podmětem - shoda přísudku s několikanásobným podmětem  PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍ  PŘÍMÁ ŘEČ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

×