Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Výzkum rizikového chování
slovenských a eských d tí
v prost edí internetu 2014
Výzkumu se zú astnilo respondent ve v ku let.1488 11 17
71,10 % vzorku tvo ily d ti ve v ku 11 14 let; 28,90 % d tí ve v k...
Kyber ikana
Procentuální rozlo ení nej ast j ích forem kyber ikany z pohledu ob tí je u slovenských d tí podobné jako v es...
Sexting
Nej ast j í d vody, pro d ti tzv. sexting provozují:
Preto e to bol moj frajer a chcel to odo m a.
Poslal aj mne.
...
Osobní sch zky s neznámými lidmi
34,18% 2,53 %
SLOVENSKO ESKO
50,26 % 53,92 %
respondent bylo
pozváno na osobní
sch zku s ...
Kontakt
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
e-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)

1,763 views

Published on

České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)

  1. 1. Výzkum rizikového chování slovenských a eských d tí v prost edí internetu 2014
  2. 2. Výzkumu se zú astnilo respondent ve v ku let.1488 11 17 71,10 % vzorku tvo ily d ti ve v ku 11 14 let; 28,90 % d tí ve v ku 15 17 let (výzkum probíhal ve v ech krajích SR). 71,10% 44,96% 55,04%28,90% d ti ve v ku 11 14 let mu id ti ve v ku 15 17 let eny Charakteristika výzkumu na Slovensku
  3. 3. Kyber ikana Procentuální rozlo ení nej ast j ích forem kyber ikany z pohledu ob tí je u slovenských d tí podobné jako v eské populaci. eské d ti jsou více ohro eny a také se ast ji setkávají s (e-mail, sociální sít apod.).verbálními útoky pr niky na své ú ty 28,38 % 26,94 % 16,81 % 6,94 % Verbální útoky Pr nik na ú et (prolomení hesla do online ú tu) Vyhro ování a zastra ování Vydírání SLOVENSKO 34,33 % 34,80 % 17,84 % 7,91 % Verbální útoky Pr nik na ú et (prolomení hesla do online ú tu) Vyhro ování a zastra ování Vydírání ESKO
  4. 4. Sexting Nej ast j í d vody, pro d ti tzv. sexting provozují: Preto e to bol moj frajer a chcel to odo m a. Poslal aj mne. Vedel som, e budem v bezpe í a nebola nahá, ale len bez mikiny. Za úbenos , sympatia, náklonnos , vernos , dôvera. Preto e to je môj priate , s ktorým sme u spolu viac ako pol roka, a chcela som mu spravi rados , ke e sme sa dlho nevideli. 7,60 % 9,31% 72,76 % d tí umístilo obna ené fotky na internet respondent odeslalo obna ené fotky jinému d tí pova uje takové chování za riskantní SLOVENSKO ESKO 7,81 % 12,14 % 77,50 % d tí umístilo obna ené fotky na internet respondent odeslalo obna ené fotky jinému d tí pova uje takové chování za riskantní
  5. 5. Osobní sch zky s neznámými lidmi 34,18% 2,53 % SLOVENSKO ESKO 50,26 % 53,92 % respondent bylo pozváno na osobní sch zku s neznámým lov kem rodi m dotázaných by nabídce vyhov lo a na sch zku by lo O setkání by teenege i pov d li: 51,27 % u itel m kamarád m 42,03 % 3,02 % 43,56 % 54, 91 % respondent bylo pozváno na osobní sch zku s neznámým lov kem rodi m dotázaných by nabídce vyhov lo a na sch zku by lo O setkání by teenege i pov d li: 55,56 % u itel m kamarád m
  6. 6. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. e-mail: kamil.kopecky@upol.cz www.e-bezpeci.cz

×