Závěrečná práce čínština

419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečná práce čínština

  1. 1. Čínština Zuzana Ullrichová 362664KPI11 Kurz práce s informacemi7. semestrRok 2012/2013
  2. 2. ARGUMENTACE Psát o čínštině jsem se rozhodla, protože mým studijním oborem jsou Kulturní studia Číny,tudíž mi je toto téma více než blízké. Ve své práci nejdříve uvádím čtenáře do historickéhokontextu, což je podle mého názoru stěžejní, vzhledem k tomu, že text není určen asijskémučtenáři. Dále se věnuji transkripci a fonetice, což je díky své odlišnosti taktéž velmi důležité. ANOTACE První část mé práce je věnována historii čínského písma od dynastie Shang, přes dynastiiZhou, Období válčících států, dynastii Han až po současnou verzi. Další část je věnována transkripci čínského písma, která je doplněná o tabulkytranskripčního systému. Poslední část je věnována fonetice, kde je vysvětleno, jakým způsobem tento jazyk pracujes intonací. V této práci není popsáno čínské písmo, protože pouštět se do tohoto tématu byvyžadovalo poměrně rozsáhlou práci. KLÍČOVÁ SLOVA Čínština, čínská fonetika, historie čínštiny, čínská transkripce ÚVOD Čínština patří do sino-tibetské jazykové rodiny. Čínsky se mluví zejména v Číně, ale takéna Taiwanu, v Singapuru, Malajsii a v čínských komunitách po celém světě. Čínština sezapisuje pomocí znaků, neexistuje zde abecední systém. Tyto znaky mohou mít různá čtení ivýznamy. HISTORIE PÍSMA
  3. 3. První písmo vzniklo v období dynastie Shang v 17. - 11. Století př. n. l. tomuto písmu seříká jiǎgǔwén 甲骨文. Bylo objeveno v 19. století n. l. Obsahuje asi 4 000 znaků, rozluštěnobylo přibližně 1 000, protože vláda vědecké bádání ohledně písma značně omezuje. Jiǎgǔwénobsahuje čtyři kategorie znaků, tyto znaky však zatím stále nejsou ustálené co se velikosti,vnitřních komponentů a struktury týče. Jiǎgǔwén bylo využíváno primárně k věštění azapisovalo se na úlomky kostí a želví krunýře. Později vzniká za dynastie Zhou písmo jīnwén 金文, užívané především pro praktikyspojené s kultem předků. Texty mají popisný nebo literární charakter. Písmo se rylo na bronza kamenné stély. Znaky jsou ornamentální, velikost a vnitřní stavba znaků se ustálila, píše seve sloupcích. V období válčících států vzniká písmo dàzhuàn 大篆 a xiǎozhuàn 小篆, tedy velké a malépečetní písmo. Xiǎozhuàn bylo oficiální sjednocené písmo dynastie Qin a pozdní Han. V tétodobě se objevují nové materiály pro zápis písma, a to bambusové úštěpky, hedvábí a nefrit,keramika, či bronz. Rozrůstají se také regionální varianty znaků. Za dynastie Han vzniká ještěúřednické písmo lìshū 隶书, které je mnohem hranatější a ztrácí piktografickou podobu. V prvním století se pro psaní začíná využívat papír. Pro rychlé psaní se písmozjednodušuje, čímž mizí fonetika a piktografický původ znaků. Dále vzniká písmo kaishu 楷 书 , které je používáno v učebnicích, je zformováno doimaginárního čtverce. Toto písmo se používá dodnes. TRANSKRIPCE Transkripci, tedy přepis čtení čínských znaků pomocí abecedy, můžeme v Čechách rozdělitna tři hlavní celky. První je transkripce čínštiny v čínštině: Transkripce čínštiny v Číně vzniká už za dynastie Han jako transkripce fǎnqiè 反切. Příklad: 蓝 聊 曼lán liáo màn Tato transkripce vznikla kvůli stykům Číny s okolním světem, mimo jiné i kvůli překladubuddhistických súter. Další transkripce přicházely spolu s misionáři z Evropy. Roku 1626 vytvořil dalšítranskripci
  4. 4. jezuitský misionář Matteus Ricci, kterou později přepracoval Nicolas Trigual. V 19. stoleté probíhalo hnutí za gramotnost Číňanů a roku 1918 byla ustanovena z hùyīnzìmǔ 注音字母 jako oficiální pomocná abeceda, na Taiwanu je používána dodnes. Vznikla také guóyǔ luómǎ zì 國语 羅 馬 字, tedy romanizační abeceda, která zapisuje tónypomocí písmen. Lādīng huà xīn wénzì 拉丁化新文字 - nová latinizační abeceda, vznikla ve spolupráci seSSSR, když jezdili sovětští dělníci do Číny a na naopak. Tato abeceda zaznamenávávýslovnost. V 50. letech přichází hànyǔ pīnyīn fāngàn 汉语拼音方案, která je oficiálně přijata roku1958, má sloužit k podpoře výuky a jako náhrada písma. Na rozdíl od znaků zaznamenáváhranici slov. Příklad: pīnyīn V 70. letech dochází k úpravám a roku 1977 je tato transkripce mezinárodně přijatav Athénách. Používá se v odborných publikacích, v populární literatuře se stále píše pomocínárodních přepisů. Této dodnes užívané mezinárodně uznané transkripci se říká pīnyīn. Transkripce čínštiny v češtině:
  5. 5. První česká transkripce pochází z roku 1938, která je uvedena v knize Učebnice mluvenéčínštiny, jejímž autorem je J. Průšek. Roku 1950 je transkripce pozměněna, dokladem je knihaUčebnice hovorové čínštiny, autory jsou Průšek a Palát. Roku 1951 je přepis oficiálně přijat apozměněn bohemisty. Česká transkripce nepíše slova dohromady, ale přes pomlčku. Příklad: pchin-jin Pro některá čínská slova se používají počeštěné výrazy. Příklad: běijīng 北京  Peking shànghǎi 上海  Šanghaj kǒngzǐ 孔子  Konfucius Transkripce čínštiny v angličtině: Na první anglické transkripci má zásluhu T. H. Wade, první profesor čínštiny naCambridge, také autor první čínské učebnice pro anglickou veřejnost. Tato transkripce vzniklaroku 1867. Později ji roku 1912 přepracoval H. A. Giles. Podle těchto dvou mužů dnes tatotranskripce nese název Wade-Giles.
  6. 6. FONETIKA V čínštině je základní fonologická jednotka slabika. Slabika má tři složky - iniciálu, finálua tón. Ve standardní čínštině je 21 iniciál plus jedna nulová. Tedy - b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h,z, c, s, zh, ch, sh, r, j, q, x. Finál má čínština 36, jsou to: a, o, e, ai, ei, ao, ou, an, en, ang, eng,i , ia, ie, iao, iu, ian, in, iang, ing, u, ua, uo, uai, ui, uan, un, uang, ueng, ong, u, ue, uan, un,iong + i, er. Tóny jsou celkem 4 - vysoký, stoupavý, hluboký, klesavý, můžeme se setkat is nulovým. Tyto tóny se rozlišují znaménky nad slabikami. Znaménka mají ve slabikáchpřesnou pozici, to znamená, že je pevně dámo, kdy se nad kterým písmenem vyskytují. Každá slabika se vyslovuje s určitou intonací, která určuje význam dané slabiky. Tónovánínení založeno na určitých hlasových úrovních, ale na změnách intonace během vyslovováníjednotlivých slov a pak i během hovoru.
  7. 7. Zdroj: China Expat – Chinese Language, Culture and Travel. Tones.gif In: eChinaExpact [online]. Dostupné z:http://www.echinaexpat.com/ChineseLanguage/ElementaryChinese/tabid/193/articleType/ArticleView/articleId/177/Lesson-4-Chinese-Language-Tones-.aspx ZDROJE: FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 2010. - Odborná monografie 1. Tato kniha obsahuje velmi kvalitní informace o historii čínské civilizace 2. Část věnovaná historii čínského jazyka je velmi přesná 3. Kniha není komerčně zaměřena 4. Text v knize obsahuje odkazy na použitou literaturu 5. Kniha je psaná objektivně ŠVARNÝ, Oldřich. UHER, David. Hovorová čínština: Úvod do studia hovorové čínštiny.Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. - Odborná monografie 1. Oba autoři monografie jsou edurovaní v tomto oboru 2. V textu je použita odborná terminologie 3. Text obsahuje aktuální informace 4. Text obsahuje odkazy na použitou literaturu 5. Text je přehledně strukturován ZÁDRAPA, Lukáš. PEJČOCHOVÁ Michaela. Čínské písmo. Praha: Academia, 2009. - Odborný článek 1. Článek je kvalitní, stejně jako kniha, v které se nachází 2. Autoři práce jsou edurovaní v daném tématu 3. Článek obsahuje odbornou terminologii 4. Článek obsahuje odkazy na použitou literaturu
  8. 8. 5. Článek dostatečně popisuje zvolenou tematiku DING, Jo. REŠKA, Milan. Compheresive Mandarin Textbook. Brno: PBtisk s.r.o., 2009. - Odborný článek 1. Autoři jsou edurovaní ve zvoleném tématu 2. Článek obsahuje odkazy na použitou literaturu 3. Článek je kvalitním zdrojem, stejně jako kniha, v které se nachází 4. Článek obsahuje aktuální informace 5. V článku je použita odborná terminologie China Expat – Chinese Language, Culture and Travel. Tones.gif In: eChinaExpact[online]. Dostupné z:http://www.echinaexpat.com/ChineseLanguage/ElementaryChinese/tabid/193/articleType/ArticleView/articleId/177/Lesson-4-Chinese-Language-Tones-.aspx - Webová stránka 1. Zdroj není komerčně zaměřen 2. Zdroj je důvěryhodný 3. Zdroj je přehledně strukturovaný 4. Informace zde obsažené jsou přesné 5. Zdroj obsahuje aktuální informace

×