SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
ZÁKLADY
ČESKÉ FONETIKY
FONOLOGIE
(ÚVOD DO STUDIA)
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
kamil.kopecky@upol.cz
facebook.com/kamil.kopeckyVerze: Studenti PdF UP
Systém výuky fonetiky
Fonetika je realizována v podobě
- Online přednášek (e-learningové MOOC
kurzy)
- Semináře, ve kterých se trénuje…
http://unifor.upol.cz
http://fonetika.upol.cz
Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
Fonetika (hláskosloví) je věda, která se zabývá zvukovou stránkou
jazyka.
Konkrétně se zabývá:
1. Procesem tvořenízvuku v mluvních orgánech (tvorbou hlásek, řeči,
artikulací…).
2. Percepcí řeči a jejímuporozumění (sluch).
3. Dalšími zvukovými prostředky lidské komunikace.
4. Mluveným komunikačním procesem.
K čemu nám to je?
Učitel je osoba, která…
1. Je prožáky řečovýmvzorem (spisovný jazyk).
2. Diagnostikuje řečovévady u dětí a usiluje o jejich nápravu (v
součinnosti s logopedy).
3. Vysvětlujedětem rozdílymezi zvukovoua psanou podobou jazyka
(např. v rámci pravopisu).
4. Budujekvalitu vlastního řečového
projevužáků (referáty, mluvní cvičení,
přednes,prezentace apod.)
Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
Fonetika se tradičně dělí na:
1. Fonetiku artikulační („jak vyslovujeme“)
2. Fonetiku percepční („jak slyšíme“)
3. Fonetiku akustickou („jak se zvukpřenáší prostředím“)
Fonologiese naopak zabývá především fungováním jednotlivých hlásek v
systému, zabývá se tedy
funkcí hlásek uvnitř slovči slovních spojení.
Konkrétně se zabývá například různými druhy hláskových změn, hláskovými
alternacemi apod.
Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
Základní jednotka = FONÉM(abstrakce)
V praxi se realizujejako
1. grafém(písmeno)
2. fón/alofon(hláska).
Fonémnemá význam,ale má schopnost význam rozlišit.
PES-LES-VES
Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
Základní metoda zkoumání, která se využívá u obou disciplín,je
fonetická a fonologická transkripce, tedy přepiszvukové podoby slova
do podoby grafické.
K přepisuse pak používají symboly Mezinárodní fonetické abecedy
(API, IPA).1 hláska se označuje vždy jedníma týmž grafickým znakem.
Základy fonologickétranskripce se naučíme
právěteď.
Mezinárodní fonetická abeceda
Transkripce
BÝT [bít]
PĚKNĚ [pjekňe]
LANKO [laŋko]
SUCHO [suxo]
MĚSÍC [mňesíc]
ANNA[ana]
PODDANÝ[poddaní]
LED [let]
HRB [hrp]
KDYŽ [gdiš]
V AUTĚ [fʔauťe]
SHODA [sxoda]
VZTAH [fstax]
.
Změny hlásek v jazyce
Ve výslovnostiběžně dochází ke změnám hlásek.
Výslovnost nemusí odpovídat pravopisné podobě slova!
BIOLOGIE-> [BIJOLOGIJE]…hiátové hlásky
LED -> [LET] …asimilace znělosti
SHOŘET -> [ZHOŘET] … asimilace znělosti
OSM ->[OSUM]… epenteze
OKNO -> [VOKNO]… proteze
LŽIČKA ->[ŽLIČKA]… metateze
ANNA -> [ANA]… elize
Systémy hlásek
Hlásky se uspořádávají do logických systémů:
1. Systém souhlásek (konsonantů)
- znělé a neznělé (+) (-)
2. Systém samohlásek (vokálů)
- znělé hlásky
Systémy zachycují správnou výslovnost
jednotlivých hlásek (ortofonii).
Systém samohlásek
Vokalický trojúhelník (Hellwag, 1781)
Systém souhlásek
Systémy hlásek - fyziologie
Oba systémy vycházejí z fyziologických zákonitostí procesu artikulace,
tj. systémů:
1. Respirace (expiratorní proud)
2. Fonace(hlasivková štěrbina)
3. Artikulace (artikulační orgány)
Hlasivky v akci (fonace)
YouTube:www.youtube.com/watch?v=v9Wdf-RwLcs
Percepce
Aby mohl člověkdobře artikulovat, je dobré,aby také dobře slyšel...
Percepce
Sluchovépole zdravéhočlověka.
Náměty pro experimentování...
Pomůcky:
Mobil,tablet, notebook s mikrofonem,počítač apod.
Aktivity:
1. Měřenífrekvenčníhorozsahu dětí (i pedagogů)
2. Měřenívýšky hlasu dětí (i pedagogů)
3. Měřeníintonační křivky
4. Jazykolamy
5. Dechovácvičení
...
Cool Hearing Test: Are you a superhuman?
www.youtube.com/watch?v=_SHFwmPQ_rQ
A to je vše!
Doc. Mgr. KamilKopecký, Ph.D.
Katedračeského jazyka aliteraturyPdF UP
vedoucí CentraPRVoK
vedoucí projektu E-Bezpečí
kamil.kopecky@upol.cz
facebook.com/kamil.kopecky
http://fonetika.upol.cz
Koncept: www.ucitel21.cz

More Related Content

What's hot

Pravopis na 1. stupni ZŠ
Pravopis na 1. stupni ZŠPravopis na 1. stupni ZŠ
Pravopis na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběKamil Kopecky
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Kamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLKamil Kopecky
 
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠSlovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 
Skladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠSkladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠSlovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLKamil Kopecky
 
Grafická stránka jazyka
Grafická stránka jazykaGrafická stránka jazyka
Grafická stránka jazykaVeronikaKrej
 
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠSlovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazykaKamil Kopecky
 
Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnostČtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnostVeronikaKrej
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kamil Kopecky
 
Rédiger une lettre de motivation
Rédiger une lettre de motivationRédiger une lettre de motivation
Rédiger une lettre de motivationrispal
 
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische Eigenschaften
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische EigenschaftenLexeme - Bedeutung und Pragmatische Eigenschaften
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische EigenschaftenJelena Kostic-Tomovic
 

What's hot (20)

Lexikologie
LexikologieLexikologie
Lexikologie
 
Pravopis na 1. stupni ZŠ
Pravopis na 1. stupni ZŠPravopis na 1. stupni ZŠ
Pravopis na 1. stupni ZŠ
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
Syntax
SyntaxSyntax
Syntax
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠSlovní druhy na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
 
Skladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠSkladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠ
 
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠSlovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
Slovní zásoba - významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
 
Grafická stránka jazyka
Grafická stránka jazykaGrafická stránka jazyka
Grafická stránka jazyka
 
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠSlovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnostČtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
 
Zivotopis - SK
Zivotopis - SKZivotopis - SK
Zivotopis - SK
 
Rédiger une lettre de motivation
Rédiger une lettre de motivationRédiger une lettre de motivation
Rédiger une lettre de motivation
 
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische Eigenschaften
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische EigenschaftenLexeme - Bedeutung und Pragmatische Eigenschaften
Lexeme - Bedeutung und Pragmatische Eigenschaften
 
Iz drugoguglajkt
Iz drugoguglajktIz drugoguglajkt
Iz drugoguglajkt
 

Similar to Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)

Kpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukolAndre_Wolf
 
Konflikt mluveného a psaného jazyka
Konflikt mluveného a psaného jazykaKonflikt mluveného a psaného jazyka
Konflikt mluveného a psaného jazykanoninek
 
Hlavní úkol, modul 13
Hlavní úkol, modul 13Hlavní úkol, modul 13
Hlavní úkol, modul 13noninek
 
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osobZávěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osobLada Vacková
 
C ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaC ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaJosef Zemek
 
C ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaC ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaJosef Zemek
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIpepazdepa989
 
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠGrafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠVeronikaKrej
 

Similar to Základy české fonetiky a fonologie (U1ST) (13)

Kpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukol
 
Konflikt mluveného a psaného jazyka
Konflikt mluveného a psaného jazykaKonflikt mluveného a psaného jazyka
Konflikt mluveného a psaného jazyka
 
Hlavní úkol, modul 13
Hlavní úkol, modul 13Hlavní úkol, modul 13
Hlavní úkol, modul 13
 
Zaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPIZaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPI
 
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osobZávěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
 
C ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaC ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit priloha
 
C ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit prilohaC ciz vdelavani ucit priloha
C ciz vdelavani ucit priloha
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Infoška publikování (1)
Infoška publikování (1)Infoška publikování (1)
Infoška publikování (1)
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠGrafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
 
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPIZávěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
 
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPIZávěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéKamil Kopecky
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceKamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLKamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruKamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Kamil Kopecky
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeKamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityKamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONKamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuKamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)Kamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Kamil Kopecky
 
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Kamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
 

Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)

 • 1. ZÁKLADY ČESKÉ FONETIKY FONOLOGIE (ÚVOD DO STUDIA) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz facebook.com/kamil.kopeckyVerze: Studenti PdF UP
 • 2. Systém výuky fonetiky Fonetika je realizována v podobě - Online přednášek (e-learningové MOOC kurzy) - Semináře, ve kterých se trénuje… http://unifor.upol.cz http://fonetika.upol.cz
 • 3. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Fonetika (hláskosloví) je věda, která se zabývá zvukovou stránkou jazyka. Konkrétně se zabývá: 1. Procesem tvořenízvuku v mluvních orgánech (tvorbou hlásek, řeči, artikulací…). 2. Percepcí řeči a jejímuporozumění (sluch). 3. Dalšími zvukovými prostředky lidské komunikace. 4. Mluveným komunikačním procesem.
 • 4. K čemu nám to je? Učitel je osoba, která… 1. Je prožáky řečovýmvzorem (spisovný jazyk). 2. Diagnostikuje řečovévady u dětí a usiluje o jejich nápravu (v součinnosti s logopedy). 3. Vysvětlujedětem rozdílymezi zvukovoua psanou podobou jazyka (např. v rámci pravopisu). 4. Budujekvalitu vlastního řečového projevužáků (referáty, mluvní cvičení, přednes,prezentace apod.)
 • 5. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Fonetika se tradičně dělí na: 1. Fonetiku artikulační („jak vyslovujeme“) 2. Fonetiku percepční („jak slyšíme“) 3. Fonetiku akustickou („jak se zvukpřenáší prostředím“) Fonologiese naopak zabývá především fungováním jednotlivých hlásek v systému, zabývá se tedy funkcí hlásek uvnitř slovči slovních spojení. Konkrétně se zabývá například různými druhy hláskových změn, hláskovými alternacemi apod.
 • 6. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
 • 7. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Základní jednotka = FONÉM(abstrakce) V praxi se realizujejako 1. grafém(písmeno) 2. fón/alofon(hláska). Fonémnemá význam,ale má schopnost význam rozlišit. PES-LES-VES
 • 8. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Základní metoda zkoumání, která se využívá u obou disciplín,je fonetická a fonologická transkripce, tedy přepiszvukové podoby slova do podoby grafické. K přepisuse pak používají symboly Mezinárodní fonetické abecedy (API, IPA).1 hláska se označuje vždy jedníma týmž grafickým znakem. Základy fonologickétranskripce se naučíme právěteď.
 • 10. Transkripce BÝT [bít] PĚKNĚ [pjekňe] LANKO [laŋko] SUCHO [suxo] MĚSÍC [mňesíc] ANNA[ana] PODDANÝ[poddaní] LED [let] HRB [hrp] KDYŽ [gdiš] V AUTĚ [fʔauťe] SHODA [sxoda] VZTAH [fstax] .
 • 11. Změny hlásek v jazyce Ve výslovnostiběžně dochází ke změnám hlásek. Výslovnost nemusí odpovídat pravopisné podobě slova! BIOLOGIE-> [BIJOLOGIJE]…hiátové hlásky LED -> [LET] …asimilace znělosti SHOŘET -> [ZHOŘET] … asimilace znělosti OSM ->[OSUM]… epenteze OKNO -> [VOKNO]… proteze LŽIČKA ->[ŽLIČKA]… metateze ANNA -> [ANA]… elize
 • 12. Systémy hlásek Hlásky se uspořádávají do logických systémů: 1. Systém souhlásek (konsonantů) - znělé a neznělé (+) (-) 2. Systém samohlásek (vokálů) - znělé hlásky Systémy zachycují správnou výslovnost jednotlivých hlásek (ortofonii).
 • 15. Systémy hlásek - fyziologie Oba systémy vycházejí z fyziologických zákonitostí procesu artikulace, tj. systémů: 1. Respirace (expiratorní proud) 2. Fonace(hlasivková štěrbina) 3. Artikulace (artikulační orgány)
 • 16. Hlasivky v akci (fonace) YouTube:www.youtube.com/watch?v=v9Wdf-RwLcs
 • 17. Percepce Aby mohl člověkdobře artikulovat, je dobré,aby také dobře slyšel...
 • 19. Náměty pro experimentování... Pomůcky: Mobil,tablet, notebook s mikrofonem,počítač apod. Aktivity: 1. Měřenífrekvenčníhorozsahu dětí (i pedagogů) 2. Měřenívýšky hlasu dětí (i pedagogů) 3. Měřeníintonační křivky 4. Jazykolamy 5. Dechovácvičení ...
 • 20. Cool Hearing Test: Are you a superhuman? www.youtube.com/watch?v=_SHFwmPQ_rQ
 • 21. A to je vše! Doc. Mgr. KamilKopecký, Ph.D. Katedračeského jazyka aliteraturyPdF UP vedoucí CentraPRVoK vedoucí projektu E-Bezpečí kamil.kopecky@upol.cz facebook.com/kamil.kopecky http://fonetika.upol.cz Koncept: www.ucitel21.cz