Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntauudistuslausuntotalkoot

2,406 views

Published on

Näin kannattaa järjestää kuntalaisten mielipiteiden kerääminen. Tuotettiin verkossa yhdessä ehdotus kunnanjohtajille, joilla on halu ja tarve jotenkin järjestää kuntalaismielipiteiden keräys ja käsittely lausuntoa varten.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kuntauudistuslausuntotalkoot

 1. 1. KuntauudistuslausuntotalkootNäin kannattaa järjestää kuntalaisten mielipiteidenkerääminen –muistion yhteiskirjoitusTalkoistus ja yhteenveto: Tuija Aalto (Yle Internet)
 2. 2. Crowdsourcing-kokeilu 8.-14.2. Noin 20 osallistui suunnitelman muokkaamiseen viikon aikana Alkuperäinen työskentelymuistio ◦ http://muistio.tieke.fi/ehEMRjsmJV Blogikirjoitus aiheesta ◦ http://blogit.yle.fi/aikaleima/nyt-olisi- kunnissa-yhteisomanagereille-kayttoa
 3. 3. Tehtävänanto ”Näin kannattaa järjestää kuntalaisten mielipiteiden kerääminen” ◦ Tuotetaan yhdessä ehdotus kunnanjohtajille, joilla on halu ja tarve jotenkin järjestää kuntalaismielipiteiden keräys ja käsittely lausuntoa varten
 4. 4. Tiivistelmä muistiosta 20.2.2012YHDESSÄ KIRJOITETTUSUUNNITELMA
 5. 5. Sisältö Osallistamisen vaiheet Eri kohderyhmien tavoittamisesta Työkaluja verkossa Kuka kunnissa osallistaa
 6. 6. Vaiheet1. Rajaus ja määrittely2. Kanavan valinta3. Palautteen keruu4. Palautteen käsittely5. Prosessin sulkeminen ja avaaminen
 7. 7. 1. Rajaus ja määrittely (1/4) Kuka tarvitsee palautetta ja mistä? ◦ Kartoita mitä/millaista tietoa palautteen loppukäyttäjät, (virkamies/päättäjä) aidosti tarvitsevat; mitä he eivät tiedä Millaista palautetta tarvitaan? ◦ Avoimia uusia ideoita? ◦ Näkökulman laajentamista olemassa oleviin suunnitelmiin? Tarkista: ovatko (virkamiesten) kysymykset ymmärrettäviä yleisölle?
 8. 8. 1. Rajaus ja määrittely (2/4) Odotusten hallinta ◦ Varmista, ettei olla tekemässä "avoimuuspesua” ◦ Kerro, mihin osallistumisella on vaikutusta ◦ Pohdi, miten vaikutus saadaan näkymään Jos asioita kysytään mielenkiinnosta tai ajatusleikkinä, niin varo jättämästä mielikuvaa, että asia on jo vireillä
 9. 9. 1. Rajaus ja määrittely (3/4) Millaista palautetta yleisö pystyy antamaan? Miten ennalta tunnetut aiheet saadaan käsiteltyä niin, että vastaajilla jää energiaa keskittyä muuhunkin? ◦ Voidaanko tuottaa erilaisia ehdotuksia, joita yleisö kommentoi/arvioi/täydentää?
 10. 10. 1. Rajaus ja määrittely (4/4) Työvaiheiden suunnittelu ja vastuut  Miten palaute käsitellään? Kuka käsittelee?  Kuka antaa vastapalautteen?  Miten osallistujille/yleisölle saadaan tieto vaikutuksesta?
 11. 11. Kanavan valinta (1/3) Millaisia kanavia kohdeyleisö voi ja osaa käyttää? Missä välineissä kohderyhmä jo toimii? Välineen tai osallistumistavan tunnettuus, intuitiivisuus? Ei vain digitaalisia kanavia ◦ Gallupit ja täsmähaastattelut voivat tuottaa enemmän ja kattavampia näkemyksiä nopeammin kuin verkko ◦ Kyselyt paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat
 12. 12. 2. Kanavan valinta (2/3)Millaisia vastauksia kanavamahdollistaa? ◦ Tukeeko eritasoista osallistumista? (vrt. aktiivisuuden 90-9-1 –sääntö) Osataanko itse käyttää valittuakanavaa, tunnetaanko senkäyttökulttuuri? Onko potentiaalisia osallistujiariittävästi?  Rajaavatko kanavan ominaisuudet vastaajia?
 13. 13. 2. Kanavan valinta (3/3) Ennakko- ja jälkimoderointimahdollisuudet Käyttöliittymän kieli? Käytettävyys Rekisteröintipakko? Mahdollisuus ano-/pseudonymiteettiin Onko kanava kerta- vai jatkuvakäyttöinen? Datan vientimahdollisuus/-formaatit?
 14. 14. 3. Palautteen keruu (1/3)Tiedota aktiivisesti, innosta verkosto: Värvää aiheesta kiinnostuneet tiedottamaan - sanoma saa uskottavuutta ja leviää laajalle Hanki kohderyhmään kuuluvia ensimmäisiä vastaajia, jotka toimivat muille mallina, miten palautetta annetaan ◦ Ennakoi 90-9-1 -ryhmät, ts. yleisen tiedotuksen lisäksi houkuttele aktiivista väkeä eri kohderyhmistä
 15. 15. 3. Palautteen keruu (2/3)Tilannekuva ◦ Kerro osallistujille palautteen käsittelytavasta ja aikataulusta, mistä saa lisätietoa ja miten etenemistä voi seurata ◦ Keskeneräisten tulosten näyttäminen kesken keruuprosessin voi motivoida muitakin osallistumaan ◦ Toisaalta varaudu Group think –ilmiöön, mikäli tuloksia nähtävillä keruuvaiheessa
 16. 16. 3. Palautteen keruu (3/3) Korjaa lennosta (vastuuhenkilöt) ◦ Tarkenna ohjeistusta, anna lisätietoa, oikaise vääriä käsityksiä ◦ Esitä lisää aktivoivia kysymyksiä
 17. 17. 4. Palautteen käsittely Kun osallistumismahdollisuus sulkeutuu, pidä yleisö ajan tasalla: jaa tietoa heti, ja kerro, milloin yhteenveto on valmis Arvioi kerätty materiaali asiantuntijoiden kanssa  Muista itsekriittisyys: palauteprosessin fasilitoija ei välttämättä ole käsiteltävän asian substanssiosaaja Tee yhteenveto – jos mahdollista, käytä avoimia kollaboraatiovälineitä Huolehdi yhteenvedon luettavuudesta (viestintäosaaminen)
 18. 18. Sulje ja avaa prosessi Kokoa vastaukset polttavimpiin kysymyksiin ja mielipiteisiin ◦ Miel. henkilöiden kautta (nimet ja kuvat?) Jaa yhteenvedot laajasti ◦ Kerää vastapalaute, pyydä sidosryhmien arvioita Jälkiseuranta: miten asia etenee Tarvittaessa toista prosessi
 19. 19. KOHDERYHMIENTAVOITTAMINEN
 20. 20. Eri kohderyhmien tavoittamisesta Yläasteikäiset nuoret Työikäiset aikuiset ja seniorikansalaiset, jotka ovat tottuneita netinkäyttäjiä Seniorikuntalaiset, joita ei tavoiteta netissä
 21. 21. Suomen lasten parlamentti Kuntien lapsiedustajista muodostettu toimielin ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen yhteisö, joka kokoontuu pääsääntöisesti netissä toimivassa verkkoparlamentissa http://www.lastenparlamentti.fi/ 9-14v. nuoret, yli 200 kuntaa Vaikuttamiskanava: viranomaisilla ja päättäjillä mahd. kysyä asioita suoraan lapsilta, lapsilla päättäjiltä. Myös live-chat
 22. 22. Aloitekanava.fi ◦ ”Verkkopalvelu, jonka avulla nuoret voivat muuttaa maailmaa – tai ainakin tehdä kotikunnastaan hiukan paremman paikan elää” ◦ Mukana 2012 145 kuntaa http://aloitekanava.fi ◦ Kunta kysyy -osiossa päättäjät kysyvät nuorilta http://www.aloitekanava.fi/kuntakysyy/ ◦ Kunnista aktiivisempia kysyjiä viimeisen puolen vuoden aikana Turku, Siikajoki, Iisalmi, Jyväskylä ja Rovaniemi. ◦ Kuntien moderaattorit päivittävät seurantatiedot asian käsittelyn etenemisestä palveluun
 23. 23. Kehitysehdotus: Kunnan nettisivut Kunnan nettisivuilla oleviin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pitäisi saada kommentointimahdollisuus. ◦ Kun siis esityslistalle tulee "koulun sulkeminen", ihmisten pitäisi voida ottaa kantaa. ◦ Sähköpostiosoite jokaiselle lautakunnalle (esim sivistyslautakunta@kunnannimi.fi). ◦ Ennen kokousta sihteeri voisi kerätä kommentit ja välittää ne lautakunnalle "pika-analysoituna" eli hyvät, asialliset kannanotot kokonaan ja muista lukumäärä vastustavista ja kannattavista viesteistä. Aktiivinen avoimuus toimintamallina
 24. 24. Osaksi normaalia prosessia Tavoite: Kansalaiskeskustelu osaksi kuntapäätöksenteon järjestelmiä, niin, että asiasta käyty keskustelu kulkee mukana ja arkistoituu yhdessä sähköisen asianvalmistelun ja päätöksenteon kanssa Ei erillisiä keskustelufoorumeja tai nettikyselyjä. Jälkikäteen voidaan palata tarkistamaan millä perusteilla päätöksiä on tehty ja millaista keskustelua herättänyt
 25. 25. Kehitysehdotus: Tunneside Kuntalaisten nettiin kaikkien selailtavaksi tarkoitetun aineiston (valokuvat, videot, tekstit, piirrokset, musiikkiteokset, foorumikirjoitukset jne.) hyödyntämien kunnan sivuilla. Kansalaisten kotiseuturakkauden hyödyntäminen auttaa kuntia solmimaan kiinteämmät suhteet kuntalaisiin ja helpottaa esimerkiksi erilaisten kyselyjen ja tiedustelujen toteuttamista. ◦ Tapio Parkkari (@TapioHeikki) ja Eeku Strahl suunnittelevat Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin uudentyyppisen lisäpalikan (nettimalli) kuntien nettisivuille. ◦ Saadun apurahan liite http://bit.ly/y6z9Zo ◦ Työryhmä hakee lisäapurahaa toimintavalmiin ohjeistuksen tekemiseen.
 26. 26. Nuorten tavoittaminen Kouluissa mahdollisuutena opettaa osallisuutta  Kuntien osallistavien virkamiesten tehtävä yhteistyötä koulujen kanssa, jotta nuoret saadaan tietoisiksi mahdollisuudesta vaikuttaa
 27. 27. Ei-sähköiset tiedotuskanavat Marketin ilmoitusseinä Kirjaston "tapahtuu"-seinä
 28. 28. Työikäisten tavoittaminen Kuntauudistuksesta avattu keskustelu otakantaa.fi-sivustolle Valmiiksi aktiivisten yhteisökanavien kautta ◦ Esimerkiksi kirjastoilta löytyy Facebook- yhteisösivuja, joiden kautta voi "vinkata"
 29. 29. Senioreiden tavoittaminen Seurakunnat järjestävät pienillä paikkakunnilla toimintaa sekä vanhuksille että lapsille / lapsiperheille. ◦ Netittömiä ikäihmisiä voisi tavoittaa tätä kautta ◦ Ihmiset voisivat esimerkiksi viikoittaisissa kerhoissa/kokoontumisissa vastata kunnan kyselyihin Kotipalveluyritykset, jotka käyvät vanhusten tai liikuntarajoitteisten kotona ◦ Voisiko heidän kauttaan myös hoitaa kyselyä niille, jotka eivät muilla keinoin pysty helposti osallistumaan?
 30. 30. TYÖKALUJAVERKOSSA
 31. 31. Lausuntopalvelu Lausuntopalvelu (proto) ◦ http://www.lausuntopalvelu.fi/ ◦ Osa oikeusministeriön osallistumisympäristöhanketta - joitakin hallinnon edustajia tultaneen kouluttamaan tämän käyttöön
 32. 32. Wiki Wiki - pysyvä paikka, joka on aina valmiina, kun tarvitaan ◦ Wikien ongelma yleisölle kommunikointiin on, että ne ovat helposti raskaita ja tylsiä. Aktiivisia ei haittaa, mutta jos tavoite on osallistuttaa muitakin, niin jokainen tekstimassa ja alasivu pudottaa osan yleisöä kelkasta.
 33. 33. Esimerkki toimintamallista wikillä Wikin luonti, aiheiden luonti ylätason sivuilla selkeästi esim. kuntalaisten ideat&aloitteet, valmisteilla olevat asiat, kysymyksiä kunnalle, arkisto vanhoille jutuille Kuhunkin aiheeseen voi lisätä omia aloituksia uusina sivuina. Sivujen luonnin ja aloittamisen helpottamiseksi voi tehdä valmiita sivupohjia ja pikatoiminnot sivujen lisäämiseen esim. Lisää idea tai aloite, Lisää kysymys jne. Selvät ohjeet, miten toimitaan. Fasilitaattori, ohjaaja tai ylläpitäjä(t) ohjaavat ja osallistuvat keskusteluun, järjestelevät aineistoa selkeämmäksi yms. Ylläpitäjät voivat myös huolehtia (muiden osallistujien ohella) sivujen täggäämisestä eli asiasanoittamisesta. Niiden pohjalta voidaan näyttää edelleen tagipilviä suosituimmista aiheista. Lisäksi muitakin listoja kuten suosituimmat sivut, aktiivisimmat juuri nyt, eniten keskusteltu, eniten tykkäyksiä sivulla jne. (ei toki kaikkea vaan jotain näistä) Olennaista verkkoympäristön sitominen todelliseen päätöksentekoon, käytännössä kunnan virkamiesten ja päättäjien sitoutumista ja verkossa tapahtuvan kansalaisaloitteellisuuden arvostamista, tuomista esille ja aktiivista seuraamista.
 34. 34. KUKA KUNNISSAOSALLISTAA
 35. 35. Virka- ja luottamusmiehet Em. tavoilla saatuihin kannanottoihin pitäisi vastata ◦ Kansalaiskeskustelu osaksi kuntapäätöksenteon järjestelmiä, vuorovaikutus osaksi prosessia ◦ Kunnan lautakuntien pitäisi olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa Tehtävä kirjastoille: kunnan wikin / aloitekanavien ylläpito ja auttaminen niiden käytössä
 36. 36. Yhteisömanageri vastaa Wikit ja keskustelufoorumt tarvitsevat kunnan palkkaaman tai valitseman henkilön (nettikätilö, verkostofasilitaattori, community manager tai joku vastaava)
 37. 37. Vapaaehtoiset auttamaan Vapaaehtoiset voisivat fasilitoida ja aktivoida kuntalaisia osallistumaan Kaupunginosayhdistysten, urheiluseurojen, seurakuntien yms. pienempien aktiivisten ryhmien panos ◦ Yhteisöt voivat kerätä kommentteja ja ideoita keskuudestaan ja toimittaa eteenpäin tai kuntakeskustelu voidaan tuoda näiden tilaisuuksiin (matala osallistumiskynnys).
 38. 38. KiitoksetPauliinaMakelaErkka PeitsoJanne KarttunenKari AOskari UotinenJoonas AutioKojoottiMustihponka (Harto pönkä)lindstorm (Antti Lindström)Mikko Ala-JuuselaTarja OllasPetri KolaTeemu RopponenJoonas LinkolaMerja HLassi LaitinenElisa PesonenSekä ne, joiden nimiä en huomannut mainita ja nimettömäksi jättäytyneet osallistujat
 39. 39. Korjauksia? Parannettavaa?Twitterissä: @Tuija

×