Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soteuttamo starttipaketti

796 views

Published on

Visio:
Soteuttamo voimaannuttaa ja verkottaa innostuneet soten uudistajat, jotka haluavat ihmislähtöisempiä palveluita sekä avointa yhteistyötä yleisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Arvot:
Yhteistyö, avoimuus, ihmislähtöisyys, innostus, uteliaisuus

Missio:
Soteuttamo edistää toimijoiden verkottumista ja vuorovaikutusta yli sektori- ja toimialarajojen, tarjoamalla alustan kohtaamisille sekä viestinnälle, jotta meillä olisi entistä asiakaslähtöisempiä palveluja. Lue lisää: www.soteuttamo.fi

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soteuttamo starttipaketti

 1. 1. SOTEUTTAMON starttipaketti
 2. 2. Soteuttamon perusidea Uusien, sektori- ja toimialarajat ylittävien yhteistyömallien kehittäminen ja kokeilu alueellisesti. Oppien levittäminen ja toimijoiden verkottaminen yli aluerajojen. Järjestäjän ja tuottajien avoin yhteistyö mahdollistaa verkostomaisen, jatkuvasti oppivan palveluntuotannon, joka tuo puitteita myös elinvoimaisuuden kehittymiselle.
 3. 3. Visio Soteuttamo voimaannuttaa ja verkottaa innostuneet soten uudistajat, jotka haluavat ihmislähtöisempiä palveluita sekä avointa yhteistyötä yleisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. Arvot Yhteistyö, avoimuus, ihmislähtöisyys, innostus, uteliaisuus Missio Soteuttamo edistää toimijoiden verkottumista ja vuorovaikutusta yli sektori- ja toimialarajojen, tarjoamalla alustan kohtaamisille sekä viestinnälle, jotta meillä olisi entistä asiakaslähtöisempiä palveluja.
 4. 4. Miksi Soteuttamo? Globaaleja megatrendejä Näin megatrendit näkyvät Suomen sotessa Eliniät pitenevät Kaupungistuminen Talouden reunaehdot tiukkenevat Digitalisaatio & logistiikan kehittyminen Genomitiedon hyödyntäminen ja geenien muokkaaminen Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi korostuvat Hyperkonnektiivinen yhteiskunta Robotisaatio Suomi vanhenee: väestön ikärakenne muuttuu radikaalisti Yhä isompi osa suomalaisista asuu kaupungeissa: tarvitaan kykyä ennakoida palvelutarpeen muutoksia eri alueilla Huoltosuhde heikkenee: vähemmällä rahalla pitää vastedes saada enemmän tuloksia Yksilöllinen palveluntarve korostuu samalla kun Big Data antaa aivan uusia mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen Vertaistuen ja -verkostojen merkitys kasvaa Inhimillisen hoivan arvo nousee entisestään
 5. 5. Mikä Soteuttamo? - Konsepti toteutetaan ja sitä kehitetään yhdessä valinnanvapauskokeilupaikkakuntien ja muiden halukkaiden alueiden ja toimijoiden kanssa - Tekee yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa - Verkottaa toimijoita ja rikkoo siiloutunutta ajattelu- ja toimintatapaa näiden välillä tuomalla yhteen sote-ammattilaiset, startupit, palvelumuotoilijat, oppilaitokset ym. - Auttaa löytämään uusia kumppanuuksia ja luomaan entistä asiakaslähtöisempää palveluekosysteemiä - Vahvistaa alueen elinkeinoelämää - Edistää asiantuntijatason yhteistyötä elinkeino- ja sote-toiminnan välillä kunnan/maakunnan organisaatiossa, mikä mahdollistaa palvelutuotannon jatkuvan kehittämisen. - Auttaa valmistautumaan tulevaan soteen asiakas- ja kilpailukykynäkökulmasta - Toimii kokeilukulttuurihengessä ja jatkuvan oppimisen alustana - Toimii pop up -hengessä vuosien 2017-2018 ajan - Soteuttamon koti löytyy osoitteesta www.soteuttamo.fi, josta löydät mm. tapahtumakalenterin, viimeisimmät uutiset ja uudistusmieltä inspiroivan Soteuttamo-kirjaston
 6. 6. Millainen on Soteuttamo-tilaisuus? - Järjestetään alueellisesti eri teemoihin keskittyen ja vaihtelevin väliajoin - Ovat kaikille avoimia matalankynnyksen tapahtumia - Verkottuminen ja kohtaamiset ovat olennaisessa osassa, sillä niiden kautta rakennetaan luottamus, jota tarvitaan kumppanuuksien syntymiseksi - Verkottumiseen on mahdollista käyttää Brella -speed matching työkalua - Ei ole pelkkä luento tai seminaari vaan koostuu myös esim. info-klinikoista, workshopeista, tietoiskuista, paneeleista, sparrauksista tai hackathonista. Ks. kalvot 10-11. - Hyvien kokemusten jako Soteuttamo-toimijoiden välillä - Kansallinen konsepti levittää tietoa sekä rakentaa verkostoja kansallisesti – ehkä kansainvälisestikin
 7. 7. Miten järjestän Soteuttamon? Ennen tapahtumaa - Tavoitteen asettaminen, viestintä, innostaminen Tapahtuman aikana - Verkostoituminen, vuorovaikutus ja #soteuttamo Tapahtuman jälkeen - Palautekysely, opit talteen, next steps Muista että Sitra auttaa!
 8. 8. Miten järjestän Soteuttamon? Ennen tapahtumaa: - Mieti miten edistät yhteistyötä laajasti alueen sote- ja elinkeinotoimijoiden, kuntien ja maakunnan sekä yritysten ja järjestöjen kanssa ja mikä on tilaisuuden tavoite. - Suunnittele tilaisuuden sisältö ja varaa tila - Ilmoita ohjelmasta Sitraan (elina.eerola@sitra.fi) viimeistään neljä viikkoa ennen tilaisuutta • Sitralta lupa Soteuttamo-brändin käyttöön ja logojen liittämisestä tilaisuuden materiaaleihin • Tilaisuus pääsee osaksi kansallisen Soteuttamon tapahtumakalenteria • Saat linkin Soteuttamon palaute-lomakkeeseen, jota voit jakaa tilaisuuden jälkeen osallistujille - Kutsu osallistujat rajat rikkovasti uusien kontaktien ja kumppanuuksien syntymiseksi. Tilaisuudet ovat aina avoimia kaikille kiinnostuneille (ei vain kutsuvieraille). - Haluatko kutsua paikallista mediaa paikalle? ”Hyviä uutisia sotesta!” - Teetkö tapahtumasivun, ennakkojutun tai blogin omille verkkosivuillesi? - Mieti striimataanko tilaisuus? - Soteuttamon taustajoukot Sitrassa auttavat mielellään tilaisuuden sisällön ideoinnista, vinkkaavat mielenkiintoisia puhujia ja mahdollisuuksien mukaan ovat itse käytettävissä puhujina, fasilitaattoreina tai osallistuvat tapahtumaan
 9. 9. Miten järjestän Soteuttamon? Tapahtuman aikana - Kerro johdannoksi mikä on Soteuttamo ja mihin sitä tarvitaan ja miksi. Ks. kalvot 1-5. - Kannusta osallistujia sosiaalisen median käyttöön #soteuttamo - Muista vuorovaikutteisuus ja vältä luennointia - Lopuksi kerro pian lähetettävästä palautekyselystä ja mainitse Soteuttamon uutiskirjeestä, jonka saa tilattua verkosta www.soteuttamo.fi - Osaatko jo kertoa alueesi Soteuttamon seuraavista askeleista
 10. 10. Miten järjestän Soteuttamon? Tapahtuman jälkeen - Lähetä palautekysely, johon olet saanut linkin Sitrasta - Kuulemme miellämme tilaisuuden jälkeen, miten meni ja kuinka monta osallistujaa Soteuttamo tavoitti elina.eerola@sitra.fi - Otamme mielellämme vastaan blogi-kirjoituksen järjestämästäsi Soteuttamosta. Vierailija-blogit julkaistaan Soteuttamon sivuilla. Blogin kautta hyväksi koetut menetelmät ja kokemukset saadaan jaettua kaikkien hyödyksi. - Muista verkostotoiminnan jatkaminen saadun palautteen pohjalta
 11. 11. Soteuttamo-tilaisuus voi koostua Esim. info-klinikoista, workshopeista, tietoiskuista, paneeleista, sparrauksista tai hackathonista Info-klinikat - Infoja tärkeistä asioista - Mahdollisuus kysyä asiasta tarkemmin asiantuntijalta Workshop - Fasilitoitua toimintaa, joissa painopiste on vuorovaikutuksessa, tiedonvaihdossa, uusien ideoiden synnyssä, ongelmien ratkaisemisessa ja isojen kokonaisuuksien kiteytyksessä. 1. Yhteinen aloitus, aiheen esittely, orientointi aiheeseen 2. Työskentely pienryhmissä 3. Aiheen yhteinen purku 4. Workshopin tulosten vieminen eteenpäin - Workshop menetelmiä ovat esim. • Learning cafe https://www.innokyla.fi/web/malli2825539 • OPERA https://www.google.fi/search?q=opera+menetelm%C3%A4&rls=com.microsoft:fi-FI:IE- Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH_- iViv_WAhWLa1AKHTkFCH4Q_AUICygC&biw=1920&bih=955#imgrc=e7UhNaLzK-_SnM:&spf=1508498358216 • Me-we-us https://www.google.fi/search?q=Me-we-us&rls=com.microsoft:fi-FI:IE- Address&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiuxZTUif_WAhVPaFAKHb2zAEYQsAQIMQ&biw=1920&bih=955# imgrc=Nez4KPoY5EbSmM:&spf=1508498237012 • Idealogi https://grapepeople.fi/en/idealogue/how-to-use-the-method/ • Lumipallo http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/html/yhteistoim_.html • Open Space https://www.innokyla.fi/web/malli111641 • World Cafe https://fasilitointiareena.com/fasilitointipankki/tyokaluja/kahvilatyoskentely-tiedon-kierrattaminen/
 12. 12. Soteuttamo-tilaisuus voi koostua Tietoisku ja yleinen keskustelu - Ajankohtaisen asian tiedotus - Muista vuorovaikutteisuus Paneeli - Asiantuntijat, kokemusasiantuntijat, palveluntuottajat tms. keskustelevat kiinnostavasta aiheesta - Paneelin moderaattori on tärkeässä roolissa johtamassa keskustelua Speed matching –verkottamistilaisuudet – 2 h - Osallistujia n. 20-30 hlöä: Etukäteen valittu teema (esim. tuottajat & digiratkaisut/järjestöt/toiset tuottajat/palvelutoimittajat…) - Mukaan mahtuu 10 sote-tuottajaa ja 10 teknologia /palvelutoimittajaa/kumppaniehdokasta (max. 2 hlöä/organisaatio) - Alkuun vapaata verkostoitumista kahvin tms. äärellä – 20 min - Ihmiset kootaan yhteen, tilaisuuden avaus ja ohjeistus (n. 10 min). Pienryhmissä speed networking: etukäteen ilmoitettu paikalla olevat tuottajat (10 kpl), jotka pöytien äärellä. Toimittajakumppanit kiertävät pöydältä toiselle, 5 min per pöytä ja esittelevät mitä tekevät – yht. 60 min. Kierros päättyy, järjestäjän kiitossanat ja osallistujilla mahdollisuus jatkaa keskustelua tilassa – 20+ min Pikahackathonit / palvelutyöpajat – n. 3-5 h - Halukkaat sote-tuottajat (max 10 kpl/kerta) pääsevät mukaan kehittämään käyttäjien, palvelumuotoilijoiden ja teknologiayritysten kanssa uusia palvelumuotoja. Tavoitteena työpajoissa saada monimuotoisten työpajatiimien kautta ideoita mm. teknologian mahdollisuuksista sote-tuotannossa ja toisaalta mahdollistaa erilaisten toimijoiden verkottuminen. Esim. info-klinikoista, workshopeista, tietoiskuista, paneeleista, sparrauksista tai hackathonista
 13. 13. Osallistujien kokemuksia - ”Palvelujen yhtiöittäminen - hyödyt/haitat kumppanuusmallit ja niihin liittyvä ansaintalogiikka”” - ”Tuotiin hyvin esille ne asiat, joihin myös järjestökentässä on kiinnitettävä huomiota.” - ”Tilaisuuden kokonaisuus oli hyvin rakennettu. Tuli paljon mietittävää omaan toimintaan.” - ”Tilaisuudessa kirkastui, mihin suuntaan sote on menossa.” - ”Kompakti, ajankohtainen tapahtuma.” ”Herätellä itseä vielä lisää siitä mitä tulevaisuudessa vaaditaan.” ”Saimme meidän projektin toteuttamisen kannalta arvokkaita kontakteja ständillä.”
 14. 14. sitra.fi | www.soteuttamo.fi @sitrafund Elina Eerola, Sitra elina.eerola@sitra.fi

×