SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
SOSTEn jäsenjärjestöjen
näkemyksiä SOSTEn alueellisesta
toiminnasta
 Strategiaseminaari Kuopio 4.6.2012
 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2
• Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan
 kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä
• Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta
 muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin
 - Ilman politiikkaan vaikuttamista ei synny muutosta
 - Taustatuki ja asiantuntija-apu vaikuttamistyössä
• Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
 - Monipuolinen viestintä tärkeää(lehti ja netti)
 - Yksilön kuuntelu ja kohtaaminen
• Aluetyön kehittäminen tärkeää-> järjestöjen välisen yhteistyön
 kehittäminen. Järjestötalous ja raha
• Alueen resurssit ei riitä tutkimukseen-> SOSTEn rooli tärkeä
• Kaikki yhtä tärkeitä rooleja
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2
1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä
  yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden
  tahojen kanssa
2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia,
  arviointia sekä muita tukipalveluja
3. Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja
  tiedontuotantoa
4. Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2
• Yhteinen näkemys vahvempi
• Resurssit yhdistyskentällä muuttuu.
 Yhdistysorganisaatio ei enää houkuttele
• SOSTE loisi vapaaehtoistyön rekisteriä/kenttää
 matalalla profiililla
• Säännölliset tapaamiset
• Koulutusta
• Yhteinen tiedotuskanava (lehti?)
• Kohdennetut kokoontumiset (aihe rajattu)
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2
• Yhteistyön koordinaattori
• SOSTEn aluetyöntekijät <-> Aluepäivät<->
 Ruohonjuuritason työntekijät
• SOSTEn työntekijät esim. kouluttajiksi ja
 luennoitsijoiksi
• Sosiaali-ja terveyskentän muutoksen tulkkina
 oleminen kansalaisille
• SOSTElla jokin linkki kunnallisiin toimijoihin
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2
• Viestintää meneillään olevista/suunnittelilla olevista
 projekteista
• Alan lainsäädännöstä tiedottaminen jo
 suunnitteluvaiheessa
• Seurantaa lakien toteutumisesta kunnissa
• Tutkimustulosten levittäminen ruohonjuuritasolle
• Tietoa lainsäädännön soveltamisohjeista myös
 järjestöille
• Miten SOSTE pystyy puuttumaan tasavertaisuuteen?
• SOSTEn suositukset järjestöille- voiko tehdä?
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
 asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    2/2

• 3.sektorin ja kuntasektorin yhteistyö. Koulutus ja
 asiantuntijuus
• Kustannustehokkuuden edistäminen(esim. sairaanhoito) ->
 tasa-arvoisuus
• Yhteiskuntatutkimusta
• Konkreettista toimintaa tekemisen tasolla
• Onko SOSTE tutkija vai tutkimusten kentälle viejä->
 käytäntöön
• Tutkisi ja toimisi yhteistyönesteiden poistamiseksi
• Tietoa on paljon,kuinka pienet yhdistykset saisivat hyödyn?
Osallistujien esille nostamat
teemat
Teema 1: Verkostoituminen              1/2• Alueellinen verkosto toimivaksi; erilaisten toimijoiden
 yhteistyön tukeminen/yhteensaattaminen.
 Väliinputoajat huomioon
• Toimijakartan tekeminen; Keitä/mitä SOSTE toimijoita
 kullakin alueella on? Minkä asian ympärillä toimivat?
• Yhteistyö kuntien ja muiden tahojen kanssa->ettei
 kunnat sysäisi omia tehtäviään järjestöille jne.
 -> roolijako ja vastuualueet selviksi
Teema 1: Verkostoituminen            2/2• SOSTE yhteistyökokousten koolle kutsuja
 -> kokousten tuotosten eteenpäin viennin koordinoija
 -> verkoston ylläpitäjä
 -> dialogin ylläpito
 -> rohkaiseminen yhteistyöhön
 -> mallintaminen
Teema 2: SOSTEn rooli          1/2

• Mikä on SOSTEn näkemys aluetyöstä? Miten se näkyy
 tulevaisuudessa?
• Mikä on SOSTEn resurssointi aluetyöhön? Aluetyön
 painoarvo? Raha,aika? Mitä on realistista odottaa?
• SOSTEn organisaation tarkempi esittely? Esim. kuinka
 suuri tutkimusosasto?
• SOSTE kattojärjestönä huolehtii/pyrkii vakauttamaan
 järjestötaloutta. Puhuu puolesta. Mistä rahat? Entä
 laatu ja asiakasturvallisuus
• Rahoituksen organisoinnissa järjestöille; RAY,
 jäsenmaksut, mistä lisää rahaa tulevaisuudessa?
Teema 2: SOSTEn rooli       2/2

•  Esiselvitykset
•  SOSTEn toimiala?
•  Sosiaalisen hyödyn mittaaminen
•  Rahoitusosaaminen
•  Hankekoordinointi
•  Järjestöt näkyväksi
Teema 3: Vaikuttaminen               1/2


• Järjestöjen vaikuttaminen
 yhteiskunnallisesti/kunnallisesti SOSTEn avustuksella
• SOSTEn linkittyminen järjestöihin-> vahvemmat
 järjestöt
• Järjestöjen yhteisen näkemyksen
 kokoaminen/kaivaminen? -> yhteisen näkemyksen
 vieminen julkiselle sektorille-> järjestöjen painoarvo
 kasvaa
• Järjestöjen alueellinen yhteistyö-> SOSTEn
 suositukset järjestöille-> kansalaistoiminta yli
 järjestökentän
Teema 3: Vaikuttaminen              2/2

• Lakien tulkinta- miten SOSTE voisi edistää
 yhdenvertaisuutta tässä asiassa?
• Tiedon tuottaminen lakien soveltamisesta eri
 kunnissa-> tasa-arvoisuuden toteutuminen olipa
 Nuorgamissa tai Kauniaisissa
• Rahoittajalle tarvittavan tiedon tuottaminen
• Haasteena vaikutustutkimus
• Avoimuus ja aito vuorovaikutus
Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus       1/2•  SOSTE näkyväksi kuntatasolla, SOSTE näkyväksi kentällä
•  SOSTEn tunnettuus ja tiedotus
•  Tuotetun tiedon kansanomaistaminen
•  Tiedotus virkamiehille
•  Paikallislehtiin juttuja SOSTEsta
•  Tietoiskut julkisesti kansallisella tasolla
•  Tvohjelma- Akuutti?
•  SOSTEn järjestötiedotus; Tutkimusta selkokielelle
Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus      2/2
•  Koulutus
•  Yhteistyö muiden koulutusorganisaatioiden kanssa
•  Sosiaalisen median hyödyntäminen
•  Vertais-ja lähimmäiskoulutus
•  Tekojen kautta
Osallistujien tekemä
yhteenveto keskustelujen
pohjalta
Yhteenvetoa                      1/3

• Paljon asioita käsitelty, mutta vielä tarvitaan lisää tietoa
 SOSTEsta ja SOSTElaisista
• Hyvin olemme yhteisillä, samoilla linjoilla->
 yhteistyöllemme ei esteitä. Samanmielisiä ajatuksia
• Tämän päivän työskentelyssä haimme hyvin yhteisiä
 näkemyksiä-> painoarvoa, linkki ihmisten arkeen ja
 osataankin jo paljon
• Alueella tarvitaan yhteistyön rakentamista järjestöjen
 kesken-> mitkä keinot? Esteiden tutkiminenkin ollut
 tänään hyvää.
Yhteenvetoa                    2/3

• SOSTE tulisi kouluttamaan, niin ruvettais keskenään
 työstämään asioita-> yhteistyötä yhdistysten välille
• Konkreettista yhteistyötä syntyy vuoropuhelussa eri
 teemojen ympärille
• Tärkeää tavata toisia; tämä päivä osoittanut kuinka
 paljon yhteisiä tehtäviä esim. vertaistukikoulutus
• Yhteisten teemojen ympärille foorumeita esim.
 Rahoitusosaaminen
• SOSTE kokoajana ja konkreettinen tekeminen
• Yhteistyöfoorumeita ollut paljon, mutta rahoittajat ja
 päättäjät olleet poissa. Voisiko SOSTE olla laajempi
 selvittäjä ja tutkija, uusien ehdotusten tuoja?
Yhteenvetoa                     3/3


• SOSTElta odotamme konkreettista tukea myös
 tiedottamisen ja luennoinnin muodossa
• Kiitos kaikille; antoisa ja miellyttävä iltapäivä
• Hyvä mahdollisuus osallistua
• Tarvitaan toistemme tukea
• Hyvä, että oli mahdollista avata oma suu
• Paljon ideoita ja konkreettisia ajatuksia
• Antaa uskoa, on ihmisiä että tolkku tulloo!
• SOSTE yhteistyön syntymisen mahdollistaja-
 puolueeton toimija ja linkki valtakunnalliselle tasolle

More Related Content

What's hot

Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaKolmas Lähde
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras mtoljamo
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoHeini Maijanen
 
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaSampsa
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Suomen Latu ry
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa - hanke
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöTeemu Ropponen
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Koordinaatti
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteet
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteetYhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteet
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteetAnna Munsterhjelm
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleTyöterveyslaitos
 

What's hot (20)

Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenvetoAluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
 
Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
 
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
 
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulutKumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
 
20.10.2009
20.10.200920.10.2009
20.10.2009
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteet
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteetYhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteet
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteet
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
 

Viewers also liked (8)

Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 

Similar to Aluekierros Kuopio

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalEevaKuuluvainen
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Minna Kivipelto
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJukka Helin
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus TanjaLaatikainen
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenAllianssi-risteily 2014
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleJukka Helin
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKuPeKasvatus
 
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...Kari A. Hintikka
 
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012Teemu Ropponen
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaaYhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaaHenrik
 
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...Kari A. Hintikka
 
Kuntauudistuslausuntotalkoot
KuntauudistuslausuntotalkootKuntauudistuslausuntotalkoot
KuntauudistuslausuntotalkootTuija Aalto
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetHarto Pönkä
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäTHL
 

Similar to Aluekierros Kuopio (20)

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...
AVO2 Avoimet verkostot -opintokokonaisuus Wikiopistossa - Oikeusministerio 13...
 
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaaYhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
 
Dialogilla luottamusta
Dialogilla luottamustaDialogilla luottamusta
Dialogilla luottamusta
 
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
 
Kuntauudistuslausuntotalkoot
KuntauudistuslausuntotalkootKuntauudistuslausuntotalkoot
Kuntauudistuslausuntotalkoot
 
Etsivä työ asenne ja menetelmä
Etsivä työ asenne ja menetelmäEtsivä työ asenne ja menetelmä
Etsivä työ asenne ja menetelmä
 
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri JuvonenTutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (9)

Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 

Aluekierros Kuopio

 • 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Kuopio 4.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 • 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2 • Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä • Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin - Ilman politiikkaan vaikuttamista ei synny muutosta - Taustatuki ja asiantuntija-apu vaikuttamistyössä • Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa - Monipuolinen viestintä tärkeää(lehti ja netti) - Yksilön kuuntelu ja kohtaaminen • Aluetyön kehittäminen tärkeää-> järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen. Järjestötalous ja raha • Alueen resurssit ei riitä tutkimukseen-> SOSTEn rooli tärkeä • Kaikki yhtä tärkeitä rooleja
 • 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2 1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa 2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja 3. Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa 4. Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
 • 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Yhteinen näkemys vahvempi • Resurssit yhdistyskentällä muuttuu. Yhdistysorganisaatio ei enää houkuttele • SOSTE loisi vapaaehtoistyön rekisteriä/kenttää matalalla profiililla • Säännölliset tapaamiset • Koulutusta • Yhteinen tiedotuskanava (lehti?) • Kohdennetut kokoontumiset (aihe rajattu)
 • 5. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Yhteistyön koordinaattori • SOSTEn aluetyöntekijät <-> Aluepäivät<-> Ruohonjuuritason työntekijät • SOSTEn työntekijät esim. kouluttajiksi ja luennoitsijoiksi • Sosiaali-ja terveyskentän muutoksen tulkkina oleminen kansalaisille • SOSTElla jokin linkki kunnallisiin toimijoihin
 • 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Viestintää meneillään olevista/suunnittelilla olevista projekteista • Alan lainsäädännöstä tiedottaminen jo suunnitteluvaiheessa • Seurantaa lakien toteutumisesta kunnissa • Tutkimustulosten levittäminen ruohonjuuritasolle • Tietoa lainsäädännön soveltamisohjeista myös järjestöille • Miten SOSTE pystyy puuttumaan tasavertaisuuteen? • SOSTEn suositukset järjestöille- voiko tehdä?
 • 7. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 • 3.sektorin ja kuntasektorin yhteistyö. Koulutus ja asiantuntijuus • Kustannustehokkuuden edistäminen(esim. sairaanhoito) -> tasa-arvoisuus • Yhteiskuntatutkimusta • Konkreettista toimintaa tekemisen tasolla • Onko SOSTE tutkija vai tutkimusten kentälle viejä-> käytäntöön • Tutkisi ja toimisi yhteistyönesteiden poistamiseksi • Tietoa on paljon,kuinka pienet yhdistykset saisivat hyödyn?
 • 9. Teema 1: Verkostoituminen 1/2 • Alueellinen verkosto toimivaksi; erilaisten toimijoiden yhteistyön tukeminen/yhteensaattaminen. Väliinputoajat huomioon • Toimijakartan tekeminen; Keitä/mitä SOSTE toimijoita kullakin alueella on? Minkä asian ympärillä toimivat? • Yhteistyö kuntien ja muiden tahojen kanssa->ettei kunnat sysäisi omia tehtäviään järjestöille jne. -> roolijako ja vastuualueet selviksi
 • 10. Teema 1: Verkostoituminen 2/2 • SOSTE yhteistyökokousten koolle kutsuja -> kokousten tuotosten eteenpäin viennin koordinoija -> verkoston ylläpitäjä -> dialogin ylläpito -> rohkaiseminen yhteistyöhön -> mallintaminen
 • 11. Teema 2: SOSTEn rooli 1/2 • Mikä on SOSTEn näkemys aluetyöstä? Miten se näkyy tulevaisuudessa? • Mikä on SOSTEn resurssointi aluetyöhön? Aluetyön painoarvo? Raha,aika? Mitä on realistista odottaa? • SOSTEn organisaation tarkempi esittely? Esim. kuinka suuri tutkimusosasto? • SOSTE kattojärjestönä huolehtii/pyrkii vakauttamaan järjestötaloutta. Puhuu puolesta. Mistä rahat? Entä laatu ja asiakasturvallisuus • Rahoituksen organisoinnissa järjestöille; RAY, jäsenmaksut, mistä lisää rahaa tulevaisuudessa?
 • 12. Teema 2: SOSTEn rooli 2/2 • Esiselvitykset • SOSTEn toimiala? • Sosiaalisen hyödyn mittaaminen • Rahoitusosaaminen • Hankekoordinointi • Järjestöt näkyväksi
 • 13. Teema 3: Vaikuttaminen 1/2 • Järjestöjen vaikuttaminen yhteiskunnallisesti/kunnallisesti SOSTEn avustuksella • SOSTEn linkittyminen järjestöihin-> vahvemmat järjestöt • Järjestöjen yhteisen näkemyksen kokoaminen/kaivaminen? -> yhteisen näkemyksen vieminen julkiselle sektorille-> järjestöjen painoarvo kasvaa • Järjestöjen alueellinen yhteistyö-> SOSTEn suositukset järjestöille-> kansalaistoiminta yli järjestökentän
 • 14. Teema 3: Vaikuttaminen 2/2 • Lakien tulkinta- miten SOSTE voisi edistää yhdenvertaisuutta tässä asiassa? • Tiedon tuottaminen lakien soveltamisesta eri kunnissa-> tasa-arvoisuuden toteutuminen olipa Nuorgamissa tai Kauniaisissa • Rahoittajalle tarvittavan tiedon tuottaminen • Haasteena vaikutustutkimus • Avoimuus ja aito vuorovaikutus
 • 15. Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus 1/2 • SOSTE näkyväksi kuntatasolla, SOSTE näkyväksi kentällä • SOSTEn tunnettuus ja tiedotus • Tuotetun tiedon kansanomaistaminen • Tiedotus virkamiehille • Paikallislehtiin juttuja SOSTEsta • Tietoiskut julkisesti kansallisella tasolla • Tvohjelma- Akuutti? • SOSTEn järjestötiedotus; Tutkimusta selkokielelle
 • 16. Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus 2/2 • Koulutus • Yhteistyö muiden koulutusorganisaatioiden kanssa • Sosiaalisen median hyödyntäminen • Vertais-ja lähimmäiskoulutus • Tekojen kautta
 • 18. Yhteenvetoa 1/3 • Paljon asioita käsitelty, mutta vielä tarvitaan lisää tietoa SOSTEsta ja SOSTElaisista • Hyvin olemme yhteisillä, samoilla linjoilla-> yhteistyöllemme ei esteitä. Samanmielisiä ajatuksia • Tämän päivän työskentelyssä haimme hyvin yhteisiä näkemyksiä-> painoarvoa, linkki ihmisten arkeen ja osataankin jo paljon • Alueella tarvitaan yhteistyön rakentamista järjestöjen kesken-> mitkä keinot? Esteiden tutkiminenkin ollut tänään hyvää.
 • 19. Yhteenvetoa 2/3 • SOSTE tulisi kouluttamaan, niin ruvettais keskenään työstämään asioita-> yhteistyötä yhdistysten välille • Konkreettista yhteistyötä syntyy vuoropuhelussa eri teemojen ympärille • Tärkeää tavata toisia; tämä päivä osoittanut kuinka paljon yhteisiä tehtäviä esim. vertaistukikoulutus • Yhteisten teemojen ympärille foorumeita esim. Rahoitusosaaminen • SOSTE kokoajana ja konkreettinen tekeminen • Yhteistyöfoorumeita ollut paljon, mutta rahoittajat ja päättäjät olleet poissa. Voisiko SOSTE olla laajempi selvittäjä ja tutkija, uusien ehdotusten tuoja?
 • 20. Yhteenvetoa 3/3 • SOSTElta odotamme konkreettista tukea myös tiedottamisen ja luennoinnin muodossa • Kiitos kaikille; antoisa ja miellyttävä iltapäivä • Hyvä mahdollisuus osallistua • Tarvitaan toistemme tukea • Hyvä, että oli mahdollista avata oma suu • Paljon ideoita ja konkreettisia ajatuksia • Antaa uskoa, on ihmisiä että tolkku tulloo! • SOSTE yhteistyön syntymisen mahdollistaja- puolueeton toimija ja linkki valtakunnalliselle tasolle