Moderni järjestö - työpaja

594 views

Published on

26.8.2011 Helsingissä pidettävän "Moderni järjestö" -työpajan alustus.

http://www.mahdollista.fi/nettikansan-tapahtumat/moderni-jarjesto/

Published in: Education, Technology, Business

Moderni järjestö - työpaja

 1. 1. Moderni järjestö Työpaja 2010 luvun yhdistystoiminnan työkaluista ja menetelmistä 26.8.2011 HUB Helsinki + verkkolähetys
 2. 2. #nettikansa -verkosto Nettikansa -verkostossa on aktiivisia kansalaisia, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen. Verkosto luo puitteet ja kannustaa jäseniä kokemusten jakoon (voi olla kantapäänoppejakin) ja yhdessä kehittelyyn. Verkostoa ei voi valmiiksi suunnitella eikä rakentaa, mutta sen syntymistä ja toimintaa voidaan tukea. Tätä verkostoa tukee Otavan Opisto osana AVO-hanketta ja verkoston tukihenkilönä toimii Antti Poikola. Liity jäseneksi tai ota yhteyttä antti.poikola@gmail.com Puh: 044 337 5439
 3. 3. #nettikansa -teemat Nettikansa verkostossa on tällä hetkellä aktiivista kehitystoimintaa viiden eri teeman alla . Kutakin teemaa vie eteenpäin ja syventää juuri siitä kiinnostuneet nettikansalaiset, mutta samalla tavoitteena on, että teemojen välillä syntyy ideoiden ristiinpölytystä . Avoin demokratia Jakamistalous Nettikätilöinti ... Osallistuva kaupunkisuunnittelu Moderni järjestö
 4. 4. #nettikansa -tapahtumat “ Uuden keksiminen ei sinänsä vielä riitä, vaan asioita pitää jaksaa myös tehdä valmiiksi“ -Helge Keitel Vuokatissa 2.11.2010 Pitkäjänteisen yhteiskehittelyn tukemiseksi järjestetään nettikansan puitteissa noin kerran kuussa tapahtumia, joissa pureudutaan syvemmälle ja viedään eteenpäin sellaisia teemoja joidenka ympärillä on Nettikansa -verkoston puitteissa esiintynyt mielenkiintoa useammalta taholta. Samalla näitä teemoja voidaan esitellä laajemmalle yleisölle. Katso tapahtumakalenteri tai ota yhteyttä oman tapahtuman järjestämiseksi
 5. 5. Välineet ja käytännöt <ul><li>Tausta: Netti ei ole kovin vanha http://www.youtube.com/watch?v=yDYCf4ONh5M </li></ul><ul><li>Työkalut: Nykyisiä verkkotyökaluja käyttötarkoituksen mukaan http://bit.ly/verkkotyokaluja </li></ul><ul><li>Käytännöt: Esikeskustelu verkossa, kommentteja seuraavilla kalvoilla http://bit.ly/kysymys </li></ul>
 6. 6. Keskustelusta poimittua <ul><li>1. Kaikenlaisia rutiineja: jäsenhallinta, ilmoittautumiset, laskutus, kokoukset </li></ul><ul><li>2. Livenä ja verkossa - yhteisöllisyys ja muita tunteita: hajautettu järjestö, etäosallistuminen, virtuaaliyhteisöllisyys </li></ul><ul><li>3. Yhteiskirjoittaminen ja tiedon koostaminen: tiedon tuottaminen, kerääminen, dokumentointi, wikistely </li></ul><ul><li>4. Viestinnän muotoja ja tasoja: rajatulle ryhmälle, kaikelle kansalle, brändiviestintä ja kaikki siltä väliltä </li></ul><ul><li>5. Sisäänajo: perehdyttäminen, markkinointi, maanittelu, pakottaminen... </li></ul><ul><li>6. Nakit viuhuu: delegointia, mikrotaskeja, projektihallintaa </li></ul><ul><li>* EXTRA Viestintätottumusten muutos ja muutoshaluttomuus </li></ul><ul><li>* Kirjautuminen ja muuta mielenkiitoista </li></ul>
 7. 7. 1. KAIKENLAISIA RUTIINEJA <ul><li>- tapaamisten ja viestinnän pyörittelyyn </li></ul><ul><li>- ajankohta-arvontaa kokouksille </li></ul><ul><li>- Jäsenrekisteri </li></ul><ul><li>- Välinevuokrausta </li></ul><ul><li>- palautteiden keräämisessä </li></ul><ul><li>- lähinnä tapahtumatiedottamiseen </li></ul><ul><li>- kun kerätty esim. ilmoittautumisia tapahtumiin </li></ul><ul><li>- raskas hankehakemusten, -raporttien ja -budjettien vääntäminen </li></ul>
 8. 8. 2. LIVENÄ JA VERKOSSA - YHTEISÖLLISYYS JA MUITA TUNTEIA <ul><li>- Vähentää fyysistä kokoustamista, vapausaste toiminnan organisoitumiseen kasvaa - omat työnakkinsa voi hoitaa milloin itselle parhaiten sopii. </li></ul><ul><li>- Asioiden ja tavoitteiden eteenpäin vieminen kokousajan ulkopuolella voi tuntua monesta &quot;töiden viemiseltä kotiin&quot; </li></ul><ul><li>- pienissä etäkokouksissa </li></ul><ul><li>- Jakaminen ja yhteisyys on jatkuva haaste kun toiminta helposti hajautuu - joudutaan koko ajan ylläpitämään ja etsimään uusia tapoja olla ”me” </li></ul><ul><li>- Mitkä toiminnot ovat oleellisimpia virtuaalisen yhteisöllisyyden luomiseksi? </li></ul><ul><li>- passivisimmille voi tulla sellainen olo, että keskustelussa ei kaivata heidän panostaan </li></ul><ul><li>- motivaatiota omaan osallistumiseen, kun oppii uusia tapoja organisoitua, viestiä ja jakaa asioita </li></ul><ul><li>- on varottava etteivät ihmiset saa nöyryyttäviä kokemuksia ja joudu tuntemaan itseään tyhmäksi turhaan </li></ul>
 9. 9. 3. YHTEISKIRJOITTAMINEN JA TIEDON KOOSTAMINEN <ul><li>- Vähentää f2f-jaarittelua, kun materiaalit valmistellaan ja pohditaan etukäteen dokumenttien kautta </li></ul><ul><li>- hallituksen asiakirjojen yms. yhteismuokkauksessa </li></ul><ul><li>- verkossa tapahtuvaan aktiiviseen tiedontuottamiseen </li></ul><ul><li>- osoittautunut käteväksi &quot;pysyvän tiedon&quot; tallennukseen </li></ul><ul><li>- verkon käyttö ei yhtään vähennä suunnittelun tarvetta </li></ul>
 10. 10. 4. VIESTINNÄN MUOTOJA JA TASOJA <ul><li>- rakenteelliseen keskusteluun </li></ul><ul><li>- vapaamuotoisessa keskustelussa </li></ul><ul><li>- keskustella suljetulla porukalla </li></ul><ul><li>- Avoimmuus vs. informaatioähky - pidetäänkö kaikki keskustelut kaikille avoimina </li></ul><ul><li>- Ulkoinen brändiviestintä (&quot;this is who we are&quot;) </li></ul>
 11. 11. 5. SISÄÄNAJO JA SOVITUT KÄYTÄNNÖT <ul><li>- joten koulutus/ohjeistus tarpeen </li></ul><ul><li>- kerralla käyttöön kaikki mahdolliset verkkovälineet - sen kummemmin suunnittelematta kokonaisuutta </li></ul><ul><li>- Kuinka muut ovat järjestäneet työkalujen käytön perehdytyksen? </li></ul><ul><li>- määritelty hallituksen valmistelutyön ja keskustelun kanavaksi </li></ul><ul><li>- olemme tehneet periaatepäätöksen, että asiat päätetään aina... </li></ul><ul><li>- sovittiin joistakin elämää helpottavista pelisäännöistä </li></ul>
 12. 12. 6. NAKIT VIUHUU <ul><li>- &quot;nakittelu&quot; ominaisuus on kiitelty </li></ul><ul><li>- &quot;nakkikone&quot;, ts. työvuorolistojen varaus- ja jakopalvelu </li></ul><ul><li>- Delegointi? </li></ul>
 13. 13. EXTRA - VIESTINTÄTOTTUMUSTEN MUUTOS JA MUUTOSHALUTTOMUUS <ul><li>- on syntymässä sukupolvien välinen kuilu käytettävien välineiden välille </li></ul><ul><li>- kynnys kirjoittaa pidempiä, mietittyjä viestejä tuntuu nousseen </li></ul><ul><li>- Ihmiset oppineet käyttämään todella helpoiksi tehtyjä verkkotyökaluja - kotikutoisille työkaluille nyrpistetään nenää </li></ul><ul><li>- eikä niissä ympyröissä ole verkkotyökalujen käytöllä kyllä pahemmin juhlittu </li></ul><ul><li>- välineet pelottavat niitä, joita verkkotyöskentely ja -maailma ei kiinnosta </li></ul><ul><li>- käyttäjien epäluuloisuus verkossa toimimiseen </li></ul><ul><li>- helppo ottaa käyttöön myös sellaisessa porukassa, jossa ei ole totuttu käyttämään juuri muuta kuin sähköpostia </li></ul>
 14. 14. KIRJAUTUMINEN JA MUUTA MIELENKIINTOISTA <ul><li>- kirjautumisessa on usein ongelmia </li></ul><ul><li>- helpottaa tunnuksen muistamista </li></ul><ul><li>- olisi hienoa saada toimimaan jonkinlainen single sign-on -juttu </li></ul><ul><li>- etteivät muista loggaantua palveluun joten keskustelut menevät ohi </li></ul><ul><li>- mahdolliset tietoturvariskit </li></ul><ul><li>- löytyy mobiiliclientit ainakin iOS:lle ja Androidille </li></ul><ul><li>- Alusta saakka on syytä alkaa ottaa backupeja </li></ul>

×