Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö

636 views

Published on

SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SADe-seminaari 8.11.2012 avoin kehittäminen ja Osallistumisympäristö

 1. 1. SADe-seminaari 8.11.2012Case OsallistumisympäristöTeemu Ropponen, ProjektipäälikköTeemu.Ropponen@om.fi, +358 50 520 9340
 2. 2. Kiteytys esityksestä• Osallistumisympäristö-hanke kokoaa osallistumisen verkkotyökaluja helppokäyttöiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille.• Tekniikan lisäksi kyse on laajemmasta toimintatapojen muutoksesta• Otakantaa.fi on kansalaisten ja hallinnon kohtaamispaikka verkossa – käytössä nyt!• Kansalais- ja kuntalaisaloitteita pääsee tekemään joulukuussa 2012. Muut palvelut valmistuvat 2013.• Palveluiden toteuttamisessa on pyritty olemaan avoin ja hyödyntämään yhteisöpalveluita laajalti.
 3. 3. Osallistumisympäristö tarjoaa sähköisiä palveluita kansalaisyhteiskunnan, julkisen hallinnon ja poliittisten päättäjien väliseen vuorovaikutukseen.Palvelut helpottavat kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisäävät päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantavat niiden laatua.Palvelut toimivat osin jo nyt osoitteessa www.otakantaa.fi
 4. 4. Käytännössä mm.• Työkalut osallisuuden ja vuorovaikutuksen suunnitteluun• Verkkokeskustelut• Dokumenttien työstö yhdessä• Viralliset verkkokyselyt, epäviralliset gallupit• Lausuntopyynnöt, lausuntojen antaminen, lausuntojen koostaminen verkossa• Kansalais- ja kuntalaisaloitteiden tekeminen ja seuranta• Tietoa julkisista hankkeista, omista osallistumisoikeuksista ja -mahdollisuuksista• Kansanedustajien ja valtuutettujen seurantapalvelu
 5. 5. Toteutettavat palvelut• OtaKantaa perustoiminnallisuus (2012)• Kansalaisaloite (2012)• Kuntalaisaloitepalvelu (alkuvuosi 2013)• Lausuntopalvelu (2013)• + muita palveluita (hankesuunnitelma tarkennuksessa)
 6. 6. www.OtaKantaa.fi
 7. 7. www.OtaKantaa.fi
 8. 8. Hanke: aikataulu ja osallistumistavat
 9. 9. Kansalaisaloite.fi
 10. 10. Toimintatavoista palveluita kehittäessä (briiffi) ”Teillä on käytetty paljon sosiaalista mediaa ja olette myös esimerkillisesti käyttäneet asiakasraatia ja kehittäjäyhteisöä kehitystyössä. Toivoisimme kokemuksia näistä asioista. ”
 11. 11. Vuorovaikutus käyttäjien kanssaSADE: tavoitteet vuorovaikutukselle käyttäjien kanssa Avoimuus Saavutettavuus Osallistavuus Vuorovaikutteisuus Laaja-alaisuus Mitattavuus
 12. 12. Olemme käyttäneet erilaisia avoimiakäyttäjäyhteisöjä mm.• Ideoinnissa• Määrittelyn aikana (avoimet työpajat)• Kilpailutuksen aikana (tekninen vuoropuhelu)• Palveluiden kehitystyössä• Palveluiden testauksessa ja ohjeistuksessa• Markkinoinnissa, “jalkautuksessa”• Hankkeen ulkopuolisten pilottien ideoinnissa 12
 13. 13. Menetelmiä avoimeen yhteistyöhön• Kehittäjäyhteisö• Prototyypit (ja videot) tulevista palveluista (yhteensä 3 tehty)• Avoimet määrittelytyöpajat• Käyttäjälähtöiset pilotit / laajennukset• Kansalaisraati• Käyttäjäpersoonat
 14. 14. Työkaluja joita olemme käyttäneet• Facebook ryhmät• Blogi: http://Blogi.otakantaa.fi• GoogleDocs – verkkoyhteistyö• Osallistuminen työpajojen aikana (EtherPad)• YouTube –videot (prototyypit)• Owela – käyttäjäkeskustelut (raati)• Tietysti myös OtaKantaa itse!
 15. 15. Käyttäjäyhteisöt• 31-henkinen Kansalaisraati kokoontuu n. 2 kertaa vuodessa, toimii lisäksi toiminut verkossa aktiivisesti – Aiheina esim. tavallisen tallaajan näkökulma• 100-200 eri tahoa kattava Kehittäjäyhteisö on kokoontunut muutaman kerran, toimii verkossa ja useimmissa OSY työpajoissa, – Aiheina esim. Avoin data ja palveluekosysteemin luominen
 16. 16. Kansalaisraati Kansalaisraatilaiset, meidän muutosjohtajamme.
 17. 17. Kansalaisraati 7.11.
 18. 18. Ketä kehittäjäyhteisöön kuuluu?Kaikkiaan 150-200 eri tahoa (osa samoja)• Lomakkeen kautta ilmoittautunut n. 100 henkeä/tahoa• FacebookissaYrityksiä, tutkimuslaitoksia, ICT-järjestöjä, poliittisia järjestöjä, esteettömyysjärjestöjä, virastoja, kuntia…Virkamiehiä, opiskelijoita, yrittäjiä, innovaattoreita, opettajia, hangaroundeja, kehittäjiä, journalisteja 19
 19. 19. <= Tampere 14.2.2011Helsinki =>9.3.2011
 20. 20. Mitä olemme hyötyneet?!• Raati & yhteisö vapaaehtoistyötä => ei voida olettaa, että osallistujat ovat perehtyneitä hankkeeseen tai prosesseihin jne. – Toiminnan luonne ei ole välttämättä tuottaa eksaktia hyödynnettävää tekstiä tms. vaan aineistoa josta voi tehdä poimintoja• Tuottanut näkökulmia teknisen ja toiminnallisen määrittelyn lisäksi esim. prosesseihin (= konseptointiin)• Auttaa myös esim. käyttöohjeiden, viestinnän, laadunvarmistuksen yms. suunnittelemisessa, ei pelkästään määrittelytyössä• Molemmat foorumit vielä luonteeltaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tuottavia – joskin muuttumassa! 
 21. 21. Osallistumispanokset vaihtelevat – ideatpääosin melko odotettuja• Osallistumispanokset vaihtelevat suuresti, esim. – seuraaminen – kotitehtävät/keskustelu – Linkit/best practices tms. vinkit – vaatimusten tai jopa isompien kokonaisuuksien tuottaminen – osallistuminen työpajoihin• Suuri osa kysymyksistä ja ideoista jossain määrin ”arvattavia” – Varmistus sille, että oikeista asioista on keskusteltu – Varmistus sille, että (tietenkin!) järkevää sisältöä tuotetaan muutenkin kuin virkamiesvoimin  – ”täysin turhia toiveita” melko vähän – suoraan hyödynnettävän aineiston lisäksi on noussut muutamia hyviä ajatuksia mahdollisesti hankkeen ulkopuolella toteutettavaksi
 22. 22. Jatkossa?• Kehittäjäyhteisö identifioitu SWOT:ssa (4-5/2012) yhdeksi suureksi mahdollisuudeksi• Miten kasvatamme yhteisön onnistumismahdollisuuden todennäköisyyttä?• Hallintamalli varsinaisen hankkeen ulkopuolisille innovaatioille ja niiden käyttöönotolle?• Joustava, ketterä johtaminen?!• Parempi crowdsourcing –osaaminen? 23
 23. 23. Miten voi osallistua – kehittämiseen taisubstanssiin?• Rekisteröidy tai käy OtaKantaa:ssa jo tänään (www.otakantaa.fi)• Kirjoita/kommentoi hankeblogiimme (blogi.otakantaa.fi)• Kerro näkemyksiäsi Facebookissa – Hankkeen sivu www.facebook.com/Osallistumisymparistohanke – Kehittäjäyhteisö www.facebook.com/groups/osallistumisymparisto/ – Kansalaisaloite www.facebook.com/aloite
 24. 24. Kysymyksiä?Teemu RopponenTeemu.ropponen@om.fi+358 50 520 9340Twitter: @tropponeSkype: teemu.ropponenwww.otakantaa.fi www.kansalaisaloite.fiwww.facebook.com/otakantaa www.facebook.com/aloitehttp://Blogi.otakantaa.fi

×